Zijn conspiracies een hoax?

Samenzweringstheorieën kennen zowel hartstochtelijke voorstanders als zogeheten debunkers, die samenzweringsgelovigen afdoen als aluhoedjes. Wie heeft er gelijk? Zijn samenzweringstheorieën onzin, zijn we allen in de greep van een machtige elite die over lijken gaat of ligt de waarheid ergens in het midden?

Regelmatig komen hier wat problemen voorbij zoals de werking van ons huidige geldsysteem, de mainstream of 1% media en het falen van de Nederlandse rechtsstaat. Waar kritiek geven soms gemakkelijk is, is het zoeken van oplossingen en een richting waarin we ons wel willen begeven de echte uitdaging. Daarom in dit topic oplossingen. Wat zien mensen hier als oplossingen of als visionaire richting om zelf en met meerdere mensen aan te gaan werken?

Douwe in het forum-topic over oplossingen

Visionair is een informatie verstrekkende website. De radicale visies die hier tentoon worden gespreid hebben tot doel, een bepaald effect teweeg te brengen. Dat de wereld beheerst wordt door geheime genootschappen, die d.m.v. de mediacontrole en vrijwel ongelimiteerde hoeveelheid geld de complete wereld in bedwang houden, is een verstrekkende visie, maar dat lijkt mij te filmisch weergegeven. Mensen zijn te wispelturig en te eigenwijs, en de maatschappij te dynamisch en gefragmenteerd, om als homogene groep zich zo lang te laten verschuilen achter een geheime ideologie. Het lijkt op Calimero-denken dat een gemeenschappelijke vijand benoemd en de aandacht afleiden van het werkelijke probleem. De realiteit is een stuk genuanceerder en complexer dan dit.

Recent heeft het volgende project mijn aandacht getrokken; www.whypoverty.net. Ik heb 2 uitstekende documentaires hiervan gezien; één over de inspanningen van Bono en Bob Geldof om iets te doen voor de allerarmsten, en één over Park Avenue, de rijkste straat van de VS, met betrekking tot hun invloed op de politiek. Initiatieven als deze zouden niet het licht zien, als de genoemde top werkelijk zo machtig zijn en maatschappelijke controle heeft. Er is genoeg ruimte voor andersdenkenden en wereldverbeteraars.

Natuurlijk is er een elite, want in groepen mensen ontstaan van nature netwerken en hiërarchieën. En de elite lijkt me gebaat bij stabiliteit en een welvarende bevolking met tevreden inwoners, en niet bij armoede en chaos. De cultuur die momenteel overheerst, is nogal ego-gericht, vaak kijkend naar korte termijn winsten, en zich laten leidend door de waan van het dag. De oplossing van onze problemen komt niet van bovenaf, maar van individuen die ten eerste zichzelf verbeteren, daarmee ook anderen, en wellicht daarmee een stukje van de wereld. Dat gaat langzaam en kost tijd en doorzettingsvermogen, en het resultaat zal zelden zichtbaar zijn, maar het wijzen naar zaken waarop we nauwelijks invloed hebben, is een vorm van slachtofferdenken wat afleidt van het werkelijke; iedereen creëert zijn eigen wereld.

 

Check monday’s promise.

 

Forumtopic over de achtergrond van dit artikel.

 

79 gedachten over “Zijn conspiracies een hoax?”

 1.  
  Ik denk dat de meeste mensen het er wel over eens zullen zijn dat er zoiets bestaat als een machtselite. Laten we zeggen, een beroepsgroep die gevormd wordt de ‘s-werelds meest invloedrijke en machtige mensen.

  Ik denk ook dat de meeste mensen zullen begrijpen dat deze groep machtige mensen regelmatig met elkaar in overleg is, en dat daarbij plannen gemaakt worden. En dat bij het maken van die plannen, het eigen belang van de machtelite een rol speelt.

  Het resultaat hiervan is dat er bepaalde strategieën ontstaan. Precies zoals bij bedrijven de topmanagers samen strategieën ontwikkelen. De strategieën van de machtselite, moeten natuurlijk de belangen van die machtselite dienen.

  Die belangen zijn niet altijd hetzelfde als de belangen van het volk. De strategieën van de machtelite worden daarom niet altijd openbaar gemaakt (net zoals met de bedrijfsstrategieën van multinationals het geval is) omdat ze dan op weerstand zouden stuiten vanuit de bevolking.

  Maar dit feit maakt deze strategieën nog niet direct tot ‘samenzweringen’. Het zijn gewoon bedrijfsstrategieën.
  De term ‘samenzweringstheorie’ wordt voornamelijk gebruikt om mensen te ridiculiseren die een of meer van de strategieën van de machtelite doorzien. En ze daarmee onschadelijk te maken. Daarmee is het in de lucht houden van de term ‘samenzweringstheorie’ een strategie op zich.
  Zie ook: http://pieterstuurman.blogspot.nl/2012/05/de-bedrijfsstrategieen-der-menshouderij.html

  En: http://pieterstuurman.blogspot.nl/2010/04/complottheorie.html

 2. Hier een reactie van Peter Reijngoud op het artikel “hoe eerlijk is ons economische systeem”, Deze reactie staat wel goed bij dit artikel. Afgezien of ik het ermee eens ben heeft me dit ook wel tot denken gezet. :

     @Tim,
  Ik reageer even apart anders wordt het zo´n lange sliert.
  Ik citeer:
  Ik denk nu juist dat het rente verhaal in de versie van arie, mathijs en peter wel allemaal klopt maar dat ze vergeten mee te nemen dat op sterk geglobaliseerd niveau instanties als het BIS, Wereldbank, IMF, ECB FED, enz. een zeer grote rol spelen. Maw, met alles simplificeren houdt je de radar wel uit die hoek.
  Ik zou hier toch weleens net zo’n ‘overtuigd zijn van je eigen gelijk’- antwoord op willen hebben als dat andere op andere vragen krijgen van 1 van de heren.
  Dat zou toch niet teveel gevraagd zijn?
  Toch wel. Dat is teveel gevraagd. Nou ja een reactie niet, die heb je bij deze.
  Maar om van mij te verwachten dat ik het wereldsysteem even duidelijk uitleg . . .
  Ik ben wel vereerd dat jij mij zoveel kennis toedicht. Helaas, ik moet je teleurstellen die heb ik niet.
  Over het BIS bijvoorbeeld weet ik gewoon te weinig. Ik ga er hier dan ook niets over schrijven. Ik zit wel zo in elkaar dat ik niet direct alles geloof wat jij of wie dan ook (via je verwijzing) daarover zegt. Ik hou er rekening mee dat ´e.e.a. toch wat genuanceerder ligt´. Sorry voor de vaagheid, maar het is me (nog) te complex om daar specifiek op te reageren. En, zoals gezegd, weet ik er nog te weinig van.
  Ik weet wel dat er hoe dan ook een soort regie nodig is.
  Zoals gemeenten te veel industrieterreinen hebben ontwikkeld, allemaal in de hoop dat ze vol zouden stromen. Hier had een hogere overheid een stokje voor moeten steken.
  Zoals er voor Europese landen nog te weinig regie is vanuit Brussel.
  Zoals er mondiaal geen (of te weinig, of de verkeerde) regie is, waardoor met name sommige ontwikkelingslanden eerder uitgebuit dan vooruit geholpen worden. Al heel lang.
  Als ik daarover nadenk zie ik vooral grote problemen. Wat te doen met landen met een zeer dictatoriaal bewind, of landen waar vrouwen tweederangs (of nog minder) burgers zijn. Sturen we daar een VN-leger op af? En welke staatsvorm zetten we daar dan neer? En de westerse wereld is zeker ook niet perfect.
  In elk geval zie ik nog geen praktische oplossingen hiervoor, laat staan simpele.
  Daarnaast zijn er nog allerlei andere problemen (milieu, overbevolking, voedselvoorziening, etc.)
  Als we dat allemaal willen oplossen . . .
  Je zou er somber van worden. (Niet doen, helpt zeker niet)
  Over complotten heb ik al eens mijn mening gegeven. (5 juli 2012 bij 12:56).
  Weliswaar in algemene zin, en het één sluit het ander niet uit. (Ik zeg dus niet dat er geen complotten bestaan)
  Ik blijf wel bij mijn conclusie aldaar:
  Ook zonder complotten hangt in de economie alles met alles samen. Menselijke factoren maken het nog gecompliceerder. De wederzijdse afhankelijkheid maakt snelle of grote veranderingen moeilijk.
  Ik blijf voorlopig proberen met kleinere stapjes de economie te begrijpen. Ook al moet ik de werkelijkheid daardoor wel eens (te) simpel voorstellen.
  PS
  Ik denk wel eens dat ze bij BIS, FED, Centrale Banken, e.d. eigenlijk ook niet precies weten waar ze mee bezig zijn. Dat de complexiteit van alles hen ook boven het hoofd is gegroeid. Maar dat is wel erg speculatief van mij. Ik weet het gewoon niet. (Misschien zijn ze gewoon dom, kan ook nog. Of crimineel maar dat zei jij al)

 3. David Icke denkt dat de elite bestaat uit een soort reptielen die in staat zijn om door bepaalde technieken mensen te laten geloven dat het mensen zijn.
  Dit is puur speculatief, er bestaat geen enkel bewijs voor. Dat dit soort theorieën in omloop zijn doet afbreuk aan de waarde over het denken over de elite.

  1. Waarom doet dat afbreuk aan de waarde over het denken over de elite?  Mensen moeten zelf nadenken toch. Het is niet de verantwoordelijkheid van David Icke om te bepalen wat anderen wel en niet zouden moeten geloven. Hij doet een verslag van zijn eigen onderzoek en daar kun je je in verdiepen of niet en je kunt gebruik maken van zijn kennis of het verwerpen als onzin maar altijd ligt de verantwoordelijkheid bij jezelf.

