kapitalisme

Deze fles olijfolie, gesierd met uw persoonlijke handtekening, is voor een luttele $15.200 uw eigendom. Bron: beautifullife.info

Kapitalisme heeft problemen nodig

Het kapitalisme is in veel gevallen een effectief probleemoplossend systeem. Helaas worden de problemen bepaald door de kapitalisten zelf, waardoor de kapitalisten alles in dienst stellen van de zelfverrijking. Wat is de oplossing?

De ondernemer: u vraagt, wij draaien
De centrale persoon in het kapitalisme is de ondernemer. De ondernemer kan een enkele persoon zijn, of een groep personen die via een nogal kromme juridische constructie, de “rechtspersoon”,  de rol van ondernemer speelt. De ondernemer is in het kapitalisme de persoon die de onder zijn of haar beheer staande middelen zo gebruikt dat hierdoor de maximaal toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Het zal duidelijk zijn dat een goede ondernemer dus over een behoorlijk organisatievermogen en creativiteit moet beschikken. De succesvolste ondernemers zijn voortdurend bezig met nieuwe producten en diensten te verzinnen en uit te rollen.

Deze fles olijfolie, gesierd met uw persoonlijke handtekening, is voor een luttele $15.200 uw eigendom. Bron: beautifullife.info
Deze fles olijfolie, gesierd met uw persoonlijke handtekening en verpakt in een handgemaakte houten doos, is voor een luttele $15.200 uw eigendom. Bron: beautifullife.info

Hoewel er verrassend veel idealisten onder de ondernemers voorkomen, is voor een succesvolle ondernemer het maken van winst domweg noodzakelijk om te overleven. Ook een idealistische ondernemer zal er voor moeten zorgen dat wat zij ontvangt voor haar producten of diensten meer is dan wat zij en haar mensen er in hebben gestopt.

Wat is waarde?
De ondernemer moet dus waarde creëren. Een fabrikant van blikken bruine bonen combineert bijvoorbeeld de werkuren van zijn werknemers, de productielijn, droge bruine bonen, energie, water, zout, conserveringsmiddelen,bedrukte etiketten en de diensten van reclamebureaus  om zo goedkoop mogelijk blikken bruine bonen van een redelijke kwaliteit te produceren. De verkoopwaarde van een blik bonen van 800 gram (uitlekgewicht: rond de 500 gram) van het AH-merk Euroshopper ligt rond de 53 eurocent (precies 50 cent zonder 6% BTW). De 250 gram gedroogde bruine bonen die hiervoor nodig zijn, kosten op de veiling augustus 2013 rond de 25 cent. Van de overige 25 cent moet de ondernemer de afschrijving van zijn productieinstallatie, de lonen, transport, het blik, energie, management etc. produceren. Een knappe prestatie. Ongeveer hetzelfde blik bruine bonen, deze keer van het luxe merk Bonduelle, kost bij Albert Heijn €1,41. Wel bevat dit blik maar 300 gram bonen. Deze ondernemer voegt heel veel “waarde” toe, in de vorm van gebakken lucht, door veel bekende Nederlanders op televisie potsen te laten bakken, te schermen met “kwaliteitscontroles” en het blikje op te leuken met grappen en grollen. Daar betaalt de Bonduelle-koper dus flink voor.

De maatschappij moet de problemen bepalen
In het voorbeeld van de twee blikken bonen zien we hoe subjectief waarde kan zijn. De Bonduelle-fabrikant voegt heel veel waarde toe door zijn bonen in een kleiner blikje te stoppen en heel veel televisiereclame te maken. Het probleem dat de Bonduellefabrikant oplost is dus in feite: hoe geef ik de consument van mijn bonen het gevoel dat zij erg rijk en bijzonder is, terwijl honderden miljoenen Indiase huisvrouwen voor ongeveer een twintigste van de kosten van een blik Bonduelle er een verrukkelijke dhal van maken. Fopwaarde dus. Het meest extreme voorbeeld is het Griekse olijfoliemerk Lambda, dat ongeveer vijftienduizend dollar per flesje van een halve liter kost, althans: inclusief de luxe verpakking. Een flesje Lambda zonder tierelantijnen is voor 0,3% van deze prijs uw eigendom. Enfin, menig arme Griek verdient er een goede boterham aan.

