Zoekresultaten voor: onderwijs

Augmented reality maakt, dat studenten kunnen oefenen op een virtueel hart, in plaats van op een lijk. Bron: Northwestern University

Meer rendement uit onderwijs: twee oplossingen

Onderwijs wordt steeds duurder en de kans dat dure onderwijsleningen terug worden betaald, wordt steeds kleiner. Er zijn twee goede oplossingen voor dit voor jongeren en hun ouders heel erg vervelende probleem.

Eerste oplossing: goedkoper onderwijs
Op dit moment is onderwijs, zowel middelbaar als hoger onderwijs, onnodig duur. Docenten die goed zijn in college geven kunnen heel goed in het gehele Nederlandse taalgebied college geven via teleconferencing. Hun colleges worden op YouTube gezet. De rest van de docenten kan zich voortaan op onderzoek richten. Vanzelfsprekend wordt er drastisch bezuinigd op het vergadercircuit, middle management en het schrijven van onderzoeksvoorstellen. Het vrijgekomen budget gaat geheel naar onderzoek en productontwikkeling. Bij werkcolleges kunnen studenten in een virtuele omgeving met elkaar samenwerken en vragen stellen aan een chatbot, die ingewikkelder vragen doorschakelt aan een werkstudent, daarna universitair docent. Practica kunnen via teleoperatie en/of of in een virtuele omgeving. Dit betekent dat studenten langer bij hun ouders kunnen wonen en de kosten voor levensonderhoud drastisch dalen. Vanzelfsprekend is dit nog niet voldoende. Hiervoor komen we op de tweede oplossing.

Augmented reality maakt, dat studenten kunnen oefenen op een virtueel hart, in plaats van op een lijk. Bron: Northwestern University
Augmented reality maakt, dat studenten kunnen oefenen op een virtueel hart, in plaats van op een lijk. Bron: Northwestern University

Tweede oplossing: direct aan het werk
Voortaan moet niet de opleiding, maar werk centraal staan. Alle ontroerende verhalen over academische vorming en dergelijke ten spijt: de meeste mensen volgen hun opleiding als toegangsbewijs voor leuk, maar vooral goedbetaald werk. Daarom is het slimmer, werk centraal te stellen en studenten bij te laten leren tijdens hun werk. Hiermee verdienen ze in ieder geval iets en passen hun kennis direct nuttig toe. Daardoor blijft deze kennis ook beter hangen. Studenten technische natuurkunde adviseren wat betreft warmtepompen  en helpen onderzoekers bij laboratoriumwerk, studenten Nederlands assisteren webmasters met stijlfouten, studenten wiskunde geven bijles wiskunde aan middelbare scholieren etc. Zo kunnen ze snel doorgroeien naar hogere functies en tijdens hun werk leren. Zo raken ze nooit vervreemd van de werkvloer en hebben we geen wereldvreemde klasse hoogopgeleiden meer.

Bonus: onderwijs ook toegankelijk voor laagopgeleiden
Op dit moment is het voor laagopgeleiden lastig zich bij te scholen. Als iedereen begint als laagopgeleide en bij studeert, verdwijnt ook de tweedeling tussen laag- en hoogopgeleid. Laagopgeleiden worden zo ook meer geprikkeld om zich bij te scholen.

Oplossing tegen vergrijzing
Voor vrouwelijke en mannelijke  studenten moet er de mogelijkheid zijn in deze periode naast hun studie moeder resp. vader te worden. De vruchtbare leeftijd van vrouwen ligt tussen 18 en 30 jaar. Ook mannen zijn dan op hun vruchtbaarst, hoewel hun vruchtbaarheid op latere leeftijd langzamer daalt dan bij vrouwen. Ze hebben later in hun leven hun handen later vrij, als ze op jonge leeftijd kinderen krijgen. Deze zijn net uit de peuterleeftijd, als de opleiding en baan intensiever worden. Ook is de kans op geboortendefecten dan veel kleiner.

Studieschulden worden steeds hoger, terwijl de salarissen en kansen op werk voor hoogopgeleiden afnemen.

