De hele cyclus van elektrische energie opslaan en weer vrijgeven werkt met een efficientië van zeventig procent. Ter vergelijking: een lithiumbatterij haalt 80-90%.

Lost perslucht ons energieprobleem op?

Het bedrijf LightSail Energy ontwikkelde plannen om grote hoeveelheden energie op te slaan voor tijden dat we deze nodig hebben in enorme persluchttanks. Alternatieve energiebronnen als zon en vooral wind zijn berucht om hun variabele karakter dat vaak niet aansluit op de tijden dat wij energie nodig hebben.

De hele cyclus van elektrische energie opslaan en weer vrijgeven werkt met een efficientië van zeventig procent. Ter vergelijking: een lithiumbatterij haalt 80-90%.
De hele cyclus van elektrische energie opslaan en weer vrijgeven werkt met een efficientië van zeventig procent. Ter vergelijking: een lithiumbatterij haalt 80-90%.

Het doel van LightSail Energy is om deze persluchttanks aan windmolens en zonnecelcentrales te koppelen, zodat er op momenten dat de productie van stroom hoger ligt dan de behoefte aan netstroom, bijvoorbeeld midden op een zomerdag, energie opgeslagen kan worden. Dee kan dan weer vrijkomen op momenten dat er meer behoefte is aan stroom dan de alternatieve energiebronnen op dat moment produceren. Medeoprichter van Light Sail Energy en wetenschappelijk directeur Danielle Fong zegt dat dit het wereldwijde stroomnetwerk veel efficiënter maakt – en dus de wereld een groenere plaats.

Fong heeft plannen die velen als megalomaan zullen zien. Ze denkt dat ze met haar bedrijfje van 32 man, waarin durfinvesteerders 15 miljoen dollar hebben geïnvesteerd, in de komende twintig jaar een markt van rond de biljoen dollar zullen aanboren. Dat is wat Nederland ongeveer in een jaar verdient. Aan de andere kant: de overgang naar duurzame energiebronnen is voor het olie- en gasarme Europa onvermijdelijk. Alleen (vooral) zon, wind en aardwarmte kunnen Europa voorzien van voldoende energie zonder afhankelijk te worden van landen als Rusland of Saoedi Arabië.

Het prototype van LightSail sproeit op uitgekiende wijze een dichte waternevel in de tanks waarin lucht samen wordt geperst, waar de vrijkomende warmte bij het samenpersen wordt geabsorbeerd. Bestaande luchtdruksystemen – in de negentiende eeuw werden de eersten al gebouwd – scoren niet erg hoog met een energie-efficiëntie van 35 procent of iets hoger, tot de helft. Fong beweert dat haar nieuwe systeem dit rendement kan vergroten tot rond de 70 procent.

Dit concept past goed in een ‘energie internet’ waarin vele kleinschalige stroomproducenten samenwerken. Fong ziet grote mogelijkheden in landen met een gebrekkig elektriciteitsnet zoals India en China. Ze denkt dat door har systeem de wereld een veel hogere energie-efficiëntie kan bereiken dan ooit te voren. Ze richt zich in eerste instantie op derde-wereld landen, geïsoleerde stadjes en eilanden die niet beschikken over aansluiting op een groot elektriciteitsnetwerk. Veel van de capaciteit op dergelijke plekken wordt verspild, aldus haar. Ze ziet haar tanks met samengeperste lucht als de oplossing. Is dit ook een oplossing voor Europa? We beschikken namelijk over de nodige potentieel voor zon, wind en golfslagenergie, maar deze zijn oneven verdeeld over het continent. Waar Spanje de meeste zon kan opwekken, zijn de Atlantische kuststaten, vooral Engeland en ook de Noordzeelanden, rijke bronnen van windenergie en golfslagenergie.

Bron:
Wired Enterprise

52 gedachten over “Lost perslucht ons energieprobleem op?”

 1. Er is al zoveel geëxperimenteerd met perslucht, als deze experimenten rendabel genoeg waren geweest, dan waren die systemen in gebruik genomen. Het maximum dat uit een vooraad perslucht kan komen, kan worden vergroot door restwarmte toe te voegen uit processen die juist warmte kwijt moeten. Maar dan nog kan zo’n systeem volgens mij nooit op, tegen de veel eenvoudiger opslagcapaciteit die lithiumbatterijen bieden. Dit naast de nadelen van een omvangrijke technische installatie, met slijtende, lawaai producerende compressoren en onderdelen, die sowieso niet nooit in of bij woonwijken zullen worden geaccepteerd. De DC (gelijkstroom) vermogens die nodig zijn voor opslag in lithiumbatterijen, kunnen d.m.v. redelijk eenvoudige mechanische omvormers worden opgeladen uit het wisselstroomnet. Diezelfde omvormers kunnen het dan door omschakeling weer overzetten in wisselstroom. Dit echter dan wel zonder mechanisch lawaai en het gierende gekrijs van overdrukventielen, bij het plaatselijke transformator station in een woonwijk.

  1. Die dingen zullen zich denk ik voornamelijk dicht bij windmolens en dergelijke bevinden. Die staan gewoonlijk offshore of in afgelegen gebieden, dus erg veel last zal je er niet van hebben denk ik. Ik vind het we een elegant idee: je kan die persluchttanks bouwen met lokaal voorhanden materialen als staal, mylar en beton, er is geen schaarse lithium voor nodig.

   1. Het probleem begint bij de grootte van die persluchtvoorraden. Bij een stoomketel wordt de voorraad stoom voortdurend aangevuld, waardoor het volume/druk oppervlak van de ketel dat onder hoge druk staat, tot een minimum kan worden beperkt. Stoomketels van elektriciteitscentrales zijn zelfs uitgerust met pijpen, waarin de hogedrukstoom wordt gegenereerd. De druk per cm2 oppervlak is enorm, tot wel 400 bar, maar de belasting van de ketelwand wordt zo tot een minimum beperkt. Een persluchtketel wordt nooit samengesteld uit buizen, dus de druk komt op de hele ketelwand te staan. Een persluchtketel met buizen zou niet rendabel zijn, het volume is te klein voor nuttige opslag. Een enorm aantal buizen is de oplossing ook niet, zo’n ketel zou te zwaar en te duur worden. De perslucht voorraad moet groot zijn, want ze wordt niet voortdurend aangevult tijdens gebruik. Nou kun je twee dingen doen; Je neemt een gigantisch zwaar uitgevoerde ketel, en voert de druk op tot het luchtmengsel vloeibaarbaar wordt. Zo’n ketel moet je voortdurend diepkoelen tijdens het vullen, maar ook daarna, anders spat deze uit elkaar. Gebruik je daar lucht uit, dan kun je deze lucht niet zomaar in de vrije atmosfeer laten ontsnappen, want de samenstelling is veranderd, en giftig. Het alternatief is dan een gigantisch grote ketel, vele malen groter, zwaarder, en veel dikwandiger dan de stoomketel in een centrale. Het idee lijkt wel leuk, zou ook wel kunnen, maar dan komen de energieverliezen. Die zullen optreden bij het comprimeren, door mechanische weerstanden van de compressor, maar ook de warmteverliezen van de compressor zelf. Dan de warmteverliezen omdat de zware elektromotoren door hun arbeid en weerstand warm worden, en gekoeld moeten worden. Vervolgens de nodige energie die de koeling voor de inhoud van de tanks moet handhaven. Ik wil niet vervelend doen, maar de perslucht moet ook nog door een aandrijving die mechanische verliezen heeft, en een generator die nodig is voor het opwekken van de vermogens, die een piekbelasting in het net gaan opvangen, maar dan ook weer warmteverliezen heeft. Het wordt een onbetaalbare, onrendabele installatie volgens mij.

