Een nieuwe wereldorde, deel III

Bij het graven in de achtergronden van het geldsysteem, de controle over de mainstream media en hoe er controle wordt uitgeoefend over de nationale politiek in landen kom je vroeger of later ook het verhaal van “The Protocols of the learned elders of Sion” tegen. Op het internet wordt het door diverse bronnen wel “de moeder der conspiracy theories” genoemd.

Vanuit een studie van de macht is het in ieder geval zeer interessant ongeacht of het protocol een handleiding van de illuminatie, een zionistisch manifest of een stuk Russische counterpropaganda is. Buiten de in mijn ogen ietwat fundamentalistische religieuze propaganda die het kent zijn de strategieën tot machtsvergaring die er in worden besproken wel degelijk interessant. Hieronder de hele vertelling in het Engels op Youtube:

 

Het boek is overigens ook online te vinden of als als PDF te downloaden en/of via torrentz is het ook als audioboek te downloaden. Ook is een Nederlandse versie online hier te lezen.
Protocollen van Zion

Persoonlijk ben ik het met een belangrijke basis aanname uit het boek oneens, namelijk dat de mens van nature slecht zou zijn. Mensen proberen zo goed mogelijk voort te bestaan en goed en kwaad komt daarbij uit het denken van mensen voort als waardeoordeel over hoe voordelig of nadelig iets buiten het organisme zelf het eigen voortbestaan beïnvloed.

Alle mensen van nature slecht noemen is even betekenisloos als zeggen dat alle naaktslakken of eikebomen van nature slecht zijn. Omdat het boek echter op deze basisaanname is gebaseerd bevat het boek nogal wat stressvolle gedachten voor mensen die deze gedachten zonder kritisch onderzoek zouden geloven.

Ondanks deze disclaimer lijken veel van de machtsmechanismen die in het protocol besproken worden wel degelijk gedeeltelijk om ons heen zichtbaar te zijn. Kortom een typisch geval van: geloof niets, maar probeer zoveel mogelijk te begrijpen als je kunt. En wellicht zit er iets tussen waar je nog eens handig gebruik van kan maken.

En in tegenstelling tot het medemensbeeld wat deze protocollen scheppen houd ik liever het onderstaande idee van de Dalai Lama over de medemens aan en zo overstijgen we ook direct alle eventuele religieuze verdeeldheid die het boek probeert te scheppen:

Een fragment uit een lezing van de Dalai lama, getiteld: “Compassion and the Individual“.

“Whether people are beautiful and friendly or unattractive and disruptive, ultimately they are human beings, just like oneself. Like oneself, they want happiness and do not want suffering. Furthermore, their right to overcome suffering and be happy is equal to one`s own. Now, when you recognize that all beings are equal in both their desire for happiness and their right to obtain it, you automatically feel empathy and closeness for them. Through accustoming your mind to this sense of universal altruism, you develop a feeling of responsibility for others: the wish to help them actively overcome their problems. Nor is this wish selective; it applies equally to all. As long as they are human beings experiencing pleasure and pain just as you do, there is no logical basis to discriminate between them or to alter your concern for them if they behave negatively.”

Ik ben benieuwd wat mensen van dit protocol vinden, lijkt er iets van waarheid in te zitten of is het grote onzin?

Aanverwante artikelen:
-) Macht
-) In het licht van voortbestaan
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) Een nieuwe wereldorde, deel I
-) Een nieuwe wereldorde, deel II
-) Nederland heeft gebrek aan onafhankelijke media
-) Oorlog is cashen voor de 1%
-) Controlemechanismen van de 1% 
-) Kindermisbruik door de elite
-) Iran gisteren en vandaag
-) Hernieuwbare energie inplaats van oorlog
-) Wereldvrede visionair of utopie
-) Armoede in de VS in beeld 
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) Voortbestaan, het basispatroon van al het leven
-) De dood, een verkenning
-) Ego en identiteit

23 gedachten over “Een nieuwe wereldorde, deel III”

 1. Of het al dan niet echt is ga ik me niet over uitspreken. Dat er lang over nagedacht is lijkt me wel duidelijk.

  Ik ben er helemaal niet van overtuigd dat mensen van nature slecht zijn.Integendeel, ik denk dat de meeste mensen van nature goed zijn. Waar wel over gediscussieert kan worden is de perceptie van wat slecht is.
  Ik ga ervan uit dat iedereen vrij is om te doen en laten wat hij wil zolang hij er niemand kwaad mee berokkend en ik leef naar die regel, dat denk ik toch.

