Video: is democratie het logische eindpunt van een modern land?

Tot voor kort waren alle moderne ontwikkelde landen democratieen. Dat is nu niet meer zo: China, dat in de grote steden aan de kust weinig onderdoet voor de klassiek westerse landen, kent bijvoorbeeld geen verkiezingen en functioneert redelijk goed. Is het mogelijk een modern land te runnen als bijvoorbeeld een dictatuur, oligarchie of autocratie? Politicoloog Eric X. Li gaat in op deze vraag in deze TED talk.

Democratie maakt dat corruptie veel lager is dan in een dictatuur, maar ook kadaverdiscipline en een alomtegenwoordige geheime dienst zoals de Stasi kan corrruptie binnen de perken houden. Een ander voordeel van de democratische samenleving is de grotere mate van innovatie. Echter, nazi-Duitsland en nu China bewijzen dat ook een dictatuur technisch behoorlijk innovatief kan zijn. Is onze toekomst een dictatuur? Of hebben democratieen toch een streepje voor?

92 gedachten over “Video: is democratie het logische eindpunt van een modern land?”

 1. Democratie? Laat me niet lachen! Het is niets meer dan een manier om mensen het idee te geven dat ze medezeggenschap ergens in hebben. Er is maar 1 groep dictators: De Illuminati !
  En de rest van de (gehersenspoelde) kudde huppelt er (door hebzucht gedreven) achteraan!

  1. Echt zonde dat conspiracytheoristen deze site zijn gaan gebruiken als platform om hun geloof te verkondigen. Dit maakt een serieuze gedachtenwisselingen onmogelijk.

   @Robert; ervaar je dat echt zo of heb je dat ergens gelezen of in video gezien. Geloof je echt dat de door jou genoemd clubje alles in deze wereld bepaald? Jij bent diegeen die gehersenspoelt is!

   1. Maar je bent het met hem eens dat het grote geld de macht heeft…?
    Dan is de vraag of dat één klein clubje is of meerdere clubjes…
    Ik bedoel, je gaat ons toch niet vertellen dat we nog in een democratie leven?
    Mocht je het op dat vlak ook niet eens zijn met Robert H dan zal ik je een lijstje geven waaruit blijkt dat we objectiveerbaar niet in een democratie leven.

    1. Een zwartwitte voorstelling van zaken is onjuist en negeert de verworvenheden van pakweg de laatste 100 jaar. We kunnen stellen dat de mogelijkheden die we nu hebben, dankzij ‘de elite’ is.

    2. Bedoel je de verwovenheden over de ruggen van anderen op deze planeet Tui?En om dat even nog zwart-witter te stellen of een vraag te lanceren die je daar verder over doet nadenken.Wat zou er wel niet mogelijk geweest zijn als er oprechte en gerichte algehele ontwikkeling was geweest en alle kennis oprecht en eerlijk ingezet zou zijn t.b.v algehele evolutie van de gehele mensheid?Zonder de vernietiging van oude waardevolle culturen en kennis daaruit en daarbij niet te vergeten de daaruit komende achtergehouden kennis , dit alles om eenzijdige evolutie welvaart en groei te bevorderen.Ja dat hebben we te danken aan die elite die jij hier aanhaalt.En alsmede de reden waarom we nu als planeet in een algehele crisis verkeren.SCHEEFGROEI.

    3. Beste Moerstaal, als je die lijst zou maken, zullen mensen zich wellicht snel afkeren van lezing. De waarheid is soms zwaar om dragen, zeker omdat we er vaak – misschien totaal onbewust hiervan – zelf aan bijdragen. Op deze manier kunnen makkelijk zien hoe de psychische manipulatie werkt, democratie faalt en is totaal ontdaan van normen, waarden en ethiek. Door de gekende en zichtbare psychische afweermechanismen wordt de zaak enkel maar erger gemaakt, niet beter. 

    4. Ik weet even niet waar op of hoe ik moet reageren. Maar het ik wel de zinloosheid daarvan in.

    5. Beste Tuihu, waar het over gaat is dat we ons doorheen onze evolutie steeds bewuster worden, zie bv naar de geschiedenis van onze gevangenissen en de praktijken die werden verbannen (cfr Foucault). In de buitenwereld is dat net zo maar wil niet zeggen dat we het goede kunnen gebruiken om het slechte te vergoeilijken. Vandaag wordt het slechte uitvergroot omdat we nu eenmaal midden in een culturele transformatie zitten en dat is van een totaal andere orde dan een stapsgewijze evolutie, het betekent een drastische omwenteling die mensen (vaak uit onwetendheid waar het nu echt over gaat) op verschillende manieren laat reageren, zowel regressief als progressief. Dit creëert een spanning in de maatschappij die kan leiden tot haar ineenstorting (oorlog en opstand) of tot een doorbraak (een fluwelen revolutie). Net om deze reden faalt politiek op een haast onwaarschijnlijke wijze, men blijkt blind en doof te zijn voor deze evolutioniare tendensen waardoor de bevolking dan ook niet de informatie krijgt waarop ze recht hebben.  

   2. Beste Tuihu, hoe je het ook wil noemen en/of wie ook de schuldige is, onze democratie is totaal ontdaan van ethiek, het is helemaal geen democratie, alle rationaliseringen ten spijt. Het is veel moelijker om dat te ontkennen dan oog te hebben voor de ontegensprekelike bewijslast hiervoor.  

    1. Eenvoudig voorbeeld dat we wiskundig makkelijk kunnen hardmaken, vandaag wordt gevraagd aan miljoenen mensen om enkele jaren van hun leven te offeren om een geldtekort op te vangen. We weten dus perfect dat dit anders kan, waar is dan de ethiek? Het is letterlijk slavernij, iets dat je niet zomaar weg kan redeneren door de stelling dat het nu beter is als vroeger, het is nog veel erger wanneer we het binnen deze context plaatsen.

  2. Ja, zoals je het zegt, miljoenen mensen wordt economische nonsens opgesolferd en toch blijft men het democratie noemen. Het ergste van deze manipualtie is dat mensen het allemaal als zoete koek slikken en het gaan navertellen alsof het allemaal waar is. De democratische meerderheid wordt hierdoor in slaap gewiegd en netjes in bedwang gehouden met slaapverwekkende boodschappen over menswaardigheid en solidariteit, het is daarentegen een flagrante schending van fundamentele mensenrechten. Zo gezien, onze huidige democratie uit zich vandaag in veel meer dictators, het verschil is dat ze nu gewoon samenwerken en de bevolking wijsmaken dat het systeem rechtvaardig is, niet is natuurlijk minder waar.  

    1. Inderdaad, we hoeven maar naar het nieuws te kijken om te zien hoe weinig we van ethiek begrepen hebben. Mensen sluiten dan ook liever de ogen voor deze ellendige toestanden, het doet geen afbreuk aan wat we dan wel al bereikt hebben maar dat wordt vaak als excuus ingeroepen waardoor het behoort tot de psychische afweermechanismen. In onze maatschappij hebben we geleerd om deze mensonwaardige toestanden in beschaafde termen te omschrijven, het intellect of de ratio wentelt zich hiermee in een soort van zelfbedrog dat er zeer leuk uitziet maar ook de harde waarheid ontkent.

