Tags: christendom

Overleeft het westen de ineenstorting van het christendom? Bron: Wikimedia Commons 0

Kan het christendom de westerse beschaving redden?

Cultuur en instituten van westerse landen zijn gegroeid en gevormd in een omgeving, waar het christendom – en uiteraard het verzet daartegen – de bepalende factor was. Na de ineenstorting van de aanhang van het christendom, vertonen instituten als de rechtspraak en de overheid ernstige tekenen van aftakeling. Hebben deze fenomenen met elkaar te maken en kan een hernieuwde populariteit van het christendom de westerse beschaving verjongen?

Marcion van Sinope deed een radicaal voorstel. Hij ontdeed het christelijk geloof van het in zijn ogen duivelse oude testament. 22

Het gelijk van Marcion

De woorden van Jezus komen volgens modern bijbelonderzoek uit een vrij klein, compact boekje, Q (Quelle) gedoopt. Q vormt een radicale breuk met de intolerante en genocidale tenach, onder christenen bekend als Oude Testament. Wordt het niet tijd het christendom te zuiveren van de abrahamitische achterlijkheid, die het jodendom en de islam tot zo kwaadaardige godsdiensten maken?

Breivik noemt zichzelf een ridder, maar deed dingen die volledig in strijd zijn met de riddereed. 43

Was Breivik krankzinnig of visionair?

Veel mensen kunnen er -begrijpelijk- met hun verstand niet bij dat iemand in koelen bloede zeventig tot tachtig mensen afslacht. Ook psychiaters tasten in het duister over de beweegredenen van de man. Wat als wat hij zegt waar is en hij inderdaad uit politieke overtuiging deze moorden gepleegd heeft?

In de loop der eeuwen verzonnen talmoedische joden steeds meer moeilijke regels. 31

Jezus, de onbegrepen held

Jezus van Nazaret is de beroemdste en tegelijkertijd een van de meest fascinerende personen uit de menselijke geschiedenis. Wat wilde hij nu werkelijk?