immigratie

Geen mens is illegaal zal waarschijnlijk leiden tot dit soort taferelen.

Geen mens is illegaal: de gevolgen van massale immigratie

Nederland en België zijn populair als woonland. Geen mens is illegaal, zegt Bij1. Wat zijn de gevolgen als vestiging in Nederland en België legaal is voor iedereen?

Bevolking stijgt met 40 procent door “geen mens is illegaal”

Volgens een Gallup poll willen rond de 700 miljoen mensen wereldwijd migreren als ze de mogelijkheid hadden. Daarvan wil ongeveer een procent, zeven miljoen, naar Nederland verhuizen. België is minder bekend en kleiner. Daarom willen minder mensen naar België verhuizen: rond de twee miljoen, lijkt aannemelijk. Zeven miljoen nieuwe Nederlanders en twee miljoen nieuwe Belgen zou betekenen dat de bevolking van Nederland en België met 40 resp. 20 procent zou groeien. En Nederland is nog niet eens het populairste migratieland. Van Zwitserland en Singapore zou de bevolking meer dan verdubbelen, respectievelijk bijna verdrievoudigen.

Geen mens is illegaal? Goed nieuws voor bouwbedrijven en huizen- en landbezitters

Voor die miljoenen nieuwe inwoners moet er eerst onderdak komen. Met andere woorden, huizen. Veel huizen. Heel veel huizen. Als in: twee Brussels, en zeven keer Rotterdam er bij. De makkelijkste manier om dat te realiseren is heel veel flats bouwen. Zo creëer je veel woningen op een klein oppervlak. Een wijk met flats zoals de L-flat in Zeist (de grootste flat van Europa) heeft een bevolkingsdichtheid van al gauw 10 000 mensen per vierkante kilometer. Als je ze een beetje Hong Kong style op elkaar prakt. Voor die zeven miljoen extra mensen in Nederland en twee miljoen in België betekent dat een stad, bestaande uit torenflats, van zeven bij tien kilometer, resp. vier bij vijf kilometer, erbij. Kortom: een walhalla voor ondernemende vastgoedinvesteerders.

BNP groeit sterk, de omzet van supermarkten ook

De sterke groei van het BNP komt alleen al door deze extra huizenbouw en de extra consumptie van deze zeven, resp. twee miljoen mensen. Waarvan we aan zullen nemen dat vijf, resp. drie miljoen meerderjarig zijn. Naar schatting zal de sociale dienst rond de 100 miljard, resp. 30 miljard extra aan bijstandsuitkeringen en overige subsidies betalen, waarover later. Daarvan zal veel richting het land van herkomst verdwijnen.

We kunnen wel aannemen dat ze het leeuwendeel van hun besteedbare inkomen bijna geheel in Nederland en België zullen uitgeven. Een bijstandsuitkering is niet bijster hoog, namelijk. Boekhoudkundig komt dat neer op een verhoging van het BNP met rond de twintig procent – de winkels waar ze hun geld uitgeven, moeten namelijk ook weer inkopen doen – het zogeheten multiplier effect van consumptie. Vooral de buurlanden zullen hier overigens blij mee zijn. Hun winkels in de grensregio met de Lage Landen zullen veel meer omzet draaien, terwijl ze niet de kosten voor sociale voorzieningen hoeven te maken.

Veel jonge mannen, tekort aan jonge vrouwen

De groep die wil migreren [1] bestaat vooral uit jonge single mannen tussen de twintig en dertig. Dat is goed nieuws voor de stemmers op Bij1. Dat zijn vooral alleenstaande vrouwen. Het is wat minder goed nieuws voor politie en justitie. En de mannelijke inboorlingen, natuurlijk. Zij zullen veel meer moeite hebben om aan de vrouw te komen. Of voor vrouwen die ’s avonds alleen over straat willen gaan. Jonge mannen zijn vaker crimineel. Vooral single jonge mannen. Wat ook niet helpt is dat deze mannen vooral uit Afrikaanse landen komen. Daar hebben vrouwen een lage status. De top tien emigratielanden is overwegend Afrikaans. [1] [2]

