waarom-vraag

Waarom-vraag is de belangrijkste vraag denkbaar

Opvoeders kennen het stadium waarin kinderen waarom-vragen. Volgens de meeste persoonlijke communicatie deskundigen is de waarom-vraag ongewenst. Onterecht. Veel, zo niet de meeste van de problemen in onze maatschappij waren voorkómen, als ook volwassenen zich vaker hadden afgevraagd: Waarom zijn we zo stom bezig?

Waarom is de waarom vraag zo belangrijk?

De waarom-vraag is zo belangrijk, omdat dankzij de waarom vraag we buiten ons denkpatroon denken en ons denkraam verbreden. De waarom-vraag dwingt ons om dingen in een breder verband te zien. met andere woorden, de waarom vraag dwingt ons om geestelijk te groeien. Om even buiten de realiteit waarin we leven te stappen en vanaf een afstand te kijken naar de situatie.

Als je rondloopt in een doolhof, is het lastig om de weg naar buiten te vinden. Als er iemand in een uitkijktoren jou aanwijzingen geeft, of als je een drone hebt die je een beeld geeft van het doolhof, kan je gemakkelijk die uitgang vinden.

De waarom-vraag is het equivalent van die uitkijktoren. En hiermee een van de grondslagen van het visionair denken.

waarom-vraag
De waarom-vraag geeft je een hoger gezichtspunt, waardoor je het overzicht over het labyrint ziet. – Niki Odolphie, Wikimedia Commons (public domain)

Inductie: de waarom-vraag als een van de grondslagen voor het wetenschappelijk en visionair denken

Wetenschapsbeoefening is zowel inductie als deductie. Wetenschappelijke kennis groeit niet alleen door deductie, oftewel afleiden uit onze bestaande kennis, wat er zou kunnen gebeuren en hoe de wereld in elkaar zou kunnen zitten. Wetenschappelijke kennis groeit vooral door inductie, namelijk warme en vervolgens kijken of deze waarnemingen met bestaande kennis wel verklaard kunnen worden. Kortom de waarom-vraag stellen.

In de beroemde episode waarin Isaac Newton onder de appelboom zat, zeg maar, het Boeddha moment van de moderne wetenschap, vroeg hij zich op een gegeven moment af waaróm de appel naar beneden viel. En waarom de maan niet naar beneden viel. Dat zette hem op het spoor van de bekende zwaartekrachtwet van Newton. Met deze wet, die zowel het gedrag van appels als van planeten beschrijft, begon de moderne natuurkunde. We weten nu, dankzij de waarom-vraag van Newton, waarom de maan niet naar beneden valt. Namelijk, omdat de maan een hoge snelheid heeft waardoor de zwaartekracht net genoeg is om de maan af te buigen. En de maan dus altijd, als het ware, blijft vallen naar de aarde.

Het praktische nut van de waarom-vraag

Ook in het dagelijks leven is de waarom-vraag vaak nuttig. Het kan het je bijvoorbeeld als ondernemer helpen om een veel beter product te ontwikkelen, of een gat in de markt te vinden. Waarom zit er een kurk op een fles wijn? Weliswaar is er een hele cultus ontstaan rond het openen van een fles. Op wijn hoort een kruk, vinden connoisseurs. Maar mensen die graag ontspannen een alledaags slobberwijntje willen drinken, willen vooral met gemak een fles kunnen openen. Wat verklaart waarom tegenwoordig wijnflessen van goedkopere merken meestal een schroefdop hebben in plaats van een kurk.

Hoe ‘waarom’ vragen, Elon Musk in staat stelde om ruimtevaart goedkoop te maken

Of om een ander voorbeeld te noemen. Elon Musk stelde zich op een gegeven moment de waarom-vraag: waarom zijn ruimtevluchten zo duur? Hij kwam er achter, dat dat vooral ligt aan de hightech materialen die voor de ruimtevaart worden gebruikt. En dat raketten maar eenmalig worden gebruikt. De bestaande ruimtevaartbedrijven als Arianespace en McDonnell Douglas hadden er natuurlijk niet het minste belang bij om de kosten van ruimtevluchten omlaag te brengen. Zo kost een toilet in een ruimteschip al bijna een miljoen euro. Goed nieuws voor shareholders value.

