manifest

Studenten overhandigen Manifest van Morgen

Duizenden studenten roepen de Colleges van Bestuur van alle Nederlandse hogescholen en universiteiten op tot de integratie van duurzaamheid in het curriculum van hun opleiding. Studentenorganisatie Morgen heeft samen met studenten uit het hele land hiervoor het Manifest van Morgen opgesteld, dat een tienpuntenplan bevat.

Wij, studenten van hogescholen en universiteiten, willen werken aan een duurzame samenleving. Een samenleving met een toekomst gebaseerd op een circulaire economie die draait op groene energie. Een samenleving waarin het prettig toeven is, hier en nu én daar en morgen. Wij willen de kennis en vaardigheden verwerven om die samenleving tot stand te laten komen.

Er moet verandering komen volgens duizenden studenten.

Op woensdag 10 oktober a.s., de Dag van de Duurzaamheid, wordt het Manifest overhandigd aan de Colleges van Bestuur,  in het Academiegebouw te Utrecht. Onder leiding van Natasja van den Berg zullen studenten samen met de gasten Jan Peter Balkenende (Ernst & Young), Bert van der Zwaan (rector magnificus Universiteit Utrecht) en Herman Wijffels (hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering Universiteit Utrecht) in debat gaan over de implementatie van het Manifest en de rol van het thema duurzaamheid in het hoger onderwijs.

Het manifest, dat nog tot woensdag kan worden ondertekend, is inmiddels al bijna 2500 keer ondertekend. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij deze overhandiging aanwezig te zijn (entree is uiteraard gratis). In de Aula van het Academiegebouw in Utrecht zal het programma om 17.00 starten (deuren open om 16.30). De sprekers zullen kort aan het woord zijn en daarna is er ruimte voor een panel-discussie. De middag zal rond 18.00 worden afgesloten met een borrel.

Adres: Academiegebouw (Aula), Domplein 29, 3512 JE Utrecht. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar manifest@studentenvoormorgen.nl

Deel II Manifest voor de vrijheid van het individu en zijn kracht

Dit is de het tweede deel van een manifest geschreven door trouwe bezoeker en reageerder Paul.R, we bieden het hier ter kennisgeving aan de lezers van visionair aan. Constructieve kritiek, eigen zienswijzen en aanvullende opmerkingen op dit gebied zijn uiteraard van harte welkom. Onze hartelijke dank aan Paul voor schrijven en het delen van zijn gedachten op dit gebied.  Deel 1 is hier te vinden.


Evolutie (theorien)

De evolutietheorie is de natuurwetenschappelijke verklaring voor de evolutie van het leven op Aarde. Het beschrijft het proces waarbij erfelijke eigenschappen binnen een populatie van organismen veranderen in de loop van de generaties als gevolg van genetische variatie, voortplanting en natuurlijke selectie. Er zijn verschillende theorien hieromtrent, die van Darwin is wel een van de bekenste en zou je hem als een grondlegger kunnen zien van de basis. Lees zijn boek “On the Origin of Species”(Over het ontstaan van soorten)  http://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutietheorie

Maar om een klein beetje begrip te hebben betreffende het ontstaan van het levendmechanisme, zul je toch eerst wat meer moeten weten over het ontstaan van het Universum, waar wij mede onderdeel van zijn. M.a.w. de antwoorden voor het heden, liggen in het verleden. Nu is er zeer veel geschreven omtrent de “Big Bang” theorie. En de meningen zijn vaak tot het bot aan toe verdeeld. Een gegeven is algemeen wel standaard geworden nl dat al het levendmechanisme de basis heeft van het element koolstof, alle organische verbindingen bevatten dus het element koolstof. Deze koolstof  heeft de informatie in zich om te kunnen fusieren met tal van andere chemische elementen, plm 10 miljoen verbindingen zijn nu bekend. Maar voordat de het element koolstof gecreeerd werd, is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan. Nucleosynthese (nucleus is Latijn voor “kern”, synthese is Grieks voor “samenstelling”) is in de natuurkunde het opbouwen van kernen van zwaardere elementen uit lichtere. In het binnenste van een ster vinden onder invloed van de enorme druk en zeer hoge temperatuur kernreacties plaats waarbij uit waterstof helium wordt gevormd, en vervolgens uit helium koolstof, en daarna uit koolstof nog weer zwaardere elementen. Op deze manier ontstaan binnenin een ster de meest uiteenlopende elementen.

