idealisme

Esperanto heeft meer dan 100 jaar op het internet gewacht

eoNa een week Esperantovakantie te hebben gehad in Italië waar mensen van o.a. Japan, Vietnam, Rusland, China, Brazilië en de VS  aanwezig waren, moest ik tot de conclusie komen dat met de komst van het internet de uitgangspositie van het Esperanto revolutionair verandert is. Esperanto lijkt meer dan 100 jaar te hebben gewacht op het internet.

Voor de mensen die niet bekend zijn met Esperanto en korte inleiding. Esperanto werd in 1887 gelanceerd door een Poolse oogarts, Zamenhof. Zijn idee was om een gemakkelijk te leren, politiek neutrale taal te scheppen die nationaliteit overstijgt om zo open communicatie en begrip tussen mensen met verschillende moedertalen van over de hele wereld te stimuleren.

Een ambitieus en visionair plan. :)

Esperanto (About this sound listen (help·info)) is the most widely spoken constructed international auxiliary language. Estimates of Esperanto speakers range from 100,000 to 2,000,000 active or fluent speakers worldwide, including perhaps a thousand native speakers who learned Esperanto from birth as one of their native languages. 

The first World Congress of Esperanto was organized in France in 1905. Since then congresses have been held in various countries every year with the exception of years in which there were world wars. Although no country has adopted Esperanto officially, Esperanto was recommended by the French Academy of Sciences in 1921 and recognized in 1954 by UNESCO (which, in 1985, recommended it to its member states). In 2007 Esperanto was the 32nd language that adhered to the “Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)”, which rates a language in skilllevels from A1 to C2.

On February 22, 2012, Google Translate added Esperanto as its 64th language. With about 184,000 articles, Esperanto has the 32nd-largest Wikipedia as measured by the number of articles, and the largest Wikipedia in a constructed language.

eog21

Voor de komst van het internet moest het Esperanto eigenlijk altijd de concurrentie aangaan met de nationale taal van een land of met die van de op dat moment dominantie buitenlandse cultuur. Het nut voor een individu om Esperanto te leren was redelijk miniem op het moment dat hij of zij niet ook een flink aantal mensen in zijn of haar directe omgeving wist over te halen. Dit is echter radicaal verandert sinds de opkomst van het internet.

basic_esperanto_words_by_moosader-d560010Een individu die nu het Esperanto leert heeft toegang tot een zee aan mogelijkheden om de taal online te leren. Lernu.net, een platform om Esperanto te leren en waar Esperanto in meer dan 41 verschillende talen wordt onderwezen telde afgelopen maand haar 150.000ste geregistreerde persoon.

Ook is het nu niet langer nodig dat “de buurman en buurvrouw” de taal ook leren want met dank aan o.a. twitter, skype,  facebook, etc. kunnen mensen direct met andere Esperantosprekers van over de gehele wereld in contact komen. Zo is er onder meer een facebook groep met meer dan 11.000 Esperanto sprekers van over de hele wereld waar 24 uur per dag op gesproken en gediscussierd wordt.

En als mensen dan vervolgens naast het contact via het internet in het echte leven Esperanto sprekers willen ontmoeten is er onder meer het wereldwijde reisnetwerk Pasporta Servo en kunnen mensen in bijna elke uithoek van de wereld Esperanto congressen bezoeken.

Hoe zinvol of zinloos het is voor een individu om Esperanto te leren is hiermee eigenlijk helemaal losgekoppeld geraakt van wat het collectief om hem of haar heen doet. En dat is een enorme vooruitgang voor het individu die interesse heeft om mensen van over de hele wereld te ontmoeten en daarmee te praten in deze gemakkelijk te leren en nationaliteits overstijgende taal.

Of Esperanto ooit de collectieve wereldtaal zal worden is onduidelijk maar voor het individu die een oprechte interesse heeft in andere mensen, landen en culturen en daarnaast avontuurlijk is ingesteld en van reizen houdt is dat ook helemaal niet meer nodig. Esperanto heeft zich voor die groep mensen met dank aan het internet ontwikkeld tot een wereldwijd gereedschap wat al volop gebruikt wordt. Door het internet worden er elke dag meer kruisverbanden tussen wereldburgers van over de gehele planeet aarde gelegd met gebruik van het Esperanto.

