china

De leden van de Shanghai Cooperation Council beheersen nu al het grootste deel van Eurazië, zowel qua oppervlak als bevolking. Bron: SCC

De perfecte storm(1): de instorting van de westerse economische orde

Een combinatie van zwalkend leiderschap en verregaande samenwerking tussen Amerikaanse vijanden, verzwakt de Amerikaanse positie met de dag. Het ziet er naar uit dat de droom van de neocons om de eenentwintigste eeuw een “American Century” te maken, een vroege dood zal sterven. In het eerste artikel van deze serie, de economie.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1989 bleef er slechts één supermacht over: de Verenigde Staten. In de jaren hierna breidde de VS haar invloed uit over grote delen van het voormalige Warschaupact en zelfs voormalige onderdelen van de Sovjet-Unie, zoals de Baltische staten. De Russen – de Russische Federatie is met driekwart van de oppervlakte en twee derde van het inwonersaantal van de voormalige Sovjet-Unie de opvolgerstaat hiervan – zagen dit met lede ogen aan. In de woorden van president Vladimir Poetin: als een geopolitieke catastrofe. Dankzij het behendige geopolitieke schaakspel van Poetin slaagde het land er in om een groot deel van de vroegere invloed terug te winnen, al is de westgrens van de Russische invloedssfeer nu een onaangename duizend kilometer naar het oosten verschoven.

De leden van de Shanghai Council beheersen nu al het grootste deel van Eurazië, zowel qua oppervlak als bevolking. Bron: SCC
De leden van de Shanghai Council beheersen nu al het grootste deel van Eurazië en daarmee van de wereld, zowel qua oppervlak als bevolking. Bron: SCC

Toenemende handel buiten het westen om
De relatie van Rusland met oosterbuur China is tegelijkertijd zelden zo hartelijk geweest. Zo brengt het samenwerkingsverband waarin Rusland en China de hoofdrol vervullen, de Shanghai Council, steeds meer landen  binnen hun bereik, zie kaartje. Al bijna de helft van de wereldbevolking is ingezetene van een land dat lid is van de Shanghai Council. Het handelsvolume tussen grondstoffengigant Rusland en fabrieksnatie China is verveelvoudigd: rond de tachtig miljard euro per jaar. Naar verwachting zat dit handelsvolume einde van dit decennium rond de tweehonderd miljard euro liggen, hoger dan de Russische handel met de EU. Deze handel verloopt niet via dollars of euro’s, maar in yuans en roebels. Dat betekent, dat de Amerikanen niet meer de handel kunnen belemmeren door het internationale banksysteem SWIFT te blokkeren. Dit geldt ook voor de handel tussen deze twee BRICS landen en bijvoorbeeld Iran, India en Brazilië. Door het voortdurende opleggen van sancties hebben de Amerikanen Rusland en China in elkaars armen gedreven. Hoewel de VS -voorlopig- heeft voorkomen dat de grootste Amerikaanse nachtmerrie,een samenwerking tussen Duitsland en Rusland, plaats gaat vinden, is in feite de samenwerking tussen Rusland en China minstens zo gevaarlijk. China is qua bevolking en oppervlak meer dan tien maal zo groot als Duitsland en de combinatie van Russische grondstoffen en Chinese productie en innovatie is bijna onverslaanbaar. Ook buiten het Euraziatische supercontinent vindt steeds meer handel buiten het ooit dominante westen plaats. Denk aan de handel tussen Zuid Amerika en China. Hier een interactieve kaart om de wereldhandel te visualiseren. Let op de enorme export van China en de enorme handelsstroom tussen Rusland en China.

China werkt eveneens aan handelsroutes om de Amerikaanse wurggreep op de Chinese Zee te doorbreken: de Zijderoute en de Maritieme Zijderoute. Een essentiële hub in deze strategie is het Pakistaanse havenstadje Gwadar, waar over een paar jaar een half miljoen Chinezen komen te werken. De Chinezen leggen nu een autobaan aan van de provincie Xinjiang naar Gwadar, zodat Chinese goederen tachtig procent sneller naar Afrika en Europa kunnen worden geëxporteerd.

