Robot

Een cirkel met een diameter van ongeveer 3000 km bepaalt van hoe ver een avatar bediend kan worden.

PVV start Meldpunt Illegale Avatars

Vergeet illegale werkzoekende Polen. Dat is zoooo 2000’s. De toekomstige bedreiging voor de werkgelegenheid van Nederlandse werknemers komt uit heel andere hoek. Zal de politiek hier op tijd een antwoord op verzinnen?

Avatar vervangt gastarbeider
Traditionele gastarbeiders moeten van huis en haard verhuizen om in een ver, doorgaans veel kouder en ongastvrij land, te werken. Ze brengen maanden of zelfs vele jaren door in het rijke West-Europa in de hoop voldoende bij elkaar te sparen om de droom van hun familie, zoals een huis, te realiseren. De migratie vanuit arme, traditionele landen naar het rijke westen brengt de nodige sociale spanningen met zich mee. Partijen als de PVV zijn groot geworden door de aandacht te vestigen op deze spanningen met als voorlopig hoogte- of dieptepunt het Meldpunt Oost-Europeanen.

Een cirkel met een diameter van ongeveer 3000 km bepaalt van hoe ver een avatar bediend kan worden.
Een cirkel met een diameter van ongeveer 3000 km bepaalt van hoe ver een avatar bediend kan worden.

Avatars gaan hier radicaal verandering in brengen. Door de oprukkende informatietechnologie is het nu namelijk mogelijk om een robotlichaam door een mens te laten besturen die zich op duizenden kilometers afstand beschikt. Camera’s in het robotlichaam leveren beeld en bewegingen van de operator besturen het robotlichaam. De technische limiet voor real-life besturing ligt op ongeveer 3000 km. Op afstanden hoger dan deze limiet wordt de tijdsvertraging – althans in theorie – hinderlijk voor de operator, hoewel bij minder kritische toepassingen, bijvoorbeeld bewakingsdiensten, ook veel grotere afstanden mogelijk zijn. Waarnemers in de industrie verwachten dat over tien jaar teleoperatie – werken vanaf ver – een grote vlucht zal hebben genomen.

Grote voordelen voor werkgevers
Dat is logisch. De voordelen liegen er niet om. Werken wordt veel veiliger, werkgevers kunnen veel lagere lonen uitbetalen en werkgevers kunnen op hun kostbare machines dag en nacht door laten werken door hun avatars. Om te beginnen zullen de avatars ingezet worden op plaatsen waar mensen hun leven op het spel zetten, zoals in beschadigde kerncentrales zoals in Fukushima of in vulkanen. Naarmate door massaproductie de nu nog zeer hoge kosten per robot dalen, zullen steeds meer toepassingen worden geopend.
Op dit moment is er een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Duitsland. Waarschijnlijk worden over tien jaar veel Duitse vrachtwagens bestuurd vanuit Bulgarije, Marokko of Oekraïne. ME’ers, via de EUGENDFOR overeenkomst ingeschakeld, meppen vanuit een tele-operating centrum in Istanbul de vele werkloze betogers in elkaar en een ploeg Indiërs vervangt de nachtploeg bij Corus. De Roemenen worden niet meer met busjes naar de aspergevelden gereden, maar bedienen vanuit Iasi een geautomatiseerde plukrobot met nachtzicht.

Partij Voor Vlees (en bloed)
Kortom: de maatschappij ziet er over tien jaar behoorlijk veel anders uit dan nu als deze trend doorzet. Mogelijk zal er tegen die tijd een nieuwe politieke partij op worden gericht, de Partij Voor Vlees, die een meldpunt Illegale Avatars zal oprichten. Wie weet worden er ook sabotageacties gepleegd. Een andere mogelijkheid is uiteraard avatar-criminaliteit. Zo kan een hacker of terrorist een avatar overnemen en zo een chemische fabriek gijzelen. Inbrekers kunnen met een drone of een kleine op afstand bedienbare kruipende avatar juwelen en andere kostbare kleinoden weggrissen.

Lees ook:
De toekomst van werk
Toekomstige arbeidsmigrant werkt vanaf thuisland
Video: telepresence robot in actie

Bron:
The Avatar Economy, MIT Technology Review, 2012

Sato demonstreert zijn vliegende bol. Erg nuttig, zowel voor het redden van mensen als voor bedrijfsspionnen en roddelpers-journalisten.

Video: vliegende bol ontwikkeld

Sato demonstreert zijn vliegende bol. Erg nuttig, zowel voor het redden van mensen als voor bedrijfsspionnen en roddelpers-journalisten.
Sato demonstreert zijn vliegende bol. Erg nuttig, zowel voor het redden van mensen als voor bedrijfsspionnen en roddelpers-journalisten.
New Age liefhebbers geloven in lichtgevende orbs, die op door geesten geteisterde plaatsen rondspoken. De Japanner Sato heeft nu een echte vliegende bolvormige drone ontwikkeld. DE oplossing voor nieuwsgierige journalisten en hulpverleners?

Defensie-ingenieur Fumiyuki Sato liet zijn ronde observatiedrone zien in Tokyo. De holle bol kan door nauwe steegjes vliegen, boven een bepaalde plek blijven rondzoemen, verticaal opstijgen en zelfs over de grond stuiteren. De drone is ongeveer zo groot als een strandbal en is bedoeld voor de nationale Japanse obsessie: foto’s maken.
De bol blijft in de licht door een propellor die door het bolvormige open frame wordt beschermd. De bol kan dus een stootje hebben. Sato en zijn team zijn bezig de drone te vervolmaken, maar denken dat hij in dit stadium al geschikt is bij politieacties, om verkeer te controleren en voor spionagedoeleinden.

