In de bioscoopfilm Elysium leidt een schatrijke elite een bestaan zonder ziekte of gebrek in de gelijknamige ruimtekolonie, terwijl de rest van de mensheid is opgesloten in armoedige sloppenwijken. Luxe-communism wil een bestaan als in Elysium maar dan voor iedereen. Bron: bewerkt screenshot van de trailer van Elysium

Nieuwe belastingvormen om een welvaartsstaat te financieren

Neoliberalen zien alle belasting als een vorm van dwang. Zij staan er niet bij stil dat zij ook behoorlijk profiteren van de bescherming door de bestaande rechtsstaat. En zelf ook hoge belastingen opleggen aan de rest van de samenleving in de vorm van de inperking van de vrijheid van anderen door wetten en regels, die hun bezit beschermen. Hoe kunnen we deze bescherming op een eerlijke manier belasten?

Met rechtvaardige nieuwe belastingvormen, die de rijken eerlijk belasting laat betalen voor de vrijheden die ze van de rest afpakken, kan ook de rest van de bevolking meedelen. Bron: bewerkt screenshot van de trailer van Elysium
Met rechtvaardige nieuwe belastingvormen, die de rijken eerlijk belasting laat betalen voor de vrijheden die ze van de rest afpakken, kan ook de rest van de bevolking meedelen. Bron: bewerkt screenshot van de trailer van de bioscoopfilm Elysium

Nieuwe belastingvormen op natuurlijke hulpbronnen: de grondbelasting

Van grond komt er niet meer, omdat onze planeet maar een beperkte oppervlakte heeft. Toen de mens als soort ontstond, bestond er geen eigendom van grond (al bestonden er territoria van stammen en leefgroepen, net als bij veel andere diersoorten). Dit privé eigendom is later ingevoerd. Grondbezit betekent, dat andere mensen geen toegang hebben tot jouw grond. En de zonne-energie die op deze grond neerkomt. Daarom is het belasten van grondbezit, de grondbelasting, rechtvaardig. Immers, grondbezit, vooral grootgrondbezit, perkt de vrijheid van andere mensen in.

Atomenbelasting

Atomen zijn onvergankelijk, met uitzondering van radioactieve atomen. Er zijn maar een beperkte hoeveelheid atomen. Als iemand eenmaal atomen in bezit heeft, kan iemand anders niets meer met deze atomen. De staat beschermt het eigenaarschap van een individu, of organisatie, van deze atomen. Daarom is ook een belasting op atomen rechtvaardig. Zo ook een extra belasting op het vernietigen van atomen, een kernenergieheffing. Vooral als de resulterende atomen gevaarlijk zijn.

Nieuwe belastingvormen op intellectueel eigendom: Patentbelasting

Een patent verbiedt het om een bepaalde technologie te gebruiken. Mooie voorbeelden van de maatschappelijke kosten die patenten opleveren, zijn de patenten op 3D print-technieken en op merkgeneesmiddelen. Nadat deze patenten verlopen, storten de prijzen, en daarmee de kosten, ineen. Het beste is natuurlijk, zoals Visionair.nl al voor heeft gesteld, patenten in hun geheel af te schaffen. Gebeurt dat niet, dan is het rechtvaardig een patentbelasting in te voeren, wegens de grote maatschappelijke schade die patenten opleveren.

Copyrightbelasting

Ook copyrightbelasting is een nuttige en rechtvaardige vorm van belasting. Copyright wordt afgedwongen door de rechthebbende. Visionair.nl is al twee maal getroffen door een exorbitante copyrightclaim van het beruchte Belgische bedrijf Permission Machine, waardoor wij vanwege het plaatsen van twee kleine foto’s van ANP en Belga meer dan duizend euro moesten betalen. Bedrijven als ANP en Permission Machine parasiteren op het Nederlandse “rechtssysteem”, dat claims toewijst die niet in verhouding staan tot de genoten baten van geplaatste foto’s (in dit geval hooguit enkele eurocenten), of de uitgaven van ANP aan deze foto (rond de veertig euro voor een freelancer). Een belasting op dit schaamteloze afperssysteem is daarmee zeker aan de orde.

Merkrechtbelasting

Grote bedrijven procederen ook graag en vaak om anderen te dwingen om hun merk en slogans te respecteren. Zo hanteerde de bank ABN Amro (later wegens wanbeleid op kosten van de belastingbetaler gered) de slagzin “dé bank”. Wee het gebeente van een andere onderneming, die hier een variatie op bedacht. De wraak van de corporate advocaten reikt ver. En anders is er wel de regering van het land van vestiging, meestal de Usa, om met diplomatieke druk op te komen voor het “onrechtvaardig” behandelde grote bedrijf.

Nieuwe belastingvormen: strafheffing op mensenrechtenschendingen en milieuvernietiging

Multinationals die in Nederland actief zijn of hier hun hoofdvestiging hebben, zijn vaak schuldig aan het schenden van mensenrechten, uitbuiten van arbeiders of het vervuilen van het milieu in de rest van de wereld. Een extra strafheffing op deze multinationals kan worden gebruikt, om de slachtoffers van bijvoorbeeld bloeddiamanten, de coltan mijnbouw, giflozingen, landroof en andere wandaden schadeloos te stellen. Dit kan in overleg met lokale organisaties daar.

Heffing op persoonlijke informatie

Informatie is het nieuwe goud, of de nieuwe olie. Naar blijkt is er één “wondermiddel” om AI’s superslim te maken: veel, heel veel inputdata. Ook wel bekend als big data. Èn natuurlijk krachtige hardware om al die data te kraken. Dit verklaart waarom de aandelen van big tech bedrijven die over veel persoonlijke data beschikken, zoals Facebook, Amazon, Apple en Google, door het dak gaan. Zaak om ook hier een belasting op te heffen. Deze kan aan het basisinkomen van de bevolking worden toegevoegd.

Laat een reactie achter