mensheid

Wat doet het Technium met ons?

De techniek waar we tussen leven heeft veel weg van een levend organisme (of een ecologie van levende organismen). Techniek evolueert, verspreidt zich, concurreert en neemt andere technieken in zich op om steeds tot een beter resultaat te komen. Vandaar dat denker Kevin Kelly de laatste stap maakt en de verzameling van alle techniek in de wereld een organisme met een eigen dynamiek, het technium noemt. Wat staat ons te wachten?

Het technium

In Kelly’s optiek vormt de techniek zoals we die nu ontwikkeld hebben een vorm van ecologie. Immers, technische vindingen werken met elkaar samen, beïnvloeden elkaar en roepen voortdurend om verbeteringen. Weliswaar is de mens de bedenker en uitvoerder van nieuwe technologie, maar steeds meer ligt de controle bij de dynamiek die door de technologie in het leven is geroepen. Er komen steeds betere chips omdat de concurrenten ook steeds betere en snellere chips ontwikkelen. Marktwerking is niets anders dan de smeerolie die deze dynamiek laat lopen.

Efficiency en noviteit als drijvende kracht
Het grootste deel van de ontwikkeling van nieuwe techniek gebeurt door grote corporaties met aandeelhouders. In de meeste westerse landen (w.o. de VS) bestaat er wetgeving die managers verplicht share holders value te maximaliseren. Met andere woorden: grote corporaties zijn in feite machines geworden met als doel zo veel mogelijk winst te maken. In de praktijk wordt dat bereikt door zo veel mogelijk te verkopen tegen zo laag mogelijke kosten.

Veel verkopen lukt alleen als je iets produceert dat in de ogen van klanten veel beter is dan dat van concurrenten. De effectiefste manier is, naast geslepen marketing,  hiervoor voortdurend met technische innovaties komen. Het grootste deel van de techniek wordt gebruikt door bedrijven om andere techniek te fabriceren; hierbij is efficiency en enabling (het in staat stellen om nieuwe dingen te doen) allesoverheersend. Het netto resultaat van dit alles is dat bedrijven een groot deel van hun bruto winst steken in techniek en innovatie.

Wat staat ons te wachten?
Tot nu toe heeft de ontwikkeling van het technium per saldo gunstig voor mensen uitgepakt. Dit komt omdat de meeste technische innovatie in enigszins democratisch geregeerde landen plaatsvindt, waardoor er vooral vraag is naar techniek die de individuele mogelijkheden en welvaart vergroot.

Het technium: sterker dan de consument

Uiteindelijk maken consumenten een steeds kleiner deel uit van de economische ecologie. De business-to-business markt, het deel dat bedrijven als zodanig consumeren in bijvoorbeeld Nederland is groter dan wat consumenten netto uitgeven. In de woorden van Jan Marijnissen: in Nederland wordt meer verdiend met beleggen dan met werken. Kortom: alle reden dus om de technologie als zodanig, het technium, te zien als een zelfstandige kracht die onder controle staat van niemand.

Grotere ongelijkheid en verarming van de modale westerling
De laatste jaren vindt echter een zorgelijke trend plaats, vooral in de VS. Hoewel de economie daar enorm is gegroeid is de modale Amerikaan (gecorrigeerd voor inflatie) qua welvaart stil blijven staan. Het gevolg zal zijn dat de drijvende kracht achter het technium steeds meer de kleine groep superrijken zal zijn. Het is in hun belang een zo groot mogelijk deel van de welvaart en hulpbronnen naar zichzelf toe te trekken (en zullen dus voornamelijk R&D doen naar technieken die dat doel bereiken). Het gaat hier in het algemeen over grootschalige technieken. Geen zonnepanelen dus maar enorme zonnefarms, geen pc’s maar enorme serverparken met domme clients.

