silicon valley

DWDD University: de toekomst van Silicon Valley

Afgelopen drie werken werd er elke vrijdagavond De Wereld Draait University over Silicon Valley uitgezonden. Waar het in de eerste aflevering het ging over de ontstaansgeschiedenis van dit bijzonder gebied, was er in de laatste uitzending van 10 mei aandacht voor de toekomst ervan. Een uitzending die voor de lezers van deze site zeker de moeite waard is om te kijken. Het gaat concreet over visionair denken. Dat je probeert de grenzen op te zoeken en te denken in het groot in plaats van alleen de beperkingen te zien.

Interessant is ook de opmerking aan het begin van de uitzending dat nieuwe baanbrekend technologieën, achteraf bekeken, naïeve angsten of totaal niet uitgekomen verwachtingen opriepen. Zo zou de trein ervoor zorgen dat koeien overlijden als een trein langs het weiland rijdt. Of dat mensen een rit met de trein niet zou kunnen overleven door de hoge snelheid van de trein wat niet goed zou zijn voor het menselijk lichaam.

Dit fenomeen is iets wat waarneembaar is bij elke nieuwe baanbrekende technologie. Mensen houden niet van grote veranderingen. Zeker niet als ze het niet kunnen doorgronden en dan gaan ze vervolgens zelf allerlei gedachten erbij vormen. Soms realistisch en soms dus ook niet.

Tegelijkertijd is het juist wel verstandig om als samenleving je bewust te zijn van de gevolgen van nieuwe technologieën en de impact ervan op je dagelijks leven. Zo de laat de uitzending ook mooi zien dat bedrijven als Google en Facebook bezig zijn om zoveel mogelijk persoonlijke informatie te verzamelen om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Of je het wilt of niet, zodra je gebruik maakt van de diensten van bijvoorbeeld Google wordt er een persoonlijk profiel opgesteld. Een profiel die wordt gebruikt om gericht zoekresultaten of advertenties aan te bieden. Wat er nu gaande is, is slechts nog maar het begin. Het doel van bedrijven als Google en Facebook is om zoveel mogelijk, zo niet alles, van je te weten te komen.  Het is maar de vraag of deze ontwikkeling wenselijk is en je wilt dat Google voor je nadenkt of dat je dit toch liever zelf doet. Technisch is het allemaal mogelijk. Het is alleen de de vraag of het ook maatschappelijk bekeken ook gewenst is.

In de uitzending worden er een paar onderwerpen behandeld die al eerder op deze site aandacht hebben gekregen. Google Glass komt in deze uitzending aan de orde en ook de  X Prize Foundation van Peter Diamandis. De X Prize Foundation is een organisatie die wedstrijden uitschrijft met zeer uitdagende vraagstukken waar je een groot geldbedrag voor krijgt als het je lukt om deze op te lossen. Zo is er in 2004 een X prize van 10 miljoen dollar uitgereikt wat als doel had om commerciële ruimtevaart te stimuleren.

Het meest baanbrekende onderwerp is de voorspelling van Raymond Kurzweil dat we in 2045 in staat zouden zijn om de menselijk geest te kunnen overzetten naar een harde schijf. Dat je een back-up zou kunnen maken van je eigen geest om vervolgens in een kunstmatige omgeving het eeuwige leven te hebben. Het gaat concreet over de steeds groter wordende integratie tussen mens en machine. Ook het begrip technologische singulariteit heeft hiermee te maken en daar zitten we volgens Kurzweil niet meer ver vanaf.

Andere onderwerpen die in de uitzending worden behandeld zijn kleine drones en de ‘zelfrijdende’ auto van Google.

Hieronder is de betreffende uitzending te bekijken.

Silicon Valleys in Nederland

Ieder land dat zich openlijk uitspreekt voor innovatie zou een of meerdere Silicon Valleys moeten hebben, waar de nieuwe Googles en Apples uit kunnen ontstaan. In een land als Nederland zou je dit per provincie of landsdeel moeten doen, om er een wedstijdelement aan toe te voegen. Over de hele wereld gezien mag er ook met elkaar gestreden worden. We zijn voor de vooruitgang van onze samenleving, onze Global Village, afhankelijk van uitvindingen afkomstig van innovatieve bedrijven. Hoe meer je de juiste voorwaarden gaat faciliteren, des te groter de kans op succes.

Is er een gouden toekomst voor ons weggelegd?
Is er een gouden toekomst voor ons weggelegd?

