Tags: bijstand

Werkvakanties hebben vaak een liefdadig karakter,zoals hier van de protestantse gemeente DeMorgenster.Meerinfo: http://www.pkndemorgenster.nl 4

Laat werklozen in het buitenland werkervaring opdoen

Op dit moment worden mensen met een bijstandsuitkering door middel van allerlei pestmaatregelen, “geactiveerd”, zoals dat heet in ambtenarenjargon, geactiveerd. Met nauwelijks resultaat. Waarom spreken we niet met andere landen af om hun werklozen te ruilen voor die van ons?

Documentaire: undercover in de bijstand 4

Documentaire: undercover in de bijstand

Ontvangers van uitkeringen, vooral de ABW (bijstands-)uitkering, worden door een groot deel van werkend Nederland, terecht of onterecht, gezien als hun hand ophoudende parasieten.  Onze collega’s van We Are Change Rotterdam brengen in onderstaande...

Het sociale uitkeringsstelsel is ontaard in een chaotische janboel. 47

Basisloon voor iedereen

Het invoeren van een basisuitkering voor iedereen zou enorm veel bureaucratie schelen. En er zijn meer goede argumenten.

Advertisment ad adsense adlogger