Occupy de banken

Sinds in 2008 de crisis uitbrak is het in Amerika,  Europa en in Nederland voor de gewone man zienderogen hard achteruitgegaan. Hogere werkloosheid, meer mensen naar de voedselbanken, studeren en de zorg worden duurder en duurder, en ga zo nog maar even door. De veroorzakers van de crisis, de banken, zijn tot nu toe niet aangepakt.

Sterker nog: ze zijn grof gefinancierd met publiek geld, krijgen nog steeds enorme bonussen en verschillende politici van het vorige kabinet verdienen nu zelf een veelvoud van de Balkenende norm bij hun nieuwe werkgevers in de financiële sector, we noemen een Gerrit Zalm (VVD), Wouter Bos (PvdA) en paradoxaal genoeg Jan Peter Balkenende (CDA) zelf.

Een schematische weergave van het huidige controlesysteem. Via de werking van rente betaald het hele volk ongevraagd mee aan het huidige systeem.

Inmiddels is het volk snel wakker aan het worden en begrijpen telkens meer mensen dat ze stelselmatig het slachtoffer zijn van een bizar werkend financieel systeem wat door een kleine elite misbruikt wordt voor eigen gewin. Zij lijken vooral hun eigen voortbestaan en niet dat van de gehele bevolking het belangrijkste te vinden.
Telkens meer mensen zijn zichzelf gaan verdiepen in hoe ons financiële systeem eigenlijk werkt  en net als ik zijn er veel mensen in Nederland die ontzettend geschrokken zijn van hoe het huidige systeem eigenlijk werkt. Een paar hoofdpunten van kritiek.

Private banken hebben het recht op geldcreatie in ons huidige economische systeem.
Private banken hebben het recht op geldcreatie in de vorm van schulden. Hierbij mogen ze elke Euro 10 tot 33 tot oneindig keer aan verschillende mensen uitlenen afhankelijk van de reserve eisen (of het gebrek aan die eisen). Ze mogen over al deze uitstaande leningen rente vragen en dat levert een pracht van een bedrijfsmodel op. Zo komt het dat een persoon die een hypotheek afsluit over 30 jaar eigenlijk twee huizen aflost. Eentje voor de werkelijke koopprijs, de andere puur aan rentekosten aan de banken. Als we kijken naar de tegenprestatie die de bank hiervoor levert, een contract opstellen en de schuld intypen op de bankrekening van de persoon, dan is dit op zijn minst een zeer dure dienst te noemen.  Als je het in een ander licht bekijkt grenst het aan morele oplichting en fraude.  Zeker als we in ogenschouw nemen dat als de persoon de rente op de aflossingen niet kan betalen de bank het huis in handen krijgt. En mochten andersom de banken failliet gaan, dan worden ze gered met belastinggeld. Winsten worden dus consequent geprivatiseerd in hoge salarissen en bonussen terwijl als het misgaat de gemeenschap op mag draaien voor de kosten, die bizar genoeg vervolgens ook nog eens extra rente moeten betalen aan dezelfde banken die ze gered hebben omdat de staatsschuld is toegenomen… Door dit mechanisme winnen de banken altijd en zo is het mogelijk geweest dat  147 bedrijven 40% van de totale rijkdom van de wereld in hebben weten te krijgen (originele onderzoek). Als we de top 20 van deze bedrijven bekijken zien we dat dit bijna uitsluitend private bedrijven zijn die het recht hebben om geld te creëren.