  Het probleem is dat we dat in onze huidige maatschappij niet kunnen. Als je bvb schoenen,kleding ed gaat kopen zie je niet wie die gemaakt heeft, en hoe de maker van die produkten wordt uitgebuit.Ook al denk je dat je naar bovenstaande regel leeft, toch benadeel je iemand door die produkten te kopen. Hetzefde met edelmetalen, energie en ga zo maar door.

  Wat even erg is in deze maatschappij is dat we moeten leven naar wetten die niet per sé stoelen op bovenstaande regel.
  In veel landen zijn bvb bepaalde kruiden die vrij in de natuur voorkomen verboden net omdat ze zo heilzaam zijn. Er zijn namelijk bepaalde bedrijven zijn die bakken geld verdienen met chemische, vaak inferieure alternatieven…

  Grote corporaties, banken en politiek,kortom de elite, daar zit het echte evil. Jammer genoeg regeren zij ons en het zijn zij die ons “slecht” maken. Om nadien van onze “slechte natuur” gebruik te maken om wetten te smeden die hun dan weer goed uitkomen. 

  1. De Protocollen vormen in ieder geval een geschrift dat heel wat ellende voor joden heeft opgeleverd. In Mein Kampf is Hitler vol lof over dit geschrift en gebruikte het als directe rechtvaardiging voor het uitmoorden van de Duitse joden. 

   Het schijnt gebaseerd te zijn op een satirisch werk van de Franse schrijver Maurice Joly, dat weer door de Russische geheime dienst Ochrana in opdracht van de toenmalige tsaar werd omgeschreven als rechtvaardiging voor een pogrom. Er zijn wel meer voorbeelden van door een schrijver verzonnen verhalen die het halen tot volkslegende. In dit geval overigens  met uiterst nare gevolgen.

 2. Peer Polderman

  Wellicht is onderstaande link een waardevolle aanvulling op de ” wereldorde-reeks”.
  Het betreft een artikel over de nieuwe Europese instantie ESM welke vreemd genoeg geen verantwoording schuldig zal zijn aan geen enkel Europees land. De ESM mag daarentegen landen wel manen tot het betalen van grote bedragen waartegen geen bezwaar kan worden ingediend.
  Ik moet het artikel zelf ook nog verder napluizen want ik kan het beweerde bijna niet geloven!
  http://www.telegraaf.nl/dft/goeroes/alexandersassenvanelsloo/12068320/__Stem_nee___.html

  1. Hallo Peer,
   ik ben gisteren toevallig ook tegen dit verdrag aangelopen.
   ESM verdrag: http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf
   Een aantal (maar zeker niet alle) zorgwekkende fragmenten:
   P. 46:
   3. The ESM, its property, funding and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of judicial process except to the extent that the ESM expressly waives its immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract, including the documentation of the funding instruments.
   4. The property, funding and assets of the ESM shall, wherever located and by whomsoever held, be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of seizure, taking or foreclosure by executive, judicial, administrative or legislative action.
   5. The archives of the ESM and all documents belonging to the ESM or held by it, shall be inviolable.
   P.48:
   1. In the interest of the ESM, the Chairperson of the Board of Governors, Governors, alternate Governors, Directors, alternate Directors, as well as the Managing Director and other staff members shall be immune from legal proceedings with respect to acts performed by them in their official capacity and shall enjoy inviolability in respect of their official papers and documents.
   P.24:
   3. … ESM Members hereby irrevocably and unconditionally undertake to pay on demand any capital call made on them by the Managing Director pursuant to this paragraph, such demand to be paid within seven days of receipt.
   1. The Board of Governors shall review regularly and at least every five years the maximum lending volume and the adequacy of the authorised capital stock of the ESM. It may decide to change the authorised capital stock and amend Article 8 and Annex II accordingly.

