Buitenaardse beschaving

Kardashev-II en III-beschavingen zijn waarschijnlijk in staat ruimte en tijd te manipuleren, zoals in Star Trek.

Vijftig sterrenstelsels vertonen mogelijke sporen van Kardashev-III beschavingen

Uit ongeveer vijftig sterrenstelsels zijn  stralingspatronen waargenomen die mogelijk wijzen op een Kardashev-III beschaving. Hoe sterk zijn  de aanwijzingen?

Kardashev-I, II en III
De Sovjet-astronoom Kardashev deelde beschavingen in aan de hand van hun energieverbruik. Beschavingen die evenveel energie verbruiken als op hun thuisplaneet beschikbaar is, vallen onder Kardashev-I. Beschavingen die alle energie van de centrale ster in hun planetenstelsel af kunnen tappen, classificeerde hij als Kardashev-II. Beschavingen die de energie van een compleet sterrenstelsel af kunnen tappen, rubriceerde hij als Kardashev-III. Tussen de Kardashev-trappen zit ongeveer een factor miljard. Zo heeft een Kardashev-I beschaving de beschikking over alle straling die op aarde valt, plm. 1017 watt, een Kardashev-II beschaving het vermogen van de Zon, 1026 watt. Als mensheid zijn we met een totaal energieverbruik van onder de twintig terawatt (2 * 1013 W) nog op geen duizendste van dit.

Kardashev-II en III-beschavingen zijn waarschijnlijk in staat ruimte en tijd te manipuleren, zoals in Star Trek.
Kardashev-II en III-beschavingen zijn waarschijnlijk in staat ruimte en tijd te manipuleren, zoals in Star Trek.

Tekenen van een Kardashev-III beschaving
Een Kardashev-III beschaving tapt alle energie van een sterrenstelsel af. Deze verandering is van astronomische schaal en dus is moeilijk te missen. Een Kardashev-III beschaving heeft zo ingrijpende gevolgen op een sterrenstelsel, dat dit zich radicaal anders zal gedragen dan een ‘maagdelijk’ sterrenstelsel. Een van de sterkste aanwijzingen voor een Kardashev-III stelsel is de straling die het stelsel uitzendt. Alle vormen van leven, variërend van eencelligen tot mensen en ook machines die arbeid verrichten, zetten energie met lage entropie (zoals energierijke straling en elektriciteit) om in energie met hoge entropie (zoals warmte, radio- en infraroodstraling). Als we waarnemen dat een ver sterrenstelsel veel infrarood- en radiostraling uitzendt, is het goed mogelijk dat aliens het sterrenlicht oogsten, of een andere energiebron aftappen.

Vijftig abnormale sterrenstelsels
Dit is precies wat waargenomen is in vijftig sterrenstelsels. De hoeveelheid infraroodstraling die deze uitzenden blijkt abnormaal groot voor het type stelsel waartoe ze behoren. De vijftig sterrenstelsels maken deel uit van een groep van 100.000 sterrenstelsels die door de WISE-missie van NASA onderzocht is. Dit is overigens maar een kleine fractie van de 100 miljard sterrenstelsels in het zichtbare universum. Van een aantal van deze stelsels is er een valide verklaring voor de grote hoeveelheid uitgezonden infraroodstraling: stervorming. Hierbij komt namelijk veel warmte vrij: de gaswolk stort ineen, waardoor de gasmoleculen snelheid krijgen en dus als groep heter worden.

Drie nog onverklaarbaar
Van drie stelsels is er geen verklaring voor de grote hoeveelheid infraroodstraling. Wright en zijn team willen deze drie stelsels gaan napluizen. Zijn ze op het spoor van de Galactische Broederschap, zoals new-age goeroe’s ons leren? Laten we hopen dat er geen superbeschaving ons op staat te wachten. Deze zal ons waarschijnlijk zien als primitief en vervelend ongedierte. Hoe is het immers met de Tasmaniers afgelopen?

Bronnen
1. WISE project page (NASA)
2. J. T. Wright et al., The Ĝ Infrared Search for Extraterrestrial Civilizations with Large Energy Supplies, American Astronomical Society, 2014
3. J. T. Wright et al., The Äœ Infrared Search for Extraterrestrial Civilizations with Large Energy Supplies. II. Framework, Strategy, and First Result,   The Astrophysical Journal 2014

Filosoferen met buitenaardsen

grey-aliens-1Na verschillende honderden uren Bashar op lezing te hebben beluisterd en beide boeken grondig te hebben doorgenomen kom ik persoonlijk tot de conclusie dat ik nog nooit zo een positieve, integratieve en constructieve filosofie ben tegengekomen dan wat Bashar en Darryl Anka samen tot nu toe hebben gedeeld.

