bitcoin

Ook in de VS wordt het inperken van bitcoin verkocht als bestrijding van 'terrorisme' of 'pedonetwerken'.

EU misbruikt aanslag om anoniem betalen aan banken te leggen

Het lijkt erop dat de Europese Unie de gelegenheid niet voorbij laat gaan, en onder het mom van terreurbestrijding een aantal zeer ondemocratische maatregelen door wil drijven. Wat staat ons te wachten?

Bitcoinbetalingen alleen via banken; anoniem betalen onmogelijk
Persbureau Reuters, een steunpilaar van de main stream media, meldt dat de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de EU, plannen heeft ontwikkeld om het gebruik van bitcoin te verbieden buiten de banken om.

Vermoedelijk gaat het hier om een bewust lek door de EC, een proefballon. Ook het gebruik van goud, prepaykaarten, contant geld en dergelijke zou dan aan banden gelegd worden. Tekenend voor het gebrek aan democratie in de Europese Unie is dat deze verregaande inperking van de burgerlijke vrijheden, waardoor anoniem betalen niet meer mogelijk is en het bankenkartel absolute monopolist wordt, zelfs zonder parlementaire stemming doorgevoerd kan worden.

Ook in de VS wordt het inperken van bitcoin verkocht als bestrijding van ’terrorisme’ of ‘pedonetwerken’.

Ook in de VS wordt het inperken van bitcoin verkocht als bestrijding van 'terrorisme' of 'pedonetwerken'.
Ook in de VS wordt het inperken van bitcoin verkocht als bestrijding van ’terrorisme’ of ‘pedonetwerken’.

Misbruik van de noodtoestand: sociale media stilgelegd
In Frankrijk is nu de noodtoestand verlengd met drie maanden. Een erg lange periode voor deze forse inperking van burgerrechten. Al dan niet toevallig valt de klimaattop precies midden in deze periode. Ook neemt het regime-Hollande de gelegenheid te baat, om sociale media websites plat te kunnen leggen tijdens een noodtoestand.

Niet duidelijk is hoe het terrorisme bestreden kan worden door bijvoorbeeld media als Twitter, Facebook en dergelijke plat te leggen. Deze maken vooral gebruik van andere kanalen, zoals TOR, Telegram e.d.

Deze maatregel is daarentegen wel weer erg nuttig om te voorkomen dat er massale protestacties op touw worden gezet, kortom: om een democratisch recht van de bevolking af te pakken.

Terrorismeprobleem voor groot deel veroorzaakt door de overheid
Jarenlang werden mensen die de waarheid vertelden over de oorlogszuchtige aard van het islamisme, juridisch vervolgd, zelfs midden in de nacht uit bed gelicht. Door deze overheidsbemoeienis is er nooit een volwassen debat geweest en bleef de hoogstnoodzakelijke hervorming van de islam uit. Een terreurstaat als Saoedi-Arabië, waarbij vergeleken zogeheten “As van het Kwaad”-landen als Iran en Syrië een paradijs vormen, wordt platgelopen door hoogwaardigheidsbekleders als Timmermans die graag het vingertje heffen richting politici als Poetin wegens veel mildere mensenrechtenschendingen. Nu de Islamitische Staat alles in praktijk brengt waar islamcritici al jaren voor waarschuwden, is hun antwoord: nog meer afpakken van burgerlijke vrijheden, niet bijvoorbeeld: de misdadige regimes van Saoedi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar voor het Internationale Strafhof dagen wegens het ondersteunen van terrorisme en wreedaardig onderdrukken van de eigen bevolking.

Met zulke overheden als ‘vriend’ en ‘beschermer’ hebben wij Europeanen geen vijanden meer nodig.

 

Ethereum: de opvolger van internet?

Ethereum: eerste blockchain-systemen voor servervrij internet nu uitgerold

Zowel IBM als het open-source initatief Ethereum zijn nu begonnen met het uitrollen van een echt anarchistisch internet. Biedt blockchain de hardware-ondersteuning voor de anarchistische samenleving waar velen van dromen?