Centrale banken staan onder controle van private bankiers en niet van overheden of het volk.
Zowel de nationale centrale banken van landen als de Europese Centrale Bank ECB staan onder controle van de financiële elite en het is juridisch gezien niet toegestaan voor overheden om grote invloed uit te oefenen op deze centrale banken. Centrale banken hebben een enorme macht over de bankensector in een gebied omdat zij grotendeels de hoeveelheid geld in circulatie van de gebruikte muntsoort kunnen bepalen door rentestanden en regels voor kasreserves van banken te bepalen. Dat de ECB wordt geleid door alleen maar private bankiers en momenteel wordt voorgezeten door een bankier met directe banden op het hoogste niveau met Goldman Sachs laat pijnlijk zien dat het de private bankiers zijn die de macht in handen hebben in Europa en niet de politici. Iedereen die de oscarwinnende documentaire van 2010 Inside Job heeft gezien, weet dat Goldman Sachs geen kans ongemoeid laat om winsten te behalen over de ruggen van burgers, ongeacht de ellende die dit bij deze mensen veroorzaakt. En nu zijn momenteel precies dit soort mensen die onze politici weten wijs te maken dat de politici de banken moeten redden inplaats van het voortbestaan van de eigen bevolking in het land voorop te stellen. Sterker nog de macht van deze groep bankiers is zo groot dat ze zowel in Griekenland als in Italië de premier vervangen hebben door mensen uit hun eigen vriendenclub waarbij alle democratische processen zijn opgeschort.

De media is in handen van de rijkste mensen in Europa en niet "van en voor de gewone man".

Mainstream media in Nederland in handen van de corporacracy, niet in handen van het volk.
Mainstream media in Nederland zijn, buiten de publieke netten, inmiddels buitengewoon geconcentreerd en in handen van private partijen.  Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) wat verreweg het grootste aantal persberichten publiceert in Nederland waar veel dagbladen maar ook de journaals hun informatie vandaan halen, NU.nl en een grote meerderheid van de tijdschriften in Nederland zijn allemaal in handen van of sterk gelieerd met dezelfde private mediagroep Sanoma als je kijkt welke bedrijven uiteindelijk welke in bezit hebben. Hoe kan een pers vrij zijn als ze in handen zijn van private personen? Zeker als ze onderdeel zijn van een groot bedrijf waarbij winst maken dus altijd priorteit 1 zal zijn?  Inderdaad dat gaat niet. Er zijn dan ook telkens meer mensen die doorhebben dat de media in Nederland volledig gekleurd verslag geeft en dat de belangen van financiële grootmachten een enorme invloed hebben op wat er wel en niet in het nieuws verschijnt. Het beste voorbeeld hiervan is wellicht dat er nog nooit een mainstream media dagblad of nieuwsuitzendig is geweest die grootschalig aandacht heeft besteed aan de jaarlijkse Bilderbergconferenties die nota bene mede is opgezet door prins Bernard en waar ook onze koningin Beatrix lange tijd de voorzitster van is geweest. Even los van de discussie wat mensen vinden van deze groep is het natuurlijk te absurd voor worden dat een groep waar zulke machtige en belangrijke spelers bijeen komen dit kunnen doen zonder dat er ook maar één mainstream media outlet is die hier verslag van doet terwijl verschillende hoofdredacteuren van grote landelijke kranten in het verleden zelf aanwezig zijn geweest op deze conferenties…

Mensen snappen werking van rente niet.
Als laatste kritiekpunt is het vreemd dat nog zo weinig mensen waaronder ook politici bekend zijn met wat rente eigenlijk doet in een economisch systeem. Wat ergens niet zo raar is als dit soort belangrijke mechanismen als geldcreatie en rente nergens op scholen worden behandeld… Uit onderzoek blijkt dat het systeem van rente continue voor een verschuiving van rijkdom zorgt van de armste 80% van de bevolking naar de rijkste 10% van de bevolking. De overige 10% betaalt en ontvangt ongeveer evenveel rente tijdens het leven. In Nederland betaalt de gemiddelde inwoner van baby tot bejaarde jaarlijks in totaal 7125 euro aan rentelasten. Dit komt neer op rond de 20 euro per dag. De 80% van de armste Nederlanders betalen dus dagelijks 20 euro aan de rijkste 10% die hiermee 160 euro per dag verdienen. Rente is het mechanisme waarmee het hele volk ongevraagd de elite financieel ondersteunt. Daarnaast zorgt rente in een geldsysteem voor een continue gebrek aan geld waardoor competitie, uitbuiting van mensen en van de natuur uitgelokt worden. Kortom, allemaal zeer onwenselijke gevolgen van één simpel mechanisme.

