werkloosheid

volgens samenzweringstheoretici wil de elite de werelbevolking drastisch terugdringen. Op een akelige manier.

Is een kleinere bevolking de oplossing voor het werkloosheidsprobleem?

Door de explosie van robotica en andere arbeidersvervangende technologie, zullen steeds minder werkenden nodig zijn. De eerste van de zes mogelijke oplossingen voor dit probleem is het terugbrengen van de wereldbevolking. Is dit een afdoende oplossing, en wat zijn de mogelijkheden?

Helpt het terugdringen van de wereldbevolking inderdaad?
In veel ontwikkelingslanden zie je dat de snelle bevolkingsgroei samengaat met hoge werkloosheid. Toch is het verband tussen bevolkingsdichtheid en werkloosheid niet zo rechtstreeks als voorstanders van bevolkingsbeperking vaak stellen. Immers, het geboren worden van kinderen betekent veel extra consumptie. Ook zullen ouders veel gemotiveerder zijn om hard en lang te werken om hun gezin te onderhouden. De concentratie van veel mensen op elkaar, zoals in grote steden, betekent dat allerlei economische activiteiten interessant worden die anders niet mogelijk waren geweest. Daarom zie je ook dat de werkloosheid op het platteland veel groter is dan in de stad en ook mensen van het platteland massaal naar de steden trekken.

volgens samenzweringstheoretici wil de elite de werelbevolking drastisch terugdringen. Op een akelige manier.
Volgens samenzweringstheoretici wil de elite de wereldbevolking drastisch terugdringen. Op een akelige manier.

Omgekeerd is er institutionele traagheid. Als de bevolking plotseling daalt, vallen er vacatures open die vervuld moet worden. Het kost tijd voordat de economie zich aan heeft gepast. Dit zag je heel sterk in de middeleeuwen. Nadat de bevolking sterk daalde door de Zwarte Dood, kwam er massaal werk voor boeren en handwerkslieden. Immers, er waren geen machines om het werk van de arbeiders over te nemen en de voedselproductie per arbeider steeg sterk. Een plotseling dalen van de bevolking zou dus op korte termijn gunstig uitpakken.

Is een kleinere wereldbevolking realistisch?
Op dit moment daalt de bevolking in de meeste Europese landen en enkele andere landen zoals Japan. In de meeste andere landen stijgt de bevolking. Op dit moment komen er steeds meer mensen en dus arbeiders. Uiteraard willen maar weinig mensen vrijwillig dood. Het alternatief is om sterk aan geboortebeperking te doen. Dit zal op korte termijn echter juist de werkgelegenheid doen afnemen, omdat kinderen verzorging nodig hebben en dus werk met zich meebrengen.

Meestal zijn de oorzaken van een lagere bevolking erg akelig: verwoestende epidemieën, oorlogen, hongersnoden. de vraag is dus of dit moeten willen. Misschien dat er misantropische elitairen bestaan die het vooruitzicht van kernoorlogen, wereldwijde pestepidemieën of hongersnood prettig vinden, maar de grote meerderheid van de mensen zal dit een uiterst onprettige ontwikkeling vinden. Een beter alternatief is dan, bijvoorbeeld de oceaan te koloniseren of de ruimte. Dit brengt ook extra werkgelegenheid met zich mee. Immers, deze moeten ontgonnen worden.

Ons eindoordeel
Hoewel bevolkingvermindering zeker een oplossing zou kunnen zijn, is het wel een buitengewoon mensonterende en sadistische oplossing. De enige variant die ons inziens nog zou kunnen, is het koloniseren van de zee en of de ruimte. Dit uiteraard in combinatie met goede bevolkingspolitiek, zodat de wereldbevolking afneemt tot de maximale draagcapaciteit van de aarde. Maar dat heeft dan weer alles te maken met het feit dat we hier op aarde maar beperkte leefruimte hebben en de ecologische belasting van de aarde door de mens gewoon te hoog is. Kortom, we kunnen beter nadenken over een andere oplossing. Zie het volgende artikel.

De Park Shuttle vervangt een bemande busijn. Storingsvrij is het systeem nog niet. Bron: Wikipedia

‘Betaal ze wat ze maar vragen en automatiseer ze dan weg’

In de VS wordt meer gestaakt dan hier en lokale vervoersmaatschappij BART in de Californische Bay Area, hart van de IT business, is geen uitzondering. Bijvoorbeeld om op die manier wat extra vakantie te krijgen.  IT-ondernemer Richard White heeft het helemaal gehad met de stakers. Er brak een fel debat los.

