discriminatie

Een multiraciaal gezin. Bij racisten wekte dit de nodige woede. Bron: Old Navy Official.com

Waarom discriminatie op huidskleur veel erger is dan discriminatie op geloof

Het is in Nederland zo ingeburgerd om iedereen die een minderheidsgroep negatief bejegent, als ‘racist’ te betitelen. Een zeer gevaarlijke ontwikkeling, waardoor racisme tegenwoordig een geuzennaam is geworden en veelmensen zich met trots racist noemen.

Racisme
In de main stream media worden discriminatie en racisme op één hoop gegooid. Dat heeft te maken met de heersende postmoderne filosofie, die ras als een sociaal construct betitelt. Volgens deze filosofie is ras denkbeeldig en is het dus legitiem om over een moslimras te spreken.

Een multiraciaal gezin. Bij racisten wekte dit de nodige woede. Bron: Old Navy Official.com
Een multiraciaal gezin. Bij racisten wekte dit de nodige woede. Bron: Old Navy Official.com

Mensen met een andere huidskleur of uiterlijk weten wel beter. Ook al spreken ze vloeiend Nederlands, hun uiterlijk kunnen ze niet veranderen. Ze worden dus gemakkelijk op straat herkend als niet-Nederlands, ook al zijn ze cultureel volkomen Nederlands. Kortom: racisme is geen sociale constructie, maar bittere realiteit voor mensen met een afwijkend uiterlijk. Overigens niet alleen onder blonde, witte mensen. Vraag albino’s in Afrika maar.

Discriminatie, en waarom het soms goed is
Waarbij we op een volgend begrip komen: discriminatie. Discrimineren betekent letterlijk: onderscheid maken. We maken in het dagelijks leven voortdurend onderscheid tussen mensen op grond van bijvoorbeeld diploma’s, uiterlijk, leeftijd en geslacht. In feite wordt met ‘discrimineren’ doorgaans bedoeld: ongeoorloofd onderscheid maken op basis van niet ter zake doende kenmerken. Maar is alle onderscheid maken op bijvoorbeeld geloof, per definitie ongeoorloofd?

Case study: thuggee
Het antwoord is: nee. Er bestond in de negentiende eeuw een nogal bloeddorstige sekte in India, de thuggee. Zij sloten zich onder valse voorwendselen aan bij reizigers en wurgden ze in hun slaap. De Engelse koloniale autoriteiten slaagden er in, deze sekte in enkele tientallen jaren uit te roeien door de leden op te pakken en op te sluiten of ter dood te brengen. De laatste thuggees stierven op hoge leeftijd in gevangenschap. Je zou in het verminkte postmoderne taalgebruik, kunnen zeggen dat de Engelsen discrimineerden op het thuggee-ras. In dit geval was deze discriminatie vanzelfsprekend volkomen geoorloofd, omdat het ging om een criminele sekte die volgens sommige schattingen honderdduizenden onschuldigen van het leven beroofde.

Is het discrimineren van “moslims” fout?
Door islamieten word er een groot punt van gemaakt of iemand “moslim” is of niet. Gewoonlijk is dat het geval, als iemand publiekelijk te kennen geeft of die persoon zichzelf als “moslim” ziet. Vaak wordt dat geformaliseerd door in het bijzijn van andere “moslims” de geloofsbelijdenis “لا إله إلا الله محمد رسول الله (Er is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet)” uit te spreken.
Dat heeft enkele gevolgen. Zo is de “moslim” vanaf dat moment gebonden aan de groep. Als hij zich als ex-“moslim” presenteert, betekent dat voor hem of haar uitstoting, in enkele gevallen zelfs de dood. Ook kan de “moslim” gedwongen worden zich aan religieuze regels, zoals kleding, bidden en dieet, te houden. Aan de andere kant kan de “moslim” een beperkt beroep doen op de solidariteit van andere “moslims”. Ook is het voor hem gemakkelijker om een relatie aan te knopen met een vrouwelijke “moslim”.
Kortom: “moslims” discrimineren behoorlijk tussen “moslims” en niet-“moslims”, en het onderscheid tussen “moslim” en niet-“moslim” is een relevant onderscheid. Of iemand “moslim” is of niet, is een kwestie van vrije keuze (al is zoals gezegd het jezelf ex-“moslim” noemen een gevaarlijke bezigheid).

Er is het geval denkbaar van een “moslim” die zichzelf wel “moslim” noemt, maar bijvoorbeeld wel niet-“moslim” vrienden heeft, er geen problemen mee heeft als zijn vrouwelijke familieleden een relatie met een fatsoenlijke niet-“moslim” man aan zouden gaan, vindt dat een goede niet-“moslim” beter is dan een slechte “moslim” en ook vindt, dat iemand de islam moet kunnen afzweren. Zo een iemand discrimineert uiteraard niet, en moet ook niet gediscrimineerd worden. Het probleem is alleen dat de soenna, en de koran wanneer op soennitische wijze geïnterpreteerd, aanzetten tot discriminatie op geslacht, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging. ISIS, Al Qa’ida en regimes zoals in Mauretanië en Saoedi Arabië brengen dit letterlijk in praktijk. Er zal dus een duidelijke theologische onderbouwing moeten komen waarbij dit verworpen wordt. De meest voor de hand liggende methode is alle bronnen behalve de koran verwerpen en deze letterlijk vertalen, zie bijvoorbeeld hier.

Is het discrimineren op afkomst, huidskleur, of andere uiterlijke kenmerken, fout?
Aan afkomst of huidskleur kan iemand vrijwel niets doen, tenzij je gevaarlijke huidblekende middelen zoals hydroquinon gebruikt. Er is ook geen relatie tussen huidskleur en denken. Kortom: discrimineren op huidskleur is onzinnig en totaal in tegenspraak met alle humanitaire beginselen.

Om geaccepteerd te worden als lid van de groep weldenkende mensen in Nederland en België, wat van belang is om aan goedbetaalde baantjes en aanzien te komen, is het van belang om je aan de heersende mores te houden. De PVV in Nederland, en Vlaams Belang in België, zetten zich beide af tegen de gevestigde politieke orde. Dat maakt het oneens zijn met deze partijen een belangrijk onderscheidend kenmerk voor de elite.

De PVV en in mindere mate Vlaams Belang zijn in grote lijnen tegen discriminatie op huidskleur (al zijn er helaas geregeld uitglijders), maar vinden het geoorloofd om “moslims” te discrimineren. Dit maakt het voor de elite noodzakelijk om tegen “moslim”discriminatie te zijn. Er is geen motivatie om tegen rassendiscriminatie te zijn. Daarover zijn ze het in grote lijnen eens met deze partijen. Het gevolg is, dat het kwaad van de rassendiscriminatie ongehinderd door kan woekeren. Het probleem wordt genegeerd. Met als gevolg dat mensen die “racist” zijn genoemd omdat ze vrouwenonderdrukking en het vermoorden van ex-“moslims” maar niets vinden, het als geuzennaam gaan zien. Een uiterst gevaarlijke ontwikkeling.

Sté N. Been (Artikel 1): 'Rassendiscriminatie op datingsites schering en inslag'

1 april: Stichting Artikel1 werkt aan politiek correcte datingsite

Er zijn strenge antidiscriminatiewetten van toepassing in Nederland, maar één terrein is tot nu toe gevrijwaard van regelgeving: dating. Dit terwijl racisme en discriminatie op sekse schering en inslag zijn op datingsites. Stichting Artikel1 zint, zo blijkt uit een exclusief interview met Visionair.nl, nu op maatregelen.

Voortrekken van jonge blondjes
Medewerker Beleid Stefanie (“noem me maar Sté”) N. Been van Stichting Artikel 1, de opvolger van de meldpunten discriminatie, is het zat. “Al jaren voeren we actie tegen het discrimineren op sekse, huidskleur en religieuze geaardheid, maar toch zien we op datingsites nog steeds stuitend racisme en seksisme.”

Sté N. Been (Artikel 1): 'Rassendiscriminatie op datingsites schering en inslag'
Sté N. Been (Artikel 1): ‘Rassendiscriminatie op datingsites schering en inslag’

Als voorbeelden noemt Sté de profielen, waar mensen die op zoek zijn naar ware liefde lichamelijke partnervoorkeuren kunnen opgeven. “Veel mannen zijn bijvoorbeeld op zoek naar een jonge, blonde vrouw van begin twintig. Stuitend racisme natuurlijk en ook weinig maatschappelijk betrokken. Zo is er een overschot aan vrouwen boven de 65.”

Sté noemt als voorbeeld haar alleenstaande moeder. “Die moet nu van haar schamele AOW af en toe op vakantie naar Egypte, naar een hotelletje bij het Tahrirplein.”

Meer dating met homo’s
Een ander probleem is discriminatie op geslacht en geaardheid. “Vooral heteroseksuelen staan er op datingsites vaak op, met iemand van de andere sekse in contact te komen, terwijl het op dit moment juist heel trendy en taboedoorbrekend is om met iemand van de eigen sekse intimiteit te beleven. We denken dat als meer hetero’s ook hun homo-kant leren ontdekken, de discriminatie van homo’s en lesbiënnes sterk zal afnemen.”

Fotoracisme
Een  bedenkelijke trend noemt mevrouw Been verder de oprukkende gerichtheid op uiterlijk, zoals bij fotodating. “Veel mensen hebben een duidelijke voorkeur voor een bepaald uiterlijk. Ons uiterlijk wordt grotendeels genetisch bepaald. Ook zijn de maatschappelijk overheersende normen over wat mooi is, bepaald door de autochtone meerderheid. Hiermee worden dus mensen van allochtone afkomst gestigmatiseerd. Ordinair racisme natuurlijk.”

Etnische segregatie
Ook maakt Artikel 1 zich de nodige zorgen over de toenemende etnische segregatie op de datingmarkt. “Sociale groepen leven steeds meer langs elkaar heen. Zo is er nu een datingsite voor hindoestanen, moslims, christenen, ouderen, dikke mensen en jongeren. De sociale cohesie gaat zo steeds meer verloren. De overheid zou hier met gepaste regelgeving moeten ingrijpen, het liefst op Europees niveau.”

MTV
Er zijn ook lichtpuntjes. “Gelukkig doen muziekstations als MTV, waar veel zwarte rappers op zijn te zien,  goed werk, aldus Been. “Alleen de exposure van andere groepen,zoals mensen van Chinese en Indiase afkomst mag wel wat meer. Ook werken die voortdurende gangsta raps stigmatiserend, omdat ze zwarten als criminelen neerzetten.”

Subsidie voor ideale datingsite
“Hoe ziet u dan de ideale datingsite voor u?”, was uiteraard de vraag van Visionair.nl. Hierop had Been een opvallend antwoord.
“De vrije  markt, die in liberale kringen zo opgehemeld wordt is duidelijk niet in staat een discriminatievrije datingsite in het leven te roepen. Gelukkig ziet de politiek wel het belang in van het bestrijden van discriminatie in de persoonlijke levenssfeer. In ruil voor de zware bezuinigingen heeft de PvdA bedongen dat er vanaf Tweede Paasdag een openbare aanbesteding komt voor de ontwikkeling van een discriminatievrije datingsite. Hierop zullen bijvoorbeeld geen profielfoto’s te zien zijn. Deze zijn trouwens ook aanstootgevend voor onze salafistische medelanders. Ook zal het niet meer mogelijk zijn te zoeken op leeftijd of uiterlijke kenmerken. Wie uitsluitend geïnteresseerd is in het andere geslacht, krijgt ook een selectie van partners van het eigen geslacht te zien.”

Been glimlacht trots. “Uit Zweden is er al grote interesse getoond voor ons initiatief. Eindelijk zijn we na een decennium Fortuyn-revolte weer vooruitstrevend. “

Armoede, zoals in deze sloppenwijk in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, komt veel voor in Oost-Europa.

Discriminatie Oost-Europeanen dom en kortzichtig

Al jaren doet de Nederlandse staat krampachtig haar best Oost-Europeanen te weren uit Nederland. Ook partijen als de PVV doen er alles aan om de immigratie van mensen uit het voormalige Oostblok te stoppen. Niet alleen onrechtvaardig, het is bovendien ook dom.

Oost-Europa: vrijheid en armoede
Na de val van het IJzeren Gordijn konden de Oost-Europeanen voor het eerst in hun leven kennismaken met een iets democratischer bestuursvorm. De laatste jaren gaat het vooral in de landen die zijn toegetreden tot de Europese Unie wat beter, maar de armoede in vooral Roemenië en Bulgarije is nog steeds schrijnend. De salarissen in deze twee landen liggen op ongeveer een tiende van die in Nederland en het pensioenstelsel is, voorzichtig uitgedrukt, heel wat minder riant dan dat van de gemiddelde babyboomer. Geen wonder dus dat een groot deel van de jonge mensen in deze landen weggetrokken is als arbeidsmigrant naar het westen. Er is bijvoorbeeld een grote Bulgaarse gemeenschap in Spanje. Polen trekken meer naar de Britse Eilanden en Duitsland.

Armoede, zoals in deze sloppenwijk in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, komt veel voor in Oost-Europa.
Armoede, zoals in deze sloppenwijk in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, komt veel voor in Oost-Europa.

Harde, goed geschoolde werkers die zich graag aanpassen
Het onderwijs in Oost-Europa is vergelijkbaar met het onderwijs hier. Het alfabetisme en opleidingsniveau is dan ook vergelijkbaar met dat in Nederland of zelfs, na de onderwijsvernieuwingen hier, iets beter. Alhoewel gesprekken met Bulgaren me hebben geleerd dat door bezuinigingen op onderwijs en rampzalige hervormingen naar West-Europees model, de jongste generatie slechter onderwijs krijgt.

Kortom: het gaat om vindingrijke, goed opgeleide mensen die in een arme, harde samenleving zijn opgegroeid. Vooral Polen staan bekend om hun grote werklust. Desondanks worden ze op niet erg gastvrije wijze opgevangen en werden vaak zwaar uitgebuit door malafide uitzendbureaus. Dit staat in schril contrast met de ontvangst die Turkse en Marokkaanse immigranten in de jaren zeventig kregen – en waar we heel wat minder voor in ruil hebben gehad dan van de Polen en Hongaren.

Het Poolse succesverhaal
Omdat grote groepen Polen in West-Europa werkten, hebben ze geleerd in een hoge prestatie-omgeving te werken. Toen ze terugkwamen naar Polen namen ze hun ervaring mee. Ze gebruikten dit om ook in Polen zelf bedrijven op te zetten die werken volgens westerse standaarden. Polen wordt nu in hoog tempo een rijk land. In Turkije zie je nu overigens hetzelfde effect. Turken die werkervaring in West-Europa hebben, richtten bouwbedrijven op die nu goede zaken doen in Noord-Irak en Syrië.

Arbeidsmigratie oplossing personeelstekort hier en armoede daar
Nu willen ook de Roemenen en Bulgaren hetzelfde bereiken. Vooral de jongere generatie wil graag een goed bestaan opbouwen. De babyboomers gaan nu massaal met pensioen, dus er is de komende jaren heel veel werkgelegenheid hier. De Nederlandse bedrijven snakken naar hooggekwalificeerd personeel.

Gezien het abominabel slechte onderwijs en rabiaat anti-westerse mentaliteit in islamitische landen – de dichtstbijzijnde bron die in aanmerking komt is daarom India of Zuid-Amerika – zijn Zuid- en Oost-Europa de meest logische plaats om personeel te werven. Het resultaat: meer winsten en dus welvaart hier. En daar, want de meeste emigranten willen graag terug naar hun geboorteland en zullen dus investeren in huizen en bedrijven. Of hun familie geld sturen.

Pan-Europese criminaliteitsbestrijding
Sinds de toelating van de Baltische staten tot de EU is de criminaliteit daar flink gedaald. De reden: de criminelen hebben hun terrein massaal naar West-Europa verlegd. Terecht maken veel West-Europeanen zich zorgen. De oplossing is hier niet de grenzen af te sluiten voor arbeidsmigranten – boeven hebben geen verblijfsvergunning nodig – maar een goede pan-Europese samenwerking om boeven snel op te pakken, uit te kleden en stevig te straffen.