    1. Volgens het artikel hebben ze een prototype draaien met 70% rendement. Ze voorkomen de vorming van giftige gassen door te sproeien met een waternevel. Je zou door de vaten bolvormig te maken en een enorme grootte te geven, de hoeveelheid materiaal per m3 kunnen beperken. maar dan zit je inderdaad weer met andere logistiek: capaciteit e.d.

 2. Die mensen begrijpen niet dat duizenden Megawatts op deze manier opslaan enorme machines inhoudt die groter worden dan een kolen/kerncentrale van vergelijkbaar vermogen.
  Bovendien is bij een rendement van bv vijftig procent al twee keer meer energie nodig om een gegeven hoeveelheid te leveren.
   
   
   

 3. Met elke kilometer dieper de Aarde in stijgt de Temp 30°C. Op 4 tot 5 Km Zou die Temp dan Ruim 120°C Moeten zijn. Perslucht in een open systeem als opslag persluchtdruk en warmtewinstwinopslag of gesloten systeem met enkel warmteuitwisselingssysteem zou dan Energie aan bestaand of Stoomgenerator Kunnen Toevoegen of Zelf Opwekken. De Hitte Zal Elk investering als bijv perslucht van goedkopere en lozetijdsstroom ingepompt van extra Energie Voorzien. Met zou van aangekochte Netstroom Mischien een Winstgevend Energiebron Kunnen Maken. Of als Opslag Verhuren. Ideaal Voor Autonomie Landen Steden Wijken en Dorpjes en Ook Nederland. Scheelt enorm in de windrommel en teerbrokken van de geiterijders.
   
  Verder Zijn Aardlagen Gratis en Goed Genoeg om Perslucht op te slaan Daar Gasbellen Ook al Kunnen Bestaan en Daarmee Bewezen Hebben Dat Dit Mogelijk is.
   
  Beste Zou Zijn Dat Bevolkingen Zulks Zelf Regelen Zonder nuts en staatsvulis als Het Moet Slagen.  Dat Zou Ook Snelste tot Opbrengsten Moeten Leiden.
   
  Wegens de staatsterreur en monopolisten met allerlei mafious eigen intrusief en saboterende motieven lobbyistenwetten politiek en vergunningen  is Mijns Inziens Veel Aan Idee en Inbreng vernietigd Dat Wel Degelijk al Had Kunnen Werken en ze Ons Decades achteruit hebben gegooid in hun eigenbelangen die Algemeen Belang Absoluut Niet zijn. Boeren doodregelen met mestoverschot en quota Ze het Land uitjagen en treiteren en dan 30 jaar later gasgenerators op mest laten draaien met technieken die die 30 jaar gelden ook al Bestonden.
   
  In Diep Onderaardse Opslag Kan Men GRATIS Kubieke Kilometers Perslucht Kwijt en Met Winst Terugbrengen Met Kadootjes Van Moeder Aarde. Mischien Zelfs de Kuststreken Verhogen. Kan ahw ZO in en Transformatorhuis van Woonwijken Staan.
   
  Een Ander Idee IS Grote Kunststofzakken Diep onder Water of Zee Aanbrengen dan Kan Men Hoge Druk Opslaan Mischien Goedkoper dan in reguliere opslag en Toch Heel Heel Veel Hoge Druk Perslucht Opslaan.

  1. Ik heb jouw stuk vijf keer moeizaam overgelezen, en het bevat twee nuttige elementen die in aangepaste vorm toegepast kunnen worden. Ten eerste het gebruik van de aardwarmte; dat wordt al op grote schaal zeer winstgevend toegepast in Ijsland, maar ook elders, bijvoorbeeld in Amerika, daar waar de aardkorst relatief dun is. Dan de kunststof luchtzakken; die zou je kunnen verankeren aan dynamo’s op de zeebodem, dan via een soort op en afrol mechanisme op de dynamo’s, (jojo principe) dat het ritme van de golven aan het oppervlak kan volgen met drijvende luchtzakken. Mijn keuze voor dynamo’s, en dus gelijkstroom, werd bepaald door het feit dat de variabele, onontkoombare omtreksnelheid van het anker bij wisselstroom generatoren, het niet mogelijk maakt een rechtstreekse koppeling met het net te maken. Gelijkstroom dus, die je op kunt slaan in accu’s op de zeebodem. Vandaar kun je dan verder met omvormers die wel op het net kunnen worden gekoppeld, maar ook aan elkaar. Perslucht opslaan in voormalige gasbellen is absoluut zelfmoord. Je beschouwd de gasbel wel als bron, maar welk mechanisme heeft die gasbel doen ontstaan? Dat mechanisme blijft bestaan, dus meng je zo zuurstof onder hoge druk met dit gas. Een explosie van ongekende kracht en omvang zal het resultaat zijn. Als je al een manier zocht om heel Nederland in een baan om de aarde te krijgen, dan heb je die bij deze wel gevonden. ;)

   1. Ha Die Antares Fijn Dat Je er Wat Nuttigs in Ziet.

    Dat op exotische plekken warmte gewonnen wordt wist ik. Echter met Perslucht en Dan Ook Nog Eens RECHT Onder Onze Eigen hopeloze Kontjes Eens Daarvoor Gaan Kijken (Wat Ik al Twee Ideeen in Een Vind) die maar hopeloos verdrietig de verte in turen  Niét. 4 á 5 Kilometer Boren om aan 120°C te Komen is Tegenwoordig Niet Onmogelijk Meer en Menig Dorp Stad en Land Zou Het ONafhankelijk Kunnen Maken van die bankgedreven nutsterroristen en teerbrokkenberijders. Anders Hebben We Nog Wel Vele Tienduizenden Kilometers Plaattektoniekkusten.

    Goed idee van Je om Nederland naar een plekje in de Zon te lanceren dat We eindelijk die Zonnecel kunnen aansluiten?

    Maar Ik Gaf Dat Aan enkel om te tonen Dan Opslag van Perslucht in Aardlagen Mogelijk MOET Zijn.

    EN Als We Snel Zijn Kunnen We Voorkomen dat de kamerleden Zeehondjes gaan knuppelen op de Wadden voor hun gaslucht…en Onze Bejaarden weer met Angst en beven tussen bevriezen en aan die nutseloze energiebedrijven laverende moeten ondergaan.

    Alle Mensen en Zeker in de Lagere en Laagste Inkomensklassen maken elk jaar weer de tereur van die nuts eloze bedrijven mee en die Mogen van Mij Dan Ook van de Aardbodem Gevaagd Worden. ZEKER Als Men Beseft Dat de schoften met prijsopdrijvingen brandstofaccijnsen en kosten dat vervijfvoudigd hebben om al Onze Industrie en Concurrentiekrachten naar china en pulplanden als  islamitisch pakistan en zo te roven plunderen en over te hevelen om uitsluitend eigen derdenvoordeel en winsten. Dat IS Oorlog!

    Maar Onder Onze Eigen Konten Kijken of er Winst in Zit om Al is Het Dan Maar Dan Zelfs Maar Goedkopere Energieoverschotten van Extra Energiewaarde te Voorzien er Genoeg Aardwarmte Ontfutseld om Minstens Prijzen te Drukken of Mischien Zelfs Wel Winst te Maken Dan Minstens Lijkt Me ZEER De Moeite Voor Autonomie en Rust in de Tent.
     
    Wat Je Zegt over die Zeezakken. En dan gelijk dynamos en zo en accus. Is het Dan mischien Beter om er Gelijk Waterstof van te Splitsen Boven Op de Drukwinsten Dat Scheelt Dan Opperskosten en Waterstof is Multiple Inzetbaar en Bruikbaar. En overschot Zuurstof op zulke diepten en hoge druk  Zal Dan Ook Nuttig Gebruikt Kunnen Worden. Zal Enorm in omvormer en opslagkosten Schelen.

