europese unie

De bevolkingsdichtheid in Europa. Let op de dichtbevolkte Noord-Europese laagvlakte.

Een brexit: de gevolgen

Nu de kruitdampen zijn opgetrokken en de Britten zich in een kleine meerderheid hebben uitgesproken tegen het lidmaatschap van de Europese Unie, is het tijd op de balans op te maken. Was dit een verstandig besluit van de Britten, of het domste wat ze hadden kunnen doen?

De bevolkingsdichtheid in Europa. Let op de dichtbevolkte Noord-Europese laagvlakte.
De bevolkingsdichtheid in Europa. Let op de dichtbevolkte Noord-Europese laagvlakte en Zuid- en Midden-Engeland. Klik voor een vergroting.

Geopolitiek van Groot-Brittannië
Groot Brittannië beslaat het grootste deel van de Britse Eilanden, waaronder het gehele eiland Brittannië en het noordoosten van Ierland. Het dichtstbevolkte en rijkste deel, en hiermee het hart van Groot-Brittannië wordt gevormd door de laaggelegen, vruchtbare Theemsvlakte in Zuid Oost Engeland met de hoofdstad Londen. Het Verenigd Koninkrijk is een eilandstaat, waarvan het voortbestaan afhankelijk is van controle over de omringende zeeën. Dat betekent: voorkomen dat er een machtige concurrent opstaat die een sterkere vloot kan bouwen dan de Britse. Vandaar dat de Britten er in de loop van hun geschiedenis altijd naar hebben gestreefd om de Europese machten elkaar in evenwicht te laten houden.

De Europese Unie als exportmachine van Duitsland
De dichtbevolkte Noord-Europese laagvlakte wordt beheerst door één staat: Duitsland. Duitsland bevond zich eeuwenlang in de hoek waar de klappen vallen, omdat het land geen veilige, natuurlijke grenzen heeft. Dit dwong de Duitsers tot de spreekwoordelijke efficiëntie. De vruchtbare laagvlakte met de brede, diepe rivieren maakte hoge bevolkingsdichtheden en zware industrie mogelijk. Mede omdat er de nodige delfstoffen, voornamelijk steen- en bruinkool, onder Duitsland liggen. Het gevolg: industrie vormt de backbone van Duitsland, zowel economisch als mentaal. Duitsland produceert twee maal zoveel goederen als het zelf consumeert. Het gevolg is dat Duitsland een structureel productieoverschot heeft, en dus een enorme exportmarkt nodig heeft.
Duitsland ontwikkelt zich, economisch gezien, steeds meer als de manufacturing hub van Noord-Europa. Fabrieken en toeleveranciers raken steeds meer met elkaar vervlochten.

Zuid-Europese schulden en Britse diensten
Deze exportmarkt vormt de rest van de EU, vooral Zuid-Europa maar ook de Britse Eilanden. De Zuid-Europeanen betaalden deze exporten met geleend geld, want na de invoering van de euro konden ze niet meer devalueren en geld bijdrukken. Vandaar dat ze nu diep in de schulden zitten. De Engelsen kunnen toch nog een positieve betalingsbalans vasthouden, omdat ze veel verdienen met financiële dienstverlening aan de rest van het continent. Enter de Londense City. Kortom: de Europese economie is in ernstige mate ontwricht.

De gevolgen van een brexit: de voordelen
Een brexit belemmert de stroom van producten, diensten en mensen van en naar de Britse Eilanden. Dat is voor sommige groepen, voornamelijk laaggeschoolde werknemers en ondernemers die voor de lokale markt produceren, erg gunstig. Vandaar dat deze massaal voor een brexit stemden. Ook ondernemers die gehinderd werden door de EU-bureaucratie slaken nu een zucht van verlichting. Creatieve Britse uitvinders, zoals Dyson, kunnen nu weer vol enthousiasme aan de slag, om niet gehinderd door EU-regels  nieuwe producten te ontwikkelen.

Nadelen
Voor mensen die populair zijn op de arbeidsmarkt, zoals hooggeschoolden en jongeren, is de Brexit een uitermate vervelende ontwikkeling. Zij kunnen nu een stuk moeilijker in de rest van Europa aan de slag. Ook de Londense City kreunt en steunt. Er is straks geen verschil meer tussen de UK en bijvoorbeeld Dubai of Singapore, waardoor veel banken en financiële dienstverleners zullen verhuizen naar Amsterdam of Frankfurt. Ook migranten uit Oost-Europa zullen naar alle waarschijnlijkheid op termijn uit het Verenigd Koninkrijk moeten vertrekken. Hun banen komen weer tot beschikking van de Britse laaggeschoolden, en niet-EU immigranten. Deze kosten meer, en leveren over het algemeen een lagere kwaliteit werk af dan de Oost-Europeanen.

Gibraltar
Op de Britse exclave Gibraltar (hierboven in zijn geheel te zien) heerst nu een mineurstemming. Grote buur Spanje probeert al eeuwen gretig de steile rots, op vijftien kilometer afstand van Marokko, in te lijven. De 30.000 Gibraltarezen,die bijna allemaal tegen de Brexit stemden, maken zich ernstig zorgen voor de gevolgen. De afgelopen jaren hebben ze al hun inventiviteit gebruikt om te overleven en met succes. De economie van het schiereilandje groeide met maar liefst 6% per jaar in de crisisjaren, mede door goedkope sigaretten en casino’s, waar die in Spanje kelderde. De Spanjaarden ruiken nu hun kans om het in hun ogen door de Britten afgetroggelde rots weer terug onder Spaanse heerschappij te brengen en stellen voor, een gemeenschappelijk beheer over Gibraltar in te stellen. Uiteraard voelen de Gibraltarezen daar niets voor. De EU zal de Gibraltarezen niet meer beschermen en als Spanje, net als dictator Franco eerder deed, de grens bij La Linea afgrendelt, wordt het zonder Spaanse sigarettenkopers en gokkers weer armoede op Gibraltar.

