Macht en Vrijheid

Een nieuw interessant artikel van Pieter Stuurman over Macht en Vrijheid.

De verschrikkingen van macht

macht2Momenteel groeit er bij veel mensen een sterk besef dat we ‘misschien toch niet zo vrij zijn als we dachten’. De laatste jaren is het aantal alternatieve media op internet sterk gegroeid. En bij bijna allemaal staat het begrip vrijheid hoog in het vaandel.

Vrijwel overal wordt gezocht naar ‘schuldigen’. Naar duistere, occulte machthebbers die achter de schermen de wereld naar hun hand zetten, en het doel hebben de rest van de mensheid te reduceren tot een onderklasse van hen dienende slaven.

Met beschuldigende vingers wordt gewezen naar politici, bankiers en topmensen uit de corporate wereld. Samenvattend aangeduid als machtselite. De misdadige uitwassen van deze elite komen uitgebreid onder de aandacht. En terecht.

Lees de Kroniek van de Mensheid er maar eens op na, en je kunt haast niet anders dan inzien dat macht al sinds mensenheugenis een eindeloze stroom van ellende heeft uitgestort over die mensheid. Oorlogen, genociden, vervolging, honger, armoede, het zijn allemaal symptomen van macht en de honger naar macht.

Omdat het overduidelijk is dat al die verschrikkingen het gevolg zijn van macht, ligt het voor de hand om de machtselite hiervan de schuld te geven. En dat gebeurt dan ook op grote schaal.

Wat doen machthebbers?

PuppetMasterWat is het dat machthebbers doen, en dat ze hun macht geeft? Wat doen ze om ons te dwingen de dingen te doen die zij willen dat we doen? En waardoor we dus niet meer kunnen doen wat we zelf willen doen?

Gaan ze met een pistool langs alle deuren in het land om onder doodsbedreigingen iedereen te dwingen te doen wat zij willen? Schieten ze mensen neer die ongehoorzaam zijn? Halen ze ongehoorzame mensen uit hun huizen en sluiten ze die vervolgens op? Komen ze bij jou en mij aan de deur om onze bezittingen te roven?

Nee. Ze komen niet eens van hun plek. Ze blijven gewoon in hun paleis, villa of regeringsgebouw zitten.

Toch zijn stelen, doden en andere vormen van vrijheidsberoving, onlosmakelijk verbonden met macht. De hele menselijke geschiedenis staat er bol van. Alleen, machthebbers doen dat niet zelf, maar laten het anderen doen.

Ze blijven zelf lekker zitten waar ze zitten en laten het vuile werk over aan hun gehoorzame belastingambtenaren, politieagenten, en soldaten. Belastingambtenaren, politieagenten en soldaten die de gangbare norm onder de bevolking weerspiegelen. Gehoorzame individuen die deel uitmaken van hetzelfde volk dat zich door de machthebber laat onderdrukken en beroven.

Zelf raken machthebbers nooit een wapen aan, en slaan nooit iemand persoonlijk in de boeien.

Geloven

Zijn wij zelf het probleem en niet de elite?
Zijn wij zelf het probleem en niet de elite?

Machthebbers beperken zich tot dingen zeggen. En machthebbers hebben daarom pas macht als de dingen die ze zeggen, geloofd worden. Pas als die dingen geloofd worden, zullen mensen bereid zijn de orders op te volgen.

Een machthebber heeft macht omdat hij het vermogen heeft anderen de door hem gewenste dingen te laten doen. Zelf doet hij niets. Tenminste, niets anders dan dingen zeggen.

In die zin was bijvoorbeeld Hitler geen misdadiger. Hij heeft zelf nooit iemand doodgeschoten, of gevangen gezet. Het waren degenen die hem geloofden en daarom zijn bevelen opvolgden die dat deden. Het waren degenen die bereid waren de misdaden werkelijk uit te voeren, die Hitler macht gaven. Uitsluitend door hem te geloven en daarom zijn orders op te volgen.

Bankiers hebben uitsluitend macht omdat wij geloven dat het door hen ter beschikking gestelde geld waarde heeft. Ze doen niets anders dan zeggen dat geld waarde heeft, en omdat wij dat geloven, willen we dat geld hebben en daarom heeft het waarde. En omdat zij de controle hebben over geld, hebben ze daarmee de controle (en dus macht) over ons. Niet om wat zij zeggen, maar om wat wij geloven.

Politici hebben alleen macht omdat wij geloven wat ze zeggen. Omdat wij geloven dat ze ons vertegenwoordigen en dat ze verantwoordelijkheid voor ons nemen. Daarom blijven wij aan ze gehoorzamen en alleen daarom hebben ze daadwerkelijk macht over ons. Niet om wat zij zeggen, maar om wat wij geloven.
Heb jij ideeën of hebben ideeën jou?
Heb jij ideeën of hebben ideeën jou?

Strikt genomen doen machthebbers dus niets misdadigs. Ze zeggen alleen dingen. Dingen die wij geloven. Als wij ze niet zouden geloven, dan zouden ze geen enkele macht hebben en zouden ze dus geen machthebber zijn.

Uiteindelijk leidt ons geloven van de leugens en onwaarheden die de machthebber vertelt, tot onze onvrijheid. Een leugen heeft immers uitsluitend effect als die leugen geloofd wordt.

Vrijheid

freedom1In vrijheid willen we kunnen zeggen en doen wat we willen, zolang we anderen niet bestelen of doden (of op andere wijze beschadigen).

En dat is precies wat machthebbers doen. Ze zeggen dingen. En met wat ze doen, doden of beschadigen ze zelf niemand. Dat doen anderen.

De enige rechtvaardiging om machthebbers gevangen te zetten of te doden, zou dus zijn om hetgeen ze zeggen.  Dat we zouden vinden dat ze het verkeerde zeggen en dat we vinden dat dit niet mag.

Maar dat zou dan inhouden dat we vinden dat we zelf wel vrij moeten zijn om te mogen zeggen wat we willen, maar machthebbers niet.

Als we vinden dat machthebbers aansprakelijk gehouden moeten worden voor hetgeen ze zeggen, dan zou dat dus voor ons ook moeten gelden. Dan zou er iemand moeten zijn die de uitspraken van alle mensen (dus inclusief die van jou en mij en machthebbers) controleert.

En dat zou die iemand weer tot de machtigste mens ter wereld maken. De bestaande machthebbers zouden al hun macht verliezen. Ze zouden die macht volledig overdragen aan de controleur want die bepaalt dan immers wat ze wel of niet mogen zeggen.

Anders gezegd: als we vinden dat vrijheid een groot goed is, dan moet dat voor iedereen gelden. Iedereen moet dan kunnen zeggen wat hij wil. Anders zou er iemand moeten zijn die bepaalt wie mag zeggen wat hij wil, en wie niet. Dat zou betekenen dat iedereen van diegene afhankelijk is. En dat iedereen dan onvrij zou zijn.

Als we vrijheid willen, dan moet iedereen dus kunnen zeggen wat hij wil. En of hetgeen gezegd wordt, geloofd word of niet, is helemaal aan degenen die het al of niet geloven.

Machthebber moeten dus, net als wij, de vrijheid hebben om te zeggen wat ze willen. Hun macht bestaat niet uit hetgeen ze zeggen, maar uit ons geloven van hetgeen ze zeggen. Wij (de gelovende niet-machthebbers) zijn vervolgens degenen die hun wensen daadwerkelijk ten uitvoer brengen.

Verantwoordelijkheid 

obedienceEn daarmee zijn wij (de niet-machthebbers) verantwoordelijk en aansprakelijk voor zowel de misdaden (wij voeren ze immers uit), als de macht van de machthebber, als onze eigen onvrijheid.

Het zijn dus niet de orders die tot de misdaden en onvrijheden leiden, maar het is het gehoorzamen aan die orders dat daartoe leidt.

De enige manier om eindelijk de verschrikkelijke gevolgen van macht, die de mensheid al zo lang teisteren, te stoppen, is op te houden die macht te voeden en in stand te houden, en dat kan alleen door te stoppen met geloven en gehoorzamen.

Iedereen is verantwoordelijk voor hetgeen hij zelf doet. Omdat wij (de niet-machthebbers) degenen zijn die uitvoeren wat de machthebber zegt (aan hem gehoorzamen), zijn wij verantwoordelijk voor de resultaten daarvan. Niet de machthebber. Die zegt alleen wat. En daarin is hij (net als jij en ik) vrij.