‘Hoger onderwijs is zonde van het geld’

Studenten steken zich zwaar in de schulden voor het behalen van een studie. In de Verenigde Staten is de situatie nog dramatischer. Studieschulden van boven een ton zijn daar eerder regel dan uitzondering. Is onderwijs waard dat we er zo veel aan uitgeven? Mede, omdat steeds meer hoogopgeleiden werkloos worden.
De libertariër Peter Thiel denkt van niet.

Ik denk dat Thiel een punt heeft. Inderdaad is een groot deel van wat we leren zinloos. Tegelijkertijd zijn er dingen die we niet leren, maar die veel waardevoller zijn. Daarom denk ik dat we moeten werken aan leven lang leren. Een kort, maar krachtig basiscurriculum van ongeveer twaalf jaar, dat helemaal gratis moet zijn. Nuttige vaardigheden en inzichten moeten door middel van gratis tutorials en cursussen beschikbaar zijn op internet. Het model van Khan Academy kan hiervoor gebruikt worden. De rest kan je bijleren binnen een bedrijf.

Studieschulden worden steeds hoger, terwijl de salarissen en kansen op werk voor hoogopgeleiden afnemen.
Studieschulden worden steeds hoger, terwijl de salarissen en kansen op werk voor hoogopgeleiden afnemen.
Laagopgeleiden vinden Hoogopgeleiden als Pechtold veel weghebben van de praatgrage robot 3CPO uit Star Wars.

Onderwijsmonopolie veroorzaakt tweedeling

Cultureel gezien wordt Nederland steeds meer onderverdeeld in twee kasten: de progressief-liberale kaste van de Hoogopgeleiden en de conservatief-nationalistische kaste van de Laagopgeleiden. De ideeën over hoe het verder moet met Nederland lopen wijd uiteen tussen deze twee kasten, vooral wat betreft immigratie en de Europese Unie. Hoe kunnen we destabilisatie van Nederland voorkomen?

Karakterisering van de Hoogopgeleiden en de Laagopgeleiden
De Laagopgeleiden zijn mensen die na de lagere school slechts enkele jaren voortgezet onderwijs hebben genoten. Ze beginnen doorgaans al op jonge leeftijd met werken in beroepen die weinig, of alleen praktisch-technische vaardigheden vereisen. Ze kennen weinig mensen buiten de eigen sociaal-economische groep, wat veel te maken heeft met de elitaire houding van Hoogopgeleiden, zie verderop. Laagopgeleiden zijn uitermate direct en zeggen wat ze denken. Door hun vrij beperkte “culturele kapitaal”, een misleidende term voor: inprenting met heersende politiek correcte dogma’s, zien ze de tegenwoordige maatschappij als verwarrend en oneerlijk. Hun werkomstandigheden zijn ongezond en zwaar. Ook leven ze ongezond, deels door gebrekkige kennis over gezondheid, maar vooral omdat gezond voedsel, zoals verse groente, nauwelijks te betalen is voor mensen rond het bestaansminimum. Dat betekent dat Laagopgeleiden gemiddeld zo’n zeven jaar eerder overlijden dan Hoogopgeleiden. De Laagopgeleide wordt rechtstreeks in zijn bestaan bedreigd door massa-immigratie. Anders dan bij Hoogopgeleiden, is er geen wettelijke bescherming voor zijn beroep. Dit verklaart ook waarom Laagopgeleiden stemmen op partijen die de massaimmigratie aan banden willen leggen.

De frikandel, geliefd onder veel Laagopgeleiden, gehaat onder Hoogopgeleiden. In feite niet alleen een goedkope, maar per 100 gram ook ecologisch erg verantwoorde vleessoort. Immers, frikandellen worden vervaardigd uit restvlees dat anders weggegooid zou worden. Bron: Wikimedia Commons
De frikandel, geliefd onder veel Laagopgeleiden, gehaat onder Hoogopgeleiden. In feite niet alleen een goedkope, maar per 100 gram ook ecologisch erg verantwoorde vleessoort. Immers, frikandellen worden vervaardigd uit restvlees dat anders weggegooid zou worden. Bron: Wikimedia Commons

