De Brexit bewijst dat de bevolking de elite stevig in e wielen kan rijden. Hoe zal de elite de kans op herhaling zo klein mogelijk maken?

Hoe kan de elite de democratie afschaffen?

De volksmassa’s roeren zich. Keer op keer laten ze merken dat ze weinig boodschap hebben aan de genuanceerde, economisch verantwoorde plannen van de elite. Deze pakken over het algemeen namelijk slecht uit voor de massa. Hoe kan de elite het zogeheten populisme terugdringen?

Populisme is democratie
In een eerder artikel stelde Visionair reeds vast dat “populisme” in feite het eenentwintigste-eeuwse woord is voor democratie. Een befaamde spreuk onder negentiende-eeuwse militairen in Duitsland was: “tegen democraten helpen slechts soldaten”. Dat ging een tijdje goed, totdat in de laat-negentiende eeuw controle over de factor arbeid, m.a.w. de bevolking, essentieel werd voor industriële vooruitgang. Eén staking omdat je personeel de pest aan je heeft, en je kon niets beginnen met je dure stoomlocomotief of mechanisch weefgetouw. Het ene autocratische regime na het andere kwam ten val. Alleen elites die de bevolking ervan konden overtuigen dat ze hen vertegenwoordigden, zoals gekozen politici en communisten, overleefden deze periode.

Wat is nu anders dan eind negentiende eeuw?
Op dit moment stijgt structureel de werkloosheid. Dit weerspiegelt een belangrijke ontwikkeling: laag- en vooral middelbaar geschoolden (en overigens ook de nodige hooggeschoolden, zoals radiologen) zijn steeds minder nodig in het arbeidsproces. Hun functies worden overgenomen door robots en software. Tegelijkertijd hoopt zich steeds meer waarde op in de infrastructuur, intellectueel eigendom (patentoorlogen) en serverparken zoals Google en Facebook.

Voordelig voor de globale elite
Voor de globale elite die deze infrastructuur, intellectueel eigendom en serverparken beheert, is het van belang dat zij niet gehinderd worden door nationale grenzen en zo min mogelijk belasting hoeven te betalen. Ook willen ze veel immigranten, want deze zorgen voor een grotere markt en hogere onroerend-goed prijzen. Zo kunnen ze optimaal profiteren van het kapitaal dat ze beheersen. Ze willen dat hun patenten wereldwijd gelden en zo lang mogelijk in stand blijven. Dat geldt ook voor het auteursrecht: dat is nu verlengd tot zeventig jaar na de dood van de auteur.

Nadelig voor kansarmen
Voor de kansarmen is dit daarentegen slecht nieuws. Hoe minder belasting de elite betaalt, hoe meer zij moeten betalen en hoe minder sociale voorzieningen er komen. Immigranten pakken hun schaarser wordende banen af. De negentig procent immigranten die geen werk hebben, doen een enorm beroep op de sociale zekerheid, waardoor er minder overblijft voor de eigen bevolking.  Hoge onroerend-goed prijzen betekent dat de kosten voor woonruimte en bedrijfsruimte voor kleine bedrijven de pan uitrijzen. De uitdijende, verstikkende deken van patenten, vooral softwarepatenten, drukken kleine ondernemers zonder terugpest-patenten uit de markt. Ze maken dat kleine uitvinders en ondernemers geen voet aan de grond krijgen en vooral in de VS het aantal nieuwe softwarebedrijven zeer klein is geworden.

De Brexit bewijst dat de bevolking de elite stevig in e wielen kan rijden. Hoe zal de elite de kans op herhaling zo klein mogelijk maken?
De Brexit bewijst dat de bevolking de elite stevig in e wielen kan rijden. Hoe zal de elite de kans op herhaling zo klein mogelijk maken?

Nobodies: best wel lastig
De volksmassa heeft vier wapens om de elite te dwingen naar haar te luisteren. Drie van deze wapens zijn bekend uit de geschiedenis. Ten eerste: stemmen op “populistische” partijen of voor “populistische” standpunten tijdens referenda. Ten tweede: staken. Ten derde: in opstand komen.

