transhumanisme

De hippocampus, zoals getekend door de negentiende-eeuwse bioloog Golgi. Bron: Wikimedia Commons.

Experimenten op mensen met geheugenchip begonnen

Na geslaagde experimenten op muizen en apen, experimenteert de universiteit van Zuid Californië UCLA nu op mensen met een chip, die herinneringen vastlegt.

Geheugenproblemen
Honderden miljoenen mensen lijden aan geheugenproblemen. Ook voor mensen met een ‘normaal’ geheugen, zou een hardware uitbreiding die herinneren makkelijker maakt, zeer welkom zijn. Om maar niet te spreken van de mogelijkheden om herinneringen in de cloud of in een flash memory op te slaan. Je zou zo in een fractie van een seconde een nieuwe taal kunnen leren, of een ander vak. Kortom: best belangrijk.

Memory access
DARPA, het onderzoeksinstituut van het Amerikaanse leger (op zich reden om extra goed op te letten), betaalt Theodore Berger, een gepromoveerd biomedisch ingenieur aan UCLA, om baanbrekend onderzoek te doen naar de mogelijkheden om herinneringen in te lezen en vast te leggen. Kortom: read en write-access tot ons geheugen.

Hippocampus
Dit is op het eerste gezicht extreem lastig. Onze hersenen zijn radicaal anders van structuur dan de Neumann-architectuur gebaseerde computers van nu. In ons brein zit geen processor, maar rond de honderd miljard neuronen, hersencellen die onderling verbonden zijn met dendrieten (de input) en een axon (de outputkabel). Toch lijkt het Berger nu gelukt te zijn, dit na 35 jaar noeste arbeid. Hiervoor kraakte hij de code van de ‘microcontroller’ van het brein dat korte-termijn herinneringen naar het lange-termijn geheugen overplaatst: de hippocampus. Deze ligt diep onder de hersenschors, tegen het limbische systeem aan.

De hippocampus, zoals getekend door de negentiende-eeuwse bioloog Golgi. Bron: Wikimedia Commons.
De hippocampus, zoals getekend door de negentiende-eeuwse bioloog Golgi. Bron: Wikimedia Commons.

De hippocampus krijgt in het gebied CA3 prikkels binnen, die in de hippocampus worden bewerkt en via het gebied CA1 worden verstuurd naar de geheugenopslag: de cortex (hersenschors).

Als je in staat zou zijn de functie van de hippocampus te kraken, zou je naar believen dingen kunnen onthouden, uiteraard met de beperkingen van de (vrij langzame) biologische hardware van het brein.

Herinnering opgeslagen op chip
Dit laatste heeft Berger nu voor elkaar gekregen. Hiervoor ging hij uit van de stelling, dat herinneringen bestaan uit series elektrische pulsen. Zo communiceren neuronen namelijk met elkaar. Hij stelde ratten bloot aan de bekende hefboom met beloning en luisterde de neuronen van hun hippocampus af. Hij sloeg de CA1-signalen, de output, op in een chip. Vervolgens kreeg het proefdier een middel waardoor de lange-termijn geheugenopslag wordt geremd. De rat wist hierdoor niet meer dat het overhalen van de hendel een beloning betekende. Nadat de opgeslagen reeks prikkels weer door werd gegeven aan gebied CA1, herkreeg de rat de herinnering. Voor het eerst in de geschiedenis is het hierdoor gelukt om een herinnering (bij ratten althans) digitaal op te slaan en weer terug te halen [1]. Hierbij moet je dan wel bedenken dat herinneringen nog een vervolgbewerking ondergaan in de cortex en soms pas na jaren definitief als lange-termijn herinnering worden opgeslagen. Voor het middellange-termijn geheugen werktndere het principe goed.

Apen en mensen
De vervolgstap die het team nam was het opslaan van beelden bij dieren met een ingewikkelder brein: apen. Beelden worden bij apen en dus ook mensen verwerkt in de prefrontale cortex. Ook hier werd gemeten wat het verband was tussen CA3-input en CA1-output. Na enige wiskundige bewerkingen slaagde het team erin om in 80% van de gevallen een juiste voorspelling te doen van hoe de CA1-output er uit zou komen te zien. Met andere woorden: hun apparaat kan de hippocampus bijna geheel vervangen. Wat ook bleek: het team slaagde erin om een uitgeschakelde hippocampus te vervangen en herinneringen vast te leggen. Apen met geheugenstoornissen bleken hiervan genezen te kunnen worden door het implantaat.[2].