De bovenbazen van het internet

Het internet zoals we dat nu kennen heet vrij te zijn, maar is in werkelijkheid streng hiërarchisch. ICANN bijvoorbeeld, de instantie die internet-hoofddomeinen aanwijst, is een Amerikaanse overheidsinstantie. Al het DNS-verkeer – DNS is het systeem dat een domeinnaam (zoals visionair.nl) koppelt aan een IP-adres – loopt via dertien Amerikaanse servers. Als de president van de VS internet lam wil laten leggen, dan is dat in enkele seconden gebeurd, met uitzondering van landen, zoals China en Noord-Korea, waar alle binnenlandse internetverkeer is afgeschermd. Ook IANA, een andere Amerikaanse instantie die de IP-adressen toewijst, kent een dergelijke machtige rol. Deze twee instanties controleren in feite internet.

ethereum
Ethereum wordt steeds meer volwassen.

In de begindagen van internet – die schrijver dezes nog mee heeft gemaakt – was je webbrowser tegelijkertijd ook een webserver. Je kon op basis van je IP-adres gevonden worden  en je website online zetten. Nu is dat anders: vrijwel iedereen host zijn website op een gespecialiseerde webserver, die je doorgaans met vele honderden andere websites deelt.
Er zijn begin deze eeuw verschillende systemen bedacht om de centrale rol van servers aan te pakken. Een bekend voorbeeld is Bittorrent, waar in principe iedereen torrents (een soort wegwijzers voor te downloaden bestanden, bijvoorbeeld films, muziek of e-books) kan up- en downloaden. Er blijft echter het fundamentele probleem. Hoe bepaal je welke internet bij welke bron hoort? Hier moet een eenduidige manier  voor zijn. Als bijvoorbeeld twee verschillende instanties dezelfde .nl domeinnaam uitgeven aan verschillende websites, is niet meer te voorspellen op welke website je uitkomt.

Blockchain vervangt notaris

Dit is tot nu toe opgelost, door een centrale autoriteit aan te wijzen die als enige bepaalt, bij wie een domeinnaam hoort. Bij onroerend goed kennen we nu hiervoor het kadaster, bij personen de Burgerlijke Stand, bij bedrijven en dergelijke de kamer van koophandel. Nadeel van deze methode is dat je hiermee een instantie veel macht geeft, die nauwelijks is te controleren. Blockchain lost dit op. De autoriteit wordt zo verdeeld over alle gebruikers van het blockchainprotocol. Is eenmaal door twee blockchaingebruikers een bepaald ‘feit’ overeengekomen, bijvoorbeeld dat het perceel met coordinaten A en B wordt overgedragen van meneer C aan mevrouw D, dan ‘weet’ iedereen van de blockchain dat. Dat kan ook met websites. Dit heeft ook als voordeel dat iedere gebruiker van Namecoin of ander blockchain-gebaseerd protocol hiervan direct weet, welk IP-adres bij welke websitenaam hoort.

Ethereum: internet zoals het bedoeld is?

Ethereum, en de IBM-variant ervan ADEPT, gaan een abstractieniveau hoger. Ethereum biedt als het ware een diepere laag, waar webtoepassingen, gebaseerd op het blockchainprincipe op gehost kunnen worden. Met andere woorden: op Ethereum kan je zelf een notaristoepassing, domeinnaamtoewijzer en dergelijke beginnen. Alle Ethereumgebruikers staan dan garant voor de integriteit van je dataverzameling.

IBM en Samsung willen met hun systeem ADEPT het toekomstige Internet of Things (waar beide bedrijven enorme winsten in hopen te maken) secure maken. Dit idee zou kunnen werken. Blockchain is een erg veilig protocol en zou mogelijk de beveiligingsnachtmerrie die internet nu vormt kunnen oplossen.

Kortom: iets om heel goed in de gaten te houden. Dit zou wel eens belangrijker kunnen worden dan internet zelf. Ethereum, en vergelijkbare systemen, kunnen in principe de functionaliteit van zowel internet, dataverwerkers als centrale autoriteiten overnemen. Hiermee zou een anarchistische samenleving een heel stuk dichterbij komen. Wel kan uiteraard een groep met militair fiat een eigen machtsstructuur en nieuwe eigendomsverhoudingen opleggen. Voor dit probleem zal nog een anarchistische oplossing moeten komen.

Met dank aan Douwe voor de tip.

Meer informatie
Ethereum.org (website van Ethereum)
IBM Reveals Proof of Concept for Blockchain-Powered Internet of Things