    1. De gedachte om zo water rechtstreeks op te splitsen in waterstof en zuurstof, is een geweldig goed idee. De zuurstof zou toegepast kunnen worden in onderwatersteden of onderkomens, en zoals je zelf al schreef, is waterstof multiple inzetbaar, zeker als brandstof. Het systeem van opslag in drukzakken op grote diepte, kan rechtstreeks geschieden zonder gebruik van compressoren. Daarvoor heb je telkens twee drukzakken nodig, waarvan de één een DC plus aansluiting krijgt, de ander een min. Voor elke tien meter dieper onder water, ontstaat 1 bar = 1 kg/cm2. Op bijvoorbeeld 11 km diepte, (Mariane trog) heb je 1100 bar persdruk. Onder dergelijke drukken gaan zuurstof en waterstof direkt over in vloeibare vorm, en hoeven ter plaatse niet te worden gekoeld. En nou komt het leukste gedeelte:
     Raketbrandstof i.d.v. van vloeibare waterstof en zuurstof, kun je zo op zee rechtstreeks overpompen uit dergelijke voorraden. Niet alleen de voorraad is onbeperkt, maar als de investeringen er uit zijn, in verhouding zelfs bijna gratis. ;) Aan land kun je de waterstof weer gebruiken in brandstofcellen, die op hun beurt nu constant elektriciteit kunnen leveren aan het net, door middel van omvormers. Alle vervoer ter land, ter zee, in en naar de ruimte, biedt straks het chagerijnige nakijken aan Peter Oliedom. Hoe lijkt je dat? :)

    2. Hoe Lijkt me Dat?
      
     Verdomd Leuk Doordenken!!!
     En Een Gat om Waterstof Voor Eens en Altijd Concurrerend te Maken.
     Een Nieuw Productieprocess.
     Nou Maar Hopen Dat Niet Iedereen overlijdt Die Daarmee aan de Gang Gaat.

    3. Ook het Vliegverkeer Kan Overstappen Naar Waterstof en Zijn We van Die <3°C ÀF die ze nu met hun carbondekens leggen en Scheelt Gelijk triljoenen aan GWdiefstallen. De Techniek Ligt al 25 Jaar Kant en Klaar te Wachten Omdat de Russen met Hun Tupulevs Dat Toen al Rond Hadden gekregen.

     Planeten Als Jupiter en Manen Als Io Met Mogelijk Diepe Zee Kunnen Die Techniek Ook Hebben.

     Voor Energietransport Naar Dorpen en Steden Kan Men Ook Aan Vloeibaar Transport Denken en Daar Omzetten en Tevens Water Produceren. En ipv omvormers Zijn Efficienter Heel Mischien…Daar Wisselstroom Eigenlijk floating Gelijkstroom is…Hakkerpulsen met Thyristoren Opwekken en Gebruiken en een Inductie of Soort Smoorspoelidee Mischien de Landsleiding zelf al Maakt ´t Wel de Goede Vorm. En Hoe Snel zijn Brandstofcellen Eigenlijk?

     Als Het Lang genoeg Vloeibaar Blijft zo als opslag in cryotanks Blijft het Lang genoeg om Autoverkeer Met Zulke Tanks uit te Rusten En er Op te Zetten.

     Zou Ook Heel Wat Rust en Vrede in de Wereld brengen Zo op Eerste Gezicht. Laat Staan Milieuvervuiling met de USA hooligan zandolie dat er zit aan te komen met dat 3x hoger co2 gehalte. De Landen Zouden Autonomer Kunnen Zijn. Als een Waterstoftanker breekt is er Geen vervuiling. Als vliegtuigen moeten lozen is er Geen petroleumdeken meer. Geen Grond of Opslag vervuilingen.

     Dat De Gassen Van Elektrolyse Bij Zulk Drukken Gelijk Vloeibaar Worden Wil Natuurlijk Ook Zeggen in Hogedruktanks op het Oppervlak Dan Ook Voor eventueel Kleinschaliger Bedrijf Ook. Zou de Efficientie Van Zulk Opwekking Wel Willen Weten Meegerekend de Gratis Druk Wegens Elektrolyse en Dus Drukenergie En de Verbrandingsenergie van Waterstof Dat met Atmosferisch Luchtgebruik Apart Kan Branden of Werken en de Drukenergie  en Verbrandingsenergie Van Aparte Zuurstof op Zich met Ander Reactiemiddelen Tezaam Dan Kan Opleveren. Kon Wel Eens Heel Schone Allesverbrander vuilverbrandingen Helpen. Laag Opgeleidde Hebbert Als Ik ben Hoop Ik Op Efficientieoverschotten.

     Mischien Dat de Zee Nog Omgeving en Diepteverschillen Voor Opwekkingen met Osmose oid Kan Leveren Voor oa Die Producties. Kan Me Voorstellen dat de Zee met Diepte en Tempverschillen Ook Zoutgehalteverschillen Moet Tonen. Vraag IS Of Men ZO AL Wat Meet Als Men een Voltmeter in Die Verschillen Steekt.

     Opslag van Waterstof in Diepe Aardlagen en Zelfs Lege Gasvelden is een Idee als de eigenschappen Dat Toelaten Ook Indien Opwekkingen aan de Oppervlakte. Dan is er Die Gratis 30°C Per Kilometer Dieper Ook Nog Steeds Eens.

    4. Jouw enthousiasme siert je, maar vergeet niet dat het op dit moment nog maar een conceptidee is, dus nog geen uitgevoerd project. Allereerst moet iemand op 11 km diepte de elektrolyse proeven doen met twee drukzakjes, want daar begint het. Blijf dus nuchter, dat voorkomt teleurstellingen, alhoewel ik zelf ook buitengewoon enthousiast en nieuwsgierig ben. We zijn volledig afhankelijk van anderen die dit uit willen proberen uit nieuwsgierigheid, maar blijf intussen realistisch positief denken. :) 

    5. Goeiemorgen
      
     Anderzijds electrolyse in hogedrukvaten om Voordelen te analyseren is Mischien Haalbaarder Voor Men de zwembroek haalt. Die druk bouwt zich Vanzelf Wel Op in een Gesloten Vat. Wordt de O2 en H Vanzelf Vloeibaar. Heeft Dubbelvoordeel Dan Ook oa Voor Landgebaseerd Gebruik. Zelfs rare dingen Als “Zal electrolyse Wél Starten of Blijven bij 1100 Bar en Wat is de Efficientie en inwerkingen op Electrodes en Geleidbaarheid ((en Voor Zee – zout en kalkafzettingen) (draadjes met gelijkstroom maken ze kunstmatige Rifs mee)  en Zulks.
      
     Labomstandigheden  Zijn Uiteraard Much Better Ook.

    6. Dat bedoelde ik nou met realistisch positief denken. :)

     Inderdaad, we weten niet of bij dergelijke drukken het elektrolyseproces wel wil starten, en labomstandigheden zijn bij uitstek de aangewezen plaats voor proefnemingen. Je kunt echter onnodige dure laboratorium proeven vermijden, als je van tevoren al op veilige wijze aangetoond hebt of iets werken kan of niet. Om die reden is het eenvoudiger om een meetkabel met voeding, drukzakken, registratie apparatuur, en desnoods camera’s naar beneden te laten zakken vanaf een schip ter plaatse. Je kunt dan precies zien op welke geringere dieptes dan 11000 meter het proces gaat werken, maar ook de invloeden vaststellen die de onbekende factoren inhouden. Daarnaast werkt het voor proeven in de aanloopfases veel efficiënter, om duidelijk werkbare meetgegevens aan het lab te overleggen. Zo hoeven ze dan niet van scrats af, met niets anders te beginnen dan iemands beweringen. Wat ook de efficiëntie ten goede komt; is het basis concept uitkleden, daar waar andere en al bestaande installaties, een werkbare aanvulling of vervanging van onderdelen in het concept kunnen zijn. Tenslotte hoeft het ei van Columbus niet twee keer bedacht te worden. Zodoende kwam ik dus uit op de al bestaande, en werkende golfslag generator. Weg drijfzakken en jojodynamo, en nog mobiel ook. Het hele concept verandert daar door in een model, dat veel sneller en compleet aansluit op de behoeften van het oorspronkelijk concept. De golfslag generatoren kunnen zo drijvende tankstations worden voor o.a. de scheepsvaart, en verder waar men de waterstof dan ook voor nodig heeft. Vissen op energie in plaats van overbevissen van de wateren, is een zinvoll en lucratief alternatief, lijkt mij. Ik hoop dat de milieulobby en betrokken anderen dit lezen, opdat er dan geen kans meer is om dit mogelijk werkende systeem alternatief onder de tafel te vegen, met politieke truukjes uit de olie en gashoek.