Schotland en Noord-Ierland stemden geheel in meerderheid voor Remain, blauw.
Schotland en Noord-Ierland stemden geheel in meerderheid voor Remain, blauw.

Schotse onafhankelijkheid en Ierland
De Schotten stemden in meerderheid tegen de brexit, omdat de EU regio’s actief steunt, het zogenoemde ‘Europa van de regio’s’. Meer EU betekent meer autonomie voor Schotland. De brexit is voor de Schotten dan ook reden een nieuw onafhankelijkheidsreferendum te gaan organiseren. Ook in Noord-Ierland, waar de bevolking in meerderheid tegen een brexit stemde, is men not amused over deze uitslag. Er komt waarschijnlijk weer een grens met slagbomen tussen Noord-Ierland en de rest van het eiland en met de gulle EU-subsidies is het dan ook afgelopen. De kans is dan ook groot, dat de Noord-Ieren bij Ierland willen gaan horen.

Eigen immigratiebeleid
De Britten hebben nu wel hun vrijheid terug. Dat betekent, dat ze een meritocratisch immigratiebeleid kunnen voeren. Dus alleen immigranten met gewilde vaardigheden gaan toelaten.

Ook hoeven de Britten geen bijdrage meer te betalen aan de EU, al zal de EU waarschijnlijk de Britten afpersen om extra betalingen te gaan doen.

Met de grootste dwarsligger uit de Europese Unie zullen Europese toppolitici waarschijnlijk stilletjes een zucht van verlichting slaken. Wel zullen ze nu maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de Europese Unie verder uiteenrafelt. Een Groot-Brittannië dat wankelt onder een zware recessie, en/of wordt geteisterd door separatisme,  zou Brussel daarom erg goed uitkomen. Vermoedelijk zullen de EU-politici daarom niet al te toeschietelijk zijn jegens de Britten.

GeenPeil wil aan de ademocratische wildgroei van de Europese Unie een halt toeroepen.

GeenPeil: tijd voor een referendum

Op Visionair steunen we van harte het burgerinitiatief GeenPeil. Dit is niet omdat we de Oekrainers geen Europeanen vinden – integendeel. Oekraïne, samen met Rusland en Wit-Rusland uiteraard, hoort gewoon thuis in onze Europese familie.

GeenPeil is echter een geschikt breekijzer om de volkomen ademocratische gang van zaken in de Europese Unie en Nederland aan te pakken. Het wordt tijd dat de Nederlandse volksvertegenwoordigers ons, de bevolking, gaan vertegenwoordigen, in plaats van op te treden als landvoogden van de hofhouding in Brussel/Straatsburg. Daarom plaatsen we de oproep van GeenPeil integraal en hopen we dat u, als visionair geïnteresseerde, ook ondertekent.

Op 21 maart 2014 tekenden 28 regeringsleiders van EU-landen en de Oekraïnse premier Jatsenjoek een associatieverdrag tussen de Oekraïne en de EU. De EU zal de Oekraïne politiek en financieel steunen, de Oekraïne zal op haar beurt “Europese normen en maatstaven” invoeren. Is u ooit gevraagd wat u van deze expansie van de EU vindt?

GeenPeil wil aan de ademocratische wildgroei van de Europese Unie een halt toeroepen.
GeenPeil wil aan de ademocratische wildgroei van de Europese Unie een halt toeroepen.

GeenPeil vindt dat uw mening belangrijk is. Het is tijd dat wij als volk een duidelijk democratisch signaal naar Den Haag zenden. Daarom hebben we een raadgevend referendum aangevraagd. Hiervoor zijn 300.000 handtekeningen nodig voor 28 september. Dat is veel, maar met uw steun zeker haalbaar. Of u nu voor het associatieverdrag bent of juist tegen, uw stem dient gehoord te worden.

Zet uw handtekening door op “DIRECT TEKENEN” te drukken. Vul uw gegevens in en onderteken het formulier met uw handtekening. Vergeet niet daarna op de link in de verificatiemail te drukken, dit maakt uw digitale handtekening rechtsgeldig. Als u vragen heeft, kunt u op de pagina “hulp bij digitaal tekenen” kijken of uw vraag daar beantwoord wordt. Anders kunt u contact opnemen met democratie@geenstijl.nl. We helpen u graag.

U kunt de GeenPeil campagne verder helpen door GeenPeil.nl te delen met vrienden, familie en collega’s. Elke handtekening is nodig. Ook vindt u onder de tabbladen “mediaoverzicht” en “promotiemateriaal” in het menu hierboven meer informatie over de campagne en posters om uit te printen. Uw steun wordt zeer gewaardeerd!

In onderstaande video wordt het GeenPeil initiatief verder uitgelegd.

Bron:
overgenomen van geenpeil.nl

Zal de Europese Unie net zo eindigen als de Sovjet-Unie?

Op zondag 2 december was John Gray in het programma Buitenhof te gast.  Wat volgde was een boeiend gesprek van ongeveer 25 minuten over de toekomst van Europa.

Bekijk de video in andere formaten.
 

