Ons Geld beweging

Op het staartje van 2012 is de Ons Geld beweging opgericht. Deze stichting is er op gericht om mensen in Nederland te informeren over de valkuilen van ons huidige monetaire systeem, daarbij willen ze ook actief de politici benaderen en deze verantwoordelijk gaan houden voor hun beleid en ze dragen verschillende alternatieven en oplossingen voor.

Op onsgeld.nu is de site te vinden. En het lijkt er hiermee op dat er een Nederlandse initiatief is vergelijkbaar met bijv. een Positive Money beweging uit de UK.

Doel

De Ons Geld beweging tracht monetaire hervorming teweeg te brengen in Nederland om de toekomst van alle Nederlanders te verbeteren. Dit doel moet worden bereikt door fractioneel reserve bankieren te verbieden en een complementaire munt in te voeren die als belasting geaccepteerd wordt. Hierbij worden we weer economisch onafhankelijk door middel van een financieel systeem waarbij geld wordt gemaakt door het volk, en niet door private instellingen. In het guldentijdperk konden banken óók al geld creëren; we gaan dus niet terug naar het zelfde systeem van toen.

positive money

Achtergrond

Sinds het begin van de afgelopen kredietcrisis in 2007 hoorde je veel in de media dat er geld was ‘verdampt’. Je hoorde veel over schulden, slechte leningen en dat we te lang ‘op de pof hebben geleefd’. We snapten niet hoe geld zomaar kon verdwijnen en wat het eigenlijk betekende dat ‘banken elkaar niet meer vertrouwden’ en waarom het erg zou zijn dat we een ‘negatieve groei’ zouden hebben van de economie. We zijn toen langzaam gaan uitzoeken wat geld nou eigenlijk is en waar het vandaan komt.

Ondertussen verzonnen de centrale banken van Amerika en Europa er miljarden euro’s bij om de geldvoorraden van banken mee aan te vullen, moesten wij wat banken redden met een ‘bailout’ van ons belastinggeld en vertelden politici ons dat de crisis wel weer bijna voorbij was.

Er werd en er wordt inmiddels erg veel gesproken en geschreven over de crisis. Er werden analyses aangedragen en mensen zijn boos dat politici de echte oorzaken niet inzien of willen erkennen. Wij wachtten ook tot iemand er iets aan zou doen. Tot we wakker werden geschud door het volgende filmpje van Mike Maloney, een guru in het investeren in goud en zilver:

Het was na dit filmpje dat we organisaties zijn gaan zoeken waar men zich bij kon aansluiten om een anti-bank lobby te vormen, en de politiek tot échte hervormingen te bewegen. Zulke instanties leken echter niet te bestaan, en toen hebben we besloten zélf maar het front op te richten waar men zich bij kan aansluiten.

Voor mensen die ook al een tijdje problemen hebben met ons huidige geldsysteem is dit wellicht een mooi kanaal om hervormingen teweeg te kunnen brengen.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website – Ons Geld beweging
-) Website – Positive Money beweging uit de UK
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) De doodspiraal van ons economische systeem
-) Wat als de Euro zou instorten?
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) Tegenlicht – Het Brein van de Bankier
-) Teledoc – Ik wil mijn geld terug

money

20 gedachten over “Ons Geld beweging”

 1. Douwe, het filmpje beluisterd, daar wordt je dus echt niet vrolijk van, zoals deze man de huidige sitauatie uitlegd. maar ook een frappant detail is, dat als Amerika in de problemen raakt, dat een ongekende invloed heeft op het wereld gebeuren, dus zou je hier mede kunnen stellen dat de economien losgekoppeld zouden moeten worden. Verder die site bekeken en ingeschreven om op de hoogte te blijven. Verder vond ik het een nadeel, dat ze gelijk om een donatie te vragen van minimaal € 10,- . Ik voelde daar wat dwang achter staan, dus dat ga ik eerst eens rustig bekijken. Dat kan altijd later nog. Het is wel misschien een mogelijkheid om zowel de bank en als de politiek een halt toe te roepen. Afwachten maar. Hieronder 2 links, ze spreken beidde voor zich zelf. Mvg Paul.  :-( 
   
  http://www.levendmechanisme.nl/pdf/LC-23-01-2013-Nederland-wordt-bananenrepubliek.pdf
   
  http://www.levendmechanisme.nl/pdf/LC-23-01-2013-Groei-van-schuldsanering.pdf
   
   

 2. Paul, de eerste link lijkt het niet te doen. De tweede past precies bij de trend, Nederland gaat keihard achteruit op het moment, de armoede grijpt om zich heen.