Loonsverhoging en dan snel vervangen door robot
“My solution would be to pay whatever the hell they want, get them back to work, and then go figure out how to automate all their jobs.” Deze uitspraak van White werd keer op keer gedeeld. Nergens anders dan in Silicon Valley, waar gestaalde vakbondskaders worden geconfronteerd met innovatieve techneuten, staat het debat tussen innovatie en werkgelegenheid meer op scherp. We zullen nu steeds meer zien, dat mensen die bedreigd worden door de oprukkende techniek alles op alles zullen zetten om hun rechten te behouden. BART-employees verdienen nu een goed salaris, van rond de 30 dollar per uur, 60.000 dollar bruto per jaar. Meer dan het drievoudige van wat een ongeschoolde kracht bij Walmart verdient. Hun machtige vakbond zorgt er voor dat dat zo blijft.

De Park Shuttle vervangt een bemande busijn. Storingsvrij is het systeem nog niet. Bron: Wikipedia
De Park Shuttle vervangt een bemande buslijn. Storingsvrij is het systeem nog niet. Bron: Wikipedia

Niet alleen openbaar vervoer
Er bestaan in Nederland al volledig automatisch functionerende busjes, die zelfstandig op een tracé rijden. De toekomst van het openbaar vervoer is dus niet moeilijk te zien. Maar dat geldt niet alleen voor het openbaar vervoer. Ook in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de horeca en andere bedrijfstakken waar goedbetaald en laaggeschoold, makkelijk te automatiseren werk voorkomt, zullen er in de komende decennia heel veel mensen worden ontslagen. Weliswaar kan dat opgelost worden door allerlei nieuwe absurde opleidingseisen te stellen, zoals nu al massaal gebeurt, maar in principe zijn deze ook, voor een fractie van de opleidingskosten, in een robot te programmeren. Moet de technologische vooruitgang gestopt worden om werkgelegenheid te bewaren? Of moeten wij vertrouwen in het vermogen van de markt om nieuwe banen te creëren?

Steeds armoediger
in de praktijk blijkt dat het vermogen van de vrije markt om nieuwe banen te creëren tegenvalt. Werknemers die hun baan verliezen door automatisering vallen gewoonlijk terug in een lager betaald baantje. Het bekende fenomeen van de hamburgerbanen. De inkomensverschillen tussen arm en rijk worden steeds groter. Richard White zegt dat hij geen makkelijke oplossing voor het probleem weet. Ik denk zelf dat we niet ontkomen aan een basisinkomen. Op die manier geven we iedereen de mogelijkheid om nieuwe bedrijfsconcept te ontwikkelen en zo nieuw werk te creëren. Want het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren. Er dreigt namelijk op dit moment steeds grotere kloof tussen de hogere klasse en de rest van de maatschappij te ontstaan. De geschiedenis wijst uit dat dit recept is voor burgeroorlog en sociale onrust. Een alternatief is natuurlijk, zoals boze tongen van conspiracy sites beweren, dat er iets aan het overschot aan mensen zal worden gedaan door de elite. Een wereldbevolking van 500 miljoen wordt vaak genoemd.

Bron
marketplace.org

Race met, inplaats van tegen de machines

In deze TED Talk een inzicht in de revolutie van computers en wat dat doet met de productie, het aantal diensten wat beschikbaar komt voor mensen maar ook wat het met de menselijke werkgelegenheid doet. Deze TED Talk is de tegenhanger van een eerder artikel op visionair met de titel: “Alle grote uitvindingen zijn al gedaan“.

As machines take on more jobs, many find themselves out of work or with raises indefinitely postponed. Is this the end of growth? No, says Erik Brynjolfsson — it’s simply the growing pains of a radically reorganized economy. A riveting case for why big innovations are ahead of us … if we think of computers as our teammates.

Erik Brynjolfsson examines the effects of information technologies on business strategy, productivity and employment.


Hoe gaan we momenteel met deze ontwikkelingen om en hoe kunnen we ons economische systeem zo in gaan richten dat we inplaats van tegen, met de machines kunnen gaan racen?