Het volk neemt het heft in eigen handen, occupy de banken.
Het is dan ook niet zo vreemd dat afgelopen weekend de eerste burgeracties zijn genomen door de ING bank te occupy’en. Hieronder twee verklaringen van de initiafnemers zelf die toelichten dat ze dit volledig vreedzaam doen en duidelijk de motieven van de acties uitleggen. De kans dat u dit op de journaals, Dit was het Nieuw of Pauw en Witteman zult zien is helaas zeer beperkt. Merk ook op dat dit allemaal jonge fatsoenlijke mensen zijn die heel duidelijk weten te verwoorden wat ze willen en wat er in Nederland verbeterd zou moeten worden.


Het lijkt erop dat de private bankensector en omringende financiële diensten  een dusdanige macht via de politiek en media hebben weten te vergaren dat ze zichzelf in een soort bubbel van onschendbaarheid wanen. Helaas voor hun zou dit weleens minder het geval kunnen zijn dan zij denken. Een oproep aan alle visionaire mensen in Nederland om zichzelf te verdiepen in deze systemen en zelf na te denken over oplossingen, die uiteraard zeer welkom zijn hier in de reacties.

Meer informatie op:
-) 99% heeft geen idee hoe het huidige economische systeem werkt
-) Ex-investeringsbankier legt bizarre werking banksysteem uit
-) 3 praktische oplossingen voor meer economische veerkracht
-) Update het economische systeem! 

18 gedachten over “Occupy de banken”

 1. Ja, wat te doen?

  Veel mensen hebben niet het intellectuele vermogen om het financiële systeem en daarmee de geldcreatieregels überhaupt te begrijpen. Hier zul je over moeten voorlichten, wat je qua inhoud steeds moet checken of ‘Jan met de pet’ het begrijpt. Met een duidelijk en begrijpelijk verhaal kun je in ieder geval de groep mensen bereiken die het überhaupt interesseert waar hun belastinggeld precies naar toe gaat en waar hun banen blijven.

  Begrijp goed: je moet wel het vermogen – de hardware/het brein – hebben om wat dan ook überhaupt te kunnen begrijpen en er zelf iets aan te doen. Veel mensen hebben dat niet.

  De mensen die het niet interesseert zullen op een gegeven moment wel in actie komen zodra hun primaire behoefte in gevaar komen, zoals nu in Griekenland gebeurt/dreigt te gebeuren. Dit is vaker voorgekomen in de geschiedenis en draait in het extreme geval uit op een burgeroorlog. Misschien is de occupy beweging daar wel een voorbeeld van.

  Het zou zo kunnen zijn dat de onvrede die mensen nu al hebben wordt afgereageerd op iets wat ze wel begrijpen, bijvoorbeeld de spanningen binnen een voetbalclub als Ajax. Dit kan nog verder uit de hand lopen wanneer mensen niets meer te verliezen hebben en een strafblad nog wel een extra aantekening kan hebben.

  Waar ik zelf met name in ben geïnteresseerd is de wetgeving, waardoor bijv. geldcreatie kan gebeuren. Als er iets aan de verhouding cash/schuld bij banken moet worden gedaan, dan moet je daar voor pleiten. Dit is een kwestie van de angel opzoeken, en die zonder te veel rotzooi uit de wesp verwijderen.

  Ik denk dat je altijd moet zorgen dat er een alternatief is voor welk onwerkbaar systeem dan ook. Ter illustratie: Iemand die doodziek is van zijn bestaande auto die alleen maar dure reparaties kost, waar alleen de dealer en monteurs beter van worden gaat ook kijken naar een andere auto en andere garage.

  We zijn blijkbaar nog steeds van INGs en de Euro afhankelijk. Dan denk ik: creëer een alternatieve munt/valuta en sla die op bij een nieuwe bank. Een ontwerp voor de ideale bank en valutasysteem is zo wie zo een leuke prijsvraag. Het gaat steeds om de vraag: hoe moet het dan wel? Ik ben er zelf oriënterend mee bezig, heel graag suggesties.