Voor twee van deze drie wapens heeft de elite een geschikt antwoord. Staken kan worden tegengegaan door kritische bedrijfsactiviteiten in een dictatoriaal buitenland, bijvoorbeeld China, onder te brengen, of daarmee te dreigen. Oproepen tot een opstand, bijvoorbeeld het platleggen van het Binnenhof of Paleis der Natie, is weliswaar effectief, maar strafbaar, “opruiing”, en kan vaak onder de vergaande terroristenwetgeving worden gebracht. Er zijn de laatste jaren interessante uitvindingen gedaan, uiteraard in het kader van terrorismebestrijding, om af te rekenen met een oproerige bevolking. Blijven over: de verkiezingen. Deze vormen in theorie een effectieve manier om de elite te controleren en de wil van de meerderheid van de bevolking tot uitvoer te brengen.

De elite heeft twee effectieve methodes om dit tegen te gaan. Ten eerste, door steeds meer macht en invloed van gekozen organen naar niet-gekozen entiteiten, zoals de Europese Unie en internationale verdragen over te hevelen. Zo krijgt de gekozen regering steeds minder te zeggen. Ten tweede door het volk te voorzien van gemanipuleerde informatie en gekozen vertegenwoordigers in te kapselen of om te kopen. Dit lukte de laatste jaren uitstekend. Toch is deze methode niet fool-proof. Het volk is soeverein en kan, in theorie, deze internationale verdragen opzeggen en het lidmaatschap van de EU opzeggen als het een parlementaire meerderheid kiest van integere politici. Ik geef toe, een vrij onwaarschijnlijk scenario, maar zoals de meerderheid voor de Brexit uitwijst, kunnen dit soort dingen gebeuren. Al werd de Brexit mogelijk gemaakt door de steun van een deel van de Britse elite.

Democratie afschaffen
De elite bestaat uit zakenmensen. Zakenmensen houden niet van risico. Zeker na de Brexit is de behoefte bij de elite groot aan een structurele oplossing om de onvoorspelbare, oproerige bevolking aan te pakken. Het fundamentele probleem van de elite is dat in theorie de bevolking de macht heeft om ze alles af te pakken. Uiteraard kan de internationale elite uitwijken naar een ander land, maar ook elders kan dit voorbeeld gevolgd worden. Kortom: de elite moet werken aan een oplossing om deze onvoorspelbaarheid te elimineren. Het beste is om democratie geleidelijk af te schaffen. Mensen die hiertegen in opstand komen, kunnen onder de antiterrorismewetgeving opgepakt worden, zoals nu bijvoorbeeld in Turkije en Rusland gebeurt. Denk niet dat bijvoorbeeld Nederland en België  immuun zijn voor dit scenario. Al eerder is het voorgekomen, dat een democratie geleidelijk is veranderd in een dictatuur. Dit kan alleen worden voorkomen, als wordt gekozen voor de vierde manier van verzet tegen de elite. Hierop zal ik in een vervolgartikel in gaan.

19 gedachten over “Hoe kan de elite de democratie afschaffen?”

 1. Ik heb nog nooit zoveel gezeik bij elkaar gelezen.
  Altijd dat gezeik over elite. Wanneer hoor je dan bij de elite? Als je gekozen wordt en premier wordt? Is Rutte elite? Hij is toch zelf gekozen. Als Wilders gekozen wordt, behoort hij dan ook tot de elite?
  Het gebrek aan democratie bij de EU komt door ons zelf! Wij willen geen macht afstaan aan Brussel, en daardoor krijgen we nooit een democratisch gekozen parlement die het ook echt voor het zeggen heeft.
  Wij houden door het kiezen van eurosceptici een democratische EU tegen.