Meer laagopgeleiden die geen Nederlands spreken

Wel blij zijn werkgevers van bedrijven waar veel laag- en middelbaar opgeleiden werken. Zoals tuinders en schoonmaakbedrijven. Het aanbod aan arbeiders stijgt sterk. Zij hoeven geen Polen meer in te huren. Hooggeschoolden zullen minder snel voor de Lage Landen kiezen. Voor hen zijn landen met lage belastingen en hoge inkomens meer in trek. Denk aan Usa en Singapore. Als wordt gelet op de brain drain, zal het aantal hoogopgeleiden in België gevoelig dalen, waar dat in Nederland weer met 21 procent toeneemt [1]. België is een aantrekkelijke migratiebestemming voor Kongolezen en andere Franstalige Afrikanen. Die spreken immers al Frans. Nog meer slecht nieuws voor Vlaamse separatisten dus, Ze verliezen hun meerderheid. En de Nederlanders kunnen dan weer nieuwe Belgenmoppen verzinnen.

Geen mens is illegaal zal waarschijnlijk leiden tot dit soort taferelen.
Bij het importeren van zeven miljoen immigranten zal Nederland waarschijnlijk na enkele jaren veel weghebben van het Palestijnse vluchtelingenkamp Mar Elias in Beiroet. (c) auteur / Visionair.nl

Grote schuld, einde sociaal stelsel

Iemand moet deze miljarden betalen. Die “iemand” is de belasting betalende burger. Er zal een opstand uit breken, als de belasting met een kwart omhoog gaat. Zo begon de 80-jarige oorlog. Dus de overheid zal zich in de schuld gaan steken. In het eerste jaar moet je denken aan netto 70 miljard, resp. 40 miljard staatsschuld per jaar erbij. Ongeveer dertig procent komt namelijk terug als BTW en andere belastingen. Op termijn meer. Als meer mensen werk vinden. Voor beide landen betekent dat meer schuld. Dat de staatsschuld per jaar met een slordige 20 procent, resp. 15 procent per jaar stijgt.

We hebben al eerdere ervaringen met migranten. Veel van hen zullen werkloos blijven. Zeven op de tien Syrische en Somalische migranten in Nederland zijn nu nog steeds werkloos [3]. De hoogopgeleiden zullen sneller aan het werk komen. Waarschijnlijk verlaagt de regering na enkele jaren de bijstand flink. Alleen zo blijft het betaalbaar.

“Geen mens is illegaal” en etnisch conflict

Diversiteit is niet altijd positief. Uit onderzoeksdata [4] uit Bosnië blijkt een sterke samenhang tussen een gemengde bevolking en sociale onrust. Om de Lage Landen rustig te houden, zal er dus een vorm van politiestaat moeten worden ingevoerd. Dit sluit naadloos aan op het nogal totalitaire partijprogramma van Bij1 [5]. De partij wil onder meer de zeggenschap over bedrijven overdragen aan de werknemers. Ook allerlei extra anti-discriminatieregels dwingend opleggen. Toxische mannelijkheid straffen. En ook nationalisaties. Dan nog een eenmalige coronaheffing op alle vermogen. Dit lukt alleen via een dictatuur.

De rijksten zullen het land verlaten. Met geld ben je overal welkom. De rest kan niet weg. Ze hebben een huis. En een baan. Ook een gezin. Zij zullen dus niet zonder slag of stoot hun bezit opgeven. Dit is een recept voor onrust. Kortom: laten we dit maar niet doen. Geen mens is illegaal, maar Libanon is geen leuk vooruitzicht.

Hezbollah-aanhangers hebben veel ervaring in het uitvechten van gewapende conflicten. Hun grote ervaring gaat erg van pas komen in het Nederland van Bij1. Bron: foto van auteur, in Hezbollah Tourist Landmark of the Resistance, Mleeta, Libanon

Bronnen

 1. Neli Esipova, Anita Pugliese en Julie Ray, Gallup, More Than 750 Million Worldwide Would Migrate If They Could, 2018
 2. Measuring Global Migration Potential, 2010–2015, IOM, 2017
 3. Zeven van de tien Somaliërs in de bijstand, CBS, 2015
 4. Natalija Novta, Ethnic Diversity and the Spread of Civil War, Journal of the European Economic Association, Volume 14, Issue 5, 1 October 2016, Pages 1074–1100, https://doi.org/10.1111/jeea.12171
 5. Partijprogramma Bij1, 2021
Het parlementsgebouw van Rojava met een unieke architectuur: symbool voor een nieuw begin midden in de ergste humanitaire crisis nu.