Het interessante aan deze man is dat hij in zijn boek False Dawn: The Delusions of Global Capitalism uit 1998  als één van de eersten een analyse maakte waarom globalisatie volgens hem instabiel is en in een proces van verval verkeerd. Iets wat ook lijkt te kloppen. Het valt moeilijk te ontkennen dat er niet sprake is van een wereldwijde economische crisis die 2007 is begonnen en nog steeds gaande is.
Het is daarom erg interessant om juist naar zijn verhaal en analyse te luisteren over de toekomst van de euro en Europese Unie. Iets wat hij ook wel het Europese experiment noemt. Een analyse van een man die je wellicht een visionair zou kunnen noemen. Volgens hem kun je de toekomst voorspellen als je net zoals hem gelooft dat dat de geschiedenis meer cyclisch verloopt dan progressief. Vooruitgang in de wetenschap en techniek is volgens hem een feit. Progressie in de politiek en de ethiek is een mythe. Volgens deze manier van denken kun je van de geschiedenis leren om te zien wat er met de EU zal gaan gebeuren.

Om te beginnen is volgens Gray het proces van verval wat er met de globalisatie gebeurt iets wat ook met de EU zal gaan gebeuren als we blijven doorgaan op de huidige ingeslagen weg. Eigenlijk is dit proces min of meer al eerder in gang gezet. Volgens hem is het kantelmoment waarschijnlijk,de val van Berlijnse muur geweest en was de EU daarop het hoogtepunt van zijn succes. Vanaf dat moment is de kanteling gekomen. Er kwam een nieuw stuk Europa erbij en men begon toen ook te denken dat er ook een EU kon komen die niet alleen verbonden was met handel, maar ook met één munt. Het succes van de Duitse hereniging heeft hierbij waarschijnlijk ook een rol gespeeld.

Maar het volgens Gray is vooral begonnen met de ineenstorting van het communisme. Dit leidde echter tot het geloof dat wereld en Europa voldoende zou hebben aan één systeem. Gray noemt dit hoogmoed. Deze hoogmoed is volgens hem de grootste fout die op dat moment uit het grote succes van de EU naar voren kwam. Vanaf dat moment lijkt de droom van de Europese eenwording goed op gang te zijn gekomen. Het lijkt volgens Gray haast soort een ideologie te zijn geworden.

Deze droom is volgens hem een utopie net zoals globalisering een utopie is en die nu aan het barsten is. De EU als Europese federatie zal volgens hem op langer termijn niet gaan werken. Zijn voorspelling is dat binnen 10 tot 15 jaar de EU in haar huidige vorm zal ophouden te bestaan. En dat we weer terugkeren naar een situatie met natiestaten zoals deze aan het einde van de 19e eeuw er was en dat Duitsland het meest invloedrijke land zal zijn. De natiestaat lijkt volgens hem binnen een democratisch bestel het hoogst haalbare te zijn. Enkele uitzonderingen daar nagelaten waar de bovenliggende federatie wel succesvol blijkt te werken.

De toekomst van de EU zal dan ook afhangen van de toekomst van de euro. De Europese politici hebben ervoor gekozen om de toekomst van de EU te koppelen aan de toekomst van de euro. Het europroject is het symbool van de EU en is de gemeenschappelijke munt die deze eenheid uitdraagt. Volgens John Gray zullen Europese politici dan ook doorgaan op de ingeslagen weg om de euro te redden. Ze nemen allerlei maatregelen om de euro te redden. Allerlei bezuinigingsmaatregelen worden op het Europees volk losgelaten. Tegelijkertijd heeft dit een prijs: de sociale onvrede is toegenomen en zal verder toenemen onder de Europese bevolking als de maatregelen heftiger worden. Volgens John Gray zullen oude demonen zoals racisme en extreem nationalisme steeds meer de kop opsteken als Europese politici harder blijven proberen om een Europese federatie te vormen. Dit proces is in Zuid-Europa al te zien en gaande.

Als je goed kijkt zie je dat dit proces ook in Nederland gaande is. Als Rutte aanblijft tot en met 2017 heeft hij voor 47 miljard euro aan bezuinigingen en ombuigingen doorgevoerd. Dat dit niet zonder gevolgen zal zijn voor de Nederlandse samenleving mogelijke duidelijk zijn. En dat bedrag zal er zeker nog hoger worden door de verslechterde economische omstandigheden en verslechterde prognoses voor de Nederlandse economie. Nederland zal waarschijnlijk nog meer moeten moeten gaan bezuinigen om onder de norm van 3% begrotingstekort opgelegd door Brussel te blijven. Hoewel ze dat op dit moment nog niet van plan zijn.

Als er al een moment was geweest om dit proces te keren, dan was dit volgens Gray 3 tot 4 jaar geleden. Griekenland had dan zonder al teveel problemen uit de EU en de eurozone kunnen stappen zonder dat het teveel schade had opgeleverd. Echter heeft men ervoor gekozen om Griekenland te stabiliseren ten koste van de economische schade die er nu van is gekomen. Economische schade in de vorm van lage economische groei. De Europese politici blijven echter volgens hem doorgaan met dit beleid met als grootste gevaar dat de Europese economie verder in het gevaar komt door langdurige lage economische groei en daarmee verslechterde economische omstandigheden. Waardoor de sociale onrust alleen maar zal toenemen. Dit is een tegenreactie op het beleid van de Europese politici en zie je bijvoorbeeld op dit moment in Zuid-Europese landen gebeuren. Dit proces is een groot risico en daarmee een groot gevaar voor de stabiliteit van de EU op langer termijn.