   1. Het is heel simpel. Of je wilt alles zo houden zoals net na de oorlog. Je houdt dan geen rekening met het feit dat de wereld om ons heen totaal verandert is en ook zal blijven veranderen. Of je gaat samen werken met de landen om je heen, op het zelfde continent. Ik ben sterk voorstander van dat laatste want het lijkt me geweldig om trots te zijn op mijn Europa dat voor mij vrede en stabiliteit brengt. Op dit moment heb je een tussenvorm, waarbij het democratisch gekozen eu-parlement wel met wetten en beleid bezig is, maar waarbij de regeringsleiders in feite de macht hebben en de belangrijke beslissingen nemen. In ons geval is dat Rutte en daar heb ik niet op gestemd. Hij kan doen en laten wat hij wil in Brussel en als het hem niet past, gewoon zeggen dat hij niet anders kon en Brussel de schuld geven. Lekker makkelijk zo. En dat is nu precies waardoor de mensen zeggen dat de EU niet democratisch is. En dat is ook zo. Op het moment dat wij de nationale regeringen de laan uit sturen, krijg je een europese regering (die dus gekozen wordt), en een gekozen parlement, die er nu al zit. Daarnaast kun je een gekozen EU-president aanstellen, omdat je alle nationale staatshoofden de zak geeft.
    Maar het hele probleem zit hem erin, dat we hoe dan ook wilen vasthouden aan onze (kunstmatig vastgestelde) soevereiniteit.
    Wat de tegenstanders van de EU altijd roepen is dat het EEG model beter werk. Dat is absoluut niet zo, en ook de Nigel Farages van deze wereld snappen dit niet. Rutte trouwens ook niet. Een interne markt, zonder regels (dus alleen handelsafspraak), is hetzelfde als monopolie spelen, waarbij elke speler zijn eigen spelregels bepaald. En dat werkt dus niet. Het is dus heel simpel. De sprong vooruit, zoals Merkel wil, of een versnippert Europa, dat never nooit de strijd aan kan met grote multinationals of andere grote landen.
    Maar zoals ik al eerder gezegd heb, waarschijnlijk winnen de populisten en volksmenners, in plaats dat ze moeilijke beslissingen willen nemen en het volk echt vertellen waarom we beter samen kunnen werken. We worden een museum, dat door rijke aziaten bezocht wordt.

    1. Dank je voor het duidelijke antwoord.
     Wil je echt de USA als ideaalbeeld gebruiken?
     Want daar werkt het al (ongeveer) zo.
     De VS, waar de wapenlobby almachtig is, waar de geopolitiek wordt bepaald door de oorlogsindustrie. Geen volk is dikker, zieker en stompzinniger dan juist daar waar de food- en de farmaindustrie onontkoombaar zijn.
     Wil je echt zoiets hier nastreven? Money & lobby aan de macht?
     En dan ook zo’n tandeloze stropoppresident zeker?
     Ik zeg, nog beroerder kun je het haast niet verzinnen!

    2. Robert, je doet nu voorkomen dat samenwerken niet mogelijk is zonder de EU. Dat is, wijst de geschiedenis uit, onzin. Er zijn heel veel samenwerkingsverbanden die volledig buiten de EU om gaan.

     De reden dat er geen oorlogen zijn in Europa is eveneens niet de EU, maar het wegvallen van de voornaamste voordelen van oorlog: vergroting van grondgebied. Controle van kennis is nu veel belangrijker geworden.

     Er zijn een aantal basisafspraken die binnen een Europees samenwerkingsverband kunnen worden gemaakt, en die zinnig zijn. Dan kan je denken aan het harmoniseren van belastingen, basiseisen qua veiligheid, grensbewaking e.d. Opvallend genoeg worden deze basisafspraken niet gemaakt, en wel disfunctionele dingen ingevoerd waar de natiestaten uitstekend zelf voor kunnen zorgen, zoals een gemeenschappelijke munt onder controle van Goldman Sachs, gedwongen spreiding van immigranten die zonder overleg door één staatshoofd zijn uitgenodigd, strafbaar stellen van kritiek op de islam etc.

    3. En hier gaan jullie de fout dus alweer in op heel veel gebieden.
     Ja ik wil zoals de Verenigde Staten en ja dat is ook democratie. Nee, wij worden niet zoals de vs omdat wij europeanen zijn en een andere opvatting hebben over heel veel dingen. Het is niet de schuld van de wapenlobby dat in de usa iedereen elkaar overhoop schiet. Het is de schuld van het volk dat telkens voor de republikeinen stemt. Die wapenlobby maakt geen wetten en besluit ook niets. Het is de Donald Trump burger, of zoals wij ze hier noemen, de Geert Wilders aanhang, dat de verkeerde politici aan de macht brengt.
     Maar ik heb helemaal geen zin meer om te discussieren met mensen die al heel lang geleden eu-tegenstanders geworden zijn en niet inzien dat de meeste mensen nog steeds achter de EU staan. Trouwens het alternatief is een stuk leuker, is het niet? De ene na de andere zohenaamde Brexit- leider loopt weg in Engeland. De brexit-leiders waren toch de grote voorbeelden die niet bij de elite hoorden, en naar het volk luisterden? Ze zijn allemaal gevlogen nu. Ondertussen kondigd Osborne aan dat de winstbelasting voor bedrijven omlaag gaat en de banken de kapitaalbuffers kunnen verlagen. Dat betekent dat de verminderde belasting van bedrijven opgebracht moet worden door de burgers. Daarnaast is de kans dat een bank omvalt groter geworden door de lagere kapitaalbuffer-eis en kan een omvallende bank gered worden door de burgers. LANG LEVE DE SOEVEREINITEIT EN DEMOCRATIE, WEG MET DE ELITE, schreeuwen de anti-eu aanhangers dan.