Hebben de Europeanen de morele plicht, arme mensen uit de rest van de wereld op te nemen?

Europa is een eiland van stabiliteit en welvaart, die omringd wordt door een steeds verder uit elkaar vallende ring van mislukte staten, zich uitstrekkend van Oekraïne tot Algerije. Geen wonder, dat de mensen uit deze regio richting Europa willen gaan. Moeten we dit willen?

De redenatie van de voorstanders van massa-immigratie
Voorstanders van massale immigratie van immigranten uit de instabiele gebieden (en daarbuiten), zoals historicus Rutger Bregman van het in progressieve kringen hoog aangeschreven betaalde weblog “De Correspondent”, hanteren de volgende logische redenering.
1. Axioma: ieder mens in behoeftige omstandigheden heeft recht op een welvaartspeil (denk aan veiligheid, onderdak, vrijheid) van dat in West-Europa.
2. Axioma: Wij in West-Europa zijn in staat, iedereen die in West-Europa verblijft een menswaardig bestaan te geven.
3. Gevolgtrekking uit (1) en (2): ieder mens in behoeftige omstandigheden heeft het recht, naar West-Europa te immigreren.

Een aardige samenvatting van de argumenten van voor- en tegenstanders – en een inzicht in de ideologische starheid van de heersende elite – is te vinden in onderstaand filmpje.

Hierbij geven ze ook aanvullende argumenten, zoals:

 • het gaat om relatief kleine hoeveelheden vluchtelingen ten opzichte van de Europese bevolking (vergelijk 1 miljoen immigranten per jaar vergeleken met de Europese bevolking van rond de 500 miljoen)
 • immigranten lossen de vergrijzing tijdelijk op
 • de grenzen sluiten leidt tot onmenselijke drama’s, die we niet moeten willen
 • buurlanden als Libanon, Jordanië en Turkije vangen in verhouding veel meer vluchtelingen op: Libanon 1 miljoen, een kwart van de bevolking
 • alleen in West-Europa zijn vluchtelingen echt veilig; IS infiltreert en valt geregeld vluchtelingenkampen in Syrië en Jordanië aan
 • immigranten brengen een zogeheten multiculturele verrijking met zich mee.

De redenatie van de tegenstanders van massa-immigratie
Tegenstanders van de massa-immigratie, denk aan de rechtsfilosoof Thierry Baudet,  hebben de volgende tegenargumenten.

 • Europa is een relatief dichtbevolkt continent
 • Europa kent een ‘joods-christelijke’ cultuur die sterk afwijkt van die van de tribale cultuur in het Midden Oosten en andere gebieden van herkomst. Het psychologisch-culturele “operating system” van immigranten, vooral de politiek-religieuze ideologie islam, disharmonieert sterk met het leven in een moderne Europese staat.
 • Samenleven is daardoor moeilijk, waardoor uiteindelijk een burgeroorlog tussen de inheemse bevolking en immigranten dreigt.
 • Immigranten kosten veel geld, waar de zwakkeren in de Europese samenleving onder komen te lijden.
 • Het zijn de Europeanen zelf zijn geweest die er voor hebben gezorgd dat het welvaartspeil in Europa hoog is (waarbij zij de roofzuchtige praktijken van Europese kolonialen in het verleden, en Amerikaanse en Europese multinationals nu, gemakshalve uit het oog verliezen) en zij daarom deze welvaart niet hoeven  te delen met anderen.
 • Middelen waarmee vluchtelingenopvang wordt geregeld, worden vaak aan de algemene middelen worden ontrokken. Hierdoor daalt het welvaartspeil sterk.
 • Immigranten brengen de psychologische instelling die in het land van herkomst tot burgeroorlogen leidt, met zich mee. Veel terroristen komen met de immigrantenstroom mee.

Analyse van de morele argumenten voor onbeperkte immigratie
Het basisargument is axioma 1: ieder behoeftig mens heeft recht op een welvaartspeil zoals dat in West-Europa gebruikelijk is. Het is duidelijk dat zelfs als alle rijkdom in de wereld eerlijk verdeeld zou worden, er een welvaartspeil van ongeveer dat van Costa Rica of Montenegro bereikt zou worden. Overigens zijn beide landen geen slechte plekken om te wonen; Costa Rica bereikte zelfs de eerste plaats in de Happy Planet Index.