   Ik heb er zelf geen onderzoek naar gedaan en het lijkt me een vergezochte theorie maar hem erop veroordelen zonder dat ik er zelf onderzoek naar heb gedaan is in mijn ogen mijn fout niet de zijne. Wel kan ik er uiteraard voor kiezen het als onwaarschijnlijk aan te nemen en zelf geen onderzoek ernaar te doen omdat het me te onwaarschijnlijk lijkt en ik geen tijd wil verspillen aan eigen onderzoek in die materie. Maar dan is het niet mijn plaats om David Icke erover te veroordelen. Je kunt dan alleen maar zeggen dat je zelf niet genoeg onderzoek hebt gedaan om het te kunnen bevestigen of te verwerpen.  

   1. Zelf denken kan vrij lastig zijn, in de vraag van welke informatie kan je tot je nemen en welke te verwerpen. Over een simpele vraag of gras groen is, zou al heel wat discussie mogelijk zijn. 

    Punt lijkt me dat we leidraad in het leven nodig hebben, anders raken we in verwarring over wat wel en wat niet te geloven. Icke is een autoriteit op conspiracy gebied, en met zijn uitspraak over reptielen, maakt die zich ongeloofwaardig (en daarmee kan ook bij andere beweringen van hem vraagtekens worden gesteld). Nu probeer ik wel verder te denken, en heb nagevraagd waar het reptielen idee vandaan komt, en volgens mij heeft te maken met een oude of buitenaardse beschaving die nu nog controle uitoefend op de aarde.
    Ik ben realistisch om te zeggen dat ik niet in de positie ben om dat te ontkennen, noch te bevestigen, maar dat ik niet veel bewijs zie voor dergelijke uitspraken.

 4. Ik vond dit een uitstekend artikel. Het werd tijd dat deze site eens voorzien werd van zo’n artikel. De laatste tijd zagen we te veel klaagzangen en niet-wetenschappelijk bewezen aannames over samenzweringstheorieen.

  Ik denk dat grote cooperaties (kijk naar de docu Bananas van Tegenlicht) een veel grotere invloed hebben. Het opkopen van licenties door grote autofabrikanten en oliebedrijven vormt hier een voorbeeld van. Er zal dus zeker sprake zijn van (verboden) handelen en achterhouden van informatie. Kijk maar eens weer naar Philips en de andere grote jongens die zonet een boete gekregen hebben voor het te duur verkopen van beeldbuizen. 

 5. Eindelijk, aan dit artikel waren we echt toe Tui. Al die complottheoriën ontkrachten is onbegonnen werk, maar ze relativeren is zeker de moeite waard. Er is zoveel aan de gang, bekokstoofd door allerlei regeringen, machthebbende organisaties en bestuursorganen, dat die door de bomen het bos zelf ook niet meer zien. Manipulaties van de marktprijzen voor consumenten door prijsafspraken bijvoorbeeld. Alleen Phillips betaalt zich achteraf na jaren al blauw aan boetes, LG kijkt met afgrijzen ’s morgens naar de deurmat, compleet paranoide voor de rekening die ze gepresenteert krijgen. Als men wat uit wil vreten moet dat verborgen kunnen worden gehouden en dat kan niet meer, omdat de mens de communicatiestromen de baas niet meer kan worden. Alles en iedereen staat hierdoor in het blikveld van iedereen, omdat de mens wereldwijd verbonden is met uiterst geavanceerde communicatiemiddelen, waardoor transparantie ontstaat. Het gaat zeer zeker nog wel mis, de moslimbroederschap in Egypte bijvoorbeeld; deze deed een poging om het recht monddood te maken, maar daar trappen ze er ook niet meer in, je krijgt opstanden die niet te stoppen zijn. De ene na de andere dictatuur is nu aan het omvallen, omdat men weet wat voor spelletjes er worden gespeeld. Israel en Amerika gaan over hun nek, omdat de palestijnen hun recht op rechtvaardigheid en soevereiniteit nu kunnen claimen. Waarmee ook zij de broodnodige bescherming krijgen tegen de georganiseerde, orthodoxe, gepoederde, elitebaardapen, die hun bezette land steeds verder koloniseren willen. De overheersing van hele volkeren met geweld of religie remt ze niet meer af. Mensen met kennis kunnen doelen stellen, koeieneren van het volk is er dan niet meer bij, en owee als ze je te pakken krijgen, het elite braadspit staat klaar…. Wereldwijd georganiseerd, samen werkende elite wordt op dit ogenblik een te gecompliceerde en onwaarschijnlijke toekomst. Alles en iedereen is nu met elkaar verbonden, elkaars belangen ook. Het informatietijdperk doet z’n werk, de verantwoording wordt gedeeld, het sprookje is uit. Er zal nog veel strijd en crisis volgen, maar over de uitkomst maak ik mij niet ongerust. Een rechtvaardige wereldregering komt er uiteindelijk, omdat we verbonden zijn door communicatie, we zijn één mensheid, géén elite en de mensheid. 

  1. Deel volledig die mening. Dit artikel was broodnodig.

   Ik maak me ook weinig zorgen over de vooruitgang van de mensheid. Het pad waarop we zitten is duidelijk en het is uitgesproken positief. Problemen zijn er nog, zelfs grote, maar de mensheid lijkt zeer in staat ze op te lossen en ook toegewijd dit te doen, gedreven vanuit de “elite” en gevolgd door de meerderheid van mensen.
   De wereld wordt stapsgewijs beschaafd en het is leuk dat te zien. 

 6. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet je eigenlijk eerst de definitie duidelijk hebben. Dit vind ik zelf een mooie:

  “Definitie: complotten zijn afspraken tussen mensen en groepen onderling waarbij je gezamenlijk het gemeenschappelijke belang verdedigt en versterkt, met als doel anderen buiten te sluiten om er zelf beter van te worden. Het handelen naar buiten toe met een verborgen agenda. Complotten ontstaan uit lijfsbehoud en eigenbelang. Het verdedigen van je eigen belangen puur uit zelfbehoud.”— Het Grote Complot-De Wereld Verklaard, Muntz en Van de Wint 

  Als je deze definitie hanteert dan is wat Pieter Stuurman hier eerder al omschrijft reeds genoeg om te voldoen aan een officieel complot. Binnen deze definitie zijn complotten dus ook geen hoax. Over het algemeen moet je volgens mij complotten niet op politiek niveau zoeken maar daarboven. Althans noemenswaardige en interessante complotten. Zoek ze in het private internationale bankenkartel en in de internationale corporaties.  

  Macht is niet per se een eenduidige zaak en is verdeeld over verschillende schijven, monetaire macht wat grotendeels arbeid controleert, pscychologische macht wat kan worden gebruikt om grotendeels het denken van mensen onbewust te controleren, militaire macht om als nodig mensen fysiek te controleren of te termineren. Als je deze machten begint samen te voegen en de instrumenten hebt om hier controle over te hebben neemt je macht telkens meer toe.

  Als je de eerder gegeven definitie van een complot hanteert en dan alleen naar monetaire macht kijkt dan kan ik toch echt wel een paar complotten opnoemen.

  Als eerste al het privatiseren van de Centrale bank van Engeland op 27 Juli in 1694 waar de eigenaars / de nieuwe aandeelhouders vooral anoniem dienden te blijven. .  

  Daarnaast het oprichten van de FED in de VS waar een mooi boek over geschreven is, the creature of jekyll island. Ook allemaal in het diepste geheim met grote anonimiteit van de nieuwe eigenaars gebeurt. 

  En een derde is bijv het handelen van o.a. de BIS bank in de Tweede wereld oorlog.

  Daarnaast bij corporaties valt elke geheime prijsafspraak / cartelvorming al binnen de definitie om een officieel complot te zijn, de docu van Tegenlicht laat ook duidelijk zien dat wat Dole Fruit daar doet een complot is. De grootschalige belastingontduiking van veel corporaties via o.a. Nederland is wat mij betreft ook al genoeg om binnen een complot te vallen.

  Maar om terug te gaan naar ons huidige economische systeem. 147 bedrijven hebben 40% van de totale rijkdom van de mensheid (meer dan 7 miljard mensen) in handen. De top 20 van deze bedrijven bestaat vooral uit instanties die het recht hebben geld als schuld te scheppen en daar vervolgens rente over te vragen en in deze top van banken en bedrijven zie je dat er 8 tot 10 families ook nog eens dominant zijn met in Europa en de VS vooral de Rothschilds en de Rockefellers. Ondanks dat we hier weinig van in de mainstream media horen zijn dit toch echt vrij onafhankelijk vastgestelde en controleerbare feiten. Zie eventueel ook wie-vormen-het-internationale-bankenkartel Als je zoveel verschil hebt in welvaartsverdeling en als je dan deze top hebt die op bilderbergclubs bij elkaar komt en hier niets over naar buiten brengt dan kun je volgens mij wederom van een officieel complot spreken. Ons hele geldsysteem en de opbouw daarvan en hoe het huidige eigendom en rechten verdeelt zijn binnen het huidige systeem valt wat mij betreft binnen de gegeven definitie van een complot. :-)
   
  Dus in mijn ogen zijn complotten geen Hoax.

  Sterker nog complotten zijn overal en het is juist heel belangrijk complotten te exposen omdat je dan namelijk er wat aan kunt doen. Het is in mijn ogen naief te denken dat de rijksten der aarde niet een eigen agenda voeren en waar die samenkomt samenwerken om hun gezamenlijke belangen verder uit te bouwen. Net zoals het naief is om te denken dat er geen verborgen economische motieven bestaan voor de oorlogen in o.a. het midden oosten.
  :-)

  In mijn ogen is het belangrijk juist complotten te onderkennen zodat je vervolgens zinvolle actie kunt ondernemen, simpelweg ontkennen dat complotten er zijn is in mijn opinie wegkijken omdat het gemakkelijker is dan de ongemakkelijke waarheid te confronteren waarbij je als enkeling vaak ook qua machtsverhouding ver onder de machthebbers van het complot staan. In die zin is het dus gemakkelijker om maar te doen dat complotten niet bestaan en de top ook niet weet maar ze mee bezig zijn… Toch is het vrij duidelijk dat juist de 1% in de huidige crisis aanzienlijk rijker zijn geworden terwijl de grote meerderheid van het volk armer is geworden.