    2. Beste Tuihu, uiteraard is het een zaak van waarnemen, het goede en het slechte zit steeds in dezelfde kiem. Als we de huidge situatie op verschillende manieren belichten, verdwijnen verschillende problemen als sneeuw voor de zon. Als we niet bereid zijn tot diepgaander reflectie en ons verankeren in troosteloze platitudes dan verandert er natuurlijk niets, deze werkwijze kan je eeuwig aanhouden om vervolgens gelijk te krijgen wanneer er eeuwen later nog niets veranderd is, heel logisch op deze manier van denken en handelen.  

   1. Het is maar hoe je het beklijkt, ze werken gewoon samen. Heb je er nog niet op gelet? Ze wisselen om de zoveel tijd gewoon van plaats en doen zeer gewichtig alsof ze elkaars politieke vijanden, in werkelijheid doen ze er alles aan om de bevolking te misleiden en dat doen ze in consensus volgens achterliggende afspraken. 

 2. Beste Tui, hier zit ineens een heel nest van conspiracytheoristen, hun uiterste best te doen om jouw eigen objectief gegeven mening er onder te sneeuwen. Tsja, ze zijn voorspelbaar, dat had ik al beschreven. Het zal hier zo wel wemelen van pagina’s grote epistels, van hun eenzijdige wereldbeelden, die geen andere mening en inzichten dulden, dan die van hun. Is dat even oppertunistisch escapisme van de bovenste plank.
   
  :)  :)  :)  ;)

  1. De controverse van de studie uit zich vooral in het feit dat we de bewijslast niet kunnen ontkrachten dan wel richt het onderzoek zich naar ‘het waarom’ de theorie niet ontvankelijk wordt verklaard. Finaal heeft dit geleid tot wat we ‘The Money Illusion Syndrome’ hebben genoemd, in algemene zin spreken we over bewustwording en visieverruiming. De wiskundige bewijslast geeft ons zekerheid over de theorie, vervolgens dienden we op zoek te gaan naar verklaringen voor de niet aanvaarding en erger, zelfs afbraak, persoonlijke aanvallen en totale negatie. Diepgaander reflectie heeft ons vrijwel automatisch geleid naar (oa) het element van begrensde of beperkte rationaliteit met in het kielzog een aantal zwaarwichtige misvattingen over economie en aanverwante thema’s. Een reeks van psychische afweermechanismen vormen een obstakel voor het progressieve en welzijnsbevorderende kenmerk van de theorie, hierdoor stoten we op een element van omgekeerde effectiviteit.

   1. Je komt niet rationeel over prosument, wel opzettelijk kakkerig, zodat jouw dure taalgebruik de eenvoudige mens een loer kan draaien. Uit je opmerking van 21.50 hier blijkt; je wilt uiteindelijk jouw zin door drijven met geweld. En wie gaan er dan bloeden, juist, de eenvoudige mens die jij wilt manipuleren, en zelf je handen dan wassen in onschuld.

    1. Vaak ontstaat bij zo’n ontwikkeling een grote tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders. Deze ontwikkeling wordt doorgaans afgedwongen doordat zich in de werkelijkheid met groeiende incidentie verschijnselen voordoen, die niet langer vanuit het oude paradigma kunnen worden verklaard, daarmee niet zelden zelfs in volledige tegenspraak lijken te zijn. Meestal blijkt pas achteraf, wanneer de aanhangers van het oude, al te beperkt gebleken wereldbeeld hun invloed en macht hebben verloren, dat er sprake was van een echte revolutie. De Nederlandse natuurkundige Hendrik Kramers was eerder dan Kuhn al met soortgelijke ideeën gekomen. (fundamentals)

 3. Beste visionairen, de basis gegeven van de mensheid is dat we kuddedieren zijn en een leider nodig hebben. Solitair levende mensen kom je zelden tegen, ondanks dat ze er zijn. Macht is een begrip, die in ons DNA verweven is. Welke vorm je ook wilt ontwikkelen om leiderschap te profileren, het zal altijd onderhevig zijn aan uitbuiting van de zwakkere. Leiders die daadwerkelijk voor het goede van de mensheid willen knokken, worden vermoord en of iets van die strekking. Maw het maakt niet uit welke vorm je verkiest van leiderschap. Belangrijk is hoe je zelf in dit leven staat en je daarmee om gaat. Ongeacht de manier omtrent dit gegeven is, dat je er goed in vinden kunt en ermee leven kunt. En mede daardoor een ieder in zijn waarde kunt laten om zijn/haar eigen keuze te maken. Vanuit dat standpunt, zou je van een kleine democratie kunnen spreken, maar dan wel een zeer minuscule democratie. Geniet van datgene wat je hebt en maak ervan wat er van te maken valt. Hoe beperkt het dan ook mogen zijn, dat is de kracht van het positief denken. Mvg Paul.

  1. Beste Paul, vraagje, mogen we als bevolking van onze leiders verwachten dat ze zich volwassen gedragen en ook getuigen dat ze hun functie waard zijn? Iedereen kan vandaag een boek lezen om zich te vergewissen van de flagrante schending van fundamentele mensenrechten. Het volstaat mi niet langer om dit even weg te redeneren, tenslotte gaat het over de foltering van een meerderheid die hier echt niet om gevraagd hebben, bestaat er niet zoiets als elementair fatsoen dan? Deze democratie is werkelijk mensonwaardig, als we deze bikkelharde waarheid niet mogen uitspreken, waar zijn we dan nog wel mee bezig? Ter getuigenis een verklaring uit een ander artikel op deze site. Uiteindelijk helemaal zo moeilijk niet …
    
    
   Wanneer tribalisme zijn eigen rustige gang kan gaan, is het betrekkelijk mild, eenvoudig omdat de middelen en technologie ervan relatief onschadelijk zijn. De hoeveelheid schade die iemand met pijl en boog kan aanrichten in zijn leefomgeving en bij zijn medemensen is beperkt (en dat gemis aan middelen is niet per definitie een blijk van gezond verstand). Maar de geavanceerde technologieën van het rationalisme kunnen, wanneer ze gekaapt worden door tribalisme en etnocentrische drijfveren, vernietigend zijn. (Vijf belangrijke aanwijzingen)
    
   Voor wat DNA betreft hebben we vandaag de epigenetica, door al deze mooie onderzoeken wordt de situatie enkel maar erger, niet beter. Slaapt politiek dan letterlijk misschien?

   1. Kijk kijk, “De hoeveelheid schade die iemand met pijl en boog kan aanrichten in zijn leefomgeving en bij zijn medemensen is beperkt (en dat gemis aan middelen is niet per definitie een blijk van gezond verstand).”
    Mooie presentatie van wat jullie werkelijk willen, maar verhullen in bewezen onleebare taal. Wil je daar voorbeelden van hebben, het kan hoor.
    Leuk om te lezen, als net je kind van 5 jaar is doodgeschoten op een Amerikaanse school.  :(
    Het stikt daar van de jeugdige activisten, als gevolg van een verkeerd wereldbeeld, dankzij mensen die graag anderen willen aanzetten tot geweld.