Dit uitgangspunt is nogal utopistisch, maar moreel tot op zekere hoogte verdedigbaar. Tot op zekere hoogte, omdat welvaart niet uit de lucht komt vallen; welvaart moet worden geproduceerd door het combineren van atomen op de juiste manier door middel van energie en informatie. Dat vergt doorgaans hard werk door mensen. Deze welvaart delen, betekent een beslag op de tijd en energie van andere mensen die deze geleverd hebben. Met andere woorden: dwangarbeid, stellen libertariërs niet geheel onterecht.

Dit geldt ook voor axioma 2: wij zijn in West-Europa in staat, iedereen een menswaardig bestaan te geven. Economisch zijn we hiertoe zeker in staat, maar peak fantasy en incompetentie bij politici en bestuurders leidt er bijvoorbeeld nog steeds toe dat er nog steeds  ouderen in verzorgingstehuizen dagen in poepluiers moeten doorbrengen. Of dat de huishuur voor zelfs een klein huis zevenhonderd euro per maand is, terwijl technisch gesproken sociale woningbouw voor 200 euro per maand zou kunnen. Als dit zelfs voor de eigen bevolking geldt, geldt dit nog veel sterker voor immigranten waarvan de behoeften en noden nogal afwijken van die van de inboorlingen.

Het parlementsgebouw van Rojava met een unieke architectuur: symbool voor een nieuw begin midden in de ergste humanitaire crisis nu.
Het parlementsgebouw van Rojava met een unieke architectuur: symbool voor een nieuw begin midden in de ergste humanitaire crisis nu.

Out of the box denken: enige oplossing
Axioma 2 kan alleen waar worden gemaakt, als de organisatie van dingen als zorg en huisvesting sterk wordt verbeterd. En daarvoor zijn nu juist de conflictgebieden een uitstekend laboratorium om te experimenteren met visionaire oplossingen. De problemen daar zijn zo groot, dat zaniken om meer geld, zoals de hulpverlenersmaffia graag doet, of het leger er naar toe sturen, uiteraard ook erg duur, zoals rechts liever doet, alle weinig zin hebben. Er is al een uitstekend geschikt gebied waar we deze oplossingen uit kunnen testen en samen met de lokale bevolking kunnen bedenken. Rojava, vrij Koerdistan. De YPG en ook de verwante PKK zijn progressieve, seculiere organisaties, waarmee goed samen is te werken. Beter dan met de dictator-in-wording Erdogan en zijn AKP-regime, met de dubieuze eer meer journalisten achter slot en grendel te hebben gegooid dan waar ook ter wereld. Helaas dringt dit besef nog niet door bij de Europese elite.

Europeanen waren uiterst vervelende immigranten.

Hebben we immigratie nodig?

Zogeheten deskundigen, zoals de Maastrichtse importhoogleraar  Ronald Skeldon, verkondigen kommer en kwel door de vergrijzing, zoals in de volgende amusante links-conservatieve NOS-reportage. Volgens hen sterft Nederland uit, als we niet de immigranten met bootladingen tegelijk binnenhalen. Maar klopt dat wel? Wat is een slim immigratiebeleid?

Skeldon, net als de NOS-staf die hem interviewt, heeft duidelijk geen flauw benul van de technologische veranderingen die de komende vijfendertig jaar op stapel staan. Hij wil problemen met immigratie oplossen, waar bijvoorbeeld in Japan al doeltreffende oplossingen voor zijn ontwikkeld. Wellicht kunnen ze de volgende keer hun licht opsteken bij de collega’s van Tegenlicht, of hier op Visionair natuurlijk.

Waarom is er migratie?
Gedurende vele eeuwen waren Nederland en in mindere mate België een emigratieland. Miljoenen mensen buiten Nederland en Vlaanderen hebben Nederlandstalige voorouders. Nu zijn de rollen omgedraaid en zijn de Lage Landen een populaire immigratiebestemming.

De redenen waarom mensen migreerden zijn door de eeuwen heen hetzelfde. Migranten hopen in hun nieuwe vaderland een beter, bijvoorbeeld veiliger, vrijer of welvarender bestaan voor henzelf en hun kinderen te vinden.

