Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.

Docu: de akelige kant van toekomstige technologie

Waarde visionair denkenden, vouw een mooi aluhoedje en zet het op. We gaan dit keer afdalen naar het rijk van dystopische toekomstvisioenen. Technieken maken per saldo ons leven veel beter. Zelfs de ergste techniekhater zal niet terug willen naar de Steentijd, waarin graan met een maalsteen werd gedorst. Helaas hebben veel technieken ook een duistere kant, en om te voorkomen dat wij slachtoffer worden van misbruik van moderne techniek, is het uitermate verstandig, de mogelijkheden te kennen, zodat we ons tegen misbruik kunnen wapenen.


Zoals u weet hebben politici en megacorporaties het beste met u voor, althans: in sommige gevallen. Helaas zijn psychopaten oververtegenwoordigd in zowel de top van het bedrijfsleven als die van de politiek, waardoor er in verhouding veel rotte appels tussen zitten. Wat het nog verergert is de psychopate bedrijfscultuur in multinationals, waar, afgedwongen door een Amerikaanse wet, alles op winst is gericht. Goedwillende machthebbers nemen vaak maatregelen die de vrijheid van anderen beperken, vaak in het belang van bescherming tegen terrorisme, kinderporno of een ander algemeen gehaat kwaad. Het is dan mooi meegenomen dat tegelijkertijd ook politieke tegenstanders kunnen worden aangepakt of de greep op de bevolking kan worden versterkt. Kortom: een gezond wantrouwen jegens machthebbers is bepaald geen overbodige luxe.
Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.
Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.

2 gedachten over “Docu: de akelige kant van toekomstige technologie”

  1. Zo’n 1, hooguit 2 procent van de bedrijfskundigen blijken psychopaat te zijn. Heet dat al een oververtegenwoordiging in de top van het bedrijfsleven? Ik vind dat wel tendentieus. Wat het volgens mij wel aangeeft is dat het wantrouwen in de machthebbers al behoorlijk groot is en het negativisme hoogtij viert. De criticasters zouden m.i. ook wat zelfreflectie toe kunnen passen. Ik heb dus niets tegen kritiek, maar kritiek kan ontaarden in muggenziften of ontevredenheid achteraf en dan kan het gemoed blijvend negatief worden aangetast. Of de kwaliteit van het leven daarop vooruit gaat? Is het niet zo dat bedrijven juist bestaan in wat zij hebben aan te bieden? Consumenten kunnen doorgaans kiezen welke producten zij in huis halen en als ze dat verantwoord doen is er niet veel reden voor kritiek. Echter, veel kooplustigen weten niet meer wat zij kopen. Consumentenorganisaties zoals De Consumentenbond en Radar bieden een redelijke bescherming. Kritiek heeft ook doorslaggevend nut bewezen, zoals met financiële producten, dan barst de bubbel nogeens vanzelf en dat hebben we dan ook gezien.

Laat een reactie achter