Tags: recycling

13

Plasmascheider lost energie- en grondstofprobleem op

We beschikken in Nederland over overvloedige ertsmijnen. Ze hebben alleen een grappige naam: vuilnisstortplaatsen. Nu is er een revolutionaire techniek in ontwikkeling om de enorme hoeveelheid grondstoffen die hierin besloten ligt, te ontsluiten en bovendien onze energieproblemen in de winter op te lossen. Waar wachten we op?

Er bestaan nu al polycarbonaat vloertegels die zonne-energie opwekken. 4

Weg wordt ondergronds groen paradijs

Stel, je wandelt over de stoep of rijdt over de weg. Onder je zie je weelderig groen. Het geeft je een goed gevoel dat een groot deel van de stad van voedsel wordt voorzien door deze groene tuinen. Ongeveer eenvijfde tot een derde van de oppervlakte van onze steden wordt ingenomen door wegen en trottoirs. Zou je met die ruimte niet iets nuttigs kunnen doen?

Metaal is makkelijk te recyclen: sterke magneten en wisselende elektrische stromen vissen zo blikjes en ander metaal uit het afval. 2

Betaal voor vuilnis

Een groot deel van de afvalproblemen wordt veroorzaakt omdat afval een negatieve waarde heeft. Eigenlijk is dat onzin. Afval bevat meer waardevolle grondstoffen dan menig metaalerts.

Met de grondstoffen van tien wegwerpauto's kan je een rijdend paleis bouwen. 10

Cradle to cradle of consuminderen?

Grondstoffen worden schaarser en het afval stapelt zich op. Er moet iets gebeuren voor we als straatarme sloppenwijkbewoners op een enorme vuilnisbelt wonen. Er zijn in principe twee oplossingen: zuiniger aandoen met wat we hebben en uit ons afval de grondstoffen terugwinnen, recycling. Bij het product rekening houden met de gehele levenscyclus van apparaten, m.a.w. recyclevriendelijk ontwerpen, staat bekend als cradle to cradle. Maar wat is nu het verstandigste?

Advertisment ad adsense adlogger