De euro had volgens Gray overigens wel een succes kunnen worden als het kleiner was gebleven met minder lidstaten. Het is echter te groot geworden met teveel landen met onderling te grote verschillen in economische ontwikkeling. Of anders gezegd: de economieën van de eurolanden verschillen onderling teveel en hebben teveel een eigen (economische) dynamiek om langdurig succesvol een gemeenschappelijke munt te kunnen voeren. Daarom moeten landen als Griekenland en Spanje interne devaluaties doorvoeren. Het gaat dan niet om waardedaling van de munt (dit is immers niet mogelijk bij een gemeenschappelijk munt als de euro), maar bijvoorbeeld het dalen van de loonkosten met 20 tot 30% om concurrerend te zijn. Als er wel aparte munten waren geweest, hadden landen als Griekenland en Spanje deze waardedalingen met hun eigen munt kunnen laten plaats vinden. Deze interne devaluaties zijn volgens Gray onverantwoord in de huidige democratieën. Het gevolg zal volgens hem “toxische” politiek zijn. Ook is het al te laat om een politieke wijziging te laten plaatsvinden. De Europese elite zal volgens hem tot het bittere einde blijven doorgaan. Dit zal volgens hem over 10 jaar fragmentatie van de EU tot gevolg hebben. Uiteindelijk zal volgens hem de EU over 10 tot 15 jaar ook instorten omdat de euro niet houdbaar is. Gray lijkt duidelijke parallellen tussen de huidige EU en het voormalige Sovjet-Unie te zien.

Volgens hem is de motor achter dit project zoals hij het noemt het idee om een Verenigde Staten van Europa of de Europese federatie te creëren. Iets wat gaat volgens hem niet realistisch is. In tegenstelling tot de VS is er geen Europees volk of Europese nationaliteit. Bovendien wordt er geprobeerd om in een kortere periode een federatie te vormen tussen landen die grotere onderlinge verschillen vertonen dan de staten in de VS. Ook is over vorming van de Verenigde Staten langer gedaan dan over de vorming van de Verenigde Staten van Europa. De VS is ook land van immigranten en daarmee een nieuw land. Europa is een continent met een geschiedenis van minstens een paar duizend jaar oud. Het voorbeeld van de VS laat ook zien als je een stabiele federatie wilt opbouwen je tegelijkertijd ook een stabiel monetair systeem moet opbouwen. Een stabiele federatie kan niet zonder een stabiel monetair systeem.

Een effectieve oplossing van de huidige situatie zou volgens Gray de ommekeer in denkwijzen en instituties moeten zijn. Dit betekent eigenlijk het accepteren dat een natiestaat het hoogst haalbare is een democratie. Als je hoger gaat, dan gaat het volgens hem fout. Uiteraard zijn er volgens Gray wel enkele uitzonderingen van multinationale staten die succesvol zijn, zoals Canada en het Verenigd Koninkrijk. Maar over het algemeen gaat dit niet op en is een natiestaat het hoogst haalbare.

Interessant is ook de vraag of democratisch gekozen leiders die herkozen worden wel in staat zullen zijn om duurzame oplossingen te presenteren voor de hedendaagse complexe problemen zoals de eurocrisis of klimaatcrisis. Het antwoord van Gray is dat democratieën grote successen hebben gekend. Successen in wat hij de toptijd van de EU noemde. Dit was de periode na de Tweede Wereldoorlog en de democratische leiders uit deze periode wisten wat de gevaren waren van een politieke instorting. Ze waren jong genoeg om de jaren 30 en 40 mee te maken. Ze wisten dat een politiek systeem kon ineenstorten. Ze hadden het zelf meegemaakt. Vervolgens hebben ze de wederopbouw mogelijk gemaakt. De huidige leiders hebben deze ervaring niet. Het enige wat ze doen is proberen een instorting te vermijden. Een instorting die volgens Gray er toch wel zal komen.

Volgens hem laten de huidige Europese politici zich teveel verblinden door grote projecten als de euro en een federaal Europa. Ook zou je volgens hem politiek moeten zien als een middel om op pragmatische wijze stappen te nemen om het steeds terugkerende ‘kwaad‘ te vermijden.   Het kwade zoals de identiteitspolitiek waarin minderheidsgroepen als zigeuners en joden tot zondebokken worden gemaakt van de problemen die er spelen. Met bijvoorbeeld het nationalisme tot gevolg. Het is de uitdaging om dit soort bedreigingen zoveel mogelijk te reduceren. Projecten als de euro zou je daarom volgens hem ook moeten vermijden. Politici zouden volgens hem zich dan ook niet moeten bezighouden met dit soort ‘dromen’.  Ze zouden de politiek simpel moeten houden. Het creëren van dromen zouden we volgens hem over moeten worden gelaten aan artiesten en ondernemers. Vooruitgang zou je moeten doen in de techniek en wetenschap. Niet in de politiek en ethiek. Althans zeker niet op deze wijze door een Europese federatie na te streven.

De ingeslagen weg zal over 10 tot 15 jaar volgens hem tot een politiek instabiele situatie leiden als ook in deze periode de stagnatie van de Europese economie blijvend zal blijven. Dit zal in Duitsland ook voor minder draagvlak zorgen als daar bijvoorbeeld teveel inflatie komt. Hij acht het als een realistisch scenario dat Duitsland uiteindelijk de eenwording zal verwerpen. Dit is geen snelle verandering maar een langdurig en sluipend proces. Het lijkt daarom erg interessant om vooral ook de situatie Duitsland in de gaten te blijven houden. Duitsland die op dit moment een belangrijke rol als leider heeft binnen de EU.