In mijn denken heeft de natuurwetenschapper Lawrence M. Krauss het in zijn boek “ De levens van een Atoom” in een soort fictie (denkbeeldig) het beste omschreven vanaf de oerknal tot het leven op aarde en verder. Veel is in de laatste decennia, mede door de nieuwe technieken, opnieuw herzien. Maar desondanks, wil je toch wat begrip krijgen omtrent deze materie is het een aanrader voor elke liefhebber. Of er ooit in de toekomst een aantoonbaar bewijs geleverd zal worden omtrent het ontstaan van het universum (lees kraamkamer van alles wat we waarnemen) heb ik zo mijn twijfels. Maar ja, zeg nooit nooit. Het boek begint met een gedicht van Octavio Paz, zelf vind ik dit een zeer toepasselijk gedicht:

Ik ben een mens en duur maar kort

en de nacht is overweldigend

maar ik kijk omhoog

de sterren schrijven

Onwetend begrijp ik toch:

ook ik word geschreven

en juist op dit ogenblik

spelt iemand mijn letters.

~Lawrence_M._Krauss

 

RNA Ribo Nucleic Acid (Ribonucleinezuur)  DNA Desoxyribonucleinezuur

Beiden zijn een biochemisch macramolecuul. Dit onderwerp is te complex dat het een te lang verhaal zou gaan worden om dit in het kort te verwoorden vandaar de link om het verder te lezen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonucle%C3%AFnezuur  De vererving van eigenschappen en nieuwe toegevoegde eigenschappen gebeurt in de eerste plaats dmv genen (eenheden van erfelijke informatie). Ook dit gegeven is te complex om het in het kort te verwoorden, dus ook hier een link, dat indien men daarin geinteresseerd is om verder te lezen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetica  Ik denk dat het wel duidelijk is dat het dusdanig complex is, daar het een studie op zich is. Zelf ben ik hier al zo’n 12 jaar mee bezig. Maar we hebben het nodig bij het volgende onderwerp.

Het begin van de Primaten.

Het Paleogeen (Tertiair) duurde van 65,5 tot 23,03 miljoen jaar geleden en is onderverdeeld in drie tijdvakken: Paleoceen, Eoceen en Oligoceen. Het is van wezenlijk belang het leven in de oplopende tijdvakken in verband te zien met de liggingen van de continenten en de wisselende klimatologische omstandigheden.

Het Paleoceen duurde van 65,5 tot 55,8 miljoen jaar geleden. Het was een periode met een koeler klimaat dan het voorafgaande Krijt. Het leven herstelde zich van de Krijt-Paleogeen-massa-extinctie. Op het land waren de overlevenden van de catastrofe kleinere dieren die zich in holen of in het water konden verschuilen. Na het uitsterven van de dinosauriërs konden vooral zoogdieren zich snel ontwikkelen tot ’n dominante diersoort.

Pugatorius is, naar men verondersteld de eerste primaat, leefde 65 miljoen   jaar geleden. Je zou niet vermoeden dat dit diertje zich geëvolueerd heeft tot de eerste aapachtigen., misschien enkel te zien aan z’n lange staart. Vijftien miljoen jaar later verschijnt de primaat Notharctus als boombewoner. Het hierboven omschrevene is een copie  van de hieronder gegeven link, indien men daar meer over wilt weten lees dan verder:  http://www.daeme104.centerall.com/gallery568.php

Ongeveer 20 miljoen jaar geleden migreerde een boombewonende mensaap, mogelijk Kenyapithecus (een Afrikaans fossiel), vanuit Afrika naar Azië, vanwege de droogte in Afrika. In Azië waren de afstammelingen van deze brachiatorprimaten de eerste voorouders van de gibbons en de orang-oetans, in Afrika stierven de achterblijvers uit.