Ethische kanten
De volgende stap, in 2014, werd genomen in samenwerking met twaalf menselijke vrijwilligers. Gezien de gevaren van hersenoperaties kozen de onderzoekers voor epilepsiepatiënten, die al over elektroden in het brein beschikken. Epilepsie wordt gekenmerkt door ongecontroleerde explosies van vurende neuronen. Bij de groep vrijwilligers tastte de ziekte hun hippocampus aan. Ook hier werd dezelfde strategie toegepast. Over de voorlopige resultaten doet de groep geen mededelingen, maar er lijkt sprake te zijn van een positief resultaat wat betreft het vormen van herinneringen[3]. Dit zou erg groot nieuws zijn. Dan zijn we namelijk op de goede weg wat betreft het behandelen van ziekten als Alzheimer en andere geheugenstoornissen. Er is ook een keerzijde aan deze techniek. Hiermee kan je namelijk valse herinneringen implanteren. Gelukkig lijkt Berger dit zeer goed te beseffen[4] en kiest daarom bewust voor een prothese die alleen de patiënt helpt herinneringen beter op te slaan. Niet om door iemand anders herinneringen naar keuze te implanteren. In Bergers woorden, “I mean, that has a creep factor of about, on a scale from 1-10 it’s about a 12.”. Enter Manchurian Candidate e.d.

Bronnen
1. Berger TW, Hampson RE, Song D, Goonawardena A, Marmarelis VZ, Deadwyler SA. A cortical neural prosthesis for restoring and enhancing memory. Journal of neural engineering. 2011;8(4):046017. doi:10.1088/1741-2560/8/4/046017.
2. Hampson RE, Gerhardt GA, Marmarelis V, Song D, Opris I, Santos L, Berger TW, Deadwyler SA., Facilitation and restoration of cognitive function in primate prefrontal cortex by a neuroprosthesis that utilizes minicolumn-specific neural firing.J Neural Eng. 2012 Oct;9(5):056012. Epub 2012 Sep 13.
3. Brain implant could help people with memory loss, Alzheimer News, 2015
4. Lezing Theodore Berger op Global Future 2045 Congress, 2015

De docu Fixed beschrijft de mogelijkheden om met human augmentation lichamelijke beperkingen van ons lichaam op te heffen.

Mens verbeteren is oplossing massawerkloosheid

De mens verbetert zich nauwelijks meer, terwijl machines elk jaar meetbaar beter worden. Hoe laten we de technologische vooruitgang voor de mens werken, in plaats van tegen de arbeider?

Op dit moment ligt de focus van technische vernieuwers vooral op het vervangen van mensen. Geen wonder. Mensen zijn onbetrouwbaar en duur. Als een bedrijf er in slaagt om personeel te vervangen door machines, betekent dat direct een stevige besparing op loonkosten.

Toch is er ook een tweede manier om te innoveren. Zo kunnen er technieken worden ontwikkeld om werknemers dingen te laten doen die ze eerst niet konden (enabling technology) en om werknemers meer te laten presteren in dezelfde werktijd (human augmentation). Een voorbeeld van de eerste soort bij soldaten is bijvoorbeeld nachtzichtapparatuur, een voorbeeld van de tweede soort een exoskelet. Hieronder een video van de universiteit van Arizona, waardoor mensen veel harder kunnen rennen dankzij een exoskelet. Door middel van dit exoskelet kunnen mensen dingen doen doe ze eerst niet konden en kunnen we de mens verbeteren.

Omdat in de Verenigde Staten heel veel onderzoek wordt gesponsord door DARPA, de onderzoeksarm van het Amerikaanse leger, wordt onderzoek sterk in de richting gestuurd van de wensen van het Amerikaanse leger. Dit exoskelet is uiteraard erg handig als je een groepje vijandelijke strijders wilt achtervolgen en neermaaien, minder als je in een fabriek werkt. Vooral voor het Amerikaanse leger human augmentation-nuttige techniek wordt ontwikkeld, en er ligt minder de nadruk op voor de arbeidsmarkt relevante human augmentation techniek. Voor een werknemer in de fijnelektronica of laboratoriumtechniek zou bijvoorbeeld een microscoopbril, waarmee zij op nanoschaal kan kijken, erg nuttig zijn, voor een soldaat niet. Daarom komen die dingen er niet. De hoofdprijs zou uiteraard een hulpstuk zijn waarmee bijvoorbeeld het werkgeheugen of de rekensnelheid van de mens kan worden vertienvoudigd. Dit zou ons IQ laten exploderen en ons laten samensmelten met de techniek, waardoor de mens niet overbodig zal worden, maar met de techniek mee zal groeien. Kortom, de ultieme manier voor mens verbeteren.

De docu Fixed beschrijft de mogelijkheden om met human augmentation lichamelijke beperkingen van ons lichaam op te heffen.
De docu Fixed beschrijft de mogelijkheden om met human augmentation lichamelijke beperkingen van ons lichaam op te heffen.

