Als Nederland snel afrekent met de banken, komen we er wel weer bovenop, na een harde klap.

Toespraak van een eerlijke politicus (2): het goede nieuws

Is het het einde van de wereld? Je zou het zo denken als je de sombere commentaren in kranten, op televisie en op internet leest. Toch is de situatie aanmerkelijk minder hopeloos dan het lijkt. Als we enkele pijnlijke keuzes maken, zullen de gevolgen beperkt blijven tot een wat minder luxueus bestaan, maar zullen we niet de afgrond in tuimelen.

(vervolg van deel 1)

De wereld, beste kiezer, waarin we over enkele maanden leven zal er heel anders uitzien dan nu. Welke maatregelen mijn collega’s zullen nemen weet ik nog niet. In het verleden zijn ze consequent pijnlijke keuzes uit de weg gegaan. Ze hebben de zaak met pappen en nathouden proberen op te lossen. Het lijkt er nu op dat ze de crisis willen gebruiken om een al lang gekoesterde droom van de Europese elite – een Verenigde Staten van Europa – te scheppen, waarbij de nationale staten aan de leiband zullen lopen van Brussel. De gevolgen zullen zijn dat er elk jaar door Duitsland tweehonderd miljard euro, voor Nederland zal dat veertig miljard euro zijn,  opgehoest zal moeten worden voor de zuidelijke deelstaten.

Als Nederland snel afrekent met de banken, komen we er wel weer bovenop, na een harde klap.
Als Nederland snel afrekent met de banken, komen we er wel weer bovenop, na een harde klap.

Langzamerhand begint dit ook door te dringen tot mijn doorgaans niet bijster slimme collega’s in Nederland en Duitsland. Veertig miljard euro per jaar betekent dat de Nederlandse staat per jaar een vijfde deel minder uit kan geven dan nu. Stel je voor: uitkeringen een vijfde lager, een vijfde minder scholen en zorg. Het alternatief is nog erger: extra belastingen. In Duitsland zijn de gevolgen vergelijkbaar. De Duitsers hebben hier, zo blijkt uit berichten, weinig trek in en anders dan in Nederland is niet alleen de bevolking, maar ook grote delen van de elite fel tegenstander. Waarschijnlijk zullen de Duitsers dus uit de euro stappen en hun verlies nemen.Een andere mogelijkheid is dat de Europese Centrale Bank veel euro’s gaat drukken en hiermee schulden opkoopt. De laatste mogelijkheid, uiteraard de beste, maar helaas niet aantrekkelijk voor politici,  is dat er verder geen noodhulp meer wordt verstrekt en dat banken die er een rotzooi van maken omvallen. Het gevolg van al deze overige scenario’s zal echter zijn, dat er grote hoeveelheden ongedekte euro’s in omloop komen, zonder dat er rente over wordt betaald. Dus ontstaat er een enorme inflatie. Voor de Nederlandse hypotheekhouders die hun rente hebben vastgezet is dat erg prettig. Immers, hun schuld wordt snel minder waard. Voor spaarders en mensen met een pensioentje betekent het een ramp. Welk scenario ook zal worden gekozen, het is onvermijdelijk dat er zware inflatie zal optreden en pensioenen, die voornamelijk in zogenaamd “veilige” staatsleningen zijn belegd, veel minder waard worden.

Toch is er een lichtpuntje. Nederland blijft nog steeds Nederland, een vruchtbaar land met een mild klimaat, gunstig gelegen aan een rivierdelta. Onze infrastructuur is uitstekend. Hoewel het aftakelt, mede dankzij het wangedrag van veel van mijn collega’s, zijn we nog steeds een van de minder corrupte landen in de wereld. Onze bevolking is nog steeds redelijk spaarzaam en goed opgeleid. Inflatie kan deze winstpunten niet van ons wegnemen. Als Nederland zelf of in samenwerking met de Duitsers en Finnen uit de eurozone stapt, zal na een dramatische harde klap, onze economie weer overeind krabbelen. Want vergeet niet, de ontwikkeling van de techniek gaat door. Denk aan de overschakeling naar duurzame energiebronnen, nieuwe medische behandelingen, nanotechnologie. Dit zal een nieuwe industriële revolutie in gang zetten die net als eind negentiende eeuw, voor een nieuwe economische impuls zal zorgen. Als wij onze hulpbronnen tenminste niet verkwisten aan bankparasieten, maar deze investeren in deze veelbelovende nieuwe technologie.

