vaccinatie

‘Vaccineer eerst de superspreaders’

De Nederlandse Raad voor de Volksgezondheid beveelt de regering aan, eerst de ouderen en andere mensen met een zwak immuunsysteem te vaccineren tegen het covid-19 veroorzakende SARS-CoV-2 coronavirus. Is dat verstandig? Nee, zegt een natuurkundige die een epidemiologische analyse maakte. Is het beter om juist de (over het algemeen kerngezonde) superspreaders eerst te vaccineren, hoe onethisch het ook klinkt?

Verspreiding SARS-CoV-2 vooral door superspreaders en in superspreading events
Massale uitbraken van SARS-CoV-2 vonden voornamelijk plaats bij massa-bijeenkomsten binnenshuis[1]. Beruchte gevallen waren audities van zangkoren, kerkdiensten, vrijdaggebeden in moskeeën, discotheken, slachthuizen, feesten binnenshuis en politieke bijeenkomsten. Of in verpleeghuizen met kwetsbare mensen. Vaak begon deze epidemie bij één geïnfecteerde persoon die meerdere van dit soort gelegenheden bezocht: de superspreader. Zo besmette een Zuid-Koreaanse besmette vrouw tientallen mensen in zowel een ziekenhuis als een kerkdienst [2].

Extinguish the curve: waarom juist de superspreaders aangepakt moeten worden
De mensheid is beter af zonder het SARS-CoV-2 virus en andere op mensen gedijende virussen. Een vaccin, zeker een in sneltreinvaart, dus relatief gezien gebrekkig op bijwerkingen getest vaccin als nu in omloop wordt gebracht door de farmabedrijven Pfizer en Moderna, is een nogal ingrijpende manier om dit virus wereldwijd uit te schakelen. Als er andere, minder ingrijpende methoden zijn om het transmissiecijfer R flink onder de 1 te krijgen (m.a.w. ervoor te zorgen dat er per geïnfecteerde minder dan 1 persoon wordt besmet, dus dat de epidemie uitsterft), genieten deze de voorkeur. Het voorkómen van superspreading events, zoals verbieden van alle grote bijeenkomsten binnenshuis, is weliswaar niet erg leuk, en een ernstige aantasting van de grondwettelijke vrijheid van vereniging, maar effectief is het wel. Een andere maatregel, die veel zoden aan de dijk zou zetten is het vaccineren van superspreaders. Dat zijn in het geval van covid-19 mensen met veel sociale contacten, mensen die met kwetsbare groepen werken (personeel ziekenhuizen en verpleeghuizen) of mensen die in covid-19 gevoelige ruimten werken (zoals slachterijen).  Zo krijgen we met een kleinere hoeveelheid vaccins de epidemie veel sneller onder controle.

Hoe sporen we de superspreaders op?

De bindingsstekels van covid-19 (rood in deze afbeelding) zijn buitengewoon goed in het binden aan receptoren van menselijke cellen. Evolutie of genetische manipulatie? Bron: overheid VS (state.gov)
SARS-CoV-2: is het ethisch verantwoord om gezonde mensen eerder in te enten, als we daarmee de epidemie eerder stoppen?
Bron: overheid USA (state.gov)

De meeste mensen hebben een relatief klein aantal contacten. Een klein aantal mensen heeft een enorm aantal contacten. De Israëlische natuurkundige Shlomo Reuvin ontwikkelde een effectieve manier om deze potentiële superspreaders op te sporen: vraag een groot aantal mensen wie hun kennissen zijn. Een klein aantal mensen duikt dan veel vaker dan anderen op. Juist déze mensen moeten eerst gevaccineerd worden, stelt Reuvin, en niet eenzame ouderen. In zijn rekenmodellen bleek een veel kleiner percentage inentingen al een enorm effect te hebben: als de meeste superspreaders worden ingeënt, blijkt de epidemie ook bij een laag ingeënt percentage van de bevolking, denk dan aan tien tot twintig procent, een drastische daling in R te vertonen. Met wat we nu weten over het SARS-CoV-2 virus, kunnen we deze superspreaders gericht inenten. De ‘indirecte vaccinatieplicht’, waarvoor binnen de VVD gepleit wordt, is weliswaar een aantasting van grondwettelijke vrijheden (lichemelijke integriteit, in dit geval), maar zou in het stoppen van superspreading events dus in feite buitengewoon effectief zijn.

Zie ook: Covid-19: de onzin van de anderhalve meter regel

Bronnen
1. Zo groot is de impact van superspread-events, MauriceDeHond.nl (Mari de Hond), 2020
2. ‘Superspreader’ in South Korea infects nearly 40 people with coronavirus, LiveScience, 2020
3. Shlomo Reuvin et al., Efficient Immunization Strategies for Computer Networks and Populations, ArXiv pre-print server, 2003
4. Minister De Jonge: ‘Geen indirecte vaccinatieplicht’, Parool, 2020

Gisela Gonzales toont het eerste vaccin tegen kanker ter wereld.