    7. Germen heeft trouwens een zeer interessant artikel geschreven “Schip oogst golfenergie” op 17-07-2011. Jammer dat ik de link niet meer kan copiëren en plakken. Het is niet het enige dat op dit forum hierover geschreven is, maar dan moet je zelf gaan zoeken.

    8. Bij Welke Druk in een Landgebaseerd Elektrolysedrukvat Waterstof en Zuurstof Vloeibaar worden is Extreem Gemakkelijk te Zien. Bij Start Loopt de Druk Op tot het ahw Blijft Hangen in een Agregatietoestand van overgang al dan niet kort of lang. Als Tweede gas er Bijkomt Zal de Snelheid van Druk Nog lager Worden En Zal Vervolgens de Druk Langzamer Stijgen ook Wegens Onmiddelijke Vloeibaarwordingen van de Compressiegassen. Nu Maar Hopen Dat Waterstof en Zuurstof in Elkaars Buurt Zitten Maar is Natuurlijk Niet onoverkomelijk.

    9. WAARSCHUWING Voor Eenieder met Onvoldoende Achtergrond En Zelfpioniers:
      
     Ik Wil Eenieder Waarschuwen dat Waterstof Lucht en Waterstof Zuurstofmengsels en Zeker Helemaal Als ze vloeibaar gemengd zijn Extreem explosief zijn en Mogelijk TNT in Kracht kunnen overtreffen.
      
     Waterstof verzameld zich ook onder plafonds en onder Daken etc. DUS Voldoende Afzuigingen Boven Uw Experimentgebeurens.
      
     Als Men Electrolysekolommen gaat maken dan de Scheidingsschotten tussen de respectievelijke gasreservoirs  NIET van geleidend materiaal maken (zeker Niet in de buurt van de Electroden)Daar ANDERS secundaire electroden gevormd worden die de gassen bij elkaar mengen. Dan geven de scheidingswanden aan de Zuurstofkant waterstof af en aan de Waterstofkant dan zuurstof.LEVENSGEVAARLIJK – De Tappunten ZIJN DAN De lont aan BEIDE ZIJDEN.
      
     Ook Electroden NOOIT van boven in de Vaten laten lopen of er van boven inhangen of doorvoeren. Altijd Op de Laagste Punten Houden en Invoeren en Doorvoeren.
      
     Of bij ZULK Een ongeluk dan  een Zelfs 5 centimeter Vatwanddikte Zal Redden is Zeer de Vraag met een Ideaal explosief onder <400 Bar.( “< “  is  een “groter of meer dán” teken)
      
     Er Zijn Veiligheidsformules uit het Amerikaanse Stoomwezen dat de Equivalent TNT van hoge drukstoffen Kan Omrekenen.
      
     Een Zeer kleine hoeveelheid Waterstof luchtmengsel bovenin een Accu  kan al een Accu aan flarden scheuren en fragmenten Levensgevaarlijk rondschieten.
      
     Alles IN een TWEEDE Scherfwerende en explosie wegrichtende Afscherming of Veiligheidskamer Plaatsten is Wel Een Goed Idee Mischien Dan.
      
     Zuurstof in pure vorm IS EVEN Gevaarlijk ALLES brand er mee EN WORDT HOOGSTBRANDBAAR en Zelfs beton en metaal….als of Men benzine over alle spulletjes heen gegoten heeft. Pure Zuurstof en hoge concentraties tasten ook de Longen aan.Waterstof verstikt. Een Metaalsnijbrander bijvoorbeeld werkt op PURE Zuurstof NA even aangloeien met een vlam.
      
     Een Drukvat met hoge druk zo maar even openzetten of een emmertje aftappen GAAT OOK NIET en Zou U gelijk een ACUUT GEVAARLIJKE bom in Handen hebben Met Zowel Zuurstof als met Waterstof.
      
     Explosieve stoffen kunnen Ook gevoelig zijn voor bliksem radiostralingen gsm´s en statische electriciteit(Op droge schoenen of een trui of droog weer of spanningsverschil tussen iets als bijv. u of aansluitingen en de drukvaten)
      
     De Waterstofindustrie en Stoomwezen afstruinen Naar Veiligheidseisen Gevarenkennis en Maatregelen Is Zelfs NOG VOOR Onderzoek te doen Een Hoger Vereiste. Uw Vrouw en Kinderen Zullen U Dankbaar Zijn en Willen Ook Alleen Maar de Voordelen en Niet de nadelen.

 4. Perslucht kan wel degelijk een uitkomst bieden als je het onder water opslaat. Zo omzeil je dure installaties en maak je gebruik van het simpele dat water zwaarder is dan lucht. Gewoon in (enorme) zakken opslaan op de zeebodem en ‘loslaten’ bij energiebehoefte.

   1. Hoe Dieper Men zakken of Domes Zet Zal Ook de opwaartse druk verminderen Daar Door de Gasineenpersing ahw het soortelijk gewicht omhoog gaat.
    (Leuk Vraagje voor Ingenieursexamens)

    1. De opwaartse kracht is gelijk aan het gewicht/verplaatst volume vloeistof. Hoe dieper men gaat, eenmaal onderwater, des te groter ook de druk die men moet opbrengen om de zakken te vullen met atmosferische lucht. Vul je de zakken met lucht vanaf het wateroppervlak met behulp van vulslangen aan de compressor, dan zal de tegendruk aanzienlijk groter moeten zijn dan de vuldiepte waarop de zakken zich op dat moment bevinden. Uiteindelijk wordt de druk op grote diepte teveel om een gasvolume te laten bestaan, en de zak zal inderdaad krimpen tot het niveau van de dan vloeibaar geworden atmosfeer. De opwaartse kracht is dan aanzienlijk minder geworden, maar de benodigde persdruk blijft gelijk. Plaats je de compressoren onder water, dan heb je kilometers aanzuigslang nodig, en een voordruk die de weerstand van de slang afdoende moet compenseren. Daarnaast zal de persdruk nog steeds niet veranderen, de compressoren moeten die druk leveren. Laat ik optimistisch zijn, en kijken wat er op 5 km diepte voor druk op de zuigers komt, die in hoog tempo moeten werken. Een zuigertje van zo’n tien centimeter doorsnede; 0,785 x d*2 = 78.5 cm2, dit maal 500kg/cm2 vloeistofdruk op die diepte = 39250 kg werkdruk per zuiger. Met een ééncilindertje komen je natuurlijk helemaal nergens op zo’n enorm project, dus ik neem er tien (om te beginnen :) ). 392500 kg aandrijfvermogen nodig om die compressor één enkel slag in de rondte te kunnen draaien. Maar we zijn er nog niet, want het atmosferisch samengeperste gas wordt al in de cilinders vloeibaar. Vloeistoffen zijn niet samendrukbaar, dus van de zuiger wordt bij de eerste slag al het dak ingedrukt. Einde verhaal en einde luchtkasteel.