Aanverwante informatie en artikelen:
-) Eerdere artikelen op visionair – Race tegen de machine
-) TED Playlist – Work Smarter

Armoede in de VS in beeld

1 op de 4 kinderen in de VS zou inmiddels afhankelijk zijn van voedselbonnen

In Nederland en de rest van Europa kijken we nog vaak naar de Verenigde Staten als het grote voorbeeld van succes. We proberen de positieve aspecten van de VS over te nemen, we kijken hun hollywood films en vele van hun televisie series, we eten hun hamburgers en drinken hun cola. Daarbij is de VS een land wat verreweg de meeste conflicten voert en meer dan 1000 buitenlandse militaire basissen zou hebben. En in onze ogen dus een militaire grootmacht. Een land wat dus zowel qua cultuur als qua kracht gerespecteerd zou moeten worden.

Echter na het zien van onderstaande documentaire over de VS ben ik toch wel heel erg verbaasd. Deze documentaire laat een beeld zien wat wij zelden te zien krijgen via de reguliere media. Bittere armoede, gebrekkige ziekenzorg, miljoenen daklozen en een manier van denken die kil en koud over lijkt te komen. Misschien is het goed dat we in Nederland ook begrijpen wat de schaduwkanten van de VS zijn. Helaas is wegens auteursrechtenkwesties nu de video offline, maar gelukkig is er nog wel een audio transcript.

Wellicht is het verstandig voor Nederland om niet te veel en te lang naar de VS te blijven kijken als het ultieme voorbeeld van een land. Als dit de kosten zijn van continue oorlog voeren en de politie van de wereld te spelen dan vraag ik mij ernstig af of het geld aan de oorlogen niet veel beter in eigen land kan worden besteed om dit soort schrijnende armoede te bestrijden. Dit is niet een beeld en een weg die we met Europa en Nederland op zouden moeten willen volgens mij.

Gerelateerde artikelen:
Hernieuwbare energie inplaats van oorlog

We houden voor het grootste deel vooral elkaar aan het werk. Dat kan slimmer.

Op naar de eeuwige vakantie

Technisch hebben we de mogelijkheden om er met maar enkele uren werk per week, toch een goede levensstandaard er op na te houden. Waarom doen we dat niet maar concurreren we elkaar kapot?

Hard werken om te kunnen luieren aan het strand
Er doet een klassieke, in diverse vormen opduikende anekdote de ronde over een rijke industrieel, van zijn zuurverdiende geld op vakantie op een paradijselijk Stille Zuidzee eiland. Hij ziet een op het strand luierende inboorling en leest hem de les over het nut van hard werken. Als de inboorling maar hard genoeg werkt en het koraalrif leegvist, is hij over dertig jaar multimiljonair en kan hij… luieren aan het strand.

Onnodige consumptie
Natuurlijk is de werkelijkheid voor aan het strand luierende inboorlingen wat minder rooskleurig dan hier voorgesteld, vraag maar aan de gemiddelde Cubaan of Jamaicaan, maar toch zit er een kern van waarheid in het verhaal.

We houden voor het grootste deel vooral elkaar aan het werk. Dat kan slimmer.
We zouden veel meer vakantie kunnen hebben als we elkaar niet zoveel aan het werk zouden houden.

Bepaalde dingen zuilen altijd nodig blijven. Denk aan voedsel, basale gezondheidszorg, kleding en een dak boven het hoofd. Toch is een groot deel van onze consumptie terug te voeren op volstrekt onnodige dingen. Wie heeft gevraagd om STER-reclames? Kerstkaarsen met led-lampjes er in  (ontdekte ik tot mijn afgrijzen achteraf)? Hondendekjes voor het warmhouden van eveneens volstrekt overbodige Mexicaanse naakthonden, die mensen nemen omdat ze geen tijd hebben om een vaste partner te vinden en kinderen te krijgen?

We houden voornamelijk elkaar bezig
In feite ontstaat een groot deel van het werk omdat mensen elkaar bezig houden. Veel ambtenaren schrijven rapporten voor andere ambtenaren. Veel ambtenaren controleren andere ambtenaren. Er gaat heel veel werktijd in vergaderingen zitten die tachtig procent van de tijd nergens over gaan. Verkopers zijn de hele dag druk in de weer om aan de telefoon andere werkenden een product aan te smeren – dubbel productiviteitsverlies.