Voor vrijheid is het nemen van eigen verantwoordelijkheid dus absoluut noodzakelijk. Zolang we blijven geloven dat machthebbers daarvoor verantwoordelijk zijn, en de beschuldigende vinger naar hen wijzen in plaats van naar onszelf, hebben ze macht. We bevestigen daarmee dat we vinden dat wij afhankelijk van ze zijn. En daarmee creëren we dus onze eigen onvrijheid.

RESPONSIBILITY-wall-1920-1200

En of we iets al of niet geloven, daarin zijn we volkomen vrij. Pas als we geloven dat we onvrij zijn (als we geloven dat we moeten doen wat de machthebber wil) zijn we werkelijk onvrij. Dat is simpelweg het gevolg van ons eigen geloven en daarvoor zijn we dus zelf verantwoordelijk. Niet de machthebber.

Daarom kun je zeggen:

Onvrijheid is niets meer dan onvoldoende besef van vrijheid

Aanverwante artikelen en informatie:
-) pieterstuurman.blogspot.nl

48 gedachten over “Macht en Vrijheid”

 1. Wat mij betreft de kern van bovenstaande:

  De enige manier om eindelijk de verschrikkelijke gevolgen van macht, die de mensheid al zo lang teisteren, te stoppen, is op te houden die macht te voeden en in stand te houden, en dat kan alleen door te stoppen met geloven en gehoorzamen.

  Wat ik mijzelf een tijdje geleden realiseerde is dat ‘de’ 1% (waar o.a. de Occupy beweging het over heeft) actief gesteund wordt door de ongeveer 10% daaronder, de uitvoerders.
  Je zal je bijvoorbeeld als politie agent maar opeens realiseren dat er toch wel heel vreemde zaken aan de hand zijn rondom Vaatstra, Demmink, rolodex, bouwfraude, IRT affaire en nog een hele reeks andere erg verdachte zaken.
  Of je bent journalist, weet dat het officiële 9/11 verhaal van geen kant klopt maar mag daar niet over schrijven.
  Zodra genoeg mensen doorkrijgen dat ze worden genept, genaaid en geneuzeld, dan durf je toch bijna niet meer over straat, als onderdeel van die 10% ?
  Dus hou je je koest en laat je de boel de boel …
  Het is aan bloggers om de zaken aan te kaarten.

  Interessante video in dat verband:
  Ex CIA agent explains how to delete the elite
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WLr8ZvgURg0

  1. Interessant filmpje en fijn te horen dat het volgens hem van het grootste belang is dat bloggers deze misdaden aan de orde blijven stellen. En het is idd precies zoals hij zegt als we het geld wat in oorlogen gepompt wordt zouden gebruiken om stukken dor land met o.a. permacultuurtechnieken weer te vergroenen, hernieuwbare energie uit te rollen en iedereen toegang te geven tot razendsnel internet dan zou de wereld binnen no time een veel mooiere plek zijn. 

 2. @ Pieter

  Onvrijheid is niets meer dan onvoldoende besef van vrijheid

  Theoretisch ben ik dat met je eens maar praktisch gezien heeft het niet gehoorzamen van mensen die geweld of andere vormen van controle op jou kunnen uitoefenen nogal eens grove nadelen voor je eigen voortbestaan. 

  De slavernij of rassendiscriminatie was nooit zonder actief verzet gestopt. Is de boodschap van je verhaal dat je als neger in de VS en je je onvrij voelde dat dus kwam door een onvoldoende besef aan vrijheid? 

  Uiteindelijk houden mensen rekening met hun voortbestaan om een strategie voor dat voortbestaan te verzinnen en zolang je als slaaf wel mag leven en je als je voor je vrijheid streeft dit met je leven kunt bekopen… Dan is vanuit het voortbestaan vrijheid zoals jij het omschrijft niet slechts een soort realisatie of gemoedstoestand. Dan is dat iets wat als we naar het verleden kijken toch echt iets is wat fel moet worden bevochten. Zeker als er een zichtbare oppressor is zoals dat met deze mensen het geval was.

  Ik ben benieuwd hoe je hier tegenaan kijkt en hoe je jouw boodschap dus precies bedoelt. 

  1. @Douwe,
   Zoals ik al in het stukje schrijf, zijn het niet de machthebbers die mensen ergens toe dwingen. Degenen die de dwang werkelijk uitvoeren, zijn de gehoorzamen. Zij doen dit omdat ze geloven dat ze zit moeten doen. Ze doen dit omdat ze niet beseffen dat ze het ook niet kunnen doen. Onvoldoende besef van vrijheid dus.
   Ook de slaven in Amerika gingen gebukt onder datzelfde probleem. Ten opzichte van hun slavendrijvers, waren ze in een grote meerderheid. Als ze dat wilden, hadden ze op ieder moment gewoon kunnen stoppen met gehoorzamen. Maar dat besef was er niet. Uiteindelijk waren ze slaaf van hun eigen overtuiging onvrij te zijn.
   Bevechten van machthebbers werkt contraproductief omdat de opstandeling daarmee bevestigt dat hij denkt  afhankelijk te zijn van de machthebber. En als hij dat denkt, dan is hij dat. Hooguit wordt de bestaande machthebber verjaagd, en dan wordt zijn plaats onmiddellijk ingenomen door een vervanger. Aan de situatie van de onderdrukte vernadert dit niks.
   Dat is ook wat de geschiedenis leert. Geen enkele revolutie heeft het beoogde resultaat (vrijheid voor het volk) opgeleverd. Slecht vervanging van de ene machthebber door de andere. De onvrijheid bleef.
   Nu we toch naar de geschiedenis kijken: slavernij is nooit afgeschaft. Er is simpelweg een efficiëntere managemanenttechniek gevonden en toegepast.
   Machthebbers dwingen niemand tot iets. Ze hebben macht omdat ze erin slagen mensen dingen te laten geloven. Het zijn degenen die deze dingen daadwerkelijk geloven, die de machthebber zijn macht geeft.
   Als we ons dus tegen macht willen verzetten, dan moeten we ons verzetten tegen degenen die deze macht genereren. En dat zijn de ‘gelovigen’. Zij geven de macht aan de machthebber, en zij zijn voor de gevolgen daarvan verantwoordelijk en aansprakelijk. Niet de machthebber.
   Die ‘gelovigen’ vinden we onder hetzelfde volk dat de verschrikkingen van macht moet doorstaan. Macht die het getergde volk dus zelf genereert. Aangezien zij degenen zijn die het doen, zijn zij ook de enigen die ermee kunnen stoppen.
   De reden waarom ze hier niet mee stoppen, is omdat ze niet beseffen dat ze daartoe de vrijheid hebben. Omdat ze denken dat ze machteloos zijn. Terwijl zij de enigen zijn die macht voeden. ALLE macht van de machthebber komt vanuit het volk. Als wij (het volk) dus genoeg hebben van onze onvrijheid (en dus de macht van de machthebber), dan uis er maar één oplossing: stoppen met het voeden van die macht.
   De enige reden waarom mensen moeten gehoorzamen, is om dat de meerderheid van de mensen denkt te moeten gehoorzamen (onvoldoende besef van vrijheid heeft). Niet omdat de machthebber dat afdwingt. Die doet helemaal niks. Die blijft lekker zitten waar hij zit.
   We zijn dus niet onvrij vanwege de machthebber, maar vanwege degenen die denken dat ze aan de machthebber moeten gehoorzamen. En die denken dat omdat ze onvoldoende besef van vrijheid hebben.

 3. Om even terug te komen op de slaaf en en de slavendrijver. Je zegt:

  Als ze dat wilden, hadden ze op ieder moment gewoon kunnen stoppen met gehoorzamen. 

  Dat is waar maar daar zat wel een consequentie aan, namelijk flink met de zweep krijgen of zelfs omgebracht worden. En dat laat de geschiedenis ook zien dat dit regelmatig gebeurde. Jij lijkt te negeren dat gehoorzaamheid vaak met fysiek geweld wordt afgedwongen door de onderdrukker en dat als een groep meer vrijheid wil de persoon die de macht over hen uitoefent die onderdrukking vaak opvoert om hun eigen positie te behouden. Immers als de slaaf wegliep moest de kolonist opeens zelf de katoen plukken. 

  Gandhi liet dit prachtig zien, Engeland zei jullie mogen geen zout winnen want daarmee worden jullie van ons onanfhankelijk. Gandhi zei vervolgens bullshit en ik ga massaal met het volk zelf zout winnen. Echter deze mensen werden allemaal wel vrolijk in elkaar gemept door de Engelsen.  

  Snap je mijn punt een beetje wat ik probeer duidelijk te maken… 

  Dat verandert je theoretische punt trouwens niet, dat zei Gandhi immers ook ik ben het die de vrijheid heeft over mijn leven en als dat me mijn leven kost ben ik bereid die prijs te betalen. Maar er zit dus wel een voortbestaan aspect en een risico aan een bepaalde mate van vrijheid. 

  Maar om het naar Nederland te trekken. Als ik de monetaire macht niet meer wil voeden kan ik ervoor kiezen te stoppen mijn hypotheek te betalen bijv. Zoals deze mensen doen: https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/nederlands-gezin-dacht-bankensysteem-uit/ Maar je vrijheid nemen is vaak niet geheel zonder risico, deze mensen die stoppen met de hypotheek te betalen lopen daar namelijk wel het risico mee uit hun huis gezet te worden. Dus wederom komt je vrijheid niet vanzelf. Het is iets wat je zelf moet bevechten. En in dit geval gaat dat gevecht tussen de bank en deze mensen. En zijn er in zo een vrijheidsstrijd altijd risico’s omdat je twee partijen hebt met verschillende doelen die niet verenigbaar zijn met elkaar. 

  Jij lijkt in je stuk die confrontatie waar de belangen van de “machthebber” over de “machtsminderen” te negeren. Of niet, begrijp ik je gewoon verkeerd?

  1.  
   Het zijn nooit de machthebbers die de zweep (of welk wapen dan ook) hanteren. Het zijn altijd gehoorzamen die dit doen. Die doen dit omdat ze denken dat ze dit moeten doen (onvoldoende besef van vrijheid hebben).
    
   Machthebbers gebruiken nooit fysiek geweld. Het zijn altijd de gehoorzamen die dit doen, en er dus voor aansprakelijk zijn. Als iemand dus ‘bevochten’ moet worden, dan zijn het de gehoorzamen. Zij zijn werkelijk de schuldigen. Niet de machthebber. Die doet niks. Die zegt alleen dingen.
    
   De gehoorzamen zijn degenen die de dwang daadwerkelijk uitvoeren. En dus verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de gevolgen daarvan.
    
   Het waren de gehoorzame Engelse soldaten die de mensen in India in elkaar mepten. Zij waren daarvoor verantwoordelijk. Niet de machthebbers.
    
   Als jij tegen mij zegt: vermoord Kees! en ik doe dat, wie is er dan aansprakelijk voor de dood van Kees? Jij of ik? Degene die de opdracht geeft, of degene die hem uitvoert?
    
   Als veel mensen de opdrachten van één iemand uitvoeren dan heeft de ene iemand macht. Maar dat verandert niets aan de aansprakelijkheid van de uitvoerders. De enige reden dat die ene iemand zoveel macht heeft, is omdat zoveel mensen aan hem gehoorzamen. En dat doen die gehoorzamen zelf.
    
   Als eenling is het inderdaad niet goed voor je gezondheid om te stoppen met gehoorzaam zijn. Dat kan je lelijk opbreken.
    
   Maar dat verandert niets aan het feit dat de gehoorzamen verantwoordelijk zijn voor onze onvrijheid. Dat we uitsluitend moeten gehoorzamen omdat de meerderheid gehoorzaamt. Dus als je ergens je verzet op moet richten, dan is het op degenen die de ellende werkelijk veroorzaken: de gehoorzamen, en niet de machthebber. Die krijgt zijn macht uitsluitend van die gehoorzamen.
    
   Als de meerderheid stopt met gehoorzamen, dan heeft de machthebber geen enkele macht meer. Zijn macht bestaat uitsluitend uit de gehoorzaamheid van de meerderheid. Die meerderheid geeft de machthebber zijn macht.
    
   Dat die meerderheid niet één twee drie zal stoppen met gehoorzamen, lijkt waarschijnlijk. Maar dat verandert niets aan het feit dat die gehoorzame meerderheid (en alleen zij) verantwoordelijk is voor alle onvrijheid. En dat daar dus ook de enige mogelijkheid ligt om dit te veranderen.
    
   Macht (en dus onvrijheid) bestaat nergens anders uit dan uit gehoorzaamheid. Het is misschien lastig om die gehoorzaamheid van de meerderheid om te buigen. Maar dat het moeilijk is, wil nog niet zeggen dat het een goed idee is om de pijlen te richten op iets waar de oorzaak van het probleem niet ligt.
    
   (Dat doet me denken aan een oud mopje:
    
   Midden in de nacht staat een man onder een lantaarnpaal iets te zoeken. Een voorbijganger vraagt: ‘Bent u iets kwijt?’
    
   De zoekende man zegt: ‘Ja, mijn fietssleutel’.
    
   Waarop de ander vraagt: ‘Waar bent u hem verloren?’
    
   “Dertig meter verderop, maar daar zie ik niks want daar is het stikdonker”).
    
    
    

   1. Oke ik denk dat we het daarover wel aardig eens zijn, daarom geloof ik ook sterk in bewustwording en mensen dus zo goed mogelijk uitleggen hoe ons huidige economische systeem werkt en dat dat systematisch in het nadeel van 90% van de deelnemers werkt vanwege bijvoorbeeld het gebruik van rente. En dat dit systeem zo geld in de top concentreert.

    En ik begrijp dat we dus het beste de politie en het leger kunnen informeren over het huidige bankwezen? :-)

    Sowieso denk ik dat het nuttig is dat mensen eens heel goed stilstaan bij het werk wat ze doen en dat ze dat eens gaan bekijken vanuit het licht van voortbestaan.

    1. Inderdaad is de enige mogelijk om tot verandering te komen bewustwording. Informeren kan daarbij helpen. Maar informatie en geloof staan nog wel eens op gespannen voet met elkaar :-).
      
     Mensen hechten nogal (…) aan hun geloofssystemen. Zelfs als die geloofssystemen hun eigen vrijheid en leven vergallen.
      
     Ik vat het stukje in de laatste zijn samen met:
      
     Onvrijheid is niets meer dan onvoldoende besef van vrijheid
      
     De enige mogelijkheid om iets aan die onvrijheid te veranderen, is dus: genereren van besef van vrijheid.
     We zijn alleen onvrij omdat we denken onvrij te zijn.
     Daarom denken we te moeten gehoorzamen. En daarom gehoorzamen we. En omdat we gehoorzamen, krijgt degene aan wie we gehoorzamen macht. En daarom moeten we gehoorzamen.
      
     De gedachte: we zijn onvrij, is daarmee een zelfbevestigende gedachte.
      

    2. Toch nog een keer terug naar de slavendrijver en zijn slaaf. Daar was de machtsverhouding namelijk wel direct. En die ongelijke machtsverhouding wordt in den beginnen gemaakt en instand gehouden door fysiek geweld of de dreiging daarvan. Als de slaaf niet luistert moet zijn voortbestaan eraan geloven. De slaaf luistert dan naar de slavendrijver niet omdat hij gelooft dat hij niet vrij is maar omdat hij weet dat als hij niet doet wat hem verteld wordt zijn leven nog treuriger wordt dan het nu al is of zelfs eindigt. En dan maak je dus de rationele keuze vanuit je voortbestaan om toch te werken in het systeem omdat je met die onvrijheid toch meer voortbestaanskansen hebt dan het systeem te confronteren met de punten waar jij het eigenlijk niet mee eens bent.  

     Ik mis kortom daarom toch de factor voortbestaan, en angst en fysieke pijn in dit verhaal. Geloof speelt wel een rol maar je hebt fysieke intimidatie in een stadium nodig. 
     Bekijk ook dit filmpje nog maar eens van The Liberty Academy vanaf minuut 3:30 je ziet dat door elke maatschappij er eigenlijk een soort hierarchie instelt en eigenlijk zijn altijd dezelfde lagen te onderscheiden. http://www.youtube.com/watch?v=HllnWwsLTW8&feature=share&list=PLNK_isA40yp2CR-6WDHrIPRIP5lDQYJs

     Als je naar dit bijna standaard patroon dwars door tijden en culturen kijkt dan zie je dat de machtvhebber vaak van beide gebruik maakt. Aan de top heb je de heerser dan daaronder vaak een klasse die de gedachten van de grote massa manipuleert, vroeger religie bijv, nu entertainment en mainstream media. Op dit niveau worden de mensen hun gedachten gecontroleerd en als ze geloven wat jij wilt kun hoef je ze niet fysiek te controleren. Dus ik ben het helemaal met je eens dat het gewone volk onwaarheden laten geloven die eigenlijk in hun nadeel zijn helemaal waar is. 

     Maar vervolgens zie je in dit patroon onder deze gedachten manipuleer elite een fysiek controlemechanisme. En zij werken puur met fysieke intimidatie en angst. Het leger, politie etc hoort hier allemaal toe. Zo van als ik je gedachten niet zo kan manipuleren dat je doet wat ik wil prima maar als je dan niet doet wat ik wil wordt je fysiek bestraft met stokslagen of wat dan ook. Kijk maar eens naar Griekenland. Als het volk de leugens van de staat en media niet meer gelooft wordt de ME en politie ingezet om ze fysiek eronder te drukken.  

     En hieronder zit dan vaak een soort hierarchie nog weer in arbeid zodat je de werkende mensen die alles doen onderling ook nog weer in een soort klassestrijd tegen elkaar uitspeelt.  

     Ik heb het idee dat je stuk heel goed de gedachtenmanipulatie omschrijft maar dat je door niet ook het fysieke controlemechanisme van geweld en intimidatie ook te noemen je het wat te rooskleurig voorstelt. 

     Kijk maar eens hoe bij mensapen een hierarchie wordt ingesteld, dat is toch voornamelijk met geweld en de dreiging daarvan naar beneden toe. Dat is de mens ook nog niet ontgroeit. Het zijn de pestkoppen die bereid zijn fysiek geweld te gebruiken tegen anderen die vaak de baas zijn op het schoolplein en later als mensen hun verstand gaan gebruiken is het ook belangrijk dat met geloof te controleren maar het gaat altijd samen. 

     Maar goed dat is hoe ik ertegenaan kijk iig. Ik denk dat geloof alleen slechts het halve verhaal is. Waar ik vooral benieuwd naar ben is hoe de top hierboven dan weer hun positie handhaaft de koningshuizen en de bankiers daar weer boven… heb jij daar enig idee op. Met alleen geloof zul je dat toch ook niet volhouden. Zou chantage etc daar niet ook een grote rol spelen etc.

    3. @ Douwe,
      
     Machtsverhoudingne zijn nooit direct om het simpele feit dat macht alleen bestaat als er weinig machthebbers zijn en veel machtelozen. Hoe meer die verhouding uit elkaar loopt, hoe meer macht de machthebber heeft.  Die machthebber is fysiek simpelweg niet in staat om al zijn onderdanen persoonlijk met geweld in het gareel te houden.
      
     Er is dus geen directe machtsverhouding tussen machthebber en slaaf. Alleen een indirecte. Net zomin als er een directe machtsverhouding was tussen Hitler en de mensen in de concentratiekampen. Ik denk zelfs dat Hitler nooit persoonlijk een concentratiekamp gezien heeft. Het waren de gehoorzame klampbeulen die de verschrikkingen op hun geweten hadden. Zij waren degenen die ze uitvoerden. Niet Hitler.
      
     Het fysiek in het gareel houden van de slaaf, wordt dan ook nooit uitgevoerd door de machthebber, maar door degenen die aan hem gehoorzamen. En die maken zelf deel uit van het machteloze volk. Zij zijn het die het uiteindelijk DOEN. En die er dus verantwoordelijk voor zijn.
      
     Natuurlijk is het voor ons de huidige realiteit dat ongehoorzaamheid tot represailles leidt. En dat angst mensen in het gareel houdt. Maar die realiteit wordt in stand gehouden door het (gehoorzame) volk. Niet door de machthebber.
      
     Het is niet Beatrix die de klappen uiitdeelt, of Rutte. Het zijn de gehoorzame politieagenten en belastingambtenaren die dat doen. En die maken deel uit van dezelfde groep machtelozen als wij. Het zijn de machtelozen die (door de bevelen op te volgen) de machtelozen machteloos houden.
      
      
      
      

    4. Dat hoeft ook niet direct maar dat mechanisme dat de topaap altijd een middel heeft om gehoorzaamheid af te dwingen over de aap een stapje lager in de totale piramide zit overal in die piramide. Dat kan geweld zijn, omkoping, het verlies van de positie, chantage, iets waar kindermisbruik bij de elite volgens sommigen om de hoek komt zetten. etc.

     Er is in mijn opinie naast geloof altijd leverage nodig,  in voortbestaan om zo maar te zeggen. Geloof alleen is niet genoeg. Er moet een voortbestaansvoordeel aan zitten om de machthebber, of de aap die een stap boven je in de piramide te dienen en / of er moet een voortbestaansnadeel aanzitten om niet gehoorzaam te zijn aan die aap. En andersom ook, je moet de apen onder je naast dat ze je geloven ook op andere manieren moeten kunnen manipuleren in dat ze jou volgen. Vaak is het beide, als je je rol goed speelt wordt je dik beloont, doe je niet mee dan loopt je leven of dat van je geliefden een voortbestaans nadeel op. Het kaviaar of de kogel om zo maar te zeggen. Dat komt ook uitgebreid aan bod in het verhaal van John Perkins hoe hij de topmensen van overheden in de derde wereld om moest kopen. Doe mee met het systeem en je verdient miljarden en je kinderen krijgen het beste onderwijs. Doe niet mee en we vermoorden je of coupen je land. Iets wat o.a. in 1953 in Iran gebeurde.

     En dat is dus niet alleen geloof. Dat is keiharde fysieke beloningen of represailles. En dat systeem werkt op elke laag en zo kun je dus via een aantal lagen als machthebber dit afdwingen. Dat netwerk staat ook altijd onder spanning trouwens. Als iets ongezond is, is het wel opperaap worden. Presidenten en koningen hebben gemiddeld verre van de langste leeftijd. En de psychische druk is enorm. Kijk eens hoe een Mao en Stalin er volslagen aan onderdoor gegaan zijn. Of een Bush en een Balkenende :-)  

     Dit is wat mij betreft gewoon pure verdeel en heers op een iets complexer niveau zoals je dat bij apen ziet (de apen die de baas helpen mogen eerder eten etc.) maar ik zie geloof als 1 van vele factoren en en niet als de doorslaggevende factor. En in dit artikel krijg ik van jou het idee dat jij geloof als doorslaggevende factor ziet en dat is dus volgens mij niet het hele verhaal. Ondanks dat het een enorm belangrijke rol speelt in het totale spel. 

     Maar goed uiteindelijk komt het beide neer op totale verdeel en heers als ik het goed begrijp toch?

     Om dan even wat constructiever vragen te stellen. ;)

     Wat is in jouw opinie dan het meest effectief om dit op te lossen? Hoe kunnen we in jouw opinie het meest effectief los komen van ons huidige sociaal, politiek, economische paradigma en overstappen naar eentje die het voortbestaan van alle mensen beter zou dienen? 

     Ik persoonlijk denk namelijk dat veel van die hierarchische controlemechanismen nu keihard wegeroderen en daardoor de hele piramidestructuur in elkaar gaat zakken. Ook helemaal niet erg maar ik ben wel benieuwd hoe jij persoonlijk denkt dat we zo snel mogelijk de positieve stappen voor een betere wereld kunnen zetten praktisch gezien. 

     Ik weet dat dat heel moeilijk is en altijd koffiedikkijken is maar ik ben gewoon wel benieuwd of je daar ideeën bij hebt. 

    5. Verplaats je even in iemand die aan top van de machtspiramide staat. Jij bent de top-machthebber.
      
     Wat doe je om je macht te laten gelden en je te handhaven?
      
     Bedreig je je directe ondergeschikten met geweld? Richt je je pistool op de topmanagers, de presidenten die je in je macht hebt?
      
     Nee. Je raakt geen pistool aan, je deelt geen klap uit. Je laat ze geloven dat het in hun voordeel is om aan jou te gehoorzamen. Alleen dan voeren ze jouw orders uit. En alleen omdat zij jouw orders werkelijk uitvoeren, heb jij macht over ze. En daarom zijn ook die topmanagers en presidenten volkomen onvrij. Ze moeten immers precies doen wat jij wil.
      
     En die topmanagers en presidenten doen hetzelfde bij de laag onder zich.
      
     Iedere laag heeft er dus belang bij te gehoorzamen aan de laag boven zich. Anders verliezen ze hun positie.
      
     Maar waar alles om gaat, is het volk in de onderste laag van de machtspiramide. Dat is de laag die alle arbeid levert, en die alles maakt waarvan iedereen wil genieten. Dat is de laag die alles produceert en alles maakt dat waarde heeft. Dat is de werkelijke inzet van het spel. Wie krijgt de beschikking over de door het volk geleverde waarde?
      
     Dat volk zit in de onderste laag van de piramide en heeft dus geen positie te verliezen. De enige reden waarom het volk bereid is de opbrengsten van haar arbeid af staan, is omdat het gelooft dat het machteloos is.
      
     Zodra dat volk beseft dat zij de enigen zijn die de waarde leveren, en dat zij het dus voor het zeggen heeft, is er geen enkele reden meer om te gehoorzamen aan lieden die zelf niks uitvreten maar alleen orders uitdelen om te profiteren van waarde waaraan ze niks hebben bijgedragen.
      
