overleven

Urban Homestead in Los Angeles slaagt er in op slechts 500 vierkante meter, de oppervlakte van een grote tuin, 3500 kg voedsel per jaar te produceren. Wel is de hoeveelheid zonneschijn in Zuid-Californië twee keer zo hoog als hier in Nederland. Bron: urbanhomestead.org

Preppen zinloos?

Preppen is een controversieel onderwerp. In de media worden preppers vaak belachelijk gemaakt. In TV programma’s worden vaak stereotype preppers gevolgd die gigantische hoeveelheden voedsel, wapens en munitie opslaan en zich in hun eentje opsluiten in bunkers diep onder de grond. Daarnaast richten deze stereotypen zich vaak op slecht 1 ramp scenario waarvan de kans vrij klein is dat deze echt plaats gaat vinden.

Vertrouwen in de economie.
Het economische systeem waarin wij leven draait vooral op het vertrouwen dat mensen erin hebben. Omdat we erin zijn opgegroeid, hebben we geen referentiekader en lijkt deze heel normaal en vanzelfsprekend. De kapitalistische economie heeft er immers ook baat bij dat mensen dit systeem vertrouwen. Het laatste wat het wil is dat mensen hun geld van de banken halen en dit gaan investeren in hun eigen. Preppers zetten hun geld om in fysieke waarde. Ook mensen die goud of cryptocurrencies kopen om een economische crisis voor te blijven kun je al beschouwen als preppers. Zij bereiden zich immers voor op een crisis. Andere fysieke waardes zijn voedsel, brandstoffen en apparaten die energie op kunnen wekken. Deze levensmiddelen zullen indien er zich een crisis aandient in welke vorm dan ook enorm gewild zijn en dus drastisch stijgen in waarde. Dit is dus een mooie langer termijn investering. Maar als mensen goud en crypto’s kopen kunnen de banken geen geld meer verdienen d.m.v leningen waar rente op zit. Indien mensen ook nog gaan proberen zichzelf te voorzien in levensmiddelen lopen een heleboel bedrijven heel veel winst mis. In principe kan een waarschuwing voor een ramp of een crisis dus zelf een crisis veroorzaken. Om deze reden worden mensen door de media geconditioneerd, preppen als iets belachelijks of paranoïde te zien.

Zijden draadje.
Toch bungelt het leven van heel veel mensen aan een zijden draadje. De fout van het kapitalisme is dat deze steeds meer moet produceren tegen een steeds lagere investering. Als gevolg vind globalisering en automatisering plaats. Onze economie is daarom erg efficiënt, maar weinig robuust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was een land als Duitsland of de Sovjet-Unie vrijwel zelfvoorzienend. Gebeurde er een ongeluk in bijvoorbeeld Japan, dan had dit weinig gevolgen op de rest van de wereld. Nu zijn vrijwel alle bedrijfstakken via een complex internationaal handelsnetwerk met elkaar verbonden. Hierdoor is de economie steeds kwetsbaarder en vind er meer verspilling plaats. Als een land, bank of belangrijk bedrijf het verkloot zullen andere als dominostenen volgen. Onze globale economie is “too big to fail”geworden.

Urban Homestead in Los Angeles slaagt er in op slechts 500 vierkante meter, de oppervlakte van een grote tuin, 3500 kg voedsel per jaar te produceren. Wel is de hoeveelheid zonneschijn in Zuid-Californië twee keer zo hoog als hier in Nederland. Bron: urbanhomestead.org
Urban Homestead in Los Angeles slaagt er in op slechts 500 vierkante meter, de oppervlakte van een grote tuin, 3500 kg voedsel per jaar te produceren. Wel is de hoeveelheid zonneschijn in Zuid-Californië twee keer zo hoog als hier in Nederland. Bron: urbanhomestead.org

Rampenscenario’s.
Hoe georganiseerder, geavanceerder en grootschaliger een systeem wordt, des te kwetsbaarder is de regel. Er komen steeds meer factoren bij. Van een EMP zoals een zonnestorm zou de economie van 250 jaar geleden weinig tot niets hebben gevoeld terwijl dit nu het hele leven stil kan leggen. Een cyberaanval zou 50 jaar geleden ook weinig tot niets hebben uitgehaald maar doordat alles steeds meer digitaliseert en wordt verbonden met het internet richt deze nu gigantische schade aan en kan in potentie het einde van de beschaving betekenen. Opgesomd zijn er heel veel rampenscenario’s waarvan er enkele zeer waarschijnlijk plaats zullen gaan vinden in de nabije toekomst. Dit zijn als volgt: financiële meltdown, peak oil, peak grondstoffen, klimaatverandering (zowel global warming als global cooling), globale pandemische ziekte, Kessler syndroom, nucleaire oorlog, zonnestorm of EMP, cyberaanval, elite new world order, ompoling aardmagnetisch veld, biowapens en ten slotte een pesticide resistente plaag die de agrarische sector lam legt.

