avatar

De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045

Het Humanity 2045 Project: zinnig of onzinnig?

Het Humanity 2045 Project streeft ernaar om in 2045 de menselijke geest in een computer in een robotlichaam te kunnen uploaden.  Hiermee zou de mens onsterfelijk worden. Volgens NWO-critici is het project een complot om de elite te veranderen in een ras van onsterfelijke goden en de rest van de mensheid uit te roeien of te veranderen in slaven. In de onderstaande video, om te beginnen, de optimistische visie van het Humanity 2045 Project zelf.

Consumentisme doodlopend spoor
De mensen achter Humanity 2045, de Russische oprichter Dimitri Itskov en medestanders zoals de Dalai Lama, stellen in hun manifest dat de mensheid op een dood spoor zit. Gevangen in consumentisme, is de focus gericht op het laten groeien van de economie en het aanpassen van onze omgeving. Onzin, stellen Itskov en de zijnen. Consumentisme vervult namelijk niet de diepste wensen van de mens: gezondheid, zingeving.

De vele problemen waar we nu mee zitten zijn alleen op te lossen als de we mens zelf verbeteren.

De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045
De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045

Structurele oplossing: upgrade de mens
Als je er over doordenkt, realiseer je je dat Itskov een punt heeft. We gebruiken bijvoorbeeld ongeveer de helft van het landoppervlak en een groot deel van de zee om in ons voedsel te voorzien.  De reden is dat we in een biologisch lichaam zitten en dat voeden met hopeloos inefficiënte biologische zonnecollectoren, planten genaamd. Of erger nog, deze voeren aan dieren die we vervolgens weer opeten. Als we de hoeveelheid energie die ons lichaam dagelijks verbruikt, naar schatting rond de 2500 kilocalorie, dus tien megajoule of 2,6 kWh, door zonnepanelen op zouden laten wekken, zouden we per mens maar enkele vierkante meters landoppervlakte nodig hebben, wellicht alleen de lichaamsoppervlakte van een mens zelf, waardoor de natuurlijke vegetatie weer terug zou kunnen keren op verreweg het grootste deel van de planeet. Het broeikaseffect zou hiermee snel tot het verleden behoren. Ook zouden we niet meer geplaagd worden door ziekte en dood. Wel door computervirussen, maar goed. Een backup lost het probleem dan op.

De vier fases
Wat Humanity 2045 voorstelt, is om onze hulpbronnen niet langer te verkwisten aan het oplossen van triviale korte-termijn problemen maar hiermee gericht te proberen deze visie werkelijkheid te laten worden. De organisatie wil dit bereiken in vier fases. In de eerste fase, Avatar A gedoopt, zal een mens met zijn gedachten een avatar kunnen besturen. Dit stadium is voor een deel al bereikt, zie dit artikel. De schatting van Humanity dat dit in 2015-2020 realiteit zal worden lijkt dus realistisch.

De tweede fase, Avatar B, houdt in dat een menselijk brein geen lichaam meer nodig heeft en in een life support systeem in leven gehouden kan worden en een robot kan aansturen,bijvoorbeeld een robot waarin het brein zich bevindt. Voor Hawking is het dan te laat, maar voor mensen die net als hij zwaar verlamd zijn kan dit een uitkomst zijn. Ook bereidt deze fase de volgende stap voor. De geplande tijd, 2020-2025, is wat optimistisch.

De derde fase, Avatar C, maakt de mens werkelijk onsterfelijk. Wordt dit stadium bereikt, dan zijn we namelijk in staat een brein af te lezen en een werkende simulatie van het brein in een computer te draaien. Je zou dan kunnen doorgaan met denken, maar je brein is dan een programma in een computer. Dit stadium zal volgens Humanity in 2030-2035 bereikt worden.