Ook de digitale handelsroutes lopen steeds meer via China. Amazon was tot voor kort de grootste webwinkel ter wereld. Das war einmal. Alibaba en de consumentenpoot Aliexpress maken weliswaar minder winst dan Amazon, maar aantallen klanten en omzet zijn groter dan Amazon. In Nederland groeit AliExpress explosief. Kortom: niet alleen de productie, maar ook de handel komt steeds meer in Chinese handen. Hiermee verdwijnt het voornaamste verdienmodel voor westerse bedrijven: de productie goedkoop uitbesteden en duur verkopen.

Met de komst van de Bretton Woods akkoorden, werd de rol van goud als dekking van de Amerikaanse dollar overgenomen door die van aardolie. Omdat aardolie altijd in Amerikaanse dollars wordt afgerekend, moeten handelaren een grote voorraad dollars aanhouden om in olie te kunnen handelen. Dit zorgde voor een natuurlijke vraag naar dollars – en dus een boost voor de Amerikaanse financiële sector. Ook ontwikkelden zich steeds meer financiële diensten, die weinig tot geen dekking hebben in de fysieke wereld. De derivatenhandel is tien keer zo groot als de omvang van het wereld-GDP. Deze derivatenhandel is voornamelijk in handen van de westerse financiële centra Wall Street en de Londense City. Nu China, Rusland en Iran af zijn gestapt van de Amerikaanse dollar voor de handel in olie en andere goederen, is het begin van het einde voor het petrodollarsysteem aangebroken. Dit heeft vanzelfsprekend ook grote gevolgen voor het balletje-balletjesspel van de financiële sector. Als niet meer gehandeld wordt in de Amerikaanse dollar, ligt het meer voor de hand om in bijvoorbeeld Dubai of Hong Kong handeltjes op te zetten. Daar zijn immers minder regels en liggen de kosten lager.

De gevolgen
Op dit moment verdienen grote westerse bedrijven – met uitzondering van fabrikanten zoals die in Duitsland – hun geld voornamelijk met het uitmelken van goedkope leveranciers en klanten. Dit zakenmodel wordt nu ernstig bedreigd. Alleen bedrijven die echt toegevoegde waarde leveren, bijvoorbeeld door eersteklas kwaliteit of zeer innovatieve producten, zullen overleven. Voor sommigen een nachtmerriescenario, voor anderen, waaronder schrijver dezes – een welkome, hoogstnoodzakelijke saneringsoperatie om ons te verlossen van de wurggreep van de financiële sector en het verkopen van gebakken lucht. We hadden al kolonies op Mars kunnen hebben, ware het niet dat onze best and brightest zich bezig hielden met het verzinnen van geavanceerde financiële producten in plaats van alternatieve energiebronnen en geavanceerde raketmotoren. China wordt geregeerd door ingenieurs, niet door economen, leraren toneelkunst of historiestudenten. Zij hebben hun prioriteiten duidelijk beter op orde dan hier in het westen.

Tsai Ing-Wen,de president van Taiwan, feliciteerde collega Trump met zijn overwinning. Een doelbewust geplande rel was geboren.

Wat wordt de buitenlandse politieke strategie van Trump?

Trump verraste de wereld eerder  door eerst totaal onverwacht (voor de meesten) de Republikeinse voorverkiezingen, en daarna de Amerikaanse presidentsverkiezingen te winnen. Welke buitenlandse prioriteiten zijn uit zijn eerste daden af te leiden?

Betere betrekkingen met Rusland
Weinig verrassend is dat Trump vrijwel direct na de verkiezingsoverwinning met de Russische president Poetin sprak. Dit leidde er toe dat het dreigingsniveau van een gewapend conflict met Rusland, tot de  tanden bewapend met intercontinentale ballistische kernraketten, aanmerkelijk daalde. Al in de verkiezingscampagne heeft Trump duidelijk gemaakt dat hij meer samenwerking met Rusland wil, onder meer op het gebied van jihadismebestrijding en zo min mogelijk militaire bemoeienis met het buitenland, als er geen directe Amerikaanse belangen mee gemoeid zijn. Dit heeft veel goodwill gekweekt bij de Russen, die zich niet onterecht belegerd voelen door de oprukkende NAVO.