Een andere interessante vraag was waarom we geen massale protesten zien. Volgens Gray is dat niet helemaal waar. In Zuid-Europa hebben juist wel grote protesten plaatsgevonden. Echter hier nog niet. Waarom niet? Volgens Gray is de situatie hier er nog niet slecht genoeg voor. Hij noemt bijvoorbeeld dat het mogelijk is dat de Nederlandse pensioenen in 1 keer met 10% worden gekort. Is dit een onwaarschijnlijk scenario? In Griekenland worden de pensioenen met 30% gekort. En nu liggen er ook allerlei voorstellen op tafel om soevereiniteit aan Brussel over te dragen die 5 jaar geleden nog onmogelijk leken.

Volgens Gray moet er een verandering komen dat we er steeds bewust zijn dat er blijvende terugkerende gevaren binnen Europa zijn. Gevaren zoals het racisme en extreme nationalisme. Men dacht deze demonen van Europa voorgoed onderdrukt waren. Dit is volgens hem een verkeerde aanname waardoor je verrast wordt als ze weer de kop opsteken. Volgens hem hadden we dan ook veel scherper moeten zijn na de uitbarsting van de financieel-economische crisis van 2007 en voldoende aandacht moeten besteden aan de sociale gevolgen van deze crisis. Nu komen de oude demonen weer naar boven zoals het discrimineren van minderheden en het nationalisme. Waar komen ze nu naar boven? Volgens Gray in Griekenland, Bulgarije en Hongarije.

Het pleit dan ook voor een verandering die dit bewustzijn kweekt en zeker niet voor veranderingen als een Europese Federatie wat volgens hem het tegenovergestelde effect heeft.

Maar hebben mensen dan geen droom nodig? Een ideaal om voor te vechten en na te streven? Hierop antwoordt Gray dat we uiteraard zulke projecten als de Europese Unie en de euro nodig zijn. Alleen dient volgens hem de politiek niet om dit soort projecten te draaien. Politici moeten volgens hem bescheiden en sceptisch zijn. Mensen zouden volgens hem geluk of vreugde op individueel niveau moeten najagen. Hun dromen waarmaken via zaken als muziek, kunst, ondernemerschap of de liefde. Politiek moet niet proberen de zin van het leven na te jagen. Als politici zich daarmee gaan bezighouden maken ze volgens Gray de levens van mensen kapot.

Blijft er vrede in Europa?

Op 10 december  2012 heeft de Europese Unie (EU) de Nobelprijs voor de vrede ontvangen. Belangrijkste motivatie voor het uitreiken van deze toekenning is het oordeel van het Nobelcomité in Oslo dat de EU van Europa een continent van oorlog tot een continent van vrede heeft gemaakt.  Niet iedereen is het er overigens mee eens dat de EU deze prijs verdient.  Volgens deze critici is de EU overduidelijk niet de kampioen voor de vrede die Alfred Nobel voor ogen had.

Je zou bij de timing van deze toekenning ook wat vraagtekens kunnen plaatsen. Deze prijs wordt namelijk toegekend juist op een moment dat de Europese Unie voor het eerst in zijn bestaan met een crisis te maken heeft zoals deze er nog niet eerder is geweest. Daardoor heeft het continent Europa te maken heeft met één van de grootste uitdagingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Op dit moment lijkt de EU dankzij de eurocrisis  juist niet voor meer vrede, maar voor meer verdeeldheid binnen Europa te zorgen.

Het is dan ook maar de vraag of de EU-leiders in staat zullen zijn een blijvend groot draagvlak onder de EU-burgers te creëren voor een nadere integratie van de Europese Unie tot een Verenigd Europa. Dit is het pad die de Europese politici op dit moment bewandelen en als enige oplossing lijken te zien voor de eurocrisis die sinds het voorjaar van 2010 aan de oppervlakte is gekomen door de problemen in Griekenland.  Op de betreffende Wikipedia-pagina is de complete geschiedenis en daarmee ontwikkeling van de eurocrisis tot op heden te lezen.  Het is begonnen als een relatief klein probleem en heeft zich ontwikkeld tot de huidige situatie.

Een aflevering van het programma ‘De slag om Europa’ uit oktober 2012 gaat verder in op dit thema: een Europese Federatie of een Verenigde staten van Europa. In dit programma komen Maarten van Rossem, Frits Bolkenstein en Ben Bot aan het woord over een Verenigd Europa. Interessant is dat Ben Bot erover heeft dat er in de jaren zestig van de 20ste eeuw er binnen de EG al een soort van sfeer heerste dat er op langer termijn een Verenigd Europa zou komen. Men had eigenlijk gehoopt, door stapsgewijs de EG op te bouwen en interne grenzen af te bouwen, de burgers vanzelf enthousiast zouden worden gemaakt voor een Verenigd Europa.  De Europese volkeren zouden dan vanzelf dichter naar elkaar toe groeien en voor een Europese eenwording zijn. Iets wat niet is gebeurd.

Landen wilden bovendien hun soevereiniteit niet afstaan. In de uitzending komt ook de ontwerptekst van Nederland als voorzitter van de EG uit 1991 aan bod waarin voorstellen werden gedaan om landen meer soevereiniteit te laten over te dragen aan Brussel.  Binnen de Nederlandse overheid heerste op dat moment het verlangen naar een Europese eenwording en dacht men dat dit het juiste moment was om die stap te maken. Bij andere lidstaten was dit verlangen er juist niet. De Nederlandse voorstellen werden destijds dan ook afgewezen. Het bleek niet mogelijk te zijn om op een politieke wijze tot een nadere Europese eenwording te komen.

Misschien dat dit op een andere manier wel mogelijk zou kunnen zijn?

