De toekomst van voedsel en zaden

savingseeds21395643In deze lezing van Vandana Shiva een kijkje in de wereld van de hedendaagse multinationals als Monsanto en Cargill en hoe zij voedsel en zaden proberen te patenteren om er zo een monopolie over te krijgen. Vandana Shiva legt duidelijk uit hoe deze bedrijven via onder andere de WTO hebben geprobeerd dit in India door te voeren. Momenteel zijn deze bedrijven ook in Nederland en in Europa aan het lobbyen om hetzelfde voor elkaar te krijgen wat in India na grote drama’s grotendeels weer ongedaan gemaakt is.

Het belang van vrije toegang tot een grote diversiteit aan zelfreproducerende zaden is letterlijk van levensbelang. Waarom mogen bedrijven die een directe bedreiging hierop vormen uberhaupt nog zaken doen in Nederland. Helemaal als het duidelijk is dat deze bedrijven zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan ecocide en genocide?

Vandana Shiva legt in deze lezing alles nog een keer rustig uit. Een must see voor iedereen met een interesse in gezond voedsel en een wil om voort te bestaan.

Wat kunnen we in Nederland doen om onze voedselveiligheid en toegang tot een grote diversiteit aan goede zaden in stand te houden en te beschermen?

Aanverwant artikelen en informatie:
-) Meer video’s van Vandana Shiva online
-) Website – navdanya.org
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang
-) Netwerk Eetbaar Nederland van start
-) Maak Nederland eetbaar!
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I- Monsanto
-) Tros Radar – Pesticide en Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II-A – Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II-B – Bijensterfte
-) Ook waterbeestjes slachtoffer van bijendodende pesticide
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel III – Zuivelindustrie