Een eigen bedrijf is vaak de beste manier om je dromen te verwezenlijken.

Met een eigen bedrijf ontsnappen uit een uitkering

Het Nederlandse uitkeringsstelsel, bedoeld als vangnet voor menen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, heeft doorgaans meer weg van een visnet, waarin de uitkeringsontvangers vaak jarenlang verstrikt blijven. Eigen initiatief wordt ontmoedigd en de armoedeval is groot. Hoe kan je met een uitkering toch financieel zelfstandig worden en je dromen waarmaken? In dit eerste deel: uitkeringstrekkers als zielige zondaars en de bijstandsuitkering.

Uitkeringstrekkers als zielige zondaars
Uitkeringen in Nederland zijn gebaseerd op het zieligheids- en gehoorzaamheidsprincipe. Dat deze principes in Nederland een zo belangrijke rol spelen komt door de Nederlandse cultuur. Nederland kent een feminiene (verzorgende, vrouwelijke) cultuur. Tegelijkertijd kent ons land een vrij hoge onzekerheidsvermijding. Deze komen grotendeels voort uit de calvinistische mindset; vandaar dat het inzichtelijk is de Nederlandse houding ten opzichte van dit onderwerp vanuit christelijk-religieuze termen te beschouwen. Volgens calvinisten is werk een manier om zalig te worden. Je werk vormt je plaats in dit leven waar je Christus kan dienen. Er is linguïstisch veel overeenkomst tussen beroep en roeping. Ook wordt van dominees gezegd dat ze beroepen zijn in een bepaalde gemeente. Voor een calvinist is werkloosheid en luiheid een zonde: ledigheid is des duivels oorkussen, is een ouderwets Nederlands spreekwoord. Aan de andere kant is een werkloze iemand zonder inkomen en dus een arme, hulpbehoevende. Vandaar dat calvinisten een dubbelhartige houding hebben ten opzichte van werklozen. Aan de ene kant zijn het zondaarsd, aan de andere kant zijn het zielepoten. De vele regels om werklozen te “activeren” enerzijds en de vele regelingen om de “zielige” werklozen te koesteren anderzijds lijken dus met elkaar in tegenspraak, maar zijn dat niet. Beide zijn een logisch uitvloeisel van het calvinisme. Helaas is deze mentaliteit niet bevorderlijk om mensen uit de uitkering te krijgen.

 Hoe omzeil je de beperkende voorwaarden die uitkeringen stellen aan uitkeringsgerechtigden?
Per type uitkering in Nederland gelden er andere regels waaraan de uitkeringsontvanger moet voldoen. Dit betekent dat per type uitkering een andere strategie nodig is. Voor bijvoorbeeld bijstandsuitkeringen geldt zowel een bezitsnorm als een inkomensnorm. Elk bezit boven de drieduizend euro (m.u.v. een huis; hiervoor geldt een vrije voet van 45.000 euro per bijstandsgerechtigde) moet eerst “opgegeten” worden voordat de bijstandsuitkering ingaat. Voor een WAO uitkering geldt dan weer een urennorm: de uitkeringsgerechtigde mag slechts een aantal uren per week werken voor zijn of haar uitkering gekort wordt. In die uren kan de uitkeringsgerechtigde desnoods een miljoen euro per uur verdienen. Ook is er een zieligheidsnorm, ook wel bekend als arbeidsongeschiktheidsnorm.

Een eigen bedrijf is vaak de beste manier om je dromen te verwezenlijken.
Een eigen bedrijf is vaak de beste manier om je dromen te verwezenlijken.

Beperkende voorwaarden en ondernemingsmogelijkheden per uitkeringsvorm
Bijstandsuitkering
De voorwaarden voor een algemene bijstandsuitkering zijn streng. Er zijn de volgende, voor een beginnende ondernemer uiterst vervelende beperkingen:
1. Uw eigen vermogen is lager dan € 5.685.
2. U bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
3. U doet voldoende om aan het werk te komen, m.a.w. u solliciteert en u doet mee aan alles wat de ambtenaren van sociale zaken voor u verzinnen.
4. U woont alleen of u woont samen met iemand die ook bijstand ontvangt.