    1. Zeer zeker, heel Europa (en meer) economische nonsens wijsmaken zal leiden tot poeslieve reacties, de bewezen onleesbare taal is beter te begrijpen door het element van begrensde of berperkte rationailiteit diepgaander te beschouwen. Zie ook bv punt 4 van dezelfde studie.   

    2. Zeker, ben blij dat je ook ziet dat men de bevolking economische nonsens wijsmaakt. Als je dat bewijs zou gaan ontkennen, zou ik me ernstig zorgen beginnen maken. Het is een stap in de goede richting, aan vreedzame alternatieven ontbreekt het niet, ook dat is een voordeel.

    3. Eenvoudig verhaal nochtans
      
     Gezien de neutraal wetenschappelijke bewijslast ontkiemt nu vrijwel spontaan de vraag wie er schuld treft voor deze toch wel flagrante schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als we ons democratisch bestel beschouwen dan lijkt het logisch om met de vinger naar politieke overheden te wijzen, ze werden immers verkozen om als ‘goede huisvader’ de bevolking te dienen. Ondanks ons gevoel en geweten hier danig op de proef gesteld wordt, kunnen we vooralsnog enige twijfel opperen. Namelijk, in hoeverre is deze informatie duidelijk en gekend? Als verzachtende omstandigheid beroepen we ons op de besluitvormingstheorie van Herbert Simon, hij formuleerde een aantal axioma’s ter beschrijving van deze theorie:
      
     1. de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen
     2. de alternatieven die hij kent kan hij niet alle simultaan vergelijken
     3. als gevolg van de eerste twee axioma’s zal de mens niet het optimale alternatief kiezen
     4. de mens beschikt over een set routineacties
     5. deze routineacties bestaan alle los van elkaar
     6. elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel beschouwd
     7. als gevolg van 4 en 5 zal 2 pas in werking treden als routineacties niet meer volstaan
      
     Een aantal scenario’s vloeien hieruit voort, als we de verschillende opties bespreekbaar stellen en (1) er wordt gevolg aan gegeven, dan wordt de schuldlast omgevormd tot een element van beperkte of begrensde rationaliteit, in lijn met de Financiële Relativiteitstheorie die we als noviteit beschouwen. We gaan er hier vanuit dat niemand schuldig kan bevonden worden uit onwetendheid, de nieuwe informatie kan op dat moment wel in rekening gebracht worden waardoor eerdere beleidsbeslissingen herzien kunnen worden. Als de informatie (2) niet gehonoreerd wordt, kunnen we spreken over schuldig verzuim en ernstige nalatigheid, de gevolgen mensonwaardig.

   2. Prosument, het woord tribalisme ken ik niet. Is dat gelijk aan trialisme? in het laatste geval heb ik nieuws voor je, trialisme is geen natuurkundige wetgeving. Alles, maar dan ook alles en de daarbij behorende werkbare systemen bestaan alleen maar uit dualisme, gezien vanuit het hele tot zover bekende universum. Inderdaad, de leiders van een volk behoren de juiste studie enof papieren te hebben, aantoonbaar, voordat ze een leiderschap aan mogen gaan. Maw het volk moet de papieren kunnen controleren. Mvg Paul.

    1. Wellicht zullen naar trdiatie nog heel wat Babylonische spraakverwarringen moeten trotseren om elkaar te begrijpen, finaal wordt het heel eenvoudig als we al beginnen met drie niveaus te onderscheiden en hun karakteristieken in kaart te brengen.
      
     (1) egocentrisme
     (2) etnocentrisme (cfr tribalisme)
     (3) wereldcentrisme
      
     Dit is een normaal groeiproces van overstijging en omvatting, als echter ego- en etnocentrisme bekrachtigd wordt, dan krijgen we nooit zicht op het werelcentrisme waarbinnen tal van conflicten als sneeuw voor de zon verdwijnen.
      
      

    2. Prosument, ja er zal veel en vaak Babylonische spraakverwarring zijn, zowel op visionair en in het leven. Dat vind ik ook het mooie aan visionair, dat het een leerzaam gegeven is mits je daar dan ook voor open stelt. Daarnaast ben ik nooit te oud om te leren. Efin we zijn afgelopen vrijdag weer heel thuis gekomen en kunnen weer terug kijken op een mooie periode en mede ook weer een leerzame tijd in de natuur. Mvg Paul.

    3. Welkom terug in de toekomst, er is nog niets veranderd behalve het decor en de poppetjes. Het doel is nog altijd hetzelfde :) 

  1. Ben er zelfs zeker van dat ik daar niet in zal slagen, het resultaat wordt beïnvloed door de waarnemer en die is er vaak enkel op uit om anderen aan te vallen, zoals de projectie in je bericht mooi laat zien. Steeds hetzelfde.

   1. Het bezit van wapens onder het volk propageren, met alle gevolgen van dien, is in de context van jouw commentaar bezien, de reden waaarom waarnemers beïnvloed zijn, en steeds hetzelfde reageren.

    1. Dat geloof ik, waar de studie over gaat is iets anders nochtans. De studie stelt dat nobele plannen steeds gekaapt worden door onvolwassenheid, om deze reden faalt democratie. En wat bijzonder is dat een meerderheid de dupe is van een minderheid, volledig in tegenstelling tot wat democratie zou kunnen of moeten zijn. De bevolking wordt zeer belangrijke informatie onthouden door mensen die stellen dat ze de bevolking dienen, de situatie is dus wel degelijk zeer ernstig te noemen.    

 4. Ik neem aan dat de mensen die op visionair actief zijn zelf objectief en rationeel naar de wereld kunnen kijken waarin wij leven. En als je objectief en rationeel kijkt naar de wereld waarin wij leven dan is het vrij helder te zien hoe de wereld werkt. Het is altijd zo geweest, de sterkere/slimmere staan boven de zwakkere/dommere zo simpel is het en zo zal het blijven. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Als je kijkt naar de samenleving van de Egyptenaren en hoe hun pyramide maatschappij werkte hebben wij daar een moderne variant van.
  Mooie van vandaag is dat kennis zowat overal bijna vrij beschikbaar is. Boeken en het internet en alsnog kiezen de meeste mensen ervoor om hun brein te vullen met onzin. Een simpel voorbeeld, als je views bekijkt van Will.I.Am en justin bieber bij elkaar optelt en videos van alle Ted videos optelt kan je zien waar het nivo van de gemiddelde/massa ligt.
  Wie zijn eigen meesters kiest maakt zichzelf tot slaaf.

   1. De onderdrukking kan alleen plaatsvinden als mensen dit toestaan en tot op de dag van vandaag wordt dit geaccepteerd en toegestaan merendeels omdat de gemiddelde persoon “dom” is.
    Nou kunnen we allemaal van alles gaan bedenken hoe we de gemiddelde persoon slimmer kunnen krijgen zodat zijzelf wat kritischer kunnen gaan nadenken maar het feit is dat vandaag iedereen een boek kan kopen en het internet kan surfen om zichzelf als mens te verbeteren in zowat alle gebieden qua intelligentie en lichaam. Maar de mens kiest er voor om eerder thuis om de bank te zitten en 1 of ander popstar reality show te bekijken of roddels te lezen.
    Als iemand je in je kont loopt te naaien en je doet er niks aan, dan verdien je het om genaaid te worden.