    2. Nou dan moet je die zakken eerst maar een flink stuk omhoog halen voordat je ze vol pompt, en dan weer terug naar beneden.

    3. Nee dat is onzin, het moet natuurlijk wel zwaar gepantserde zuigers en cilinders worden.

    4. Nee Hoor een Serie Pompen op Vaste Afstand in Lijn en Klaar. Kan de leidingswanddikte ook Hetzelfde Blijven Tot Helemaal beneden. En Daar Waar het Vloeibaar wordt Zal Verschil sg Het in de Zak of Dome omhoog laten Gaan. Dan Zijn er Pompen Die Zowel vloeistoffen als Lucht Kunnen Pompen.
      
     Als Men op Zee Dicht genoeg Op Hete Aardlagen Zit is de Energie Voor Pompen Voor Electrolyse etc Gratis te Halen.
     En Wat Van Dit: https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/energiebron-met-voldoende-energie-voor-130-000-jaar/
      
     Dán Zakt De Broek Tóch Af he van Onze pulpoverheden en die veredelde groenlinksridders. En Al die andere flutpartijen Ook. En Ons maar toeschreeuwen over milieuvervuiling en besparen en energiebelasting en dat We zouden spillen Die Zeehondjes  Op de Wadden knuppelende teerbrokkenrijdende Moordenaars voor een drupje olie met hun   judasbanksterbolusjes en farizeenhandshags.

 5. Robbieknor@work

  Een paar maanden geleden las ik een artikel van een experiment waar bij een zonnecel direct gekoppeld werd aan een mini-reactor waarin CO2 en water werden omgezet in 1-butanol met hulp van een redelijk eenvoudige catalysator. Dit spulletje 1-butanol is een component van dieselbrandstof, waarmee je een 1 klap diverse problemen oplost:
  – opslag van electrische energie kan hiermee vele malen effectiever dan met batterijen (ongeveer 1000 maal zo efficient als een batterij)
  – lost daarmee zowel het transport- als het opslagprobleem op
  – brandstof kan lokaal gemaakt worden
  – de bestaande infrastructuur voor auto’s kan direct gebruikt worden zonder enorme investeringen in (bijvoorbeeld) waterstof.
  – O ja, CO2 neutraal

 6. Je kunt die compressoren, en vervolgens vloeistofpompen niet zomaar op één lijn plaatsen C. De laatste compressor moet over het dauwpunt heen persen, wat betekend dat deze dus voortdurend een mengsel van gas en vloeistof moet verpompen naar een bufferopslag. Die heb je nodig, omdat de vloeistofpompen in zo’n serie op lijn, alleen vloeistof kunnen verplaatsen, geen mengsel van luchtbellen en vloeistof. In de buffer wordt dan de vloeibare inhoud onderaan afgevoert door vloeistofpompen, richting eindproduktie opslag. De problemen gaan zich vooral manifesteren in de laatse compressor, waarvan de inhoud van de drukkamers een aérosol vormen. Het contact tussen de mechanische onderdelen in de drukkamer, wordt vermeden door een oliefilm. De aérosol bestaat uit vloeistofdruppels en gasvormige atmosferische gassen. Die vloeistofdruppels werken als zand tussen de mechanische onderdelen, en de oliefilm, en zijn ook niet samendrukbaar. Daardoor ontstaat, zeker bij de ontzagwekkende krachten die hier een rol spelen, grote slijtage aan het persmechanisme, waardoor de druk zal ontsnappen richting carter. In het carter heerst echter ook een aérosol atmosfeer, van olie en lucht. Oliedamp en zuurstof is een zeer explosief mengsel, waarbij dieselmotoren gebruik maken van de zelfontbranding, die bij lagere drukken ontstaat dan in jouw ontwerp nodig zal zijn. Het is onontkoombaar dat het carter daarom exploderen zal. Maar stel dat je dit probleem ingenieus oplost, waar ik je toe in staat acht. Dan krijgen we de gevolgen van warmteontwikkeling in de compressoren. Bij het samenpersen van de gassen ontstaat mechanische wrijvingswarmte van het mechanisme. Wrijvingswarmte tussen de gasmoleculen onderling, daar dat ze steeds dichter, en in hoog tempo op elkaar gedrukt worden. Dan de warmte die het gas afgeeft bij condensatie tot vloeistof. De warmte en wrijvings verliezen van aandrijfmechanismen moet je daar ook nog bij optellen, inclusief alle  energieresultaat verliezen van de generatoren en de aandrijvingen daarvan. Dan komt het volgende:
  Daar hebben we dan mooi schijt aan, want die energie komt toch gratis uit hete bronnen in de zeebodem. De complexe installatie die daarvoor nodig is plaatsen we dus ook, en het hele zaakje gaat draaien… Stoomturbinemotoren hebben grote hoeveelheden snelle gasstromen nodig, waarvoor normaliter enorme stoomketels, nonstop grote hoeveelheden zeer hete droge stoom produceren, onder hoge drukken. Die stoom moet zeer heet zijn, omdat druppels condensaat als hamers op de titanium lamellen kunnen slaan, waardoor die beschadigen en afbreken kunnen, met alle gevolgen vandien. De zeer sterk afgekoelde vloeibare atmosfeer die jij ze wilt leveren, moet continue gekoelt worden op voorraad, maar ook continu sterk verhit worden voordat überhaupt een werkdruk, en een gehandhaafde werkdruk wordt gerealiseerd. Heb je dus alsnog een ruimbemeten, capabele stookruimte nodig. waar ligt dan de efficiëntie van dat intussen industriële complex op de zeebodem? In mijn ontwerp heb je slechts een golfgenerator nodig, die al ontwikkeld en in de praktijk gebracht is. Een lange voedingskabel, met twee verankerde drukzakken, één slang, en klanten die vloeibare waterstof als aandrijving kunnen gebruiken, die ook al ontwikkeld is.

  1. Weet Niet waar je stoomturbines vandaan haalt en mischien van de Door Mij Vertelde Persluchtturbine. Die pompgeschiedenis ,,,sja hou je de laatste pomp boven dauwpunt zodat het ergens in laatse leidingsdeel Optreedt. En wat die Warmteenergie betreft zet je er anders Toch Sterlingmotoren Op om Juice voor Pompen etc te genereren?
    
   Kun je ahw met hemapompjes af. Elke honderd meter een tienbarspompje of als druk zuig dan zelfs wat verder. En bwt wie zegt Dat er alleen maar en uitsluitend op vloeibaar Perslucht uitgekomen moet worden als een Zeetanker al zo Ver Komt Met amper 90Bar? Nergens een spoortje titaan dat nodig zou zijn te Zien.

   1. Ja, ja, je weet het realistisch te brengen voor de leek. Maar ik zou jou toch niet graag op een industrieel geavanceerd nucleair complex loslaten, zonder zware ketenen, een blinddoek, en tientallen zwaargewapende norse en onverbiddelijke commando’s. :)

    1. Sorry ben Je de oliebaron zelfer dan?
     Waar ben Ik gevaarlijk dan? in de pompjes….de sterlingmotoren…de gevareninschatting van een fusieongeluk…Het Geluk van en Emma Mearsk?  Waren het dan niet academici en hoogstopgeleidde leaders die tsjernobiel fukusjima met maar liefst vier noodpompkamers tegelijk en hele provincies in vele Landen radioactieve wastelands maakten? Wat Dacht Je van die Commandos eens Naast rutte de koperdievenlord en Kinder bord##lhouder te zetten die Ons Onze Eigen Gratis Aardwarmte onder Onze Eigen Konten geen eens Gunt … maar We kleine schaars geklede negerreetjes voor hem moeten neerknallen( en vast in een diepvries voor hem moeten meenemen)?
      
