De landelijke bailout

staatshandenPERSBERICHT – De Landelijke Bailout

Gratis geld voor alle Nederlanders

Op 23 februari start Stichting Ons Geld met haar eerste landelijke voorlichtingscampagne, genaamd ‘De Landelijke Bailout’. Door middel van deze ludieke voorlichtingscampagne wil de beweging de financiële ongeletterdheid onder de Nederlandse burgers aanpakken en aandacht vragen voor wat in haar optiek de oplossing is voor de financiële crisis.

Waar komt geld eigenlijk vandaan?

Veel mensen denken dat het maken van geld een taak is van de overheid. Dit geldt echter alleen voor chartaal geld (munten en bankbiljetten). Het merendeel van al het geld in de wereld wordt gecreëerd door banken wanneer zij leningen verstrekken (ongeveer 97%). Wanneer banken leningen verstrekken creëren zij vanuit het niets nieuwe tegoeden, die net als munt- en briefgeld bruikbaar zijn als wettelijk betaalmiddel. Over al dit geleende geld moet rente worden betaald en in veel gevallen zelfs rente op rente. Deze rente wordt echter niet in omloop gebracht. Hierdoor zijn er altijd meer schulden in omloop dan geld. De Ons Geld beweging is van mening dat hierin de daadwerkelijke oorzaak van de financiële crisis ligt en pleit dan ook voor een ander financieel systeem.

De Landelijke Bailout

Sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2007 heeft de Nederlandse bankensector al meer dan 30 miljard aan bailouts ontvangen, betaald door de Nederlandse belastingbetaler. De Ons Geld beweging vindt dat het daarom de beurt is aan de Nederlandse belastingbetalers om een flink pak geld in hun handen gedrukt te krijgen. Op 23 februari beginnen zij met hun eerste landelijke voorlichtingscampagne genaamd ‘De Landelijke Bailouts’ waarin zij in verschillende steden verkleed als bankiers gratis bankbiljetten (flyers) gaan uitdelen. De eerste flyeractie zal plaatsvinden in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Over de Ons Geld beweging

Eind 2012 is Stichting Ons Geld opgericht. De stichting heeft als doel om het Nederlandse publiek, inclusief allen actief in de politiek, te informeren over de gevaren van de inrichting van ons huidige financiële stelsel en bekend te maken met hun voorstellen om het financiële systeem te hervormen. Meer informatie is te vinden op de website www.onsgeld.nu.

EINDE PERSBERICHT

Voel je vrij om dit persbericht zelf door te sturen of over te nemen op blogs etc.

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Update – Hoe eerlijk is ons huidige economische systeem eigenlijk?
-) Bewustzijn over het bankensysteem groeit wereldwijd
-) Wie vormen het internationale private bankenkartel?
-) De oorlog vanuit de Verenigde Staten tegen democratie
-) Bekentenissen van een economische huurmoordenaar
-) Het militair industrieel complex
-) 100 jaar mindcontrol experimenten – Social engineering in the 20th century
-) Corruptie uitgelegd door ex-lobbyist
-) The Greatest Truth Never Told
-) The Liberty Academy

12 gedachten over “De landelijke bailout”

 1. Het goede bericht hiervan is dat Ons Geld gaat proberen, dat we een pak geld in ons handen gedrukt krijgen, na alle malaise die de banken veroorzaakt hebben. Het slechte bericht is, dat ook hier weer om een donatie gevraagd wordt. Als je aan alle goede instellingen wilt doneren dan ben je een halve maand salaris kwijt oa. Mvg Paul.