Voor- en nadelen van migratie
Dankzij migranten kunnen tekorten op de arbeidsmarkt opgevangen worden en hoeven ondernemers geen nee te verkopen aan klanten. Migranten, vooral ontwikkelde immigranten, brengen soms bijzondere kennis en vaardigheden, waardoor er nieuwe bedrijfstakken opbloeien. Dankzij migranten begrijpt de inheemse bevolking andere culturen beter.

Europeanen waren uiterst vervelende immigranten.
Europeanen waren uiterst vervelende immigranten.

Er zijn ook nadelen. Migranten komen meestal ongevraagd en beschikken vaak niet over de vaardigheden waar ondernemers behoefte aan hebben. Leefgewoontes sluiten vaak niet aan bij die van de inboorlingen. Sommige, vooral islamitische immigranten nu, maar in voorbije eeuwen Europese kolonisten in het buitenland, hebben de neiging, hun eigen normen en waarden dwingend op te leggen aan de oorspronkelijke bevolking.

Samengevat kunnen we dus zeggen, dat vooral begaafde, veelzijdige en coöperatieve immigranten die zich goed aanpassen positief uitpakken voor het immigratieland. Overheersende, exploitatieve immigranten kunnen het beste geweerd worden.

De mythe van de vergrijzing
Het gemiddeld aantal kinderen per Nederlandse vrouw, 1,72, ligt onder het vervangingsniveau van 2,1. In België is de situatie zelfs nog beter met 1,79 kind. Dit wordt in de praktijk opgevangen doordat de Nederlanders en Belgen steeds langer leven. Ze zijn ook gezonder dan vroeger, waardoor mensen nu langer door kunnen werken dan vroeger. Er komen steeds meer robotische hulpmiddelen: met een exoskelet kan een tenger omaatje van in de tachtig een laaglandgorilla formaat Bokito de ring uit gooien. De pensioenleeftijd wordt nu verhoogd tot zeventig jaar.

Werken op afstand en telepresence
Immigranten hoeven ook niet meer fysiek aanwezig te zijn, maar kunnen virtueel hun werk doen. Steeds meer vergaderingen worden nu met behulp van video conferencing gehouden. De deelnemers kunnen op duizenden kilometers afstand van elkaar zitten. Telepresence robots, bestuurd door mensen op een ander werelddeel, kunnen bijvoorbeeld de bewegingen van een chirurg of een lasspecialist overnemen. Hiermee heb je wel de voordelen van immigratie, maar niet de nadelen. Immigranten zullen weer fellow travelers worden: mensen die door de liefde of doordat ze zich aangetrokken voelen tot de cultuur van een land, gaan verhuizen. Niet tegen wil en dank.

Ook in de VS wordt immigreren steeds moeilijker. Dan maar de zee op, vindt Max Marty.

UPDATE: Drijvend kantoor ontwijkt immigratiewetgeving

Ook in de VS wordt immigreren steeds moeilijker. Blueseed, een visionaire Californische startup, heeft het ei van Columbus gevonden, 20 kilometer uit de kust.

Oprichter Max Marty vindt de Amerikaanse immigratiewetten veel te streng. Volgens hem houden deze veelbelovende buitenlandse ondernemers weg uit de VS. Zijn oplossing: een kantoor aan boord van een schip dat verankerd ligt voor de Californische kust. In zijn investeringsplannen kunnen tot duizend ondernemers in spe een twintig kilometer uit de kust een kantoor openen. Ze kunnen met een veerdienst aan wal om klanten en investeerders te ontmoeten.

Ook in de VS wordt immigreren steeds moeilijker. Dan maar de zee op, vindt Max Marty.
Ook in de VS wordt immigreren steeds moeilijker. Dan maar de zee op, vindt Max Marty.

Huurders betalen rond de 1200 dollar (plm. 900 euro) per maand voor een woonruimte. Volgens Marty goedkoper dan huren in San Francisco. Naast hun eigen kamer, hebben de bewoners toegang tot 24 uur per dag catering, entertainment en een sportzaal met – uiteraard- hoge snelheidsinternet. Blueseed vangt niet alleen de huur, maar ook een aandeel van alle startups die aan boord van het schip tot stand komen.