    1. Heeft politiek dan niet de verantwoordelijkheid om al die ‘domme’ mensen correct in te lichten? Waarom doen ze dat niet?

    2. Idd, als de politiek en mainstream media continue “nobele” leugens verspreiden om het volk dom te houden dan ligt de schuld toch echt gedeeltelijk daar. Het probleem is dat machthebbers nooit behoefte hebben aan mondige intelligente kritisch denkende burgers omdat die een gevaar vormen voor hun positie.

     Dat is echter allemaaal vanuit een concurrentie paradigma gedacht. Juist door mensen wel goed in te lichten kun je hun talenten veel beter inzetten voor het voortbestaan van de gehele mensheid.

     In mijn ogen is dit dan ook een zeer ernstig misdrijf van zowel de politiek als de mainstream media, het continue bedriegen, beliegen en volpompen met totale onzin van mensen hun verstand om het te saboteren.

    3. Volledig mee eens Douwe, als we dat niet eens (h)erkennen of mogen zeggen, waar zijn we dan in Godsnaam mee bezig? Net omwile van die economische crisis wordt dat nog veel en veel duidelijker. En stel nu dat de bevolking echt zo dom is als politiek doet uitschijnen, dan is het hun taak om die mensen te helpen met hun dommigheid, niet andersom. Nu, ondertussen weten we ook wel dat helemaal niet klopt, met een paar muisklikjes vindt je het ene bevrijdende alternatief na het andere, het zijn alternatieven die ons allen ten goede komen maar hierover horen we niets van politiek, integendeel. Visionair zijn is makkelijk, je kan zo voorspellen wat er gaat gebeuren als we niet dringend van richting veranderen, niet moeilijks aan. Ik laat het traditionele escapisme hier even buiten beschouwing, op den duur ga je nog denken dat escapisten ingehuurd zijn door politiek om elke ware doorbraak in de kiem te smoren.      

 5. @Moerstaal e.a.:

  Voordat we vragen als: “vind jij dat we in een democratie leven?” kunnen beantwoorden, zou ik toch eerst willen weten wat jullie onder een democratie verstaan. Ik heb het vermoeden dat de manier waarop veel mensen ‘democratie’ zien, simpelweg utopisch is – het is nooit te bereiken. Dat een democratie in de praktijk nadelen kent, zal niemand ontkennen. Dat het niet ideaal is dus ook. Maar alle alternatieven kennen nadelen, en het topic hier is: zijn de nadelen van het ene systeem verdraaglijker dan van het andere systeem in de moderne tijd? Of, letterlijk uit het artikel: “Is het mogelijk een modern land te runnen als bijvoorbeeld een dictatuur, oligarchie of autocratie?”

  1. Ben je op de hoogte van wat een meritocratie is, vind je dat niet een stuk idealer ?
   Of zie je daar ook vette nadelen in, ( op Wikipedia staat een korte duidelijke uitleg hiervan ).
   Of wat vindt je van internet democratie ? Bij een dictatuur, oligarchie of autocratie is de macht teveel geconcentreerd/gecentraliseerd.
   Dat werkt corruptie in de hand, en daar staan ze ook om bekend.
   Bij een communistische dictatuur hebben ze wel meer zelfreflectie denk ik, maar lang niet genoeg.
   In een dictatuur mag je alleen maar hard werken en je mond houden vanwege de corruptie.
   Het is dus wel mogelijk om een modern land zo te runnen, maar volgens mij kan het niet nog on idealer.

 6. Voor een antwoord op de vraag in dit artikel, verwijs ik naar wat de Dalai Lama (volgens mij in The Art of Happiness) heeft gezegd. Het kost me te veel tijd om de precieze tekst op te zoeken, maar volgens mij zei hij zoiets als dat in een individualistisch ingerichte maatschappij zoals we in het Westen veel zien, mensen over het algemeen creatiever zijn (meer hun eigen kop ergens bovenuit durven te steken) dan in een maatschappij die meer is ingericht rondom het collectief (zoals je in het Oosten meer tegenkomt). Dit wil overigens niet zeggen dat individualisme beter is dan collectivisme, ieder heeft zijn eigen voor- en nadelen.

  Het lijkt mij dat een democratie over het algemeen een individu meer vrijheid geeft zich te ontplooien dan een dictatuur, waardoor een democratie in de praktijk vaak een voedzamer bodem biedt voor innovatie. Maar of een democratie het eindpunt is…?

  1. Democratie was een mooie gedachte, inmiddels werd het volledig om zeep geholpen. Doorgaans verzinnen we dan een andere term rond hetzelfde grondbeginsel, ook dat zal een mislukking worden tenzij we mens en milieu terug centraal stellen. Vooralsnog is dit iets voor veel en veel later, men heeft nu andere prioriteiten en doelstellingen.  

 7. Nee, dat is het niet. Als je de video hebt gezien, dan kom je tot de conclusie dat er meerdere mogelijkheden zijn. Democratie is een puur westers ideaal. Deze video laat zien dat er ook alternatieven zijn die blijkbaar werken. Sta er open voor. Democratie is niet de enige weg. Er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome.

  1. Er zijn veel alternatieven maar die liggen netjes in de schuif en worden genegeerd, in het verlengde doet men rustig verder met de bevolking desinformatie te verschaffen. Misschien moeten we ons even een andere vraag stellen, waar ligt Rome en hoe ziet dat Rome er dan uit?

 8. Democratie, dictatuur, plurocratie, oligarchie, autocratie, man, ik zet ze allemaal bij het oud vuil langs de kiant van de weg. Het is allemaal list en bedrog. Kijk nou eens naar wat je het liefste wil; dat is toch gewoon -openheid- ? Volledige transparantie en kaar is Kees. As simple as that.

  1. Ja, zo is dat, dit proces is volop aan de gang en wekt natuurlijk de nodige frustratie en afkeer. Het voordeel van de economische crisis is dat mensen zich hier steeds bewuster van worden en dan ook inzien dat onze democratie faalt op een haast onwaarschijnlijke manier. Maar dat is op zich niet wat democratie zegt, het is de pathologische versie die zich manifesteert wanneer onethisch en onvolwassen gedrag als een virus het goedbedoelde systeem ziek maakt. We hebben dus een reiniging nodig van het systeem, iets dat best gerealiseerd wordt door het van binnenuit te transformeren en dat vormt nu net het probleem. In het andere geval zouden we het kind met het badwater weggooien, om beetje later een soortgelijk systeem te installeren dat wellicht met een andere term zal omschreven worden, naar idee blijft het wel hetzelfde. Kortom, hedendaagse politiek vormt het probleem, ze blijven ons bestoken met desinformatie en dat is een democratie onwaardig. 

 9. Eigenlijk maakt het niet uit wat voor systeem je opstelt of het nou een dictatuur is of democratie als de mensen die de basis vormen voor dit syteem een stel idioten zijn zal het syteem idoot zijn.
   