  1. Ja je moet alleen aan iets doneren als je het het echt waard vind. Bedenk daarbij dat je tegenwoordig een goed initiatief op veel meer manieren dan met geld kan ondersteunen. Kennis verspreiden is minstens zo belangrijk dus doe gewoon wat voor jezelf goed voelt en binnen je mogelijkheden ligt. Je mag ook zonder donatie Stichting Ons Geld succes wensen en je bij hen gedachtengoed aansluiten iig. :)

   1. Douwe, dat is ook zo zoals je het verwoordt, en inderdaad kun je het ook succes toe wensen en bij hun gedachtengoed aansluiten. Dat heb ik ook gedaan. Maar mede uit rationeel perspectief gezien blijft het m.i. een moeilijke keuze, daar alle organisaties geld kosten, anders kunnen ze hun doelen niet bereiken. Het gegeven opzich van donaties zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Het geeft alleen maar aan hoeveel partijen er zijn, die zich inzetten voor een goed doel. Als het nu daadwerkelijk zoden aan de dijk zet, maar vele stranden enof verdwijnen weer. Het is en blijft een moeilijke keuze. Mvg Paul,

    1. Dat is ook zo, de banken en oorlogsmachine pakt het beter aan, die laten iedereen in Nederland gewoon vrolijk belasting voor ze betalen zodat ze ongevraagd door het hele volk gefinancierd worden. Wat dat betreft kun je beter wat politici omkopen en mooie baantjes aanbieden om uit de staatsruif te kunnen meegraaien. Helaas is het in onze wereld nog zo dat goede doelen om donaties van het volk moeten vragen en banken en defensie dit via de politiek gewoon krijgen. De omgekeerde wereld in mijn opinie. Laat de banken maar met de collectebus over straat gaan en laat defensie maar postzegels verkopen om geld binnen te krijgen.

 2. Douwe,
  Eerst en vooral, ik vind het mooi dat mensen op eigen initiatief, los van de bestaande politiek en los van winstbejag zulke organisaties op poten kunnen zetten, chapeau, niet alleen voor deze organisate, maar ook voor de vele andere die je op deze site al een plaatsje gaf.
  De beweegreden voor deze reactie is echter anders dan mijn lofuitingen. Wil je volgende nog eens controleren:
  Veel mensen denken dat het maken van geld een taak is van de overheid. Dit geldt echter alleen voor chartaal geld (munten en bankbiljetten).
  Ik meen me te herinneren dat je ons elders op deze site leerde dat de overheid ook op chartale geldcreatie geen vat had, dit is immers de taak van de centrale bank, aldus onder andere een reactie van jezelf in het artikel over de Rothschilds.
  Groetjes
   

  1. Klopt idd, in Nederland is onze Centrale bank die macht ook kwijtgeraakt, volgens mij met de bankwet van 1998. Ook wel logisch natuurlijk aangezien dat nu waarschijnlijk 1 partij is die de Euro’s maakt. Stichting ons geld maakt vooral gebruik van de positive money informatie uit Engeland en daar is dat nog wel het geval. Ik zal het even aan ze doorgeven dat dat voor de Nederlandse situatie idd niet correct is hoe zij dat hier weergeven.

 3. Ik kreeg vanmorgen een gedicht toe gestuurd van een zeer goede vakantie kennis en kon het niet laten om het te plaatsen:
   