Interessant is de opmerking van Maarten van Rossem dat de ontwerpers van de euro een beetje als opzet hadden om het politiek fundament te laten missen onder de euro. Dat ze speculeerden op situaties waarin het mogelijk was of men zelfs zou worden gedwongen om dat politiek fundament alsnog te creëren. Een situatie zoals die er nu met de huidige eurocrisis is waarin natiestaten uiteindelijk soevereiniteit overdragen aan de EU als oplossing voor de crisis en waarbij er steeds verder wordt gegaan in de richting van een Verenigd Europa.

Dat we steeds meer die kant opgaan is te zien aan het Europees Stabiliteteitsmechanisme (ESM)  en dat er gesproken wordt over de oprichting van een Europese bankenunie. Achter de schermen is men op dit moment op Europees niveau bezig met allerlei belangrijke zaken te bespreken. Het gaat hier om voorstellen van Herman Van Rompuy voorzitter van de Europese Raad.  Eerder dit jaar is er een ‘masterplan‘  van Van Rompuy gepresenteerd met daarin zijn plannen over de toekomst van de Europese Unie. Op 6 december heeft Van Rompuy een nieuw rapport gepresenteerd met de titel:  ‘Naar een echte economische en monetaire unie’.

Het plan bevat voorstellen om op Europees niveau bankentoezicht te laten plaatsvinden en contracten af te sluiten. Het idee is dat elk land hervormingscontracten gaat afsluiten met Brussel. Ook zou Brussel het recht moeten krijgen om ontwerpbegrotingen van landen te beoordelen. Tijdens de top van de EU-top van 13 en 14 december worden deze plannen besproken.

Het interessante is dat je hier dezelfde manier van werken lijkt te zien als bij het ESM. De Nederlandse media houdt zich vooral koest over wat er allemaal op dit moment in Brussel aan het gebeuren is. Hoofdzaken worden er mondjesmaat naar buiten gebracht, maar belangrijke en interessante details niet. En als het gebeurd, dan wordt het medegedeeld zonder een nadere duiding erbij.   Op dit moment is men bijvoorbeeld in de luwte aan de slag om te regelen dat een land eerst toestemming aan de Europese Commissie moet vragen over zijn eigen begrotingsontwerp. Dit zou volgens het stuk in het Parool betekenen dat men in Brussel kan gaan bepalen hoe Nederland in de miljoennota zijn geld gaat verdelen. Feitelijk geven we hiermee de soevereiniteit als land op om over onze eigen financiën te kunnen beslissen.

Je hoort weinig tot niets over deze plannen in de media. Terwijl het om zeer fundamentele materie gaat. De Nederlandse burger wordt niets gevraagd. Een zelfde soort manier van werken was er ook rond het ESM in mei van dit jaar waar Nederland zijn goedkeuring aan gaf.   Wat het grote bezwaar achter het ESM is valt hier te lezen. Waar je in mei nog iets over het ESM hoorde, blijft het nu redelijk stil rondom deze plannen in de media. Het enige wat men aan het doen lijkt te zijn is de burger een beetje in slaap te sussen en vertellen dat het ergste van de eurocrisis achter de rug is.

Op deze site is eerder al een interessante analyse geplaatst over de toekomst van Europa en wat een Verenigde Staten van Europa zou betekenen.

Er zijn mensen die de Europese Unie als een zeepbel beschouwen.  Ook is het interessant om een man als Nigel Farage te horen. Volgens hem lopen we het risico als we op de ingeslagen weg doorgaan dat erop termijn een revolutie zou kunnen uitbreken onder de burgers van vooral Zuid-Europese landen. Volgens hem neemt het nationalisme in Griekenland toe en kan het zomaar zijn dat als de trojka op de ingeslagen weg doorgaat in Griekenland, er op termijn een revolutie in Griekenland kan uitbreken.

Het lijkt in ieder geval een zeer belangrijke week te worden deze week, zonder dat de meeste mensen dit doorhebben. Een week waarin belangrijke punten over de toekomst van Europa worden besproken daarmee ook onze toekomst. Alleen je hoort er weinig over in de media.

Esperanto als Europese taal?

Er is een enorme verscheidenheid aan talen op de wereld. Elke taal heeft haar eigen waarde, haar eigen cultuur en elk persoon voelt, beleeft en droomt in zijn of haar eigen taal. Voor communicatie buiten je eigen groep is het echter nodig een andere taal naast je eigen taal te leren. Wereldwijd zijn er 6.912 officieel erkende talen, Europa kent binnen haar grenzen 239 verschillende talen. Internationale communicatie wordt met zoveel verschillende talen snel ingewikkeld.Binnen de Europese unie worden sinds 1 januari 2007, 23 talen gebruikt. Met 23 officiële talen zijn 506 talencombinaties mogelijk, aangezien elke taal vertaald kan worden in de 22 andere. Om deze uitdaging aan te kunnen beschikt het Europees Parlement over diensten voor vertolking, vertaling en controle van juridische teksten. Deze tolken kosten niet alleen geld, al dat vertaalwerk zorgt er ook voor dat de communicatie langzamer verloopt omdat overal een stap tussen zit. Met deze 23 talen vergt de Europese samenwerking al een monsterinspanning, en dit terwijl er in de  EU nog maar 1/10 van de talen die er in totaal in Europa zijn wordt gebruikt. Op het moment dat we alle 239 talen die Europa rijk is zouden gebruiken, zijn er maar liefst 56.882 talencombinaties mogelijk. Het is helder dat dit een een zeer complexe operatie gaat worden en wellicht een onbegonnen taak is.Is er een oplossing voor dit Europese taalprobleem? Zou er niet een oplossing bedacht kunnen worden die ervoor zorgt dat we binnen Europa met 1 taal in de internationale gemeenschap communiceren terwijl we de diversiteit van alle 239 talen die we hebben binnen Europa kunnen waarborgen? Wat zouden de kenmerken van zo een gezamenlijke taal moeten zijn?