We zullen dus iets moeten verzinnen om het technium weer meer mensgericht te laten worden. Mijns inziens kan dat alleen als er meer research en development door citizen scientists, publieke organisaties en open source groepen plaatsvindt. Er zal een sterk open-source technium moeten komen. Kleine bedrijfjes moeten weer de drijvende kracht achter vernieuwing worden.

Meer lezen

Pripyat nu. Betekent het Doomsday argument of Carter Catastrophe, dat we als mensheid gedoemd zijn?

De Carter Catastrofe : de reden dat we alleen zijn?

Op dit moment hebben we geen sporen kunnen ontwaren van buitenaardse beschavingen. Vreemd. Het heelal is immers heel erg groot. Een verontrustende theorie stelt dat dat komt, omdat… iets… onvermijdelijk leidt tot de ondergang van technologisch geavanceerde beschavingen. Deze theorie wordt wel de Carter Catastrofe of het Doomsday Argument genoemd (genoemd naar de bedenker, Brandon Carter).

Carter Catastrofe

De redenatie is als volgt.  Er zullen ooit N mensen geboren worden. Jij bent geen bijzondere waarnemer (het Copernicaanse principe), dus is de kans groot dat je waarschijnlijk in de buurt van het midden van het totaal aantal mensen zit. Zoals bekend, is het aantal mensen tot nu toe exponentieel toegenomen. Van alle mensen die ooit geleefd hebben, is naar schatting 6,5% nu in leven. Het aantal mensen groeit nog steeds snel.
Dit betekent dat de mensheid waarschijnlijk binnen enkele eeuwen uitsterft. Immers, dan is het aantal mensen dat voor jou geboren wordt, gelijk aan het aantal mensen dat ná jou wordt geboren. Aldus het principe achter de Carter Catastrofe.

Klopt het Doomsday Argument?

Deze redenatie lijkt logisch, maar is dat niet. Er is namelijk ook het antropische principe. De reden dat wij ons deze vraag kunnen stellen is dat we zoveel welvaart hebben gecreëerd, dat we hierover na kunnen denken. Die luxe was in voorbij eeuwen alleen voor de aristocratie en rijke kooplieden weggelegd.

We zijn nu weliswaar in hoog tempo de aarde aan het verwoesten, maar we hebben nu ook meer technische mogelijkheden dan ooit om dit rampzalige proces te stoppen. En nu is er ook een wereldwijd inzicht dat het zo niet meer verder kan.

Kortom: een bloeiende toekomst voor de mensheid is waarschijnlijker. Tenminste als we onszelf niet door middel van een stommiteit om zeep helpen. Dat zou de mens nog dommer dan de dodo maken.

Pripyat nu. Betekent het Doomsday argument of Carter Catastrophe, dat we als mensheid gedoemd zijn?
Pripyat nu. Betekent het Doomsday argument of Carter Catastrophe, dat we als mensheid gedoemd zijn? Bron: Jorge Francanillo/Wikimedia Commons

 

Zwarte gaten vormen de droom voor iedere energietechnicus. Vrijwel alle massa die je er in gooit levert 30% of meer pure energie op, tientallen malen meer dan kernfusie, en het zwarte gat is zo koud, dat het thermodynamisch rendement vrijwel 100% is. Bron: Wikimedia Commons

Zwart gat ideaal voor energievoorziening

Het dichtstbijzijnde zwarte gat, A0620-00, bevindt zich op ongeveer 3000 lichtjaar afstand. Een verre reis dus, zelfs met de snelheid van het licht. Maar als zich daar eenmaal kolonisten hebben gevestigd, vormt een zwart gat de dankbaarste plaats voor een Kardashev-II level beschaving.

Daar zijn enkele goede redenen voor. Ten eerste, is een zwart gat zo ongeveer de efficiëntste energieomzetter die we kennen. Op massabasis haalt kernsplitsing ongeveer 0,1%, kernfusie haalt ongeveer 1,5% omzetting in energie. Zwarte gaten zijn  in staat om tientallen procenten van de massa in pure energie om te zetten. In tegenstelling tot kernfusie of kernsplitsing zijn zwarte gaten weinig kieskeurig wat betreft brandstof. Je kan evenveel energie uit ijzer, de energiearmste atoomkern, halen als uit waterstof of plutonium.