Er zijn mensen die hun brood verdienen met hondenmassage. Zoek en ge zult een krankzinnig beroep vinden.

Jongeren worden inderdaad gediscrimineerd

Jongeren krijgen nu inderdaad minder cadeau dan de oudere generaties. Ze moeten hun studie zelf betalen, hun uitkeringen zijn slechter en ook de beste banen worden door ouderen ingenomen. Op zich dus best wel logisch, die onvrede. Maar wat is de oplossing?

Discriminatie bij studie en uitkeringen

Jongeren hebben een aantal goede redenen om te balen.
Jongeren hebben een aantal goede redenen om te balen.

Ouderen, vooral babyboomers, hebben meer rechten op bijvoorbeeld WW-uitkeringen dan jongeren. Zo tellen de levensjaren voor 1992  dat iemand ouder was dan achttien, mee als “fictief arbeidsverleden”. Dit betekent dat een zestigjarige ex-huisvrouw drie jaar WW-uitkering kan krijgen. Ook hebben ouderen vaak geen studieschuld aan hoeven te gaan. Vooral de generatie X, waartoe schrijver dezes behoort, heeft hiervan geprofiteerd, alhoewel de afbraak toen al begon.  Nu krijgen jongeren voor hun 27e zelfs geen bijstandsuitkering meer. Ook de regels voor andere uitkeringen zoals Wajong zijn veel strenger voor jongeren dan voor ouderen. De reden hiervoor is dat het veel makkelijker is om nieuwkomers rechten te ontzeggen dan mensen hun bestaande rechten af te pakken.

Het goede nieuws
Vanaf 2014 wordt het steeds krapper op de arbeidsmarkt. De stoelklevende babyboomers gaan massaal met pensioen en hun plaatsen komen vrij voor ambitieuze jongeren. Als gevolg hiervan zullen de lonen gaan stijgen. Immers, arbeid wordt steeds schaarser. Daar kan geen vakbond tegenop onderhandelen. Ook zullen naar verwachting de energieproblemen de komende tien jaar opgelost worden. En dat is helemaal goed nieuws, want met voldoende energie is letterlijk alles te produceren. Goud uit zeewater, bijvoorbeeld. Kortom: vooral ondernemende hoogopgeleide jongeren krijgen een zeer lucratieve carrière, waarbij snelle technische ontwikkelingen heel veel banen zullen creëren.

En het slechte nieuws…

Er zijn mensen die hun brood verdienen met hondenmassage. Zoek en ge zult een krankzinnig beroep vinden.
Er zijn mensen die hun brood verdienen met hondenmassage. Zoek en ge zult een krankzinnig beroep vinden.

Voor lager opgeleiden is de situatie beroerder.  Het eenvoudige ongeschoolde werk dat ze verrichten wordt steeds schaarser, wordt steeds meer door robots en andere automaten overgenomen en tot overmaat van ramp, de technische ontwikkelingen gaan zo snel dat hun baantjes over een paar jaar alweer verdwenen zijn. Ze worden hierdoor gedwongen te leven van dag tot dag. De baan- en bestaanszekerheid die ouderen en hoogopgeleiden wel hebben, wordt hun ontzegd. Aan de andere kant: eenvoudige hand- en spandiensten zullen nodig blijven en voor elk ingewikkeld ecosysteem geldt dat er tal van niches zijn waar creatieve geesten in kunnen overleven. Een verre voorouder van mij handelde in ezelinnenmelk. Vrouwen in de achttiende eeuw geloofden dat een bad in deze melk hun huid verjongde.

Hoop voor laagopgeleiden
Een ondernemende schoonmaker begon een computerzuigdienst. Vooral desktops en toetsenborden zijn enorme verzamelplaatsen van stof. Een uitgesproken nichemarkt als het bijvullen van printerinktcassettes werd een goudmijn voor veel kleine ondernemers. Buitenissige hobby’s en liefhebberijen, denk aan het Groningse bedrijfje dat lollies met insekten er in fabriceerde, blijken vaak een lucratieve bron van inkomsten voor ondernemende mensen.