Vervolgens vond er een omgekeerde migratie plaats, dus van Azië naar Afrika. Daar was een soort bij betrokken die waarschijnlijk hee dicht bij Ouranopithecus (een Aziatische fossiele mensaap) stond. De in Afrika teruggekeerde migranten vestigde zich in de oerwouden en vormden de oorsprong van de huidige mensapen (gorilla, chimpansee, bonobo), en op de savannen waren zij de oorsprong van Australopithecus, ofwel de lijn die zou evolueren in de richting van onze soort. Australopithecus bezat een mozaïek van kenmerken die deels kunnen worden beschouwd als volmaakt menselijk (opgerichte houding, soort voeten, gebit), maar ook nog veel lijken op die van een chimpansee (schedelvorm, schedelinhoud, postuur). Met dank aan Julie.

De bonobo is een mensaap en samen met haar naaste verwante chimpansee staat van alle levende diersoorten  het dichts bij de mens en valt dus onder de primaten. Ze zijn beiden evolutionaire aftakking van een gemeenschappelijke aapachtige voorouder van de mens. T.o.v. de mens heeft de Bonono twee duidelijke overeenkomsten nl de sex, gezien in al zijn diversiteit die de mens ook kent en het zijn alles eters. Dit laatste is het belangrijkste. Door de grote variatie van het voedsel, is er dus ook een ruime variatie van  elementen. Deze elementen zijn zeer belangrijk voor de evolutionaire verandering van dier naar mens. Zoals men wel weet, is ons huidig lichaam een chemie en ons huishoudelijk lichaam wordt bestiert door oa bacterien en enzymen.

Maar let wel het is nog steeds niet onomstotelijk vastgesteld, dat onze verre voorouders dus Bonono’s waren.

Van dier naar (huidige)mens.

We onderscheiden in het dierenrijk drie belangrijke vormen nl Herbivoren (hoofdzakelijk planteneters), Carnivoren (vleeseters) en Omnivoren ( alles eters). Er zijn nog een paar vormen, die mede ook een belangrijke rol spelen in het voedselketen, maar het gaat mij alleen om de grote lijnen weer te geven. Maar let wel, niets is losmakelijk te zien. Ik wil eigenlijk alleen maar hier mee zeggen dat het voedsel wat we eten zeer belangrijk en mede bepalend is en was voor de evolutionaire ontwikkeling van dier naar de huidige mens. De dieren die zich ontwikkeld hebben tot Omnivoren, hebben zich door hun rijke en uitgebreide voedsel aanbod zich verder ontwikkeld, dit is bepalend voor de ontwikkeling naar het mens zijn. Maar ook hier zijn duidelijke verschillen ontstaan door het voedsel aanbod, neem de savanne (grasland) en het amazonegebied, deze laatste heeft een rijker aanbod en mede daardoor een grote verscheidenheid van voedsel als de savanne. Zo zou je dus kunnen stellen, dat er onderscheid is gekomen in de creatie van dier en mens. Kort door de bocht, het belangrijkste gegeven is de informatie die bij elke verandering, ongeacht welke enof de oorzaak van de verandering, gezien  in al zijn diversiteit, door vererving door is gegeven aan de volgende generatie en zo ontstond langzaam maar zeker de mens. Deze doorgeef luik via de genen (vererving) is een belangrijk gegeven voor het manifest. Hierin ga ik verder met deel-3.

Wordt vervolgd, mvg, paul.

Aanverwante informatie:
-) Deel 1 van het manifest 

Manifest voor de vrijheid van het individu en zijn kracht

Dit is de eerste versie van een manifest geschreven door trouwe bezoeker en reageerder Paul.R, we bieden het hier ter kennisgeving aan de lezers van visionair aan. Constructieve kritiek, eigen zienswijzen en aanvullende opmerkingen op dit gebied zijn uiteraard van harte welkom. Onze hartelijke dank aan Paul voor schrijven en het delen van zijn gedachten op dit gebied.  

Om een manifest te schrijven, heb je richtlijnen nodig die onderbouwt zijn. Het eerste vereiste is een samenstelling van denkwijze, dit gegeven verkrijg je alleen maar als je de gedachtegang van je medemens hierin meeneemt. Anders zou het eenrichtingsverkeer worden en daardoor niet rechtsgeldig als manifest.