Zodra u een eigen bedrijf begint met een bijstandsuitkering, wordt deze gestopt. Immers, u werkt. Ook kan u nauwelijks startkapitaal opbouwen. Kortom: bijstandstrekkers zitten als een rat in de val. Gelukkig zijn er enkele middelen om te ontsnappen. Deze zijn als volgt.
a. Werk onder een stichting. Als bestuurder van een stichting heeft u officieel geen inkomen. Wel krijgt u een (kleine) vrijwilligersvergoeding. Als de stichting een ideëel doel heeft moet u alle winsten van de stichting aan dit doel besteden. Op deze manier krijgt u veel contacten in de zakelijke wereld, waardoor u een warme start kan maken. Houd er wel rekening mee, dat de ambtenaren van de sociale dienst steeds weer nieuwe manieren verzinnen om uw dag te vullen en te voorkomen dat u “zwart werkt”. Ook zij moeten immers laten zien hoe nuttig ze zijn.
b. Maak gebruik van de faciliteiten voor starterskapitaal. U kunt maximaal ongeveer â‚¬ 34.134 (2012) lenen om een bedrijf op te starten. Ook valt u onder een speciale regeling, het Besluit Bijstandsuitkering Zelfstandigen. Helaas is dit bij veel gemeenten niet mogelijk; ook kan de gemeente van oordeel zijn dat een eigen bedrijf voor u niet de juiste weg is om aan het werk te komen. In dat geval zult u methode a. moeten gebruiken.

29 gedachten over “Met een eigen bedrijf ontsnappen uit een uitkering”

 1. Interessante tips voor als je het nodig bent. Ga er overigens er maar vanuit dat met het nieuwe kabinet de sociale zekerheid verder op de schop gaat. Ik heb begrepen dat de Werken naar vermogen alsnog doorgaat die eerder die jaar controversieel was verklaard. Verder gaat ook het fiscaal stelsel op de schop en ook de WW wordt verder aangepakt. Voor ondernemers gaat dit ook gevolgen hebben.    

  1. Antares : “Ik vraag mij af of het niet mogelijk is, om WAO ers met verschillend resterende talenten, samen te bundelen tot een werkende winstgevende bedrijfsconstructie.”

   Een gedachte die me aanspreekt en wellicht een verdere uitdieping verdient.
   Met het gezegde “vele handen maken licht werk” in het achterhoofd, spreekt deze benadering me aan, en is m.i. ook zeer wel te realiseren. Ik kan me tenminste al snel een stuk of wat voorbeelden voor de geest halen.
    
   Antares, mag ik zo onbescheiden zijn om je te vragen ons uit te leggen hoe je dat voor je ziet ? Met wat voorbeelden ?

   vr.gr.

 2. De wet moet aangepast worden, veel initiatieven zijn erdoor in de kiem gesmoord. Verder moet men zich realiseren, dat zelfstandig ondernemers alleen pensioen kunnen opbouwen uit winst op het ondernemerschap, die zij zelf hebben gemaakt en winstgevend geïnvesteerd. Een betrouwbaar advies kan bijna niemand meer geven in de huidige crisis, en zo’n investering in de eigen onderneming doen als ZZP er, valt of staat met de twee benen waarop men zelf staat. Zelf ben ik voor 100% afgekeurd, vechtlustig maar met slechts een beetje energie. Heb constructieve en innovatieve gedachten genoeg, maar een onderneming kan ik niet meer leiden. Daarvoor ben ik afhankelijk van anderen. Ik vraag mij af of het niet mogelijk is, om WAO ers met verschillend resterende talenten, samen te bundelen tot een werkende winstgevende bedrijfsconstructie. Anderzijds, waarom zou je mensen in de bijstand niet de mogelijkheid geven om bij te verdienen, als op dat moment hun kansen op de arbeidsmarkt te gering zijn. Het geld dat zij verdienen wordt per direkt omgezet in omzet en winst voor zelfstandig ondernemers. Overal zie je kleine en grotere winkelsluitingen als gevolg van gebrek aan klanten. Klanten die de levensadem zijn van elke onderneming. De ondernemer die zakelijk tenondergaat heeft niet eens recht op een WW uitkering, ze komen terecht bij de sociale dienst, hun personeel ook. Waar vinden die dan nog werk, gekwalificeerd of niet? Bijverdienen werkt als een vicieuze cirkel die iedereen dient, en je houdt er minder ontevredenen in deze wankele economische situatie aan over. Geef mensen meer ruimte en dwing ze niet op het uiteindelijke criminele pad, want daar komen ze vanzelf als ze geen eten meer kunnen betalen.

  1. Ik zie een trend. De overheid investeert in improductiviteit en banken investeren in improductiviteit. Alles om de status quo van macht en rijkdom maar te kunnen handhaven.

   Menselijk kapitaal staat aan de kant en dat is zonde… doodzonde.. want iedereen is een onmisbare schakel in de samenleving..

 3. Ben zelf in de bijstand,en droom al een tijdje van een start als zelfsstandige. De laatste 12maanden niets meer van ze gehoord, daarom vindt ik dit artikel zo geniaal omdat ook ik met het dillemma zit… wanneer ik een bedrijfje start, stoppen ze mn uitkering. en wat als het niet blijkt te werken… dan val je weer in een valkuil. Ondersteuning ho maar. Hoop dat er een vervolg komt op dit artikel met nog meer ideeen. Bedankt!