Kortom: probeer je fantasie te oefenen en je te verdiepen in het wel en wee van een zeer specialistische bedrijfstak. In een kleine specialistische niche ben je als laagopgeleide relatief veilig. Dit zou wel eens je toekomst kunnen worden. Opleiding is vaak ook een handicap, die je afleert je gezonde verstand te gebruiken. Verwacht geen Bill Gates te worden, maar een riant bestaan zit er zeker in als je een beetje handig bent.

Geert Wilders is erg blij met zijn vrijspraak. Inderdaad rammelt artikel 137 van alle kanten.

Haatzaaien: goede bescherming of onzinbegrip?

Geert Wilders is erg blij met zijn vrijspraak. Inderdaad rammelt artikel 137 van alle kanten.
Geert Wilders is erg blij met zijn vrijspraak. Inderdaad rammelt artikel 137 van alle kanten.
Haatzaaien is in Nederland grond voor juridische vervolging. Wilders wil het begrip ‘haatzaaien’ uit het strafrecht verwijderen. Heeft hij gelijk?

Nadat het controversiële proces tegen Geert Wilders is uitgemond in vrijspraak op alle aanklachten[1], wil de omstreden politicus dat ‘haatzaaien’ uit het Wetboek van Strafrecht verdwijnt, m.a.w. dat niemand meer vervolgd kan worden op grond van haatzaaien [2]. Maar wat is haatzaaien nu precies?

Overbodig wetsartikel

Het artikel waar Wilders naar verwijst is artikel 137 d van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel, waarvan de laatste incarnatie tot stand gekomen is op 11 november 2004, luidt:

1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.
2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

Dit artikel verdient in deze vorm niet de schoonheidsprijs. Om te beginnen wordt het ‘aanzetten tot haat en discriminatie’ in één lid samengenomen met ‘gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen’. Het gaat hier om twee heel verschillende gedragingen: er is een essentieel verschil tussen het zich negatief uitlaten over een bepaalde groep mensen en aanzetten tot het gebruik van geweld. Dit tweede, aanzetten tot geweld, om welke reden dan ook, is opruiing en aanzetten tot een misdrijf. Beide zijn al afdoende strafbaar gesteld in het heldere en eenduidige artikel 131 WvSr:

Artikel 131 W.v.Sr.:
Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie
Zoals Wilders naar aanleiding van dit proces terecht opmerkte, kan er getwist worden over wat haatzaaien is en wat informatief. Zo is Wilders van mening dat de islam een extremistische ideologie is met als doel de gehele wereld te onderwerpen. Een logisch gevolg van die aanname is dat het verstandig is anderen te waarschuwen tegen deze ideologie. De tegenstanders van Wilders ervaren dit als haatzaaien.

Strafvermindering op grond van discriminatie
Het is zelfs mogelijk door zich te beroepen op art. 137d, de straf onder art. 131 W.v.Sr. te laten beperken tot maximaal één jaar. Dat zal wel niet de bedoeling zijn geweest. Overigens zijn ook de overige onderdelen van artikel 137 [3] uiterst dubieus en juridisch problematisch.
Er wordt namelijk verwezen naar het begrip ‘discriminatie’. Discrimineren betekent domweg:  onderscheid maken. Waarschijnlijk bedoelen de juridische genieën die deze wettekst hebben opgesteld hiermee: ongeoorloofde generalisatie op grond van ras, geslacht, afkomst en dergelijke. Wat geoorloofde of ongeoorloofde generalisatie is, is uiteraard nogal arbitrair. Zo zal een man geen aanspraak kunnen maken op zwangerschapsverlof omdat hij niet zwanger kan worden.
Wat ook mede de uiteindelijke vrijspraak voor Wilders verklaart: wijselijk concludeerde de rechtbank vermoedelijk dat dit juridische mijnenveld de reputatie van de Nederlandse rechtspraak geen goed doet.

In de huidige vorm kan artikel 137 dan ook het beste verdwijnen.

