Gesponsorde links

Volg ons

Twitter

Geen armoede na invoeren van energieconstante!

De solarcoin koppelt bankvrij betalen aan hernieuwbare energiebronnen.

Het kapitalisme is gebaseerd op geld dat eigenlijk geen waarde heeft. Dit betekent dat al ons geld eigenlijk waardeloos papier is. Wie kijkt op een Lees verder

De mythe van universele rechten en natuurrechten

Deze leeuw past natuurrecht toe op een zebra.

Veel denkers geloven dat er iets bestaat als onvervreemdbare mensenrechten. Iets dat te vergelijken is met zwaartekracht of de natuurlijke getallen. Is dat zo, of Lees verder

Het Patroon van Tirannie

Obeythelaw2

Een duidelijke uitleg over hoe gehoorzaamheid wordt afgedwongen over mensen en via welk proces dit plaatsvindt. De oplettende burger zal zien/herkennen hoe dit momenteel overal om ons heen over ons wordt uitgerold met alle oorlogophitserij in de mainstream media. Het patroon van tirannie, leer het herkennen, doorprikken en te ontmantelen. Lees verder

Het einde van al het kwaad, nu in het Nederlands

10311763_579864092111203_1635358882071230760_n-1

Een buitengewoon interessant boek – Het Einde van al het Kwaad – is per vandaag in de Nederlandse taal beschikbaar. Voor al de mensen met een interesse in Zeitgeist, The Natural Law en Social engineering is dit een absoluut topboek. Het Patroon van Tirannie wordt momenteel letterlijk om ons heen overal uitgerold met alle oorloghitserij in de mainstream media. Leer het herkennen, doorprikken en ontmantelen. Het Patroon van Vrijheid legt uit dat juist deze greep van autoriteiten terug naar geweld laat zien dat het kwaad op haar laatste benen aan het wandelen is. Lees verder

Het Midden Oosten: een Maslowiaanse benadering

Abraham Maslow. Bron/copyright:  www.celebriton.com

In een vorig artikel ben ik ingegaan op de behoeftenpiramide van de humanistisch psycholoog Abraham Maslow (1908-1970), toegepast op politiek. In dit artikel Lees verder

Vliegramp MH17 – Operation Gladio 2.0?

counter-intelligence-film

Met het licht op de MH17 vliegramp en alle politieke spelletjes die zich daar inmiddels omheen ontwikkelen is het interessant om deze documentaire nog eens goed te bekijken. De VS en de Navo pleegden in het verleden aanslagen in Europa met Europese doden tot gevolg en gaven vervolgens de schuld aan Rusland en aan communistisch extremisme. Het was een succesvolle methode vanuit de VS om Europa en Rusland tegen elkaar uit te spelen en de VS wist zo haar dominante invloed op West Europa te handhaven. Aangezien de VS ook direct een verhaal en een dader klaarhad bij vliegramp MH17 is het wellicht verstandig om deze documentaire eens heel aandachtig te bekijken. Moeten we MH17 zien als een Operaton Gladio 2.0? Lees verder

De bankenmaffia heeft het er maar druk mee

6oclock

De bankenmaffia heeft het er maar druk mee. Ze lijken momenteel tevergeefs conflicten op grote schaal uit te lokken om het economische systeem te kunnen resetten op een manier waarbij zij hun controle over het geldsysteem in handen kunnen houden. En in dat proces van grootschalige oorlog daarbij tevens flink wat te kunnen verdienen aan die conflicten. Never waste a good crisis! Lees verder

Excuses van een economische huurmoordenaar

corporatocracy-400x466

John Perkins werkte jaren als economische huurmoordenaar. In deze documentaire legt hij uit hoe de grote corporaties van de wereld via o.a. de VS hun wereldimperium hebben opgebouwd en met dezelfde technieken tot op de dag van vandaag dit rijk verder uitbouwen. Zelf heeft Perkins veel derde wereld landen grote leningen verstrekt via het IMF en de Wereldbank die niet konden worden terugbetaald om vervolgens zo een land schuldslaaf te maken aan de partijen achter de IMF en de wereldbank. Lees verder

Goed en slecht in de politiek

De piramide van Maslow. Bron: Wikipedia

Het westerse buitenlandse beleid in het Midden Oosten, de afgelopen drie decennia, is uitgedraaid op een grote humanitaire en geopolitieke ramp. De reden is dat Lees verder

Plezier, groei en vrijheid

images

Abraham Hicks geeft een boel informatie via lezingen. Een interessant stukje informatie wat mezelf erg aansprak gaat over de driehoek van plezier, vrijheid en groei. Deze driehoek vormt de basis van ons bestaan volgens Abraham Hicks. In deze youtube van 10 minuten een uitgebreidere uitleg over hoe deze drie zaken met elkaar samenhangen. Lees verder