  Deze man in het filmpje zegt idd wat Joris Luyendijk en Tegenlicht ook zeiden, en wat economomen als Bernard Lietaer, Willem Middelkoop en Ad Broere ook al jaren roepen. De politiek liegt gewoon keihard over dit soort zaken wellicht uit zelfbehoud of door corruptie of pure stommiteit en gebrek aan kennis op dit gebied maar alle keren heb je niets aan ze en zijn ze eerder onderdeel van het probleem dan van de oplossing.

  Ik ken de mensen die dit hebben opgezet wel goed en het zijn prima mensen die echt ook de boel willen veranderen. En je kunt op een boel manier helpen, ook zonder lid te worden. :-) Al denk ik dat het wel een lidmaatschap waard kan zijn. 

  En banken zelf hebben het geld als schuldcreatie systeem waar zij de rente over mogen vragen 300 jaar geleden al in Europa geprivatiseerd en vanaf dat moment lekker op de volkeren van hele landen geparasiteerd dus daar ga je ook geen eerlijk woord uit krijgen. Laten we hopen dat een boel mensen hun energie om veranderingen teweeg te brengen via deze club vorm kunnen geven.

   

  1. Nog een reden waarom we alle banken dienen te nationaliseren.
   Immers, banken hebben ons geld en onze onderpanden.
   Feitelijk maakt het dat WIJ de werkelijke eigenaars zijn van de banken, en niet de ‘aandeelhouders’

 3. Heel interessant hoe je argumenteert dat geld door banken wordt gemaakt en dat rente een van de belangrijkste oorzaak is dat de economie afhankelijk is van groei.
  Ik ben het met je eens dat de manier van geldcreatie door de banken, het loslaten van de goudstandaard en rente allemaal sterk bijdragen tot de ongelijkheid in de wereld. Toch denk ik niet dat de gecreeerde waarde in de wereld daarom kunstmatig is.
  Ga even mee het het gedachte experiment dat vandaag iedereen ter wereld alle schulden zou kwijtschelden. Op datzelfde moment hebben we geen schulden meer, maar de meesten onder ons ook geen geld op de bank en geen pensioen. Maar alle geproduceerde waarde in goederen, opleiding en menselijke vaardigheden bestaan nog wel. De mensheid als geheel kan nog evenveel produceren en voor elkaar zorgen als voor die kwijtschelding.
  Dat wil dus zeggen dat slechts de waarde die we als mensheid hebben gecreeerd werkelijk is en slechts de verdeling krom.

 4. Paul, je mag zelf beslissen hoeveel je doneert, daar vragen we niet om een minimum.
  We vragen wél om 9 euro per jaar voor een lidmaatschap. Dit is in weze een donatie waarna je officieel wordt meegeteld als ondersteuner voor de beweging (en optioneel het introductiepakket krijgt thuisgestuurd). De reden hierachter is dat het moeilijk te laten zien is hoeveel steun er voor een initiatief als dit nu echt is onder de bevolking. Iedereen kan op internet een petitie aanmaken en bezoekers op een link laten klikken als steunbetuiging. Door geld te vragen is er een drempel die écht zou moeten bewijzen hoeveel mensen het probleem echt begrepen hebben.