  1. hier nog eentje, vanuit de WW dan weliswaar, inmiddels 14 maanden voorbij, ziektewet in en aanvullende bijstand aangevraagd…

   Nu hebben ze het er over Wajong, maar dat weet ik nog zo net niet, ik mankeer naar mijn idee niets namelijk..

 4. Duizenden ambachten in het vooruitzicht. Het gaat niet om mensen en geld, wel dieren (micro, macro organismen) en eten, onderdak etc……

  Geef een groepje uitkeringtrekkers een flink stuk land wat ze mogen bewerken waarna zij een gering deel jaarlijks afstaan voor de hulpbehoevenden….

  Het leven is een leerproces….

   

 5. Nog een advies:
  Scherm je Facebook pagina af.

  Een familielid van mij probeerde te zeggen dat ze alleen woonde, helaas hebben ze haar Facebook pagina bekeken en hebben aan de hand van deze informatie (!!) besloten niets te geven. (Grappig ook dat het hierbij niets uitmaakt dat deze vriend zelf ook niets verdient aangezien deze student is)

 6. Onbezoldigd ruifvuller

  Het is helemaal niet de bedoeling dat u weer uit de bijstand of andere uitkeringssituatie komt en gaat werken. De zieligheids- / gratis geldindustrie bestaat uit een enorm leger van (semi)ambtenaren en toeleveranciers van deze industrie. U bent het bestaansrecht van deze mensen. Als er niemand meer gratis geld nodig heeft valt dat bestaansrecht weg. U begrijpt al, dat gaat niet gebeuren. Liever verzint men nog draconischer belastingen dan er al zijn om het gratis geld te kunnen laten rollen. Vooral richting de gratis geldindustrie zelf uiteraard en veel minder richting diegenen die het nodig hebben. Zo blijft men werken straffen met IB en werkloosheid belonen. Om zelf maar mooie zekere baantjes te hebben.

 7. Ik dacht toch echt dat een werkende geld oplevert, en werkloze de gemeenschap geld kost…

  Ik denk dat ten eerste dat je moet proberen om niet afhankelijk van de overheid te zijn, zodat de bureaucraten niet over je leven gaan beslissen. Mocht je toch afhankelijk worden, dan heeft de Nederlandse staat (gelukkig) genoeg vangnetten, zodat je niet hoeft te bedelen op straat. 

  1. Tui,

   Het ligt een tikje genuanceerder. Er zijn ook werkenden die de gemeenschap geld kosten (bankiers, patentrollen en juristen bijvoorbeeld) en werklozen die de gemeenschap geld opleveren (bijvoorbeeld als ze waardevol vrijwilligerswerk doen dat netto meer waard is dan hun uitkering). 

   Over het algemeen heb je gelijk; echter zit  je eenmaal in een uitkering, wat door omstandigheden kan komen, dan is het in ieders belang (bijstandsambtenaren uitgezonderd) dat ke er snel weer uitkomt. Daar dient dit artikel voor. Daar ziin de werkenden ook weer blij mee, want die hoeven dan minder belasting te betalen.

   1. Ik ben aan het nuanceren Germen :). Tuurlijk weet ik dat niet alle banen evenveel bijdragen aan de economie, en de bureaucratie kan wat mij betreft ook de prullenbak in (ik ben sterk voorstander van nationaal basisinkomen, om het probleem van bureaucratie te tackelen).
    Ik zie ook dat het ‘systeem’ zichzelf in stand houdt, omdat er talloze belangen met elkaar verweven zijn, en die zijn niet in een paar woorden te ontrafelen, laat staan daar een waardeoordeel over te geven (het gaat dan over persoonlijke meningen en niet over harde waarheden)

    Ik heb een goede vriend die me ook met het probleem zit, dat hij afhankelijk is van steun, die een hoop voorwaarden oplegt, waardoor het moeilijk wordt gemaakt om uit die situatie te komen. Maar die regels zijn niet gemaakt om te belemmeren, maar om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van het systeem. Het is een typisch geval van dat ‘goeden’ moeten lijden onder de ‘kwaden’. Je kan dan wel roepen dat het systeem klote is, maar daar heb je weinig aan. Dan heb je aan tips of ‘empowerment’ meer, dan een slachtofferpositie aannemen.

 8. Da’s raar. Mijn reactie op het bericht van 27.10.12 11.41 uur van Anares verschijnt ergens bovenaan ;-)
  Wellicht de server de hik ?