     De enige mogelijkheid om tot verandering te komen, is dus door het genereren van dat besef. Zodra dat besef doordringt, stort de machtpiramide in.

    6. Je vraagt: Bedreig je je directe ondergeschikten met geweld? Richt je je pistool op de topmanagers, de presidenten die je in je macht hebt?

     Als ik John Perkins moet geloven gebeurt dat idd wel degelijk. Presidenten van landen werden (en worden?) letterlijk gezegd, of je werkt met ons mee en dan belonen we je dik. En anders kun je dag zeggen naar je huidige positie. Desnoods werden ze omgebracht. Hij noemt hier ook concrete voorbeelden van. o.a. Panama en de president daarvan die hij niet kon omkopen en toen bij een zeer ongelukkig helikopterongeluk oid om het leven kwam… het dient verder geen uitleg denk ik dat zijn opvolger een stuk meewerkender was…

     Dus om je vraag te beantwoord ja er is soms zeker directe dreiging met geweld tussen deze lagen van de machtspiramide, met dodelijk geweld zelfs. Hele hoge beloningen en hele hoge straffen. (Zie je bij apen ook, of de uitdager wordt de nieuwe alfa man en wint heel veel maar als hij faalt kan het hem het leven kosten.)  
     -) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar  

     Datzelfde verhaal van de Economic Hitman zie je eigenlijk nog eens bevestigd worden in het verhaal van John Pilger. Hij laat zien dat de VS zo de afgelopen eeuw rond de 50 regiems rond de wereld heeft gecorrumpeerd of simpelweg heeft afgezet via directe moord op de top van het land of zelfs een oorlog tegen het land. Kijk naar bijv. naar Iran waar ze in 1953 een volledig democratisch regiem afzetten.
     -) De oorlog tegen democratie 

     En tot slot zie je ook dat echte omkoping heel reeel is als middel naast geloof. Vooral van politici. 
     -) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist 

     Niet voor niets dat geheime diensten hele scala`s aan mindcontrol ontwikkelen en machtsstrategien. Dat gaat veel verder dan alleen geloof. Zie eventueel ook deze twee artikelen.
     -) 100 jaar mindcontrol experimenten
     -) 
     Controlemechanismen van de 1%

     Maar goed nogmaals ik ben het roerend met je eens dat geloof een heel belangrijk instrument is, maar je zult ook altijd echt leverage moeten hebben op voortbestaansvlak om gehoorzaamheid af te dwingen over de laag onder je.

    7. Douwe,
      
     ‘Waar ik vooral benieuwd naar ben is hoe de top hierboven dan weer hun positie handhaaft de koningshuizen en de bankiers daar weer boven… ‘
      
     Dat is het gevolg van de piramidestructuur van macht. Iedere laag van de piramide gehoorzaamt aan de laag boven zich (behalve te top, want die heeft geen laag boven zich).
      
     Iemand die zich ergens (behalve in de top) in de piramide bevindt, gehoorzaamt aan de laag boven zich en heeft macht over de laag onder zich. Als hij niet gehoorzaamt aan de laag boven zich, verliest hij zijn positie, en dus zijn macht over de laag onder zich.
     Een voorbeeld: een politieagent heeft een zekere macht over de burgers, zolang hij aan zijn commandant gehoorzaamt. Die commandant heeft macht over de politieagenten zolang hij aan de regiochef gehoorzaamt. De regiochef heeft macht over de commandanten zolang hij aan de burgemeerster gehoorzaamt. De burgemeester heeft macht over de regiochefs zolang hij aan de minister gehoorzaamt. De minister heeft macht over de burgemeesters zolang hij aan het koningshuis gehoorzaamt. Het koningshuis heeft macht over de ministers zolang het aan haar geldschieter (de bankiers) gehoorzaamt.
      
     Uiteindelijk is het dus altijd de wil van de top, die via dit systeem doorsijpelt tot de onderkant van de piramide.
      
     Als de bankiers iets willen, moet het koningshuis dus gehoorzamen om haar positie te handhaven. Dus moet de minister aan het koningshuis gehoorzamen. Dus moet de burgemeester aan de minister gehoorzamen, etc.
      
     Natuurlijk heeft de onderste klaag (het ‘gewone’ volk) geen laag onder zich, en kan dus ook geen machtspositie verliezen. Daarom wordt dat volk in het gareel gehouden onder berdeiging van het verlies van bezit en leven.
      
     De werkelijke (fysieke) bedreiging komt niet van de top, maar van de directe laag boven het volk: politie en ambtenaren. Die politiemensen en ambtenaren doen dat omdat ze geloven dat ze anders zelf de pineut zijn.  Zij worden bedreigd door hun chefs, en die doen dat omdat ze geloven dat ze anders zelf de pineut zijn. Die chefs worden weer bedreigd door hun bazen omdat die geloven….. etc.
      
     De piramide houdt daarmee zichzelf in stand. Door geloven dat het noodzakelijk is de orders op te volgen. Het is dat geloof dat deze realiteit in stand houdt.
      
      

    8. Oke dit is zeer duidelijk en nu begrijp ik ook dat het geldsysteem wel een gecentraliseerd monopolie moet zijn want dat lijkt toch hetgene te zijn wat deze hele piramide dan uiteindelijk bouwt omdat dat recht de bankiers de macht geeft over alle lagen onder hun. Zodra je dat gecentraliseerde monopolie eruit trekt heb je niets wat mensen motiveerd zich in deze piramide hierarchie te willen bewegen… Hmmm zeer interessant. Eens even wat langer over na denken of ik dit zo allemaal goed begrijp. Het is dan eigenlijk namelijk zo kinderlijk eenvoudig in de opzet…

     Overigens moest ik door je verhaal hier opeens weer aan een plaatje denken wat een paar weken geleden in de occupy beweging voorbij kwam, heb het ook in het artikel opgenomen. :-) 

     En ik moet hierbij eerlijk bekennen dat ik dus ook onderdeel van dit probleem ben. Maar goed een probleem erkennen is de eerste stap om het op te lossen zeggen ze toch. ;)

    9. De geldpiramide en de machtspiramide (hiërarchie) zou je dan als geglobaliseerde piramidespelen kunnen beschouwen. Waarin monopolie (ook een spel trouwens met een bank met monopolie op geldcreatie met competitie tussen spelers met winnaars en verliezers om monopolie over zoveel mogelijk straten te krijgen om geld te kunnen vangen; erg mooi metafoor voor het huidig kapitalistisch systeem) van geldcreatie sleutel is en het dus uiteindelijk allemaal om vertrouwen draait. Het zijn geglobaliseerde geloofsystemen of vertrouwensspelen waar we allemaal een actor in zijn .

 4. Oplichting werkt ook op deze manier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oplichting Misschien zijn machtshebbers wel de grootste oplichters die er bestaan. Oplichting schijnt in ieder geval strafrechtelijk erg moeilijk te liggen. Het slachtoffer voert vaak immers zelf de handeling uit en heeft het uit zijn eigen beweging gedaan. Toon maar eens aan dat je dit onder invloed van een ander hebt gedaan. Dat is de moeilijkheid ervan om het aan te tonen.
  ——————-
  De oplichter en het slachtoffer

  Een oplichter kan gebruikmaken van verschillende menselijke zwakheden. Dit kunnen slechte eigenschappen zijn als ijdelheid, oneerlijkheid, slordigheid of hebzucht. Het plan kan echter ook gebruikmaken van eigenschappen als eerlijkheid, goedgelovigheid, medelijden, onwetendheid, eenzaamheid of verliefdheid. Ook maakt een oplichter vaak gebruik van ‘zwakke plekken’ in een organisatie. Creatieve personen met minder zakelijke kwaliteiten die geneigd zijn alle zakelijk gerelateerde werkzaamheden uit te besteden zijn een dankbaar doelwit voor een oplichter.

  Intelligentie heeft hier vrijwel niets mee te maken. Twijfel wordt door de oplichter weggewuifd en door het slachtoffer zelf achteraf weggeredeneerd. Sommige slachtoffers blijven geloven in de droom die hen door de oplichter is voorgespiegeld, ook tegen beter weten in. Soms gelooft zelfs de oplichter (ten dele) in zijn eigen verhalen, zoals bij de geestesziekte pseudologia fantastica. Charles Ponzi geloofde bijvoorbeeld dat zijn Ponzifraude slechts een tijdelijke oplossing was, en dat hij uiteindelijk met een mega-investering al het geld voor zijn investeerders zou terugverdienen. Veel gezondheidsfraudeurs vergoelijken hun daden op een vergelijkbare manier: ‘Eens zal hun revolutionaire behandelmethode aanslaan en zal de medische stand hen erkennen’. Hoewel het de meeste oplichters uiteraard puur om financieel voordeel te doen is, kan een pseudologia fantastica-patiënt extra overtuigend overkomen, nou juist omdat hij in zijn eigen fantasie gelooft.