De Hoogopgeleiden zijn mensen die op kosten van de staat na de basisschool zo’n tien tot vijftien jaar voortgezet onderwijs hebben genoten. Deze scholing bestaat voor een deel uit nuttige vaardigheden, kennis en inzichten, maar vooral bij de meer “softe” studies zoals communicatiewetenschappen, voor het grootste deel uit inprenting. Deze inprenting is wat in personeelsadvertenties wordt aangeduid met “academisch niveau”. De Hoogopgeleide voelt zich competenter dan een vulgaire Laagopgeleide. Hij beheerst het heersende sociale en politieke jargon vloeiend. Ook is hij erg goed in huichelen, want elitair denken past niet bij de liberale, ruimdenkende filosofie die Hoogopgeleiden pretenderen aan te hangen. Subtiel beentje lichten past meer bij deze groep dan openlijk het conflict aangaan.
Kortom: het is best wel lekker om Hoogopgeleide te zijn. Je leeft langer, gezonder en je verdient veel meer. Als bonus kan je neerkijken op dat bekrompen Laagopgeleide tokkievolk.

Laagopgeleiden vinden Hoogopgeleiden als Pechtold veel weghebben van de praatgrage robot 3CPO uit Star Wars.
Laagopgeleiden vinden Hoogopgeleiden als Pechtold veel weghebben van de praatgrage robot 3CPO uit Star Wars.

Moeten we een tweedeling willen?
Tweedelingen zijn gevaarlijk. Ze vormen de kiem voor een burgeroorlog. Wie de Nederlandse geschiedenis een beetje kent, weet dat Nederlandse burgeroorlogen uitmunten in sektarisme en kwaadaardigheid. Ook kan je je afvragen, hoe ethisch het is, een groot deel van de bevolking te veroordelen tot een kort en uitermate naar leven. Persoonlijk denk ik van niet, en dat er maar beter snel iets aan gedaan kan worden. Ik ken als sociaal neerwaartse migrant beide werelden. Het harde oordeel van Hoogopgeleiden over Laagopgeleiden is mijns inziens onterecht. Laagopgeleiden doen het grootste deel van het nuttige, onaangename werk. Ze zien vaak ook scherper dan Hoogopgeleiden wat er werkelijk aan de hand is, omdat ze minder gehinderd worden door culturele conditionering. Ik heb van Laagopgeleiden zinniger en kernachtiger politieke analyses gehoord dan van bijvoorbeeld het boegbeeld der Hoogopgeleiden, de kunstverkoper Pechtold.

Wat kunnen we doen aan de tweedeling?
Op dit moment genieten Hoogopgeleiden wel van de lusten, maar niet van de lasten. Hun beroepen, vooral in de alfa- en gammasector, worden goed beschermd door discriminerende wetten en regels. Ik ken een hoogopgeleide Russische immigrant, lerares aardrijkskunde, die nu in een fabriek werkt omdat ze niet als lerares aan de slag mag.
Laten we het spelletje eerlijker maken, en ook de Hoogopgeleiden laten genieten van wat meer concurrentie. Slimme hoogopgeleide Bulgaren genoeg, en gezien de exorbitante salarissen van veel Hoogopgeleiden is concurrentie bitter hard nodig.

Volwassenenonderwijs voor iedereen
Op dit moment zijn kinderen die op school niet mee kunnen komen, veroordeeld tot een bestaan op de tweede rang. De Wet Studiefinanciering maakt een studerend kind voor een Laagopgeleide vrijwel onbetaalbaar. Het gevolg is dat Laagopgeleiden hun kinderen snel laten werken. De eerste paar jaar gaat dat goed, zodra het wettelijk minimumloon van kracht wordt, rond de 23 jaar, worden ze vaak te duur. Vaak krijgen Laagopgeleide kinderen op latere leeftijd wél de discipline die nodig is om als leerling te slagen. Ook kunnen ze gericht die dingen leren die ze voor hun werk nodig hebben. Het onderwijs kan ook worden bevrijd van niet-relevante kennis, zoals het zogeheten culturele kapitaal. Zo wordt het ook toegankelijker voor Laagopgeleiden.