De laatste stap, Avatar D, zal de mens god-achtige eigenschappen geven. Een mens kan zich dan in een willekeurig lichaam naar wens uploaden en downloaden. Je zou dan bijvoorbeeld in een avatarlichaam kunnen zwemmen in de methaanmeren op Titan, skydiven op Venus, douchen in een stikstofgeiser op Triton of wandelen op de maan. Of, wellicht, in een dolfijnachtige avatar langs schitterende koraalriffen zwemmen. Ook in en uit virtuele werelden stappen zal een fluitje van een cent zijn. Dit stadium zal rond 2045 aanbreken.

Ook de geest van de mens moet veranderen, vinden de initiatiefnemers. Op dit moment zijn we nogal hebzuchtige en agressieve lieden. Meer hierover in de volgende aflevering.

 

Een cirkel met een diameter van ongeveer 3000 km bepaalt van hoe ver een avatar bediend kan worden.

PVV start Meldpunt Illegale Avatars

Vergeet illegale werkzoekende Polen. Dat is zoooo 2000’s. De toekomstige bedreiging voor de werkgelegenheid van Nederlandse werknemers komt uit heel andere hoek. Zal de politiek hier op tijd een antwoord op verzinnen?

Avatar vervangt gastarbeider
Traditionele gastarbeiders moeten van huis en haard verhuizen om in een ver, doorgaans veel kouder en ongastvrij land, te werken. Ze brengen maanden of zelfs vele jaren door in het rijke West-Europa in de hoop voldoende bij elkaar te sparen om de droom van hun familie, zoals een huis, te realiseren. De migratie vanuit arme, traditionele landen naar het rijke westen brengt de nodige sociale spanningen met zich mee. Partijen als de PVV zijn groot geworden door de aandacht te vestigen op deze spanningen met als voorlopig hoogte- of dieptepunt het Meldpunt Oost-Europeanen.

Een cirkel met een diameter van ongeveer 3000 km bepaalt van hoe ver een avatar bediend kan worden.
Een cirkel met een diameter van ongeveer 3000 km bepaalt van hoe ver een avatar bediend kan worden.

Avatars gaan hier radicaal verandering in brengen. Door de oprukkende informatietechnologie is het nu namelijk mogelijk om een robotlichaam door een mens te laten besturen die zich op duizenden kilometers afstand beschikt. Camera’s in het robotlichaam leveren beeld en bewegingen van de operator besturen het robotlichaam. De technische limiet voor real-life besturing ligt op ongeveer 3000 km. Op afstanden hoger dan deze limiet wordt de tijdsvertraging – althans in theorie – hinderlijk voor de operator, hoewel bij minder kritische toepassingen, bijvoorbeeld bewakingsdiensten, ook veel grotere afstanden mogelijk zijn. Waarnemers in de industrie verwachten dat over tien jaar teleoperatie – werken vanaf ver – een grote vlucht zal hebben genomen.

Grote voordelen voor werkgevers
Dat is logisch. De voordelen liegen er niet om. Werken wordt veel veiliger, werkgevers kunnen veel lagere lonen uitbetalen en werkgevers kunnen op hun kostbare machines dag en nacht door laten werken door hun avatars. Om te beginnen zullen de avatars ingezet worden op plaatsen waar mensen hun leven op het spel zetten, zoals in beschadigde kerncentrales zoals in Fukushima of in vulkanen. Naarmate door massaproductie de nu nog zeer hoge kosten per robot dalen, zullen steeds meer toepassingen worden geopend.
Op dit moment is er een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Duitsland. Waarschijnlijk worden over tien jaar veel Duitse vrachtwagens bestuurd vanuit Bulgarije, Marokko of Oekraïne. ME’ers, via de EUGENDFOR overeenkomst ingeschakeld, meppen vanuit een tele-operating centrum in Istanbul de vele werkloze betogers in elkaar en een ploeg Indiërs vervangt de nachtploeg bij Corus. De Roemenen worden niet meer met busjes naar de aspergevelden gereden, maar bedienen vanuit Iasi een geautomatiseerde plukrobot met nachtzicht.