Als burger kunt u ook een handje meehelpen. Verdiep u in deze nieuwe technieken en kijk hoe ze in uw bedrijfstak nuttig toegepast kunnen worden. of misschien op een heel andere, onverwachte manier. Draag bij aan de enorm sterke positieve kracht van uitvinders en pioniers die de mensheid hebben bevrijd uit een leven van honger en gebrek. Het werkelijke goud staat niet op de bank, maar zit in uw hoofd. U, niet ik, bent de hoop voor Nederland.

Ik dank u voor uw aandacht.

2 gedachten over “Toespraak van een eerlijke politicus (2): het goede nieuws”

 1. U bent mijn ideale kandidaat voor de SOPN. Ik hoop dat uw naam op 12 september in de lijst is opgenomen. Vrijdag 6 juli kunt u zich aanmelden in Soest. Ik zal daar zelf niet zijn. Ik pas op mijn kleinkinderen, maar u bent bij ons thuis van harte welkom voor een bakkie koffie.

 2.  
  Wat geniet ik weer van deze lezing!
  En jullie weten dat ik hem weer over sleur naar ons politieke forum.
   
  Maar ik verbeeld mij samen met miljoenen anderen wat kijk te hebben op de hier op dit forum doorgaans buiten beschouwing gelaten geestenwereld.
  Meneer Swaab, zag u hem ook op TV deze week?, heeft volgens mij helemaal geen weet van geesten, die denkt nog dat buiten de floddermassa in onze schedel er niks bestaat, omdat hij niks ziet. (redelijk simpele man, dunkt mij. Wat zal hij raar opkijken als hij zichzelf ooit buiten zijn lichaam, bijvoorbeeld op de operatietafel zal zien liggen opspringen van de stroomschokken)
   
  Die geestenwereld is veel machtiger dan wij veronderstellen, als we daar geen studie van maken. Die geestenwereld onderwerpt mensen. Dat kan zichtbaar uit de klauw lopen en op bezetenheid uitlopen, zo is vaak de praktijk.
  De vraag is of mensen hun bezetenheid wel zo bewust zijn. Ik geloof daar niet zo in, omdat ik het zelden waarneem. En wat ik niet waar kan nemen, daar heb ik überhaupt niet zo veel geloof in op mijn ouwe dag.
  (waarnemen is ook beduidend méér, ruimer dan zien hè?)
   
  Bezetenheid behoeft ook helemaal niet zo in zichtbaar krankjorum gedrag uit te lopen, zoals bij meneer Jagger en zo. Overigens verwonder ik mij er over hoe populair je daar mee kan worden.
  Snappen doe ik het uiteraard wel, omdat je als bewonderaar dan één van geest met hem bent.
  Die geestelijke invloed kan dus wereldwijd uitlopen.
   
  Die geestelijke eenheid kom ik ook tegen bij de krijtstreepbepakten met hun PC Hoofdstraat hoofden. Keurige mannen zijn het, maar voor mij te rot om dood te slaan, als u mij die toch welgemeende term wilt vergeven. Wie de documentaire ‘Goldman Sachs en de ondergang van Griekenland’ zag, zal dat mij ook niet zo erg kwalijk nemen, hoop ik.
  Heel het woord moraliteit bestaat niet in die kringen, laat staan dat moreel gedrag ook nog bespreekbaar zou kunnen worden verklaard!!
   