   1. Peer Polderman

    Dit is echt schrikwekkend!!!
    De onbeschaamdheid dan ook om gewoon boven de wet te staan!!!
    Willen ze nu echt dat ik PVV ga stemmen (met het risico op …..)

    1. We hebben hier eerder al kort eens gesproken over het ESM. Maar het is slechts een verdere concentratie van de macht over banken dus in die zin is het een detail in het systeem mechanisme. In dit artikel wordt er over gesproken:https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/2000-jaar-strijd-om-het-geldsysteem/

     Maar als mensen dit interessant vinden kijk dan vooral op de website van courtfool.info, hij heeft hier een boel interessante zaken over geschreven net als Ad Broere die hier ook al genoemd werd:

     ESM de nieuwe Europese Dictator
     http://www.courtfool.info/nl_ESM_de_nieuwe_Europese_dictator.htm 

      

    2. Het is inderdaad als je het zo  bekijkt een detail. Maar wel eentje die erg actueel is en waarmee je concreet kunt maken hoe het werkt. Je kunt mensen hier rechtstreeks op wijzen. Peer Polderman schrok er in ieder geval wel van toen hij zich er verder in begon te verdiepen. Misschien een idee om juist op dit moment een artikel aan dit detail te besteden? Als het ESM namelijk wel wordt doorgezet, dan lijken me de bezuinigen die we nu hebben gehad nog wel eens kinderspel te zijn.

 3. kopie van mijn post op Occupy Amsterdam
  de democratie is immer gerechtigd het geld monopolie terug te claimen
   
  Het was mij ook reeds opgevallen dan MMontagne slechts een theoretisch raamwerk publiceert dat niet verklaart de daadwerkelijke historische cyclus.
   
  Zoals ik reeds eerder opmerkte, kan de cyclus verlengt door het monetaire te laten groeien,’er geld in pompen’ als het ware, & is wat bijvoorbeeld Bernanke publiekelijk doet met QE.
   
  Nog recenter ben ik bezig geweest met praktijk oplossingen, als antwoord op de huidige – ahum – ‘crisis’.
   
  Primair staat dat, ingevolge het staatrechtelijke, de soeverein, de creatie, het ‘munten’, & de omloop van geld, zich weer opeist.
   
  Zoals dit uit handen gegeven is aan het huidige stelsel van Centrale Bankiers, die onder de valse vlag van ‘Samenwerkende Overheid’, het munten en in omloop brengen van geld zich hebben toegeëigend, en dit systeem uitbaten voor de hun particuliere belangen, welke schaadt de belangen van de verdere betrokkenen, het punliek, de bevolking, slechts dient hun machtspolitiek, & hun particuliere winstnemingen, ten koste van deze bevolking.
   
  Onderdeel van het particuliere belang van dit bank kartel, is de omkoop & de eventuele chantage van het politieke en politionele bedrijf, welke – zogenaamd – vertegenwoordigd de bevolking hun regio.
   
  Wie op deze merites het gedrag van Regering, Tweede Kamer & Overheden – nogmaals – in ogenschouw neemt, zal niet meer van de ene verbazing in de andere vallen, e.e.a. wordt plots zo klaar als een klontje.
   
  De soeverein in een democratie is de bevolking zelf.
   
  De soeverein munt het geld en brengt deze in omloop.
   
  Dit volgt uit is de staatsrechtelijke abstractie.
   
  De soeverein geeft en neemt terug, en kan het monopolie op de munt op elk moment weer terugnemen, door zulks te verklaren.
   