Ook zou de bol erg handig zijn om bloedige gijzelingsacties of moordpartijen, zoals door de terrorist Anders Breivik, eerder te kunnen beëindigen en sluipschutters een goed zicht op het doelwit te kunnen geven.

Sato hoopt ook op vreedzame toepassingen, zoals search and rescue (SAR) operaties in rampgebieden. De vliegende bol kan door gebouwen en zelfs door trappenhuizen vliegen. Volgens Sato is het het eerste vliegtuigje in zijn soort. En… wij kennen wel wat journalisten bij het nu opgeheven News Of The World of andere roddelbladen die een moord zouden doen voor een uurtje met dit toestel spelen in het Britse koninklijke paleis.

Onze geest in een robot plaatsen is volgens Kurzweil de definitieve oplossing voor het ultieme probleem: de dood.

Robots in de zorg: onvermijdelijk

Veelbelovend nieuws uit Duitsland: binnen enkele jaren zal een robot genaamd Casero in staat zijn bejaarden te verzorgen. Het gaat dan nog vooral om taken die kracht vergen, zoals het verplaatsen van zware spullen. Voor de meer menselijke taken zullen we nog even moeten wachten op de Care-O-Bot 3.

Gevoelig

De zorg is een behoorlijk gevoelig onderwerp. Anders dan met zaken als Defensie, zijn mensen van mening dat menselijke eigenschappen als emoties belangrijke kenmerken zijn voor het personeel.

Voor mensen is het belangrijk dat zij de warmte van een menselijke medewerker voelen. Dat zij een verzorger hebben die grapjes kan maken, en dat die verzorger daarbij zelf ook geen stalen plaat als gezicht houdt.

Onmisbaar

Wat dat betreft is menselijkheid in de zorg onmisbaar. Wat ook onmisbaar is in de zorg is voldoende arbeidskracht.

Deze arbeidskracht kan echter niet alleen geleverd worden door mensen. Althans, het zal niet mogelijk zijn de benodigde arbeidskracht te blijven leveren door mensen. Met de komende vergrijzing en de leegloop in vele gebieden van Nederland zal het onmogelijk zijn de zorg alleen door mensen te laten gebeuren.

Demografische ontwikkelingen

Binnen enkele decennia zal Nederland te maken krijgen met onder meer:

  • Een hogere levensstandaard
  • Een minder snel stijgende bevolking
  • Een toenemende vraag naar zorg
  • Wellicht minder immigratie gezien de huidige politieke voorkeur van velen op dit terrein

Een combinatie van deze demografische factoren zorgt ervoor dat er met minder mensen meer mensen verzorgt moeten worden. Vooral het vooruitzicht dat binnen enkele tientallen jaren één vijfde deel van de potentiële beroepsbevolking in de zorg moet werken, is schrikbarend.

Tekort aan mensen

Bovendien is zorg niet één onderwerp. Het is een verzamelnaam van meerdere onderwerpen. De zorg kent talloze beroepen, en al die beroepen vergen specialisme. Dat specialisme vergt weer jarenlang onderwijs en studie.

Een voorbeeld: voordat iemand afgestudeerd is als kaakchirurg, heeft die persoon vijftien jaar moeten studeren. Dat staat gelijk aan ongeveer één derde deel van iemands totale aantal werkjaren. En dat is maar één voorbeeld van een beroep in de zorg.

Als je daarbij in het achterhoofd houdt dat mensen vrijwel nooit in die sectoren werken waar het land behoefte aan heeft, dan is het een reële aanname dat Nederland vroeg of laat met een ernstig tekort aan arbeidskracht in de zorg te maken krijgt.

Tenzij…

Er zijn twee manieren om dat tekort te voorkomen.

De ene manier is om toch één vijfde deel van de potentiële beroepsbevolking in de zorg te laten werken. Behalve dat deze maatregel te veel zou vergen van ons arbeidspotentieel als land, zou het ook op verzet van de meerderheid van de bevolking stuiten. Immers, mensen moeten bij het nemen van deze maatregel wel verplicht worden een bepaald beroep te gaan uitoefenen, en zie dat maar eens voor elkaar te krijgen.

Het alternatief is het in gang zetten van een proces wat op de langere termijn de zorg minder afhankelijk moet gaan maken van mensenhanden: robotisering.

Dit proces vergt echter wel het nodige van de samenleving:

  • Allereerst moet de politiek bereid zijn om, over meerdere kabinetsperioden heen, te investeren in deze oplossing.
  • Ten tweede moeten burgers overtuigd worden van de noodzaak om de zorg minder afhankelijk te maken van schaarse menselijke arbeidskracht.
  • Daarnaast moeten er de nodige technologische verbeteringen komen.

Het laatste behoeft in de 21e eeuw geen probleem te zijn. Voor de andere twee vereisten zijn burgers en politici nodig die naar de lange termijn kijken.

Robots in de zorg

Uiteindelijk moet dit proces leiden tot het inzetten en de acceptatie van menselijke robots in de zorg.

Natuurlijk moeten mensen niet van de ene op de andere dag vervangen worden door robots. Zeker in de zorg is veiligheid van het grootste belang.

We moeten echter af van de gedachte dat zorg alleen maar een mensentaak kan zijn. Dat is nu misschien nog wel zo, maar dat hoeft niet zo te blijven.

Ziehier het wonder van de 21e eeuw: technologische vooruitgang