  1. Als men in the Netherlands eens begint met, wie geen wagen nodig heeft deze verkoopt aan het buitenland.
   De mensen die problemen hebben zijn verleid tot het leven boven hun stand. Als men deze verleidingen uit het reclame systeem elimineert kan men gewoon goed leven.
   Ons kent ons. Het is gewoon een vriendjes politiek van slijmerts. Als men de moraal in Nederland weer herstelt tot een eerlijk net niveau en de aanstellers op de feiten wijst, waar zij een hand in eigen boezem moeten steken, is er weer ruimte voor leven waar geld een zeer kleine rol mag meespelen.

 5. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar de verlenging en verhoging van de schulden in de VS is er door. Wanneer gaan we de dollar nu eens los koppelen van het geld circuit ?

  Schuldenplafond VS mag hoger
  WASHINGTON – Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag ingestemd met een tijdelijke verhoging van het schuldenplafond. De limiet van 16,4 biljoen dollar (€12.323 miljard) zal medio februari worden bereikt, maar de Amerikaanse overheid krijgt toestemming om door te gaan met lenen tot 19 mei. Eigenlijk werd het schuldenplafond al op 31 december 2012 bereikt, maar onder meer door het stopzetten van investeringen in pensioen- en arbeidsongeschiktheidsfondsen kon een directe schuldencrisis toen worden afgewend. Met de verlenging zal de Amerikaanse overheid de komende drie maanden in staat zijn de rekeningen te blijven betalen.
  (ANP)
   
  Maar er is ook nog een tikkie goed nieuws voor het milieu:
  http://www.levendmechanisme.nl/pdf/LC-24-01-2013-Groeien-met-schone-en-vieze-bekertjes.pdf
   
  Mvg Paul. 

  1. Ja de dollar is verzekerd door de huidige afspraken over hoe we olie moeten afrekenen en daar drijft de hele oorlogsmachine van de VS ook op… 

   Zie ook dit artikel https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/china-stapt-van-de-dollar-af-voor-oliehandel/ 

   Ik denk dat de VS dat voorrecht echter wel lang genoeg misbruikt hebben en blijkbaar beginnen landen als China en Rusland er ook zo over te denken. Maar goed wat dan wordt de vraag. Het kon wel eens een lelijke scheiding worden hoewel we er op de lange termijn wel beter uitkomen. 

   1. Je zou weer kunnen denken aan een eigen valuta. Dat is enige voordeel wat ik van de EU vind, dus niet meer al die rompslomp betreffende de europese valuta. Je hebt nu de dollar, chinese munt renminbi, roebel en de euro, dus dat zou voldoende moeten zijn. Zo zou je dus m.i. ook de olieprijs kunnen verdisconteren ? Mvg Paul.

 6.  
  Aan studiemateriaal geen gebrek, noch aan mooie economische plannen, steeds meer wordt het duidelijk dat de term ‘slapen’ letterlijk kan genomen worden, zelfs met de ogen open, zo blijkt …

  Voor het juiste economische inzicht in de 21ste eeuw is het verhelderend om zich een economie voor te stellen die uit twee sectoren bestaat. Sector A omvat het onbetaalde werk dat mensen voor zichzelf, hun gezin of hun eigen gemeenschap verrichten, terwijl sector B het geheel van goederen en diensten omvat dat bestemd is voor verkoop of ruil via één of andere markt. De productie van goederen en diensten ten behoeve van de markt is zo dominant geworden, dat de economen van het Industriële Tijdperk het hele bestaan van sector A vrijwel vergeten zijn. Het woord “economie” werd op een manier gedefinieerd die alle vormen van productieve arbeid die niet voor de markt zijn bestemd, uitsluit.

  De prosument (uit sector A) is daarmee onzichtbaar geworden en geen onderdeel van de economische definities en statistieken. Dat betekent bijvoorbeeld, dat al het onbetaalde werk thuis, het zelf schoonhouden van het huis, kinderen opvoeden en het vrijwilligerswerk in al zijn vormen wordt afgedaan als “niet economisch” terwijl sector B, de zichtbare economie, niet zou kunnen bestaan zonder de goederen en diensten die in sector A, de onzichtbare economie, worden geconsumeerd.

  Politici en deskundigen staren zich (in het kader van de huidige crisis bezweringen) blind op statistieken die uitsluitend zijn gebaseerd op sector B–transacties. Ze maken zich zorgen over teruglopende “groei” en “productiviteit”. Zolang we echter blijven denken, doen en handelen in achterhaalde categorieën uit het Industriële Tijdperk en sector A blijven beschouwen als verwaarloosbaar en buiten de economie staande, zullen we onze economische problemen nooit onder de knie krijgen. De “Wet van de relatieve inefficiëntie” is in deze relevant … hoe meer we de productie van goederen automatiseren en de stukprijs verlagen, hoe duurder handwerk wordt en hoe hoger de kosten van niet geautomatiseerde werkzaamheden. Zelfs zonder inflatie zorgt deze wet ervoor dat voor steeds meer mensen het meer “winstgevend” wordt om te produceren voor eigen behoefte, waardoor steeds meer activiteiten van sector B naar sector A worden overgeheveld (van marktsector naar prosumptie).

  De huidig opmerkelijke stijging van de proconsumptie in welvarende landen stelt de meeste veronderstellingen en doelstellingen uit het Industriële Tijdperk ter discussie. In ieder geval moet de proconsumptie in de 21ste eeuw worden gezien als iets positiefs, in plaats van als betreurenswaardig overblijfsel van het verleden. Misschien is wat de meeste mensen nodig hebben, wel gedeeltelijke werkgelegenheid, gepaard gaande aan een nieuw beleid met visie, erop gericht hun “prosumptie” productiever te maken.

  De armen van onze wereld vragen niet in de eerste plaats een baan, maar om voedsel en een dak boven hun hoofd. Een baan is daar hoogstens een middel toe. Vaak echter kunnen deze mensen hun eigen voedsel verbouwen en hun eigen huis bouwen, of daar op zijn minst een bijdrage toe leveren. M.a.w. alles wat ertoe bijdraagt dat het individu op een effectievere wijze prosumeert, is net zo belangrijk als productie, op de conventionele manier uitgedrukt in BNP. Om de “productiviteit” van de prosument op te voeren, dienen regeringen de wetenschappelijke en technologische researchinspanning te richten op prosumptie.
  In mijn beleving is de crisis eenvoudig op te lossen, wanneer we eens de consument werkelijk zouden behandelen als een echte werknemer. Wat inhoudt dat deze dus elke maand een salaris dient te krijgen voldoende voor levensonderhoud (bv €2000,- per volwassene, € 1000,- per niet-volwassene). Hieraan voeg je toe: afschaffen elke vorm van inkomstenbelasting, uitsluitend BTW (42%-47%) toepassen.
  De crisis is geen gebrek aan werk, maar een gebrek aan inkomen, op alle fronten (ook de overheid heeft hier last van)

  1. Marty Bolluyt, ik denk dat je het goed verwoord hebt. Het zou inderdaad een pre zijn om het proconsumptie op te voeren. Je bent dan gelijk minder afhankelijk in diverse zaken. Daarnaast kun je dus Douwe zijn permacultuur meer stimuleren, door oa je eigen groente ed te kweken, tenminste dat vind ik een mooi voorbeeld in jouw verhaal. Het mooie is ook nog, dat noch de regering enof de banken hun vinger er niet op kunnen leggen. Dat lijkt me een bevrijdend gevoel. Mvg Paul.

  1. Renren, bedankt voor het aanreiken van deze link, heb het gelezen en kan mezelf daar volledig in vinden. Dat de EU een rottig systeem was en is, roep ik al lang, maar een ieder die ik daaromtrent aanspreek zeggen dan altijd, je moet niet zo negatief zijn, maar naar de voordelen van de EU kijken. Niets is minder waar, ik denk ook dat we het nog te goed hebben enof boter op onze hoofd hebben, het is maar hoe je het wilt verwoorden. Het water zal eerst aan onze lippen moeten staan voordat we in opstand komen denk ik. Zo zie je ook maar weer het gegeven van SNS Reaal. Niet te filmen. Mvg Paul.

Laat een reactie achter