China op de target list
Communistisch China zal, zo blijkt, vermoedelijk minder met fluwelen handschoenen aan worden gepakt. In zijn boek noemde Trump de in zijn  ogen oneerlijke handelspraktijken van China als het voornaamste probleem. Een vermoedelijk bewuste provocatie was zijn telefoongesprek met een trouwe Amerikaanse bondgenoot, de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Sinds 1979, het jaar waarop de VS communistisch China erkende ten koste van Taiwan als de wettige regering van China, is er tussen de VS en Taiwan  geen contact tussen staatshoofden geweest.  Dit leidde tot voorspelbare woedende reacties uit Beijing.

Tsai in-wen,de president van Taiwan, feliciteerde collega Trump met zijn overwinning. Een doelbewust geplande rel was geboren.
Tsai in-wen, de president van Taiwan, feliciteerde collega Trump met zijn overwinning. Een doelbewust geplande rel was geboren.

Hiermee maakte Trump aan zijn collega Xi, een behoedzame strateeg, duidelijk dat wat hem betreft alle opties openliggen. Dit zal de berekeningen van Xi behoorlijk in de war schoppen. Daardoor moet hij kiezen voor een meer defensieve, risicomijdende strategie, wat weer voordelig is voor de VS.
Niet voor niets reageerde de vertrekkende minister van Buitenlandse Zaken, de Democraat Kerry, furieus op deze totale trendbreuk. Vermoedelijk zal Trump China in de komende jaren de duimschroeven aandraaien.

Pakistan
Eveneens opmerkelijk is Trumps opmerkelijk hartelijke telefoongesprek met collega Nawaz Sharif van Pakistan. De Amerikaanse relatie met het straatarme land is erg ongemakkelijk, omdat het land steeds verder in de greep raakt van moslimradicalen en terroristen steunt in aartsrivaal India. In dit gesprek prees Trump Pakistan, Sharif en de Pakistanen uitbundig. Politieke commentatoren in de main stream media,u weet wel, diezelfde die de verkiezingsoverwinning van Trump uitgesloten noemden, noemden het gesprek ‘bizar’.

Dit is m.i. de vraag. Net als Rusland zit Pakistan, en Sharif in het bijzonder, in een weinig benijdenswaardige positie. Om de moslimradicalen te vriend te houden, moet de Pakistaanse regering zich hard opstellen tegen het door de gehate ongelovigen beheerste India. De meer weldenkende Pakistanen beseffen heel goed dat de confrontatiepolitiek met de machtige aartsrivaal uitermate dom is – Pakistan geeft eenzesde van het overheidsbudget (8 miljard euro) aan het leger uit, waardoor het land arm blijft. Op dit moment is zelfs Bangladesh rijker aan het worden dan Pakistan, wat in Bangladesh voor het nodige leedvermaak zorgt.
Door Sharif en de Pakistanen uitbundig te prijzen wegens hun intelligentie, verschaft Trump status aan het land en de president, balsem op de gekwelde Pakistaanse ziel en manoeuvreerruimte aan Sharif. Intelligente mensen gaan immers niet vrouwen stenigen en schaarse middelen besteden aan glimmend wapentuig, als  je voor datzelfde geld polio kan uitroeien en het analfabetisme kan aanpakken. Kortom: hij geeft hiermee Sharif de mogelijkheid om de zinloze wedijver met India terug te schroeven en het leger flink in te krimpen, zodat hij kan investeren in onderwijs en infrastructuur. Ook dringt hij zo de invloed van de Pakistaanse bondgenoot China terug.

Een klein detail van de Chinese Groene Muur.

Chinese Groene Muur stopt oprukkende woestijnen

Minder bekend dan de beroemde Lange Muur, maar veel effectiever, is de Chinese Groene Muur, die de oprukkende Gobi- en Taklamakan woestijnen een halt toeroept. Kan de oprukkende verwoestijning met lange linten geboomte worden gestopt?