  Ik ben het er niet mee eens dat het de verantwoordelijkheid is van de politiek om de mens te voeden met nuttige informatie en zgn op te leiden tot kritisch denkende burgers, elk volkwassen mens heeft totale controle over zijn eigen denken kennis en leven. De meeste mensen kiezen simpelweg om te luisteren naar onzin ipv zin.
  Zolang jij de verantwoordelijk in iemands handen legt, moet je niet zeuren als diegene je in de kont pakt ermee, dan had je slimmer moeten zijn en eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.

 10. De ‘democratie’ van de VS wordt gedomineerd door twee partijen die elkaar afwisselen, in de praktijk erg op elkaar lijken en beiden gesponsord worden door het bedrijfsleven.
  Het is de vraag of dit een echte democratie is of slechts een schijndemocratie.
  Zoals Germen laat zien is een dictatuur inderdaad in staat om alle middelen op een effectieve manier in te zetten bijv. voor technologische vooruitgang op bepaalde gebieden.
  De grootste technologische vooruitgang wordt geboekt in tijden van oorlog en dat zijn tijden waarin de groep zich volledig achter het gezag schaart en er in feite sprake is van een dictatuur.

   1. Helaas word die democratie door bepaalde partijen ondermijnd door ‘de inkopen’ van een bepaalde lobby door het overmatig sponseren van verkiezings-campagnes waardoor de uitkomst gemanipuleerd kan worden.Die lobby schijnt een vaste groep te zijn.Dan kan de regelgeving wel juist zijn maar de uitvoering ervan heeft geen dominante rol in alles.Geld is macht en koopt macht.http://www.mahalo.com/answers/feeds/question/how-much-funding-did-president-obama-take-from-lobbyists-during-his-campaignhttp://www.opensecrets.org/pres08/contrib.php?cid=N00009638

   2. Tuihu, zo staat het in de boekjes, daarmee is dan ook alles gezegd. Hoe hoe meer mensen ik hierover praat, hoe duidelijker het wordt dat politiek het obstakel is in onze maatschappij. Elk gezond denkend mens kan lezen waarom, er is geen tijd meer te verliezen als we nog meer leed willen voorkomen. Politiek heeft niet liever dan dat we de regeltjes volgen, het geeft ze een vrijgeleide om gewoon verder te doen met het rijkelijk rondstrooien van desinformatie. 

 11. Als ik het hier goed begrijp leven we dus in een gekozen dictatuur waarin het te (ver)kiezen leiderschap zichzelf middels beloftevolle en niet waar te maken demo’s aanprijst (democratie) waarna de partijen weer uiteenvallen in leiderschap en lijderschap.

  1. Inderdaad, dat is de nuchtere conclusie die we zonder meer kunnen maken. Iedereen kan dat voor zichzelf uitmaken en testen. De vraag is eenvoudig, noem een partij dit bv het Chicago Plan promoot en maak het verschil met wat ze dan wel promoten. Een mens hoeft echt geen zware studies te hebben gedaan om dat verschil te maken.
    
   Wat zegt het Chicago Plan?
    
   Het Chicago Plan dateert uit de jaren ’30 maar werd destijds genegeerd met bijzonder zware gevolgen (WOII), de crisis vandaag is vergelijkbaar waardoor het plan werd opgevist in de hoop dat beleidsmakers niet terug dezelfde fout maken. In volledige tegenstelling tot hedendaagse politieke berichtgeving volstaat het ons bewust te worden van volgende kernpunten:
    
   (1) Het doorbreken van traditionele economische cycli
   (2) Het technisch aflossen van staatsschulden
   (3) Het technisch aflossen van private schulden
   (4) De eliminatie van de vrees voor bankruns
   (5) Geen verantwoording voor hyperinflatoire toestanden
   (6) De installatie van een evenwichtig monetair beleid
    
   Maar doe ook eens de test, schrijf een aantal politiekers aan met vraag om een reactie waarom ze ons het bovenstaande niet vertellen. Anders gezegd, overtuig jezelf van de dictatuur waarin je leeft en niet omdat iemand dat gewoon zegt dat het zo is.
    
    

  2. Misschien ook interessant, wat komen kan …
    
   (5) Perhaps most importantly: This strategy will avoid repeating the worst part of the 1930s scenario where a Second Wave strangulation was left to play out fully, which resulted in massive bankruptcies in the productive economy, intolerably high unemployment and untold suffering, and a toxic political fallout that has proven a dangerous mess to disentangle once started. Hjamar Schacht, Hitler’s central banker, pointed out correctly that the electoral popularity of Nazism was directly due to mass “despair and unemployment”… (de ezel en de steen)

   1. Misschien even een hint om de huidige positie van de Eu-burgers nader te omschrijven los van je goed onderbouwde argumenten beste prosument , kijk eens op de kant van het twee euro muntstuk waar de twee staat.Draai de twee zo dat hij horizontaal recht staat dan kijk je waar de landen de starten aan de cirkel waar de sterretjes en de streepjes staan dan zie je boven het woord EURO subliminaal een verborgen fallus staan. M.a.w. we zijn de lul zolang de EURO er is en zal zijn.

    1. Klopt in zekere zin, als je echter tekent voor regressie zal het nog erger worden, dat is een getuigensi van angst en gebrek aan visie. Europa is te kortzichtig en zou nog veel ruimer moeten denken en dan kom je tot een wereldmunt. Het gaat niet zozeer over de munt zelf maar over een onmiskenbaar gebrek aan economisch (en derhalve menselijk) inzicht. Heel deze malaise is een zaak van normen, waarden en ethiek.

    2. Dat lijkt me zeer gevaarlijk zonder wisseling van macht of ten minste ruime tekenen van daadwerkelijke verandering van waarden en normen, waarbij de gerechtelijke aanpak van bepaalde partijen zeer zeker een van de tekens zou moeten zijn van inluiding richting dat tijdperk.Nog veiliger lijkt me toch wel enige mate van regressie door de nationale munt wederom overal in te voeren dan is de huidige ‘verborgen’ monopolaire machtspositie in iedere geval te doorbreken lijkt me , daar corporaties en private bankiers er de huidige macht mee beheersen.Maar dan lijken we terug te komen in een cirkel-redenatie.Een wereldmunt nu lijkt me geen optie ook al vind ik je theorieën zeer belovenswaardig en goed beargumenteerd , de bende die nu de toon aanvoert zou men geen nieuwe ‘wapens’ moeten aanreiken zoals een wereldmunt.Correct me if if i could be wrong, but i seriously doubt that position.

    3. Een wereldmunt is één van die middelen om alles transparanter te maken, het cultiveert op zich de noodzakelijke visieverruiming met tal van nevenefecten in het verlengde daarvan. De voorwaarde op succes is inderdaad een kwestie van normen, waarden en ethiek. Anders gezegd, als we elke progressieve maatregel kaderen binnen de pathologie waartoe het een oplossing wil bieden dan zal er nooit iets kunnen helpen. Op deze manier beperkt de mensheid zichzelf.