  Voor alle duidelijkheid daarom nog even op deze plek een copy/paste van mijn rectie richting Antares:

  Antares : “Ik vraag mij af of het niet mogelijk is, om WAO ers met verschillend resterende talenten, samen te bundelen tot een werkende winstgevende bedrijfsconstructie.”
  Een gedachte die me aanspreekt en wellicht een verdere uitdieping verdient.
  Met het gezegde “vele handen maken licht werk” in het achterhoofd, spreekt deze benadering me aan, en is m.i. ook zeer wel te realiseren. Ik kan me tenminste al snel een stuk of wat voorbeelden voor de geest halen.

  Antares, mag ik zo onbescheiden zijn om je te vragen ons uit te leggen hoe je dat voor je ziet ? Met wat voorbeelden ?
  vr.gr.
     

   1. Dat zou kunnen Niek, maar om eerlijk te zijn, ik dacht meer aan thuiswerken. Als ik naar mezelf kijk denk ik dat ik daarvoor de energie niet vaak heb, mijn eigen huishouden is mij al teveel. Moet het echt hebben van de uurtjes dat ik me redelijk voel, maar regelmatige patronen daarin heb ik weer niet. Achteraf ben ik dus niet zo optimistisch als ik dan aan de anderen denk die daar mee zitten. Het ligt er ook gewoon aan wat iemand mankeert. Met een eigenbedrijf ben je dag en nacht bezig, iedereen die in het team zit moet op de anderen kunnen rekenen. Dat kun je wel vergeten als je op mij moet steunen. Ik vecht ertegen zolang ik nog leef denk ik, maar de wens blijkt toch steeds weer de vader van de gedachte in de praktijk.

    @qutrex.

    Leuk dat je zo enthousiast bent, maar hou met twee dingen rekening:

    Ten eerste het soort probleem waar men mee in de WAO zit.
    En het feit dat meer dan vijfhonderdduizend gezonde mensen ook geen werk hebben op dit moment.

    Ikzelf probeer ontwerpen aan de man te brengen, maar de weg is lang en zit vol haken en ogen. Een kant en klaar produkt op de markt brengen kost enorm veel tijd, energie, creativiteit, en vooral geld. Ben al jaren bezig mijn creativiteit te verkopen, maar tot nu toe geen succes gehad. Met meer geschikte creatieve mensen, heb je gezamelijk ook meer kans op succes. Maar dan moet je ook alles willen delen. Je zou een groep kunnen samenstellen van uitvinders die aan zo’n samenwerkingsverband willen deelnemen. Creatieve WAOers dus, je zou hier een oproep kunnen doen, wie weet wat daar uitrolt. ;)

 9. Een keertje ,
  De protocolen van de elders van SION lezen.

  Net als de EURO is het helemaal nit de bedoeling dat het werkt en dat wij het naar ons zin hebben.

  Er worden per jaar meer dan 1500 nieuwe wetten binnen de EU geratificeert.

  Die zijn er uitsluitend voor de BILDERBER Elite. Je weet wel de CFR counsill off foreign relations of de Rockefellerfoundation. En zeg nou niet dat ik klets want je moet eens googlen who owns the FED, Die is opgericht door oa JP Morgan de eigenaar van de TITANIC. Ga daar maar eens over nadenken.Titanic1912 fed 1913. Kijk ook maar eens bij de slachtoffers van de Titanic. Guggenheim en Johnjacob Astor, tegenstanders van de FED.?/?
  Het gaat ze niet om het geld dat drukken ze wel bij.
  WIJ zijn de slaven, wakker worden.

 10. Een vriendin van mij heeft 1,5 jaar geleden een burn-out gekregen waardoor ze moest stoppen met werken en dr handen moest ophouden. Hoe het verhaal precies zit weet ik niet, maar ze gaat binnenkort voor zichzelf beginnen nadat ze met veel hulp vanuit de KvK een bedrijfsplan had opgesteld. In de startperiode geldt dat wat ze verdient wordt gekort op haar uitkering.

  1. Niek, ik zou je willen adviseren om haar goed in de gaten te houden en haar indirekt te ondersteunen. Bij onvoldoende ondersteuning of tegenslag, kan ze een tweede burn-out oplopen, zoals ik. Dat kan twee tot vier jaar duren, afhankelijk van de vechtlust die ze heeft. Zo’n tweede kom je in je eentje niet door, ik kan het weten.

 11. Ook ik, niet geschikt voor de arbeidsmarkt vanwege psychische moeilijkheden, was een bedrijfje begonnen met behoud van uitkering. In no time overspannen vanwege de grootste beperkende regel “winst wordt gekort op je uitkering”.
  Deze regel haalt alle regels van het ondernemen onderuit. Je hebt geen kapitaal en je kunt niet herinvesteren. domdomdom

Laat een reactie achter