Als eerste zou het handig zijn dat de taal relatief gemakkelijk te leren is. Op die manier is de taal zo toegankelijk mogelijk en vergt het een minimale inspanning van de mensen om maximale communicatie mogelijk te maken. Daarnaast zou het praktisch zijn als de taal politiek neutraal is en niet toebehoort aan een bepaald land, natie of politiek systeem. Een taal die nationale belangen overstijgt en daarmee onderlinge nationalistische spelletjes buitenspel zet. Het zou een taal zijn die ervoor zorgt dat alle mensen die deze taal spreken op gelijke voet staan met elkaar. Nu leren grote landen vaak geen enkele buitenlandse taal terwijl kleinere landen er vaak meerdere leren. Als er vervolgens communicatie plaatsvindt tussen de partijen dan zijn de mensen die de taal vanaf de geboorte spreken ook nog eens in het voordeel. Het zou dus een taal moeten zijn die ervoor zorgt dat alle huidige bestaande talen binnen Europa met evenveel respect behandeld worden en dat hun waarde gewaarborgd blijft.
Kortom een taal die eenvoudig te leren is, die politiek neutraal is, die gelijkheid onder de sprekers voorstaat en die de huidige diversiteit van talen binnen Europa respecteert. Dat zou ideaal zijn.

Gelukkig hoeven we niet ver te zoeken want deze taal bestaat al. Een taal die aan al deze vereisten voldoet is Esperanto. Esperanto zou ideaal zijn als gezamenlijke internationale taal in Europa. Als ieder land in Europa Esperanto als gezamenlijke Europese taal invoert naast de eigen regionale en nationale taal dan zijn er voor Europese samenwerking geen 56.882 talencombinaties maar slechts 239 nodig, terwijl alle talen in Europa dan gelijkmatig gerespecteerd worden. Dit zorgt voor een veel simpelere en efficiëntere manier van communicatie. Dit bespaart niet alleen heel veel kosten, het maakt de communicatie tussen landen binnen Europa aanzienlijk sneller en efficiënter.
Esperanto kan er daarnaast voor zorgen dat Hongaren op gelijke voet kunnen communiceren met Engelsen en dat de Finnen en de Italianen gezellig bij elkaar op vakantie kunnen zonder grote communicatiebarrières.
Frankrijk, Engeland, Duitsland en Spanje hoeven niet langer te ruziën over wie precies wiens taal juist wel of niet zou moeten leren, en kleine landen zoals Nederland hoeven niet langer 3 tot 4 talen te onderwijzen maar kunnen met 1 of 2 talen terecht zodat er meer tijd vrij komt voor andere belangrijke vakken zoals de natuurwetenschappen.

Esperanto als gezamenlijke Europese taal naast ieders regionale en nationale taal geeft tevens een eigen identiteit aan Europa. Noord-Amerika heeft het Engels, China het Mandarijn, Rusland het Russisch en India het Hindi-Urdu, hoe mooi zou het zijn als Europa dan haar eigen taal heeft. Esperanto is gemakkelijker te leren dan welke nationale taal ook en daarmee is het tevens een gebaar naar de gebieden buiten Europa. Zij hoeven slechts Esperanto te leren om met alle landen van Europa te kunnen communiceren. Het invoeren van Esperanto binnen Europa kent daarom alleen maar voordelen, omdat internationale communicatie er een stuk simpeler en toegankelijker op wordt.

Esperanto kan Europa een gezamenlijke identiteit geven met behoud van alle diversiteit. De communicatie tussen de verschillende Europese landen zou dusdanig verbeteren dat Europa veel sterker op haar eigen benen staat. Europa zou een plek worden waar we niet alleen overal met hetzelfde geld terecht kunnen, maar waar we elkaar ook allemaal kunnen verstaan in onze gezamenlijke taal.

Zie ook: Esperanto, een taal die de wereld opent.

De Verenigde Staten van Europa invoeren is dé oplossing om de euro te redden, beweren sommigen.

Verenigde Staten van Europa: de oplossing van de financiële crisis?

Amerikaanse waarnemers waarschuwden al: de Europese plannen voor een eigen munt, de euro, konden alleen worden gerealiseerd als Europa ook in een land zou veranderen. Nadat frauderende Grieken en andere big spenders de euro op de rand van de afgrond brachten, vinden veel politici dat er centraal toezicht op de financiën van deelnemende landen in de eurozone moet komen. Met andere woorden: een Verenigde Staten van Europa…

De overhaaste invoering van de euro
Opeens was hij er: de euro. De voorstanders beloofden dat de euro een einde zou maken aan het eeuwige omwisselen van franken, kronen en guldens als je de grens overstak (en Europese landen zijn maar klein, dus je moet al gauw je munt omwisselen). Valutarisico’s waren verleden tijd. Zuidelijke  landen met een voortdurend kelderende munt zouden goedkoop kunnen lenen. Kortom, invoering van de euro zou de handel sterk stimuleren en veel geld besparen.De voorstanders vonden de voordelen van de euro zo groot, dat ze niet de moeite namen om referenda te houden in de landen waar de euro werd ingevoerd. Om de euro een zo groot mogelijke impact te geven, werden veel landen toegelaten waarvan het twijfelachtig was dat ze aan de strenge monetaire eisen konden voldoen (niet meer dan 3% begrotingstekort, lage staatsschuld en maximaal 1,5% meer inflatie dan de laagste drie inflatiecijfers). Griekenland huurde de louche Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs in om de slechte cijfers op te poetsen en trad toe, ondanks waarschuwingen over de ongeloofwaardig gunstige cijfers.