De Gouden Eeuw

Ik merk dat er in Nederland een grote behoefte is om de economische crisis de rug toe te keren en snel weer een succesvol land te worden. Niet voor niets kijken we nu terug naar hoe we dat in de 17e eeuw, de Gouden Eeuw hebben gedaan. Hier is een mooie serie over gemaakt door o.a. Hans Goedkoop en ook in de Wereld Leert Door is er aandacht voor zowel deze tijd als de gebouwen die er zijn gebouwd – en er nu nog steeds staan.

Een terugblik op die tijd heeft mij doen inzien dat we voor de volgende succesvolle periode weer een stel ondernemers cq bestuurders nodig hebben die een doel stellen, een stip op de horizon tekenen en voor wie ‘gaat niet’ niet bestaat.

Ik grijp liever niet terug op het begrip de VOC mentaliteit, want daarin staat ‘over lijken gaan’ nogal centraal. Dat willen we niet meer.

Doorbraken nodig

Voor de beschaving als geheel, over de hele wereld is het nodig dat er doorbraken komen. We zijn nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen, er dreigt gevaar van smeltwater en het monetaire systeem is nog altijd instabiel. Hier zijn uitvindingen voor nodig, die vervolgens vermarkt moeten worden: mensen moeten de nieuwe spullen kopen en gaan gebruiken. Zo werkt dat nu eenmaal.

In principe is internet, waaronder Google, Facebook en Wikipedia voor velen net zo belangrijk als de bankrekening. Het wordt dan ook massaal gebruikt, net als geld. Daar waar dit soort producten, diensten kunnen worden uitgevonden, moet dat ook voor een nieuwe valuta of energie mogelijk zijn. Ook dat kan beginnen in een Silicon Valley.

Wedstrijdelement

Nieuwe bedrijven en daarmee nieuwe producten die vanuit een Silicon Valley ontstaan zijn goed voor dat land. Er wordt geld naar dat land toe getrokken, waar belastinginkomsten uit komen. Zolang de productie ook zoveel mogelijk in ‘eigen land’ wordt gehouden is er ook hoop voor de werkgelegenheid.

Dat wat de bedrijven afzonderlijk presteren vormt tezamen wereldwijde doorbraken, dit is goed voor ons allemaal. Oftewel: afzonderlijke prestaties zijn goed voor een groter doel, goed voor het collectief.

Dit in het achterhoofd zou je eigenlijk innovatieve bedrijven en daarmee ondernemers moeten omarmen, de ruimte geven – faciliteren – en een wedstrijd element toe moeten voegen om elkaar uit te dagen het beste in zichzelf en elkaar naar boven te halen.

In feite moet je dus gaan vergelijken, benchmarken. Dit kun je met een jury doen en natuurlijk een score toekennen aan de behaalde omzet of winst.

Wat te doen

We moeten innovatie en daarmee slimme en ‘brutale’ mensen de ruimte geven, oftewel faciliteren. Voor een innovatief bedrijf vormt onderzoek en ontwikkeling een belangrijke pijler. Daarna komt het echte ondernemen. Met name de Research & Development (R&D) kunnen we met een Silicon Valley in iedere provincie vorm geven. Dit gaat veel verder dan het thuislaboratorium van een Hogeschool of Universiteit. Hier heb je namelijk als buitenstaander (ex student) niet veel aan. Ik heb zelf wel een idee om een bedrijf te beginnen, maar daar is pas sprake van zodra ik klaar ben met uitvinden. Hiervoor heb ik eigenlijk hulp nodig van anderen, maar voorbij de zogenaamde poortwachters komen op een kenniscentrum is nog een hele klus; weet ik uit eigen ervaring.

Je moet voor een provinciaal of zelfs plaatselijke Silicon Valley eigenlijk alle bestuurlijke-, wetmatige regels en – denkwijzen van (soms veredelde) ambtenaren die als adviseur werken aan kunnen pakken.

Terug naar het grote plaatje

Willen we daadwerkelijk een tijdperk van overvloed bereiken, ook al begint die pas over 50 jaar, dan zijn er nu acties nodig. Een nieuwe valuta, nieuwe energie, nog meer kennis op internet: het is allemaal mogelijk, maar de mensen die hier qua ideeën, intelligentie en passie achter zitten moeten we wel optimaal de ruimte geven.

Ik denk dat je met bestaande elementen zoals Silicon Valleys en wedstrijdelementen een heel eind kunt komen. Silicon valleys hoeven zich trouwens niet te beperken tot techniek, ook voor nieuwe kunst, architectuur, muziek etc. moet ruimte zijn.

Bronnen
De Wereld Draait Door (afl.)
Overzicht afleveringen Gouden Eeuw