Bron
Gescheiden werelden: een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland, WRR, 2014

Mini-docu: de toekomst van onderwijs

We leven in een wereld waarin er in de afgelopen tien jaar meer informatie is geproduceerd dan sinds het ontstaan van de mensheid. Ook techniek en communicatie gaat steeds sneller. Een ding is wel duidelijk: de vorm van onderwijs die tot nu toe gevolgd is, is hopeloos ongeschikt om mensen op te leiden voor de banen van de toekomst. Hoe bereiden we kinderen en volwassenen voor op deze wereld? In de mini-documentaire hieronder van ongeveer een kwartier lang, enkele onderwijsmensen, waaronder de hier al eerder beschreven Salman Khan, grondlegger van de Khan Academy.

Khan denkt dat we uiteindelijk eerder moeten leren informatie te verzamelen en te beoordelen, in plaats van dingen uit het hoofd te leren. Aan de andere kant zit hierin ook een gevaar. Inzicht in een bepaald vakgebied vereist m.i. enige feitenkennis. De vraag is alleen: welke kennis is nuttig, en welke is zonde van de ruimte in leerboeken?

Doen waar je zin in hebt in plaats van voor vrouw en vier kinderen zorgen. Steeds meer mannen willen vrijgezel blijven.

Onderwijs kinderen over gezondheid en geluk

Een interessante TED Talk van deze jongeman die voorstelt dat scholen onderwijs gaan geven in hoe we gezond en gelukkig kunnen worden.

When 13 year-old Logan LaPlante grows up, he wants to be happy and healthy. He discusses how hacking his education is helping him achieve this goal.

Education is important, but why is being happy and healthy not considered education, I just don’t get it. So I’ve been studying the science of being happy and healthy.

It really comes down to practicing these eight things.

1) Exercise
2) Diet and nutrition
3) Time in nature
4) Contribution; Service to others
6) Relationships
7) Recreation
8) Relaxation and stress management
8) Religious or spiritual involvement, yes, got that one.

So these eight things come from Dr. Roger Walsh, he calls them Therapeutic Lifestyle Changes or TLCs for short. He is a scientist that studies how to be happy and healthy. In researching this talk, I got a chance to ask him a few questions like; do you think that our schools today are making these eight TLCs a priority? His response was no surprise, it was essentially no. But he did say that many people do try to get this kind of education outside of the traditional arena, through reading and practices such as meditation or yoga.

John Taylor Gatto – De waarheid over ons onderwijssysteem

John-Taylor-Gatto-quote

Met een waardering van 9.3 uit 10 op IMDB is dit een buitengewoon interessante serie waarin John Taylor Gatto ingaat op het hoe en waarom van ons huidige onderwijssysteem. Gatto is een man die 30 jaar zelf in het onderwijs actief is geweest en daarbij een prachtspreker is. Deze bijna 6 uur materiaal van hem zal eenieders denken op ons huidige verplichte onderwijssysteem voorgoed veranderen. Wellicht is het handig als mensen dit ook even doorsturen naar docenten in hun omgeving en naar het ministerie van onderwijs in Nederland.

Overigens geeft hij zelf aan hoe hij tot beste docent van het jaar in New York werd uitgeroepen. Hij geeft aan dat je kinderen hun inherente interesses serieus moet nemen en ze daarin moet ondersteunen en ze in staat moet stellen vooruitgang te maken op dat gebied. Moeilijker is het niet volgens Gatto en hij heeft hier buitengewoon grote successen mee geboekt.

Voor eenieder die zelf naar school is gegaan en of kinderen heeft die naar school gaan is dit een must see. En ik denk dat dit verhaal aanleiding geeft om in Nederland ook het gehele onderwijssysteem volledig op de schop te gooien. Kortom een echte aanrader.

http://youtu.be/GxCuc-2tfgk

The Ultimate History Lesson is a 5-hour journey examining the history, root-causes, and consequences of public schooling. Former New York City and New York State School Teacher of the Year, John Taylor Gatto, illustrates HOW and WHY our public schools are dumbing us down… and what We can do about it.

Gatto_weapons_instructionWith more than 200 footnotes, and more than 30 classic texts referenced; this 5-hour interview session, memorializing John’s research, publications, and life experiences, forms an impeccable family resource and reference library of The Underground History of American Education and its effects on 21st Century America.

Each hour focuses on examining the evolution of ideas, which manifest today in the phenomenon of public schooling. By dissecting the history and presenting you with the references, you’re left at the end of each hour, with a copious amount of information to digest; from which you can continue your own personal journey of discovery.