  Het getuigt daarenboven van inzicht & karakter als de soeverein tevens de historie van handelen onderzoekt betreft de periode dat dit monopolie uit handen is gegeven, en doet recherche naar gevallen van Onrechtmatige Verrijking & Onrechtmatige Daad, waar de soeverein  zorgt draagt voor de executie van de verevening, zoals de soeverein dit behaagt.
   
  Het munten & in omloop brengen van geld, dient in principe gebaseerd op technocratische principes.
   
  Anders dan het huidige stelsel van een overheidsstelsel gebaseerd op schuldpapier, verrekend op kasbasis (oh, de barbarij hiervan), dient de overheid te bouwen aan haar eigen vermogen zijnde de communale eigendom van de Democratie, zijnde de Soeverein.
   
  Voor haar eigen doeleinden munt de Soeverein middelen, waarvan het resultaat dan wordt bijgeschreven op haar  Balans.
   
  Deze balans staat borg betreft de transparantie van haar eigendom, is ook borg betreft haar kredietwaardigheid, zoals we dat kennen in de algemeenheid van de moderne kunst der boekhouding & de bedrijfskunde.
   
  Op deze manier worden niet miljarden & nog vele meerdere miljarden afgeroomd op de bevolking, door de particuliere winstnemingen van een bancair kartel, maar kunnen deze middelen op eenvoudige wijze worden ingezet betreft de gezondheidszorg, de infrastructuur, de zorg, onderhoud & vrijwaring van de natuur, onderwijs etc etc etc dit in flagrante regenstelling tot de huidige dwang & obsessie tot rente betalingen welke geheel Europa in een Nieuw Middeleeuwen zal storten omdat enige metselaar verenigingen dat zo wensen ten dienste van hun Lucifer.
   
  De bevolking dient zich te realiseren, dat in het moderne de democratie de soeverein is deze creëert en circuleert haar geld naar de behoefte & noodzaak van haarzelf.
   
  Kortom
   
  U neemt de macht terug
   
  Dan neemt u het monopolie op het munten van geld terug
   
  U betaald geen rente meer op uw geld, integendeel u kunt uw geld vrij aanwenden voor enig doel welke dient de belangen & zorg van de bevolking, zoals het betaamd de bevolking die staat op de idee van haar vrije & van niemand afhankelijke soevereiniteit.
   
  Maja, mtjoeng at gmail dot com
   

  1. @Maja,
   Dat zeg ik ook altijd maar :-)  https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/de-partij-voor-toekomst-de-pvt-middels-een-renteloze-mononomie/

   Wij zijn de overheid, zij worden door ons betaald om ons te vertegenwoordigen, en ervoor te zorgen dat het ons als volk aan niets hoeft te ontbreken. (En dat moet gelden voor èlk land, overal ter wereld). Dus inderdaad, de controle (definitief!) terugpakken, renteloze (virtuele) munt (rekeneenheid), uitgeven, en laat de particuliere banken en bedrijven maar lekker met elkaar handelen met geld dat de Publieksbanken geschapen hebben. Tijd dat het volk de controle terugneemt!

   (wat die joodse protocollen betreft, wees daar ajb voorzichtig mee Douwe, want je zou een slecht verstaander zómaar weer voer geven voor nieuwe jodenhaat!) In de wikilink staat duidelijk dat het fake *is*, en dat hoor je ook aan de toonzetting. Ik vind het geschrift uit 1919 van de econ. goeroe van de NSDAP: http://archive.org/details/DasManifestzurBrechungderZinsknechtschaftdesGeldes nog minder schadelijk dan deze aaneenschakeling van verdachtmakingen…

   Ja, er staat van alles in de bijbel over het “uitverkoren volk” en “de aarde bezitten en iedereen onderwerpen”, maar beschouwt niet elke religie zichzelf als “de enige ware”, en zoekt ze niet naar overheersing? Dat het joden ooit was toegestaan wèl rente te vragen aan christenen en andere niet-joden, is de werkelijke oorzaak geworden van alle ellende, wat mij betreft.  https://nl.wikipedia.org/wiki/Rente#Religieuze.2Fhistorische_bezwaren_tegen_rente 

   En met, vooral in het westen, elders in de gildes nergens toegang tot andere beroepen, bleef er niet zo heel veel anders meer over dan bankieren, diamantslijpen, goudsmederij, handel. En ze waren er goed in, enkelen van hen. Maar om nu te beweren dat er een groot joods complot aan de gang zou zijn, gaat me echt te ver. Uitbuiters heb je in alle mogelijke bevolkingsgroepen, en hun slachtoffers, óók!