Zwarte gaten vormen de droom voor iedere energietechnicus. Vrijwel alle massa die je er in gooit levert 30% of meer pure energie op, tientallen malen meer dan kernfusie, en het zwarte gat is zo koud, dat het thermodynamisch rendement vrijwel 100% is. Bron: Wikimedia Commons
Zwarte gaten vormen de droom voor iedere energietechnicus. Vrijwel alle massa die je er in gooit levert 30% of meer pure energie op, tientallen malen meer dan kernfusie, en het zwarte gat is zo koud, dat het thermodynamisch rendement vrijwel 100% is. Bron: Wikimedia Commons

Ook de afvalenergie in de vorm van infrarood- en radiostraling kan je in het zwarte gat dumpen, waardoor je een enorm hoge thermodynamische efficiëntie kan bereiken. Zwarte gaten hebben namelijk een zeer lage temperatuur: voor een zwart gat zo groot als de zon, een tienmiljoenste kelvin. Dat is ongeveer zo koud als we met pijn en moeite in een geavanceerde opstelling met laserkoeling, magnetische confinement en gecontroleerde verdamping kunnen bereiken.  Kortom: hiermee kan je een extreem hoog thermodynamisch rendement bereiken. Vrijwel 100% van alle energie die vrijkomt, kan je nuttig gebruiken.

Een andere prettige kant van zwarte gaten is dat ze door relativistische effecten in de buurt van de waarnemingshorizon de tijd sterk vertragen. Als de Big Rip hypothese klopt, die zegt dat in de verre toekomst het heelal steeds sneller gaat uitzetten, kan je aan dit lot ontsnappen door steeds dichter tegen de waarnemingshorizon van het zwarte gat aan te kruipen.

Kortom: misschien is dat de reden dat we geen aliens zitten. Ze bevinden zich in orbit rond zwarte gaten en dumpen al hun afvalwarmte in het zwarte gat, wat ze voor ons vrijwel onzichtbaar maakt. Dysonsferen, waarbij alle straling van een ster wordt opgevangen, hebben vergeleken hiermee een zielig laag rendement.

 

Wordt onze opvolger een biologische soort of een superintelligentie?

Hoe gaat de menselijke soort zich ontwikkelen in de toekomst?

Als soort zijn we erg succesvol, dus de kans is groot dat er in de toekomst nieuwe soorten zullen afsplitsen van de menselijke soort. Tenzij we door een stommiteit, zoals het op gang brengen van een vernietigende subatomaire reactie of het ontwikkelen van een op hol geslagen kunstmatige intelligentie, onszelf uitroeien, uiteraard. In deze korte video wat scenario’s.

Ook gaan we steeds meer aan ons eigen DNA sleutelen. Technieken als CRISPR/Cas9 maken nu genetische manipulatie kinderlijk eenvoudig. Daardoor zou een handige uitvinder met meer vernuft dan ethisch gevoel zijn eigen mensensoort kunnen ontwikkelen.

Wordt onze opvolger een biologische soort of een superintelligentie?
Wordt onze opvolger een biologische soort of een superintelligentie?

2025 zal augmented reality mainstream zijn.

2025: Acht ontwikkelingen die de toekomst zullen bepalen

Volgens Peter Diamandis, een van de oprichters van Singularity University, zullen de volgende acht ontwikkelingen voor 2025 de wereld zoals we die kennen op hun kop zetten.

1. Een menselijk brein voor duizend Amerikaanse dollar (rond de € 950).
Nog steeds slagen chipsbouwers er in om de Wet van Moore, die een verdubbeling van het aantal transistors per oppervlakteeenheid in twee jaar voorspelt, overeind te houden. Dit betekent, dat computers elke twee jaar dubbel zo krachtig worden. Diamandis gelooft dat deze trend de komende tien jaar door zal zetten en dat rond 2025 de rekencapaciteit van het menselijk brein (volgens Diamandis rond de 1016 rekencycli per seconde; hierover verschillen experts overigens van mening) wordt geëvenaard door een computer van rond de duizend Amerikaanse dollars van 2015.

