man

De toekomst van vrouwen en mannen

Zullen de traditionele seksen blijven bestaan in de toekomst? En hoe veranderen de verhoudingen tussen mannen en vrouwen?

Waarom zijn er twee geslachten?
Veel soorten die alleen uit vrouwtjes bestaan, gedijen prima. Een soort met alleen maar vrouwtjes, zoals de New Mexican Whiptail-hagedis hoeft geen energie te steken in mannetjes en seksuele rituelen. Dat maakt de kans op overleven iets groter. Toch kennen bijna alle meercellige (en het grootste deel van de eencellige) soorten seks en er wordt veel energie gestoken in de voortplanting. De reden hiervoor is parasitisme. Parasieten evolueren om zoveel mogelijk voeding aan de gastheer te kunnen onttrekken. De gastheer evolueert ook, om beter bestand te worden tegen de listen en lagen van de parasiet. Alleen, voor evolutie heb je seks nodig, dus mannen. Kortom: dankzij parasieten zijn er mannen. Of, wat dat betreft, mensen. Dus wees als man maar dankbaar voor die vervelende mug. Zonder haar waren we er waarschijnlijk niet. Overigens vinden veel feministen mannen ook vervelende parasieten, en misschien zijn we dat ook wel, maar dat even terzijde.

Mannen steeds minder nodig
Mannen zijn in enkele dingen gemiddeld beter dan vrouwen. Uiteraard zijn er genoeg vrouwen die de meeste mannen op deze onderwerpen overtreffen, maar hier hebben we het over een gemiddelde trend.theethicsofr

Mannen hebben een grotere lichaamskracht (waarbij vrouwen een groter uithoudingsvermogen hebben), zijn iets beter in logisch-rationele taken dan de gemiddelde vrouw, hebben een groter ruimtelijk inzicht en agressiviteit. Dit was de reden dat vroeger mannen meer werden gewaardeerd dan vrouwen. Mannen waren hard nodig als landarbeiders, beschermers, vechters, vakmensen en geleerden.

Het vervelende, voor mannen althans, is dat ze de afgelopen eeuwen precies datgene hebben uitgevonden om zichzelf overbodig te maken. Denk aan motoren die sterker zijn dan een mens, computers, ontwerpsoftware, drones en dergelijke. Dat, terwijl de vraag naar specifiek vrouwelijke sterke punten, zoals netwerken, verzorgen en praten, gelijk is gebleven. Pas nu komt dat een beetje. Kunstmatige inseminatie is al tientallen jaren een feit, maar kunstbaarmoeders zijn er nog steeds niet. Agressiviteit is niet erg nuttig, tenzij in de politiek.

In de toekomst weer gelijkgetrokken
Toch is er ook goed nieuws voor mannen. Er komen steeds meer en betere seksrobots. De ultieme behoefte van veel mannen, een gewillig jong en soepel vrouwenlichaam dat niet zeurt over hoofdpijn of eerst-een-romantisch-avondje, wordt hierdoor bevredigd. Iets verder in de toekomst, na 2040 schatten we ongeveer, wanneer we een hybride lichaam vormen met nanobots, wordt het mogelijk om van geslacht te veranderen.
Dus kan je als man geen date scoren, of, als vrouw, heb je even genoeg van al die opdringerige heren? Of willen jullie de rollen voor een keer omdraaien? Dan verander je toch gewoon je sekse. Een kwestie van het aanpassen van configuratie van nanobots en de zenuwbanen. Dus in de toekomst zullen er niet echt meer mannen en vrouwen zijn. Geslacht wordt dan een rol. Waarschijnlijk zullen er dan ook allerlei creatieve nieuwe geslachten komen. Slakken zijn ook hermafrodiet. Waarom mensen niet?

 

Tom Neuwirth, beter bekend onder artiestennaam Conchita Wurst, doorbreekt de culturele barrière tussen vrouw en man. Wordt dit in de toekomst gewoon? - Wikimedia Commons

Hoe zou een toekomst zonder mannen en vrouwen er uit zien?

We worden allen geboren als vrouw of man. Met slurfvormig aanhangsel, of met lichaamsopening. Welk geslacht we hebben, bepaalt voor een groot deel hoe de rest van ons leven eruit komt te zien. Binnen een jaar of dertig, als we Kurzweil en andere ‘singularitarians’ moeten geloven, is ons lichaam een cluster van nanorobots en menselijk weefsel.

Een van de gevolgen is, dat we dan kunnen ervaren hoe het is, om bijvoorbeeld een kind te baren. Of in het lichaam van het andere geslacht te zitten en in dat lichaam de liefde te bedrijven. Het zal veel gemakkelijker zijn dan nu, om van geslacht te veranderen. Tijdelijk, of voor altijd. Hoe zou onze maatschappij er dan uit zien?

Tom Neuwirth, beter bekend onder artiestennaam Conchita Wurst, doorbreekt de culturele barrière tussen vrouw en man. Wordt dit in de toekomst gewoon? - Wikimedia Commons
Tom Neuwirth, beter bekend onder artiestennaam Conchita Wurst, doorbreekt de culturele barri̬re tussen vrouw en man. Wordt dit in de toekomst gewoon? РWikimedia Commons

De metroseksueel die meer tijd achter de spiegel doorbrengt dan de gemiddelde vrouw.