  De oplichter is meestal sociaal vaardig, heeft zijn plan al van tevoren bedacht, en vaak ook tientallen tot honderden keren uitgevoerd. Meestal wordt gebruikgemaakt van snelheid en psychologische druk, zodat het slachtoffer niet de kans krijgt na te denken of adequaat te reageren. Het slachtoffer krijgt deze kans maar een keer in zijn leven, het is nu of nooit en er moet dus direct een beslissing genomen worden. In de meeste oplichtingsplannen is snelheid cruciaal.
   
   

 5. De grote grap is dat een piramidespel ook als vorm van oplichting wordt beschouwt. En dat je het huidig geldsysteem als een groot piramidespel zou kunnen beschouwen. Bankiers zouden dan legale oplichters zijn die zelfs nog gered worden als ze een systeembank zijn.  

  1. De enige reden waarom het piramidespel (want dat is het inderdaad) van het geldsysteem werkt, is omdat wij geloven wat ons verteld wordt, namelijk dat geld waarde heeft.
    
   Alleen en uitsluitend dat, zorgt ervoor dat we het allemaal willen hebben, en bereid zijn ervoor te werken.  En dat geeft de eigenaar van het systeem macht over ons. De macht om de werkelijke achterliggende waarde (onze arbeid) aan zich toe te eigenen.  
    
   Zonder ons geloof in de waarde van geld, zou het allemaal onmogelijk zijn.

   1. Klopt, het wordt niet voor niets ook fiduciair geld genoemd: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiduciair_geld
     
    Fiduciair geld is geld dat zijn waarde niet ontleent aan de materie waaruit het gemaakt is of die het vertegenwoordigt (zoals gouden en zilveren munten), maar aan het vertrouwen dat er goederen en diensten mee gekocht kunnen worden. Het woord fiduciair is afgeleid van het Latijnse woord voor vertrouwen.
     
    Hoe zou een geldloze wereld eruit moeten zien?

    1. Zou je ook een visionair artikel kunnen schrijven over hoe een geldloze en hiërarchieloze samenleving eruit zou kunnen zien? En hoe dit stapsgewijs te bereiken? Zodat er weer een wereld komt die weer waarde hecht aan hetgeen waarde heeft.

    2. Zie “tijd ruilen een oplossing” (ander artikel), of misschien een wereld vol met Venus projecten.

 6. Pieter,
  Allemaal leuk en aardig maar het geld systeem heeft Nederland weldegelijk welvaart gebracht.
  Geld is zeker wel het smeermiddel van de economie.
  U stelt voor om onafhankelijk van het systeem te gaan ruilhandelen? Ben je idd onafhankelijk van het systeem maar zo arm als Job.
  Er moeten gewoon meerdere geldsystemen worden opgezet. Ook dient renteheffing te worden verboden.

  1. Of het geldsysteem welvaart brengt, is volledig afhankelijk van de eigenaren van dat geldsysteem.
    
   En natuurlijk hebben die ervoor gezorgd dat het geldsysteem in eerste instantie welvaart bracht. Anders hadden wij dat systeem nooit omarmd, en waren we er nooit van afhankelijk geworden.

 7. het zal mijn dommigheid zijn, denk ik, maar het betoog van meneer Stuurman komt op mij, ook bij zijn ‘100voudige’ herhaling van hetzelfde, niet over.
   
  Macht heeft voor mij niets met geloof te maken, maar met sancties, represailles, vergelding. Komt dat woord ergens in zijn betoog voor?
  Toen onze soldaten naar Indië moesten, gingen ze niet omdat ze ergens in geloofden, maar omdat ze zelf kapot werden geschoten als ze niet gingen. Zo ging het idem met de moffen in de oorlog. Zo gaat het ook met mijn belastingformulier: niet goed gedaan? dan klapjes! Op de weg; onnodig toeteren? Toet-toet: € 340,- boete, eens of oneens.
   
  Het ontbrak mij aan het geringste militaire gevoel, werd mij ooit verteld. ik geloofde dat ook. Toch moest ik soms meedoen met exercitie; de domste vorm van conditionering welke ik meegemaakt heb in m’n leven. Als ik dan na 5x rechtsomkeert en 4x links uit de flank ars, gewoon doorliep naar de vreetschu… pardon restaurant, gingen ze gek staan doen tegen me.
  Gelukkig was onze kapitein afgestudeerd spiech, anders had ik vaak brood met spijkers moeten eten in het gevang, verzeker ik u. Sancties dus.
   
  En dat die sancties door de 10% onder de 1% worden uitgevoerd, is ook omdat ze daarvoor betaald worden en niet omdat ze ergens in geloven.
  En als ze hun werk niet doen (voor iets anders [bouw?] zijn ze misschien wel te stom), krijgen ze zelf hun centen niet; sancties dus.
   
  Weet je, omdat ik Geloof in goed en kwaad (dat doet hier niet iedereen, weet ik) en dat het goede ooit zal worden beloond (is leuk) en het kwade gestraft, (is niet fijn) ooit sancties dus, gedraag ik mij voor zo goed en kwaad als lukt als christen. Maar het meedoen met een overconsumptiemaatschappij met bovenaan de Grote Graaiers, heeft voor mij helemaal niks met geloven in te maken, maar gewoon slechts met overleven. Zei Douwe ook niet al zoiets?
   
  “Hij die op God vertrouwt, Zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon”, zegt een psalmregel. En alzo heb ik die dus uiteraard ondervonden, want Hij maakt geen fouten (kán Hij niet eens) Dus welke spanning zou er tussen mijn Geloof en uw informatie kunnen zijn, gestel dat u gelijk heeft? Ook hecht ik niet aan geloofsystemen, wel aan Waarheid! (daaronder valt o.a. dat het gras groen is, de lucht blauw, het water dun, God goed en oneindig knap (kijk maar om je heen naar de schepping!) en zo nog oneindig veel dingen meer. Wat zou mijn leven en mijn vrijheid, welke Christus voor mij heeft bevochten, kunnen vergallen?? (zoals ik lees)
   
  In de samenvatting “dat onvrijheid niets meer dan onvoldoende besef van vrijheid is” herken ik dus ook helemaal niks uit het decennialange dagelijkse leven.
  Dat zou wel kunnen als ik de kanariekooi open zet en het beestje snapt niet dat hij de ruimte heeft om vrij te zijn. Maar doe ik dat niet, dan blijft het gele beestje volkomen kansloos hoor.
  Dus van de belasting kan ik mij zo niet vrij maken door bewustzijn; als ze me in de petoet stoppen kom ik daar niet op m’n verbeelding uit; de rente voor m’n hypotheek is niet onderworpen aan mijn vrijheidsgevoel of –besef; ……… ik weet echt geen zinnig voorbeeld, u wel?
   
   

  1. Ja dan moet je aan revoluties denken waarbij je dus niet kansloos in je eentje staat, dan hebben die woorden/dingen die volgens jou met macht te maken hebben geen enkel effect.

  2. @ Ben bd db
   Wie geeft jou die boete? Wie komt jou arresteren als je die boete niet betaalt? Is dat Beatrix. Is dat premier Rutte? Nee. Het zijn gehoorzame politieagenten die dat doen. En ze doen dat omdat ze geloven dat ze dat moeten doen.
    
   Wie schoot weigerende soldaten dood? Was dat koningin Wilhemina? Nee. Het waren gehoorzame medesoldaten die dat deden.
    
   Natuurlijk is het de huidige realiteit dat ongehoorzaamheid leidt tot represailles. Maar die realiteit wordt niet in stand gehouden door de machthebber, maar door het gehoorzame volk zelf.

 8. @ Plato: volgens wat ik ooit leerde, bent u een zeer wijs man, toch?
   
  Maar uw eerste uitlating frappeert mij door m.i. grote onwaarschijnlijkheid.
   
  Met uw laatste 2 zinnen ben ik het afgrijselijk eens! Laten we dat uit blijven dragen!
   
  Maar voor mij is geld ook wel een welvaart brenger, doch voor de verkeerde groep: voor de parasieten!! Die doen er (bijna) niks anders voor dan slechts onterechte rente graaien. De nette bankbediendes daargelaten hoor!
  En bovenin de piramide, waar je inmiddels over biljarden praat, loopt een paar % reeds astronomisch op in het geldpakhuis.
   