De kater van 2010
Dit ging een paar jaar goed: sterke EU-landen als Duitsland profiteerden van het verdwijnen van valutarisico’s en de zwakkere broeders zoals Griekenland profiteerden van de lage rente, waardoor ze veel geld konden lenen (vooral van banken uit rijke EU-landen) tegen lage rente.

De Verenigde Staten van Europa invoeren is dé oplossing om de euro te redden, beweren sommigen.
De Verenigde Staten van Europa invoeren is dé oplossing om de euro te redden, beweren sommigen.

De bomen leken tot in de hemel te groeien. De kater kwam met de instorting van de financiële sector. Het werd duidelijk dat de Ieren, Grieken, Portugezen en Spanjaarden op de pof hadden geleefd. De rentes voor nieuwe leningen schoten omhoog en alleen enorme reddingsoperaties voorkwamen dat de Griekse schulden waardeloos werden.

Dit bracht een fundamenteel probleem van de euro aan het licht: deelnemers aan de euro kunnen niet verplicht worden zich aan afspraken (zoals niet te veel schulden te maken) te houden. Het logische alternatief (landen als Griekenland failliet laten gaan of de Griekse schulden afwaarderen) vonden de eurocraten niet netjes (in politiek jargon: ondenkbaar). De inwoners van rijke EU-landen, vooral de Duitsers met hun traumatische herinneringen aan de hyperinflatie van de Weimarrepubliek, hebben begrijpelijkerwijs ook geen zin om ongedekte cheques uit te delen aan landen als Griekenland die bewezen hebben fraude niet te schuwen. Vandaar dat Nederland en Duitsland spijkerharde garanties eisen voor toekomstige leningen.

De Verenigde Staten van Europa als oplossing?
Griekenland is maar een klein land, maar ook grote landen als Spanje en Italië zitten diep in de schulden. Het vergt geen buitengewoon visionaire geest om aan te zien komen dat deze landen (en kleinere als België en Portugal) dit jaar net zo in de problemen kunnen gaan komen als Griekenland en Ierland eerder. Vandaar dat politici als Vendrik van Groen Links er voor pleiten om als oplossing de Verenigde Staten van Europa in te voeren. Alle begrotingen moeten worden goedgekeurd door een cvommissie van ambtenaren voordat ze aangenomen worden. Brussel zal op Europees niveau rechtstreeks belastingen gaan heffen van de burgers  en in een later stadium zelfs het binnenlands beleid nog sterker bepalen dan de VS dat van lidstaten doet. In feite is dat op sommige punten al het geval.

Superstaat geen oplossing, maar nog meer ellende
Zoals ex-Sovjetleider Gorbatsjov terecht opmerkte: de Europeanen zijn bezig de Sovjetunie weer opnieuw uit te vinden.
Het is een illusie te denken dat een grotere federale overheid voorkomt dat landen failliet gaan. Er is al een Verenigde Staten op het Amerikaanse continent en ook hier slagen sommige staten er in zichzelf financieel enorm in de nesten te werken. De Amerikaanse staten Californië en New Jersey zijn al zo ongeveer bankroet. Ze staan er nog beroerder voor dan zondaar Griekenland. Ook de Amerikaanse federale overheid is met meer dan dertien triljoen dollar, meer dan 93% van het Amerikaanse BNP in 2010, kampioen schulden maken. Ter vergelijking: de EU-norm is zestig procent.

De afstand tussen burger en politiek is nog nooit zo groot geweest als nu. Vervangen van een lokaal gezag door een heel Europa overspannende superstaat was in eerdere eeuwen reden voor fanatiek verzet. Nu zijn mensen veel minder volgzaam dan in die tijd, dus is het niet logisch dat dit verzet minder zal zijn, integendeel. Het gevolg is dat de EU de burgerlijke vrijheden in zal perken, lees: sluipenderwijs een politiestaat invoeren. Het is domweg de enige manier waarop een Frankenstein-staat als de VS van Europa kan overleven. Hier zijn  al diverse aanwijzingen voor, denk aan de identificatieplicht en het biometrische paspoort. De vraag is of we dit over moeten hebben voor een paar jaar uitstel van executie.

De CFA-frank bewijst dat een multinationale munt kan werken, als er maar stevige afspraken worden gemaakt.
De CFA-frank bewijst dat een multinationale munt kan werken, als er maar stevige afspraken worden gemaakt.

Wat wel werkt: de CFA-frank
Een groot aantal Franse ex-koloniën in West-Afrika, denk aan Senegal, Burkina Faso en Mali, heeft een gemeenschappelijke munt: de West-Afrikaanse CFA-frank (een aantal centraal-Afrikaanse landen heeft de vergelijkbare en ook 1:1 inwisselbare Centraal-Afrikaanse CFA). Op dit moment zijn deze munten gekoppeld aan de euro, de opvolger van de Franse franc. Er ontstaan geen problemen met staatsschulden in de CFA-zone doordat er een aantal afspraken zijn gemaakt. Landen mogen maximaal 20% van hun belastinginkomsten lenen van hun lokale centrale bank en betalen rente over dit bedrag (en ontvangen rente over het bedrag dat ze uitlenen aan de centrale bank). Ze kunnen geen geld lenen op de centrale geldmarkt. Hierdoor kunnen landen zich niet te hoog in de schulden steken. In feite stelt de CFA-franc slechts één eis aan deelnemende landen: niet meer geld uitgeven dan er is en blijft hun zelfstandigheid behouden. Een dergelijk systeem invoeren voor de euro zou het probleem van te hoge staatsschulden structureel oplossen.