toekomstvisies

Culture in Decline, episode 6: A Tale of Two Worlds

In deze zesde en tevens laatste aflevering van het eerste seizoen neemt Peter Joseph ons mee op reis naar de toekomst. Of beter gezegd naar twee verschillende mogelijkheden van onze toekomst. In het eerste scenario gaan we door op het oude pad in ons huidige op schaarste en competitie gebaseerde paradigma. In het andere scenario maken we individueel en zo als groep de switch naar een paradigma waar cooperatieve samenwerking de overhand heeft. Bekijk de documentaire en kies welk toekomstpad je de mensheid toewenst. :-)

Wat denken mensen hier ervan, welke toekomst willen we en wat kunnen wij als individuen in het hier en nu doen om die toekomst alvast stukje voor stukje beginnen te realiseren?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Homepage Culture in Decline met alle 6  episodes
-) Website Zeitgeist Documentaires
-) Website Nederlandse Zeitgeistbeweging

Video: De top-tien voorspellingen voor 2012 door de World Future Society

De World Future Society doet de volgende tien voorspellingen over de komende jaren. Sommige zijn voor de hand liggend of oubollig, andere verrassend. Check de video.

De voorspellingen in het kort:

1. Het leerproces wordt socialer en spel-gebaseerd, de zogeheten gameificatie. We beschreven al dat dit concept nu al bij werken wordt toegepast. Een vrij veilige voorspelling dus.

2. Commercieel ruimtetoerisme wordt veel populairder de komende tien jaar. Inderdaad zijn de lanceerkosten nu lager dan ooit en komen er steeds meer aanbieders.

3. Nanotechnologie zal bij blinden het zicht kunnen herstellen. Bloemvormige elektrodes met fotodiodes kunnen de staafjes en kegeltjes in een beschadigd netvlies vervangen.

4. Robotwormen zullen door ons afval kronkelen en waardevolle ingrediënten er uit zeven. Wat overblijft kan worden veranderd in hoge kwaliteit grond.

5. Totaal uit de hand lopende bodemerosie als gevolg van overbegrazing en te zware landbouwactiviteiten in Afrika en Azië zal leiden tot de vorming van enorme dust bowls in beide werelddelen,die alles van afgelopen eeuw op dat gebied in de schaduw zullen stellen.

6. Zonnecellen op de maan vormen mogelijk de meest efficiënte oplossing van onze toekomstige energieproblemen. [En de woestijnen dan?]]

7. Machineogen zullen die van de mens overtreffen,waardoor robots uiteindelijk beter kunnen zien dan de mens.

8. Brandstofcellen zullen  het bewonen van de diepzee mogelijk maken. [vervang dit door geothermische energie; er is bijzonder weinig zuurstof in de diepzee].

9. Toekomstige gebouwen zullen op weersveranderingen reageren. [dud: dergelijke gebouwen bestaan al lang]. Zogeheten protocellen produceren biobrandstoffen. [Slimmer idee: goede batterijen ontwikkelen zodat je geen biobrandstof meer nodig hebt].

10. Iedereen zal in de toekomst aan een multi-personality syndroom lijden. Van iedereen zullen er avatars in omloop zijn die kennisintensieve klussen voor ons doen en ons als een soort dienaren vertegenwoordigen. Maar waar stopt ons Zelf en waar begint de avatar? Zullen wij mensen oplossen?

Sommigen denken dat er pas in het hiernamaals een wereld zal zijn met alleen liefde.

Een wereld met alleen maar liefde, kan dat?

Flower power. Make love not war. Een mooie droom, aan de ene kant. Wereldvreemde nonsens, zeggen anderen. Zou het mogelijk zijn een wereld te creëren waarin er alleen maar vrede en liefde is?

Klein groepje kwaadstichters verantwoordelijk voor de meeste ellende
De kranten worden beheerst door de vele ellende in de wereld. Aanslagen, moordpartijen, bloederige burgeroorlogen, vereenzaming, misdaad, geweld. Deze ellende komt niet uit de lucht vallen, maar wordt in de een of andere vorm door mensen aangericht. Als ieder mens op de wereld zijn gedrag nu radicaal zou veranderen, zouden al deze dingen uit de wereld zijn. In principe kan het dus. Immers, de meeste mensen voeren geen oorlog en plegen ook geen misdrijven. Het is een klein groepje mensen dat het verziekt en de meerderheid die ze daarvoor de kans geeft.