Hier ligt denk ik een duidelijke taak voor Europese onderzoekers en uitvinders. Hier, en in Japan, is wetenschappelijk onderzoek meer civieltechnisch gericht. Als wij, met de Japanners en Koreanen, er in slagen om human augmentation techniek te ontwikkelen, kunnen we werknemers in Europa en de rest van de wereld helpen bij te blijven en de waarde van arbeid te behouden. Er ontstaat dan geen massawerkloosheid en ongelijkheid zoals nu, maar een goedbetaalde en empowered arbeidersklasse, die topkwaliteit producten en diensten ontwikkelt. Kortom: een veel betere wereld dan nu.

Ook kunnen we wat doen aan de steeds grotere groep zogeheten arbeidsongeschikten. We kunnen hun beperkingen opheffen en hun sterke kanten maximaal uitbuiten, waardoor ze weer deel kunnen nemen aan het arbeidsproces en zich volwaardig lid van de maatschappij kunnen voelen.

Een langere documentaire over de laatste ontwikkelingen op het gebied van human augmentation hieronder.

Video: Transhumanism knocking in your door

In dit interview met de door Rusland gecontroleerde TV-zender RT, legt de bekende Amerikaanse fysicus Michio Kaku uit wat ons als soort te wachten staat de komende decennia. Ideeën die nu nog alleen populair zijn binnen de transhumanistische gemeenschap, zoals de geest uploaden in een ander lichaam en met behulp van techniek mensen bovenmenselijke eigenschappen geven, worden dan dagelijkse praktijk.

Ik denk dat het verstandig is om na te denken over wat ethisch verantwoord is en wat niet. Zoals Kaku in dit videofragment al uiteenzet, zijn onderzoekers verder dan menigeen zich realiseert. Dé fundamentele doorbraak zou uiteraard zijn: herinneringen uitlezen en implanteren van het ene proefdier in het andere. In 2013 is het al gelukt om valse herinneringen in muizen te implanteren, dus het is een kwestie van enkele jaren voor dit verwezenlijkt wordt.

Gratis docu: Singularity or bust

Singularity or Bust is een waar gebeurd verhaal met betrekking tot gebeurtenissen die zich in het jaar 2009 voordeden. Het legt een fascinerend stukje van de werkelijkheid vast, maar houd in gedachten dat de dingen snel gaan deze dagen. Voor meer recente updates over Goertzel en DeGaris’s zoektocht naar transhuman AI, moet je het internet, of je verbeelding raadplegen.

De film werd vertoond in theaters over de hele wereld, en won de Best Documentary Award op het 2013 LA Cinema Festival van Hollywood en het LA Lift Off Festival. En nu is het online is, kosteloos dus. Geniet!

Alex Jones: Transhumanisme is een sinister complot

Transhumanisten willen met behulp van techniek de mens laten evolueren tot een altijd gezonde, onsterfelijke supermens. Volgens Alex Jones, beter bekend van zijn anti-Bilderberg-activiteiten, zit er achter het transhumanisme een sinister complot van de elite om de mensheid zoals we die kennen uit te roeien en/of tot slaaf te  maken, zodat er nog maar enkele honderden miljoenen gehoorzame mensen overblijven. In deze video een samenvatting.

Niemand, zelfs Alex Jones niet, kan er bezwaar tegen hebben, dat er een einde komt aan menselijk leed. Ik denk persoonlijk dat het centrale probleem is, dat techniek over het algemeen in handen is van machtige bedrijven of grote overheidsorganisaties. Met andere woorden: alleen toegankelijk voor de elite en niet voor de rest van de bevolking. dit moet veranderen. Open-source technologie en vrij toegankelijke wetenschappelijke artikelen is mijns inziens het antwoord. ook zal de greep van burgers op de overheidssector en grote bedrijven sterker moeten worden.

Volgens Terasem kunnen we een op ons lijkende persoonlijkheid voort laten leven in bijvoorbeeld een virtuele wereld.

Onsterfelijk worden door een mind file

De transhumanisten van de Terasem Foundation geloven dat het op een dag mogelijk zal zijn om een persoonlijkheid te reconstrueren uit dagboeken, tekeningen en video-opnames van jezelf. Deze verzameling noemen ze een mindfile.

Door de exploderende toename van computerrekenvermogen komt het moment steeds dichterbij dat een computer de essentiële onderdelen van een menselijk brein in werking realtime kan simuleren. Dit betekent dat je in principe een persoonlijkheid zou kunnen creëren in deze simulatie, met de mind file als hulpmiddel. Onzin, of zou het idee kunnen werken?