This interview also includes solutions, documents, and references; asking only that you consider the information – THINK FOR YOURSELF – and communicate with others in order to share a higher-level of awareness. This presentation is offered as a public service thanks to the generosity of the subscribers of the Tragedy and Hope online community, which is an international research and study group, composed of individuals who have screened our productions, and seek to take the next-steps in enacting strategic solutions. Written by T&H

Ik moet zeggen dat ik na zelf het hele schoolsysteem te hebben doorwandelt en nu dit en ook eerdere verhalen hierover hoor, ik me redelijk geestelijk mishandelt voel door de Nederlandse overheid en ons verplichte onderwijs systeem.

Ik ben benieuwd hoe andere mensen hier tegenaan kijken en in welke hoeken er oplossingen gezocht kunnen worden. In hoeverre willen we onze kinderen en kleinkinderen nog blootstellen aan dit systeem met deze kennis van Gatto in het achterhoofd?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Tragedy and Hope Communications – online community
-) Youtube Kanaal van Tragedy and Hope
-) Boeken van John Taylor Gatto op Amazon
-) Tragedy and Hope by Carroll Quigley(PDF) & hier het audioboek
-) Eerdere artikelen over Social Engineering op visionair

John-Taylor-Gatto-quote2

Staatsonderwijs, indoctrinatie en hersenspoeling?

school3
Well, thanks for clearing that up Mom!

Deugt ons Nederlandse staatssonderwijs eigenlijk wel?

Waar komt het Nederlandse onderwijssysteem precies vandaan en in wiens belang is het precies ooit opgezet en hoe relevant is dat nog in het nieuwe tijdperk? Leren wijzelf en onze kinderen eigenlijk nog wel nuttige zaken in de verplichte staatsscholen die aansluiten bij wat gewenst is in de brede samenleving?

Zeker met de opkomst van het internet en de razendsnelle economische veranderingen lijkt het oude onderwijs paradigma op haar grondvesten te schudden. En misschien is dat maar heel goed ook. Zijn onze Nederlandse scholen  eigenlijk slechts weinig anders dan grootschalige hersenspoelmachines voor de nieuwe generatie? Waar gehoorzaamheid inmiddels desnoods met psychiatrische medicatie wordt afgedwongen?

Sir Ken Robinson geeft in deze RSA Animate zijn interessante visie op hoe wij het hele onderwijs paradigma eens heel goed moeten bekijken. Volgens hem zijn er enorme verbeteringen mogelijk en moeten we het onderwijs zo snel mogelijk aanpassen omdat het oude systeem volledig irrelevant is geworden.

Ken Robinson geeft zijn interessante visie in de video: Changing Education Paradigmes

Creativity expert Sir Ken Robinson will ask how do we make change happen in education and how do we make it last?

school2
En voor de liefhebbers, meer onderwijsvernieuwers zijn te bekijken in deze TED Playlist met de titel Re-Imagining School waarin maar liefst 12 interessante TED Talks voorbij komen.

Hoe denken mensen hier over het Nederlandse verplichte staatsonderwijs?

Aanverwante artikelen en onderwijs:
-) TED Playlist: Re-Imagining School
-) Online gratis onderwijs, een overzicht
-) Human Resources – Social Engineering in the 20th Century
-) Eerdere artikelen over onderwijs op visionair

plato

Onderwijs als fabriek voor standaardisatie van de mens

Onderwijs zou als doel moeten hebben kritisch denkende mensen voort te brengen die hun gehele leven uit nieuwsgierigheid willen blijven doorleren. Om dit te bereiken zou eigenheid, creativiteit en nieuwsgierigheid moeten worden gestimuleerd. Onze huidige vorm van onderwijs bevordert deze eigenschappen echter niet, maar bederft ze juist. Op school worden we geleerd binnen de lijntjes te kleuren en te denken, waardoor onze nieuwsgierige geest feitelijk wordt geruïneerd. In de tijd dat de kinderen na een kwart van hun leven dan eindelijk van school verlost zijn, zit hun hoofd vol met onkunde die niets te maken heeft met de echte wereld.