Cuba ontwikkelt vaccin tegen longkanker

Medisch onderzoek staat in de communistische eilandstaat Cuba op een hoog peil. Daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat uitgerekend Cubaanse onderzoekers CimaVax-EGF, het eerste vaccin ooit tegen longkanker hebben ontwikkeld. Het vaccin wordt nu voor het eerst klinisch ingezet en zal ook aan het buitenland worden verkocht.

Gisela Gonzales toont het eerste vaccin tegen kanker ter wereld.
Gisela Gonzalez toont het eerste vaccin tegen kanker ter wereld.

Chemotherapie en radiotherapie zijn erg duur. Een arm land als Cuba kan een dure westerse behandeling niet betalen. Ook worden Cubaanse onderzoekers niet betaald door de farmaceutische industrie, zoals in het westen, maar door de staat. Vandaar dat er in Cuba vooral veel onderzoek  wordt gedaan naar goedkope, doeltreffende behandelingen voor ziekten als kanker. Die prikkel is er in landen als Nederland en andere kapitalistische landen helaas niet. Vandaar ook dat de kosten van de gezondheidszorg hier en bij Cuba’s aartsvijand, de VS, exploderen.

 

Het CimaVax-EGF vaccin is een resultaat van 25 jaar onderzoek naar ziekten die gerelateerd zijn aan tabaksmisbruik, een ernstig probleem op dit eiland dat bekend staat om zijn Havana-sigaren. Onderzoekers en wetenschappers aan het Center of Molecular Immunology (CIM) in Havana deden de ontdekking. Volgens Gisela Gonzalez, onderzoeksleidster, is het hoofdingrediënt van het vaccin een eiwit dat door zich uitzaaiende kankergezwellen wordt geproduceerd: de epidermale groeifactor (EGF).

Het lichaam van de patiënt maakt op die manier antistoffen aan tegen dit eiwit. Het vaccin verandert zo kanker in een chronische, beheersbare ziekte, die door het menselijke afweersysteeem onder de duim gehouden kan worden.

Het immunogene vaccin is geschikt voor patiënten met vergevorderde longkanker in het derde en vierde stadium die nergens anders meer op reageert. “Het is onmogelijk de ziekte te voorkomen, maar patiënten in kritieke toestand knappen er aanzienlijk van op.”

Volgens haar is CimaVax-EGF klinisch getest bij meer dan 1000 patienten verspreid over het eiland en wordt nu gratis verspreid in alle ziekenhuizen van het land. Gonzalez wil dit principe ook toepassen bij het behandelen van andere kankersoorten zoals prostaatkanker, baarmoederhalskanker en borstkanker.

Longkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten. De ziekte doodt wereldwijd ongeveer 5 miljoen mensen per jaar. Naar verwachting zal dit aantal stijgen tot acht miljoen in 2030 tenzij wereldwijd de rookgewoonten radicaal veranderen.  Op Cuba kost longkanker 20 000 mensen per jaar het leven, in Nederland tienduizend: relatief drie keer zo weinig. Longkanker is in twaalf van de vijftien Cubaanse provincies de voornaamste doodsoorzaak.

Bron:
Xinhuanet

 

Over twee jaar zijn de eerste proeven op mensen met een anti-kankervaccin gepland.

Anti-kankervaccin: ‘vaccinatie geneest kanker’

Met een anti-kankervaccin, ontwikkeld voor mensen, bleek het mogelijk om prostaatkanker bij muizen te genezen. Werkt dit anti-kankervaccin ook voor andere soorten kanker en bij mensen, dan zou dit wel eens de doorbraak kunnen zijn waarop miljoenen kankerpatiënten hebben gewacht.

anti-kankervaccin
Een anti-kankervaccin zou de genadeklap kunnen uitdelen aan deze verschrikkelijke ziekte.

Kanker rukt op

Kanker is een ziekte die vooral oudere mensen treft. Waar vroeger mensen vroeger veelal stierven aan infectieziekten, heeft de betere voeding en antibiotica onze levensverwachting flink verhoogd. Ziekten als kanker krijgen daardoor nu de kans. Op dit moment is kanker in Nederland en de meeste andere westerse landen de grootste doodsoorzaak, nog voor hart- en vaatziekten.

Er zijn van oudsher drie technieken om kanker te behandelen: wegsnijden (chirurgische ingreep), wegbranden met bijvoorbeeld radioactiviteit (radiotherapie) of de patiënt vergiftigen in de hoop dat het gezwel een nog hardere dreun krijgt dan de patiënt (chemotherapie). Als een gezwel is uitgezaaid, is chirurgie meestal niet meer mogelijk en volgt bestraling of volpompen met gif van de patiënt.