Enkele Chinezen denken van wel. Een groepje doorzetters slaagde er in om dor, opgegeven land weer te veranderen in de groene, weelderige heuvels die kenmerkend waren voor het Chinese lössplateau. Ook in China groeit het milieubewustzijn en steeds meer Chinezen binden de strijd aan met corrupte overheidsdienaren en machtige bedrijven om hun leefomgeving schoner en leefbaarder te maken.

Een klein detail van de Chinese Groene Muur.
Een klein detail van de Chinese Groene Muur.
3D geprinte auto's kunnen nu ook China veroveren.

Eerste 3D geprinte auto in China ontwikkeld

Ook in China, dat door veel mensen nog wordt geassocieerd met lage lonen en erbarmelijke werkomstandigheden, breekt de 3D printrevolutie uit.Slechts twee jaar na de eerste 3D-geprinte auto in de Verenigde Staten, wordt deze ook in China op de markt gebracht door de op het zuidelijke eiland Hainan gevestigde firma Sanya Sihai 3D Technology. De (incrementele) kosten voor deze modern ogende auto waren extreem laag, rond de $1770 (1500 euro).

3D geprinte auto's kunnen nu ook China veroveren.
3D geprinte auto’s kunnen nu ook China veroveren.

De auto is geheel elektrisch en 1,63 bij 3,6 meter in afmeting, vrij klein dus. Het gewicht is met 500 kg zeer laag, te vergelijken met een forse brommobiel. Ook de maximumsnelheid is met 40 km/uur lager zelfs dan die van een brommobiel. Voor vervoer binnen de stad zal dit kleine voertuigje voldoen, maar veel meer ook niet. Vergeet echter niet, dat met dit productieproces heel makkelijk en snel verbeteringen zijn aan te brengen. De weinig indrukwekkende voertuigjes van 2015 zullen zich razendsnel ontwikkelen tot goedkope, aantrekkelijke vervoersmiddelen, die het bestaande autofabrikanten heel lastig gaan maken.

Meer informatie
3Ders.org

Een groot deel van de vijf miljoen Chinese mijnwerkers werken in dit soort kleine, onveilige mijnen.

Vervuiling maakt China arm

Lucht- en milieuvervuiling kosten de snelgroeiende economische reus 112 miljard dollar. Per jaar, al in 2005, zo blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse technische universiteit MIT. Het blijkt lucratief om het milieu te beschermen.

Een groot deel van de vijf miljoen Chinese mijnwerkers werken in dit soort kleine, onveilige mijnen.
Een groot deel van de vijf miljoen Chinese mijnwerkers werken in dit soort kleine, onveilige mijnen.

Explosie van milieuvervuiling
Gedurende tientallen jaren ging in China economische groei boven alles. Wetten tegen luchtvervuiling bestonden nauwelijks en werden al helemaal niet gehandhaafd. Een groot deel van het platteland veranderde in een open riool, vervuild met zware metalen. Vijf miljoen mijnwerkers delven de overvloedige Chinese kolen, die door de alomtegenwoordige kolencentrales in stroom en dikke rookwolken worden omgezet. Dit bespaarde de Chinezen op het eerste gezicht veel geld. Waterzuiveringsinstallaties en rookgaszuiveraars, zoals in West-Europa verplicht zijn, zijn duur. Toch blijkt deze luchtvervuiling een aantal bijzonder onaangename gevolgen voor China te hebben, te hebben, ook financieel, zo wijst een nieuwe studie van het MIT uit.