Dit zal overigens nog niet een gesimuleerd menselijk brein zijn. Het simuleren van één seconde breinactiviteit van slechts 1% van het aantal menselijke neuronen kostte in 2013 40 minuten in een Japanse supercomputer.

2025 zal augmented reality mainstream zijn.
2025 zal augmented reality mainstream zijn.

2. Een economie met een biljoen sensoren
Het Internet of Everything (de combinatie van het menselijke internet met het Internet of Things) zal volgens Diamandis in 2025 rond de 100 miljard computers met samen  rond de biljoen sensoren met elkaar verbinden. Dat is meer dan tien computers per levende mens en ongeveer het aantal neuronen in het menselijk brein. Hij haalt een rapport (volledige versie) van netwerkgigant Cisco aan, waarin het bedrijf in 2025 een totaalbedrag van 19 biljoen dollar (dit is rond de 25 maal het Nederlandse BNP, of het totale Amerikaanse BNP, van nu) schat. Dit komt volgens Cisco voornamelijk door bespaarde kosten en nieuwe mogelijkheden bij zowel overheid (1/3) als bedrijven (2/3). Vanzelfsprekend hoopt Cisco hier flink aan te verdienen.

3. Een wereld met perfecte kennis.
Als een biljoen sensoren, embedded in satellieten tot smartphones en zelfrijdende auto’s, alles in de gaten houden, weet het collectieve web alles. Het zal in 2025 mogelijk zijn, de gehele wereld met hoge resolutie waar te nemen. De extreem krachtige computers van over tien jaar, zullen internetgebruikers in staat stellen om alles te weten te komen wat ze maar willen.

4. 8 miljard met elkaar verbonden mensen
De bedrijven Facebook (Internet.org), SpaceX, Google (Project Loon), Qualcomm en Virgin (OneWeb) werken ieder individueel aan gratis internet voor iedereen op de aarde, met snelheden boven de 1 megabit per seconde. In 2015 zijn drie miljard mensen verbonden met internet. In 2025 zullen dat er 8 miljard zijn: vrijwel de gehele mensheid. Dit betekent meer dan een verdubbeling van de afzetmarkt voor internetbedrijven (de reden dat ze dit internet uitrollen). Deze nieuw-verbonden mensen zullen gebruik kunnen maken van onder meer webwinkels, crowdsourcing, supercomputers en zoekdiensten zoals Google.

5. Disruptie van de gezondheidszorg
De vooruitgang in de gezondheidszorg is, zoals u als lezer zult weten, mild uitgedrukt, wat minder spectaculair dan in de computerindustrie. We betalen steeds meer voor zorg die in kwaliteit stagneert. Hier gaat de komende tien jaar flink verandering in komen. Duizenden nieuwe startups, met gevestigde internetreuzen als Google, Apple, Microsoft, SAP, IBM en dergelijke, storten zich nu op de gezondheidszorgindustrie met nieuwe ondernemingsmodellen die het tegenwoordige bureaucratische en inefficiënte systeem zullen democratiseren, geldlozer zullen maken en laten dematerialiseren. Biometrische sensoren (apps op uw smartphone kunnen nu al bijv. de polsslag meten) en AI zullen ons volledige greep geven op onze gezondheid. Slimme neurale netwerken zullen van veel ziekten, zoals kankers, hartziekten en neurodegeneratieve ziekten als Alzheimer, de grondoorzaken hebben gevonden en het geneesmiddel. Robotchirurgen zullen chirurgische  operaties foutloos uitvoeren voor een laag bedrag. Elk van ons kan in 2025 een hart, lever, long of nier laten kweken als we die nodig hebben, in plaats van te moeten wachten tot een donor sterft.