Ik ga proberen om de medewerking van visionair.nl te verkrijgen, om zo te proberen om een ruimere gedachtengang te creeren, om uit de vele meningen een gemiddelde richtlijn te verkrijgen. Dat vergt zeer veel tijd en geduld en dan mede ook nog maar afwachten of de bereidheid van die medewerking aanwezig is. Maar niet geschoten is altijd mis, moet je maar denken. Dus be-patient.

1-Bezinning.
Bezinning betekent eigenlijk alleen maar het bewuste besef hebben van wat er gebeurd. Als je dat besef door vele mogelijke omstandigheden even kwijt ben, kun je jezelf weer bezinnen om het bewuste besef weer terug te halen, mits de hersenen het op dat moment ook toe laten. Want er zijn omstandigheden waarin de hersenen het besef kunnen blokkeren, denk aan bv een blackout en of te veel stress. Maar ook de tijdsgeest van het moment kan weldegelijk een blokkade oproepen, daar we genegen zijn om opgejaagd mee te gaan in de stroom van nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat een situatie waarin we ons niet meer beseffen wat de normen en waarden zijn van ons leven, ergens ver in ons achterhoofd weten we dat wel, maar drukken dat bewust weg om mee te kunnen gaan in de maalstroom van de huidige tijdsgeest. Nu kunnen er vele redenen daarvoor zijn om ons mee te laten drijven in die maalstroom, de belangrijkste reden is denk ik om te overleven in de huidige bewuste tijdsgeest.
Het artikel op visionair; De voortbestaanwaarde van Religie, heeft  mij aan het denken gezet en vooral het gegeven over het bestaansrecht en ev een nieuwe religie te creeren om de normen en waarden van de mensheid weer terug te geven in al zijn hoedanigheid, zodat het zijn individuele kracht weer terug kan vinden. Wat heeft religie nu te maken met normen en waarden?

2-Normen en waarden.
Je zou normen en waarden het beste kunnen vertalen als richtlijn voor de sociale omgang met de mede mens enof samenleving. Alle religies hebben hun eigen normen vastgelegd, netzoals de diverse politieke stromingen. Zo zou je eigenlijk kunnen zeggen dat alle stromingen, ongeacht welke vorm van denken, spelregels zijn om een leidraad te zijn voor een desbetreffende stroming. De mens zoekt enof accepteerd een bepaald gedachtengoed, waarin het zich thuis voelt, daar de leidraad die aangereikt wordt overeenkomt met zijn enof haar denken, die gebaseerd is oa door de opvoeding en de leerschool van het leven. In de samenleving heb je spelregels nodig, deze worden mede door de politiek vastgelegd in grondrechten en wetten. Zouden er geen regels zijn dan krijg je chaos. Het verschil van de normen en waarden tussen religie en de politiek zit hem grotendeels in het woord liefde. Zowel naar de omnipotent en medemens, gezien in al zijn diversiteit. Daarnaast geeft de religie meer houvast in de vorm van behoudenheid, dan bv de politiek enof aanverwante instellingen, deze laatst genoemde is regelmatig onderhevig aan veranderingen. De religie dus niet, die blijft constant in zijn enof haar stelling en mede daar door voor vele mensen een begrip van standvastigheid. Een basis van vertrouwen, dat er altijd zal blijven. Terecht of onterecht, dat is vrije keuze van het individu.

3- Religie.
Religie is een van de oudste instellingen, die de vele vormen van zingeving  onderzoeken naar betekenisvolle verbindingen, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. Je zou dus kunnen spreken van een spirituele algemene vorm, gedachten en gevoelens  met betrekking tot de zin van het leven. Het is dus niet het perfecte woord voor de betekenis van religie, dus zou je het meer in de filosofische zin moeten zien en beredeneren. De verscheidenheid is groot in de religie, maar je zou het eenvoudig gezegd beter op kunnen splitsen in 2 groepen, die daarna weer verder onderverdeeld kunnen worden. Te weten  monotheïstische religie hier wordt het specifieker begrip godsdienst gebruikt en polytheïstische religie spreekt men daarin tegen over een godendom.