Bovenstaand artikel is ons toegezonden door de auteur, Rob van V., en plaatsen wij met zijn toestemming. 

 

 

 

Het onderwijs van vandaag de dag is voornamelijk gebaseerd op ons analytische en rationele geheugen; het onthouden van data, het maken van een toets, het slagen voor de toets, en… het weer vergeten van deze data. Uiteindelijk krijg je je diploma en ben je klaargestoomd om deel te nemen aan de maatschappij. Het systeem van het onthouden en het kunnen reproduceren van data staat in ons huidige onderwijsstelsel gelijk aan intelligentie. Diegenen die het beste mee kunnen komen met het systeem halen de hoogste cijfers en worden als het meest succesvol gezien. Het echte leven gaat echter niet om het onthouden en reproduceren van data en daarom is het onderwijssysteem een behoorlijke vertekening van de werkelijke essentie van het leven.

 

Het ontstaan van onze huidige vorm van onderwijs vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw. Haar doel werd gevonden – niet in het trainen van het intellectueel of het brengen van verlichting bij allen, maar – in standaardisatie van de mens door het verkleinen van het aantal individuen door ze allemaal op hetzelfde niveau te brengen en te houden en het conditioneren van kinderen in het onderkennen, gehoorzamen en het onderwerpen aan autoriteit; zich onder te schikken en voor te bereiden om in gemeenschap te leven, waar het collectieve bewustzijn voorop staat en individueel talent niet wordt benut, laat staan gestimuleerd en uitgebreid. Kortom, de beperking van individualiteit, de onderwerping aan autoriteit en de vernietiging van kritische, afwijkende meningen, originaliteit en creativiteit.

 

Onder het mom van domheid – diegenen die geen onderwijs volgden waren niet intelligent – worden brave burgers gecreëerd in dienst van de staat die zich opstelt als adoptieouder tijdens de meest cruciale jaren van de ontwikkeling van de mens, waarin zij grotendeels wordt verwijderd van de ouders en zogenaamde ‘ongepaste’ culturele invloeden. In een omgeving als die van een gevangenis worden de kinderen gedwongen een bepaalde opvatting te hebben en worden zij allen in hetzelfde denkpatroon opgevoed. We worden geleerd dat het niet goed is om fouten te maken en we schamen ons ervoor als dit wel gebeurt, maar wie geen fouten durft te maken komt niet tot nieuwe inzichten die leiden tot nieuwe wegen. Fouten liggen namelijk ten grondslag aan originaliteit en creativiteit.

 

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.” – Pablo Picasso

 

Het creëren van brave en gestandaardiseerde burgers via het schoolexperiment is tot nu toe redelijk geslaagd. Met zijn allen zorgen we ervoor dat de huidige maatschappij en haar economische systeem in stand worden houden. De denkwijze die op scholen wordt ingeprent reflecteert op de maatschappij en zal de maatschappij blijven vormgeven, zoals deze denkwijze op haar beurt weer in stand wordt gehouden door het onderwijssysteem. Ik ben ervan overtuigd dat de mens door het onderwijs alleen maar dommer is geworden. Waar zijn vandaag nog de grote denkers en uitvinders? Kunde is vervangen door des-kunde en de kundigen zijn deskundigen geworden. Wat we nodig hebben is een totale sociale reconstructie. Verander het onderwijs en je verandert de maatschappij. Voed nieuwsgierigheid en stimuleer creativiteit door vakken als tekenen en muziek dezelfde waarde te geven als taal en wiskunde.

 

Het zijn de kunstvakken die het mogelijk maken om uit je denkpatroon (lees: het gezamenlijke denkpatroon) te stappen en op andere manieren ergens tegenaan te kijken en een nieuw patroon te ontwikkelen waar nieuwe inzichten en ingevingen uit voortvloeien. Trek dit door naar de maatschappij waar alle vormen van kunst maximaal tot uiting zouden moeten komen. Een maatschappij waar kunst in het meest ideale voorbeeld zelfs verplicht gesubsidieerd zou worden en tegelijkertijd voor een ieder gratis toegankelijk zal zijn. Een maatschappij die dichters, filosofen, kunstenaars en schrijvers voortbrengt. Een maatschappij die kinderen met hun geweldige vermogen tot innovatie en creatie stimuleert en onderwijst met kennis waar zij echt iets aan hebben, kennis die hen kan helpen in het ontdekken en begrijpen van de echte wereld. Een utopie, zo lijkt het…

Online gratis onderwijs, een overzicht

De dagen van het oude onderwijssysteem, gericht op eenheidsworst, het lesmateriaal als een papegaai op commando herhalen en reageren op een bel om mensen vast voor te bereiden op een baan in de fabriek of kantoor, lijken voorgoed voorbij.

