laagopgeleid

Laagopgeleiden voelen zich vaak als een indiaan in een grote stad.

Hoe overleef je als laagopgeleide de toekomst?

Laagopgeleiden hebben het steeds zwaarder. Een vaste, goedbetaalde baan is iets uit een ver verleden. Toch is er voor de laagopgeleide ook een winnende strategie om het ook in de toekomst te overleven. Hiervoor moeten laagopgeleiden gebruik maken van hun unieke sterke punten.

Wat is het verschil tussen een hoogopgeleide en een laagopgeleide?
In het kort: de opleiding. Tijdens de opleiding leren hoogopgeleiden niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook het taalgebruik en de heersende opvattingen binnen de bedrijfstak waarbinnen ze gaan werken. Een opleiding is ook een vorm van opvoeding. Hoogopgeleiden krijgen door de vele abstracte dingen die ze leren, ook een breder kader. Nadeel is dan weer dat ze rigide, volgens de patronen van hun opleiding denken. De reden dat bijvoorbeeld Peter Thiel en de ‘unschooling‘ beweging zeer kritisch staan tegen opleidingen.

Laagopgeleiden voelen zich vaak als een indiaan in een grote stad.
Laagopgeleiden voelen zich vaak als een indiaan in een grote stad.

Welke voordelen heeft de laagopgeleide ten opzichte van de hoogopgeleide?
De laagopgeleide staat dichter bij de menselijke essentie dan de hoogopgeleide. Hij of zij neemt waar met alle zintuigen en gaat op het gevoel af. Laagopgeleiden, vooral dyslectici, zijn daarom doorgaans betere mensenkenners en zakenlieden dan hoogopgeleiden. De laagopgeleide is ook praktischer, bescheidener (tenzij het Dunning-Kruger effect toeslaat. Ken je grenzen. Vraag als je iets niet weet) en kan vaak improviseren.

De winnende strategie voor laagopgeleiden
Theoretische kennis of inzicht ontbreekt, wat een enorm nadeel is in echt onverwachte situaties. Het is voor een laagopgeleide daarom nuttig om in ieder geval een intuïtief gevoel aan te kweken voor de belangrijkste natuurwetenschappelijke theorieën in zijn vakgebied. Daardoor verbreedt hij zijn scope enorm. Dat gevoel kan je als laagopgeleide aankweken door videofilmpjes te bekijken. Een jarenlange studie kan je niet vervangen, maar met 20% van de inspanning bereik je 80% van het resultaat. Wees, en blijf, nieuwsgierig. Overal kan je van leren.

Mensen en mensenkennis blijven belangrijk. Het zijn mensen die de beslissingen (blijven) nemen. Scherp je mensenkennis voortdurend.

Hoogopgeleiden delen vaak hun kennis graag (en vervelende mensen die dat niet doen, kan je het beste uit de weg gaan). Laat de kennis van anderen voor je werken en geef jouw kennis terug. Als laagopgeleide kan je gezond verstand teruggeven, praktische hulp en voor hoogopgeleiden onverwachte gezichtspunten.

Kweek je eigen ‘superbrein’ van specialisten, waar je altijd een beroep op kan doen.

Wees niet bang om totaal onverwachte dingen te proberen, als je het niets kost.

Volg technische ontwikkelingen op de voet. Er openen zich steeds nieuwe mogelijkheden. De wereld is, gelukkig, onvolmaakt. Maar enkelen hadden de markt voor het bijvullen van printerinktpatronen zien aankomen. Er komen nog veel meer van dit soort kansen, als de robotbouwers en virtual reality ontwikkelaars totaal los gaan.

Denk als een muis. Je hoeft niet net als Zuckerberg een miljard te verdienen met een nieuw sociaal netwerk. Als je iets kleins, maar handigs bedenkt voor een nieuw product, kan je ook een aardige boterham verdienen. Zie je mensen vastlopen of zich ergeren, dan is daar je kans. Bedenk een manier om ze te helpen.

Blijf speels.

Kom je afspraken na. Period.

Wees zuinig. Zorg dat je altijd een buffer van minimaal enkele maanden inkomen op de bank hebt voor onverwachte zaken, of om te investeren in een project.

Laagopgeleiden vinden Hoogopgeleiden als Pechtold veel weghebben van de praatgrage robot 3CPO uit Star Wars.

Onderwijsmonopolie veroorzaakt tweedeling

Cultureel gezien wordt Nederland steeds meer onderverdeeld in twee kasten: de progressief-liberale kaste van de Hoogopgeleiden en de conservatief-nationalistische kaste van de Laagopgeleiden. De ideeën over hoe het verder moet met Nederland lopen wijd uiteen tussen deze twee kasten, vooral wat betreft immigratie en de Europese Unie. Hoe kunnen we destabilisatie van Nederland voorkomen?

Karakterisering van de Hoogopgeleiden en de Laagopgeleiden
De Laagopgeleiden zijn mensen die na de lagere school slechts enkele jaren voortgezet onderwijs hebben genoten. Ze beginnen doorgaans al op jonge leeftijd met werken in beroepen die weinig, of alleen praktisch-technische vaardigheden vereisen. Ze kennen weinig mensen buiten de eigen sociaal-economische groep, wat veel te maken heeft met de elitaire houding van Hoogopgeleiden, zie verderop. Laagopgeleiden zijn uitermate direct en zeggen wat ze denken. Door hun vrij beperkte “culturele kapitaal”, een misleidende term voor: inprenting met heersende politiek correcte dogma’s, zien ze de tegenwoordige maatschappij als verwarrend en oneerlijk. Hun werkomstandigheden zijn ongezond en zwaar. Ook leven ze ongezond, deels door gebrekkige kennis over gezondheid, maar vooral omdat gezond voedsel, zoals verse groente, nauwelijks te betalen is voor mensen rond het bestaansminimum. Dat betekent dat Laagopgeleiden gemiddeld zo’n zeven jaar eerder overlijden dan Hoogopgeleiden. De Laagopgeleide wordt rechtstreeks in zijn bestaan bedreigd door massa-immigratie. Anders dan bij Hoogopgeleiden, is er geen wettelijke bescherming voor zijn beroep. Dit verklaart ook waarom Laagopgeleiden stemmen op partijen die de massaimmigratie aan banden willen leggen.

