samenzwering

Alex Jones: Transhumanisme is een sinister complot

Transhumanisten willen met behulp van techniek de mens laten evolueren tot een altijd gezonde, onsterfelijke supermens. Volgens Alex Jones, beter bekend van zijn anti-Bilderberg-activiteiten, zit er achter het transhumanisme een sinister complot van de elite om de mensheid zoals we die kennen uit te roeien en/of tot slaaf te  maken, zodat er nog maar enkele honderden miljoenen gehoorzame mensen overblijven. In deze video een samenvatting.

Niemand, zelfs Alex Jones niet, kan er bezwaar tegen hebben, dat er een einde komt aan menselijk leed. Ik denk persoonlijk dat het centrale probleem is, dat techniek over het algemeen in handen is van machtige bedrijven of grote overheidsorganisaties. Met andere woorden: alleen toegankelijk voor de elite en niet voor de rest van de bevolking. dit moet veranderen. Open-source technologie en vrij toegankelijke wetenschappelijke artikelen is mijns inziens het antwoord. ook zal de greep van burgers op de overheidssector en grote bedrijven sterker moeten worden.

Een geliefd onderwerp voor samenzweringsdenkers is het merkwaardige 'alziend oog' boven een piramide dat op Amerikaanse dollarbiljetten aan te treffen is.

Is een complotloze wereld mogelijk?

Samenzweringen bestaan. Er is deugdelijk historisch bewijs van bijvoorbeeld de samenzwering om Julius Caesar te vermoorden, de mislukte fascistische machtsovername in de VS en, meer recent, kartels van fabrikanten. Zijn samenzweringen altijd per definitie ongewenst en hoe zou een wereld er uit zien waarin samenzweringen onmogelijk zijn?

Wat is een samenzwering?
Wikipedia definieert een samenzwering als een geheime samenwerking tussen diverse individuen om een bepaald doel te bereiken. Het gaat hier om een doel, dat niet bereikt kan worden als publiek bekend is waar de samenwerkende personen mee bezig zijn. Soms kan geheimhouding nuttig zijn om een bepaald positief doel te bereiken. Een relatief onschuldig voorbeeld is het sinterklaasfeest, in feite een samenzwering van volwassenen tegen kleine kinderen waar zelfs televisiepersoneel bij betrokken is. De historische betekenis van het begrip samenzwering is meer politiek beladen en houdt het samenwerken om een onwettige daad te plegen, zoals een staatsgreep, in.

Een geliefd onderwerp voor samenzweringsdenkers is het merkwaardige 'alziend oog' boven een piramide dat op Amerikaanse dollarbiljetten aan te treffen is.
Een geliefd onderwerp voor samenzweringsdenkers is het merkwaardige ‘alziend oog’ boven een piramide dat op Amerikaanse dollarbiljetten aan te treffen is.

Zijn samenzweringen sprookjes?
De menselijke geschiedenis staat bol van de samenzweringen. Zo waren er in het Romeinse Rijk, islamitische en Europese vorstenhoven voortdurend samenzweringen aan de gang die met de regelmaat van de klok worden ontdekt.  Afgaande op het verleden, zou het dus buitengewoon onwaarschijnlijk zijn dat er nu geen samenzweringen aan de gang zijn. En dat blijkt ook. Geregeld komen er bijvoorbeeld illegale kartels of spionageaffaires aan het licht.

Zijn samenzweringen altijd verkeerd?
In een jurisdictie waarin een kwaadaardig persoon of regime het voor het zeggen heeft, zoals nazi-Duitsland, is een samenzwering de enige manier om de kwaadaardige macht omver te werpen. Een bekend voorbeeld is de samenzwering van de Duitse generaal Von Stauffenberg om Hitler te vermoorden en het op een akkoordje te gooien met de geallieerden. Was deze samenzwering gelukt, dan had dat heel wat levens van onder meer joden gescheeld. Er zijn ook samenzweringen bekend waarbij het grote publiek in het ongewisse wordt gelaten om geen onnodige paniek te veroorzaken. Deze zijn heel wat meer omstreden. Weliswaar is de gemiddelde mens een stuk minder intelligent dan een topwetenschapper, maar dit geldt niet voor ieder mens. Ook minder intelligente mensen kunnen, na enige uitleg,  de gevolgen uitstekend begrijpen van bepaald beleid, zoals het door de regering garant staan voor gokkende en frauderende bankiers. Als bepaald beleid niet aan het volk is uit te leggen, is het doorgaans verstandiger dit beleid niet te voeren.

Kortom: de vraag of een samenzwering verkeerd is, is dus te beantwoorden door te kijken naar de sociale omgeving waarin de samenzwering plaatsvindt en naar de doelen die de samenzweerders willen bereiken. Als deze doelen de belangen van anderen schaden en de samenzweerders een oneerlijk voordeel geven, is de samenzwering verkeerd.