Sommigen denken dat er pas in het hiernamaals een wereld zal zijn met alleen liefde.
Sommigen denken dat er pas in het hiernamaals een wereld zal zijn met alleen liefde. Bron: kerkzonderkruis.nl.

Heb je medemens lief als jezelf
Om een wereld te krijgen waarin iedereen elkaar liefheeft, moet je verder gaan. Niet alleen moet je je medemensen tolereren. Je moet ze liefhebben als jezelf, dat wil zeggen hun belangen net zo serieus nemen als je eigen belang. Grappig genoeg is dit precies wat Jezus tweeduizend jaar geleden gezegd heeft. Inderdaad werkt dat in kleine groepen vrij aardig. Vrijwel alle kolchozen in de Sovjet-
Unie deden het bijzonder slecht. De enige kolchozen (collectieve staatsboerderijen) waarvan de productie erg hoog lag, waren die in dorpen met mennonieten, een fundamentalistische christelijke groep. Voor deze strenggelovige christenen was het belang van de ander, het belang van henzelf, waardoor ze toegewijd werkten en de kolchoze niet geplaagd werd door luie en inefficiënte werknemers die, zoals een oude Sovjetgrap ging, deden alsof ze werkten terwijl de staat deed alsof ze werden betaald.

 

Bewustzijnsverandering
Om zo te leven dat je je medemens liefhebt als jezelf moet je je bewustzijn zo uitbreiden dat dit verder gaat dan alleen je eigen lichaam of de eigen groep. Als miljarden mensen tegelijk deze bewustzijnsverandering ondergaan, zou de wereld in één klap veranderen in een hippieparadijs. Uit hersenonderzoek is bekend dat psychopaten, mensen die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van alle misdrijven maar slechts een procent van de bevolking uitmaken, een ernstige hersenstoornis hebben. Hierdoor kunnen ze zich niet inleven in andere mensen, maar zien ze deze als instrumenten om te manipuleren. Autisten kunnen zich ook niet inleven in andere mensen, maar manipuleren ze ook niet. De overige mensen, 98% van de bevolking, kunnen dat in meerdere of mindere mate wel. Als iedereen elkaar met liefde en respect behandelt, versterken de positieve impulsen elkaar.

Rijken van het kwaad
Er zijn op deze planeet plaatsen waar ook ‘normale’ mensen worden gedwongen zich als een psychopaat te gedragen om te kunnen overleven. Denk aan bepaalde achterbuurten, dictaturen of failed states. Er zijn ook menen die zich wel in andere mensen kunnen verplaatsen maar dat niet doen. Vaak is hiervan angst, of bepaalde foute ideeën of ideologie de reden. Totalitaire denksystemen hanteren vaak een wij/zij denken. Alleen als deze totalitaire denksystemen verdwijnen en de redenen voor angst worden weggenomen, zal een wereld vol liefde mogelijk zijn. Hiervoor moet er een einde komen aan honger en gebrek. Ook moet maatschappelijke status minder allesoverheersend zijn dan nu, zodat er geen hevige afgunst meer is tussen mensen. Pas als er geen reden is om andere mensen te vermoorden of ze te bestelen, zal er duurzame vrede zijn.

Internet blijkt beter de toekomst te kunnen voorspellen dan deskundigen.

Toekomst voorspellen met internet

Mainstream media deskundigen blijken het er nogal beroerd van af te brengen als het op toekomstige ontwikkelingen gaat. Zo zagen ze de opkomst van Gorbatsjov als hervormer niet aankomen. Over de kredietcrisis zaten ze er ook faliekant naast (hoewel economen van de Oostenrijkse School die al zagen aankomen). Wat wel werkt? Internet, zo blijkt keer op keer uit onderzoek.