Met dank aan het internet is het nu mogelijk om het onderwijs aan te passen op het individu inplaats van het kind te onderwerpen aan het rigide leerfabriek of volwassenen uit te sluiten van onderwijs. In deze korte documentaire een blik op het online onderwijs.

 

Het aanbod aan online onderwijs neemt momenteel enorm toe. Hier een kort overzicht, aanvullingen zijn van harte welkom.

-) coursera.org (meer dan 1,8 miljoen coursisten)
We are a social entrepreneurship company that partners with the top universities in the world to offer courses online for anyone to take, for free. We envision a future where the top universities are educating not only thousands of students, but millions. Our technology enables the best professors to teach tens or hundreds of thousands of students. Through this, we hope to give everyone access to the world-class education that has so far been available only to a select few. We want to empower people with education that will improve their lives, the lives of their families, and the communities they live in.

-) udacity.com
We believe university-level education can be both high quality and low cost. Using the economics of the Internet, we’ve connected some of the greatest teachers to hundreds of thousands of students in almost every country on Earth. Udacity was founded by three roboticists who believed much of the educational value of their university classes could be offered online for very low cost. A few weeks later, over 160,000 students in more than 190 countries enrolled in our first class, “Introduction to Artificial Intelligence.” The class was twice profiled by the New York Times and also by other news media. Now we’re a growing team of educators and engineers, on a mission to change the future of education.

-) khanacademy.org
The Khan Academy is an organization on a mission. We’re a not-for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free world-class education for anyone anywhere. All of the site’s resources are available to anyone. It doesn’t matter if you are a student, teacher, home-schooler, principal, adult returning to the classroom after 20 years, or a friendly alien just trying to get a leg up in earthly biology. The Khan Academy’s materials and resources are available to you completely free of charge.

Onderwijs van over de hele wereld bij je thuis in de huiskamer.

-) edx.org
EdX is a not-for-profit enterprise of its founding partners Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology that features learning designed specifically for interactive study via the web. Based on a long history of collaboration and their shared educational missions, the founders are creating a new online-learning experience with online courses that reflect their disciplinary breadth. Along with offering online courses, the institutions will use edX to research how students learn and how technology can transform learning–both on-campus and worldwide.
Het MIT heeft ook zelf op ocw.mit.edu/courses/ een overzicht van cursussen die ze online aanbieden.

-) openlearn.open.ac.uk
We promote educational opportunity and social justice by providing high-quality university education to all who wish to realise their ambitions and fulfil their potential. Through academic research, pedagogic innovation and collaborative partnership we seek to be a world leader in the design, content and delivery of supported open learning.

-) codeacademy.org
Codecademy is a team of hackers working hard to build a better way for anyone to teach, and learn, how to code. We’re determined to succeed in realizing our mission to turn a world of tech consumers into one of empowered builders.
Daarnaast is ook thenewboston.org/tutorials.php een prima manier om te leren programmeren.

Het wachten is momenteel vooral op Nederlandstalige initiatieven.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd over welke zaken bezoekers hier graag wat meer zouden leren. Wat is de onderwijsvraag bij de mensen in de samenleving. Oftewel waar zou u graag een goede gratis online cursus over zien verschijnen?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Knewton, Adaptive learning platform
-) Eerdere artikelen over onderwijs op visionair 

Decentralisatie van onderwijs betekend ook dat het veel moeilijker onder controle te houden is.
Gewoon op je laptop college volgen. Bij de LOI kan het al, de rest van het Nederlandse onderwijs loopt nogal achter.