‘We’ hebben echter geen flesjes olijfolie van vijftienduizend dollar nodig. We hebben genezing van kanker, gevaarlijke infectieziekten en schoon voedsel en drinkwater nodig. Die zaken die essentieel zijn voor de overleving van ons als individu, als soort en als planeetomspannend ecosysteem. Helaas wordt er aan deze zaken geen waarde gehecht door koopkrachtige partijen. Wie kan er voor zorgen dat het vinden van een definitieve genezing voor kanker, de ‘silver bullet’, bijvoorbeeld wordt beloond met een miljard euro? Hiermee zou voor honderden miljarden aan waarde worden gecreëerd, afgezien nog van het wegnemen van afschuwelijk leed.

Rol voor de overheid?
De meest voor de hand liggende actor om deze rol op zich te nemen is de nationale overheid of internationale organisaties als de VN. Een alternatief zijn rijke miljardairs (die helaas lang niet altijd zulke filantropen zijn als Warren Buffet of Bill Gates) die grote prijzen uit gaan loven om deze wereldproblemen op te lossen. Als het doel maar ambitieus genoeg gesteld wordt, zal er vroeg of wat later een uitvinder opstaan die het probleem oplost. Tenminste, als de natuurwetten dat niet fundamenteel verbieden. Op deze wijze kan het kapitalisme in zo een richting worden gestuurd, dat niet alleen de rijken rijker worden, maar dat ieder mens, vooral de armsten en de zieken, er enorm in levenskwaliteit op vooruit gaat.

Het wapen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de Gouden Eeuw was Nederland een republiek. Bron: Wikimedia Commons.

De Gouden Eeuw: Een wereldonderneming

Momenteel wordt er een reeks van 13 afleveringen uitgezonden van het geschiedenisprogramma De Gouden Eeuw. Dit is een documentaireserie van de NTR en de VPRO waarin naar de overeenkomsten tussen het heden en de Nederlandse Gouden Eeuw wordt gekeken.

Op dinsdag 8 januari is aflevering 5 van deze reeks uitgezonden en wordt de VOC behandeld [1]:

‘De Verenigde Oostindische Compagnie staat in de vaderlandse geschiedenis voor durf, ondernemingszin, creativiteit en rijkdom. Maar klopt dit? Bracht de VOC daadwerkelijk rijkdom en zo ja voor wie dan? In deze aflevering reist Hans naar Indonesië op zoek naar de restanten van de VOC, de eerste echte multinational.

Hoe kijkt men in Indonesië en in Nederland aan tegen de rol aan van Jan Pieterszoon Coen, de grote man achter de VOC? Hij vestigt het monopolie op de specerijenhandel, daarbij niets en niemand ontziend. Maar ging zijn optreden niet te ver, zelfs voor zijn opdrachtgevers in Amsterdam, de Heren XVII? Het financiële succes van de VOC liet trouwens enige tijd op zich wachten. Forse winsten kwamen er pas 30 jaar na de uitgifte van de eerste aandelen in 1602. De ‘Cost gaet voor de baet uyt’, ook bij de VOC.

Aan het woord komen onder meer investeerder/historicus Menno Witteveen, wajangspeler Subroto en nootmuskaatplanter Pongky van den Broecke.’

Deze aflevering is een aanrader voor mensen die meer willen over dit handelsbedrijf en de grote impact dat het heeft gehad op het kapitalisme.

Bron: [1] goudeneeuw.ntr.nl/krant/afleveringen/#/overzicht/5/

Video: Bill Gates ziet creatief kapitalisme als oplossing armoede

Bill Gates, de oprichter van Microsoft en nog steeds, ondanks miljardendonaties, een van de rijkste mannen ter wereld, gelooft dat ‘creative capitalism’ de oplossing is voor de steeds groter wordende armoede en ongelijkheid. De kern van zijn betoog: de high potentials die bedrijven graag binnen de poorten willen hebben zijn niet meer alleen geïnteresseerd in geld verdienen, maar willen ook iets nuttigs met hun leven doen. Gates denkt dat steeds meer multinationals hun R&D afdelingen aan het werk zullen zetten om uitvindingen voor de armen te doen.