Dit schip uitrusten en onderhouden is een pittige uitdaging op zichzelf. Het meest voor de hand ligt een oud cruiseschip ombouwen. Hiervoor zijn rond de 200-300 koks, artsen, advocaten (we zijn in Amerika) en technici nodig om het schip in de vaart te houden. Toch kan zelfs dit visionaire plan in de war worden geschopt door de Amerikaanse immigratiedienst. Immers: bezoekers hebben een zakenvisum nodig om dagtrips naar de VS te maken. Er is alleen een vervelende bijkomstigheid. Zelfs met de juiste documenten kunnen douanebeambten mensen wegsturen van de grens. Als je gezicht hen niet aanstaat, zou dat dus wel eens het einde van je bedrijfje kunnen betekenen.

UPDATE:
Volgens de laatste berichten loopt het redelijk storm bij BlueSeed. Meer dan honderd entrepreneurs van over de gehele wereld hebben interesse getoond voor het project, dat in 2013 start. Onder hen ook veel Amerikaanse bedrijven, rond de 20%, die zo de lastige immigratieregels en werkvergunningen voor buitenlandse werknemers hopen te omzeilen. Indiase bedrijven volgen  met tien procnt van de aanmeldingen op plaats twee. Nu de babyboomgeneratie massaal met pensioen gaat, dreigen al binnen enkele jaren grote arbeidstekorten. Zullen dit soort taferelen ook in Europa gaan ontstaan?

Meer informatie
BlueSeed

Armoede, zoals in deze sloppenwijk in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, komt veel voor in Oost-Europa.

Discriminatie Oost-Europeanen dom en kortzichtig

Al jaren doet de Nederlandse staat krampachtig haar best Oost-Europeanen te weren uit Nederland. Ook partijen als de PVV doen er alles aan om de immigratie van mensen uit het voormalige Oostblok te stoppen. Niet alleen onrechtvaardig, het is bovendien ook dom.

Oost-Europa: vrijheid en armoede
Na de val van het IJzeren Gordijn konden de Oost-Europeanen voor het eerst in hun leven kennismaken met een iets democratischer bestuursvorm. De laatste jaren gaat het vooral in de landen die zijn toegetreden tot de Europese Unie wat beter, maar de armoede in vooral Roemenië en Bulgarije is nog steeds schrijnend. De salarissen in deze twee landen liggen op ongeveer een tiende van die in Nederland en het pensioenstelsel is, voorzichtig uitgedrukt, heel wat minder riant dan dat van de gemiddelde babyboomer. Geen wonder dus dat een groot deel van de jonge mensen in deze landen weggetrokken is als arbeidsmigrant naar het westen. Er is bijvoorbeeld een grote Bulgaarse gemeenschap in Spanje. Polen trekken meer naar de Britse Eilanden en Duitsland.

Armoede, zoals in deze sloppenwijk in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, komt veel voor in Oost-Europa.
Armoede, zoals in deze sloppenwijk in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, komt veel voor in Oost-Europa.

Harde, goed geschoolde werkers die zich graag aanpassen
Het onderwijs in Oost-Europa is vergelijkbaar met het onderwijs hier. Het alfabetisme en opleidingsniveau is dan ook vergelijkbaar met dat in Nederland of zelfs, na de onderwijsvernieuwingen hier, iets beter. Alhoewel gesprekken met Bulgaren me hebben geleerd dat door bezuinigingen op onderwijs en rampzalige hervormingen naar West-Europees model, de jongste generatie slechter onderwijs krijgt.

Kortom: het gaat om vindingrijke, goed opgeleide mensen die in een arme, harde samenleving zijn opgegroeid. Vooral Polen staan bekend om hun grote werklust. Desondanks worden ze op niet erg gastvrije wijze opgevangen en werden vaak zwaar uitgebuit door malafide uitzendbureaus. Dit staat in schril contrast met de ontvangst die Turkse en Marokkaanse immigranten in de jaren zeventig kregen – en waar we heel wat minder voor in ruil hebben gehad dan van de Polen en Hongaren.

Het Poolse succesverhaal
Omdat grote groepen Polen in West-Europa werkten, hebben ze geleerd in een hoge prestatie-omgeving te werken. Toen ze terugkwamen naar Polen namen ze hun ervaring mee. Ze gebruikten dit om ook in Polen zelf bedrijven op te zetten die werken volgens westerse standaarden. Polen wordt nu in hoog tempo een rijk land. In Turkije zie je nu overigens hetzelfde effect. Turken die werkervaring in West-Europa hebben, richtten bouwbedrijven op die nu goede zaken doen in Noord-Irak en Syrië.