  Tot slot zou ik willen claimen dat juist armoede de machthebbers hun macht geeft. Tui neemt aan dat machthebbers gediend zijn bij een welvarende goed opgeleide bevolking. Als dit werkelijk zo is, waarom verdwijnen dan alle fabrieken naar landen waar mensen tegen slavenlonen moeten werken in juist de armste en minst onderwezen gebieden van de wereld? En waar bedrijven het milieu nog wel volop kunnen vervuilen omdat mensen niet snappen dat het schadelijk is op de lange termijn?

  Als je naar de praktijk kijkt inplaats van naar de mainstream media luistert dan lijkt het er juist op dat de grote corporaties veel liever wanhopig arme mensen en overheden hebben omdat die voor de productie van hun spullen geweldig goed zijn uit te buiten. Geld krijgt waarde juist door de schaarste ervan en dat is armoede. Hoe armer mensen zijn hoe machtiger je wordt met geld. De aanname van Tui is dus een hele plezierige en politiek correcte maar in mijn ogen een foutieve. Het is armoede niet welvaart wat geld waardevol maakt.

  1. Teveel exposen werkt averechts, omdat mensen ontmoedigd kunnen raken door een voortdurende stroom van negatieve informatiestromen. Ze gaan zich er dan voor afsluiten, omdat de mens zich deze kennis niet onafgebroken wil realiseren, hoax of niet. Tijd voor een nieuw geluid, dus kijken waar wel al verbetering is opgetreden in situaties. Neerslachtigheid en derpressies zijn een slechte motivator, maar blijven ook vaker hangen bij mensen. Positieve berichten en ontwikkelingen moet men daarom sterker koesteren en maken evenzeer deel uit van het wereldgebeuren als alweer een complottheorie. Het is niet alleen maar zwart, het mag ook wit zijn. :)

   1. Wat jij eigenlijk zegt is dat mensen het onplezierig vinden te weten dat er overal complotten zijn en kijken ze dus liever weg en doen alsof ze er niet zijn inplaats van ze te onderkennen en met zijn allen aan de gang te gaan om er wat aan te doen. 

    Dat patroon zie ik idd ook en ik denk ook dat daarom vaak de mensen die dit soort dingen aan het licht brengen het eerste in elkaar geschopt worden door de rest van de kudde mensen omdat de waarheid vaak oncomfortabel kan zijn. :-)

    Maar dan is het beter dat gewoon eerlijk te zeggen, inplaats van te zeggen dat complotten hoaxes zijn. Dan had de titel eigenlijk moeten zijn: Mensen vinden complotten oncomfortabel dus laten we met zijn allen naar Disneyland Parijs gaan en doen alsof er niets aan de hand is. 

    Dat laatste hebben we trouwens ook ruim 3 eeuwen gedaan omdat de meeste van deze machtssystemen / complotten in het voordeel van de VS en Europa werkten. Helaas pindakaas verschuift dit nu naar China en zie je dat de VS en Europa juist hier het slachtoffer van worden en de hele middenklasse gestript wordt ter meerdere eer en glorie van deze bankenelite en grote corporaties. Het is niet leuk te lezen dat inmiddels 1.1 miljoen mensen in Nederland in de armoede zitten maar het is helaas wel de pijnlijke waarheid. En ja daarvan wegkijken omdat het comfortabeler is… Daar gaat het probleem niet mee weg. Sterker nog dit soort zaken ontkennen en van wegkijken is alleen maar in het voordeel van de huidige status quo. 

    En je hebt zeker gelijk dat er ook ruimte moet zijn voor positieve ontwikkelingen. Zoals 3d printen, online onderwijs, toename van vrijheid van het internet, de explosieve groei in hernieuwbare energie en dan vooral zonne-energie, etc.

    Dit klinkt misschien raar maar ik zie het exposen van al dit soort complotten juist als een enorm positief iets. Het is namelijk de eerste stap om ze aan te pakken en deze schadelijke elementen die de mensheid lange tijd geteisterd hebben uit de weg te kunnen ruimen. Het feit dat al deze informatie over het bankensysteem nu breed bekend wordt is juist heel positief aangezien de komende generaties dan aan oplossingen kunnen gaan werken voor dit probleem wat eerst verborgen was. Iets wat wellicht oncomfortabel is nu, kan op de lange termijn juist enorm positieve gevolgen hebben. Maar dan moet je er wel doorheen in mijn opinie en het confronteren en er niet van wegkijken en doen alsof het er niet is want dan krijgt het juist weer macht.

    Ik zie het een beetje als maatschappijbrede psychotherapie. Het is belangrijk de duistere kanten in je maatschappij te onderkennen zodat je er oplossingen voor kunt vinden, het blijven wegstoppen helpt niet. Je moet jezelf er doorheen werken. Ook als maatschappij moeten we ons door deze complotten heen werken om daarna een mooiere toekomst tegemoet te kunnen treden. Stel je voor dat we alle werklozen van nu zouden kunnen inzetten om grote verwoestijnde gebieden weer om te vormen met de technieken van o.a. permacultuur en agroforestry, iets wat Tegenlicht in Groen Goud in verschillende landen liet zien… Dat zou geweldig zijn maar om dat te kunnen doen hebben we wel een ander organisatiesysteem voor arbeid nodig dan ons huidige geldsysteem.

    Maar dat vergt idd moed, en doorzettingsvermogen en vooral ook openheid naar jezelf en anderen toe. Ik geloof overigens dat mensen dat heel goed kunnen. Op het moment dat we als mensheid zien dat het vooral een klein groepje psychopaten in de top is die verantwoordelijk zijn voor de oorlogen van de wereld en wij als groep ons niet langer laten intimideren we de wereld de komende eeuw werkelijk in een soort paradijs kunnen veranderen voor alle inwoners. Maar nogmaals in mijn opinie moeten we er juist doorheen om aan de andere kant van de oplossingen uit te komen.

    1. De focus op conspiracies is het gevolg van nogal negatieve en depressieve denkwijzen die leiden tot angst en een gebrekkige rationaliteit als gevolg daarvan.
     Het is totaal niet productief. Uit conspiracy theorieën worden quasi geen oplossingen gevonden, of toch geen oplossingen die een toetsing met de realiteit en praktijk overleven.

     Wel productief is technologische innovatie, een genuanceerd wereldbeeld houden, realistische mogelijkheden inbeelden voor problemen en zeker alles kritisch blijven toetsen aan de realiteit van zaken.
     Dit is ver van problemen negeren en ontwijken, wat sommige of vele mensen inderdaad doen. Sommigen omdat ze de realiteit niet kunnen zien of onwetend zijn, anderen omdat het hen gewoon nooit gegeven zal zijn om iets van visie te hebben of daar een uitwerking aan te geven. 

    2. Dat ben ik niet met je eens, zeker niet als je het bekijkt binnen de definitie die ik geef. Juist door de sociale misstanden (vaak veroorzaakt door complotten) aan het licht te brengen kun je ze veranderen. De slavernij is niet afgeschaft omdat mensen deden alsof het niet bestond. Dictaturen worden niet afgeschaft omdat mensen doen alsof er niets aan de hand is. Als je niet erkend dat er machtsverschillen en tegengestelde belangen kunnen zijn in een maatschappij en dat dat niet altijd in het voordeel van iedereen is of zelfs de meerderheid kom je als maatschappij op ethisch en sociaal gebied niets verder. 

     Technologische innovatie is vooral productief binnen een gezonde ethische en sociale embedding. Cyclon B was innovatie net als de atoombom. Dus zeggen dat technologische vooruitgang per definitie voordelig is op zijn minst een tunnelvisie. 

     Het hele leven is een spel van voortbestaan en je ethische en sociale embedding gaat vooral over de afspraken hoe je onderling de zaken voor het voortbestaan verdeelt. Technologische vooruitgang gaat vooral over de nieuwe opties die je krijgt maar die kunnen het voortbestaan van bepaalde groepen mensen verbeteren maar ook juist enorm verminderen. Vraag maar eens na bij de Indianen, de Aborignals en de nabestaanden van Hiromshima en Nagasaki. 

     Juist door het huidige sociale, politieke en economische paradigma duidelijk te maken, te laten zien waar er tegengestelde belangen zijn en hoe de lusten en lasten worden verdeelt ontstaan er initiatieven die de lusten en lasten eerlijker willen verdelen. Bijv. The Positive Money beweging uit de UK. http://www.positivemoney.org/

    3. Precies Ludwig zo zie ik het ook. Douwe veranderde daarbij ook de betekenis van de  intentie van mijn commentaar. Ik zou gezegd hebben dat, omdat mensen het onplezierig vinden te weten dat er overal complotten zijn, ze dus liever wegkijken dan dit gegeven feit te onderkennen. Dat dat voor sommigen geldt weet iedereen, maar dat was niet mijn verhaal.  Daar jij mijn woorden op de juiste manier hebt geïnterpreteerd, hoef ik dat niet te compenseren. En nogmaals, teveel is teveel, men wordt juist daarvan tot passiviteit en het bewust mijden van de negatieve onderwerpen gedreven. Zelfs de meest gemotiveerde mens verliest z’n veerkracht als alles alleen maar negatief is. De medaille heeft altijd twee kanten, niets is alleen maar zwart, wit is onweerlegbaar net zo hard vertegenwoordigd. We leven niet op het kerkhof van de gemanipuleerde menselijke ontwikkeling, maar in een dynamisch complex van samenhangende oorzaken, gevolgen, positieve maatregelen, en akties als antwoorden daarop.

    4. Ik ben het helemaal met je eens dat het soms zwaar kan zijn, en ook dat een medaille twee kanten heeft. Maar ik zou het liever anders willen benoemen. Het probleem bevat de oplossing, maar om bij die oplossing te komen waarvoor positieve actie nodig is is het van essentieel belang eerst het probleem zo goed mogelijk te benoemen en te begrijpen.

