Ook waterbeestjes slachtoffer van bijendodende pesticide

Dit bericht is overgenomen van www.natuurbericht.nl

Bericht uitgegeven door Natuurpunt Beleid (België) op zondag 5 mei 2013

Nieuw grootschalig veldonderzoek toont aan dat het systemische pesticide Imidacloprid een nefaste invloed heeft op libellen en andere waterdieren, zoals eendagsvliegen, slakken en schaaldieren. In de studie, die gisteren verscheen in het vakblad PLOS ONE, werden monitoringsgegevens van Imidaclopridconcentraties in het oppervlaktewater vergeleken met waarnemingen van waterdieren. In waterlopen en rivieren waar de concentraties hoger waren dan de toegelaten norm daalde de soortenrijkdom met 70%. De risico’s die gepaard gaan met het gebruik van neonicotinoïden zijn te groot, Natuurpunt dringt er daarom op aan om een totale ban in te stellen.

Imidacloprid (geproduceerd door Bayer) is wereldwijd de meest gebruikte insecticide. Het zijn systemische pesticiden, die via de sapstromen opgenomen en verspreid worden naar het volledige plantenweefsel. Hierdoor is de plant van binnenuit beschermd tegen vraat. De Europese Commissie forceerde vorige week een verbod op het gebruik van deze neonicotinoïden op bloeiende gewassen omdat ze gelinkt worden aan de massale bijensterfte.

Giftig water
De nieuwe studie wijst uit dat bijen niet het enige slachtoffer zijn van deze superpesticiden. Nederland heeft een uitgebreid pesticidenmeetnet en meet al jaren de concentraties van Imidacloprid in het oppervlaktewater. In de studie werden de monitoringsgegevens van acht meetjaren en 800 meetpunten vergeleken met de verspreidingsgegevens van waterdieren in en rond het Nederlandse oppervlaktewater. Slechts een kleine fractie van de gebruikte neonicotinoïden wordt opgenomen door de plant, de rest lekt weg in de bodem en het oppervlaktewater. Door hun lange halfwaardetijd blijven ze nog lang na de oogst nawerken, met dodelijke gevolgen. Waar de norm overschreden werd, telden ze tot 70% minder waterinsecten.

Niet alleen bijen maar ook libellen zoals dit Lantaarntje hebben te lijden onder neonicotinoïden. (foto: Leo Janssen)
Niet alleen bijen maar ook libellen (wiens larven in water leven) zoals dit Lantaarntje hebben te lijden onder neonicotinoïden. (foto: Leo Janssen)

Imidacloprid staat met stip op één in de Nederlandse lijst met overschrijdingen van de pesticidennorm in het oppervlaktewater. In de helft van de meetpunten werd de afgelopen acht jaar een overschrijding van de pesticidennorm vastgesteld. Opmerkelijk is dat sommige meetpunten tot 25.000 keer de norm overschreden. Het rivierwater is op die plaatsen zo vervuild dat het onmiddellijk op de akkers uitgereden zou kunnen worden als sproeistof. Bijen en hommels die met dergelijke concentraties in aanraking komen, sterven binnen de dag. Maar ook in rivieren en waterlopen waar de wettelijk toegelaten concentraties (het zogenaamde Maximaal Toelaatbaar Risico) van 13 nanogram per liter niet overschreden werd, vonden de onderzoekers een negatieve impact op de soortenrijkdom en de ontwikkeling van de larven.

Volledige ban
De aangekondigde tijdelijke Europese ban van drie neonicotinoïden op bloeiende gewassen is een eerste belangrijke horde, maar het gaat lang niet ver genoeg. De bijensterfte als gevolg van het gebruik van deze pesticiden is maar het topje van de ijsberg. Deze insecticiden zijn extreem giftig, blijven heel lang nawerken in bodem en water en vormen op die manier een enorme bedreiging voor insecten, maar ook akkervogels. De negatieve effecten op het leefmilieu wegen zwaar door op de voordelen die ze bieden voor de landbouwer. Daarom willen wij verder gaan dan het Europese verbod en werk te maken van een volledig verbod van neonicotinoïden op alle gewassen.

Bron: Van Dijk TC, Van Staalduinen MA, Van der Sluijs JP. 2013. Macro-Invertebrate Decline in Surface Water Polluted with Imidacloprid. PLoS ONE 8(5).