Arbeidsmigratie oplossing personeelstekort hier en armoede daar
Nu willen ook de Roemenen en Bulgaren hetzelfde bereiken. Vooral de jongere generatie wil graag een goed bestaan opbouwen. De babyboomers gaan nu massaal met pensioen, dus er is de komende jaren heel veel werkgelegenheid hier. De Nederlandse bedrijven snakken naar hooggekwalificeerd personeel.

Gezien het abominabel slechte onderwijs en rabiaat anti-westerse mentaliteit in islamitische landen – de dichtstbijzijnde bron die in aanmerking komt is daarom India of Zuid-Amerika – zijn Zuid- en Oost-Europa de meest logische plaats om personeel te werven. Het resultaat: meer winsten en dus welvaart hier. En daar, want de meeste emigranten willen graag terug naar hun geboorteland en zullen dus investeren in huizen en bedrijven. Of hun familie geld sturen.

Pan-Europese criminaliteitsbestrijding
Sinds de toelating van de Baltische staten tot de EU is de criminaliteit daar flink gedaald. De reden: de criminelen hebben hun terrein massaal naar West-Europa verlegd. Terecht maken veel West-Europeanen zich zorgen. De oplossing is hier niet de grenzen af te sluiten voor arbeidsmigranten – boeven hebben geen verblijfsvergunning nodig – maar een goede pan-Europese samenwerking om boeven snel op te pakken, uit te kleden en stevig te straffen.

De pauwenengel Melek Taus speelt een belangrijke rol in het Jesidi-geloof. Jezidi's zijn net als christenen en andere niet-islamitische minderheden hun leven steeds minder zeker in Irak.

Immigranten moeten meer uitgebuit worden

Immigranten moeten meer uitgebuit worden. Het Nederlandse immigratiebeleid – gebaseerd op angst (rechts) en medelijden (links) is stevig aan herziening toe.

Op dit moment worden alleen mensen toegelaten op zogeheten humanitaire gronden, zoals gezinshereniging. Dat na een jarenlange, vernederende procedure. Mensen die het beste in staat zijn om procedures te traineren, het meeste zaniken over hun rechten, strategisch trouwen (doorgaans een gearrangeerd huwelijk)  en de dikste olifantenhuid hebben – niet de mensen die je nodig hebt voor een kenniseconomie – hebben de meeste kans hier terecht te komen.

Het gevolg: creatieve, kansrijke high potentials waar Groen Links het meest dol op is knappen af;  juist de mensen waar de PVV het bangst voor is – laagopgeleide, oerconservatieve, overwegend islamitische immigranten uit primitieve plattelandsgebieden – worden aangetrokken. Kortom: ons immigratiebeleid is stevig aan herziening toe. Immigranten moeten meer uitgebuit worden.

Immigratie als kostenpost
Uit onderzoeken van onder meer Nyfer (in opdracht van de PVV), het CBS en Elsevier is gebleken dat de instroom van immigranten per saldo de Nederlandse samenleving meer dan tweehonderd miljard euro heeft gekost, een bedrag zo hoog als de totale Nederlandse staatsschuld (althans, voordat falende bankiers met miljardensteun op de been geholpen moesten worden). Al eerder publiceerde de controversiële onderzoekseconoom Pieter Lakeman het boek Binnen zonder kloppen met soortgelijke strekking.

Het blijkt uit deze onderzoeken dat vooral laagopgeleide immigranten uit islamitische landen Nederland geld kosten. De reden is dat zij vaker dan gemiddeld werkloos zijn, laaggeschoold werk met weinig toegevoegde waarde verrichten en vaak andere laaggeschoolde immigranten (familieleden, dorpsgenoten en dergelijke)  hier naartoe halen, de zogenoemde kettingmigratie.

De reden: het negatieve immigratiebeleid
Immigranten worden gezien als probleemgevallen, die om humanitaire redenen binnengelaten moeten worden. De IND doet haar uiterste best om te voorkomen dat mensen die niet zielig genoeg zijn binnengelaten worden en dat mensen die heel zielig zijn, niet onterecht uitgezet worden.

