Zouden computers betere rechters zijn dan mensen? Minder corrupt zijn ze in ieder geval zeker.

Tijd voor computerrechtspraak

Het Nederlandse juridische systeem is overbelast en wordt, zoals bekend uit onder meer de Demmink- en de Chipsholaffaires, niet gekenmerkt door een buitengewoon zorgvuldige, eerlijke en onpartijdige afweging van bewijzen en getuigenverklaringen. Computers zijn onpartijdig, worden niet beïnvloed door emoties en kunnen niet gechanteerd worden. Wordt het zo langzamerhand geen tijd om computerrechtspraak in te voeren?

Zouden computers betere rechters zijn dan mensen? Minder corrupt zijn ze in ieder geval zeker.
Zouden computers betere rechters zijn dan mensen? Minder corrupt zijn ze in ieder geval zeker.

Juridische taal
In landen met een ontwikkeld rechtssysteem bestaat er een speciaal juridisch jargon, in het Engels vaak spottend ‘legalese’ genoemd, waarin woorden vaak andere betekenissen hebben dan in het dagelijks Nederlands. Hoewel juristen zichzelf graag met een waas van exclusiviteit en elitarisme omgven, is hier een andere goede reden voor. Juridische begrippen hebben een precieze, technische betekenis, die vaak anders is dan die van het woord in het dagelijks gebruik. Een voorbeeld is het woord ‘verbintenis’. In het dagelijks leven is dit een wat archaïsch woord, dat overeenkomst of contract betekent. In de rechtspraak wordt met ‘verbintenis‘ een rechtsverhouding bedoeld, krachtens welke de ene partij (schuldenaar of debiteur) een prestatie verschuldigd is aan de andere partij (schuldeiser of crediteur). Een verkeersboete, of een wijnvlek door het morsen van wijn op iemands dure kleding, is hiermee ook een verbintenis. Omdat juridische taal, in tegenstelling tot taal in het dagelijks leven, ondubbelzinnig is, begrijpen juristen (meestal) waar ze het over hebben. Discussies in de rechtszaal gaan dus niet zozeer over de betekenis van woorden, maar of bepaalde vergrijpen moeten worden gezien als, bijvoorbeeld, openlijke geweldpleging of poging tot doodslag.

Kleine stap naar gecomputeriseerde rechtspraak
Juist omdat juridische taal zo geformaliseerd is, is de afleiding als eenmaal een zaak in juridische termen vertaald is, vrij eenvoudig.  Het hete hangijzer is het vertalen van de dagelijkse werkelijkheid in juridisch formalisme. Op dit moment is dit natte-vingerwerk. Zo vonden in het hoger beroep in de Chipsholzaak de ‘onkreukbare en onpartijdige’ rechters mr. J.R. Krol, voorzitter, mr. E.A. Messer en mr. Z.J. Oosting alle getuigeverklaringen tegen hun, zo bleek uit een eerder vonnis, meinedige collega’s Kalbfleisch en Westenberg ‘niet geloofwaardig’. De argumenten die hiervoor aan werden gevoerd zijn niet erg sterk te noemen (oordeel zelf) en het heeft er alle schijn van, dat Krol, Oosting en Messer hun onfrisse ex-collega’s hebben gematst.

Hoe zou gecomputeriseerde rechtspraak er uit kunnen zien?
Rechtspreken draait om waarheidsvinding en is dus in wezen een combinatie van inductie (het vertalen van een zaak in juridische taal) en deductie (aan de hand van juridische taal komen tot een vonnis). Deductie is vrij eenvoudig door een computer te doen; het gaat hier voornamelijk om inductie. De eerste stap is al de vraag of een bewijsstuk toelaatbaar is in een rechtszaak. Vaak wordt dit op nogal subjectieve gronden beslist. Veel rechtszaken staan of vallen met getuigenverklaringen. Getuigen zijn vaak berucht onbetrouwbaar. Wel zijn er steeds betere technieken om vast te stellen of een getuige liegt of niet. Het computeriseren van de rechtspraak zou zich er dus op moeten richten om methodes voor het toetsen van bewijs te verbeteren.  Hierbij zou je als regel in kunnen voeren dat in principe ieder bewijs toelaatbaar is in een rechtszaak, maar dat de wegingsfactor aan de hand van de betrouwbaarheid en relevantie voor de zaak uiteen kan lopen van nul tot één.