Contactgegevens onderzoekers:
Dr. Jeroen Van der Sluijs, Universiteit Utrecht, +31-30-2537631

Tekst: Annelore Nys, landbouwexperte bij Natuurpunt Beleid
Foto: Leo Janssen

Zie ook:
-) Bijendodende pesticides ook giftig voor akkervogels (29-4-2013)
-) OPINIE: Natuurpunt vraagt volledige ban nieuwe generatie pesticiden (6-2-2013)
-)  Bijen in het zonnetje (30-4-2010)

inherit

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, vijanden, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter. Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Website Natuurbericht.nl
-) In het licht van voortbestaan
-) Permacultuur, een introductie
-) Eetbare dorpen en steden
-) Eetbare stad, groei de revolutie
-) Overzicht van de vele voordelen van gemeenschapstuinen
-) Gemeenschapstuinen voor heel Nederland
-) Praktische tuin inspiratie
-) Dirt! The Movie: het belang van gezonde gronden 
-) Raamtuinieren
-) De gemakkelijke moestuin
-) De kruidenspiraal
-) De eetbare bostuin 
-) De buurtmoestuin
-) Een boerderij voor de toekomst
-) Introduction to permaculture design met Geoff Lawton
-) Permacultuur met Sepp Holzer
-) Permaculture, The Global Gardener met Bill Mollison
-) Eetbare groene woestijnen met Permacultuur
-) Groen Goud – VPRO Tegenlicht over permacultuur
-) Rondleiding Permaculture Research Insitute
-) Permacultuur, voorbeelden en inspiratie
-) Permacultuur in Nederland en omgeving
-) Web of Life, Diversiteit is van levensbelang
-) Overzicht eerdere permacultuur artikelen visionair
-) Eetbare planten en paddenstoelen database
-) Ruil je eigen eetbare planten bij elkaar
-) Engelse Plants for a Future database
-) Practical Plant wiki

-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel I- Monsanto
-) Tros Radar – Pesticide en Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II-A – Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel II-B – Bijensterfte
-) Universiteit Wageningen, loopjongen van de agro industrie – Deel III – Zuivelindustrie

Vrij downloadbare documenten:
-) Permacultuur, ontwerpen met de natuur (pdf)

9 gedachten over “Ook waterbeestjes slachtoffer van bijendodende pesticide”

 1. Dat Monsanto een aandeel heeft is alles staat voor mij buiten kijf .
  Maar het pakket lijkt me groter te zijn zoals het financieel plaatje globaal laat zien en in verbinding kan staan met een
  grotere globale agenda. Ben benieuwd of  de stoffen die via chemtrails verspreid worden zoals methaan en alluminium houdende stoffen e.d of deze ook invloed hebben en meegenomen zijn in onderzoeken.
  Dat via ingrepen in de atmosfeer ook de biodiversiteit in de natuur in gevaar gebracht kan worden.
  Tenslotte is alles in balans door kosmische invloeden als men daar als mens aan gaat sleutelen kan dat volgens mij zeker gevolgen hebben op den duur.
  Dat onze insecten daar als eerste de effecten van oogsten lijkt mij niet onwaarschijnlijk zij zijn tenslotte de fragielste wezens op aarde.

 2. Toch is het een gevoelige kwestie , waar is het verkocht en waar is het gebruikt? Niet vergeten voor hoe lang werkt het want men moet het telkens weer kopen wil men het effect behouden… En ergens zijn er plekken waar men er geen geld aan uitgeeft. (of in investeert) logisch toch?…

 3. Tuincetra zijn schoorvoetend al wat producten uit de schappen aan het halen . Comercieele belangen he ..Een lijstje waarin producten staan waar de schadelijke neonicotinoïden in zitten : 
      Bayer Admire®
      Bayer Baytion Knock-out mierenpoeder
      Bayer Calypso®
      Bayer Gazon-Insect
      Bayer Lizetan®
      Bayer Mieren
      Bayer Mieren en Kruipend ongediertespray
      Bayer Piron ®
      Bayer Verigal®
      Pokon Hardnekkige insecten STOP
      Pokon Kruipende insecten en wespen STOP
      Pokon Luizen STOP
      Pokon Mieren STOP
      Pokon Muizen STOP
      Pokon Schimmel STOP
      Bayer Piron mierenlokdozen en mierenpoeders

 4. Heb eens op een zomerse dag met TRI-CHLOOR ETHYLEEN metalen dingen ontvet. Dit spul heeft een zoete geur. Er viel een wc papiertje doordrenkt met dit spul op de grond en er vloog een honingbij in de buurt. Die vloog op ca. 15cm afstand van het papiertje door de TRI damp.

  Ik heb nog nooit een insekt zo erg en urenlang zien lijden als die zomerse dag een paar jaar terug.

  En alleen maar omdat hij door de damp vloog.Sindsdien gebruik arbeids intensievere ontvettings methodes met heet water en zeep.

  Nooit meer die chemische rotzooi. Die insecticiden moeten ook uitgeband worden, en dat volledig. Dan maar een euro meer betalen voor de broccoli.

  1. Sadistisch toekijken zal een nachtmerry worden en met een euro kan men geen leven maken. Ik betaal een piek minder voor gezonde broccoli omdat mijn handelaar geen winstoogmerk heeft. :) Als ik gratis wil eten zal ik het zelf moeten planten, verzorgen en verbouwen. Genadevolle doodstrap!

Laat een reactie achter