Epidemie van longaandoeningen en andere ziekten
Door de verstikkende rookwolken in metropolen als Sjanghai, Beijing en de kolenstad Linfen, de meest vervuilde stad van China met drie miljoen beklagenswaardige inwoners, explodeert het aantal luchtwegaandoeningen en chronische ziekten in China. Geen wonder. Zestien van de twintig meest vervuilde steden ter wereld liggen in China.
Onderzoekers van het MIT brachten in kaart hoe groot de schade voor China was als gevolg van deze vervuiling. De onderzoekers letten op de lange-termijn kosten van de luchtvervuiling, voornamelijk ziekte bij werknemers. Omdt de lonen in China steeds meer stijgen, betekent dit, heel cynisch, dat de economische schade door luchtvervuiling ook veel groter wordt. De steeds grotere steden confromteren ook steeds meer Chinezen met vervuiling. Waar in 1975, rond de dood van Mao, het land ongeveer 22 miljard dollar schade leed, uitgedrukt in dollars van 2012, is dit nu opgelopen tot 112 miljard dollar. Per jaar. Dat is een verlies van twee procent per jaar. Dit cijfer zal nog verder stijgen als de Chinese welvaart stijgt. Juist de economisch gezien meest productieve mensen, die in de grote Chinese steden, worden immers getroffen. Wel neemt het relatieve belang van de schade door milieuvervuiling af. China is nu namelijk meer dan vijftien keer zo rijk als in 1975.

Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie vallen er in China naar schatting 656 000 voortijdige doden per jaar door vervuilingsziekten (en is er een veelvoud aan longpatiënten). Ook is China de grootste uitstoter ter wereld van gifstoffen als kwik. Mogelijk zal er na dit rapport meer aandacht komen voor dit voor China grote probleem. Ook in China is er vergrijzing. Als werkenden eerder sterven, zal hopelijk zelfs voor de niet om hun respect voor mensenlevens bekend staande Chinese bureaucraten de maat vol zijn.

Bronnen
China pollution puts a dent in its economy, MIT Technology Review (2012)

Kunnen we de vervallen industrie weer tot leven wekken voor het te laat is?

Outsourcing vernietigt innovatievermogen

Omdat steeds meer bedrijven verhuizen naar China, ontrafelt het netwerk van industrie in de VS en ook in Europa. Hierdoor kunnen nieuwe uitvindingen en technieken niet meer worden omgezet in producten, kortom: de industriële innovatie verdwijnt. Wat kunnen we hieraan doen?

Outsourcing naar China vernietigt industriële infrastructuur
De afgelopen tien jaren verliepen dramatisch voor de Europese en Amerikaanse industrie. Managers, op zoek naar het snelle geld, verhuisden hun fabrieken en research and development steeds meer naar China en andere opkomende economieën. Inderdaad, vakbonden bestaan niet in China en het ooit lieflijke platteland in de omgeving van veel Chinese fabrieken lijkt steeds meer op de hel van Dante. Ook grootschalige goedkope leningen van de Chinese overheid aan het bedrijfsleven leiden tot een explosieve groei. China produceert nu meer zonnepanelen dan de VS en Europa samen.

Kunnen we de vervallen industrie weer tot leven wekken voor het te laat is?
Kunnen we de vervallen industrie weer tot leven wekken voor het te laat is?

Waarom is dat erg?
In tegenstelling tot wat boekjes van managementgoeroe’s beweren, is het buitengewoon nuttig om onderzoekers, uitvinders en technisch ontwikkelaars op één en dezelfde plek te hebben. Een technisch ontwikkelaar moet een productconcept vertalen in een productieproces, dus lopende banden inrichten, robots programmeren en op elkaar instellen en de hele processtroom er omheen plannen. Dit is zeer geavanceerde technische kennis, die zoch in de hoofden van geachoolde arbeiders en productie-ingenieurs bevindt.

Kaalslag omdat het Wall Street meer winst oplevert
Een probleempje. In het kader van ‘shareholders value’ vond Wall Street en hun slaafse navolgers van de Europese effectenbeurzen, dat het een briljant idee is om deze mensen massaal de laan uit te schoppen en de complete fabriek in China te dupliceren. Hiermee werd de innovatie-infrastructuur aan beide kanten van de Atlantische Oceaan doeltreffend gesloopt.