Partij Voor Vlees (en bloed)
Kortom: de maatschappij ziet er over tien jaar behoorlijk veel anders uit dan nu als deze trend doorzet. Mogelijk zal er tegen die tijd een nieuwe politieke partij op worden gericht, de Partij Voor Vlees, die een meldpunt Illegale Avatars zal oprichten. Wie weet worden er ook sabotageacties gepleegd. Een andere mogelijkheid is uiteraard avatar-criminaliteit. Zo kan een hacker of terrorist een avatar overnemen en zo een chemische fabriek gijzelen. Inbrekers kunnen met een drone of een kleine op afstand bedienbare kruipende avatar juwelen en andere kostbare kleinoden weggrissen.

Lees ook:
De toekomst van werk
Toekomstige arbeidsmigrant werkt vanaf thuisland
Video: telepresence robot in actie

Bron:
The Avatar Economy, MIT Technology Review, 2012

Voor een fractie van het filmbudget probeert Darpa nu Avatar werkelijkheid te laten worden met robots.

Pentagon werkt aan humanoïde robotsoldaat

Geen dolgedraaide veteranen meer met een Vietnamsyndroom of in een rolstoel op Occupy betogingen. Welke generaal droomt niet van een oorlog waarbij aan zijn kant geen mensenlevens te betreuren zijn? DARPA, de onderzoekspoot van het Amerikaanse ministerie van Defensie, werkt nu aan een op afstand bedienbare humanoïde infanteriesoldaat. Maar zou het daarbij blijven?

Voor een fractie van het filmbudget probeert Darpa nu Avatar werkelijkheid te laten worden met robots.
Voor een fractie van het filmbudget probeert Darpa nu Avatar werkelijkheid te laten worden met robots.

Avatar wordt realiteit
In het -zwaar gekortwiekte- defensiebudget voor 2012 is 7 miljoen dollar (5,4 miljoen euro) vrijgemaakt voor een project met de codenaam Avatar. Het uiteindelijke doel van het project komt opmerkelijk dicht in de buurt van het plot van de gelijknamige, heel wat kostbaarder Hollywood-kaskraker. Volgens DARPA is het doel van project Avatar: “het ontwikkelen van interfaces en algoritmes om een soldaat in staat te stellen effectief partner te worden met een semi-automatische tweebenige machine en deze in te zetten als surrogaat voor de soldaat.”

Deze robots moeten slim en wendbaar genoeg zijn om het slagveld te overleven, aldus Darpa. Dit betekent “het terrein inspecteren op bedreigingen, op wacht staan en het verklegen van gewonden in het gevecht.” Dit alles op instructie van hun menselijke partner.

Logische opvolger robothond en fysieke nabootsing menselijk lichaam
Dit is minder vreemd dan het lijkt. Dit project is namelijk de logische vervolgstap in de robotresearch van Darpa. Zo is in opdracht van de onderzoeksorganisatie al Petman,  een hoofdloze humanoïde robot ontwikkeld die de lichamelijke eigenschappen (lichaamsbouw) van een menselijke soldaat nabootst en AlphaDog, een robotisch lastdier, bedoeld om tijdens gevechten zware goederen te verslepen. Een video van AlphaDog in actie hieronder.

Darpa wil dat Alphadog zich meer als een hond gedraagt, waaronder het achterna lopen van hun menselijke meester en het reageren op gesproken bevelen. Het lijkt er echter op dat het hier niet bij blijft. Onderdeel van het Avatar-project is namelijk “essentiële vorderingen in telepresence en besturing van veraf van een grond-gebaseerd systeem”.

Darpa geeft niet aan hoe ze dit willen bereiken, maar Darpa heeft al eerder succesvol onderzoek gesponsord naar robots die door middel van gedachten worden bestuurd. Toegegeven, het ging hier om de gedachten van apen, maar het is goed denkbaar dat op een dag een robotsoldaat in bijvoorbeeld Afghanistan echt met gedachtenkracht wordt bestuurd en de arm van de robot bewegen als ze hun eigen arm willen bewegen.

Laten we hopen dat Darpa zich alleen laat inspireren door goedaardige science fiction films en niet bijvoorbeeld een robot gaat ontwikkelen die zich in de kleine hersenen van vijandelijke soldaten ingraaft om hun lichaam over te nemen.