Bronnen:
1. Wilders op alle punten vrijgesproken, Volkskrant [2011]
2. Wilders: haatzaaien niet meer strafbaar, Novum [2011]
3. Wettekst art. 137 WvS, Rijksoverheid

discriminatie lelijke mensen

Discriminatie lelijke mensen: alledaags racisme

We doen het allemaal onbewust: we trekken mooie mensen voor op lelijkerds. Je reinste racisme. Toch is er nauwelijks iemand die tegen discriminatie lelijke mensen protesteert.

Elke dag vindt een stille vorm van discriminatie plaats waar geen enkele groep tegen protesteert. Lelijke mensen verdienen, blijkt uit onderzoek, zo’n 20% minder dan mooie mensen, ze komen moeilijk aan een partner en worden door hun medemensen vaak minachtend of met afkeer behandeld.  

Discriminatie lelijke mensen schering en inslag

discriminatie lelijke mensen
Knappe mensen verdienen meer, worden vriendelijker behandeld en krijgen meer aandacht van het andere geslacht. – Pixnio.com, CC0

Opstellen met een fotootje van een knap kind krijgen een hoger cijfer dan exact hetzelfde opstel met de foto van een lelijk kind.  Als acteur of fotomodel, maar ook als politicus, verkoper of manager wordt een carrière veel moeilijker (alhoewel niet onmogelijk).

Kortom: discriminatiecijfers die als ze van toepassing waren op een erkende minderheid in Nederland, hadden geleid tot een spoeddebat of erger.

Niemand zal van zichzelf makkelijk toegeven dat hij of zij lelijk is. Toch zijn wij mensen het, blijkt uit antropologische onderzoeken, over het algemeen redelijk eens over wat mooie of lelijke mensen zijn. Toen vrouwen van een indianenvolk uit de Amazone foto’s van Griekse mannen te zien kregen en werd gevraagd wat de knapste mannen waren, wezen ze dezelfde foto’s aan als westerse vrouwen.

Wat maakt iemand knap of lelijk?

Over het algemeen is het de combinatie van lichaams- en gezichtsdelen wat iemand mooi of lelijk maakt. Mooie mensen hebben een symmetrisch gezicht, een gladde, jonge huid en een atletisch lichaam. Bij vrouwen moet de taille-heup verhouding laag genoeg zijn.

Mooie vrouwen hebben meestal een eivormig gezicht en vochtige lippen, voor vrouwen seksueel aantrekkelijke mannen een hoekig gezicht. Al deze kenmerken komen vooral voor bij gezonde mensen. Volgens evolutiebiologen is de reden dat we zo de partner met het geschiktste genenpakket kunnen selecteren.

Discriminatie lelijke mensen in feite dus racisme

Slachtoffer van een zuuraanval in het Iraanse parlement. – Wikimedia Commons

Hoe we er uitzien is zeer sterk afhankelijk van ons genetisch materiaal. Dingen als haarkleur, huidskleur, bouw van het lichaam, het gezicht en de vorm van de neus, bijvoorbeeld, zijn alle overerfbaar. Iemand kan lelijk zijn door erfelijkheid, door ziekte of door een ongeluk. In feite is discrimineren van lelijke mensen dus racisme.

Het beste zou natuurlijk zijn dat wij mensen niet op iemands uiterlijk letten. Helaas zijn wij genetisch zo geprogrammeerd dat wij dat wel doen. De hersens van mannen reageren bijvoorbeeld onbewust opgetogen op mooie vrouwen, de reden dat er mooie pitspoezen worden ingehuurd om dure auto’s en dergelijke te promoten.

Misschien dat in de toekomst plastische operaties voor iedereen die onder een kritieke schoonheidsindex scoort, in het basispakket kunnen komen. Nog een stap verder, en ethisch zeer twijfelachtig, is genetische manipulatie om het uiterlijk van een kind knapper te maken.

Misschien lost het probleem zich wel vanzelf op. De virtuele wereld wordt namelijk steeds belangrijker. Lelijke mensen kunnen een oogverblindend mooie avatar gebruiken of misschien worden er kunstprotheses ontwikkeld, geavanceerdere versies van toupetjes.