    4. Dat kent zeker een waarheid prosument , het is te hopen dat tradities niet boven algehele evolutie verkozen zullen worden , zodat daadwerkelijke ‘verlichting’ de weg van het goede door het zichtbaar worden van de waarheid naar de juiste weg zal leiden. Ik geloof zeker dat jou aangedragen gedachten en kennis dan een mogelijkheid zullen bieden.Ik blijf geloven in de kracht van het goede ,een ietwat vreemde uitdrukking maar ik geloof dat het in ieder van ons in essentie aanwezig is.

    5. Beste Jasper, hangt er een beetje vanaf wat je bedoelt met ’traditie’, eeuwige en derhalve tijdloze filosofie is ook een traditie maar dat vereist de (h)erkenning van evolutionaire proceseen, zowel in horizontale als verticale zin. Een generaliserende oriëntatie werd al eens gedeeld maar de paradox wil dat dit groeiproces zich uit middels nogal wat turbulentie en hardnekkigheden. In dit proces van overstijgen en omvatting is een wereldmunt slechs één van de vele voorbeelden dit tot ‘verlichting’ kunnen leiden, in dit specifieke geval elimineert het letterlijk elke vorm van valuta-oorlog. Zoals je wellicht ook weet gaat deze oorlog veel verder dan wel/niet voor de Euro kiezen, ter getuigenis wat er aan de hand is in de wereld … BRIC’s landen willen macht overnemen. Anders gezegd, een wereldmunt is alweer een stap dichter bij herstel en verzoening, het maakt een dergelijke oorlog tot een letterlijk absurditeit, de energie die we hieraan besteden kan dan ingezet worden in menswaardiger projecten die wel getuigen van normen, waarden en ethiek, begrijp je?.

    6. ’tijdloze filosofie is ook een traditie maar dat vereist de (h)erkenning van evolutionaire proceseen, zowel in horizontale als verticale zin.’
     In dit geval refereer ik ook naar die/een tijdloze filosofie welke vanuit de geheime genootschappen vanuit bepaalde tradities ook in koningshuizen in stand gehouden lijkt te worden en welke juist vanuit een bepaalde schadelijke filosofie beredeneerd/gerechtvaardigd lijkt te worden.Waarbij onze fundamentele vrijheden eerder als een last/bedreiging worden gezien , in mijn ogen stagneren bepaalde tradities juist die werkelijke evolutie.En daarmee werkelijke algehele evolutie welke de gehele mensheid zou kunnen dienen.Ik begrijp je punten verder die je hier aanhaalt welke in de huidige realiteit theoretisch zeker haalbaar zouden zijn en praktisch ook uitvoerbare mogelijkheden bezitten.MvgJasper.

    7. In dat geval heb je het over literalisme, is heel wat anders dan eeuwige filosofie en daar uiting aan geven. Mensen misbruiken maar al te graag filosofie in het eigen belang, totaal ontdaan van haar waarachtigheid. Ook traditiie, zeg maar.

    8. Dan zou deze berichtgeving jou ook bijzonder goed kunnen stemmen beste prosument http://www.spirit.kauwila.net/wordpress_kauilapele/z_FULL_Paradigm_corrected.pdf —Volgens dat bericht aansluitend op een bericht welke hier al eerder op dit blad geplaatst is door Keimpe de Jong zou het een nieuw paradigma aankondigen.Hier het volledige vertaalde artikel http://docs.google.com/gview?url=http://oppt-nederland.info/phocadownload/Nederlandse-OPPT/ned-vertaling-van-oppt-lawfully-forecloses-corporations-door-andred.pdf&chrome=true — Ik merk op dat je daar niet echt op lijkt te reageren dat terwijl er een nieuw paradigma aangekondigd word.Het kan zijn dat je de omvang van verandering vermeld in die aankondiging gemist hebt.Berichtgeving welke overigens nog aan kritieke observatie onderhevig is althans zeker door mij dus sprekend voor mezelf.Misschien een goede afslag in deze discussie en het lijkt me de moeite waard om het kritisch te bekijken.

    9. Beste Jasper, je reactie vind ik eerder vreemd, wat er in het rapport staat, had ik zelf ook al op verschillende manieren geplaatst (veel andere artikels wijzen in dezelfde richting overigens). We hebben dus al lang een remedie voor die virussen (zie ander artikel) maar wellicht geven die virussen zich zo snel nog niet gewonnen, ook iets dat zich op verschillende manieren uit. Er zijn ook artikelen die niet worden geplaatst maar ze herbergen wel dezelfde grondslag. Het rapport verwijst ook naar de jaren ’30, toen heeft men het Chicago Plan genegeerd waarna WOII is losgebarsten, vandaag is de situatie vergelijkbaar en alweer horen we politiek hier niets over zeggen. Ik denk persoonlijk dat mensen de ernst van de situatie erg onderschatten en alles graag weglachen tegen beter weten in. Enkel op deze site, het is nu wachten op mensen die de zaak ernstig willen nemen en de krachten bundelen … (het verschijnen van innovaties), (ceteris paribus (tendensen)), (wake up call), (Chicago Plan) …voor een psychotechnischer analyse (vijf belangrijke aanwijzingen)
      

    10.  
     Beste Jasper, in afwachting van goedkeuring van vorige reactie, al even een exploot uit het artikel genomen …. Met het oplossen van het slavernij/schuld systeem, was iedere fictionele schuld die je dat systeem zogenaamd schuldig was ook opgelost. Denk hier even een poosje over na!
      
      
     En wat zegt nu het Chicago Plan van het IMF waar we maar bitter weinig over horen? Merk op, dit is echt geen fictie, het is gewoon gebaseerd op fundamentele economische kennis, niet meer dan dat.
      
      
      
     (1)    Het doorbreken van traditionele economische cycli
      
     (2)     Het technisch aflossen van staatsschulden
      
     (3)     Het technisch aflossen van private schulden
      
     (4)     De eliminatie van de vrees voor bankruns
      
     (5)     Geen verantwoording voor hyperinflatoire toestanden
      
     (6)     De installatie van een evenwichtig monetair beleid
      
      
      
     Als je het rapport vergelijkt met het Chicago Plan, dan weet je genoeg over hoe men je gevangen wil houden. Het is een eenvoudig dan wel mensonwaardig verhaal, miljoenen mensen zijn het slachtoffer van een probleem dat gewoon opgelost is, als men echter de oplossing niet gebruikt dan mogen we met z’n allen langer werken en besparen om redenen die geen economische rechtsgeldigheid kennen. Hoezo?

      
      
      

    11. Dank je voor die uitleg en referentie , wat me opvalt is de benaming die is wat anders maar dat getuigt niet van echte openheid lijkt me dat kan anders.Ik ga me daar even verder in verdiepen nu in dat Chicago Plan ik moet toegeven dat ik daar slechts even vluchtig naar gekeken heb het leek me behoorlijk zware kost voor een leek te zijn , maar dat was niet de hoofdreden ik neem best veel info tot me en verlies daarmee soms even iets uit het oog.