Subsidie om de binnenlandse industrie te slopen
Tot voor kort (en misschien is het nog zo) konden ondernemers zelfs subsidie krijgen als ze hun fabriek verplaatsten naar China. Veel van deze waardevolle vakmensen zitten uitgebrand in de WW, zijn een nieuw leven begonnen als restauranteigenaar of bivakkeren op een van de vele Amerikaanse trailer parks, nadat hun huis door de bank in beslag is genomen. Dit terwijl de financiële genieën die verantwoordelijk zijn voor deze roofbouw hun luxueuze huis laten schoonmaken door een illegale werkster terwijl ze in Panama of een ander belastingparadijs hun bijeengeroofde centjes tellen.

Hoe kunnen we weer overeind krabbelen?
Hier heeft de regering het te druk met het bedenken van methoden om nog meer geld uit de bevolking te kunnen persen om zo de waardeloze financiële parasieten nog even in leven te kunnen houden. In de Verenigde Staten wordt ondertussen wél nagedacht over goede oplossingen.

Kennis weggehaald uit China
Yet-Ming Chiang, een Amerikaanse ondernemer van Chinese komaf flikte het omgekeerde kunstje. Hij bouwde een batterijfabriek in China, waarbij hij gebruik maakte van de nu zeer goed ontwikkelde technische innovatiekennis in China en kopieerde deze vervolgens letterlijk, onderdeel voor onderdeel, naar de Verenigde Staten. Nu heeft hij een innovatieve batterijfabriek in de VS waar veel nieuwe  techniek kan worden ontwikkeld. Dit kunnen Nederlandse ondernemers ook doen en zo onze industrie  weer nieuw leven inblazen.

Hoe betalen we dit?
Hiervoor kunnen er financiële middelen van de bankensector worden overgeheveld naar landbouw en industrie. Zo kunnen pensioenfondsen in ruil voor overheidsgaranties dit bekostigen. Het speelkwartier is nu over,tijd voor echte oplossingen. Als de ECB te traag en te stom is dit in te zien moeten we maar uit de euro en ons eigen geld drukken.

Bron
Can we build tomorrow’s breakthroughs? – Technology Review

Arbeiders in Chinese mijnen werken onder erbarmelijke omstandigheden.

Vervangers zeldzame aarden gevonden

China heeft een bijna-monopolie op zeldzame aardmetalen (voor de techneuten onder u: lanthaniden, scandium en ytttrium). Dit doordat in China wat minder nauw om wordt gesprongen met milieuregels, waardoor de goedkope Chinese mijnen de rest van de wereld van de markt drukten. Vervelend nieuws, want elektromotoren (en de dynamo’s in windturbines) werken vaak met sterke permanente magneten waar deze zeldzame aardmetalen een essentieel onderdeel van vormen. Tot voor kort geen probleem, maar China heeft de export van de zeldzame aarden nu aan banden gelegd om zo buitenlandse fabrikanten te dwingen hun fabrieken naar China te verplaatsen. Gelukkig heeft GE Global Research nu een doorbraak bereikt: een sterke natuurlijke magneet bestaande uit veel voorkomende elementen.

Arbeiders in Chinese mijnen werken onder erbarmelijke omstandigheden.
Arbeiders in Chinese mijnen werken onder erbarmelijke omstandigheden.

Vooral essentieel is het metaal neodymium dat met ijzer en boor in permanente magneten wordt verwerkt. Andere zeldzame aarden, waaronder dysprosium en terbium worden gebruikt om nog sterkere magnetische mengsels van te bakken. Op alle drie elementen heeft China een wurggreep. In de nieuwe materialen wordt gebruik gemaakt van nanostructuren: op zeer kleine schaal verandert de structuur van het materiaal de magnetische eigenschappen totaal. Hierdoor worden de magneten veel sterker. Op dit moment experimenteert de groep met verschillende combinaties van neodymium (toch), ijzer en kobalt. Alhoewel de onderzoekers niet verder zijn gekomen dan een dun laagje van het nieuwe nanomateriaal, zou dit wel eens de technische doorbraak kunnen zijn waardoor de afhankelijkheid van zeldzame aardmetalen wordt doorbroken – en hiermee de opmars van alternatieve energie door kan gaan. Ook buiten China…

Bron: Technology Review