10 gedachten over “Tijd voor computerrechtspraak”

 1. Ik geloof dat een van de twee meineed plegende rechters heeft gezegd in de zaak dat als hij niet vrijgesproken zou worden hij alle vuile was van de rechtbank van Den Haag naar buiten zou brengen… Om even aan te geven hoe totaal corrupt en ongeloofwaardig het huidige systeem is. :-) Op de website van Micha Kat, http://www.klokkenluideronline.net/artikel/18777/westenberg-chanteerde-zijn-president meer hierover. 

  En met de Demmink affaire gaat het ook prima. Op de Huffington Post recent een half uur lange aflevering over kindermisbruik en pedofielen waar het Engelse misbruikschandaal wordt behandelt maar Demmink en Nederland ook meermalen in genoemd worden als een land wat pedofielen beschermd en kinderhandel mogelijk maakt. Op http://www.argusoog.org/demmink-op-huffington-post/ is de aflevering terug te kijken.

  Het is toch diep triest dat dit soort zaken de Nederlandse mainsteam media niet halen terwijl dit toch echt heel belangrijk is voor de kern van het functioneren van onze rechtsstaat maar zodra Peter R de Vries wat twittert in de morgen zit hij die dag nog bij De Wereld Draait Door en Pauw en Witteman…

  Het wordt zo langzamerhand een beetje pijnlijke poppenkast die dit soort media opvoeren…

  Wat mij betreft voeren we morgen je systeem in Germen :-)

 2. Eerlijk gezegd heb ik er nooit bij stil gestaan om computer gestuurde rechtspraak uit te voeren, maar m.i. als er een goed en betrouwbaar systeem zou komen vind ik het een prachtig idee. Het zal de burger weer een boel tijd en geld schelen en minder ambtenaren en rechters. Die gene die de klus moet klaren om alles te categoriseren en zo danig in te delen dat alles ook in de juiste proportie zal werken. heeft wel wat te doen als je naar de inhoud van het wetboek van strafrecht kijkt. Maar wat als je in hoger beroep wilt? zal dat dan toch wel weer mondeling moeten gaan enof iets van die strekking? Het wetboek is op zich zelf al een zeer complex gegeven en dan nog de jaarlijkse nieuwe toevoegingen. Maar het moet haalbaar zijn m.i. en ben er voor stander van. Mvg Paul. ;-) 

 3. @Douwe

  Het is werkelijk ongehoord. In Brazilie is onlangs de Nederlandse honorair consul opgepakt in een mega-operatie tegen kinderporno. De ambassade reageert uitsluitend met een verklaring dat de beste man nog in de gevangenis zit, maar blijft de beste man vermelden als honorair consul. Op zijn minst zou men de man eventjes op non-actief moeten stellen tot dat bewezen is dat de man onschuldig is. Zeker gezien de geschiedenis van deze ambassade met het “uitvoeren” van criminelen mag je toch enig inzicht verwachten.

  In 2008 speelde een ‘situatie’ in Brazilië, waar enkele Nederlandse oud-militairen met 24 jonge meisjes kinderporno produceerden. Jerry K. en z’n compagnon werden uiteindelijk veroordeeld tot 21 en 17 jaar gevangenisstraf. Opmerkelijk genoeg hielp het Nederlandse consulaat – tegen de afspraken in – met noodpaspoorten deze criminelen te ontsnappen aan de Braziliaanse justitie, waarna ze in Nederland tot 240 uur taakstraf (!!!) werden veroordeeld. Zeg maar evenveel als voor het slopen van een bushokje.