     Juist omdat we nu weten dat olie een eindige energiebron is gaan mensen op zoek naar alternatieven.

     Juist als mensen weten wat voor volkomen psychopatisch bedrijf Monsanto is gaan ze zelf wellicht zorg dragen voor meer biodiversiteit en het beschermen van de bijenpopulaties… Etc.

     Maar ik ben het helemaal met je eens dat juist een belangrijke positieve visie voor het voortbestaan ook nodig is. Daarom heb ik mijn persoonlijke visie daarop al eens verwerkt in het artikel:

     In het licht van voortbestaan 

     Daar komen veel positieve ontwikkelingen uitgebreid aan bod en al die onderwerpen daarin zijn ook allemaal al eens in een positieve setting voorbij gekomen volgens mij. Dus wat mij betreft is het en en. En een positieve visie geven maar ook de problemen benoemen waar die zijn en als daar een groep mensen achter zitten die zelf veel garen spinnen bij de ellende van de grote meerderheid dan moet je dat ook benoemen omdat het anders niet wordt verandert.  

    5. Het als een weldaad voor het oog aan de lezer doende en prachtige artikel van Tui, wordt anders wel gezien als een compensatieartikel. Dit op de overwegend negatieve beeldschetsing die jij hier hebt gepresenteerd de afgelopen tijd. En er zijn er meer die daar zo over denken zoals je kunt lezen. Zo’n aanpassing in concessie, op de alom vertegenwoordigde complottheoriën wordt dus gewaardeert. De mensen willen toch duidelijk iets anders, blijkt wel. Misschien in iets genuanceerdere vorm, waarbij ook meer ruimte overblijft voor het positieve i.p.v. het negatieve. Prachtig dat je mij en de anderen in veel opzichten gelijk geeft, maar dat verandert niets aan de opzet van de bestaande intenties als je dat niet wilt zien, zoals wij dat zien.

    6. Ik ben zelf ook heel blij dat Tui dit artikel heeft geschreven. Juist om die discussie los te krijgen.

     En wat mensen willen… ja ik zou ook liever willen geloven dat we in een land wonen met een eerlijk economisch systeem, een vrije objectieve en machtskritische nieuwsmedia en een goed en eerlijk functionerende rechtsstaat. ;) Het probleem is alleen dat als ik me grondig in deze materie verdiep ik helaas tot andere conclusies moet komen… En je hebt gelijk dat dat niet altijd leuk is ik heb er dan ook alle respect voor als mensen daar geen zin in hebben. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we eerlijk zijn tegenover onszelf en elkaar zodat we systemen kunnen gaan verbeteren als we er misstanden vinden.

     Verder zien we vrij duidelijk wat mensen volgens mij willen en daarom hebben programma`s als boer zoekt vrouw en voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal kijkcijfers van 5 miljoen mensen en wij hier een lezerspubliek van een kleine 50.000 unieke bezoekers per maand… Ik hoop stiekem dat we op visionair een platform hebben waar mensen wat verder en wat kritischer durven te denken dan maatschappelijk gezien de norm of zelfs geaccepteerd is. :-)

     Heel veel mensen wouden een tijd geleden ook niet dat de aarde rond inplaats van plat was, of dat Negers en Indonesiërs ook mensen zijn en daarom de slavernij en uitbuitpraktijken van Nederland in Indonesië misschien niet zulke goede ideeën waren. Weet je nog de PvdA met posters – Indonesie Verloren Rampspoed Geboren, notabene nog wel net nadat het Nederlandse volk zelf maar amper weer bevrijdt was van de Duitse bezetting hier. Nog geen 70 jaar geleden keiharde realiteit in Nederland… 

     Maar goed, om niet al te veel af te wijken dan even wat tegenvragen. 

     Hoe zie jij geheime prijsafspraken tussen internationale corporaties?

     Hoe zie jij een libor gate waar bijna alle grote internationale banken bij betrokken zijn?

     Hoe zie jij het belastingontduiken van de grote internationale bedrijven via onder andere de in Nederland mogelijk gemaakte brievenbus constructies?

     Hoe zie jij het verdwijnen van politici als o.a. Balkende, Bos en Zalm naar de financiële sector na hun tijd als politicus waar ze een paar keer de Balkende norm gaan verdienen?

     En hoe zie jij het eigenaarschap van de mainstream media en de informatie die daar vervolgens wel maar vooral ook niet aan bod komt?

     Hoe zie jij bijeenkomsten als Bilderberg, Trilateral Commission, The Council on Foreign Relations?

     Zijn dit in je ogen wel of geen conspiracies? Of zijn dit wellicht allemaal hoaxes? 

    7. Douwe, het gaat er hier in deze discussie niet om, de zienswijze van anderen en mijzelf op gesmeedde complotten en theoriën toe te lichten. Zo blijven in het zelfde straatje draaien, het wordt een vicieuze cirkelredenering en een welles nietes, misschien, antwoorden chaos. Het gaat er concreet om, kun je ook relativeren wat betreft het belang van steeds en dus onophoudelijk hameren op dit onderwerp. Dat is het probleem, het blijft maar theoretische negatieve berichtgeving, men wil ook wel iets anders lezen dan over het oneindig aantal complotten dat gesmeed werd en wordt. Er komt geen einde aan, jij denkt aan niets anders dan daarover berichten, terwijl het theoriën en aannames zijn. Zoals Oom T het al zei, < ja, nee, en mischien>. Slapende honden wakker maken kan leuk zijn, maar alle hondenhokken op aarde aflopen noem ik een obsessie. Jouw andere artikelen vind ik vele malen interessanter dan dit soort berichtgevingen, visionair is nu echt wel verzadigd van het negatieve conspiracy gedoe. Dit artikel van Tui relativeert dit gedoe dan ook terecht, van theoriën worden we alleen wijzer als men met serieuze bewijzen komt.

    8. De meeste artikelen waar ik over dit soort zaken schrijf onderbouw ik vaak vrij sterk o.a. ook met bronnen naar dikke boeken van onderzoeksjournalisten die zich vaak meerdere jaren in de materie verdiept hebben.

     Mede ook om mezelf juridisch enigzins in te dekken. Ik ga niet voor de lol roepen dat de CIA in de internationale drugshandel zit of dat opa Bush de Nazies financierde zonder me daarbij te kunnen beschermen door naar een externe duidelijke en in mijn ogen betrouwbare bron te verwijzen.

     Jezelf niet willen verdiepen in iets is prima maar doe niet net alsof de verhalen die hier voorbij komen niet goed onderbouwt zijn en er niet verwezen zou worden naar goede bronnen want dan ben je in mijn opinie niet eerlijk bezig. 

     Neem dan inplaats van een aanval in te zetten op de boodschapper van de oncomfortabele informatie zelf even rust en afstand en laat dat onderwerp voorbij gaan.  

     Maar goed al met al heb ik wel goed nieuws voor je want er staat momenteel niet veel meer in de planning van dit soort materie. Voornamelijk omdat het meeste inmiddels wel aan bod is geweest. Buiten dan de overige 6 modules van The Liberty Academy maar dat wordt verspreid over een grote tijd. En een artikeltje morgen als antwoord op dit artikel van Tui. 

     Ik schrijf namelijk zelf liever ook vrolijke en optimistische stukjes over 3d printen, ruimtevaart, online onderwijs, wetenschappelijke vooruitgang, permacultuur, etc. En wordt er zelfs ook wel eens wat depri van dus misschien moet ik dat het publiek van visionair ook niet willen aandoen. :-) 

    9. Je draait alweer om de kern heen Douwe, want niemand en ook ik niet, heeft het hier gehad over het zich niet willen verdiepen in de zaken die je aangeroerd hebt. Het is en blijft echter controversieel, hoe je zoiets dan ook aankleed met woorden, of er anderszins betekenis aan geeft door de commentaren oneerlijk te noemen. Ook moet je mijn commentaar niet als een aanval zien, maar als een duidelijke verwijzing naar het feit dat teveel negativiteit teveel is, ook voor de grootste optimist. Mensen willen graag ook eens een tegengeluid horen en dat hebben we gedaan, niemand is hier oneerlijk geweest.

    10. Prima, ik zal het in mijn achterhoofd houden voor de toekomst. Je hebt namelijk groot gelijk dat het weinig zin heeft een deprimerend punt telkens maar te herhalen zonder constructieve oplossingsrichtingen te bieden. Ik zal wat minder doom and gloom docu`s gaan plaatsen. :-)
      
     En mocht jij of anderen nu positief en constructief nieuws tegenkomen mail dat vooral dan ook door aan de redactie op info at visionair.nl 
    11. Hoezo contraproductief.
     Als je weet van hebt kun je actie ondernemen. Neem het Dole voorbeeld. Zeg tegen je groenteboer dat hij fout bezig is.  Of bijv. die volstrekt zinloze maar kwalijke vaccins weigeren. Geen plofkip meer kopen e.d.
     Overstappen op een ASN bank ipv van oorlogzuchtig kindermoordende ING.
     Door GEEN geen geld meer te doneren aan goede doelen.
     Exposure van complotten is bittere noodzaak.

    12. Ik onderken het belang van deze geluiden, als wake up call zijnde. Maar omdat Douwe de laatste tijd de meeste content verzorgd, is het nogal overheersend geworden. Ook omdat controversiele topics de meeste aandacht opeisen. Het is trouwens ook moeilijk om dagelijks nieuwe content te maken voor Visionair. Ik ben 15-20 uur bezig geweest met dit artikel, om de juiste intonatie en insteken te vinden (in een versie van 2 dagen geleden, was ik ook op een negatieve manier aan het wijzen naar conspiracytheoristen, en heb dat gisteren gedraaid naar het thema ‘empowerment’.

