Tags: zee

Een stad op zee van een voldoende grootte zou vrijwel autarkisch kunnen leven. Bron: Seasteading Institute 36

Vrijstaat op zee

Steeds meer mensen hebben het helemaal gehad met de bemoeizucht en aperte domheid van poliici. Vandaar dat enkele steenrijke libertariërs plannen smeden om te komen tot een drijvende staat, die volkomen onafhnkelijk opereert van de grootmachten op het land. Is een staat op zee, een drijvende vrijstaat dus, interessant? Wat zijn de strategische gevolgen? Een geopolitieke analyse.

Video: ontziltingsbedrijf als mijn 2

Video: ontziltingsbedrijf als mijn

Zeewater bevat 3,5% zout. We staan er niet vaak bij stil, maar een belangrijk deel van deze zoutplossing bestaat uit waardevolle elementen als magnesium en kalium. Op dit moment veroorzaakt het lozen van de pekel die vrijkomt als zeewater wordt ontzilt, nog veel milieuproblemen. Wat als deze pekel als grondstof wordt gebruikt om waardevolle mineralen uit te winnen? Damien Palin legt zijn concept, dat gebruikt maakt van bacteriën, kort uit in deze TED-video. Kunnen we zo twee problemen, de steeds verwoestender gevolgen van mijnbouw en het steeds grotere tekort aan zoet water, tegelijkertijd oplossen?