Korte termijn voordelen preppen.
Ook zonder dat er een ramp plaatsvindt, kan preppen direct zijn vruchten afwerpen. Ten eerste kun je er gewoon veel plezier mee beleven en het als een soort hobby zien. Is het niet fantastisch je groenten en fruit uit je eigen tuin te eten, je eigen windmolen of zonnecollector te bouwen of te leren leven van wat er in de natuur te vinden is. Je wordt er fysiek sterker van doordat je lichamelijk bezig bent en het bespaart je geld. Je krijgt veel meer vitamines en mineralen binnen en je bent veel buiten waardoor je minder snel ziek of verkouden bent. Het opent een wereld vol mogelijkheden en je bent minder snel getroffen als er een ramp plaats vind. Deze ramp kan ook een individuele ramp zijn zoals bijvoorbeeld het verlies van je baan of dakloosheid, dit kan een ieder gebeuren.
Kortom preppen heeft wel degelijk zin, is leerzaam en gezond!

Hoe overleven we onze vooruitgang?

De BBC stuurde recent deze interessante documentaire/film uit: Surviving Progress. Het gaat in op hoe de vooruitgang van de mens wellicht ook onze ondergang kan zijn. Daarbij belicht het dit thema vanuit verschillende hoeken, maakt vergelijkingen met historische rijken en neemt zijwegen in o.a. populatiereductie en het gevaar van een economisch systeem waar alle rijkdom naar de top toetrekt. En hoe belangrijk het is om die rijkdom per direct weer eerlijk te gaan verdelen als we niet een totale sociale ineenstorting willen meemaken.

“Every time history repeats itself the price goes up.”

Surviving Progress presents the story of human advancement as awe-inspiring and double-edged. It reveals the grave risk of running the 21st century’s software — our know-how — on the ancient hardware of our primate brain which hasn’t been upgraded in 50,000 years. With rich imagery and immersive soundtrack, filmmakers Mathieu Roy and Harold Crooks launch us on journey to contemplate our evolution from cave-dwellers to space explorers.

Ronald Wright, whose best-seller, “A Short History Of Progress” inspired this film, reveals how civilizations are repeatedly destroyed by “progress traps” — alluring technologies serve immediate needs, but ransom the future. With intersecting stories from a Chinese car-driving club, a Wall Street insider who exposes an out-of-control, environmentally rapacious financial elite, and eco-cops defending a scorched Amazon, the film lays stark evidence before us. In the past, we could use up a region’s resources and move on. But if today’s global civilization collapses from over-consumption, that’s it. We have no back-up planet.

Surviving Progress brings us thinkers who have probed our primate past, our brains, and our societies. Some amplify Wright’s urgent warning, while others have faith that the very progress which has put us in jeopardy is also the key to our salvation. Cosmologist Stephen Hawking looks to homes on other planets. Biologist Craig Venter, whose team decoded the human genome, designs synthetic organisms he hopes will create artificial food and fuel for all.

Distinguished Professor of Environment Vaclav Smil counters that five billion “have-nots” aspire to our affluent lifestyle and, without limits on the energy and resource-consumption of the “haves”, we face certain catastrophe. Others — including primatologist Jane Goodall, author Margaret Atwood, and activists from the Congo, Canada, and USA — place their hope in our ingenuity and moral evolution.

Surviving Progress leaves us with a challenge: To prove that making apes smarter was not an evolutionary dead-end.

Hieronder deel 1, de anderen delen zijn online te bekijken. Deel 2, 3, 4, 5, en 6

Met dank aan Ido voor de tip 

Hoe denken mensen hier erover, is onze moderne maatschappij niets minder dan een evolutionair dood einde? Of is het juist de benodigde springplank om de mensheid toegang te geven tot de rest van het universum?

Aanverwante artikelen en informatie:
-) Homepage – survivingprogress.com
-) In het licht van voortbestaan