Wat als een superintelligentie ontstaat op een bureautafel?

ai-adv

Als je maar slim genoeg bent, en toegang hebt tot internet, zijn er zeer veel mogelijkheden om erg machtig of schatrijk te worden. Denk aan de succesverhalen van de oprichters van Google en Facebook. Wanhopige mensen, bijvoorbeeld een ondernemer op het rand van een bankroet, zullen er daarom in de nabije toekomst voor kunnen kiezen om een kunstmatige intelligentie te creëren die slimmer is dan de allerslimste mens. Dit in de hoop, dat deze kunstmatige intelligentie de redder in de nood zal blijken. Maar wat, als de schepping sterker blijkt te zijn dan de schepper, wat bij geavanceerde AI per definitie het geval is?

Read More

Onderzoekers magnetiseren grafeen permanent

Elementaire magneetjes in grafeen. Bron: UC-R.

Voor het eerst is het gelukt om stukjes grafeen een permanente magnetische lading te geven, zonder dat het atoomdikke kippengaas van koolstofatomen moet worden vervuild met andere atomen. Wat zijn de mogelijkheden? Duur wondermateriaal Sinds de ontdekking van grafeen heeft het materiaal al de nodige records gebroken. Zo is het het sterkste materiaal ter wereld [...]

Read More

Tijd voor patentbelasting

De eindeloze patentoorlogen maken alleen advocaten blij. Bron: phonearena.com

Patenten vormen een vorm van dwang. Patenten perken de vrijheid van anderen fors in. Wordt het niet tijd dat we dit schadelijke fenomeen flink gaan belasten? Patenten Patenten beschermen een bepaalde techniek. Als jij bijvoorbeeld over een patent op koffiezetten door percolatie beschikt, ben jij de enige die filterkoffie mag zetten. Bij het aanvragen van [...]

Read More

Het einde van de Wet van Moore?

Een meer optimistische kijk op de Wet van Moore. Zal de mensheid op tijd een volkomen nieuwe computerarchitectuur uit de grond kunnen stampen?

De ‘Wet van Moore’ beschrijft het verschijnsel dat silicium transistoren ongeveer elke twee jaar in afmeting halveren, met als gevolg dat er steeds minder materiaal en kapitraal nodig is voor dezelfde rekenkracht.  Sinds de ontwikkeling van de Von Neumann computerarchitectuur aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, hield dit verband stand. Tot nu. Transistoren zijn [...]

Read More

Docu: de akelige kant van toekomstige technologie

Toekomstige technologie biedt ongekende mogelijkheden tot misbruik. Gelukkig ook ongekende mogelijkheden om psychopaten te ontmaskeren.

Waarde visionair denkenden, vouw een mooi aluhoedje en zet het op. We gaan dit keer afdalen naar het rijk van dystopische toekomstvisioenen. Technieken maken per saldo ons leven veel beter. Zelfs de ergste techniekhater zal niet terug willen naar de Steentijd, waarin graan met een maalsteen werd gedorst. Helaas hebben veel technieken ook een duistere kant, en om te voorkomen dat wij slachtoffer worden van misbruik van moderne techniek, is het uitermate verstandig, de mogelijkheden te kennen, zodat we ons tegen misbruik kunnen wapenen.

Read More

IBM-chip met hersenachtige architectuur als doorbraak voor robots?

De IBM Engadget chip bootst een neuraal netwerk na en kan daarom extreem snel patronen herkennen.  Bron: IBM

In deze video maak je kennis met een baanbrekend project van IBM, de computerchip SyNAPSE met een hardware-architectuur die lijkt op die van een biologisch brein zoals dat van de mens. Deze chip kan daarom zeer effectief realtime patronen herkennen, zoals in dit voorbeeld auto’s, fietsers en motorrijders in een video. Dit is een van de basisvaardigheden, waarover een robot in het dagelijks leven moet beschikken.

Read More