Hindoeisme,is het oudste nog levende godsdienst ter wereld (plm 450 jaar voor Chr). Een bekend metafoor van hindoeisme is als stam van een boom, waar alle andere godsdiensten als bladeren aan groeien. Dit verklaart zowel hun tolerantie betreffende anders denkenden als vaak heftige afwijzingen van proselitisme(proselitisme, is het proberen mensen tot je eigen mening enof godsdienst te bekeren).

Zingeving, zou je als volgt kunnen vertalen: zoeken naar de zin van het leven in een diepere betekenis, men houdt dan de waarde aan van de periode tussen geboorte en dood en eventueel ook het spirituele bestaan dat de dood overstijgt. Elke religie heeft dus zijn eigen invulling gecreeerd betreffende zingeving, dat door elk individu op zijn enof haar eigen wijze wordt ingevuld enof vertaald.

4-De kracht van het positief denken.
Vanuit het dualisme gezien is wat een ieder wel weet dat het tegenovergestelde van positief,  negatief is. Positief ervaren we als goed en negatief als slecht. Zowel het een enof het andere kun je samenbundelen tot een kracht van energie en vanuit die kracht kun je daadkracht bewerkstelligen.

Normen en waarden zijn eigenlijk een onderdeel van de zinsgeving. Er van uitgaande dat alle religies de normen en waarden voor de mens in het positief daglicht stelt. Daar er toch nog veel verscheidenheid is, in denken doen en laten bij diverse religies. Zou je misschien alle normen en waarden op een rij kunnen zetten en daar waar de rode draad door heen loopt, deze samen kunnen vatten in een doorsnee richtlijn. Als deze richtlijn mondiaal aanvaardbaar zou kunnen worden, dan heb je een machtsblok in positieve zin. Alhoewel ik denk dat het een zeer lange weg nodig heeft om het te kunnen bewerkstelligen, maak het niet alleen de religie eensgezinder, maar ook het individu tot individu. Waardoor het machtsvacium van bv de elitairemacht eindelijk op een gezonde humane wijze doorbroken zou kunnen worden. Als we het voorrecht zouden mogen hebben om dit mee te mogen maken, krijgen we een ommekeer om zonder geweld een zingeving te creeren, waarin de normen en waarden van het individu eindelijk het echte bestaansrecht verkrijgen. Deze zingeving is door de tijd heen door de religie al vastgelegd, maar het wordt tot heden met voeten betreden en wordt het tijd om dit gegeven in samenwerking met ons allen om te zetten in de kracht van het positief denken.

5- Tot slot.
Laat duidelijk zijn dat er geen land, politiek enof religie is die zijn enof haar handen kan wassen in onschuld t.o.v. de neerwaartse spiraal van de normen en waarden, denk bv aan oorlog, kapitaal etc. Dit  proces is in een sluipproces langzaam maar zeker gegroeid, wat we heden ten dage overal om ons heen zien en ervaren. In mijn denken zou het mogelijk moeten zijn om dit negatieve proces te stoppen en het dus om te zetten in een positieve zingeving, door samenbundeling van positieve energie en dat schept een vreedzame machtsblok van energie. M.a.w. we zijn sterker dan menigeen bevroed. We moeten alleen nog leren om ons open te stellen voor elkaar, hierdoor verkrijg je mede het respect van je medemens. Het zal een lange weg worden omdat te bewerkstelligen, maar wel alle moeite waard om het uit te voeren, zodat we de generatie na ons een begin mee kunnen geven van het positief denken. Eigenlijk hebben we deze verplichting om hieraan een begin te maken. Veel zou ik hieromtrent nog aan toe kunnen voegen, veel zal ik ook niet vermeld hebben enof vergeten zijn. Het is ook absoluut niet mijn bedoeling om wetenschap enof religie samen te bundelen enof te bekritiseren. Mijn bedoeling is puur om op een humane wijze de zingeving, weer terug te geven aan ons mensen.

I have a dream, maar ik heb jullie allen nodig om de droom tot werkelijkheid te brengen. Paul.