Ze verdienden hier veel geld aan en doordat ze high tech materialen gebruikten, waren ze in staat om ruimtevaart een exclusief en duur imago te geven. Elon Musk verpestte dit lucratieve verdienmodel flink, door kwalitatief goede, maar veel goedkopere materialen als roestvrij staal te gebruiken. En, ook heel interessant, door ruimtevaartuigen te ontwerpen die je meerdere keren kan gebruiken.

Als gevolg daarvan, en natuurlijk met heel erg veel onderzoek, bracht Musk de kosten van een raketlancering met factor 100 omlaag. Ruimtereizen zijn nog steeds duurder dan, zeg, een retourtje naar Tokio. Maar grootschalige ruimtereizen zijn dankzij het visionaire denken van Musk nu mogelijk. En ook voor kleinere landen als Nederland en België binnen bereik.

Dus als uw kind de waarom vraag speelt waar dat niet in paniek is blij, aan om het antwoord op de rondvraag te vinden. Om de Bergrede van Jezus te parafraseren: zalig zijn zij die de waarom-vraag stellen, want zij helpen de mensheid verder.

Verder lezen

6 gedachten over “Waarom-vraag is de belangrijkste vraag denkbaar”

 1. Een gotspe en een gruwel van de 21e eeuw dat de waarom vraag binnen universiteiten en wetenschappelijke kringen als niet legitieme vraag word gezien. Boven alle vragen uit is de aard van ons bestaan juist het belangrijkste. Waarom bestaan wij nu eigenlijk en waarom
  zijn er binnen dat bestaan zover elementen die dat bestaan tegenwerken? Dan pas kunnen we erkennen dat andere mensen ook echt bestaan en ook niet snappen waarom de wereld zich niet aan hen aanpastZ Iets waar in onze woede weleens aan voorbij gaan. Immers in een rechtvaaridige wereld is het bestaan gelijk aan de wereld om je heen. Maar misschien is de wereld dat ook wel stiekem. Anders moeten we alles op alles zetten het bestaan te redden. Dus …..iedereen uit zijn graf en recht op hetgeen wat er wordt verlangt.

  Om je eigen bestaan te toetsen aan de wereld om je heen in waarom heel erg belangrijk. Bewustzijn is een stukje egoïsme, een stukje rechts daarom is het ook gevaarlijk, maar ook aantrekkelijk.

  1. Het punt is een universum dat zich nergens iets van aantrekt is als als een ouder dat zich niks om zijn kinderen geeft. Het is praktisch ondenkbaar. Toch lijkt een niet antwoordende God zelfs onder gelovigen het idee te geven dat ze geen goede vader hebbe.

   En loopt altijd slecht af met kinderen die in de steek gelaten zijn. Of het is soort begrensde werkelijkheid waar
   we in leven.

   Maar waarom
   Zouden we net bestaan in die begrensde werkelijkheid. Ik wil bestaan in een werkelijkheid die zo onbegrensd mogelijk is! En daar vind ik mijn eigen verlangens weer terug! Alleen een creativiteit boven ons eigen bewustzijn kan een eeuwige werkelijkheid garanderen. Misschien moeten we die uiteindelijk gewoon zelf maken.
   Want blijkbaar reiken de verlangens van de mens boven die van het bestaan waar die zich in bevind. En eigenlijk is dat al een antwoord op alles. Het waarom?

 2. Kortom de verlangens die de mens heeft gedurende zijn bestaan overstijgen de (ethische) werkelijkheid waarin die zich bevind. Dat betekend dat de werkelijkheid tekort schiet. We zijn er te egoïstisch voorZ Dat betekent al dat we nooit aan zijn wetten kunnen voldoen en dat we deze werkelijkheid kunnen aanvullen.

  We kunnen dus ontsnappen aan ons gelimiteerde bestaan of wellicht zijn wij gelimiteerd. Dat lijken de enige conclusies te zijn.

 3. Ik heb in de jaren ontdekt dat alle goede of slechte wat er in de wereld is eigenlijk te herleiden is tot hersenspinsels over ons eigen bestaan. Je bent er eigenlijk tegen het bestaan alles te bieden of je biedt het bestaan meer dan alles. Om die vraag draait het menselijke geweten. En misschien is het bestaan een begrip met te veel lading maar voor de mensheid is het de enige weg om verder te reiken.

Laat een reactie achter