Mochten mensen meer willen weten over Esperanto, stel je vraag in de reacties. Als persoonlijk ervaringsdeskundige zal ik proberen alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Bekijk een eerste les in het Esperanto
-) Wereldwijde reisnetwerk van Esperanto – Pasporta Servo
-) Lernu Platform, leer het Esperanto online (vanuit 41 verschillende talen)
-) Veelgestelde vragen over Esperanto
-) Eerdere artikelen over Esperanto op visoinair

 

We kunnen het systeem - terecht - de schuld geven, maar uiteindelijk kunnen alleen wij zelf de verandering in gang zetten.

Verzin zelf (ook) eens wat!

Er is veel kritiek op het systeem waarin we leven. Terecht, want er zijn een aantal zeer ernstige misstanden. En laten we niet alleen mopperen, want we kunnen veel meer doen dan we doorgaans denken.

Ook op Visionair.nl ontkomen we vaak niet aan een mening over wat de Nederlandse overheid wel of juist niet zou moeten doen; zeker als het gaat om onderwerpen die breed worden uitgemeten in de media en die veel mensen aangaan. Zo zijn er al heel wat artikelen geplaatst over het financiële systeem, die zorgen voor achtereenvolgens: verbazing, verontwaardiging en beschuldiging.

We kunnen het systeem - terecht - de schuld geven, maar uiteindelijk kunnen alleen wij zelf de verandering in gang zetten.
We kunnen het systeem - terecht - de schuld geven, maar uiteindelijk kunnen alleen wij zelf de verandering in gang zetten.

Wat het eerste betreft ontkom je hier niet aan, want als je als gewone burger komt te weten hoe geld bijvoorbeeld gecreëerd wordt, zul je verbaasd zijn dat dit überhaupt kan. Als je bedenkt dat dit tot een hoop ellende – waaronder een recessie en daarmee o.a. banen- en koopkrachtverlies – zul je boosheid merken in jezelf. En dan is het de vraag: wie gaan we hier de schuld van geven en wie is er (eigenlijk) verantwoordelijk voor een oplossing?

En van het een komt het ander; voor je het weet zit je in een discussie over op welk vlak bezuinigd moet (of kan) worden. Een verkeerde opmerking en je bent een populist. Alsof je dat niet mag zijn. Het enige vervelende van het populisme vind ik dat er vaak een gedegen uitleg ontbreekt en dat men vaak zomaar wat roept. Maar dat terzijde.

Ik heb eerder een artikel geschreven over oplossingen voor het monetaire stelsel, waar ik lezers voor uitnodigde om er op zijn minst over na te denken. Het grootste probleem is namelijk de afhankelijkheid, namelijk van een slecht functionerend financieel systeem, een systeem dat te grillig is en daarmee niet voldoende duurzaam.

Dit geldt net zo goed voor olie. Ter illustratie: ik heb mijn zuinige 4takt scooter weer uit het hok gehaald en voor een reparatie naar de garage gestuurd, zodat ik volgende week weer een stuk goedkoper kan rijden dan met mijn auto. Hiermee kan ik op benzinekosten besparen; want ik ben niet meer volledig van mijn (qua benzineprijs) dure auto afhankelijk.

De essentie in dit korte betoog zit in afhankelijkheid van dure, slecht functionerende, bizarre, niet-duurzame en oneerlijke systemen, technieken en manieren van werken. Zorg ervoor dat je hier met een ander systeem, techniek en manier van werken onafhankelijk van wordt. Ga daar vooral zelf mee aan de slag en ga wat minder zitten mopperen op onze regering en elkaar.

By the way: omarm alle initiatieven, nieuwe producten en technieken waarover op Visionair.nl al wordt gepost en lever hier vooral ook zelf een bijdrage aan!