Inderdaad is Gates zelf daar het levende bewijs van. Heeft Gates gelijk, en zullen steeds idealistischer wordende werknemers hun werkgevers dwingen socialer te werk te gaan, of zal de toenemende ongelijkheid leiden tot een nietsontziende rat race?

Het gokparadijs Las Vegas. Het resultaat van ongebreideld kapitalisme.

Is er een werkend alternatief voor het kapitalisme te bedenken?

Het kapitalisme staat  op dit moment na de ondergang van het communisme nauwelijks meer ter discussie. is dat wel terecht? Zijn er beter functionerende alternatieven voor het kapitalisme te bedenken?

Het kapitalisme werkt. Waarom?
Adam Smith zei het kernachtig in zijn visionaire boek The Wealth of Nations. De bakker en de slager zorgen niet uit menslievendheid dat er iedere dag brood en vlees op de plank ligt, maar uit winstbejag.

Smith werd door zijn gelovige tijdgenoten en later door socialisten en communisten fel aangevallen wegens zijn immorele filosofie. Het gelijk van Smith werd echter in de negentiende en twintigste eeuw en ook nu keer op keer aangetoond. Kapitalisme is voor zover we weten de effectiefste methode om rijkdom te creëren. Kapitalisme gaat uit van het egoïsme van de mens. Iedereen wil met zo min mogelijk moeite zo rijk mogelijk worden. Het uiteindelijke resultaat is dat iedereen datgene zal doen waar hij het beste in is. Op die manier ontstaat er een taakverdeling. Mensen kunnen zich toeleggen op een specialisme en door handel rijk worden.

Het sterke punt van het kapitalisme is dat er geen centrale planning met bovenmenselijke gaven nodig is. Een kapitalistisch systeem werkt autonoom. De overheid hoeft slechts randvoorwaarden te stellen. , Zo kan de overheid voorkomen dat criminelen toeslaan. Ook kan de overheid met wettelijke randvoorwaarden bepaalde collectief waardevolle goederen, zoals de volksgezondheid, schone lucht en water, beschermen.

Tekortkomingen van kapitalisme

Het gokparadijs Las Vegas. Het resultaat van ongebreideld kapitalisme.
Het gokparadijs Las Vegas. Het resultaat van ongebreideld kapitalisme.

Kapitalisme is immoreel en ontziet in principe niets binnen de grenzen waarin het opereert. Als er een bepaalde ethische regel geldt (bijvoorbeeld werken op zondag), kan iemand die zich niet aan die regel houdt, meer verdienen. Ook probeert het kapitalisme de grenzen waarbinnen het opereert voortdurend op te rekken, bijvoorbeeld door politici om te kopen of met een lobby de politiek te beïnvloeden. Soms is dit nuttig, bijvoorbeeld als een beperking veel schade oplevert zonder veel nut, vaak is het bedenkelijk, zeker als beperkingen worden ingevoerd om één bedrijf  (of een klein groepje bedrijven) te bevoordelen.

Ook zijn er mensen die nauwelijks of helemaal niet in staat zijn te werken. Zij zullen van de honger omkomen, tenzij er een barmhartige Samaritaan helpt. Een andere vervelende eigenschap van kapitalisme is dat de inkomensverschillen erg groot worden. Dit wekt jaloezie en onrust in de hand.

Hoe zou een werkbaar alternatief voor het kapitalisme er uit zien?
Kapitalisme gaat er van uit dat mensen alleen werken of ondernemen om er erg rijk van te worden. Uiteraard is inkomen de voornaamste reden dat de meeste mensen werken. Veel mensen, vooral de hoogproductieven onder hen, werken echter om een heel andere reden: ze vinden hun werk leuk om te doen. Het is ook niet waar dat mensen dingen uitvinden om er rijk van te worden. Ze ergeren zich ergens aan (of hebben een droom), krijgen een slimme inval en werken dat uit.

Inspiratie vinden uitvinders veel leuker dan de transpiratie die nodig is om een uitvinding in marktrijp te maken. Veel uitvinders gaan zelfs failliet doordat ze als bezetenen aan hun uitvinding werken. Zouden dat soort prikkels niet een goed alternatief kunnen vormen voor het kapitalisme?