Is een samenleving denkbaar waarin samenzweringen niet meer effectief zijn?
Samenzweringen ontstaan als er drie dingen voorhanden zijn:
1. een machtsconcentratie, d.w.z. het vermogen van weinigen om disproportioneel veel invloed op velen uit te oefenen;
2. het vermogen tot geheimhouding;
3. de aanwezigheid van een motief om een samenzwering te beginnen, doorgaans om een oneerlijk voordeel te bereiken ten koste van anderen.
Samenzweringen kunnen in de toekomst voorkomen worden als een of meerdere van deze drie pijlers verdwijnen. Een hoopgevende ontwikkeling is dat geheimhouding steeds moeilijker wordt. Surveillanceapparatuur, een exploderende hoeveelheid rekenvermogen bij computers en het open internet maken, dat het steeds moeilijker wordt voor een persoon om te liegen zonder betrapt te worden. Wat betreft een machtsconcentratie zijn er zowel ontwikkelingen die leiden tot een grotere machtsconcentratie (monopolie van giganten als Google, Apple en Facebook), als ontwikkelingen die leiden tot een grotere democratisering (decentrale energieopwekking d.m.w. zonnepanelen; decentrale productie met een 3D-printer). Zowel de eigenaren van Google als die van Facebook zijn graag geziene gasten op de omstreden, besloten Bilderbergconferenties, die op Visionair al uitgebreid aan bod zijn gekomen.

Hoewel het naderende Cornucopia armoede, naar de maatstaven van nu, tot iets van het verleden zal maken, is er wel een explosie van technologie, waaronder technologie om veel ellende mee aan te richten. Denk aan het uitprinten  van chemische reactorcircuits voor zenuwgas, bouwen van moordende drones en het ontwerpen van een verwoestend virus. Deze zal gestopt moeten worden, wat vermoedelijk als excuus zal worden gebruikt om democratiserende technologie aan banden te leggen.

De Georgia Guidestones. Post-apocalyptische boodschap? Bron: Wikimedia Commons

Georgia Guidestones: de vraag van 500 miljoen

Volgens een opschrift op de Georgia Guidestones, een mysterieus granieten monument in de Amerikaanse staat Georgia, moet de omvang van de mensheid onder de vijfhonderd miljoen mensen blijven. Dit is ongeveer 7% van het aantal mensen nu. Wat zijn effectieve methoden waarmee het bevolkingsaantal flink terug is te brengen?

Georgia Guidestones
Een onbekende gaf opdracht aan een lokale steenhouwer in de USA-deelstaat Georgia om de “Georgia Guidestones” neer te zetten. Met wat voor doel is dit monument neergezet?

Er wonen nu meer mensen op deze planeet dan ooit eerder in de geschiedenis van de aarde: zeven miljard. Meer dan de helft van het totale landoppervlak is nu bebouwd of in gebruik als landbouw- of weidegrond. De meeste natuurlijke ecosystemen staan op instorten. Reden voor steeds meer wetenschappers en anderen om een flinke bevolkingsreductie op de agenda te zetten.

Zoals de Georgia Guidestones, het kostbare granieten monument in Georgia bewijst, zijn er ook zeer rijke lieden die vinden dat er teveel mensen op de wereld zijn. De opvattingen van bankiers en dergelijke elitairen kennende – de rest van de bevolking wordt gezien als melkvee, als “muppets” – is het niet onwaarschijnlijk dat er op dit moment voorbereidingen worden getroffen dit probleem op te lossen. Veel samenzweringstheoretici veronderstellen dat ook. Echter: hun samenzweringstheorieën rammelen nogal en worden niet ondersteund door deugdelijk bewijs.  Wat zijn wél realistische methoden waarmee een gewetenloze groep “wereldverbeteraars” het menselijke bevolkingsaantal drastisch kan terugbrengen?

Geboortebeperking onder dwang
De ervaringen hiermee stemmen niet echt tot hoop voor onze groep samenzweerders. Op het eerste gezicht zijn de condities in China ideaal voor drastische sociale ingrepen: een vergeleken met elders in de wereld gehoorzame. gedweeë bevolking en een brute politiestaat.  Toch slaagden zelfs ondanks de weinig zachtzinnige één-kindpolitiek de Chinese planners er niet in de bevolking te verlagen. Met heel veel inspanning is het Chinese regime er in geslaagd de bevolking te stabiliseren op wat 1,4 miljard zal worden. Een indrukwekkende prestatie, maar volstrekt onvoldoende om het doel van 500 miljoen te halen. Ook zijn de omstandigheden in China moeilijk in de rest van de wereld te evenaren.