     ‘men zou iets moeten doen, omdat men dit wilt, en niet omdat het ander niet wilt” 
     Als voorbeeld van hoe je iets positief moet bekijken, i.p.v. negatiefs. Eerlijkheid gebied me te zeggen, dat ik ook vaak vanuit negatieve impulsen handel, wat dat betreft moet ik ook nog aan mijn eigen werken.

    13. Dat klopt ook wel een beetje, Ido had mij een aantal mooie filmtips gegeven maar ik geef toe dat veel daarvan qua thema al eens voorbij waren gekomen en dus een beetje een herhaling waren van eerdere zaken maar dan nu net even uit een andere hoek. En dit waren voornamelijk vrij zware documentaires zoals bijv. Orwell Rolls in His Grave and het drieluik van The Power Principle, Empire, Propagand & Collapse.

     En als het dan verder wat stilvalt qua visionaire artikelen daar tegenover dan trekt het idd wel heel snel wat naar de negatieve kant toe. Achteraf gezien had ik die documentaires misschien wellicht beter niet kunnen posten als op zichzelf staande artikelen zeker niet als je er niet op de een of andere manier wat positiefs of opbouwends mee kunt.

     Maar goed, weer wat geleerd zullen we maar zeggen. :-)

    14. @douwe
     “En je hebt zeker gelijk dat er ook ruimte moet zijn voor positieve ontwikkelingen. Zoals 3d printen, online onderwijs, toename van vrijheid van het internet, de explosieve groei in hernieuwbare energie en dan vooral zonne-energie, etc.”
     Sinds het sluiten van Napster is sprake van afname. Het censuur is erger dan ooit. Neem het oplaaien van de killswitch of de uitspraken van Assange:  Totale Wereldcontrole.
     Internet staat op het punt gesloopt te worden. Gedisneyficeerd en zoeken met google komt belasting op als het aan Duitsland ligt.
     Van energie is alleen maar tegenwerking, obstructie en wat er verzonnen wordt als biobrandstof is alleen maar contraproductief. En verergerd de armoe, milieu, prijs alleen maar.
     —-
     Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality – Michael Ellner
     En dit wordt sinds 2001 met de dag nog meer waar.
      
      
      

 7. Ik had de reaktie geplaats op cafenoir, dus hier een kopie.
  Tui, zoals je zelf aangeeft, vanaf afstand enof achter de deur kunnen we onze meningen spuien, daar we dan alleen woordelijk gesproken kwetsbaar zijn.Maar als er op straat iets gebeurd, draaien we onze hoofd op zij en verwijderen we ons snel tot op een afstand en dan stiekum kijken hoe het afloopt. Niemand zal in principe opstaan en te hulp schieten. Het onbeschrijvelijke hierin is, dat we qua individu een zeer grote macht bezitten, die we niet gebruiken. Waarom gebruiken we dat niet, door angst, de onmacht=emotie. De redenen hiervan is volgens mij dat we door indoctrine gehersenspoeld zijn. Het wordt je ook met de paplepel ingegoten. Als kind zijnde al. Als er ergend gevochten wordt krijg je de boodschap van je ouders al mee, niet mee bemoeien en doorlopen. M.a.w. dit gegeven wordt opgeslagen in ons DNA en door gegeven. De keerzijde van de medaille is, dat de uitvoerders van het kwaad, hier dankbaar gebruik van maken. Ook hier wordt dat gegeven weer opgeslagen in het DNA. Dus zullen we altijd geconfronteerd worden en blijven met dit gegeven. Dus zullen we ons zelf onder de loup moeten nemen. Mvg Paul.

 8. “For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies on covert means for expanding its sphere of influence–on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.

  Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed.”

  JFK, 27 April 1961.
   
   

  1. Nou het is wel erg oppervlakkige informatie, en de stelling dat hij vergeten was dat de microfoons nog openstonden vind ik onzin omdat hij tegen journalisten praatte (dus niet tegen de geheime dienst ofzo).

 9. Als mensen dingen naar voren brengen die als onzinnig beschouwd kan worden dan loopt hij de kans niet serieus genomen te worden en terecht.
  In de conspiracy wereld worden onzinnige en speculatieve zaken vermengd met dingen die wel waar zijn.
  Als een buitenstaander die warboel ziet dan kan hij daar nauwelijks wijs uit.
  Ook als iemand van mening is dat de koningin in werkelijkheid een kinderetende reptiel zou zijn dan dient hij dat hoogstens als prive mening te ventileren en niet als feit te vermengen met andere wel verifieerbare feiten. Nog beter is om zo’n bizarre en niet te bewijzen opvatting helemaal niet te uiten. Immers het ondergraaft de geloofwaardigheid van iemand die een dergelijke opvatting uit.

  1. Daarom is het ook belangrijk om deze zaken zo veel mogelijk gescheiden te houden. Kritiek op het geldsysteem wordt nooit door de massa serieus genomen als dat in hetzelfde rijtje staat met bv. chem-trails, buitenaardse wezens etc. Ook al zouden deze zaken ook waar zijn.

   1. Dat ben ik helemaal met je eens Roeland. Niet voor niets wordt er door de zittende machten heel wat desinformatie de wereld in gestuurd. Ik heb wel eens gehoord dat de CIA de helft van haar budget uitgeeft aan het verspreiden van desinformatie. 

    Persoonlijk vind ik The Liberty Academy daarom zeer sterk. Alle onzin of speculatieve dingen zoals wat jij en Bende noemt heeft hij eruit gegooid en hij gaat gewoon concept per concept de zaken voorbij die wel goed te controleren zijn zoals hoe de maisntream media werkt, het huidige economische systeem, de pscyhologische mechanismen gebruikt door marketing etc. 

    https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/the-liberty-academy/ 

    Van de andere kant is het echter wel belangrijk dat mensen altijd zelf blijven nadenken want je hebt soms wel die mafkezen nodig die gewoon zeggen wat ze denken zeker als ze erbij uitleggen waarom ze tot die conclusies gekomen zijn zodat mensen er zelf als ze willen ook onderzoek naar kunnen gaan doen en dan kunnen bevestigen of iets waar is of niet en het dan al snel naar de hoop van verzinsels en leugens kan worden doorverwezen. 

    David Icke is wat mij betreft net als een film als Thrive heel dubbel en ik heb bij beide partijen dan ook dat ik van sommige zaken die ze zeggen zoiets heb van ja prima en van andere dingen vraag ik me af hoeveel drugs ze precies hebben gebruikt. :-) Maar goed uitiendelijk ligt de verantwoordelijkheid van wat ik wel en niet geloof wel altijd bij mezelf. Je kunt je denkwerk nooit uitbesteden, wel kun je gebruik maken van iemands anders zijn informatie en zo dus sneller tot betere eigen aannames komen.
     

 10. Een leuk en een prikkelend artikel. Goed dat het wordt geplaatst. Het levert meteen redelijk wat reacties. Mijn antwoord op de hoofdvraag ‘Zijn conspiracies een hoax’: ja, nee en misschien. Er is geen duidelijk antwoord op te geven.
  Het hangt van de betreffend complottheorie af. Een samenzwering of is ook iets wat geheim dient te blijven. Daarvoor is het ook een samenzwering. Alleen klinkt het weer negatief en kun je er andere benamingen voor gebruik als een kartel.
  Hier is Philips ook al genoemd als voorbeeld van een kartel die aan het licht is gekomen en die beboet is. Het gaat overigens om kartelvorming uit de periode van 1996 tot en met 2006 samen met 6 andere fabrikanten over mondiale televisiemarkt of eigenlijk beeldschermenmarkt.

  Met name over televisies en beeldschermen met  cathode ray tubes die dus achterhaald werden als technologie. Verouderde technologie dus op dat moment of in ieder geval technologie die snel aan waarde verloor. En waar deze fabrikanten geen belang bij hadden dat dit zo snel gebeurde.
  Dus gingen ze geheime afspraken maken over de prijs. Verder verdeelden ze ook markten en klanten onder elkaar. Zie ook: http://www.techzine.nl/nieuws/32499/eu-bestraft-kartelvorming-philips-en-samsung-zwaar.html

  Achteraf is dit aan het licht gekomen. Als ik echter op dat moment in deze periode zou hebben beweerd, dan was ik waarschijnlijk een zogenaamde complotter geweest. Daar heb je weer een complotter! Hoe wil je het namelijk bewijzen? Het zaakje is aan rollen gekomen door klokkenluider Chunghwa Picture Tubes uit Thailand. http://www.4-traders.com/CHUNG-HWA-PICTURE-TUBES-L-6495198/news/EU-imposes-record-$1-92-billion-cartel-fine-on-Philips-five-others-15575880/
  Als dit bedrijf dit niet had gedaan, was dit kartel ooit aan het licht gekomen? Ik vraag me het af. Ze zouden goed georganiseerd zijn geweest. En zijn een schoolvoorbeeld van een mondiale kartelvorming. Zie ook: http://www.managersonline.nl/beurs/18657/kartelboete-drukt-winst-philips.html  

  Het is dan ook niet voor niets de hoogste boete ooit die voor een kartel is opgelegd door de EU. En dit zijn zaken die aan het licht komen. Hoeveel komt er wel niet aan het licht?
   
  En je trouwens ook bijna nog even de Liborgate vergeten. Wat daar gebeurd is feitelijk ook te krankzinnig voor woorden. Zie hier een uitleg van deze fraude: http://www.mrwonkish.nl/wp-content/uploads/2012/07/libor.jpg?9d7bd4
   
  Als ik hier een theorie van had gemaakt over dit complot: zou men dit hebben geloofd?
   
  Dan de complottheorieën. De theorieën om gedrag te kunnen verklaren die onwaarschijnlijk zijn op basis van bijvoorbeeld het nieuws die via de MSM komt. Er zijn drie globale mogelijkheden: ze zijn waar, ze zijn niet of gedeeltelijk waar. Om aan te tonen of iets waar is, ben je concreet bewijs nodig. En laat een complot als een kartel juist als bedoeling hebben om de waarheid verborgen te houden. Het is dan ook zeer moeilijk om iets te bewijzen.
  En dan is de vraag: waarom zou je ook de moeite er voor willen doen om zoveel tijd en energie erin te steken dat het waar is?