  1. Rednas: Ergens in februari/maart gaan we hier op Visionair.nl een wedstrijd houden met als thema ‘oplossingen’ (voor welk probleem dan ook). Jou idee van ‘ontwerp een nieuw systeem’ past hier ook prima in, dus als je zelf ideeën hebt vraag ik je die zeker in te sturen tegen die tijd :).

  1. Dag A. Helders,
   Alleen een beetje jammer dat de politiek zo goed als geen invloed heeft op de financiele sector. En dat wanneer je je verdiept in het onderwerp de kosten van oa politie inzet in het niet vallen bij de kosten voor het redden van deze verdervelijke corrupte sector.

 2. Ik zie behalve de paniekreacties van mensen op de zwaar overspannen huizenmarkt eigenlijk geen aanleiding tot meer.
  Heel deze zogenaamde crisis zat er al duidelijk aan te komen omdat de bulk van de niet geïnformeerde mensen huizen bleef kopen tegen veel te hoge prijzen.
  Mensen kopen huizen voor te veel geld en de verkopers/makelaars zijn de Linda de Mol in het koffertjes spel die de kopers nog effe lekker door laten draven.
  Niets mis mee maar veel mensen gokten er op dat simpele huizen goud zouden worden.
  Terecht dat dus half nederland nu de speculatie=gewoon gokken deksel op de neus krijgt.
  Speculeren is alleen lucratief als je je speculanten ook het geld terug kan vorderen.
  Banken gaan onderuit nu omdat de speculanten geen geld hebben(overwaarde op hun huis)en er dus simpelweg niets te halen valt.
  Het is te gek voor woorden dat laffe politiek binnen ons eigen land dit duidelijk alom bekend probleem maar bleef afschuiven.
  Nu komt de klap nog harder omdat ook Amerika en China om maar enkele regio’s te noemen tegen exact dezelfde hindernis kapot lopen.
  Ik geef de huizenmarkt in ons land als voorbeeld,er is natuurlijk nog een veel ruimere markt wereldwijd.
  Maar deze markt tak houdt wel een groot en essentieel deel van de werkende bevolking in een ijzeren houdgreep.

 3. Stef, heb jij het over die bankiers en hun slimme pyramidespelletje? Heb jij het artikel gelezen? Het is toch niet moeilijk te begrijpen? Of heb je het over de politici die keer op keer doen alsof ze met oplossingen komen en alle burgers daarmee permanent voorliegen? Zelf op scholen vermijd lesstof over economie bewust een aantal zeer belangrijke zaken die de kern van ALLE financiële problemen vormen: Namelijk de private banken die ons geld maken en de rente die ze er voor vragen. Hier heeft de politiek NIKS op te zeggen, en ze vermijden deze onderwerpen zeer bewust. Dat ze doen alsof ze voor ons werken terwijl de economen in de regering allen zeer verdienstelijke banen staan te wachten bij adviesbureaus e.d.?

  Wordt aub eens wakker! Het is toch van de zotte dat je mensen aanvalt die als een van de weinigen helden in dit land de moeite nemen om voor het belang van bijna iedereen in Nederland tegen het huidige systeem en de gepaard gaande corruptie hierbij? Wil jij je zo graag onderwerpen aan die bankiers die willens en wetens VELE miljoenen levens verwoesten?

  Vergeet niet dat de politiek en de regering al het geld ‘krijgen’ van dit kleine groepje bankiers. Deze bankiers hebben de absolute macht en bepalen het beleid.

  Ik hoop dat ik je wat heb kunnen leren over hoe het allemaal werkt. Je wordt bewust van de domme gehouden in dit land, terwijl de oplossing voor alle financiële problemen, voor alle bezuinigingen, voor alle staatsschulden, voor jouw verdwenen pensioenen, voor de uit de klauwen gelopen kosten voor zorg, in handbereik ligt. Alles is te herleiden uit het feit dat dat selecte groepje mensen geld kunnen maken uit niks (stukje papier) en daar rente over vragen. De overheid kan en mag (natuurlijk) geld zélf uitgeven, zonder rente ook nog eens. Waarom doen ze dan niets? Het is zo eenvoudig. Ze zijn allen niet onafhankelijk en vertegenwoordigen ons niet, maar die elite.