Halvering sterfte

Niet erg elegant uiteraard, al zijn een aantal successen geboekt: van veel kankersoorten zijn de sterftepercentages gehalveerd. Als de geneeskunde dezelfde vooruitgang had geboekt als bijvoorbeeld de computerindustrie, zou nu meer dan 99,9999% van alle kankergevallen genezen kunnen worden. Met de de pan uitrijzende kosten van de gezondheidszorg, is een gouden kogel om kanker mee uit te roeien nu meer welkom dan ooit.Vaccinatie: het grootste medische succesverhaal ooit

Vaccinatie is het grootste geneeskundige succes tot nu toe. De pokken, een ziekte die ooit tientallen miljoenen mensen het leven kostte – per jaar – , is nu totaal uitgeroeid, een aantal andere infectieziekten zoals polio gaan nu ook die richting op. Een langgekoesterde droom van geneeskundig onderzoekers is, het immuunsysteem via een vaccinatie kankergezwellen laten opruimen. Zo rekent het lichaam ook af met ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Vaak geholpen door een vaccinatie, waarna het lichaam antistoffen leert aan te maken tegen virussen.

Hoe werkt anti-kankervaccinatie?

Zoals bij alle vaccinaties moet het immuunsysteem leren kankercellen te herkennen. Kankercellen lijken vrijwel helemaal op gezonde cellen, maar er zijn enkele eiwitten anders. Stukjes genetische code van gezond menselijk prostaatweefsel, in een complementaire DNA bibliotheek (cDNA) in te brengen in een grote hoeveelheid virusdeeltjes, wekken opde immuunreactie op. Het gebruikte virus was VSV: vesicular stomatitis virus. De onderzoekers injecteerden de muizen met dit virus. Vervolgens ruimte het immuunsysteem van de muizen de prostaatkankergezwellen op.

Breed signalement

Het ontwikkelen van een uitgebreide cRNA bibliotheek van gezond menselijk prostaatweefsel bleek de sleutel voor succesvolle immuuntherapie. Alle infecties, allergenen en weefsels, tumoren incluis, hebben een unieke “vingerafdruk” die antigen wordt genoemd.; Dat is een moleculair eiwitlabel dat een reactie uitlokt van het immuunsysteem van het menselijk lichaam. Een anti-kankervaccin kan daar een immuunreactie tegen opwekken.

Dr. Vile paste het menselijke anti-prostaatkanker vaccin toe via de gemuteerde VSV virusdeeltjes om een felle aanval van de T-cellen van de muizen op  het kankergezwel uit te lokken. Na blootstelling aan de gemuteerde virussen, herkenden de immuunsystemen van de dieren de antigenen in het virus en produceerden een krachtige immuunrespons. Het VSV-virus is erg geschikt voor dit doel. Dit virus lokt namelijk doorgaans een heftige reactie van het afweersysteem uit.

Mutaties baten kankercellen niet meer tegen anti-kankervaccin

Eerdere pogingen om kankercellen uit te laten roeien door het immuunsysteem mislukten, omdat kankercellen snel muteren. Het antigen-signalement werkt dan niet meer en het kankergezwel woekert voort. Door al deze eiwitten in virussen in te brengen die altijd een felle immuunrespons uitlokken, kunnen de tumorcellen niet meer ontkomen. Het immuunsysteem ‘denkt’ dat virussen het aanvallen. In werkelijkheid opent het nu de aanval op kankercellen. Hoe snel ze ook muteren, het immuunsysteem heeft voldoende aanknopingspunten om ze uit te roeien.

Met dit soort therapieën is een auto-immuunziekte, waarbij het lichaam wordt aangevallen door het eigen immuunsysteem, een groot risico. Namelijk, de eiwitten van een kankergezwel lijken zeer sterk op die van ons eigen lichaam. Bij deze proef met een anti-kankervaccin trad er echter ook geen auto-immuunreactie op.

Binnen twee jaar hebben de onderzoekers de eerste proeven op kankerpatiënten gepland. Als deze proeven slagen (en het ziet er nu voor het eerst naar uit dat hier een reële kans op is), dan kan de frontale aanval op één van de meest verwoestende ziektes beginnen. Middeleeuwse slagersgeneeskunde kan dan plaats maken voor een chirurgische precisieaanval op kanker.

Bronnen
1. Timothy Kottke et al.,. Broad antigenic coverage induced by vaccination with virus-based cDNA libraries cures established tumors. Nature Medicine, 2011
2. Human Vaccine Used to Cure Prostate Cancer in Mice, Science Daily, 2011