  Wat ik wel weet dat er een publiek domein er een privaat domein. Wat er allemaal in het private domein gebeurd zullen belanghebbenden daar ook willen houden. Zie ook bovenstaand voorbeeld met een kartel. In het publieke domein wordt vaak alleen maar een gedeelte van de waarheid getoond wat het beste uitkomt en wat openbaar mag worden. Neem bijvoorbeeld zoiets als spindocters die er zijn om het nieuws te verdraaien het zogenaamde spinnen.

  Zoals met vaker in het leven is het niet zwart of wit te stellen dat alle complottheorieën niet waar zijn. Misschien je het beste wel spreken van een spectrum: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spectrum Een spectrum aan complottheorieën. De ene theorie zal dichterbij de waarheid liggen, dan de andere. Sommige zijn total onzin en andere bevatten waarschijnlijk zeker wel de waarheid.

  Persoonlijk denk ik dat je altijd kritisch moet blijven nadenken. Neem niet klakkeloos zaken aan. En dat verder als belangen steeds groter worden mensen tot steeds meer in staat zijn hun belangen te beschermen. Liborgate en deze kartelvorming van Phililps tonen dit wel aan.

      
              

  1. De hoax die ik bedoel met de titel is dat het afleidt van het werkelijke probleem. Hierachie is wat van nature gebeurt als mensen rollen gaan aannemen in sociaal contact. Daarbij onstaat een toplaag, en het is dan zen om daarbij van een waardeoordeel te onthouden. Ik ben het er ook niet eens met wat in de wereld allemaal gebeurt, maar als je de huidige elite zou ‘verwijderen’, wat komt er dan voor in de plaats? Het is maar hoe je het bekijkt, eigenlijk is de westerse maatschappij zo slecht nog niet, ik heb een volgend artikel in de voorbereiding staan met deze strekking.

   Ergens draait het om macht. Ik haal op het einde macht over je eigen leven aan, maar het is heel menselijk om macht op een andere manier te nastreven, met geld en invloed. Dat kan ik accepteren als de realiteit zijnde.

   1. Bedankt voor deze reactie. Ik ben het volledig eens met de strekking van het artikel en ook deze reactie. Het gaat er inderdaad om mensen te stimuleren eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een stuk bewustwoording te kweken en te zorgen dat mensen beseffen dat ze meer kunnen doen dat ze denken. Hier nog een interessant stuk over empowerment vanuit gezondheidsperspectief: http://www.gbkwaliteit.nl/index.cfm?act=esite.tonen&pagina=49#jusovpnitydj De definitie die ze hier hanteren is het volgende: Empowerment is het proces waardoor mensen meer invloed verwerven over beslissingen en acties die van invloed zijn op hun gezondheid. De kern van empowerment is het versterken van de capaciteiten om meer zeggenschap te verkrijgen over de eigen situatie en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

    Iedereen is immers uiteindelijk toch zelf verantwoordelijk voor zijn of haar leven. We leven zeker momenteel in mijn optiek in het westen in een tijdperk waarin het zogenaamde ‘Ego’ de samenleving die domineert en die ook wordt beklemd door angst. Dit is ook een goede voedingsbodem om tot de meest waanzinnige complottheorieën te komen.Mensen lijken soms de raarste dingen te verzinnen om maar houdvast te kunnen krijgen op deze wereld die ze maar niet begrijpen.

    Ik kan me dan zeker ook vinden in de conclusie dat iedereen zijn eigen wereld creeert. Zijn of haar eigen versie van de werkelijkheid of de realiteit. Het leven is toch een persoonlijke unieke ervaring.

    Met deze reactie snap ik ook beter wat er bedoelt wordt met hoax. Persoonlijk denk ik bij hoax aan het volgende: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoax

    Maar eigenlijk is de strekking van het artikel dat jij jezelf moet stoppen voor de gek te houden. Niet te trappen in broodjeaapverhalen of oplichterij van anderen, maar ook niet die van jezelf. Je eigen afleidende gedachten. Laat ik dus zeggen ruis in de ruimste vorm waardoor je niet je eigen verantwoordelijk neemt die je kunt nemen.

    Nu snap ik het ook beter. Alleen roept het woord hoax bij mij eigenlijk in eerste instantie een andere associatie op, dan wat eigenlijk de strekking van het artikel. Maar dat is mijn lezerservaring.

 11. Complottheorieen laten mensen geloven dat ze deel uitmaken van een select groepje wat in een kudde makke schapen de ware aard der dingen doorziet.

  Iets wat religies en sektes ook kunnen. :)
   

 12. Beste mensen, na alle reakties wederom nog eens gelezen te hebben, kom ik tot de conclusie dat we een beetje langs elkaar heen praten (discussiëren). In weze bedoelen vele het zelfde, alleen de verwoording is verschillend. Nu wil ik de wijsheid niet in pacht hebben, maar ik denk dat we het te diep zoeken, terwijl het antwoord aan de oppervlakte ligt. We hebben de laatste tijd veel over kapitaal en de daaraan gerelateerde macht gesproken. Hier uit werdt duidelijk, dat we van de werkelijkheid een schijn werkelijkheid hebben opgebouwd. Waarom doen we dit? M.i. uit het gevoel van onmacht. Ondanks dat er in de verschillende discussies hieromtrent ook handreikeningen aan geboden werden, pakken we dit eigenlijk niet op. Wat is daar de redenen van? We zitten als mensheid al te diep weggezakt in deze brainwashing gebeuren, dus onmacht, deze geeft het idee weer dat we hieraan niets kunnen veranderen en zo zakken we steeds verder weg. Daarom vermelde ik hier al eerder, kijk naar je eigen ik en ga daar als individu mee aan de gang, niet als gemeenschap, maar laat zien dat je geest boven dit soort zaken kan staan. Dan volgen de schapen vanzelf de dam over. Tot slot: Hoax/nep-bedrog is het vervolg naar conspiration/samenzwering en omgekeerd. Mvg Paul. :-( 

 13. Er zijn maar twee soorten samenzweringen: goeie of slechte.
  De goeie worden nooit ontdekt. De slechte worden wel ontdekt en zijn waarschijnlijk maar het zichtbare puntje van een enorme onderwaterijsberg. Maar misschien zijn de openbaar gemaakte deels bedoeld om de echte samenzweringen te verdoezelen en het publiek op een dwaalspoor te brengen of af te leiden.;-)

 14. Ten eerste; wat is een samenzwering? Het Engelse woord “conspiracy” komt van het Latijnse woord conspirare, wat letterlijk “samen ademen” betekent, zoals meerdere personen in een ruimte. Geleidelijk is hieruit voortgekomen dat deze personen dat deden om hun gesprekken geheim te houden. Dit is alles wat een conspiracy dan ook betekent in letterlijke zin. Dit betekent dat er iedere dag sprake is van miljoenen “conspiracies”, tussen geheime geliefden tot prijsafspraken tussen “concurrenten” zoals telefoonaanbieders, energiemaatschappijen, banken (zoals het recente LIBOR-schandaal, wat gigantisch is) etc. Zijn er dus “conspiracies” in deze wereld? Ja, per definitie.

  Ten tweede; Waar het natuurlijk om gaat is of er conspiracies zijn die zo groot zijn dat ze het leven van (de meeste) mensen beïnvloeden op een wezenlijke wijze. We weten allemaal (als het goed is) dat de elite jaarlijks samenkomt op bv. Bilderbergbijeenkomsten, waar ook persmensen komen (FT, NYT) die moeten beloven dat ze hiervan geen verslag zullen doen. Afgelopen zomer waren o.a. Rutte en Pechtold er. Wat wordt er besproken op deze bijeenkomsten dat zo geheim is dat het publiek hier niets van mag weten? In ieder geval is hier sprake van een conspiracy; immers diverse leden van de elite komen samen en spreken met elkaar in het geheim. Dit zijn stuk voor stuk personen die zeer machtig, rijk en/of invloedrijk zijn, dus de kans is groot dat ze dingen bespreken die een impact zullen hebben op het leven van iedereen.
  Ten derde; beheersen en controleren zij alles? Nee, natuurlijk niet, over dingen zoals natuurrampen of demografische ontwikkelingen (nog) niet (HAARP schijnt overigens het weer te kunnen beïnvloeden en het vogelgriepvirus kwam niet uit de lucht vallen). Zijn het aliens, afstammelingen daarvan of shapeshifters/reptielen? In ieder geval nog niet te bewijzen, maar eigenlijk helemaal niet zo interessant, afgezien van het feit dat dit voor de meeste mensen zo belachelijk lijkt, dat ze meteen afhaken bij het onderwerp conspiracies. Als de elite wel ergens meester in is dan is het wel in het manipuleren van de massa’s met disinfo, spin en halve waarheden, halve leugens (lees eens over Edward Bernays, godfather van de PR). En ja, ze hebben de massa media in handen, dus dat is wel gemakkelijk. Aan de ene kant willen ze ons de indruk geven dat ze alles controleren, aan de andere kant dat er helemaal niets waar is van de hele conspiracy theorieën.  In ieder geval is het mij duidelijk dat ze door middel van de concentratie van bezit van banken (o.a. de Fed, centrale bank van de VS), farmaceutische en energie-bedrijven, de media etc. zeer veel macht hebben, die ze niet inzetten om ons een fijn leven te geven.

