vooruitgang

Spelende kinderen anno nu. Kinderen zijn gelukkiger, gezonder en hebben een hoogste levensverwachting ooit in de geschiedenis.

Tweehonderd jaar van vooruitgang

Begin negentiende eeuw was de wereld qua levenskwaliteit verre van aangenaam. Slechts twee landen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, haalden een levensduur van boven de veertig. In de twee eeuwen daarna veranderde dit dramatisch. Het goede nieuws is dat ook de Afrikaanse landen nu hard op weg zijn.

Als je de berichten in de krant leest slaat het negativisme je tegemoet. De belangrijkste feiten worden verzwegen omdat ze niet nieuwswaardig zijn. Weliswaar is er af en toe een bloederige burgeroorlog of epidemie, maar dit zijn slechts blieps op de sterk stijgende lijn van vooruitgang en een betere levenskwaliteit.

Missionarissen op pad in een arme Londense volkswijk, negentiende eeuw. Bijna elk kind op deze foto had wel een gestorven broertje of zusje.
Missionarissen op pad in een arme Londense volkswijk, negentiende eeuw. Bijna elk kind op deze foto had wel een gestorven broertje of zusje.

Daarom is het van belang dat we onze kansen niet verprutsen. Als we als mensheid onze energie stoppen in het bestrijden van ziektes en het oplossen van milieuproblemen, kunnen we elke aardbewoner een waardig, gezond leven bezorgen. Noem het the rich men’s burden.

Spelende kinderen anno nu. Kinderen zijn gelukkiger, gezonder en hebben een hoogste levensverwachting ooit in de geschiedenis.
Spelende kinderen anno nu. Kinderen zijn gelukkiger, gezonder en hebben een hoogste levensverwachting ooit in de geschiedenis.

Een wat langere TED-presentatie met dezelfde optimistiche strekking is hier te vinden. Geen wonder dat veel slimme mensen geen nieuws meer lezen. Ze lezen alleen statistieken. Die geven namelijk het belangrijkste beeld.

Voortbestaan vs. het huidige geldsysteem

Terwijl ons monetaire systeem momenteel voorspelbaar verder in elkaar zakt en de economische crisis alleen maar groter wordt is het wellicht verstandig inplaats van op geld, ons te focussen op voortbestaan en hoe we dat in overvloed kunnen doen.

workOnze huidige technologie om elkaars kennis, arbeid, talenten, bezit etc. onderling uit te ruilen (ons huidige systeem met Eurogeld) werkt zo slecht dat er momenteel meer dan 610.000 werklozen zijn in Nederland. Als we de logica van het geldsysteem volgen zouden deze mensen zinloos/overbodig zijn maar het omgekeerde is het geval als we vanuit voortbestaan kijken. Alle mensen zijn in staat nuttige bijdragen aan de samenleving te leveren en dat ons geldsysteem de indruk wekt dat dit niet het geval zou zijn, is misschien wel het grootste nadeel van de huidige systeemcrisis van het monetaire systeem.

Al deze mensen hebben, als ze toegang hebben tot het internet, betere scholingskansen dan op ieder moment eerder in de geschiedenis. Online onderwijs is nog nooit zo groot, goed en goedkoop geweest, online leren programmeren is gemakkelijker dan ooit, en zelfs 3D modelleren kan je tegenwoordig gratis leren.

Daarnaast zijn er vele ramen, daken, muren, tuinen, stadsparken en stukken grond waar mensen kunnen beginnen met het zelf produceren van voedsel. Vele huizen in Nederland kunnen beter geisoleerd worden en energieproducerend worden gemaakt met telkens goedkoper wordende hernieuwbare energieopties. Open source wereldwijde wetenschap inclusief ruimtevaart staat nog maar net in de kinderschoenen en een nieuwe cooperatieve economie krijgt elke dag meer zichtbare verschijningnsvormen.