Heeft de man nog toekomst?

In deze tijd, waarin babbelen en netwerken in alle toonaarden wordt verheerlijkt, zijn typisch mannelijke deugden als zwijgzaamheid, trots en fysieke moed overbodig geworden, zo lijkt het. Kunnen de mannen onder ons het beste hun sperma doneren en dan massaal de pil van Drion slikken?

Een seksistische geschiedenis van de mensheid: egalitaire jagers-verzamelaars
Verreweg het grootste deel van het bestaan van de mensheid, de periode ook waarin verreweg de grootste genetische druk op de mens als soort werd uitgeoefend en de aangeboren component van ons karakter zich vormde, leefden mensen als jagers-verzamelaars. Hierbij was er een duidelijke rolverdeling tiussen de seksen. De mannen jaagden op grote dieren, de vrouwen verzamelden eetbare vruchten, zaden en knollen en, soms, op kleine dieren. Ook niet onbelangrijk: de geregeld voorkomende gewelddadige conflicten om jacht- en verzamelgronden werden door de mannen beslecht, waarbij de overwinnende stam doorgaans de mannen, vaak ook de kinderen, uitmoordde en  de vrouwen en soms kinderen van de verliezers inlijfde. Overigens werd en wordt van deze verdeling bij jagers-verzamelaars geregeld afgeweken als de nood aan de man komt: we zijn een flexibele en opportunistische soort. Ook blijven conflicten tussen groepen jagers-verzamelaars doorgaans beperkt: er zijn domweg te weinig hulpbronnen om aan oorlog te verspillen. Bij moderne jagers-verzamelaars zoals de San, spelen vrouwen een relatief gelijkwaardige rol aan mannen. Het werk van beide seksen was en is essentieel voor het overleven van de stam.

De metroseksueel die meer tijd achter de spiegel doorbrengt dan de gemiddelde vrouw.
De metroseksueel die meer tijd achter de spiegel doorbrengt dan de gemiddelde vrouw. Bron: Huiquipedia.

Landbouwbazen en vruchtbaarheidsgodinnen
De neolithische landbouwrevolutie van ongeveer tienduizend jaar geleden werd mogelijk door de eerdere experimenten in het laat-Pleistoceen met landbouw en door het stabieler wordende klimaat. Ook verdwenen de vruchtbare Pleistocene kustvlakten, die ooit jagers-verzamelaars een rijk bestaan boden, onder de golven, waardoor landbouw een bittere noodzaak werd. Voor boeren is land een essentiële hulpbron. Eigendomsrechten en verdedigen van vruchtbare stukken land is van levensbelang voor agrarische samenlevingen. Dit betekende de vorming van steden, legers en een centraal gezag. Deze bestonden, enkele uitzonderingen zoals de vrouwelijke krijgers van het West-Afrikaanse koninkrijk Dahomey daargelaten, geheel uit mannen. In deze samenleving kregen mannen een vooraanstaande plaats, al werden vrouwen gezien als symbool van vruchtbaarheid en bleven hun helpende handen op de boerderijen belangrijk. In de industriële samenleving kregen mannen er nog een rol bij, die van uitvinders en technici. Sociologisch is er eigenlijk pas sinds kort, met de opkomst van de moderne techniek, een einde gekomen aan dit tijdperk.

De informatiesamenleving en de verweesde man
Op dit moment vraagt de maatschappij van ons dingen, die vrouwen doorgaans beter liggen dan mannen. Het begint al bij het basisonderwijs, dat neerkomt op stilzitten en leren, een ramp voor de meeste jongetjes. Bij de meeste beroepen is het niet meer belangrijk om spierkracht of overwicht te bezitten. Indruk maken op het schone geslacht door een duel of stevige kloppartij, zoals in betere tijden usance was, komt je op een rechtszaak of verplichte training agressiebeheersing te staan. Straatraces, vuurwerk, gevaarlijke stunts… er staat meteen een horde welzijnsambtenaren klaar om je met een dosis Ritalin tot de orde te roepen of je autisme aan te praten. De beste man voor een prestigieuze positie als rechter, verkoper of manager is doorgaans een vrouw. Old-boys netwerken liggen zwaar onder vuur. Geen wonder dat veel mannen anno eenentwintigste eeuw zijn veranderd in zelfhatende, huilende zielepoten met een rijk ontwikkeld gevoelsleven.

Quo vadis?
In de landbouw en veeteelt is het al gebruikelijk om bij éénhuizige soorten één mannelijk exemplaar op vele vrouwelijke exemplaren te houden, behalve als deze mannelijke exemplaren een nuttig product leveren (bijvoorbeeld hennepvezels). De druk zal dus toenemen om iets aan de sekseratio te doen, misschien door gedwongen abortus van mannelijke babies. Een andere optie is dat mannen specialistische beroepen kiezen waarin vakkennis (nog) wel telt en de communicatieve vaardigheden aan anderen overgelaten kunnen worden. En er af en toe een ouderwets potje robotworstelen wordt gehouden.