  On topic: Automatiseren en overheid gaat altijd moeilijk samen. Je moet je ook dadwerkelijk afvragen welk probleem je er nu werkelijk mee oplost. Je hebt misschien tienduizenden strafzaken per jaar. Laten we die gewoon handmatig met denkende mensen uitvoeren. Wat je wel heel goed kunt automatiseren is de volledige informatiestroom van docuementen, processtukken, bewijsmateriaal en andere relevante informatie die alle partijen nodig hebben. Nu lopen al die advocaten en aanklagers met trolleys naar de rechtbank. Hierdoor raakt materiaal zoek en ontstaan vaak ook veel vormfouten.

  1. Bedankt voor info, ik wist niet dat Nederland die mensen daar als het ware gered had van de justitie in Brazilië en hier wat bladeren heeft laten harken voor het maken voor kinderporno met 24 slachtoffers… Maar het valt helaas volledig binnen het patroon wat er helaas is in Nederland en ik vraag me af wat er in vredesnaam moet gebeuren in Nederland om een einde te maken aan deze hoofdrol in kindermisbruik, productie van kinderporno en tot slot zelfs kinderhandel die Nederland speelt. Waar de elite blijkbaar vuistdiep in zit en zo dus de macht heeft om het allemaal in Nederland zelf maar stil te houden…

   -) Nederlandse rechtsstaat corrupt en chantabel door kindermisbruiknetwerk?
   -) Kindermisbruik door de elite
   -) Demmink affaire funest voor Nederlandse reputatie

   Het is toch om je kapot voor te schamen dit soort zaken. In de Helsinki Commissie komt Nederland 2 uur lang uitgebreid in een openbare hoorzitting in Washington volop in de schijnwerpers met de topman van justitie. Er wordt een documentaire van een half uur gemaakt waarin Demmink op het gelijke niveau als Saville in Engeland wordt gezet en dat wij die man de hand boven het hoofd houden… En het NOS, en alle andere mainstream media verzwijgen dit, niet zo raar ook als je ziet dat de BBC het kindermisbruik daar ook 40 jaar in de doofpot heeft gehouden. Maar hoe schandalig.

   Er moeten toch mensen zijn bij dit soort nieuws instanties die toch ook een geweten hebben, die toch ook zeggen tot hier en niet verder. Ik werk niet meer mee aan het verzwijgen van deze misdaden tegen de meest zwakken van een maatschappij, onschuldige kinderen. Ik hoop dat die mensen zich gaan melden bij een Micha Kat of een Marcel Vervloesem… Eerlijk waar als je dit weet in Nederland en hieraan mee werkt of het niet actief tegen houdt, ik vraag me af hoe die mensen zichzelf nog kunnen aankijken in de spiegel. Want elke dag dat dit door hun toedoen mag blijven doorgaan levert dit dus nieuwe slachtoffers op in Nederland. Elke dag opnieuw dit soort misdaden, dit soort kinderhandel omdat al deze mensen dit oogluikend en vanuit angst blijkbaar toelaten en niet tegenwerken…

   Laten we hopen dat de Nederlanders wat moediger en barmhartiger worden zodat we ons hele justitiele apparaat kunnen opschonen.