Twee beroepsgroepen: de reclamejongens en de juristen – leveren ook extra werk op omdat ze leiden tot een wapenwedloop tussen fabrikanten, die om niet in de problemen te komen een betere jurist moeten inhuren dan de concurrent. Doorgedraaide overwerkte stakkers moeten naar een therapeut. Wanhopige huizenzoekers bieden tegen elkaar op waardoor de kosten van een woning voornamelijk uit gebakken lucht bestaan. Allemaal goed voor “de economie”, omdat alle omzetcijfers meetellen voor de berekening van het BNP.

De Wet van Parkinson
Cyril Northcote Parkinson stelde in zijn boek Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress (London, John Murray, 1958) vast dat de omvang van het Britse imperium afnam terwijl het ambtelijk apparaat van het Britse imperium per jaar 5-7% in omvang toenam.

Dit proces blijkt ook in andere bureaucratieën (zoals de Nederlandse) en in grote bureaucratische bedrijven voor te komen. Volgens Parkinson zijn er hiervoor twee oorzaken: een bureaucraat (doorgaans bekend als ambtenaar, stafmedewerker of manager)  wil, in plaats van meer rivalen, meer ondergeschikten en een bureaucraat creëert werk (ze houden elkaar bezig).

Werkloosheid is helemaal geen probleem
Werkloosheid is het grote spookbeeld voor bestuurders en economen. Een groot deel van het papieren heen en weer schuiven wordt verdedigd met het argument dat het voorkomt dat er acute werkloosheid uitbreekt. Geen wonder dat ze er alles aan doen om werkgelegenheid te behouden.

Advocaten houden vooral elkaar aan het werk in een juridische wapenwedloop.
Advocaten houden vooral elkaar aan het werk in een juridische wapenwedloop.

De polderaars zijn absolute wereldkampioenen geworden in werk scheppen. Een probaat middel hiervoor is allerlei ingewikkelde regels en normen invoeren. Dan heb je namelijk veel ambtenaren en andere bureaucraten nodig die deze moeten gaan handhaven. Je begrijpt: als bedenker van een dergelijke regel zit je gebeiteld, want jij krijgt leiding over die groep controleurs en valt dus in een veel hogere salarisschaal.

Het gevolg: productie wordt duurder, want de salarissen van de bureaucraten moeten terug worden verdiend. Het handjevol mensen dat werkelijk productief werk doet, wordt steeds zwaarder belast.Daarom is het ziekteverzuim ook extreem hoog onder deze stakkers, denk aan bouwvakkers en fabrieksarbeiders. Met als resultaat dat er weer een nieuwe arbo- of verzuimmedewerker wordt aangenomen, die… enfin, het punt is duidelijk. Overigens: steeds meer van het productiewerk wordt nu volledig gerobotiseerd. Hetzelfde kunnen we de komende jaren verwachten met het werk in de zorg.

De Nederlandse overheid verdient verreweg het meeste aan consumptieve bestedingen: loonbelasting en BTW. Een vermindering in de omloopsnelheid van deze mallemolen merkt de schatkist meteen. Vandaar dat dit probleem door zal blijven etteren. Wie wil ontsnappen zal dat zelf moeten doen.

De oplossing: word financieel onafhankelijk
Financieel onafhankelijk worden kan op twee manieren: minder uitgeven en inkomen verwerven zonder werk (of met werk dat leuk is om te doen). Zelfs gedeeltelijke financiële onafhankelijkheid kan al veel stress schelen. Als gevolg hiervan zal het BNP dalen.

Daarentegen zal een land vol vrekken heel goed zijn voor onze concurrentiepositie. Het leven wordt veel goedkoper als de huizenprijzen als een plumpudding in elkaar zakken, waardoor ook de lonen niet zo hoog hoeven te liggen. Aan een vrek kan je alleen iets verkopen waar hij echt wat aan heeft, dus fabrikanten zullen zich moeten toeleggen op nuttige, kwalitatief hoogwaardige producten.

Meer mensen kunnen zich vrijwillig bezig houden met werk dat nu blijft liggen maar dat wel belangrijk is: wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van ernstige ziekten, ontwikkelen van milieuvriendelijke technieken en dergelijke. Op die manier zullen we zoveel waarde produceren dat Nederland toch een rijk land zal blijven.