  “The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he didn’t exist” –Charles Pierre Baudelaire

  1. Angst is een voedingsbodem voor verontwaardiging en geweld, conspiracies voor  verontwaardiging en angst. Ons werd van oudsher al ingepeperd dat we met de hele kluit belazerd werden. Niets nieuws onder de zon, ook vandaag de dag niet. Vroeger konden ze de romeinen de schuld geven, nu iedereen en alles wat maar boven komt drijven uit de beerputten van de maatschappij. Op de vraag waarom doen ze dat, kun je geheid antwoorden dat dat komt omdat mensen zo zijn. Lang niet allemaal natuurlijk, het kan generaties overslaan in een familie, maar op zekere dag wordt er weer een geboren. Het wisselt ook steeds van families, ieder krijgt z’n deel. Als we vandaag al die boeven (dus ook de boze witteboorden kliek) konden opsluiten voor het leven, hebben we de nieuwe lichting lichters over twintig jaar weer voor onze neus staan. Die hebben hun lesje ondertussen uit de geschiedenis dan wel geleerd zou je zeggen. Ik geloof er niets van, ze worden gewoon een stuk geraffineerder. Met geweld los je dus uiteindelijk niets op, gewoon beter opletten wie zich misdragen en daar één voor één maatregelen tegen treffen. Zoiets werkt veel beter dan in één keer de hele maatschappij op het verkeerde been krijgen, omdat men onrecht pleegde. Daarmee wil ik dus ook zeggen, de vonk zit zo in het kruidvat tijdens een crisis. 

 15. Het kan dus zijn, dat als je in complottheoriën gelooft, je te maken krijgt met een psychiater. Die schrijft je dan èèn van de vele middelen voor, om te proberen. De kans dat het niet goed werkt of zelfs averechts werkt is groot (“ieder reageert verschillend”) en dat je dus door die medicatie  pas echt een probleem hebt. Om dat weer te bestrijden wordt je ingesteld op andere medicatie, om de gevolgen te bestrijden van die eerder verkregen medicatie. Dan heb ik het nog niet over bijwerkingen, te bestrijden door…andere medicijnen, en om die bijwerkingen is onder controle staan van een psychiater noodzakelijk (werkgelegenheid) of ernstige of zelfs onomkeerbare bijwerkingen. Zie link 8 dec. 20.16. In nu volgende link de miljoenenbussiness van de psychofarma.  http://www.youtube.com/watch?v=8zNRdevV6mQ  Eenmaal een ‘ziekteverleden’, ben je nog niet zo gauw van die ‘hulpverleners’ en instanties af, terwijl ze overwegend averechts werken.. (negatieve spiraal, tenzij je ervoor vecht hier uit te komen of hier nooit in te belanden.) 

 16. Niks nieuws onder de zon idd. Mijn oma zei voor de oorlog vaak dat Colijn half indie ( indonesie)  in zijn bezit had en dat onafhankelijkheid dus niet aan de orde zou komen. Voor de oorlog was dit onderwerp taboe en kon je in grote problemen brengen. Achteraf gezien had Colijn idd grote belangen in indie. 
   

 17.  
  Als ik deze discussie zo eens overlees, dan vraag ik me af waarover het nou eigenlijk in essentie gaat. Naar mijn inzicht is de kern van deze gedachtewisseling:

  Worden wij wel of niet gemanipuleerd door een machtselite?

  Om iemand te kunnen manipuleren, is het noodzakelijk dat de gemanipuleerde niet doorheeft dat hij gemanipuleerd wordt. Pas dan zal hij op de, door de manipulator gewenste manier, gaan handelen. Heimelijkheid is dus een noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle manipulatie.
   
  Wanneer we het erover eens zijn dat we wel gemanipuleerd worden door mensen met macht, dan is het dus onvermijdelijk dat er sprake is van heimelijkheid. Een groep machtige mensen die heimelijke afspraken maakt om anderen te kunnen manipuleren, is eigenlijk de definitie van een samenzwering (hoewel ik dat woord, vanwege de negatieve landing ervan eigenlijk nooit gebruik).

  Een groep mensen die manipuleert is dus een samenzwering. De werkelijke vraag is dan dus: worden we wel of niet gemanipuleerd?

  Het doel van manipulatie is: anderen laten handelen op de manier die de manipulator wil. en dat werkt alleen wanneer de gemanipuleerde, de manipulator gelooft. En het vermogen om anderen te laten doen wat jij wil, is de definitie van macht.

  Macht verkrijg je dus niet door zelf iets te doen, maar door anderen dingen te laten geloven. En vanuit dat geloven, gaan mensen handelen. Macht verkrijg je dus uitsluitend door mensen dingen te laten geloven. en dat is ook het enige dat succesvolle machthebbers doen. Ze laten ons die dingen geloven die ons aanzetten tot handelen op de manier die de machthebber wil.

  Daarvoor is manipulatie noodzakelijk, en zodra er sprake is van meer dan één machthebber (een clubje machtigen dus), moeten er afspraken gemaakt worden om heimelijk te kunnen manipuleren. En dat is samenzweren. Een machtselite kan simpelweg niet tot staan komen zonder samenzwering.

  Dat werkt natuurlijk alleen maar als die machtelite het voor elkaar krijgt om onze gedachten te beïnvloeden of bepalen. En dat lukt alleen als wij (het gemanipuleerde volk) onze gedachtegang baseren op geloven.

  De menselijke gedachten kunnen op twee manieren tot stand komen: door geloven, of door waarnemen. Anders gezegd: door het overnemen van een gedachte van een ander, of door het vormen van een eigen gedachte op basis van hetgeen we waarnemen.

  Wanneer we onze gedachten hoofdzakelijk baseren op geloven, dan zijn we een speelbaal van iedereen die het voor elkaar krijgt om geloofwaardig te zijn.
   
  Maar geloven staat in geen enkele relatie tot waarheid. Ik kan iets geloven, jij niet, de buurman wel, en de overbuurman weer niet. Iets al of niet geloven zegt niets over het al of niet waar zijn ervan.

  Waarheid maakt  dus immuun voor manipulatie. Iemand die de waarheid ergens over kent, is niet meer te manipuleren met onwaarheden. Willen we dus niet meer (of in ieder geval minder) gemanipuleerd worden, dan zit er niks anders op dan te stoppen met geloven, en onze gedachten voortaan te baseren op onze eigen waarneming.

  Het heeft dus geen enkele zin om complottheorieën al of niet te geloven. Het zegt werkelijk helemaal niets over het al of niet bestaan van complotten.

   
   
   

  1. Pieter, ik heb moeite met je gebruik van sommige termen, zoals ik ook bij het andere artikel aangeef.

   “Om iemand te kunnen manipuleren, is het noodzakelijk dat de gemanipuleerde niet doorheeft dat hij gemanipuleerd wordt. Pas dan zal hij op de, door de manipulator gewenste manier, gaan handelen”
   Wat bedoel je met ‘doorhebben’? Ik zie geen NOODZAKELIJK verband (wel een mogelijk verband) tussen manipulatie en doorhebben. Als mijn baas vraagt om iets te doen, kan ik best doorhebben dat hij dat vraagt om winst te maken voor het bedrijf, ook al zie ik niks van die winst terug, toch?

   Ikzelf hanteer een ander gebruik van de term ‘manipuleren’. Voor mij is iets al manipuleren als iemand aangezet wordt tot handelen. Als ik een vriend vraag het raam dicht te doen, is dat naar mijn idee al manipulatie. Als ik smerige longen op een pakje sigaretten zie en daardoor minder ga roken, is dat naar mijn idee manipulatie (of het ook werkt is een andere vraag ;) ).

   “Wanneer we het erover eens zijn dat we wel gemanipuleerd worden door mensen met macht, dan is het dus onvermijdelijk dat er sprake is van heimelijkheid.”
   Dit volgt uit jouw gebruik van de term, ja… niet uit mijn gebruik.

   “Macht verkrijg je dus uitsluitend door mensen dingen te laten geloven. en dat is ook het enige dat succesvolle machthebbers doen.”
   Wat is de functie van het woord ‘enige’ hier? Het is naar mijn idee holle retoriek. Bovendien heb je hier ‘succesvol’ naar mijn idee nog niet aangetoond.

   “Een machtselite kan simpelweg niet tot staan komen zonder samenzwering.”
   Teamsport ook niet, volgens je gebruik van de termen. Je lijkt te leunen op de negatieve connotatie van bepaalde woorden, maar je zegt eerder dat je het woord ‘samenzwering’ om die reden eigenlijk nooit gebruikt. Zie jij het als iets neutraals?

   “Iets al of niet geloven zegt niets over het al of niet waar zijn ervan.”
   Klopt.

   “Waarheid maakt  dus immuun voor manipulatie.”
   Klopt niet. Of: volgt niet. Je zult hier toch echt een notie moeten geven van wat jij onder waarheid verstaat. Je lijkt hier te willen filosoferen, maar dan is het wel handig om je termen toe te lichten, consequent te gebruiken, en je argument logisch op te bouwen. Dat schort mijns inziens aan je verhaal. Hoe kun je de waarheid ergens over kennen zonder ergens in te geloven? Of: kunnen we de waarheid überhaupt kennen? Bestaat er wel zoiets als DE waarheid?

   Als laatste nog een vraagteken of het wel zo verstandig is op je eigen waarneming te vertrouwen.

   Met je conclusie ben ik het overigens helemaal eens.

 18. Beste Niek,

  Vooruit, een paar definities eerst, zoadat we weten wat we bedoelen.

  Manipuleren betekent letterlijk: naar je hand zetten. Wanneer mensen uit zichzelf de dingen zouden doen die de manipulator wil dat ze doen, dan is manipuleren overbodig. Manipuleren is dus alleen zinvol als de ander uit zichzelf NIET wil handelen zoals de manipulator wil. 

  Wanneer je een ander vriendlijk vraagt iets te doen, dan is dat geen manipulatie omdat de ander dan vrij is om op basis van zijn eigen gedachte te overwegen of hij aan het verzoek gehoor wil geven of niet.

  Smerige longen op een pakje sigaretten is daarmee wel manipulatie. De strategie van het plaatsen van die foto’s, gaat ervan uit dat mensen zonder die foto’s geen gehoor zullen geven aan de wens van de manipulator, namelijk dat ze niet (of minder) roken. Daarvoor moet je mensen dus laten geloven dat ze net zulke longen zullen krijgen als op de foto, als ze toch roken. Zodra de roker weet dat dit niet het geval is, dan is hij ongevoelig voor de manipulatie.