Iedereen, zeker in Nederland kan iets bijdragen aan het plezierig voortbestaan van zichzelf, voor de mensen om hem of haar heen, voor de lokale gemeenschap en eventueel zelfs op nationale en internationale schaal. De wereld is nog nooit zo verbonden geweest en nog nooit hebben individuen zoveel toegang gehad tot kennis en andermans kunde en hulp. Waarom laten we ons als mensheid momenteel uberhaupt nog zo beperken door een ouderwets en gevaarlijk geldsysteem wat duidelijk niet goed meer functioneert?

Laten we eens goed naar onszelf kijken en bedenken wat we eigenlijk echt nodig hebben en willen, waar liggen onze eigen talenten en passies en wat hebben we te bieden aan anderen? Hoe kunnen we onszelf en de mensen om ons heen echt vooruit helpen? Wanneer gaan we inzien dat het leven daarom draait, en houden we op ons slaafs in een keurslijf te laten dwingen door een geldsysteem wat ons niet langer dient?

533909_599150903429967_337751052_n
Hoe denken mensen hier dat we met zijn allen een mooiere wereld kunnen maken voor onszelf, elkaar en de andere aardbewoners waar we deze planeet mee delen?

Hoe overleven we onze vooruitgang?

De BBC stuurde recent deze interessante documentaire/film uit: Surviving Progress. Het gaat in op hoe de vooruitgang van de mens wellicht ook onze ondergang kan zijn. Daarbij belicht het dit thema vanuit verschillende hoeken, maakt vergelijkingen met historische rijken en neemt zijwegen in o.a. populatiereductie en het gevaar van een economisch systeem waar alle rijkdom naar de top toetrekt. En hoe belangrijk het is om die rijkdom per direct weer eerlijk te gaan verdelen als we niet een totale sociale ineenstorting willen meemaken.

“Every time history repeats itself the price goes up.”

Surviving Progress presents the story of human advancement as awe-inspiring and double-edged. It reveals the grave risk of running the 21st century’s software — our know-how — on the ancient hardware of our primate brain which hasn’t been upgraded in 50,000 years. With rich imagery and immersive soundtrack, filmmakers Mathieu Roy and Harold Crooks launch us on journey to contemplate our evolution from cave-dwellers to space explorers.

Ronald Wright, whose best-seller, “A Short History Of Progress” inspired this film, reveals how civilizations are repeatedly destroyed by “progress traps” — alluring technologies serve immediate needs, but ransom the future. With intersecting stories from a Chinese car-driving club, a Wall Street insider who exposes an out-of-control, environmentally rapacious financial elite, and eco-cops defending a scorched Amazon, the film lays stark evidence before us. In the past, we could use up a region’s resources and move on. But if today’s global civilization collapses from over-consumption, that’s it. We have no back-up planet.

Surviving Progress brings us thinkers who have probed our primate past, our brains, and our societies. Some amplify Wright’s urgent warning, while others have faith that the very progress which has put us in jeopardy is also the key to our salvation. Cosmologist Stephen Hawking looks to homes on other planets. Biologist Craig Venter, whose team decoded the human genome, designs synthetic organisms he hopes will create artificial food and fuel for all.

Distinguished Professor of Environment Vaclav Smil counters that five billion “have-nots” aspire to our affluent lifestyle and, without limits on the energy and resource-consumption of the “haves”, we face certain catastrophe. Others — including primatologist Jane Goodall, author Margaret Atwood, and activists from the Congo, Canada, and USA — place their hope in our ingenuity and moral evolution.

Surviving Progress leaves us with a challenge: To prove that making apes smarter was not an evolutionary dead-end.

Hieronder deel 1, de anderen delen zijn online te bekijken. Deel 2, 3, 4, 5, en 6

Met dank aan Ido voor de tip 

Hoe denken mensen hier erover, is onze moderne maatschappij niets minder dan een evolutionair dood einde? Of is het juist de benodigde springplank om de mensheid toegang te geven tot de rest van het universum?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Homepage – survivingprogress.com
-) In het licht van voortbestaan