    12. Ja, in een kant en klaar maatschappij wordt nog weinig diepgaander bestudeerd, daarom is de samenvatting al voldoende om te weten hoe ernstig de situatie vandaag is. Wie meer detail wenst kan zichzelf overtuigen door zelfstudie, zomaar iets aannemen doe ik ook niet. En gelukkig maar, anders zou ik politiek gewoon geloven en slaaf worden van het dogma dat men ons probeert op te solferen. We zijn tenslotte in de 21ste eeuw, niet waar?

    13. Beste Japser, ik plaats de reactie nogmaal, weet echter niet of je dat gemist hebt tussen de andere berichten door.
      
     Beste Jasper, je reactie vind ik eerder vreemd, wat er in het rapport staat, had ik zelf ook al op verschillende manieren geplaatst (veel andere artikels wijzen in dezelfde richting overigens). We hebben dus al lang een remedie voor die virussen (zie ander artikel) maar wellicht geven die virussen zich zo snel nog niet gewonnen, ook iets dat zich op verschillende manieren uit. Er zijn ook artikelen die niet worden geplaatst maar ze herbergen wel dezelfde grondslag. Het rapport verwijst ook naar de jaren ’30, toen heeft men het Chicago Plan genegeerd waarna WOII is losgebarsten, vandaag is de situatie vergelijkbaar en alweer horen we politiek hier niets over zeggen. Ik denk persoonlijk dat mensen de ernst van de situatie erg onderschatten en alles graag weglachen tegen beter weten in. Enkel op deze site, het is nu wachten op mensen die de zaak ernstig willen nemen en de krachten bundelen … (het verschijnen van innovaties), (ceteris paribus (tendensen)), (wake up call), (Chicago Plan) …voor een psychotechnischer analyse (vijf belangrijke aanwijzingen)

   2. Verder zou ik even willen aanhalen dat die N.W.O er ook kan komen in vermomming zoals b.v. BRIC , het voldoet aan het plaatje welke ook wel een gelijke tactiek probleem , reactie , oplossing lijkt te dragen.Gerechtvaardigd vanuit die oude tradities.

    The Problem Reaction Solution Paradigm  (The Hegelian Dialectic)
    1) The government creates or exploits a problem blaming it on others
    2) The people react by asking the government for help willing to give up their rights
    3) The government offers the solution that was planned long before the crisis

    http://www.indexoftheweb.com/911Why.htm

    Juist daarom zou men oprecht voorzichtig moeten zijn om bepaalde macht over te dragen maar dan komen we terug op en bevinden we ons weer in de pathologie welke geen oplossingen zou kunnen gaan bieden.Vanuit die gedachte denk ik dat een eigen munt voor ieder euroland een goede start zou zijn en men daarmee juist bepaalde gevaren zou kunnen uitsluiten.Ook dan blijven de theorieen uitvoerbaar die jij vanuit jouw expertise haalbaar acht en waarvan ik ook denk dat en misschien anderen hier dat ze een mogelijkheid bezitten.Nogmaals het zijn tijden waarin je opmerkzaam moet blijven, vooral omdat die N.W.O door hoog gepositioneerden in die genootschappen aangekondigd is geworden vanuit een bepaalde filosofie.

    1. Beste Jasper, ik weet niet of je iets van bewustzijnsdynamieken kent. Als begrijpelijke reactie op een pathologische (bedreigende) toestand hebben mensen vaak de neiging om te kiezen voor regressie, men gaat dan terug naar een toestand die ze kennen en waarover ze denken controle te kunnen hebben. Uiteindelijk betekent dit een evolutionaire terugslag, dit speelt volledig in het voordeel van diegenen die nu net het probleem vormen. Je kan het een beetje vergelijken met spelende kinderen die alsmaar ruzie maken om een speeltje. Neem gewoon dat speeltje (ic verschillende valuta) af en dat probleem is dan van de baan. Uiteraard zullen ze in eerste instantie je vriend niet zijn, het is wel in het belang van de meerderheid die de absolute dupe is van dit soort onvolwassen gedrag. Finaal zal het ook beter zijn voor de oorlogvoerende partijen, dat besef daagt pas na het afkicken en bewustwording. Anders gezegd, ik zou dus heel alert blijven voor diegenen die pleiten om terug te gaan naar de Gulden of andere munten van weleer, doorgaans hebben ze een totaal ander agenda dan de schijnbare remedie die men je voorspiegelt.     

    2. Beste prosument.Ik weet er inmiddels iets van maar omdat het een iets ruimer concept lijkt te zijn heb ik het opgezocht en er inmiddels wat meer kennis over opgedaan naast wat ik zelf al redelijk kon verklaren.Ik neem aan dat je een verwijzing geeft naar het Lemniscaatmodel welke ook de groepsdynamiek beschrijft.Ik denk dat er verder ook mogelijkheden kunnen zijn door gebruikmaking van een shockdoctrine grote groepen van richting doen veranderen.En als men mensen uit hun veilige zone haalt dan kan dat b.v. ook een van de reacties zijn ,het terug grijpen op bekende veilig voelende gebruiken.Maar men kan zo ook een massale groep van richting doen veranderen.Er zijn meerdere technieken zoals b.v 9/11 ook een techniek was via trauma het onderbewustzijn te beinvloeden en een richting in te sturen.Fear-based mind control is daar een voorbeeld van.Maar om heel eerlijk te zijn zie ik je laatste argument twee kanten blijven hebben en houden waarvan mijn vorige reactie getuigt.Maar je argumenten zijn goed te volgen.Volgens mij is je reactie op de aangedragen link van Keimpe de Jong door mij  nog niet gepost.Ik ben benieuwd op je reactie.Mvg Jasper.
      

 12. En juist diegenen die nu indirect heersen en volledig heersen wensen de destructie van het systeem zodat een nieuw systeem de wens zal worden van velen.(N.W.O.) Want ‘Hitlers bankers’ hebben nog steeds die macht en stuurden zijn beleid in het verborgene aan.

 13. in reactie op post 22/7 – 22:41
   
  Beste Jasper, de Lemniscaat methode was nog niet eerder op m’n pad gekomen maar nu wel, dank. Heb het al eens bekeken en ga er zeker wat meer over lezen. In het algemeen zijn er veel modellen in omloop, zelf vind ik het Memen-model zeer praktisch omdat het me veel verklaringen geeft. Specifiek voor wat het begrip ‘visionair’ betreft, zie je dit psychische fenomeen verschijnen op de ‘zijns-niveaus’. Het correlaat met het zgn Lemniscatisch denken is dan snel gemaakt. De vermelde ‘kwantumsprong’ geeft ons toegang tot een heel ander wereldbeeld en zienswijze, hierdoor wijzigt ook de doelstelling en bijhorende drijfveren. Ethiek krijgt dan ahw een upgrade en dat wil zich verder ontwikkelen in woord en daad. Paradoxaal genoeg stoot deze hernieuwde ethiek vaak op nogal wat verzet maar dat heeft meer te maken met een (onbewust) innerlijk schuldbesef dat men liever niet horen wil. In het kader van deze ‘economische’ crisis is dat zeer zichtbaar, miljoenen mensen wordt economische nonsens opgesolferd maar politiek weigert elk sereen debat hierover. En sterker, een meerderheid van de bevolking houdt zich vast aan wat we een mythisch lidmaatschap noemen, niet eens wetend dat ze slachtoffer zijn van een beperking op de eigen groeimogelijkheden. In het Memen-model worden per Meme ook geschatte percentages meegegeven, dit biedt een raamwerk om naar het volgende paradigma te kunnen gaan. Anders gezegd, het is geenszins hokjesdenken maar nu net het tegenovergestelde, het geeft in oriëntatie aan onze groeimogelijkheden. Zoals de traditie wil dienen we altijd alert te blijven voor diegenen die het model willen misbruiken, je ziet er een beschrijving in de lagere regionen wat tegelijkertijd een verklaring geeft voor de uiterst hachelijke positie waarin we thans verkeren.