6. Augmented en virtual reality
In de komende tien jaar gaan zowel augmented als virtual reality volledig doorbreken. De miljarden dollars die door bedrijven als Facebook (Oculus), Google (Magic Leap), Microsoft (Hololens), Sony, Qualcomm, HTC en anderen zijn geïnvesteerd zullen leiden tot een nieuwe generatie van displays en user interfaces.  Het scherm zoals we dat kennen van telefoon, computer en tv zal verdwijnen  en vervangen worden door een bril of contactlens, die er smaakvoller uit zullen zien dan bijvoorbeeld Google Glass. Als gevolg hiervan worden een groot aantal bedrijfstakken, variërend van de detailhandel tot makelaardij, onderwijs, reizen en de ontspanningssector drastisch veranderd. En vooral, niet te vergeten, ons dagelijks leven.

7. Je eigen persoonlijke assistent.
Apple-gebruikers zijn doorgaans erg enthousiast over de digitale assistent Siri. Deze zal de komende tien jaar opgevolgd worden door veel slimmere en krachtiger varianten, met uitgebreide mogelijkheden om vragen te begrijpen en te beantwoorden. Je zal je persoonlijke assistent in 2025 toegang geven tot je emails, al je gesprekken en de door de vele sensoren verzamelde biometrische data, vanwege de vele voordelen die het zal bieden.

8. Blockchain
Bitcoin is de bekendste toepassing van blockchain-technologie. De blockchain maakt het mogelijk om informatie, bijvoorbeeld eigendomsgegevens, in een netwerk op te slaan en over te dragen. Hiermee maakt de blockchain notarissen en banken overbodig. Sommigen, waaronder Netscape-pionier Marc Andreessen, geloven dat de blockchain net zoveel mogelijkheden biedt om winst te maken als het ontstaan  van het internet zelf.

 

Wat als een superintelligentie ontstaat op een bureautafel?

Als je maar slim genoeg bent, en toegang hebt tot internet, zijn er zeer veel mogelijkheden om erg machtig of schatrijk te worden. Denk aan de succesverhalen van de oprichters van Google en Facebook. Wanhopige mensen, bijvoorbeeld een ondernemer op het rand van een bankroet, zullen er daarom in de nabije toekomst voor kunnen kiezen om een kunstmatige intelligentie te creëren die slimmer is dan de allerslimste mens. Dit in de hoop, dat deze kunstmatige intelligentie de redder in de nood zal blijken. Maar wat, als de schepping sterker blijkt te zijn dan de schepper, wat bij geavanceerde AI per definitie het geval is?


In deze film.The Awareness, iets minder dan twintig minuten, wordt deze gedachte uitgewerkt. Drie zeer intelligente mensen die hun sporen verdiend hebben in de IT en bètawetenschappen, Bill Gates, Stephen Hawking en Elon Musk, hebben hun zorgen over de opkomst van sterke AI niet onder stoelen of banken gestoken. Wezens die slimmer zijn dan de mens, zijn per definitie oncontroleerbaar voor ons. Toch zullen deze wezens er komen. Dit is onvermijdelijk, gezien de voortgang van informatietechnologie. We hebben nog ongeveer tien jaar om ons op dit zeer essentiële vraagstuk voor te bereiden. Hopelijk hebben we dan het juiste antwoord, en eindigen we niet als de mensheid in dyustopische SF-films als de Terminator reeks. Zal het ons lukken het  equivalent van Asimovs Drie Wetten van de Robotica te bedenken?

ai-adv

Is de aarde overbevolkt? Feit is wel dat bijvoorbeeld veel visgronden overgeëxploiteerd zijn.,

Video: is de aarde overbevolkt?

De bevolking in de wereld groeit nog steeds snel. Volgens ecologen verbruiken we veel meer voedsel en grondstoffen dan de aarde duurzaam kan leveren. Het resultaat: uitgeputte visgronden, mijnen en oliebronnen. De Club van Rome waarschuwde al in de jaren zeventig dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. Tijd om te preppen?