De frikandel, geliefd onder veel Laagopgeleiden, gehaat onder Hoogopgeleiden. In feite niet alleen een goedkope, maar per 100 gram ook ecologisch erg verantwoorde vleessoort. Immers, frikandellen worden vervaardigd uit restvlees dat anders weggegooid zou worden. Bron: Wikimedia Commons
De frikandel, geliefd onder veel Laagopgeleiden, gehaat onder Hoogopgeleiden. In feite niet alleen een goedkope, maar per 100 gram ook ecologisch erg verantwoorde vleessoort. Immers, frikandellen worden vervaardigd uit restvlees dat anders weggegooid zou worden. Bron: Wikimedia Commons

De Hoogopgeleiden zijn mensen die op kosten van de staat na de basisschool zo’n tien tot vijftien jaar voortgezet onderwijs hebben genoten. Deze scholing bestaat voor een deel uit nuttige vaardigheden, kennis en inzichten, maar vooral bij de meer “softe” studies zoals communicatiewetenschappen, voor het grootste deel uit inprenting. Deze inprenting is wat in personeelsadvertenties wordt aangeduid met “academisch niveau”. De Hoogopgeleide voelt zich competenter dan een vulgaire Laagopgeleide. Hij beheerst het heersende sociale en politieke jargon vloeiend. Ook is hij erg goed in huichelen, want elitair denken past niet bij de liberale, ruimdenkende filosofie die Hoogopgeleiden pretenderen aan te hangen. Subtiel beentje lichten past meer bij deze groep dan openlijk het conflict aangaan.
Kortom: het is best wel lekker om Hoogopgeleide te zijn. Je leeft langer, gezonder en je verdient veel meer. Als bonus kan je neerkijken op dat bekrompen Laagopgeleide tokkievolk.

Laagopgeleiden vinden Hoogopgeleiden als Pechtold veel weghebben van de praatgrage robot 3CPO uit Star Wars.
Laagopgeleiden vinden Hoogopgeleiden als Pechtold veel weghebben van de praatgrage robot 3CPO uit Star Wars.

Moeten we een tweedeling willen?
Tweedelingen zijn gevaarlijk. Ze vormen de kiem voor een burgeroorlog. Wie de Nederlandse geschiedenis een beetje kent, weet dat Nederlandse burgeroorlogen uitmunten in sektarisme en kwaadaardigheid. Ook kan je je afvragen, hoe ethisch het is, een groot deel van de bevolking te veroordelen tot een kort en uitermate naar leven. Persoonlijk denk ik van niet, en dat er maar beter snel iets aan gedaan kan worden. Ik ken als sociaal neerwaartse migrant beide werelden. Het harde oordeel van Hoogopgeleiden over Laagopgeleiden is mijns inziens onterecht. Laagopgeleiden doen het grootste deel van het nuttige, onaangename werk. Ze zien vaak ook scherper dan Hoogopgeleiden wat er werkelijk aan de hand is, omdat ze minder gehinderd worden door culturele conditionering. Ik heb van Laagopgeleiden zinniger en kernachtiger politieke analyses gehoord dan van bijvoorbeeld het boegbeeld der Hoogopgeleiden, de kunstverkoper Pechtold.

Wat kunnen we doen aan de tweedeling?
Op dit moment genieten Hoogopgeleiden wel van de lusten, maar niet van de lasten. Hun beroepen, vooral in de alfa- en gammasector, worden goed beschermd door discriminerende wetten en regels. Ik ken een hoogopgeleide Russische immigrant, lerares aardrijkskunde, die nu in een fabriek werkt omdat ze niet als lerares aan de slag mag.
Laten we het spelletje eerlijker maken, en ook de Hoogopgeleiden laten genieten van wat meer concurrentie. Slimme hoogopgeleide Bulgaren genoeg, en gezien de exorbitante salarissen van veel Hoogopgeleiden is concurrentie bitter hard nodig.

Volwassenenonderwijs voor iedereen
Op dit moment zijn kinderen die op school niet mee kunnen komen, veroordeeld tot een bestaan op de tweede rang. De Wet Studiefinanciering maakt een studerend kind voor een Laagopgeleide vrijwel onbetaalbaar. Het gevolg is dat Laagopgeleiden hun kinderen snel laten werken. De eerste paar jaar gaat dat goed, zodra het wettelijk minimumloon van kracht wordt, rond de 23 jaar, worden ze vaak te duur. Vaak krijgen Laagopgeleide kinderen op latere leeftijd wél de discipline die nodig is om als leerling te slagen. Ook kunnen ze gericht die dingen leren die ze voor hun werk nodig hebben. Het onderwijs kan ook worden bevrijd van niet-relevante kennis, zoals het zogeheten culturele kapitaal. Zo wordt het ook toegankelijker voor Laagopgeleiden.

Bron
Gescheiden werelden: een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, WRR, 2014