Brute dictatuur
Er zijn enkele landen in Oost-Azië waar de bevolking enorm afnam. In Cambodja kwamen tijdens het moordzuchtige regime van de Rode Khmer rond de 2 miljoen Cambodjanen om, voor de helft door executies, voor de rest door hongersnood. Dat is een vijfde van de bevolking. Ook in Noord-Korea is de bevolking nog steeds aan het dalen, ook hier door hongersnood. Ook hier geldt dus dat zeer drastische middelen slechts een beperkt resultaat hebben. Ook werkt deze methode alleen in autoritaire landen.

Genetisch gemanipuleerd ziekteverwekkend organisme
Dit is één van de geschiktste methodes voor de groep samenzweerders. Het voordeel van bacteriën en vooral virussen is dat ze selectief zijn. Het is niet nodig het gehele land te verwoesten; ook geïmmuniseerde mensen, de samenzweerders, worden gespaard. Op dit moment is het met huis- tuin- en keukenapparatuur die voor enkele tienduizenden euro’s te bestellen is, al mogelijk om genetisch gemanipuleerde bacteriën te vervaardigen. Dan kan het hard gaan.

De middeleeuwse pestepidemie vaagde ongeveer de helft van de bevolking weg, de door Europese kolonisten meegebrachte infectieziekten zelfs zestig tot 95% van de inheemse Amerikaanse bevolking. Dit had mede te maken met het ontbreken van genetische variatie onder de inheemse Amerikanen, die immers van een handjevol immigranten afstamden. Dit komt in de buurt van de bevolkingsreductie die op de Georgia Guidestones wordt genoemd.

Waarschijnlijk zullen de samenzweerders dit daarom een erg aantrekkelijke methode vinden. Essentieel is wel dat de ziekteverwekker snel en efficiënt in alle werelddelen tegelijk wordt verspreid en dat de “waardevolle” mensen, de samenzweerders dus, worden gevaccineerd. Gezien de grote genetische variatie in Afrika onder de Sahara zal hier het grootste percentage overlevenden zijn.

Totale systeemcrash
De grootste vervuilers en opmakers zijn te vinden in de ontwikkelde landen. West-Europa en Noord-Amerika zijn samen goed voor iets meer dan 800 miljoen mensen, maar verbruiken meer dan de helft van alle grondstoffen en energie. Een methode om hier een einde aan te maken en deze twee continenten terug te brengen tot derde-wereld niveau, zou dus veel zoden aan de dijk zetten.

Voordeel voor de samenzweerders is dat geavanceerde maatschappijen ook zeer kwetsbaar zijn. Stel, door een computerstoring worden alle betalingen geblokkeerd. Of, de banken storten in. Al in 2013 schaffen de eerste winkels contant geld af. Dit zou dus betekenen dat de complexe logistiek waarmee steden worden bevoorraad, ineen zou storten. Ook zou een einde komen aan de gezondheidszorg. Winkels zouden worden geplunderd, maar dit zou slechts uitstek van executie zijn.

Na enkele weken zouden de voedselvoorraden uitgeput zijn en er zou massale hongersnood uitbreken. Cholera- en tyfusepidemieën zouden nog een handje helpen. Dit scenario heeft als nadeel, dat de samenzweerders weer hun macht moeten veroveren in de nieuw-ontstane chaotische samenlevingen. Controle over het leger is dan essentieel.  Vervolgens kan de noodtoestand worden uitgeroepen. Dit zou prima werken om de 500 miljoen mensen van de Georgia Guidestones te bereiken.

Tweede mogelijkheid: de Georgia Guidestones vormen een boodschap voor een post-apocalyptische wereld
Een andere mogelijkheid is, dat de mysterieuze opdrachtgevers voor het monument een onvermijdelijke wereldwijde systeemcrash voorzien. Deze gedachte is minder vreemd dan het lijkt. In de jaren voordat het monument werd opgericht, maart 1980, trokken de doemvoorspellingen van de Club van Rome veel aandacht. De gedachte dat de Guidestones een soort boodschap aan de toekomstige generaties vormen, is daarmee niet zo gek. De begeleidende teksten en een verondersteld aanwezige tijdcapsule (waarvan de data ontbreken) wijzen hier ook op. Opmerkelijk is de aanwezigheid van het Hebreeuws (7 miljoen sprekers) in plaats van bijvoorbeeld Frans of Japans.

Derde mogelijkheid: de Georgia Guidestones zijn bedoeld om de mensheid aan het denken te zetten
Maar misschien zijn we te paranoïde en is het monument bedoeld om een statement te maken. Wij mensen, dat is wel duidelijk, zijn een nogal hardleerse soort. Visionair denken is helaas de uitzondering, geen regel. Wat is een effectievere manier om een harde boodschap te laten landen, en te laten blijven landen, dan een mysterieus stenen monument van een onbekende opdrachtgever, dat een tijdje meegaat?