  Informeer je wat meer, in dit artikel staan een aantal interessante links. Accepteer dat je misleid bent, wordt wakker, en probeer het te veranderen. We kunnen dit, met zijn allen!

 4. Diverse Occupy bewegingen krijgen wel sympathie, maar zijn niet in staat om de 99% in beweging te krijgen. Daarvoor moet je perspectief bieden op resultaat. Wat kun je als 99 procenter op een haalbare manier doen om de macht van de 1% te breken, om ons corrupte systeem van banken, bedrijfsleven en politiek te doorbreken?? Kom met een overtuigende strategie, dan krijg je mensen mee.

 5. Met kletsen kom je er niet. Kijk de geschiedenisboekjes er maar op na.

  Revoluties hebben meestal een kop, romp en een staart.

  Alle drie zijn gewelddadig.

  De kop is meestal verbaal geweld van de overheid jegens haar burgers.
  Intimidatie, infiltratie, leugens, arrestatie en paniek.

  De romp is impulsief/explosief geweld van de burgers tegen de onderdrukker of onrechtvaardige overheid/corperaties.

  Waarbij de staart de afrekening na de revolutie is met de elite.

  Waarom is het aanzetten tot geweld strafbaar?
  De regerende macht zegt dat dat is, omdat anders burgers tegen burgers geweld gaan gebruiken.
  De waarheid is dat ze bang zijn voor hun eigen hachje.

 6. je blijft goed bezig Douwe!

  Al denk ik niet dat de bilderbergjes en consorten het ooit zo bewust bedacht hebben, maar meer dat het half bij toeval zo ontstaan is. Echter blijft het zo dat de banken geld kunnen creëren en rente kunnen vragen (bijna)zonder dat daar beperkingen aan zitten. Volgens mij is de enige weg uit dit systeem door… uit het systeem te gaan. Hoe meer mensen geen gebruik maken van de banken, hoe machtelozer de banken worden. Alleen is hierbij het grote probleem: hoe krijg je 90% van de bevolking zo ver dit te doen. Sterker nog, hoe krijg je 10% hiervan zover? en naar welk systeem moeten we dan? Uiteraard kan iedereen beginnen met zonnecellen aanschaffen en een eetbare tuin beginnen ;) maar hoe dan verder?

  1. Ja goede vraag, wellicht wat lets, en de Nederlandse overheid kan zelf weer de controle over geldcreatie terugnemen eventueel… Of gewoon helemaal een nieuw systeem voor het uitruilen van elkaars goederen diensten en tijd zodat de hele bankensector eruit geknipt kan worden of iig gedeeltelijk overbodiger wordt. :-)
   Maar goed, dat zijn slechts wat richtingen… oplossingen zijn zeer welkom. Ik ben al lang blij dat ik nu een beetje door heb hoe bizar het systeem momenteel eigenlijk in elkaar zit. :-)

 7. Tot nu toe heeft iedere revolutie geleid tot een nieuw regime dat vaak nog repressiever was.
  Sinds de landbouwrevolutie zo’n tienduizend jaar geleden hebben we enkel culturen gekend waarbij de elite zich verrijkte ten koste van de rest. Hetzij door slavernij, hetzij door verdekte uitbuiting die we nu kennen.
  Hiertegen vechten is prima, je kunt niet anders doen dan je mond openen, maar verwacht geen resultaat.
  Er is weinig reden om aan te nemen dat als in tienduizend jaar geen revolutie plaatsvindt die echt iets verandert dat nu wel zou lukken.

 8. Nog een opmerking over conferenties, zoals in de tekst genoemd; die zijn meestal voor genodigden/voor mensen die zich opgegeven hebben en die er ook een prijs voor moeten betalen. Denk aan entreegeld, uitgebreide voorzieningen, diners en overnachtingen. Meestal hebben conferenties een programma uitgestippeld en vinden verslaglegging achteraf niet nodig, omdat alles erin besloten ligt.

Laat een reactie achter