school

Filippijnse 'karate kids' tijdens school. Bron: Wikimedia Commons

Schoolvakanties moeten variabel

Ouders met kinderen, het grootste deel van de bevolking tussen de vijfentwintig en vijftig dus, zijn veroordeeld tot een strak keurslijf. Waarom kunnen schoolvakanties niet flexibel gepland worden?

De dwangbuis van de schoolvakanties
Kinderen op de Nederlandse basisschool moeten wettelijk verplicht minimaal 940 uur onderwijs krijgen[1]. Hoe deze uren ingericht worden, bepaalt de school in principe zelf. In de praktijk komt dit neer op rond de veertig weken school, dus twaalf weken per jaar vakantie. Middelbare scholen, hogescholen en universiteiten mogen 55 vakantiedagen uitdelen, plus tien roostervrije dagen (vaak gebruikt als zogeheten studiedagen). In Vlaanderen legt de overheid landelijk de vakantiedata vast voor de lagere en middelbare scholen[2]. Hogescholen en universiteiten kunnen in België zelf de vakantiedagen vaststellen.

Filippijnse 'karate kids' tijdens school. Bron: Wikimedia Commons
Filippijnse ‘karate kids’ tijdens school. Bron: Wikimedia Commons

Het aantal vakantiedagen voor werkenden is veel kleiner: in Nederland en België een halve vakantiedag per gewerkt uur per week (dus veertig uur werken levert twintig vakantiedagen op).

Geen oppas
Hier komen we al op een belangrijk probleem. Kinderen hebben veel langer vakantie dan ouders. Als beide ouders fulltime werken, wat de overheid graag wil (want zo komen er meer belastingcentjes binnen), is er geen oppas in de tijd dat kinderen vakantie hebben en de ouders niet. Dit betekent veel geschuif en improviseren met de hulp van familie, ex-partners of vrienden. Dit is een groot probleem voor mensen met weinig familie of een karig sociaal netwerk.

Vakantiepieken en hoogseizoen
Omdat iedereen tegelijk vakantie krijgt, zijn attracties en vakantieparken overvol. Ouders met kinderen, juist ook als ze werken hebben het over het algemeen niet breed. De hoge prijzen in het hoogseizoen maken vakantie vaak onhaalbaar. Kortom: het moet slimmer kunnen.

De oplossing: de flexibele continuschool
Wat als scholen het hele jaar achter elkaar open zouden zijn? De voordelen zouden groot zijn. De school kan dienen als opvang voor kinderen als de ouders werken. De kinderen kunnen dan extra lessen krijgen. Kinderen die op school niet zo goed mee kunnen komen kunnen extra les krijgen. Ook kan de school dienen als flexibele kinderopvang. Zijn de kinderen vervelend tijdens de vakantie, dan gaan ze naar school. In een klap is een voor ouders heel vervelend probleem opgelost.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van laagopgeleide ouders, vaak sterk terugzakken in de zomervakanties. Als zij ook in de zomervakantie geregeld les krijgen, of nog beter: als de zomervakantie in de huidige vorm af wordt geschaft, verdwijnt de achterstand van deze kinderen. Hiermee zouden dus opnieuw, veel schoolproblemen zijn opgelost.

Leraren in basis- en voortgezet onderwijs zullen dan langer moeten werken dan nu. Daar zullen ze niet blij mee zijn, maar de rest van werkend Nederland en België moet het ook met veel minder vakantiedagen doen dan zij. Ook ontstaat er zo meer werkgelegenheid in het onderwijs, en wordt de dure kinderopvang overbodig.

Bronnen
1. Aantal vakantiedagen onderwijs – Rijksoverheid Nederland
2. Schoolvakanties – Vlaamse overheid

Staatsonderwijs, indoctrinatie en hersenspoeling?

school3
Well, thanks for clearing that up Mom!

Deugt ons Nederlandse staatssonderwijs eigenlijk wel?

Waar komt het Nederlandse onderwijssysteem precies vandaan en in wiens belang is het precies ooit opgezet en hoe relevant is dat nog in het nieuwe tijdperk? Leren wijzelf en onze kinderen eigenlijk nog wel nuttige zaken in de verplichte staatsscholen die aansluiten bij wat gewenst is in de brede samenleving?

Zeker met de opkomst van het internet en de razendsnelle economische veranderingen lijkt het oude onderwijs paradigma op haar grondvesten te schudden. En misschien is dat maar heel goed ook. Zijn onze Nederlandse scholen  eigenlijk slechts weinig anders dan grootschalige hersenspoelmachines voor de nieuwe generatie? Waar gehoorzaamheid inmiddels desnoods met psychiatrische medicatie wordt afgedwongen?

Sir Ken Robinson geeft in deze RSA Animate zijn interessante visie op hoe wij het hele onderwijs paradigma eens heel goed moeten bekijken. Volgens hem zijn er enorme verbeteringen mogelijk en moeten we het onderwijs zo snel mogelijk aanpassen omdat het oude systeem volledig irrelevant is geworden.

Ken Robinson geeft zijn interessante visie in de video: Changing Education Paradigmes

Creativity expert Sir Ken Robinson will ask how do we make change happen in education and how do we make it last?

school2
En voor de liefhebbers, meer onderwijsvernieuwers zijn te bekijken in deze TED Playlist met de titel Re-Imagining School waarin maar liefst 12 interessante TED Talks voorbij komen.

Hoe denken mensen hier over het Nederlandse verplichte staatsonderwijs?

Aanverwante artikelen en onderwijs:
-) TED Playlist: Re-Imagining School
-) Online gratis onderwijs, een overzicht
-) Human Resources – Social Engineering in the 20th Century
-) Eerdere artikelen over onderwijs op visionair

plato