     Je bent trouwens Mijn gezichtmasker vergeten want Ik Kan Nog Bijten. En owee er komt een muis en toetsenbord in Mijn Buurt….Dan Leg Ik als het stuxvirus van de ziel dat Ik ben heel een Land lam. Duimschroeven dus. Maar Goed Pionieren is gevaarlijk.
      
     Maar Geef Je Zienswijze op Een Emma Mearsk op Perslucht Eens Weg. Zie je daar ook problemen die Uitvoering Zouden hinderen?

    2. Oei Bedoelde Dit Juist Grappig….Zijn wetenschappelijke termen als” debielendeeltje of achterlijkheidsveld dan niet Grappig? Lag Zelf Wel krom er Van. … Nou ja …zal Zal pogen nog grappiger over ´t Net te gieren.Maar Nu Ik Je Toch Spreek…Zie Je van uit Jou Kennis technische of economische bezwaren tegen een Perslucht Emma Mearsk?

    3. Bwt vandaag op Tv de arabieren willen van hun weelden Die Ooit Van Ons Waren Heel de Wadden volproppen met windmolens. Tevens ideaal voor Persluchtaandelen en Waterstofkansen. Mischien een Kans Voor Je Met Je Opleidingen en Ervaringen?
      
     Btw Wel Vreemd dat die arabieren alle tijd hoogguit 1/5de incluis nog kosten van Onze landen kregen en de overheden 4/5 schoon in het roofklauwtje en dat zij megarijk en Wij mega even Arm zijn. + schulden.  Is er een econoom die Dat en Waar Al Die Gelden zijn Kan uitleggen?
      

 7. Misschien dat ik op een andere manier toch iets kan doen met een combinatie van vloeibare perslucht, waterstof, en zuurstof. Volgens mij moet het mogelijk zijn om de kracht van een tsunami gedeeltelijk op te vangen, met grote hoeveelheden luchtbellen onder water, als een alternatieve schokdemper. Je zou dan een combinatie van gescheiden zakken vloeibare inhoud naast en boven elkaar kunnen maken, waarbij vloeibare zuurstof en waterstof zich naast elkaar bevinden, en de vloeibare atmosfeer daar boven, in de direkte omgeving van breuklijnen. Als dan een zeebeving van een bepaalde waarde op de schaal van Richter optreedt, kan een automatische ontsteking met springladingen, de combinatie zuurstof, waterstof met elkaar doen reageren. De warmte ontwikkeling moet dan voldoende zijn, om de vloeibare atmosfeer in de zak erboven tot gasvorm over te laten gaan, waarna de gezamelijke gasmassa als flexibele buffer tussen watermassa en bewegende zeebodem gaat dienen. Water is niet samendrukbaar, de luchtbellen dan wel, waardoor de krachtoverbrenging van de zeebeving kan worden opgenomen in de gasbellen. Dit concept kan ik niet zelf doorberekenen, maar anderen die hier van weten weer wel.

  1. Je bedachte toepassingstechnologie is vast ergens bruikbaar en interessant Gezien.

   Huricanes tropische stormen tsunamis zijn Helaas megaschaal gebeurtenissen.

   Een tsunami is bijv een golf dat kilometers lang doorgaat en doorgaat over elk hindernis heen. Dat is ook heel duidelijk en leerzaam aan de Japan tsunami te zien. Dat neemt elk bubbeltje en mensenwerk gewoon mee als slooptool. de gasvolumes konden wel eens een golf meer hoogte en gang geven. Je Mist ook de Muur Waartegen deze remkracht der gassen moest afzetten Zo Als de ene kant van een schokdemper nodig is met een ander einde.

   Je Kunt wel Mijnen er van maken die schepen en duikboten Naar nog dieper Sleuren en verkreukelen. Zelfs vliegdekschepen Zijn dan met twee Seconden Weg…op Weg Naar de rust en vrede waar ze zo naar verlangden.Grote Waterstofgaswolken Spuiten Zouden Zelfs vliegtuigen Kunnen Elimineren en bombingruns Kunnen Beeindigen. Zware gassen Stikstof CO2 Spuiten Weer legers kantoren grotten huizen straten Dorpen en Steden Kunnen Termineren. Of Puur Zuurstof in gas en oliebronnen voorraden en leidingen spuiten en Dán Bellen Voor een bestelling. Een Emmertje Water met een Pakje Cyanidekristallen Doet de Was Ook Als  Dat met Elkaar in Aanraking Komt. Of dat in water en gasleidingen spuiten. Hebben de banksters afgelopen honderd jaar honderden miljoenen Blanken en Chinesen mee afgemaakt in Treintunnels in de Wagons en Hun Resten met houtversnipperaars langs de spoorlijnen uitgestrooid. Zo is ook grootste deel van de 12 Miljoen vermiste Amerikanen Van Voor en IN de oorlog omgebracht in Treintunnels. De lekkere Jonge Dingen lieten ze door het Land dwalen als soort van loslopend wild.   Vandaar dat ze al 65 jaar ZÃ’ hysterisch hun Fake&Valse holocaustclaims gillen Daarmee We Nooit hun Schanddaden Zullen Ontdekken Die ze ALLEEN EN ZELF PLeegden.

   Kreeg Zelf nog een Plantje via Kinderen aan de Deur aangeboden door een megabouwfraudejood waar op de Aarde er van cyanidekristallen waren gestrooid Die slimmers. Als Dan Water gegeven wordt is dat Niet Leuk Meer.   Als het ze belangrijk genoeg is aarzelen ze niet hun via china en azerbadjan in omloopbaan zijnde atoomsatellieten ditmaal via azerbadjan te sturen of een unmarked franse straaljager dat binnen twee minuten Belgie over was met raketten dan maar te laten censureren. Ik Meende ruud lubbers de amokmaker in de cockpit te hebben gezien en onder zijn cockpit de naam arie roos met zijn hoos onder een naakt Kind. Dus die bankenboys ZIJN Gestoord Dat IS Zeker! En lijken helemaal niet van Evolutie en Vooruitgang te houden. Dus al Je een zo maar lukrake atoomexplosie of missile ongelukje Verneemt Zijn het Gewoon de bankenboys en girls weer die de boekhoudingen voor Ons doen  en Ons steeds zo van die fantastische advieten geven  die gewoon weer eens  wat van Die nare hardnekkige Klokkenluiders hebben gecensureerd. Gaat immers Niet om miljarden  Geen triljoenen Maar Triljarden Wereldwijd bij Alle Volken Tezaam!

   Wat overstromings en tsunamigevoelige Landen dan Beter kunnen doen is om zoutzuur in kalklagen te spuiten en dan komt er een chemische reactie die dat omzet in gips dat uitzat en Je wel 60 meter hoge dammen en nieuwe stukken Land kunt Winnen. Al Dit Soort Ideeen werden Hier door de bankstermafiosi gedwarsboomd evenals al een meer dan 20 jaar oud idee dat betreffende van een ingenieur van TU Delft Meen Ik. Anders Hadden We al Een Metershoge Zeer Stevige en Goedkoop Dam en Land Rond Geheel Nederland Gehad.

   Einde Bericht____Rest NIET voor antares…Niet lezen antares niet Kijken.Ho Stop Halt…tot hier en niet verder…achtung…stopstop…end…halt ho
    

   Gezien dat de Dijkbreuk tijdens een springvloed 1953 Ook met dynamiet werd nageholpen door te breken door de bankstermonsters als oa van agt en de polakclan die nu Utrecht onveilig maken zal er achter al dit soort sabotages en weigeringen ook wel het kunnen slopen van Landen achter liggen zo als ze de Dijken immers ook al jarenlang vóór die Ramp ook opzettelijk verwaarloosden Juist daarvoor.
    

