Zwaartekrachtsgolven: Casimireffect mogelijk?

Antizwaartekracht. Erg populair onder grenswetenschappers, hartgrondig gehaat door mainstream natuurkundigen.

Tussen twee platen gebeurt er iets merkwaardigs op nanoschaal. Hoe dichter ze elkaar naderen, hoe extreem veel sterker ze elkaar aantrekken: het Casimireffect. Zou dit effect ook met de tot nu toe nog nooit direct waargenomen zwaartekrachtsgolven op kunnen treden? Ja, denkt theoretisch natuurkundige James Quach. Als bonus krijgen we dan ook anti-zwaartekracht.

Read More

Welke nieuwe werkgelegenheid brengen exponentiële technieken met zich mee?

De Gartnern Hype Cycle. Na de hype, stort het vertrouwen in de techniek in. Onterecht.... (c)Steven Kotler

Elke technologische golf, denk aan de stoommachine, elektriciteit en internet, brengt een lawine aan veranderingen met zich mee. Vaak wijzen futurologen op het enorme aantal banen dat verloren zal gaan door de oprukkende techniek: volgens recente schattingen van de Universiteit van Oxford zelfs bijna de helft. Dit is echter maar de helft van het verhaal. Waarom je als werkloze nu maar beter je sollicitatievaardigheden flink aan kan scherpen en je verdiepen moet in één of meer van de exponentiële technologieën..

Read More

Kleinste bacteriën ooit ontdekt

Een opname van de bacteriën. Bron: Berkeley Labs.

Tot nu toe werd gedacht dat een microfilter met gaatjes van 200 nanometer (een vijfduizendste millimeter of rond de duizend middelgrote atomen breed) wel voldoende is om bacteriën tegen te houden. Microbiologen weten nu beter: de kleinste bacteriën ooit, nog niet benoemd, hebben door hun kleine afmetingen geen moeite met zelfs dit filter.

Read More

‘Levensvorm in vloeibaar methaan in theorie mogelijk’

De bijzondere structuur van acrylonitril maakt de azotosomen (d) de waarschijnlijkste vorm. Bron: artikel.

Alle leven op aarde is gebaseerd op water. Met de ontdekking van methaanzeeën op Titan, en een mysterieus chemisch verschijnsel, ontstond het vermoeden dat er mogelijk leven op Titan is. In een computersimulatie ontwikkelden onderzoekers een model voor de celwand van een niet-watergebaseerde levensvorm, die het op Titan uit zou kunnen houden.

Read More

Kinderbescherming: hoe moet het wel?

Zowel kinderen als ouders zijn kind van de rekening door de wanpraktijken bij Bureau Jeugdzorg.

Op dit moment biedt de kinderbescherming, tegenwoordig in newspeak Jeugdzorg geheten, ongeveer net zoveel bescherming aan onterecht beschuldigde ouders als de Stasi van de DDR. Waarom ontstaan de wantoestanden bij Jeugdzorg, en wat kunnen we er aan doen? Hoe werkt Bureau Jeugdzorg? Het overzichtsartikel van Julie over wat in Nederland doorgaat voor kinderbescherming geeft een […]

Read More

Video: Singularity

bron/copyright: sentientdevelopments.com

Het concept wordt wel spottend “the rapture of the nerds” genaamd. Feit is dat steeds meer serieuze futurologen er rekening mee houden: de technologische singulariteit. Het punt waarop kunstmatige superintelligentie de aarde zoals we die zullen kennen, fundamenteel zal veranderen. Dit vrij korte filmpje legt de belangrijkste basisprincipes op boeiende wijze uit.

Read More

Kinderbescherming: een kijkje achter de schermen

De kinderbescherming bemoeit zich intensief met adoptieouders. Bij

Na een aantal geruchtmakende zaken, zoals het meisje van Nulde, ligt de kinderbescherming in Nederland behoorlijk onder vuur. Is dat terecht? Achtergrondkennis van wat er precies gebeurt achter de schermen van de kinderbescherming is erg nuttig om deze vraag te beantwoorden. Hoe zou de kinderbescherming in Nederland verbeterd kunnen worden, of doet de kinderbescherming nu al goed werk? Tot slot weblinks en telefoonnummers.

Read More