  Pensioenen.
  Wanneer mensen banken beroven, gaan ze naar de gevangenis.              Wanneer banken mensen beroven, krijgen ze een bonus.
  De oude Drees hield van de mensen en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen. Dus ontwierp hij de AOW. En heel het land riep blij: Hoezee
  En zo werd er gezorgd voor de Oude van Dagen en het was er voor alle bevolkingslagen. En als was dat inkomen niet zo heel erg groot, je hoefde niet meer te werken tot aan je dood
  De rijkeren wilden het daar niet mee doen en spaarden verder voor een aanvullend pensioen. De fondsen kregen daardoor meer centen in kas en uitbetalen hoefde men veel later pas               
  Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man zodat hij later wat ruimer rondkomen kan. We regelen dat met zijn kleine salaris. Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is.                                   
  En zo spaarden de fondsen die centen erbij. Vooruitzichten mooi en iedereen blij.  De pensioenfondsen spaarden en bulkten van ’t geld. Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld.
  Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen. En dit alles was helaas het begin. En de plus in de pot werd een droevige min.
  Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht. Want op ONS geld hield men geen zicht.  De pot raakte leeg, het overschot slinkt. Na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT
  Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf. Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf.  Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar. Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar.
  Inleveren Baby-Boomers, jullie zijn met te veel. Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel.  En ook de AOW leeftijd is veel te laag. Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag.
  Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd. Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd. Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa. Dus pak je rollator en werken, opa!!
  Kom op partijen, heb geen harten van steen. Kijk voor de verandering eens om je heen!!  De oudere arbeiders mankeren wel wat. Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad.
  Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben? De man die zijn kracht met de jaren zag ebben! Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren. Van de pluche zittende dames en heren?
  Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel? Maar met het beleggen leek het dat wel. Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund. Maar de arbeider op leeftijd is zijn plan niet gegund.
   

 4. UITGIFTE VAN BANKBILJETTEN:

  ‘’Er zijn in de wereld maar een paar private ondernemingen die bankbiljetten kunnen en mogen produceren. Joh. Enschedé is er één van.’’ 

  http://www.joh-enschede-banknotes.nl/?page=security.print.banknotes 

  ‘’Tot onze klanten behoren centrale banken over de hele wereld waarvoor wij geld drukken.’’

  http://www.joh-enschede-banknotes.nl/?page=security.print.banknotes#40 
  De ECB heeft het alleenrecht machtiging te geven tot de uitgifte van bankbiljetten binnen de Gemeenschap. De ECB en de nationale centrale banken mogen bankbiljetten uitgeven. De door de ECB en de nationale centrale banken uitgegeven bankbiljetten zijn de enige bankbiljetten die binnen de Gemeenschap de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben.
   
  http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vh25cztmnezf
  WIE BEZIT NU PRECIES DNB?

  ‘’De Nederlandsche Bank (DNB) is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel bestuurlijk geheel onafhankelijk geworden van de Staat. De Staat is nog wel enige aandeelhouder. Deze wijziging was noodzakelijk opdat DNB toe kon treden tot het Europees Stelsel van Centrale Banken. Feitelijk betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank, waardoor Nederland niet zelf meer de gelduitgifte kan regelen.’’

  http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nederlandsche_Bank

  ‘’De machtstructuur binnen DNB is nog altijd zo dat slechts één van de 9 commissarissen door de staat (de eigenaar) wordt aangesteld. De rest wordt door de zittende commissarissen aangesteld, waarvan er ook één door het huis van Oranje. Het eigendom is dus in naam bij de staat komen te liggen. Hoe DNB werkt en wie ze voortrekt is allemaal nog in handen van het grootkapitaal.’’

  http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/wie-bezit-de-centrale-bank-dnb.html

  UITGIFTE VAN MUNTEN:

  ‘’Het produceren en in omloop brengen van munten is geen taak van de Nederlandsche Bank (DNB). De Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht slaat de Nederlandse euromunten. Zij doet dit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën. Banken en particuliere waardevervoerders verzorgen de distributie. DNB houdt wel een nooddepot aan. Tijdelijke overschotten en tekorten kunnen hier worden gestort of opgenomen.’’

  http://www.dnb.nl/betalingsverkeer/eurobankbiljetten-en-munten/euromunten/index.jsp 

  ‘’Sinds 15 juni 1994 is de Nederlandse Munt zelfstandig, waarbij de Nederlandse Staat 100% aandeelhouder is.’’

  http://www.knm.nl/Over-KNM-2/nl/page/205/

  De lidstaten kunnen munten uitgeven, onder voorbehoud van goedkeuring van de ECB met betrekking tot de omvang van de uitgifte. De Raad kan, volgens de procedure van artikel 252 i en na raadpleging van de ECB, maatregelen nemen om de nominale waarden en technische specificaties van alle voor circulatie bestemde munten te harmoniseren voorzover dit nodig is voor een goede circulatie van munten binnen de Gemeenschap.
   