In het boek: Quest for Truth – 100 insights that could change your world (PDF) komen een boel onderwerpen aan bod die de meeeste mensen in het leven bezig houden. Een korte index van onderwerpen die in dit boek de revu passeren.

1 The hardest question of all
2 Abundance
3 Vision and creativity
4 Death, dying and religion
5 Health and healing
6 Creative relationships

En voorin het boek op de eerste pagina deze disclaimer:

Allow us to begin with a suggestion, if you wish, a favor… alright? The favor I will ask and what can be considered as a model of any interaction we have with you will be to please—please—do not believe anything I say just because I said it. Understand?

This is all about self-empowerment; it’s all about your recognition of your ability to create the lives you wish to create. We are more than willing to share with you, to interact with you and to play with you. But remember that you, us, all beings are teachers and learners; equals in that way. We have our own perspectives and we simply function as mirrors to reflect to you the things you already know within you. To show you, to allow you to be aware of certain ideas, perspectives and methodologies—which you can then decide if they represent what you prefer. Or you can decide if you do not prefer them; it is up to you. You decide if these ideas are useful in helping create the reality you prefer. These ideas and explorations are not “the final word” on anything, nor do they claim to be. We are only sharing our perspectives, our perceptions.

In het boek komen verschillende ideeen aan bod. De kern van de algehele filosofie heb ik eerder al eens proberen te omschrijven in het artikel: Volg je hoogste passie, met integriteit en zonder verwachtingen. Maar daarnaast zijn er ook zeker nog een boel andere concepten die erg interessant zijn. De filosofie van Bashar probeert mensen duidelijk te maken dat ieder individu, alles wat bestaat waarde heeft.

The fact that you exist is a sign that you deserve to exist. Creation has not created any superfluous things. Everything that exists belongs and deserves to know that it deserves to belong. You are no exception. You deserve everything that you can imagine and desire. You must, however, be in touch with the belief systems that you have because you are the creator of your experential reality, both in physical terms and even on some levels of what you would term non- physical.

1959776_10152226274876768_391765469_n (1)

Ons bewustzijn is volgens Bashar veel belangrijker bij het scheppen van onze realiteit dan de gemiddelde mens momenteel denkt. En juist via het volgen van je passie kun je je bewustzijn zo effectief mogelijk laten expanderen via de natuurlijke sierlijkheid van hoe ons universum werkt.

For create your reality you do, each and every one of you. Even your own physicists are now beginning to understand that physical reality does not really exist apart from the definitions you create it to be. Zie ook dit filmpje – The Structure of Belief.

Allow us to remind you that the entire purpose for sharing these perspectives and points of view with each and every one in your civilization is to remind you that you have the ability to do in life what excites you the most…you have the ability to live your passion and to live your dreams.

When you choose to know this and when you choose to do this that’s when you can see the kinds of changes upon your planet which you thought would not be possible to occur in such a short period of time—transforming your planet as if overnight, historically speaking—and allowing many different kinds of magical, miraculous occurrences to take place. When you choose to know this you can transform and change the things in your lives you don’t prefer to the things in your lives that are reflective of who you now know yourselves to be, individually and collectively.
There are no obstacles, no impediments, no barriers that stand in your way— except perhaps some of your assumptions or beliefs or what you have been taught to “buy-into” in your life; perhaps something you fear to face about yourselves. But all you can ever discover is only another aspect of the Self you already are. And since it is only yourself, there is no reason to fear, no matter how unexpected, no matter how surprising your discovery may be, it is only another aspect of you. So do not fear; you are only meeting yourself.61574_10152169799044706_625802120_n-1

Tot zover eerst wat ideeen die allemaal in veel bredere context aan bod komen in het online boek:
Quest for Truth Bashar – 100 insights that could change your world (PDF)

Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn hier die Bashar interessant vinden en wat zij tot nu toe uit deze praktische filosofie hebben gehaald.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Volg je hoogste passie, met integriteit en zonder verwachtingen
-) Bashar – Transformation Matters
-) Boek I – Bashar – Quest for Truth
-) Boek II – Bashar – Blueprint for Change
-) Veel lezingen van Bashar en Darryl Anka zijn te downloaden via torrents
-) En ook op youtube is een boel informatie te vinden
-) Op facebook is er ook een groep over Bashar met meer dan 6000 leden

Aanverwante filosofische artikelen:
-) In het licht van voortbestaan
-) Diversiteit, de bouwsteen van het leven
-) Het begin en einde van goed en kwaad
-) Eigen en sociale identiteit
-) Ego: het strategische zelf
-) Een revolutie in het eigen denken
-) Alan Watts over de aard van bewustzijn
-) De dood, een verkenning
-) Eindeloos Bewustzijn
-) DMT – The Spirit Molecule
-) Geloof is de oorzaak van zowel identiteit als lijden
-) Volg je hoogste passie, met integriteit en zonder verwachtingen

earth-sunrise-on-horizon