Filippijnse 'karate kids' tijdens school. Bron: Wikimedia Commons

Schoolvakanties moeten variabel

Ouders met kinderen, het grootste deel van de bevolking tussen de vijfentwintig en vijftig dus, zijn veroordeeld tot een strak keurslijf. Waarom kunnen schoolvakanties niet flexibel gepland worden?

De dwangbuis van de schoolvakanties
Kinderen op de Nederlandse basisschool moeten wettelijk verplicht minimaal 940 uur onderwijs krijgen[1]. Hoe deze uren ingericht worden, bepaalt de school in principe zelf. In de praktijk komt dit neer op rond de veertig weken school, dus twaalf weken per jaar vakantie. Middelbare scholen, hogescholen en universiteiten mogen 55 vakantiedagen uitdelen, plus tien roostervrije dagen (vaak gebruikt als zogeheten studiedagen). In Vlaanderen legt de overheid landelijk de vakantiedata vast voor de lagere en middelbare scholen[2]. Hogescholen en universiteiten kunnen in België zelf de vakantiedagen vaststellen.

Filippijnse 'karate kids' tijdens school. Bron: Wikimedia Commons
Filippijnse ‘karate kids’ tijdens school. Bron: Wikimedia Commons

Het aantal vakantiedagen voor werkenden is veel kleiner: in Nederland en België een halve vakantiedag per gewerkt uur per week (dus veertig uur werken levert twintig vakantiedagen op).

Geen oppas
Hier komen we al op een belangrijk probleem. Kinderen hebben veel langer vakantie dan ouders. Als beide ouders fulltime werken, wat de overheid graag wil (want zo komen er meer belastingcentjes binnen), is er geen oppas in de tijd dat kinderen vakantie hebben en de ouders niet. Dit betekent veel geschuif en improviseren met de hulp van familie, ex-partners of vrienden. Dit is een groot probleem voor mensen met weinig familie of een karig sociaal netwerk.

Vakantiepieken en hoogseizoen
Omdat iedereen tegelijk vakantie krijgt, zijn attracties en vakantieparken overvol. Ouders met kinderen, juist ook als ze werken hebben het over het algemeen niet breed. De hoge prijzen in het hoogseizoen maken vakantie vaak onhaalbaar. Kortom: het moet slimmer kunnen.

De oplossing: de flexibele continuschool
Wat als scholen het hele jaar achter elkaar open zouden zijn? De voordelen zouden groot zijn. De school kan dienen als opvang voor kinderen als de ouders werken. De kinderen kunnen dan extra lessen krijgen. Kinderen die op school niet zo goed mee kunnen komen kunnen extra les krijgen. Ook kan de school dienen als flexibele kinderopvang. Zijn de kinderen vervelend tijdens de vakantie, dan gaan ze naar school. In een klap is een voor ouders heel vervelend probleem opgelost.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van laagopgeleide ouders, vaak sterk terugzakken in de zomervakanties. Als zij ook in de zomervakantie geregeld les krijgen, of nog beter: als de zomervakantie in de huidige vorm af wordt geschaft, verdwijnt de achterstand van deze kinderen. Hiermee zouden dus opnieuw, veel schoolproblemen zijn opgelost.

Leraren in basis- en voortgezet onderwijs zullen dan langer moeten werken dan nu. Daar zullen ze niet blij mee zijn, maar de rest van werkend Nederland en België moet het ook met veel minder vakantiedagen doen dan zij. Ook ontstaat er zo meer werkgelegenheid in het onderwijs, en wordt de dure kinderopvang overbodig.

Bronnen
1. Aantal vakantiedagen onderwijs – Rijksoverheid Nederland
2. Schoolvakanties – Vlaamse overheid

Laat een reactie achter