   In Nederland Europa Zal Ook Medemotief geweest Zijn dat ze toch al Alle Eigendommen Waarden Bezittingen aan het roven waren en geen Geld wilden spillen Maar roven. Hun megarooftochten gepaard gaande met massiefste oorlogsmisdaden en naoorlogse massamoorden en exterminaties begon Toch gelijk al met de oorlog. Vandaar ook de Holocaust op 1 Miljoen Nederlandse Burgers en Hun Kinderen van 12 tot 17 Jaar Oud. En de Drie Miljoen Aangiften Tegen joden Door Nederlanders Wegens oorlogsmisdaden.Alle Tijd verzwegen en Onbehandeld Door staat en wet. Mega Allesroven!
    
    

   Zeer Mogelijk heeft Belgie Ook dat lot gehad Van Dijkbreuk . Daar is Naar Getuigenis van een Slachtoffer ook een doorbraak geweest dat echter in Heel de Nieuws en Geschiedsschrijving tm heden niet Terug gevonden is. Wat Alles Zonder Meer dan Symptomen Zijn dat het inderdaad om bankstermisdaden tegen de Mensheid ging. Pakistan heeft ook een overstroming gehad Amerika meermalen meerderen.
    

   Als of die vloed van ze in hun bijbelse kopjes staat gegrift. USA en Pakistan beiden in de tijd dat de banksters did arrive en zonder energienoodzaak met dammen begonnen te klooien zo als heel hooverdam al onder hun gezag viel. Soort aanleg van massamoordwapens “by accident geheel zo als de filosofie van hun rabbis en religie schriftelijk bevestigen en aanraden aan de kinderen en bevolking Ons aan te doen.
    

   Als Je de regelmatige crimineel waanzinnige aanbevelingen aanradingen uitspraken van hun religious leiders ook van die even krankzinnige islam Bijhoudt…Leer Je een nieuwe dimensie van hoé politiek en rascismen terrorismen ook aangelegd en uitgevoerd kunnen worden.
    

   Een zo een doorgeneukte onderknuppel van de bank&elite geschapen als moloch met hun bankstermonarchtechnieken  die ook coauteur van “the king´s torah” is beveelde dit keer weer aan Onze Babies en Kinderen te doden. Prompt sprong een onder beheer en bevel van subsidiefraudeur en heroinedealer rabijn evers vallende tristan van der vlis Mensen uit een winkelcentrum weg te maaien en voordien al had een religekke askanzijoodse jongeman kim de wilde in Belgie na uitkomen van dat boek en vast mondelinge religieuze aanbevelingen eerder ook al 15 babietjes in een Creche aangevallen Waarvan Drie dood en een Verlamd voor het Leven.
    

   Btw die f#cking academici… tristan van der vlis is neefje van jdl terrorist en hoogleraar bob smalhout die een wapenhuis voor terroristen onderhield om tegen Ons te gebruiken. en is tevens familie van een generaal arie van der vlis in Ons eigen nederlandse leger waar die ziekten verspreidde. Mogen die debiele Amerikanen Ook Wel Eens Naar Kijken of al die golfsyndroomziekten niet toevallig van uit eigen kamp aangericht zijn. Met de groetjes van israel en hun exterminaties plegende li compagny in china.
    
    

   Btw herzl  von hirsch   hirsch ballin donner rutte verhagen van agt lubbers cohen karl may marx trotski eu grondleggers en bedenkers hitler goebels mengele  leni riefenstahl ted bundy  alle rabbis rabijnen en imams en banksters in algemeen ALLEmaal academici terroristen en genocidenplegers oorloghitsers plunderaars  rovers dieven verkrachters Kinder verkrachters massamoordenaars.
    

   Alweer Attendeer Ik even op te Letten Dat Je al dit Soort Zaken Natuurlijk Ook al NOOIT in de officiele media en nieuwsberichten Hebt Vernomen. Die hadden het te druk van der vlis als “hele “echte blanke autochtonen nederlander “” op te voeren met zijn gitzwarte asiatisch glimmende haartjes …zeiden expliciet ook autochtoon. Zo als ze in Duitsland dát ook over hun even zwartharige islamietenslachtende stjekajoden zeggen dat die Duits of Native ZOÙDEN zijn…oorloghitsen en rassenhaat zaaien der bankstermedia banksternieuws en bankster TV dat is al weer.
    

   Kunnen Boven aan de antiterrorismenlijsten en Bovenaan de Schadenclaimlijsten van de Volken en Landen.

   1. Druk uitgeoefend op een vloeistof, verplaatst zich naar alle richtingen met gelijke kracht. Een vloeistofwet die je vast wel al kende. Een weerstandsregel zegt echter ook, dat de vloeistof zich onder druk een uitweg zal zoeken in die richtingen waar de minste weerstand heerst, en daarin gaat versnellen. Onderzoeken in de Bermuda driehoek naar al die geheimzinnige verdwijningen van schepen en vliegtuigen, toonden aan dat methaanijs op de zeebodem onder invloed van o.a. bewegingen en bevingen daarin, de oorzaak was. Niets nieuws onder de zon dus, voor wat betreft het snel doen zinken van schepen, of verstikken van vliegtuigbemanningen, en het gelijktijdig stilleggen van de aandrijvingen als gevolg van zuurstoftekorten. Dergelijke principes zijn al vele jaren bekend, maar worden toch niet toegepast, ook al weet men waar de methaanijs voorraden in ruime mate voorhanden zijn. Om weer terzake het concept te komen; de muur is de zeebodem, de weg van de minste weerstand is de verticaal opstijgende kolom van gasbellen veroorzaakt door de explosie, en het methaanijs dat als spontane reactie op de zeebeving, in combinatie met de explosie in opstijgende gasbellen verandert, vervangt en ondersteunt in principe waar wij in zo’n geval tekortschieten. Ik zou dus niet weten waarom het niet zou gaan. Je krijgt alleen een hele hoge golf van schuimend water, waarvan de kinetische energie in brekende schuimbellen wordt verdeelt over het vloeistofoppervlak. Daarnaast kan het principe toegepast worden aan die zijde, waar die vulkaan op de canarische eilanden, een deel van zo’n eiland in zee zal doen kieperen. Een muur van schuim zou op dat rampzalige moment, een groot deel van de bewegingsenergie richting de nabije en verre kusten opnemen.

    1. Geen Goed Gevoel over dat het 90° richting Zeebodem afgeleidt kan Worden.
      
     Het golfwater zal niet vallen daar de gasbubbels dezelfde druk als het water zelf hebben.
      
     Een Idee Dat Me Nog Opkomst IS de Gaszakken in LENGTErichting van de aankomende golf leggen en deze ahw in twee gesneden wordt Zodat ahw de golf zijdelings afbuigt tegen elkaar(zichzelf) botsende.
      
     Een oud aquarium een of wat buisjes met gaatjes en een oud aquariumpompje Moest Volgens Mij Wel Data Opbrengen of Idee Van Wel of niet Werkzaam…en Wat het een golf Doet.
      
     Maar Mij zou het zeer verbazen als het Wat Oplevert Daar de druk water en druk gassen gelijk zijn op elke hoogte. Alhoewél ahw soortelijk gewicht van het water lager wordt door de bubbels en een zwaardere golf zonder bubbels zijdelingse verdringing er mee zou kunnen bewerkstelligen.
      
     Dan zou het water met de bubbels boven het golfwater uitgeperst worden en zo de energie afgeleidt. In de lengte leggen dus….Maar een tsunami…pffff. Mischien Kun Je Beter Eerst even een Indruk van over welk schaal Je Spreekt opdoen? Een Mens wordt dan maar heel klein Soms. Een stormpje windkracht tien Kan Je vast wat bijspijkeren?
      