  1. ongelovige Thomas

   Rutte behoort tot de elite…hij vertegenwoordigd vooral de Zuidas en de EU maar geen enkele modale en beneden modale Nederlander…
   Hij is gekozen door het volk na het maken van valse populistische beloftes..m.a.w. ; door gewoon te liegen. en daar is de a-politieke kiezer weer eens massaal ingestonken..
   Valse verkiezingsbeloften van Rutte;
   – belastingverlaging voor de werkenden , 1000 euro naar de hardwerkende Nederlander.
   -, geen cent meer naar Griekenland .

   Verder heeft de media ’n enorme vinger in de pap gehad tijdens de laatste verkiezingen door het volk in het stemgedrag te sturen door dringend te adviseren vooral strategisch te stemmen…dus of VVD of PvdA.
   De SP wordt tijdens verkiezingen zoveel mogelijk gemeden door de media omdat deze partij gewoon het kapitaal en de elite niet vertegenwoordigd..Als de SP al wordt genoemd tijdens verkiezingen dan wordt deze partij weggezet als Mao-istisch en kan Roemer bij voorbaat het premierschap niet aan omdat hij met z’n achtergrond als onderwijzer op ’n lagere school daarvoor te licht wordt bevonden.door die media.
   De media kiest tijdens verkiezingsdebatten vaak ’n winnaar …ook weer met het doel de kiezer te sturen ..wil je van ’n partij af dan moet je de lijstrekker van die partij gewoon de verliezer van het verkiezingsdebat benoemen.
   Onze media is duidelijk pro elite .

 2. Het ‘plebs’, het ‘gepeupel’, heeft nog een wapen. Het feit dat de ‘elite’ het plebs/het gepeupel nodigt heeft om zijn goederen en/of diensten af te zetten. Het volk bestaat uit consumenten! En consumenten kunnen producten en diensten aanschaffen maar ook…. BOYCOTTEN!
  Als bijvoorbeeld de consumenten nou eens de producenten die geen belasting willen betalen en niet transparant zijn, een tijdje boycotten door hun producten of diensten niet te kopen… Als zo’n boycot consequent wordt vol gehouden heeft dat een vernietigend effect voor producenten.
  Een probleem (al genoemd in het artikel) is het gegeven dat die producenten grotendeels de media in handen hebben en het volk informatie kunnen onthouden en informatie kunnen manipuleren.
  We moeten dus met alle kracht ons best doen om de publieke media en het internet in handen te houden. Als we de strijd om de media (die al lang aan de gang is met horizontale en verticale programmering en netmanagers en zo) verliezen zijn we voor de ‘elite’ totaal kneedbaar geworden.

  1. “We moeten dus met alle kracht ons best doen om de publieke media en het internet in handen te houden. Als we de strijd om de media (die al lang aan de gang is met horizontale en verticale programmering en netmanagers en zo) verliezen zijn we voor de ‘elite’ totaal kneedbaar geworden.”