   Een complot van het kapitaal om totale controle over het gewone volk te krijgen, nu ook al via facebook, google, apple, gezichtsherkenningssoftware op je telefoons, dat lijkt me correcter. En dat de media uitsluitend Paars zijn in politiek bedoelde televisieprogramma’s, VPRO uitgezonderd (Sap is ook al van de Bilderbergers), kan daar heel goed mee te maken hebben. Maar wrijf het alsjeblieft de joden als groep niet aan. Want de ware machthebbers en -houders gebruiken alles en iedereen, zetten alles en iedereen tegen elkaar op. We zijn allemaal mensen, bang gemaakt voor elkaar. We moeten ze niet laten winnen, en de controle, geldschepping terugpakken! #NooitMeerRente

   (oops ik wou deze keer eens kort reageren haha :p) 

   1. Ietsist, het gaat me hier om de methoden tot macht vergaren die erin genoemd worden. Dus even om alle religie heen. Ik heb dat volgens mij ook wel redelijk duidelijk in mijn beginartikel gezegd, vandaar ook de dalai lama quote want ik zie zelf 0 waarde in religieuze verdeeldheid. Desalniettemin omschrijft het boek een aantal strategien zoals rente, controle over de media etc die in het algemeen interessant zijn en waar mensen dus voor op hun hoede moeten zijn. 
     

    1. Begrijp me niet verkeerd Douwe, het is uitstekend dat je kennis verspreid, ook al is het over fake “verhandelingen”, die duidelijk opgetekend zijn met het DOEL om de joden neer te zetten als een complottend volk. Ik heb er aardig wat van zitten beluisteren, en in de beschrijving op wikipedia wordt ook gezegd dat het “duidelijk was dat ze fake waren”. Waar ik bang voor ben, los van al je goede bedoelingen, is dat het in verkeerde handen opnieuw een golf van jodenhaat zou kunnen ontketenen. Want wij mogen wéten dat het fake is en bedoeld om hen op die manier neer te zetten, velen zullen net als toen geloven dat het echte verhandelingen betreft. Zoals we ook niet willen dat Wilders moslims in de verdachtenhoek plaatst, zo moeten we dat met joden ook zéker niet willen doen.

     Ik denk op zich dat de Rus die het in 1905 publiceerde een heel correct beeld had van hoe het kapitalisme werkt, macht verwerft en het volk als bankslaven via rente onderdrukt houdt, maar hij had er beter aan gedaan dit dan zó op te schrijven, dat het zijn eigen conclusies en inzichten zijn over hoe the powers that be opereren, in plaats van te doen alsof het een wèrkelijk manifest voor joden is.

     Want exact dit boekwerk heeft tot gruwelijke moorden geleid, zoals we weten. Ik weet dat je zelf de nuance al aanbrengt Douwe, maar je ziet wel, de reageerder hierna gelooft desondanks dat ze echt zijn. Wellicht is het anders een idee om met de wikipedia-poster van https://nl.wikipedia.org/wiki/Protocollen_van_de_wijzen_van_Sion te overleggen over het al dan niet “echt” zijn van de verhandelingen. Overigens wordt het op de engelse pagina ook een  “hoax” genoemd. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Protocols_of_the_Elders_of_Zion

 4. De protocollen van Zion zijn in mijn optiek echt, alleen kunnen ze niet meer ten uitvoer gebracht worden.

  Wie de protocollen goed leest ziet dat het meeste ervan reeds geïmplementeerd is in de westerse maatschappij. Wanneer alle media ferm onder controle zouden zijn was de volgende stap het uitbannen van negatief nieuws. Op die manier wilde de elite de bevolking laten geloven dat het overal veilig was en dat dat door haar toedoen was.