Gedurende ongeveer twintig jaar, vanaf de jaren tachtig, bestudeerde politicoloog Philip Tetlock voorspellingen van mensen die op hun vakgebied als experts werden beschouwd(1). De 280 specialisten deden in hun werk als regeringsadviseur of op TV uitgenodigde deskundige voorspellingen over zaken als de opkomst van China of de veiligheidssituatie in het Midden Oosten. Na vele jaren controleerde hij hun voorspellingen. De resultaten waren bedroevend: volgens een commentator zouden apen die met een dartpijltje gooien zelfs nog betere voorspellingen formuleren.

Internet blijkt beter de toekomst te kunnen voorspellen dan deskundigen.
Internet blijkt beter de toekomst te kunnen voorspellen dan deskundigen.

Met text mining, een krachtige nieuwe methode om trends te analyseren en zo voorspellingen te doen, worden aanmerkelijk betere resultaten geboekt. Text mining analyseert de sentimenten die worden uitgedrukt in blog posts,  tweets en Facebook updates. Op deze manier kan je tot dusver onovertroffen inzichten krijgen in de heersende sentimenten in de wereld en het gebruiken om te voorspellen wat ons te wachten staat.

Onderzoekers hebben al een methode om Amerikaanse nervositeitsniveaus te indexeren ontwikkeld (2) om zo voorspellingen over de aandelenkoersen te verbeteren. Beleggers worden namelijk geleid door hebzucht en angst; hoe groter de angst, hoe lager de aandelenkoersen. Anderen hebben zoekopdrachten op Google gebruikt als middel om te voorspellen. Veel zoekacties op bepaalde termen die met het zoeken naar werk te maken hebben, laten zien dat de werkloosheid stijgt. Dit is nog maar het begin. Verschillende bedrijven slaan complete delen van het internet op om krachtiger voorspellingen te kunnen doen. Het bedrijf WiseWindow in het Californische Irvine bestudeert meningen  die door 77 miljoen Facebook-gebruikers en andere sociale media websites worden geventileerd. De firma doet aan datamining om zo consumentensentimenten en opkomende trends in de gaten te houden. Deze zijn uiteraard erg belangrijk voor multinationals die zo concurrenten te vlug af zijn.

Sommigen denken zelfs dat je door sociale media-websites in de gaten te houden, recessies zo snel aan zou kunnen zien komen. Voorlopige resultaten onderschrijven deze trend. Deze mensen vergeten echter dat de oorzaak van de financiële  crisis in 2009/2010 weinig te maken heeft met consumentensentiment, maar alles met het veel te veel geld in de economie pompen, financieel wanbeheer en regelrechte boekhoudfraude en stropdoorschuiving bij banken. Mensen een euforisch gevoel aanpraten terwijl het economische fundament op instorten staat, is ethisch verwerpelijk en bovendien nogal dom, tenzij je jezelf hiermee schaamteloos wilt verrijken op kosten van anderen. De klap komt dan nog veel harder aan.

Dus wen er al vast maar aan. Je hartekreten op Facebook, Hyves of Twitter dienen allemaal om de winsten van grote multinationals op te krikken. Geen wonder bijvoorbeeld dat de louche zakenbank Goldman Sachs begin 2011 een stevig aandeel in Facebook verworven heeft.

Bronnen
1. Tetlock, P.E.,Expert political judgment: how good is it? How can we know?
2. Johan Bollen, Huina Mao en Alberto Pepe, Determining the public mood state by analysis of microblogging posts

Stad in de toekomst

De toekomst van leven op aarde

Stad in de toekomst
Stad in de toekomst

Discovery Networks heeft een documentaire gemaakt over hoe zij denken dat het leven in de iets verdere toekomst (lees tien tot vijftig jaar) er op aarde uitziet.
Uiteraard willen we die onze bezoekers niet onthouden.

Bereid je voor op drie kwartier slim stof dat over een stad uitgestrooid een gigantische computer vormt, James-Bond achtige gadgets als jetpacks, vliegende en duikende auto’s, drijvende steden en slimmere manieren om meteen beperkt aantal atomen toch de wereldbevolking van een luxueus bestaan te voorzien. Kortom: onbeschaamd optimisme. Enfin: ‘nuff said.