Het gevolg: er wordt erg veel tijd verspild aan het controleren van asielverhalen. Er is een complete mensenhandelindustrie ontstaan waarin specialisten immigranten aanleren met welke verhalen ze het meeste kans maken door de IND-procedures te komen. Het kost een immigrant al gauw een halve ton om aan een Nederlandse verblijfsvergunning te komen.

Ook huwelijkspartners uit het rijke westen zijn gewild. Een dochter met een Nederlands paspoort doet in het arme Oost-Anatolië al gauw een halve ton.

Zielige immigranten bestaan nauwelijks
Nederland grenst niet aan landen waar de mensenrechten op grote schaal worden geschonden. Immigranten hebben er vaak al een lange reis op zitten vanuit landen als Irak, Afghanistan of Somalië.
Een dergelijke reis is niet goedkoop. Mensenhandelaren vragen tienduizenden euro’s voor de reisbegeleiding en valse papieren. De armsten vluchten naar een naburig land of worden binnenlandse vluchteling. Een rijke vluchteling uit een dergelijk land kan voor het bedrag dat hij uitgeeft voor een verblijf in het rijke westen, uiteraard ook een goed bestaan opbouwen in eigen of een naburig land.

immigranten moeten meer uitgebuit worden

Er zijn enkele uitzonderingen.

Ex-moslims, mensen die zich bekeerd hebben tot een ander geloof dan het islamitische of atheïst zijn geworden, zijn hun leven niet zeker.

In veel islamitische landen staat de doodstraf (Afghanistan, Iran, Saoedi-Arabië) of zware gevangenisstraf (Maleisië, Egypte) op afvalligheid.

Hoewel homoseksueel gedrag in islamitische landen veel voorkomt, rust er een groot taboe op openlijk uitkomen voor een homoseksuele geaardheid. Ook zien we steeds meer vervolging van niet-islamitische minderheden, zoals hindoes, christenen, Baha’i en Jesidi.

Deze mensen zijn niet veilig in hun land van herkomst of een ander islamitisch land. Er is dus een goede reden om deze groepen mensen als politiek vluchteling toe te laten.

Ook moet er veel meer ontwikkelingshulp worden gegeven om landen die vluchtelingen in eigen regio opvangen te steunen. Vooral in Afrika staat die landen zelf al het water tot aan de lippen.

De oplossing: een zelfzuchtig immigratiebeleid. Immigranten moeten meer uitgebuit worden

Immigratielanden als Canada en Australië kennen een puntensysteem. Alleen mensen met voldoende punten komen het land binnen. Je kan punten ‘verdienen’ met vloeiend Engels of Frans spreken, een hoge opleiding of vakkennis waar in het land behoefte aan is. Ook een jonge leeftijd en het hebben van kinderen is een voordeel (dus ik heb pech gehad). In het Verenigd Koninkrijk en de VS wordt een kapitaaleis gesteld: een goede manier om succesvolle ondernemers (en in ieder geval een sloot geld) binnen te halen.

Voordelen van het eisen van hoge opleidingen
Een opleidingseis heeft drie voordelen.
Je zift de slimme mensen er uit (er zijn genoeg slimme mensen zonder opleiding, maar om een universitaire opleiding met goed gevolg af te kunnen leggen moet je over twee kwaliteiten beschikken die je graag in een immigrant ziet: intelligentie en/of veel doorzettingsvermogen). Ook hoeft Nederland niet meer te investeren in het bijscholen (en leert een intelligente immigrant veel sneller Nederlands). Tot slot is er ook een voordeel voor het land van herkomst: er ontstaat een enorme impuls om te investeren in scholing in plaats van in criminele mensenhandelaars. Ook als de student van mening verandert, heeft het land er een hoogopgeleide met nuttige kennis bij.

In deze landen zijn legale immigranten daarom geen kostenpost, maar vaak een enorme verrijking voor de economie en de samenleving.

Immigranten moeten meer uitgebuit worden. Het Nederlandse immigratiebeleid – gebaseerd op angst (rechts) en medelijden (links) is stevig aan herziening toe. We moeten daarom alleen mensen binnenlaten die ons land wat te bieden hebben. We moeten ze dan niet binnenlaten als criminelen, bedelaars of zielepoten, zoals nu gebeurt, maar van harte welkom heten als sterke, trotse en gewaardeerde mensen die hun paspoort van Nederland verdiend hebben door prestaties en kunde.