  Dat geld moet door de echte economie, het wat verdienen aan nuttige dingen dus, opgebracht worden.
  Geld is voor mij oneindig minder waard dan graan. Dus schuiven met geld wat op zichzelf waardeloos is, komt niet in de buurt van het kweken van graan of aardappelen door mijn buurman, qua maatschappelijk nut.
  Toch komt de helft van de economische winst van de ‘verdiensten’ van de banken, las ik laatst.
  Dan denk ik niet: ‘goed gedaan’, maar: slecht gegraaid.
  Die boer en de rest van de maakindustrie zou het dubbele hebben moeten verdienen en dus de arbeiders beter loon uitbetalen en hun idiote leningen aflossen en de hebberige  aandeelhouders uitkopen.
   
  Mijn schoonzoon heeft een eigen bedrijf; een aannemerij. Om ons heen zien we nu  honderden aannemers sneuvelen vanwege de schulden. Hij heeft echter geen cent schuld en is dus bijna onkwetsbaar in deze crisis. Hij zou zijn bedrijf gerust een jaar plat kunnen gooien zonder echte schade. Dat is voor mij een solide basis.
   
  Door het huidige geldsysteem gaan we nu dus kapot aan de renteschulden, waar ik interest op aandelen ook onder reken. Dit ‘smeermiddel’ is voor mij niet minder dan een woekeronkruid, of niet soms?

 9. Volgens wat ik ooit leerde, bent u een zeer wijs man, toch?
  Ach ja je moet een Name invullen nietwaar, maar volgens mij heeft u meer wijsheid alleen al qua levenservaring.
  Met uw laatste 2 zinnen ben ik het afgrijselijk eens! Laten we dat uit blijven dragen!
  Goed voorstel!
  Door het huidige geldsysteem gaan we nu dus kapot aan de renteschulden, waar ik interest op aandelen ook onder reken. Dit ‘smeermiddel’ is voor mij niet minder dan een woekeronkruid, of niet soms?
  Helemaal mee eens er moeten daarom wat mij betreft meer smeermiddelen komen en inderdaad zonder rente/woeker. Over woeker staan ook meerdere meningen/verboden in de bijbel dacht ik. In ieder geval over geldzucht Timoteus 6 2b-21: Want de wortel van alle kwaad is geldzucht, en dat is waar :-)
   

 10. Als ik het zo bekijk dan zijn er nog veel te weinig mensen die alternatief nieuws lezen of serieus nemen. Op welke site zie je meer dan 100 reacties? En die reacties zijn niet van 100 verschillende mensen. Waar is iedereen vraag ik mij dan af als we met MILJOENEN zijn? (laat staan miljarden over de gehele wereld). Mensen lezen alleen?

 11. in dit kader nog een prachtig stuk tekst:
   
  De eeuwige soldaat
  Boudewijn de Groot.
  1965
   
  Hij is klein van stuk en hij is groot en fors
  Zijn wapens zijn van staal en steen en hout
  Hij is dertig jaar of meer en hij is nog maar zeventien
  Als soldaat is hij al eeuwen oud

  Hij is een muzelman, een hindoe, een atheïst, een jood
  Katholiek en doopsgezind, gereformeerd
  En al duizend jaar doodt hij mij voor jou en jou voor mij
  En toch weet hij heel goed: doden is verkeerd

  Hij vecht voor Groot-Brittannië en voor Amerika
  Hij vecht voor Portugal en Pakistan
  En hij vecht ook voor de Russen, en hij denkt terwijl hij vecht
  Dat hij zo een eind aan oorlog maken kan

  En hij vecht voor ’t communisme en voor de monarchie
  Hij zegt: ’t is voor de vrede van elk land
  Hij die uit te maken heeft wie er sterft en verder leeft
  En toch ziet hij nooit het teken aan de wand

  Maar als hij er niet geweest was, dan had Hitler nooit een kans
  Zonder hem had Caesar slechts alleen gestaan
  Hij maakt van zichzelf een wapen dat gebruikt wordt in de strijd
  En door hem zal al dat moorden verder gaan

  Hij ’s de eeuwige soldaat en hij is werkelijk de schuld
  Zijn orders komen heus niet van zo ver
  Hij krijgt ze hiervandaan, van jou en mij
  Zijn leiders dat zijn wij
  Zo maken we geen eind aan ’t oorlogsleed

   

 12. @Pieter Stuurman
   
  Er zullen altijd mensen zijn die de Hitlers gehoorzamen.  Omdat de Hitlers weten hoe  het volk te misleiden.  En als je maar kritische massa krijgt is er geen houden meer aan.  In Griekenland zie je dat momenteel ook. In het machtsvacuum wat daar is springt een organisatie als de Gouden dageraad.  Nu is Griekenland militair gezien een kabouter, maar als dit soort zaken gebeuren in grote landen zijn  de rapen gaar.  Als de kritische massa bereikt wordt heeft tegenstand geen zin meer. Iedereen die tegenstand biedt wordt namelijk uit de weg geruimd.  Alleen grof geweld is wat er dan nog rest, zie WO2
   
  Dit is een eenvoudig principe die je honderden malen kan lezen in het eerste het beste geschiedenisboek.
   
  Dus je hebt helemaal gelijk dat het uiteindelijk “het volk”  is wat beslist.  Maar als kwade krachten niet al in het begin worden gestopt is er uiteindelijk geen houden meer aan.  De enige remedie is om te voorkomen dat een bepaalde macht te groot wordt.  Macht moet gedeeld worden.  Maar voor dit besef is er een bepaalde volksaard nodig.  In Rusland zien we dat na wat aarzelende democratische hervormingen men al weer schielijk is teruggevallen op een autoritair regime.  het volk wil daar kennelijk niet anders, of het zit in de volksaard zo je wilt.

  1. @ Ik zelf,
    
   Het klopt helemaal wat je zegt. Zo is het in de huidige realiteit, en die is al heel lang zo.
    
   Degenen die naar meer vrijheid verlangen willen daarom juist een andere realiteit. En daarvoor is een andere manier van denken noodzakelijk.
    
   Het is de ganbare manier van denken (wat jij de ‘volksaard’ noemt) die bepalend is voor die realiteit (zoals je in het voorbeld over Rusland treffend schetst). Een andere manier van denken, resulteert dus in een andere realiteit. En een andere realiteit is wat mensen die naar meer vrijheid verlangen, willen. Willen we dus meer vrijheid, dan zullen we anders moeten gaan denken dan voorheen.
    
   Daarnaast: om ‘kwade krachten’ in het begin te stoppen, moeten ze wel als zodanig worden herkend. En als ze in dat stadium worden herkend en het duidelijk is dat het om een ‘kwade kracht’ gaat, waarom zou je je er dan aan conformeren? Als mensen zich er niet aan conformeren, dan kan die kracht geen macht worden.

   1. Herkenning van kwade krachten is een heikel punt.  Want wat ik een kwade kracht noem, is voor een ander ideologie.  Of beter gezegd: vaak begint een kwade kracht als ideologie of beweging.  Revoluties worden vaak door anderen gekaapt.
     
    Mijn inziens moeten we die volksaard, die cultuur omvormen.  Die gelukkig in west europa niet zo sterk is als in Rusland.  Onze insteek zou moeten zijn dat uiteindelijk iedere macht corrumpeert in meer of mindere mate.  En dus geen enkele macht het publieke domein mag overheersen.

 13. @ Ik zelf,
   
  Ik deel je visie.  Om macht niet meer te laten overheersen is het noodzakelijk dat we er anders over gaan denken. Pas dan zullen we ons er minder gemakkelijk aan conformeren en dat betekent automatisch dat er dan minder macht kan ontstaan.
   
  Eigenlijk is dat (anders denken) wat ik met het stukje probeer te doen.
   

 14. wat een leuke discussie zo, met een auteur welke zelf midden in het debat blijft meedoen!
   
  heer Schuurman, ik denk dat ik uw bedoeling begrijp, als ik binnen uw uitdrukking ‘geloven’ nu de door u genoemde kwade machten plaats, welke zegt u, gestopt moeten worden bij herkenning.
   
  U duidt het mij zeker niet euvel, als ik ‘kwade krachten’ leugengeesten met kwade bedoelingen noem? Ja, daar kan je in gaan geloven en dan gaat het de verkeerde kant op, zeg ik ook.
   
  Het punt is namelijk dat ik Geloof, aanhaak, altijd contact zoek, met goede, scheppende krachten, waarvan ik weet en al heel lang ervaren heb dat hun invloed heilzaam op ons denken en handelen en dus ook op de resultaten is.
  Men weet hier dat ik dat binnen het christelijk geloof vind.
   