 4. Wat iedereen hier schijnt te missen is dat rechtsregels niet per definitie rechtvaardig zijn. Ons systeem van rechtspraak probeert dit te compenseren door rechtsregels ‘uit te leggen’, zoals de Nederlandse Hoge Raad in haar jurisprudentie begrippen van de wetgever verruimt of beperkt, om de rechtvaardigheid te waarborgen.
  Daarnaast is de rechtspraak in Nederland een rechtspraak die een hoog aanzien van andere landen geniet. De rechters komen er in de media dan ook vaak slecht vanaf met betrekking tot de strafzaken, wat meestal de enige zaken zijn die de media halen. Wat dan vaak over het hoofd wordt gezien is dat rechters getalenteerde juristen zijn met jarenlange ervaring. Wie zijn de burgers van Nederland dan om te oordelen over de ‘juistheid’ van onze rechtspraak?
  Ons systeem in het strafrecht werkt namelijk zo dat er, onder leiding van de officier van justitie, een vooronderzoek plaatsvindt waardoor er in het grootste gedeelte van de gevallen het ‘feit’ in het eindonderzoek, door de rechter, overwogen kan worden. (art. 350 Wetboek van strafvordering, waarin de taken van de rechter worden neergelegd)
  In het kort komt het erop neer dat wanneer de officier van justitie zijn werk goed heeft verricht, de rechter een makkelijke taak heeft in zijn overweging over de juistheid van het feit. Waarom de rechter vervangen door een computer als de taak van de officier van justitie beter vervangen kan worden, de officier van justitie hoeft namelijk geen morele overwegingen te maken en staat daar namens ‘ons’ (inclusief de verdachte). Dit betekent automatisch dat het democratisch gelegitimeerd zou zijn als wij daadwerkelijk vinden dat een computer capabeler is dan een mens. Een rechter zou dan immers de eerste stap van zijn eindonderzoek over kunnen slaan, de overweging van het bewezen feit, dit feit is namelijk door een computer vastgesteld en daardoor foutloos. Hieruit vloeit voort dat de rechter gelijk aan de slag met de meer menselijke kant van zijn beroep, namelijk de resterende overwegingen uit art. 350 sv, zoals de toerekenbaarheid van de verdachte, en de oplegging van de straf of maatregel volgens maatstaven gegeven door de wetgever.

  Ik heb mijn twijfels bij een computer als leider van een onderzoek naar een feit die tot vervolging in het strafrecht zou kunnen leiden. Daarnaast ben ik het totaal oneens met de stelling dat specifiek een rechter vervangen zou kunnen worden door een computer. Emotie en interpretatie is immers een groot deel van zijn verplichting. Derhalve beweer ik niet dat ons rechtssysteem nooit faalt, maar wel dat rechtvaardigheid op dit moment ongrijpbaar is voor computers. 

  Wordt het zo langzamerhand geen tijd om vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak te hebben?

  (Let wel; bij mijn betoog beperk ik mij gemakshalve tot het strafrecht vanwege haar eenvoudiger te doorgronden karakter.)

  1. Wordt het zo langzamerhand geen tijd om vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak te hebben?

   Ik neem aan het dat het hier om een sarcastische opmerking ging?
   En zou ik je anders mogen vragen deze 2 uur durende hoorzitting in de VS over Nederland als hub van mensen/kinderhandel met een sleutelrol van ons justitiële apparaat hierin eens te bekijken. Nadat ik dat bekeken had is mijn vertrouwen voor het Nederlandse juridische systeem volledig verdwenen. Vertrouwen moet je verdienen en komt te voet en gaat te paard.

   Helsinki Commision – Demmink Trial Washington

 5. Het rechtsysteem loopt altijd achter de feiten aan, waarbij men bewust in eigen belang vergeet dat er een hemelsbreed verschil is in liefde en misbruik.
  Er wordt bewust geld verdiend aan zulke praktijken door vraag en aanbod. Van hoge tot lage kaste zijn er al vele eeuwen zulke zaken bekend. Dat los je niet op met een gisteren geschreven wet, de hoop is dat de mens van hoge tot lage klasse de lusten niet verwarren met de liefde. Iedereen is gewoon verschillend. En soms is preventief ingrijpen noodzakelijker dan wachten tot het beraamde kwaad geschiedt,  waarna vele betrokkene verdienen aan de nakomende rechtspraak en vaker dan nooit een onschuldige aan de schandpaal wordt genageld. ;) menschen menschen toch…  Wie zijn eigen tuintje wied, ziet de wiet van een ander niet….

Laat een reactie achter