Ik denk persoonlijk dat we deze problemen op kunnen lossen. Er zijn in principe oneindig veel grondstoffen, als we recyclen. De zon levert duizend keer zoveel energie als de mensheid verbruikt en ook op landbouw-gebied zijn de mogelijkheden nog verre van uitgeput, weet ik als afgestudeerd landbouwkundige. Kortom: als we stoppen met enkele stompzinnige gewoontes, zoals roofbouw op zee en fossiele brandstoffen gebruiken, is er een aarde te winnen. En de bevolkingsgroei is nu aan het afnemen.

Is de aarde overbevolkt? Feit is wel dat bijvoorbeeld veel visgronden overgeëxploiteerd zijn.
Is de aarde overbevolkt? Feit is wel dat bijvoorbeeld veel visgronden overgeëxploiteerd zijn.

Ruimtebabies zijn noodzakelijk als we als soort ons willen vestigen in de rest van het zonnestelsel. Bron: kerenper.deviantart.com

Video: wat als je geboren was buiten de aarde?

Iets meer dan honderd mensen hebben doorgebracht buiten de aardse atmosfeer. Er is echter nog geen enkel mens in de interplanetaire ruimte geboren. We zullen pas echt een ruimtevarende soort worden, als dat wél gebeurt. Hoe zou het leven zijn, als jij ook echt in de ruimte geboren zou worden?

Leven in de ruimte is op dit moment uitermate ongezond. Kosmische straling veroorzaakt langzaam blindheid. Zonder zwaartekracht worden botten broos en verzwakken de spieren. Nog geen vrouw heeft het aangedurfd om zwanger te worden in de ruimte. Maar stel, dat we ruimteschepen beter afschermen en kunstmatige zwaartekracht aanbrengen, bijvoorbeeld door een deel langzaam te laten ronddraaien. Zou het experiment dan wel ethisch verantwoord zijn?

Ruimtebabies zijn noodzakelijk als we als soort ons willen vestigen in de rest van het zonnestelsel. Bron: kerenper.deviantart.com
Ruimtebabies zijn noodzakelijk als we als soort ons willen vestigen in de rest van het zonnestelsel. Bron: kerenper.deviantart.com

Video: De toekomst van de mens

Sinds het begin van het landbouwtijdperk is de mens veel sneller gaan evolueren, blijkt uit metingen aan de moleculaire DNA-klok. Welke richting gaan we op, als de evolutie doorgaat? Welke trends zijn te onderscheiden? Enkele opvallende en paradoxale uitkomsten in deze film.

Het is denk ik de vraag of deze voorspellingen uit gaan komen. Op dit moment is het technisch al mogelijk om je DNA te samplen en op je laptopje letter voor letter te veranderen. Waarschijnlijk zal de mens van de tokomst zwaar genetisch gemanipuleerd zijn, of zelfs niet meer een biologische basis hebben. Zeg nu zelf: wat heb je liever, een open harttransplantatie of even een pompje verwisselen?

Documentaire: Singularity, Rise of the Machines

Volgens futurist Ray Kurzweil en andere transhumanisten versnelt de ontwikkeling van technologie exponentieel. Op een gegeven moment, aldus Kurzweil en de zijnen, zal een punt, de Singularity, bereikt worden, waar voorbij de toekomst niet meer te voorspellen is omdat er intelligenties groter dan die van de mens zullen worden gecreëerd.

In deze documentaire, geproduceerd in samenwerking met Kurzweil en Stephen Hawking, de details over de Singulariteit, een tijdperk waarin machines slimmer zullen zijn dan mensen.
Zal de mensheid als soort het lot ondergaan van het trekpaard, de cochenilleluis en de medicinale bloedzuiger… een overbodig geworden curiositeit uit een ver verleden? Kurzweil denkt van wel… en de man weet uitstekend waarover hij praat.