 14. Beste Jasper, ben die link wat diepgaandere aan het bestuderen, het onderstaande is wel iets dat onze aandacht vraagt. Weet vooralsnog niet of ik hier geloof aan mag hechten, dat hedendaagse politiek ons als slaven beschouwd mag gezien de besluitvorming wel gesteld worden natuurlijk. Misschien zijn ze hier zelf niet eens bewust van, weet ik niet en zouden we aan hen moeten kunnen vragen, zo meen ik.
   
  2) Personen zijn/waren Corporaties: Bij geboorte, wordt er een geboortecertificaat aanvraag getekend door je ouders die door de corporatief gecontroleerde Regering wordt gebruikt om een Trust/Fonds te beginnen/openen in jouw naam. Dit Trust/Fonds dient als zakelijk onderpand, en een zakelijk onderpand rekening wordt gecreëerd en gefinancierd in jouw naam. Jij bent de Begunstigde van dit Fonds … maar niemand verteld jou dat het bestaat. Wanneer jij geen Testament opmaakt voor je zevende levensjaar, verklaard de corporatief gecontroleerde Regering jou als overleden – onder admiraliteits-wet nota bene! – en wordt jij door het systeem officieel als “verdwenen op zee” beschouwd. Serieus. De Corporatief gecontroleerde Regering neemt vervolgens financiële controle over jouw bezit, en zij – wetende dat de meeste van ons daadwerkelijk ouder dan 7 jaar worden – gaan verder door ons als levende slaven te behandelen. Het Fondsen/de tegoeden die geschapen werden toen je leven gemonetariseerd werd (middels je geboortecertificaat) – met jou als onderpand – worden aan je geleend wanneer je een banklening aanvraagt, hypotheken etc. Jij wordt vervolgens gedwongen te werken om deze tegoeden terug te betalen – plus rente – terug aan het systeem. Legaal gezien, heb jij geen rechten omdat jij vanaf de leeftijd van 7 jaar officiëel geacht wordt dood te zijn. Pech gehad. (Klik hier voor meer informatie over de Regerings Fonds relatie).

  1. Dank je voor deze reactie prosument het is mij ook nog niet duidelijk of ik er geloof aan mag hechten het zou anderzijds een offensief kunnen zijn om de waakzaamheid en de stille media revolutie enigzins te dimmen en in kracht te doen af nemen.Het kan psychologisch die uitwerking hebben.Want als de strijd al gestreden lijkt te zijn wat zou het nut dan nog dragen om die strijd verder te voeren?Mijn instelling in deze verbind ik aan de berichtgeving.Er zullen eerst duidelijke tekenen zowel in de main stream media als in de alternatieve meer waarheidsgetrouwe nieuwe media naar voren moeten komen welke erop wijzen en bevstigend zullen zijn.Dat lijkt me raadzaam voordat men zaken als deze als waarheid en geloofwaardig gaat beschouwen.Men zal kritisch moeten blijven omdat de vrijheid van de mensheid op het spel staat.
   Het tweede gedeelte van je reactie leg je als het ware de Maritieme Wet beknopt wat uit waarop de link die ik aandroeg geplaatst door Keimpe de Jong  te vinden op Visionair gebaseerd is .Nogmaals voor de duidelijkheid ook te vinden in deze reactie :https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/geopolitiek/video-is-democratie-het-logische-eindpunt-van-een-modern-land/comment-page-1/#comment-109202 —Verder zou ik nu een nieuwe link willen aandragen welke de moeite waard lijkt verder te onderzoeken op deze website staat beschreven hoe los komt van die Maritieme Wet  http://www.ikclaimmijnnaam.nl/–Mijn idee is dat als er vele mensen dit intiatief zullen volgen ,het lieftst massaal, dat er een versnelling plaats zal vinden in het algehele proces dat het besproken artikel omtrent de Maritieme Wet lijkt te voeren.Bij deze ook een wat oudere link van Argusradio met meer uitleg http://www.youtube.com/watch?v=ngdm4-X-_qQ&feature=share&list=PL0E3209093F513980 Misschien of wellicht heeft er iemand op Visionair nog wat meer wetenschap en kennis over en kan het nog wat verder aanvullen of zelfs verduidelijken.Soms is mijn grammaticale stijl niet helemaal goed te volgen dus kritiek of aanvulling is welkom dan ik mezelf dankbaar verbeteren.Samen zijn we sterker.Mvg Jasper.
    
    

   1. Beste Jasper, van de info over het lemniscaat model vind ik het World Café alvast interessant, op deze manier wordt het toch al iets praktischer, ik mis soms de actie tussen de overvloed aan woorden. Op een gegeven moment is het wel duidelijk genoeg wat er kan gedaan worden om ons te verlossen van onze ketenen. En dat het ketenen zijn is niet zo moeilijk om te bewijzen, dat is een voordeel. Kortom, elke gezond denkend mens weet nu ondertussen wel dat de situatie serieus uit de hand loopt als we niet dringend van richting veranderen. Het risico bestaat dat het immense aanbod aan nobele altenatieven alweer een rem plaatsen op het langverwachte tranfsormatieproces, de grondgedachte is nochtans voor allen nagenoeg hetzelfde en staat buiten kijf.   
     

    1. Dank je beste prosument voor het delen van de link.Ik ga het bekijken.Verder denk ik ook dat de door jouw aangedragen slotconclusie de juiste argumenten voert.Mvg Jasper.

  1. Heb het eens bekeken, is blijkbaar een serie van van clips :). Nu, wat ik me nu afvraag is of dit echt allemaal noodzakelijk is om gewoon normaal te doen? Zijn we nu niet gewoon allemaal mensen? Dat ik een notaris moet inroepen om mens te worden, is me een brug te ver.

   1. Misschien wel prosument maar onze vrijheden kunnen nog steeds op het spel staan zonder die eerdere benoemde bevestiging(en) vandaar dat ik het even heb aandragen.Een ieder zijn eigen keuze en overtuiging om er wat mee te doen , de kennisneming ervan is er nu. De tijd zal het leren :)

    1. Die maritieme wet op zichzelf lijkt me nogal mee te vallen, het misbruik is iets anders. De wereld wordt wel steeds absurder als je dit alles aandacht geeft, misschien is deze bewustwording ook de bevrijding ervan. Tenslotte, er is bij mijn weten nog niemand die tijd heeft kunnen bewijzen, waar zijn we dan mee bezig hé. :) 

Laat een reactie achter