toekomst van de mensheid

Wat als een superintelligentie ontstaat op een bureautafel?

Als je maar slim genoeg bent, en toegang hebt tot internet, zijn er zeer veel mogelijkheden om erg machtig of schatrijk te worden. Denk aan de succesverhalen van de oprichters van Google en Facebook. Wanhopige mensen, bijvoorbeeld een ondernemer op het rand van een bankroet, zullen er daarom in de nabije toekomst voor kunnen kiezen om een kunstmatige intelligentie te creëren die slimmer is dan de allerslimste mens. Dit in de hoop, dat deze kunstmatige intelligentie de redder in de nood zal blijken. Maar wat, als de schepping sterker blijkt te zijn dan de schepper, wat bij geavanceerde AI per definitie het geval is?


In deze film.The Awareness, iets minder dan twintig minuten, wordt deze gedachte uitgewerkt. Drie zeer intelligente mensen die hun sporen verdiend hebben in de IT en bètawetenschappen, Bill Gates, Stephen Hawking en Elon Musk, hebben hun zorgen over de opkomst van sterke AI niet onder stoelen of banken gestoken. Wezens die slimmer zijn dan de mens, zijn per definitie oncontroleerbaar voor ons. Toch zullen deze wezens er komen. Dit is onvermijdelijk, gezien de voortgang van informatietechnologie. We hebben nog ongeveer tien jaar om ons op dit zeer essentiële vraagstuk voor te bereiden. Hopelijk hebben we dan het juiste antwoord, en eindigen we niet als de mensheid in dyustopische SF-films als de Terminator reeks. Zal het ons lukken het  equivalent van Asimovs Drie Wetten van de Robotica te bedenken?

ai-adv

Video: de zes stadia van evolutie

Goden zullen bestaan in de toekomst, aldus Ray Kurzweil en andere aanhangers van de Singularity gedachte. De Singularity is een punt in de toekomstige menselijke geschiedenis waarop de technologische ontwikkeling zo snel gaat dat de gevolgen onvoorspelbaar zullen zijn. Er zal na de Singulariteit geen onderscheid meer zijn tussen biologie, techniek, mens en machine.

De zes stadia in evolutie zijn volgens Kurzweil informatie opgeslagen in chemische structuren, informatie opgeslagen in biologische structuren, informatie opgeslagen in zenuwstelsels, informatie opgeslagen in fysieke informatiedragers als boeken en tape. Op dit moment nadert het vijfde stadium: het samensmelten van biologie, techniek en informatica, zoals we nu al merken met kunstledematen, gedachten lezen door breinscans en DNA ontwerp in een computer. Het zesde stadium is de technologische singulariteit, een moment in ruimtetijd waarop het universum zal samensmelten met lichaam en geest en het universum ‘bewust’ zal worden, d.w.z. materie in geest zal veranderen.
Veel mensen noemen Kurzweil krankzinnig en de aan het christelijke bijbelboek Openbaringen herinnerende Singularity gedachte een ‘rapture of the nerds’. Toch blijken voorspellingen van Kurzweil vrijwel allemaal uit te komen…

Hoe zouden we over honderdvijftig jaar tegen de wereld van nu aankijken?

Over 150 jaar…

Hebzucht, macht, angst en het spel: het zijn de nare kanten van de Westerse samenleving zoals we die nu kennen. Sinds de financiële crisis heeft toegeslagen zijn we allen met onze neus op deze feiten gedrukt, waar een enorme dualiteit uit is ontstaan. Deze was er al, maar nu is het aan de oppervlakte gekomen. Goed en kwaad, daar gaat het dus om.

Hoe zouden we over 150 jaar terugkijken naar anno nu?
Zouden we over 150 jaar terug kijken op de jaren waarin we nu zitten, dan is het qua dualiteit net alsof we naar een Walt-Disney film zitten te kijken, waar het goede het steevast aan de stok heeft met het kwade; maar uiteindelijk wel overwint. Kijk naar de Lord of the Rings of Harry Potter en je ziet hetzelfde.

Dus, nieuwsgierig als we zijn: hoe loopt dit af en wat zien we over 150 jaar als we dan terugkijken op de geschiedenis?

Hoe zouden we over honderdvijftig jaar tegen de wereld van nu aankijken?
Hoe zouden we over honderdvijftig jaar tegen de wereld van nu aankijken?

Revoluties bepalen geschiedenis
Als we nu al terug kijken op de geschiedenis, dan zien we altijd revoluties: plotselinge ontwikkelingen met een grote impact op de samenleving, die vaak ontstaan door een of meerdere uitvindingen. Nu al geschiedenis zijn: Facebook, de Smartphone, 3D printers, Wikipedia enz. De ICT revolutie is nog steeds in volle gang, de privé-fabriek komt er dus aan en het internet wordt steeds meer een Global-Village bibliotheek.

Dit zijn op zich wel goede ontwikkelingen, denk ik. Natuurlijk is er wat te zeggen over het feit dat steeds meer mensen steeds meer met hun neus in een beeldscherm zitten, wat ten koste gaat van de werkelijke wereld. Maar dat is slechts een scherpe kant van een revolutie.

Bestaan er over 150 jaar nog steeds banken?
Maar de kwade kant van het verhaal van de 21e eeuw is natuurlijk nog steeds de grote invloed van bankiers, ingewikkelde financiële systemen waar slechts weinig mensen echt iets van snappen en het energieprobleem. Hoe kijken we hier over 150 jaar op terug? Dat is de vraag.

Deze vraag kun je opdraaien: wat is er in 150 jaar aan gedaan en waar staan we dan?

Het leuke aan deze aanpak is denk ik dat je de tijd neemt om problemen op te lossen en dat je een plan maakt voor de volgende beschaving, met manieren van werken waar je een aantal decennia, zo niet eeuwen mee vooruit kan.

Bestaat er in de toekomst nog wel geld?
Om in dit artikel bij het geld te blijven; dit zullen we over 150 jaar niet meer nodig hebben , omdat:

• geld an sich niet meer de hebzucht opwekt en deze lust dus vrijwel volledig is verdwenen
• we veel gemakkelijker ons voedsel kunnen verbouwen, wat volledig kan gebeuren als ieder mens er per week een dag aan besteedt
• welvaartziektes bijna niet meer voorkomen, omdat mensen het niet meer nodig vinden om te roken, teveel te eten en bewegen juist heel logisch en prettig vinden
• …

Kortom: geld is over 150 jaar niet meer nodig!

Misschien worden mensen die überhaupt nog aan geld denken tegen die tijd wel als krankzinnig verklaard, wordt geld de nieuwe illegale drug en worden mensen met flappen op zak wel gedwongen opgenomen in een inrichting.

Maar goed, dat dus over 150 jaar.