  Een probleem is dan, denk ik, dat wij (de christenen) in Jezus weten onze vrijheid te hebben gevonden en dat hier op het forum de gedachte vigeert dat wij opgesloten zitten binnen ons geloof.
  Dat laatste is niet zo gek, waar er in veel kerken benauwende verplichte cultuurtjes bestaan.
  Maar die cultuurtjes hebben niks met Christus te maken, zeg ik dan. Die zijn verzonnen door lieden welke zelf machtshonger hebben binnen de kerken. (fout dus)
   
  Ja, dan leert Gods Woord ook nog dat als we laat ik maar zeggen van het goede afvallen, we in de invloedsfeer van het kwade neerkomen, omdat we niet blijven zweven. (van ‘verheven’ denken en handelen vervallen we uiteindelijk dan in lage lusten en hebberigheden.)
  En u begrijpt hopelijk wel dat we dat niet meer onder geloven rekenen.
  Dat kan wel super religieus uitpakken hoor, maar dat is dan een heel ander kapittel.
   
  Dan kan ik het niet laten aan al die arme zielige moslims te denken, die onderworpenen! (aan de sharia en zo), zoals het woord islamieten betekent. Ja, dat rekent men dan onder de geloven.
  Als ‘ketter’ op dit forum reken ik zelfs veel wat voor wetenschap door moet gaan onder geloven.
   
  Als ik van dat laatste een voorbeeld zou mogen geven in genomen vrijheid, dan zou ik de planologie en stedenbouw willen noemen. Wellicht hier zwaar off-topic, maar ik heb dat langs de rand van mijn bouwvakstudie jaren kunnen bestuderen buiten de universiteiten om, waar ik anders zwaar verplicht zou worden geconditioneerd door de facultaire machthebbers.
  Wel middels de literatuur, en ik kwam tot volkomen tegengestelde conclusies van wat op de academiën werd ingegoten. Daar is natuurlijk geen boterham mee te verdienen en ik mag blij zijn dat ‘zendelingen’ tegenwoordig nog slechts in figuurlijke zin worden ‘opgevreten’ en ‘profeten’ aldus ‘gestenigd’.
   
  Blijft overigens dus wel mijn stelling dat de kat en ook wat ik maar even (niet laatdunkend bedoeld) de domme massa zou willen noemen, niet uit geloofsovertuiging kwalijk handelt, maar dat doorgaans toch geldt: ‘om der wille van de smeer, likt de kat de kandeleer’.
   
  @ geestverwant Plato: slechts uw allerlaatste haakje sluiten, had voor mij een haakje openen moeten zijn, met dus een ander smoeltje tot gevolg, omdat we hier over een trieste zaak spreken.
  En waar u toch al weet dat ik knap sleets ben, durf ik mijn oude vader zaliger ook nog wel even aan te halen, welke ons leerde: ‘wie een dubbeltje rijk is, wil er graag een stuiver bij hebben. Wie een kwartje rijk is, wil er al een kwartje bij hebben. Maar wie een knaak rijk is wil er al wel een tientje bij hebben’. (een progressieve reeks dus)
   
  Hoeveel zou de rijkste 1% er nog méér bij willen hebben? 
  ( wat ze al decennia lang uitstekend gelukt is ook?!) :-(

  1. Bedankt voor het delen van je visie.
    
   Ik gebruik blijkbaar een iets andere definitie van het begrip ‘geloven’. Bij mijn definitie rijkt het verder dan geloof in het ‘hogere’, hoewel er ook overeenkomsten zijn. Ik bedoel met geloven, het ovenemen van een aangeboden gedachte of bewering. Zoals bijvoorbeeld het geloven van een bewering van een politicus.
    
   De vraag die ik mezelf gesteld heb is: is het nodig om je eigen gedachten de baseren op hetgeen anderen zeggen? Heeft geloven in die betekenis überhaupt een zinvolle functie? Ik neem waar dat dit ons in veel gevallen kwetsbaar maakt voor onwaarheden, voor leugens. Een leugen heeft immeers alleen effect als die leugen geloofd wordt.
    
   De vraag is dus: is geloven noodzakelijk danwel zinvol? Of juist (in relatie tot hetgeen onze voorkeur heeft, zoals bijv. vrijheid, of vrede) contraproductief? Het het baseren van onze gedachten op geloven wel een goed idee?
    
   De menselijke gedachte kan maar op twee manieren tot stand komen: door geloven (overnemen van een gedachte of bewering van een ander) of door waarneming (en daar een eigen gedachte over vormen).
    
   Dit laatste sluit het ‘hogere’ zeker niet uit. Om de Bijbel als voorbeeld te noemen: hierin zegt het God-personage: ‘Ik ben de Schepper’. Maar hij zegt ook: ‘Ik ben het Al. Ik ben Al dat is’. Hij zegt daarmee dat hij niet alleen de Schepper is, maar ook de Schepping (Al dat is). De Schepping is dus de Schepper, en omgekeerd. Het is hetzelfde ding.
    
   Die God is dus waarneembaar. De Schepping (alles dat er is) is namelijk voortdurend om ons heen, en we maken er zelf ook deel van uit. Het IS (volgens de Bijbel) die God. Daarin hoef je dus niet te geloven, dat kun je gewoon waarnemen. Door het waar te nemen, maak je er kennis mee. Door dat waarnemen maak je dus kennis met God. En daarvoor is geloven overbodig.

 15. Pieter: Zou je ook een visionair artikel kunnen schrijven over hoe een geldloze en hiërarchieloze samenleving eruit zou kunnen zien? En hoe dit stapsgewijs te bereiken? Zodat er weer een wereld komt die weer waarde hecht aan hetgeen waarde heeft. Alvast bedankt voor je reactie.  
   

 16. @ Oom T
   
  Dat zit wel in de pijplijn, maar ik kan niet beloven wanneer het klaar zal zijn. Hoewel dat misschien niet door iedereen opgemerkt zal worden, besteed ik altijd veel aandacht aan hetgeen ik schrijf en probeer ik het zo zorgvuldig mogelijk te doen. Dat is overigens niet altijd een garantie voor een goed resultaat, maar ik doe in ieder geval zoveel mogelijk mijn best  :-)
   
  Wel kan ik vast zeggen dat het veranderen van de samenleving, mijns inziens, niet geleidelijk of stapsgewijs zal gaan. DAT er grote veranderingen op til zijn, lijkt me onvermijdelijk. HOE die er precies uit zullen zien is nog niet helemaal duidelijk.
   
  Het hangt volledig af van de denkwijze van alle mensen, en hoe die door het vastlopen van de huidige inrichting van de wereld (wereldwijde crisis) beïnvloed zal worden en tot welke beslissingen dat zal leiden. Hoe sneller de huidige inrichting zal omvallen, hoe sneller we anders zullen (moeten) gaan denken.
   
  De noodzaak om anders te gaan denken zal dus voortkomen uit de onmogelijkheid om te blijven denken zoals we deden. Het is in mijn optiek daarom zinvol om nu alvast mogelijke nieuwe gedachten te formuleren en aan te bieden. Of mensen zich erdoor willen laten inspireren, is helemaal aan die mensen zelf :-)
   
  Binnenkort meer dus.

  1. Dat je een doordachte schrijver bent en de tijd ervoor neemt had ik al door. Voor schrijven geldt hetzelfde als met koken: Goed bereid kost even tijd. En garantie op succes? Als je geen fouten maakt, kun je ook niet verbeteren en daarmee de garantie op succes laten toenemen. Overigens is succes ook een subjectief begrip. :-)

   Ik heb denk ik al bepaalde vermoedens in welke richting het zou kunnen gaan. Maar ik wacht het wel af.

   Verder ben ik het eens met de opmerking dat verandering niet stapsgewijs verloopt. Kijk maar bijvoorbeeld naar de Franse Revolutie of de Twee Wereldoorlogen in de vorige eeuw. Dat zijn zeer belangrijke kantelmomenten die een enorme impact hebben gehad die bepaald niet stapsgewijs zijn verlopen.

   Ik ben zeer benieuwd naar je hersensspinsels die nog in de pijpleiding zitten. :-)     

  2. Pieter op zijn russisch Pjotr, weet dat je mijn volledige respekt heb gezien je onderwerpen. Ook hoe je je gedachten onderbouwd en vanuit dat gegeven samenstelt. Veel hieromtrent te lezen tussen de regels door, dat vergeet menigeen om ook tussen de regels door te lezen, jammer genoeg. Mijn mentor van het Leven zou gezegd hebben; goed gedaan jochie, ga zo door. Mvg Paul.  :-D 
    

Laat een reactie achter