  Een oorlog met Iran komt er niet en in Syrië heeft de elite al evenmin succes. Kortom, de plannetjes van de zionisten/ashkenazijoden/Khazaren vallen in duigen.

  Ze hadden namelijk geen rekening gehouden met de ontwaking van de mensheid en interventie. Nu weten we wie ze zijn, wijzen we ze aan en roken we ze uit. Een kat in het nauw maakt rare sprongen…

 5. Even voor alle duidelijkheid, het gaat mij om de machtsstrategien die in het document beschreven worden. Het gaat hierbij om de systeem mechanismen niet om de poppetjes. Het gaat me dan ook niet om schuldigen aan te wijzen maar erachter te komen via welke mechanismen mensen op grote schaal gemanipuleerd worden. Volgens mij is het centrum van de macht van de westerse wereld tegenwoordig vooral ook te vinden in overleggen zoals de Bilderberggroep: http://www.youtube.com/watch?v=F6LyH7Wu8NY En door de historie heen door de zogenaamde zwarte adel. Zie ook http://www.anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_ii_de_zwarte_adel_en_eerste_moderne_bank Dat deze groep de joden heeft gebruikt als zwart schaap is zeker niet uit te sluiten. Lees daarom vooral om de religieuze propaganda heen.

  Verder zorgt het huidige geldsysteem voor een tweedeling van de maatschappij. Een kleine groep mensen wordt heel erg rijk met dank aan de grote meerderheid van het volk. Het lijkt erop dat ook deze groep rijken zodra de mensen het systeem grootschalig doorkrijgen door de geschiedenis heen het slachtoffer zijn geworden van de volksmenigte. Ik denk dat de woede van mensen dus daarop gericht wordt en niet zozeer op de religie van een groep mensen. Zie en lees ook het boek Debt, the first 5000 years. https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/de-eerste-5000-jaar-van-schuld/

  Het gaat hier gewoon om een systeem waar religie in mijn ogen niets mee te maken heeft en hooguit wordt gebruikt als afleidingsmanouvre.

  Daarbij staat het hier op visionair en ik denk dat de gemiddelde persoon hier ook wel genoeg hersens heeft om zo een document zelf op waarde te schatten. Ik heb bij het posten van dit artikel hier wel een beetje over nagedacht en ben maar op Voltaire afgegaan:

  “Denk zelf na en laat anderen het voorrecht genieten hetzelfde te doen.”
  -Voltaire

 6. Het lijkt me wel duidelijk dat de Protocols intens serieus genomen moeten worden. Het idee dat de mens slecht is, lijkt mij correct, in de zin van onze stoffelijke kant: denken, voelen, lichaam, de drie lager lichamen zijn verdorven, want zonder liefde. Dat is de erfzonde, zeg maar. Zodra de mens in contact komt met de Geest en vandaar uit gaat leven komt er ‘verlossing’, in de zin dat actie vanuit de geest karma vrij is. Zoiets.

  In feite is dit een satanisch document en de aanname dat de mens slecht is, is niets anders dan de weddenschap die Satan met God heeft lopen.

  De gedachte dat het overgeschreven is van  Joly is grote kolder en de counterpropaganda gericht op damage control. Het is juist andersom: de vrijmetselaar Joly had toegang tot de Protocols en heeft er wat snufjes van overgenomen voor z’n eigen werkje, dat andere propagandadoelen had indertijd. Zie deze analyse.

  Ik zou zeggen, er is hier de laatste tijd wat onderzoek gedaan naar geld. Lees protocol 20 en vraag je af: hoe goed moet je zijn om dat te kunnen schrijven? 

  1. Ja idd, ondanks wat erover beweert wordt lijken de genoemde strategien erin vrij effectief en ook behoorlijk zichtbaar in de wereld om ons heen. Inhoudelijk is het daarom een zeer interessant document. 

Laat een reactie achter