16 Zoekresultaten

5

Esperanto heeft meer dan 100 jaar op het internet gewacht

Na een week Esperantovakantie te hebben gehad in Italië waar mensen van o.a. Japan, Vietnam, Rusland, China, Brazilië en de VS aanwezig waren, moest ik tot de conclusie komen dat met de komst van het internet de uitgangspositie van het Esperanto revolutionair verandert is. Esperanto lijkt meer dan 100 jaar te hebben gewacht op het internet.

8

Esperanto als opstapje voor taalonderwijs

In deze TEDx video legt Tim Morely uit hoe kinderen via het leren van Esperanto op jonge leeftijd hun latere taalvaardigheden aanzienlijk verbeteren. Hij is docent van het initiatief Springboard 2 Languages. Hij heeft een interessant verhaal en maakt duidelijk dat als je muziek aan kinderen wilt leren je eerst ook met de blokfuit begint en pas later overstapt naar de tuba, viool of het drumstel. In dit licht moet het onderwijzen van Esperanto op school aan jonge kinderen ook worden gezien volgens hem. Esperanto als opstapje voor later taalonderwijs.

2

Esperanto, de praktijk

Als laatste artikel over Esperanto een stuk praktijk. (Zie eerdere artikels 1, 2 en 3) Toen Zamenhof de taal lanceerde stuurde hij naar veel mensen korte teksten in het Esperanto met wat uitleg erbij zodat mensen zelf konden uitpuzzelen wat hij had geschreven. Hierdoor bleef het niet alleen bij een mooi idee maar konden mensen direct de taal in de praktijk ervaren.

28

Veelgestelde vragen over Esperanto

Esperanto, de internationale wereldtaal, is al enkele keren aan bod gekomen. Uit de reacties op de artikelen begrijp ik dat het idee over het algemeen als interessant wordt gezien, er zijn daarnaast echter ook nog een heleboel vragen. Hierbij een poging om die vragen grotendeels te beantwoorden.

18

Esperanto als Europese taal?

Esperanto als Europese taal?

Er is een enorme verscheidenheid aan talen op de wereld. Elke taal heeft haar eigen waarde, haar eigen cultuur en elk persoon voelt, beleeft en droomt in zijn of haar eigen taal. Voor communicatie buiten je eigen groep is het echter nodig een andere taal naast je eigen taal te leren. Wereldwijd zijn er 6.912 officieel erkende talen, Europa kent binnen haar grenzen 239 verschillende talen.Internationale communicatie wordt met zoveel verschillende talen snel ingewikkeld. Esperanto kan hierin de oplossing zijn!

Esperanto, een taal die een wereld opent 12

Esperanto, een taal die een wereld opent

Gemakkelijk internationale vrienden maken, goedkoop op wereldreis, internationaal flirten… Het kan en gebeurt allemaal met Esperanto. Esperanto is een taal die zeer regelmatig is en daardoor gemakkelijk is te leren. Gemakkelijker dan welke nationale taal dan ook. Met 15 minuten per dag gedurende een half jaar is de taal door eenieder onder de knie te krijgen.

Esperanto is de populairste kunsttaal, maar nog niet populair genoeg om een universele wereldtaal te worden. 9

Video: zal er in de toekomst een universele wereldtaal zijn?

Engels is de meest gesproken taal, met een kleine twee miljard aardbewoners die de taal beheersen, maar de meerderheid van de wereldbevolking spreekt een andere taal dan Engels. Niet met elkaar kunnen spreken is uitermate vervelend, zoals vakantiegangers weten. Het zou dus best wel handig zijn, als er een wereldtaal komt. Maar welke taal moet dat worden?