  http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vh25cztmnezf
   
  SEIGNIORAGE:

  Het verschil tussen de kostprijs van munten/bankbiljetten en de nominale waarde wordt in vaktermen seigniorage genoemd. Dit is in Nederland voor de staat. Het maakt niet uit of de maker van het geld in eigendom is van de staat of niet aangezien het niet de maker is maar de staat die het geld in omloop brengt.
  http://www.ftexh.com/nl/seigniorage.html

  DE BIS BANK:

  ‘’De BIS is een bank voor de centrale banken, met als aandeelhouders de centrale banken. Tevens heeft het een absolute macht over de monetaire unie en is het door niemand te controleren.’’

  – Diplomatieke immuniteit voor instituut en werknemers
  – Geen belasting op transacties en salarissen
  – Geen inzage aan regeringen voor wat betreft de activiteiten
  – Geen enkele jurisdictie kan de BIS controleren

  http://biflatie.nl/artikelen/39-overig/42655-de-geheimen-van-de-banken

  1. Ik wil wel antwoord geven op de vraag  wat in mijn optiek de oplossing is voor de financiële crisis maar door al het gepraat over bijzaken en gevolgen ben ik bang dat ik niet gehoord wordt.
   Toch probeer ik het : een private onderneming wordt gerunt door particulieren, als je particulieren de vrije hand geeft gaat het vanzelf ergens mis. Het hoofd van de wereldbank heeft gezegd dat ze niet slim genoeg zijn om dat tijdig te erkennen. Dan zou je eigenlijk BOEM een hele politiemacht erop moeten zetten om uit te willen vinden wat er werkelijk aan de hand is (er zijn immers genoeg slachtoffers). Omdat de onderneming zelf de handhaving en vervolging doet is er niemand die op kritische vragen antwoord zal krijgen.
   Wat er moet gebeuren is dat die onderneming door een groep van FIOD-mensen uit alle 133 betrokken landen moet worden gecontroleerd. Die FIOD-mensen zijn ambtenaren en hebben geen persoonlijk gewin voor ogen (misschien voor het Volk en Land.) Dat is wat er moet gebeuren en alle andere praatjes (en dat zijn er duizenden) zijn gewoon praatjes en tijdverspilling.

 5. Een voorbeeld van geld kreere..
   Een particuliere commerciële bank met een miljoen euro mag, door de wet, een lening verstrekken [creëren geld] tussen 24 en 9 miljoen met behulp van de {Fractionele Reserve Banking ook word genoemde geld multiplier}. Hij kan het 24 miljoen verkopen op de vrije markt voor 20 miljoen voor Pensioenfonds, bijvoorbeeld. Dit staat bekend als securitizatie. Met het hergebruik van het 20 miljoen door middel van geld multiplier kan hij maken tussen 480 en 200 millioem. Van ee millioen he can creeerd  480 in 4 steps.
  Dit is de kern van het huidige financieel stelsel.En de voornaamste veroorzaker en doorsetter van de crisis..
   

 6. Nederland [Vennoteschappen+Overheid +huishouders] heeft een schuld van 2840 milliard Euro in 2011.As aangegeven door het Centraal Bureau voor Statistiek. Als we er van uitgaan 10%, aan rente en aflossing per jaar, stroomt 284 milliard Euro van het volk naar de banken. Met andere woorden, elke Nederlander moet 17.200 euro per jaar aan rente en aflossing betalen aan de banken. Erger nog dat Europeaan banken zijn verzekerd van bail out met de laatste cent van de belastingbetalers en hun sociale voorzieningen. Er zijn miljarden al verloren gegaan en triljoenen in opgang

Laat een reactie achter