   Dit is precies waar ik me zorgen om maak. ‘The revolution will not be televised’ is een bekende uitspraak, en jammergenoeg een terugkerend struikelblok als ik het met mensen over dit soort onderwerpen heb. Het is zó belangrijk om vrije, diverse media te hebben, en die ook aan een breed publiek te kunnen voorleggen. En daar is nog een lange weg in te gaan.
   De groeiende apathie van een groot deel van de bevolking is denk ik te wijten aan een toenemende verplatting van het (mainstream) medialandschap. Sappige oneliners uit de Telegraaf of van Nu.nl worden klakkeloos overgenomen en gepredikt door mensen die zich verder nergens op hebben ingelezen. Dat was helemaal duidelijk met de berichtgeving over de Brexit; de heersende elite wil geen uittreding van GB, dus heeft het er alles aan gedaan om het ‘Leave-kamp’ zo zwart mogelijk af te schilderen, en dood en verderf te beloven als de uittreding door zou gaan. De kranten stonden er zo bol van, dat het zielig werd. Vraag ik me af, in hoeverre de vergelijking met de Maffia opgaat…
   Zo ook (en misschien nog wel duidelijker) met het Oekraïnereferendum; zoveel angstzaaierij vanuit de mainstream media. En voor wat eigenlijk? Precies: het neoliberale sprookje moet blijven bestaan. Het project EU lijkt steeds meer op een feestje voor multinationals en steeds minder op de beloofde democratische heilstaat die uitentreuren in de ‘gewone’ media is gepredikt. Germen beschrijft het heel treffend in dit artikel, vind ik. Nu het volk iets anders heeft gekozen dan wat de elite wil, wordt er van alles verzonnen om dit niet nog een keer te laten gebeuren. Zelfs ons grootste goed – democratie – wordt onder vuur genomen. ‘Het volk is toch te dom om te weten wat goed voor ze is’.
   Maar waarom zo negatief? Juist nú is het de tijd van mogelijkheden; Groot-Brittannië kan aan haar bevolking laten zien dat een uittreding beter is voor de mensen dan blijven. De EU, aan de andere kant, heeft nu precies dezelfde taak: haar bevolkingen ervan overtuigen dat in de EU blijven beter is voor het volk. Plaats dit naast de aankomende ontwikkelingen van robotisering en automatisering, en er kunnen prachtige dingen gebeuren. Zoals bijvoorbeeld een basisinkomen.
   Ik hoop dat wij mensen dit pad kiezen, in plaats van krampachtig vast te houden aan het hopeloos achterhaalde neoliberalisme. Want als we dat doen, vervallen we snel tot een nieuwe slavernij.

 3. rustig blijven maar…. op de vraag hoe de elite de democratie afschaft is het antwoordt erg simpel. Kijk ± 40 jaar achteruit, kijk naar het nu, en je weet de toekomst. Het is de bekende balk in je ogen….

 4. Nederland slaapt nog heel erg. Slechts 30% wil de EU verlaten. Voor mij is het antwoordt simpel: Streef zoveel mogelijk naar kleinere machtsconcentratie’s. Hoe groter hoe instabieler en corrupter de macht is. Het probleem zit in de mens zelf en dat is statusdrang. Alles draait om groeien, groeien en nog eens groeien. Veel mensen willen beter zijn dan andere. Gemiddeld genomen is NL naar mijn mening een behoorlijk egoïstisch volk.

 5. Hier een voorbeeld van hoe het er verder in zowat elk land ter wereld aan toegaat in de politiek:

  http://www.march-against-monsanto.com/a-staggering-58-billion-has-been-spent-by-biotech-to-buy-the-u-s-senate-how-much-did-your-senator-go-for/

  Het zijn beslist niet alleen de biotech bedrijven die hun stropoppen in de diverse regeringen grof geld betalen voor hun belangen. Belangen die dwars in gaan tegenover de noden van die van de normale mens, en verder van alle leven op aarde. Verder werkt ook lang niet alle elite in georganiseerde verbanden. Pak het probleem bij de bron aan en scan mensen op psychopathische aandoeningen aan de hersenen. Een dergelijke genetische aandoening in de hersenen is zeer duidelijk meetbaar. Een positieve uitslag moet definitief in de grondwettelijk bepalende zin, wereldwijd de grens zijn voor wat betreft alle maatschappelijke functies die zulke mensen mogen bekleden. Of een dergelijke aandoening in de toekomst effectief kan worden behandelt kan ik niet voorspellen, maar dat onze toekomst als mensheid baat zal hebben bij zo’n maatregel weet ik zeker.

  1. Misschien moeten kinderen dan 1 keer per jaar of half jaar verplicht naar een psycholoog worden gebracht voor een test om te kijken of ze niet asociaal aan het worden zijn.
   En dan misschien ook nog een hersenscan maken om te zien of het empathische gedeelte niet achterblijft in de ontwikkeling.
   Genetische factoren en erfelijkheid spelen ook nog een rol.
   Dus misschien moet dat ook nog gemodificeerd worden.
   Dus dat wordt geen eitje.

Laat een reactie achter