     Besef ook dat elke tsunami de kracht van een arsenaal atoombommen draagt. Anders dan Gewoon Fatsoenlijke Dijken Leggen Zie Ik geen Bescherming…. Sja tegen golflengten in asymetrische Obstructies Leggen die de golf verstoren bij bepaalde windkrachten Maar een tsunami zal daar ook korte metten mee maken.
      
     Wat dat Eilanddeel Bij de canarische eilanden Betreft Zou Ik als hen zijnde – Weet Niet hoe diep het gelijk naast het eiland IS ….Maar …. Heel Snel Gaan Opvullen Met Steen of opspuitingen en Zo Dat Als het deel afbreekt het op de dump valt ipv op Zee en een golf maakt. Voorkomen dan Maar ipv genezen.
      
     En als het valt is ELKE meter dat het minder diep kan vallen een kei van energie minder dat het creert zo al.
      
     Ook krachtig opblazen zodat de brokstukken Niet tegelijk de Zee raken maakt een golf ook verstoord en minder energierijk in eenzelfde deel. Zo als een asteriode no matter what aan flarden schieten altijd Minder Schade geeft al zijn het miljoenen brokjes nog dan 1 grote diepe klap. De Schadeschaal van de inslagen Zullen Geheel anders Zijn dan van 1 brok. 
      
     Gooi maar grint en dan een baksteen tegen Je Auto. Denk dat Je nu al een Idee hebt. Of in water.
      
     Men Zou bij voorbaat kunnen Laden met Springladingen Die Zo Onschadelijk Mogelijk makend afgaan bij bewegingen of Gelijk Maar Ploffen. Als het Haalbaar is want Ik Ken de afmetingen van dat brok niet.
     De Mijnindustrie verbrijzeld duizenden tonnen erts tegelijk in grote explosies. Die er Bij Halen.

    2. De op of neerwaartse beweging van de zeebodem bij een grote zeebeving, veroorzaakt eerst een verticale drukgolf en beweging, richting de oppervlakte, of juist de bodem. Aan de oppervlakte zie je dan of een hoge golf verschijnen, of een enorm golfdal. Deze beide verschijnselen vereffenen zich met het vloeistofniveau in de omgeving. De hoge golf stort met een bepaalde kinetische bewegingsenergie verticaal in, afhankelijk van de hoogte van die golf, het golfdal doet precies hetzelfde, maar nu richting het centrum van dit dal. De bevingen bestaan meestal niet uit een eenmalige beweging, waardoor de instortende niveau verschillen in een verticaal gerichte kolom, onderwater op elkaar botsen, en elkaar over 360 graden zijwaarts versterken, i.d.v. van bijvoorbeeld een cirkelvormige tsunami. In beide gevallen is het resultaat dus een zijwaartse golfbeweging over 360 graden, omdat de verticale bewegings energieinhoud van de vloeistofkolommen, zich gaat verdelen over de watermassa rondom, daar vloeistoffen niet samendrukbaar zijn. Pas op dit moment is de (specifiek deze) tsunami ontstaan, niet eerder. Een zijwaartse tsunami kan bijvoorbeeld ontstaan, doordat de zeebodem plotseling in één richting wordt verplaatst, of door instortingen van landmassa’s richting de zeebodem. Een eenvoudig experiment met een steen die je loodrecht in het water laat vallen: Deze laat zien dat er eerst een gat in de vloeistofspiegel ontstaan is, waarna het gat zich sluit met een bepaalde snelheid, en vervolgens een verticale waterkolom boven het oppervlak ontstaat. Deze stort verticaal in, wat resulteert in een cirkelvormige golfbeweging over 360 graden. Dit omdat het water niet samendrukbaar is, en daarom de beweging niet snel genoeg door kan geven aan de eronder liggende watermassa. Door nu het water te laten schuimen in de waterkolom, verander je niet alleen daarmee het soortelijk gewicht ter plaatse vanaf het begin, maar je maakt het ook samendrukbaar. De waterkolom kan nu de bewegingsenergie niet alleen opnemen, maar ook afstaan in verticale richting, omdat daar nu de weg van de minste weerstand is ontstaan. Hele schepen verdwenen er in, omdat het soortelijkgewicht door de gasbellen was verminderd. Als je dus die waterkolommen direkt aanpakt, vermijd je althans naar mijn idee, het uitwisselen van de krachten die zich zijwaarts richten. Je heft de ontzagwekkende krachten daarmee niet op, maar laat het natuurfenomeen terplaatse uitrazen.

    3. Kan zijn dat lager sg water de kolom anders zal laten instorten. Maar dan is hoe dan ook het altijd gelijkblijvend volume er nog en zal de kolom dan mischien zelfs wel de bodem bereiken maar er treedt verdringing op en dus zijdelingse expansie wat op ander en later wijze toch die zijdelingse golf afgeeft.
      
     Ook een point zero plan. Dat is voorspellen dan en niet te doen.
     Wel eens een dagje bevingen gekeken.  http://www.wolton.net/quake.html
      
     De schaal van gebeurtenis dermatig dat Mensenwerk zga niks uit zal halen. Dijken.

    4. Een breed “bubbelbad” vlak voor de kust kan een naderende tsunami wel “op z`n bek” laten vallen denk ik.

    5. Vrees dat elk dergelijk Idee alhoewel technisch okee gedoemd is tegen de schaal van zulke gebeurtenissen. Als de Japantsunami bekeken komt een vloed water dat urenlang het Land instroomt. Ahw half de Oceaan wordt ´even in Je Land gekieperd als of de Oceaan even aan een kant opgetild wordt.
      
     De schaal van antitsunamiwerk op deze wijzen zal de bouw van de piramiden in de schaduw stellen en onbetaalbaar zijn zelfs het onderhoud er van. Al bedacht hoeveel kuststrook Nederland al heeft.
      
     Als een bubbelbad voor de kust aangelegd wordt zit men al met ondieper water en wordt mischien wel heel de diepte van dat water meegeperst en kon dat bubbelbad wel een erger makend en goger en volumeverhogend glijvlak worden. Men voegt immers volume toe.
      
      

    6. Het gelijkblijvend volume is gemengd met gasbellen, waardoor niet alleen het totaal volume enorm toegenomen is, het hele proces heeft zich daardoor ook over een veel groter gebied verspreid. Vergelijk dit met een emmer water in één plons in bad gooien, of de emmer veel rustiger in bad leeggieten. De totale kinetische energie blijft gelijk, het volume is toegenomen, maar de oppervlakte geeft nu in de vorm van stevige bruisende golven een heel ander beeld dan de gebundelde energie van een tsunami. Je moet niet vergeten dat de instortende waterkolom door de gasbellen wordt verhindert, in één keer naar de bodem af te zinken, die luchtbellen moeten er eerst uit. De vertraging waarmee dat geschied, wordt bepaald door de snelheid waarmee die luchtbellen knappen. Tijdens de vrije val van de waterkolom vermindert de zwaartekracht in de kolom zelf, waardoor scheiding van opstijgende luchtbellen niet, dan wel zeer vertraagt zal optreden. Het vallende water moet dus eerst de luchtbellen kwijt, terwijl van onder het oppervlak, de daar aanwezige luchtbellen nieuwe schokgolven opvangen.

    7. Beste Andre, in mijn optiek heb je het goed verwoord, kan uit dezelfde ervaring spreken. Mvg, paul.

    8. Dank je Paul, en behouden thuiskomst alvast. Trek je reddingsboei maar vast aan, want hier plenst het, ook al vermaken we ons prima hoor. :)

 8. misschien kan je perslucht genereren ,via compresoren die op zonnecellen lopen,alleen heb je daar weer veel zonnecellen voor nodig,als het wel een optie is ,kun je daar auto,s, op perslucht mee laten rijden!

Laat een reactie achter