De landelijke bailout

staatshandenPERSBERICHT – De Landelijke Bailout

Gratis geld voor alle Nederlanders

Op 23 februari start Stichting Ons Geld met haar eerste landelijke voorlichtingscampagne, genaamd ‘De Landelijke Bailout’. Door middel van deze ludieke voorlichtingscampagne wil de beweging de financiële ongeletterdheid onder de Nederlandse burgers aanpakken en aandacht vragen voor wat in haar optiek de oplossing is voor de financiële crisis.

Waar komt geld eigenlijk vandaan?

Veel mensen denken dat het maken van geld een taak is van de overheid. Dit geldt echter alleen voor chartaal geld (munten en bankbiljetten). Het merendeel van al het geld in de wereld wordt gecreëerd door banken wanneer zij leningen verstrekken (ongeveer 97%). Wanneer banken leningen verstrekken creëren zij vanuit het niets nieuwe tegoeden, die net als munt- en briefgeld bruikbaar zijn als wettelijk betaalmiddel. Over al dit geleende geld moet rente worden betaald en in veel gevallen zelfs rente op rente. Deze rente wordt echter niet in omloop gebracht. Hierdoor zijn er altijd meer schulden in omloop dan geld. De Ons Geld beweging is van mening dat hierin de daadwerkelijke oorzaak van de financiële crisis ligt en pleit dan ook voor een ander financieel systeem.

De Landelijke Bailout

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2007 heeft de Nederlandse bankensector al meer dan 30 miljard aan bailouts ontvangen, betaald door de Nederlandse belastingbetaler. De Ons Geld beweging vindt dat het daarom de beurt is aan de Nederlandse belastingbetalers om een flink pak geld in hun handen gedrukt te krijgen. Op 23 februari beginnen zij met hun eerste landelijke voorlichtingscampagne genaamd ‘De Landelijke Bailouts’ waarin zij in verschillende steden verkleed als bankiers gratis bankbiljetten (flyers) gaan uitdelen. De eerste flyeractie zal plaatsvinden in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Over de Ons Geld beweging

Eind 2012 is Stichting Ons Geld opgericht. De stichting heeft als doel om het Nederlandse publiek, inclusief allen actief in de politiek, te informeren over de gevaren van de inrichting van ons huidige financiële stelsel en bekend te maken met hun voorstellen om het financiële systeem te hervormen. Meer informatie is te vinden op de website www.onsgeld.nu.

EINDE PERSBERICHT

Voel je vrij om dit persbericht zelf door te sturen of over te nemen op blogs etc.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Social engineering in the 20th century
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy