Tags: mensheid

Wordt onze opvolger een biologische soort of een superintelligentie? 13

Hoe gaat de menselijke soort zich ontwikkelen in de toekomst?

Als soort zijn we erg succesvol, dus de kans is groot dat er in de toekomst nieuwe soorten zullen afsplitsen van de menselijke soort. Tenzij we door een stommiteit, zoals het op gang brengen van een vernietigende subatomaire reactie of het ontwikkelen van een op hol geslagen kunstmatige intelligentie, onszelf uitroeien, uiteraard. In deze korte video wat scenario’s.

4

Wat als een superintelligentie ontstaat op een bureautafel?

Als je maar slim genoeg bent, en toegang hebt tot internet, zijn er zeer veel mogelijkheden om erg machtig of schatrijk te worden. Denk aan de succesverhalen van de oprichters van Google en Facebook. Wanhopige mensen, bijvoorbeeld een ondernemer op het rand van een bankroet, zullen er daarom in de nabije toekomst voor kunnen kiezen om een kunstmatige intelligentie te creëren die slimmer is dan de allerslimste mens. Dit in de hoop, dat deze kunstmatige intelligentie de redder in de nood zal blijken. Maar wat, als de schepping sterker blijkt te zijn dan de schepper, wat bij geavanceerde AI per definitie het geval is?

Is de aarde overbevolkt? Feit is wel dat bijvoorbeeld veel visgronden overgeëxploiteerd zijn., 3

Video: is de aarde overbevolkt?

De bevolking in de wereld groeit nog steeds snel. Volgens ecologen verbruiken we veel meer voedsel en grondstoffen dan de aarde duurzaam kan leveren. Het resultaat: uitgeputte visgronden, mijnen en oliebronnen. De Club van Rome waarschuwde al in de jaren zeventig dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. Tijd om te preppen?

Ruimtebabies zijn noodzakelijk als we als soort ons willen vestigen in de rest van het zonnestelsel. Bron: kerenper.deviantart.com 0

Video: wat als je geboren was buiten de aarde?

Iets meer dan honderd mensen hebben doorgebracht buiten de aardse atmosfeer. Er is echter nog geen enkel mens in de interplanetaire ruimte geboren. We zullen pas echt een ruimtevarende soort worden, als dat wél gebeurt. Hoe zou het leven zijn, als jij ook echt in de ruimte geboren zou worden?

Video: De toekomst van de mens 5

Video: De toekomst van de mens

Sinds het begin van het landbouwtijdperk is de mens veel sneller gaan evolueren, blijkt uit metingen aan de moleculaire DNA-klok. Welke richting gaan we op, als de evolutie doorgaat? Welke trends zijn te onderscheiden? Enkele opvallende en paradoxale uitkomsten in deze film.

Veel aanhangers van Icke geloven dat hooggeplaatste functionarissen vermomde reptilians zijn. 18

Aarde steeds meer in greep van agressieve reptielen

Modern wetenschappelijk onderzoek geeft samenzweringstheoreet David Icke zonder meer gelijk. Multidisciplinair onderzoek wijst ondubbelzinnig uit dat de aarde steeds meer in de greep komt van intelligente reptilians. Het voortbestaan van de aarde wordt bedreigd. Hoe redden we de aarde van deze gevaarlijke dreiging?

4

Sex at dawn: The Prehistoric Origins of Modern Sexuality

Sex at Dawn: The Prehistoric Origins of Modern Sexuality, is een interessant boek over hoe onze voorouders door de evolutie heen sexualiteit beleefden en wat dat ons kan leren over onze huidige sexsualiteit. Ook wordt er gekeken naar onze directe bloedverwanten in het dierenrijk en kijken we hoe de mens daarmee te vergelijken is op sexsueel gebied.