Onderwijs moet uitbesteed worden aan LOI

Waarom slagen firma’s als LOI en NHA er in voor een fractie van de kosten uitstekend onderwijs te verzorgen, waar de overheid keer op keer faalt? De netto voordelen van privatisering zijn vaak twijfelachtig, maar op het gebied van onderwijs zijn ze overduidelijk.

Gewoon op je laptop college volgen. Bij de LOI kan het al, de rest van het Nederlandse onderwijs loopt nogal achter.
Gewoon op je laptop college volgen. Bij de LOI kan het al, de rest van het Nederlandse onderwijs loopt nogal achter.

Spotgoedkoop onderwijs bij de LOI
Wie nog lid is van een omroepvereniging zal ze nog kennen. Ook op websites ontbreken ze zelden. Advertenties voor particuliere onderwijsinstellingen. Vooral de Leidse Onderwijsinstellingen, vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht,  timmert stevig aan de weg. Met indrukwekkende resultaten. Zo slaagt de LOI er in om voor een fractie van de kosten van het reguliere onderwijs, als kwalitatief goed beoordeeld afstandsonderwijs te geven. Dit zonder overheidssubsidie.  Een compleet lesprogramma aan de LOI, ook voor een relatief kostbare opleiding als HBO Elektrotechniek, is voordelig: de student betaalt bij een vierjarige opleiding 1542 euro per jaar collegegeld. Anders dan bij reguliere onderwijsinstellingen, waar een oudere student tot vijfduizend euro of meer collegegeld moet betalen, discrimineert de LOI niet op leeftijd. Ook een vijftigplusser kan voor dit lage  tarief aanschuiven.

Waarom kan de LOI dit onderwijs zo goedkoop leveren?
Het LOI-onderwijssysteem zit uitermate slim in elkaar. Opvallend is dat alle onnodige elementen wegggelaten zijn. Zo is een schoolgebouw, op de keper beschouwd, onzin. Dat spaart ook een conciërge uit, een schoonmaker, een gebouwmanager, een hovenier, kantinemedewerker en, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, een Medewerker Vrede en Veiligheid. Die verblijfsruimte is er namelijk al. Het huis van de student zelf, of grasveld, of een cafeetje, waar hij of zij lekker van het zonnetje kan genieten. Het is zelfs mogelijk dat de student het grootste deel van het jaar op vakantie gaat. Hij hoeft alleen bij de twee verplichte contactdagen en examens aanwezig te zijn (en uiteraard voldoende kennis demonstreren). Dit spaart ook weer de nodige aanwezigheidcontroles uit.

Ook de leraar is goeddeels weggelaten. Orde houden is geen probleem als iedereen thuis zit. Snapt iemand het niet, dan kan hij of zij het videofilmpje nog een keer bekijken. In klassikaal onderwijs moet de hele klas, ook de slimmeriken, tot vervelens toe meeluisteren. De reden dat vele hoogbegaafden afknappen, ze hebben wel wat beters te doen. De leraren besteden vrijwel al hun tijd aan het online beantwoorden van vragen en nakijken van opdrachten. Daarom zijn er bij de LOI maar weinig leraren nodig. In de VS wordt er nu al geëxperimenteerd met online colleges voor 100.000 studenten tegelijk. Iedere student heeft ook een persoonlijke studiebegeleider.

Overheid kan snel vele miljarden besparen
Op dit moment wordt er per student per jaar zo’n 8000 euro in het middelbaar onderwijs besteed en in het hbo- en wo-onderwijs maar liefst 12.000 euro. [2] Dat uit zich ook in de draconische afstudeerboetes en kosten voor masterstudenten: vaak wel tot 12.000 euro per jaar. Klaarblijkelijk doet het staatsonderwijs iets heel erg fout of de LOI doet iets heel erg goed. Kunnen we het voortgezet, HBO en WO onderwijs van hopeloos falende overheidsinstellingen niet uitbesteden aan de LOI? Daarmee besparen we zoveel geld, dat we studenten weer een fatsoenlijke basisbeurs kunnen verschaffen en er ook voor onderzoek veel meer geld ter beschikking  komt dan nu.

Bronnen
1. Leidse Onderwijsinstellingen, website en klantvoorlichter (link naar HBO Elektrotechniek: hier)
2. CBS, Nederlandse onderwijsuitgaven per deelnemer hoog in Europa, 2010