  De jonge topintelligente aldus moreel verkochten, krijgen daar de ruimte om zo’n 10 tot 15 jaar met slinkse ondoorgrondelijke formules honderden miljarden binnen te slepen, waar zij zichzelf dan ook met vele miljoenen per jaar mee mogen verrijken. (immers; wie appelen vaart, die appelen eet)
  Later werden ze dan aan de politiek over gedaan, om de regels en wetten daar te gaan souffleren.
   
  Binnen mijn geloofsgroep, (de christelijke) in ons Handboek, wordt de god die regeert over die ‘financiële markten’ Mammon genoemd. Het is dus voor ons een herkenbare geest, met een enorme macht, waar (onder voorbehoud) eigenlijk niet tegen op te boksen is.
   
  Nou heb ik ooit moeten oefenen in rechtzagen en vlakvijlen, terwijl jullie de Griekse godenleer op het VWO werd bijgebracht. Ook worden die goden niet in onze kerk aanbeden, wat hun bestaan uiteraard niet weerlegt of er op in korting kan worden gebracht.
  Wie de wereldgeschiedenis bestudeert, komt natuurlijk wel onder de indruk van de machtige goden der Grieken en Romeinen, welke die volkeren grote wereldmacht bezorgden.
  Maar wees eens eerlijk; had de (eeuwige) oppergod Zeus, Jupiter bij de Romeinen, niet een oogje op de mooie Europa?? En zou Zeus ook niet minstens de baas van Mammon zijn?
   
  En waar mijn Bijbeltje bij monde van de profeet Daniël van 2500 jaar terug, reeds aangeeft dat het Romeins-Griekse rijk een come back zal bekomen in de eindtijd, moet het voor ons toch duidelijk beginnen te worden dat waar wij onze Godsdienst hebben afgeschaft, nu de tijd rijp is voor de nieuwe overheersing door onze Zuid-Europese staten in het nieuwe Europa onder heerschappij van de oude machtige geesten van weleer? (met de olympische spelen nu ook weer vereerd)
  Hebben ze ons nu al niet lekker in de tang?
  Wat een slavernij nu reeds; honderden miljarden euro’s, toch?!
   
  Het leuke van mijn Bijbel vind ik reeds meer dan een halve eeuw, dat die zo steeds gelijk krijgt door de wereldgeschiedenis heen. Zo ook dus met wat bij ons heet; het herstelde Romeinse rijk.
  Dat wordt overdrachtelijk gesproken een rijk van ijzer en leem genoemd; keihard, maar nooit een echte eenheid.
  Nou, is er iemand onder ons die dat nog durft te ontkennen?!
   
  Zo ben ik zelf inmiddels rijp voor de neuro of nog liever voor de herinvoering van onze nationale gulden voor nationaal gebruik. Liefst renteloos, omdat inflatie redelijk te beperken is door sturing van de munt en wat ik belangrijker vind; de angel werken we dan uit onze nu zo onaflosbare schuldenberg, waar de armen nu slechts armer door worden en de rijken slechts rijker.

  En uh, dat inflatie in het voordeel van de schuldenaren is, dat gunnen we hen toch zo onderhand ook wel?

  En mijn pensioenpot? Nou die vullen we gewoon weer netjes aan met de ons ooit door de roverheid ontstolen miljarden, gratis te ceëren onder nationale vlag. 

  En heeft die parasitaire geldstroom van de armen naar de rijken, na 300 jaar en nu in zo’n enge versnelling!!, nog niet lang genoeg geduurd, vind u??
   
  (en neem nou maar van een ouwe man aan dat die supermachten in de hemelse gewesten, daar krijgen wij echt geen grip op hoor …… of we zouden ons zelf weer op onze afgedankte hypermacht moeten gaan richten, maar wie is dat nog van plan in onze cultuur die rijp is om geplukt en opgevreten te worden?)
   
   

Laat een reactie achter