  Een succesvol machthebber, is in mijn definitie iemand die werkelijk macht vergaard heeft. En dus het vermogen heeft om mensen dingen te laten doen die HIJ wil. Die definitie lijkt me nogal voor de hand liggen overigens.

  Het enige (met met ‘enige’ bedoel ik gewoon…enige) dat daarvoor nodig is, is dat de machthebber mensen dingen laat geloven. Als ik vandaag een bordje op mijn borst speld met daarop: ‘Pieter Stuurman – Machthebber’ dan heb ik nog geen enkele macht. Pas waneer mensen geloven dat ik wekelijk machthebber ben, zal ik macht hebben.

  Ik heb het niet over negatief, noch over positief. Ik heb het niet over goed of slecht. Ik heb het over het al of niet bestaan van complotten. Of ze goed of slecht zijn (negatief of positief) doet daarvoor niet terzake.

  Waarheid is in mijn definitie: dat wat IS en dat IS zoals het IS. Als je weet hoe en wat iets waarlijk is, dan ben je immuun voor leugens erover. Hoe en wat iets waarlijk is, is aleeen te leren kennen door dat ding waar te nemen.

  In waarheid kun je dus niet geloven. Waarheid kun je uitsluitend kennen of onderkennen. Ergens in geloven verhindert het kennen van de waarheid ergens over. Geloof in iets is gebaseerd op een aanname, en daarmee niet op waarneming. Of je al of niet iets gelooft zegt helemaal niets over of het waar is of niet.

  Als het niet verstandig is om op je eigen waarneming te vertrouwen, op wiens waarneming dan wel?  

     

     

      

  1. “Ik heb het niet over negatief, noch over positief. Ik heb het niet over goed of slecht. Ik heb het over het al of niet bestaan van complotten. Of ze goed of slecht zijn (negatief of positief) doet daarvoor niet terzake.”
   Het woord ‘complot’ komt in je vorige bericht in dit topic alleen voor in de conclusie, en je vraagstelling was anders geformuleerd. Excuus dat ik het niet zo heb begrepen, het is naar mijn idee een belangrijk gegeven dat we het niet over de waarde (van het bestaan) van complotten hebben.

   Als ik het goed begrijp is je antwoord op de vraag of complotten al dan niet bestaan: complotten bestaan; en complotten zijn onderlinge (geheime) afspraken tussen mensen met macht. Dus: onderlinge (geheime) afspraken tussen mensen met macht bestaan.

   Okay, daar kan ik het mee eens zijn. Lijkt me zeer plausibel. Over de uitwerking hiervan kunnen we beter bij het andere artikel (van jouw hand) verder discussiëren.

 19. Een van de beste films die ik ken, the Matrix, met een van de beste dialogen, legt het nog eens fijntjes uit…;
  Morpheus: “The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. But when you’re inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it.”
  “The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work… when you go to church… when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. “
  Neo: “What truth?”

  Morpheus: “That you are a slave, Neo. Like everyone else you were born into bondage. Into a prison that you cannot taste or see or touch. A prison for your mind.” 

  Nog een paar geweldige uitspraken van Gandhi;
  “Truth is by nature self-evident. As soon as you remove the cobwebs of ignorance that surround it, it shines clear.”

  “The moment the slave resolves that he will no longer be a slave, his fetters fall. Freedom and slavery are mental states.”

   

 20. Nog wel een mooi stukje 

  Ex economic hitman John Perkins o.a. over samenzweringen: 

  “Sommige wijten onze huidige problemen aan een georganiseerde samenzwering. Ik wou dat het zo eenvoudig was. Leden van een samenzwering kunnen opgespoord en voor het gerecht gebracht worden. Dit systeem wordt echter gevoed door iets wat veel gevaarlijker is dan een complot. De drijvende kracht erachter is niet een kleine groep mensen, maar een concept dat inmiddels aanvaard is als een evangelie: het idee dat alle economische groei goed is, en dat hoe groter de groei is, hoe meer mensen ervan zullen profiteren. Daarnaast heeft dit geloof als consequentie dat men vindt dat de mensen die uitblinken in het opstoken van de vuren van de economische groei verheerlijkt en beloond dienen te worden, terwijl degenen die zijn geboren in verre landen uitgebuit mogen worden. 

  Dit is uiteraard een onjuist concept. We weten dat economische groei in veel landen slechts ten goede komt aan een klein deel van de bevolking en vaak zelfs tot toenemende armoede en ellende leidt voor de meerderheid. Dit effect wordt versterkt door het daarmee samenhangende geloof dat de topmensen in het bedrijfsleven die dit systeem sturen een speciale status verdienen. Dit geloof is de wortel van veel van onze huidige problemen en is wellicht ook de reden waarom het op dit moment wemelt van de complottheorieën. 

  Wanneer mannen en vrouwen worden beloond voor hebzucht, wordt hebzucht een drijfveer die corrumpeert. Wanneer we de ongebreidelde consumptie van de hulpbronnen in de wereld nagenoeg gelijkstellen aan het werk van een heilige, wanneer we onze kinderen leren mensen na te volgen die een onevenwichtig leven leiden, en wanneer we grote delen van de bevolking beschouwen als dienstpersoneel van een kleine elite, vragen we om problemen. 

  In hun drang om hun mondiale rijk uit te breiden wenden ondernemingen, banken en regeringen (gezamenlijk de corporatocratie) hun financiële en politieke macht aan om ervoor te zorgen dat onze scholen, bedrijven en media dit onjuiste concept en de consequentie ervan steunen. Ze hebben ons tot een punt gebracht waarop onze mondiale cultuur veranderd is in een monsterlijke machine die behoefte heeft aan exponentieel stijgende hoeveelheden brandstof en onderhoud, en wel in die mate dat deze machine uiteindelijk alles zal opslokken en dan geen andere keus meer zal hebben dan zichzelf te verslinden. 

  De corporatocratie vormt geen samenzwering, maar de leden ervan hebben wel gemeenschappelijke waarden en doeleinden. Een van de belangrijkste functies van deze corporatocratie is het systeem in stand te houden en voortdurend uit te breiden en te versterken. De levens van degenen die ‘het maken’ en hun parafernalia – hun villa’s, jachten en privé-jets – worden voorgesteld als inspirerende modellen die ons ertoe moeten aanzetten om almaar meer te consumeren. Elke gelegenheid wordt aangegrepen om ons ervan te overtuigen dat dingen kopen onze burgerplicht is, dat het plunderen van de aarde goed is voor de economie en derhalve onze hogere belangen dient. Mensen zoals ik krijgen waanzinnig hoge salarissen betaald om de bevelen van het systeem uit te voeren. Als het ons niet lukt, komt een kwaadaardiger soort huurmoordenaar, de jakhals, in actie. En als de jakhals tekortschiet, krijgt het leger opdracht de klus te klaren.” 

  Het citaat is uit zijn boek: “Bekentenissen van een economische huurmoordenaar”. 

  Voor mij vinden de machtselites samenzweringstheorieën prachtig en ze passen ook helemaal in hun concept: ze voeden de illusie bij de mensen, dat deze machtselites oppermachtig zijn en voeden ook de angst bij veel mensen. En angstige mensen zijn nu eenmaal gemakkelijk te manipuleren. Het werkt zelfs nog beter dan bruut geweld, want dan komen mensen meestal in verzet. Als je de angst van mensen voedt niet. Bange mensen houden zich gedeisd. Dat wisten machthebbers binnen religies vroeger al. En het werkt nog steeds.  

   1. Andre, dat heb je goed verwoord. Als je namelijk zonder angst deze wereld ingaat, ben je dus ook niet alert en is je overlevings kans een stuk kleiner geworden. De angst is dat gene wat de mens en het overige levendmechanisme scherp houd op gevaar, gezien in al zijn diversiteit. En hoe vreemd het ook mogen klinken, het schept ook fysieke en geestelijke kracht om op het gevaar af te gaan. Mvg Paul.  :-( 
     

  1. De TV biedt een enorme varieteit aan content. Ook genoeg maatschappijkritisch materiaal te zien, dus ik ben het niet eens met dat plaatje. Tv schotelt informatie voor, wegzappen kan, maar meestal blijf je op een bepaald kanaal hangen. Op internet is een persoon veel selectiever bezig, en bepaal je zelf welke informatie tot je neemt of waar je vandaan haalt. Naast verdiepend, kan het ook vernauwend werken (‘selectieve informatie voorziening’, het werkt beide kanten op).

   1. Paranoide personen nemen slechts die informatie op die strekt met hun wereldbeeld.
    Een grappig voorbeeld:
    Het feit dat ik paranoide ben, betekent nog niet dat ik niet achtervolgt wordt.
    Uit die uitspraak volgde later:
    Een schizofreen is nooit alleen. :)
    Ik heb gruwelijk de pest aan alsmaar negatieve berichtgeving over de maatschappij en complottheoriën, omdat ik de beschreven gebeurtenissen in de zin van hun betekenis, gemakkelijk kan wegstrepen tegenover de positieve berichten. Tegenover negatieve reacties en akties, staan exact net zoveel positieve. Yin Yang verhoudingen dus. Mensen voor onnozel uitmaken, omdat ze genieten van de waarachtige kunst, gepresenteerd in programma’s als de Voice of Holland, is een gebrek aan inzicht in de menselijke behoefte. Ik persoonlijk heb genoten van de herhaling die vanavond gepresenteerd werd en heb menig traantje weggepinkt om het overduidelijke geluk van Leona. Mensen die genieten van de vervulling, van de behoefte aan andermans geluk, zijn niet naief omdat ze achter de tv zitten, mensen die ze veroordelen omdat ze die behoefte aan geluk willen delen hebben juist een tekortkoming. Ik deel jouw inzichten voor 100% Tui.
     
     

Laat een reactie achter