Wat vormt onze geest?
Als je een boek leest van een schrijver die al honderden jaren geleden overleden is, kan je toch nog een gevoel van herkenning krijgen. Het bekendste voorbeeld is het Nieuwe Testament, dat 2000 jaar nadat het geschreven is, een belangrijke rol speelt in het leven van christenen. Ook een niet-christen krijgt een sterke indruk van de persoonlijkheid van Jezus. Je zou in principe een persoonlijkheid die in grote lijnen op die van de historische Jezus zou lijken, kunnen reconstrueren uit wat er over hem is vastgelegd is in de bijbel. Althans, als de veronderstellingen van de Terasem Foundation juist blijken te zijn en als de ooggetuigenverslagen over Jezus in grote lijnen juist zijn.

Volgens Terasem kunnen we een op ons lijkende persoonlijkheid voort laten leven in bijvoorbeeld een virtuele wereld.
Volgens Terasem kunnen we een op ons lijkende persoonlijkheid voort laten leven in bijvoorbeeld een virtuele wereld.

Reconstructie van een persoonlijkheid
Natuurlijk zal deze persoonlijkheid sterker op de persoon waarmee ze van afkomstig is lijken, als er meer bekend is van de omgeving waarin deze persoon leefde en herinneringen uit zijn bestaan. Het is dus veel makkelijker om een persoonlijkheid te creëren van iemand die leeft. Bijvoorbeeld u als lezer. Veelzeggende details als leefgewoontes, karakteristieke gebaren, maniertjes en dergelijke worden hierin vastgelegd. Ook video-opnames, geluidsopnames en dergelijke geven veel informatie over de persoon in kwestie. Je kan ook denken aan geschreven teksten, tekeningen en andere kunstzinnige uitingen. Op die manier kan je een veel nauwkeuriger versie van een persoonlijkheid opbouwen. Deze persoonlijkheid kan voortleven in een virtuele wereld, of worden ge-upload in een robotlichaam of een levend mensenlichaam.

Hoe werkt een mindfile?
Een mindfile is een verzameling van persoonlijke bespiegelingen, teksten en dergelijke. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een veelgebruikt Facebookaccount of iets dergelijks. Deze wordt met (toekomstige te ontwikkelen) software geanalyseerd en met behulp van moderne psychologische theorieën omgeturnd in een werkend model van de geest. Helaas (of gelukkig) beschikken we nog niet over een psychologische theorie van alles, maar dat is in de toekomst uiteindelijk anders. Wanneer in de toekomst, weten we nog niet. Hoe meer gegevens bekend zijn, hoe nauwkeuriger uiteraard het uiteindelijke resultaat. Wellicht is een heel nauwkeurig resultaat te bereiken, als je iets als Google Glass dag en nacht zou dragen. Je zou dan zelfs bij intieme momenten gefilmd moeten worden.

Meer informatie
Terasem Foundation mindfiles

‘Mens wordt God’

Transhumanistische mormonen (en de nodige transhumanisten en mormonen) verzamelden zich 10 april 2013 voor de jaarlijkse transhumanisme-conferentie in Salt Lake City, de hoofdstad van de Amerikaanse woestijnstaat Utah. Volgens enkele sprekers zal de mens God worden. Zit hier een kern van waarheid in en waarom worden juist mormonen door deze gedachte aangesproken?

Wat is het mormonisme?
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals de mormoonse kerk officieel heet, is een groep die naast het Oude en Nieuwe Testament, waar de christenen in geloven, ook het Boek van Mormon zien als door een hogere macht geopenbaarde schrift. Het Boek van Mormon is een soort kroniek, die de vermeende geschiedenis van in de oudheid naar Amerika geëmigreerde groepen joden en christenen beschrijft. De oprichter van de Mormonenbeweging, de negentiende-eeuwse Amerikaan Joseph Smith, beweerde (ongeveer zoals Mohammed meer dan duizend jaar eerder), het Boek vertaald te hebben vanuit een sindsdien spoorloos verdwenen Gouden Boek dat hem overhandigd zou zijn door een engel met de naam Moroni (‘dwazen’ in het Latijn).

Hij kreeg duizenden volgelingen, maar de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten waren niet erg blij met de in hun ogen ketterse denkbeelden van Smith. Hij en zijn aanhangers werden dan ook keer na keer opgejaagd, tot ze neerstreken aan de oever van het dorre Great Salt Lake, waar ze de stad Salt Lake City stichtten, met de beroemde Mormoonse tempel het Jeruzalem voor de veertien miljoen mormonen die de wereld in 2013 telt. Hier ontwikkelde de groep zich tot een hechte gemeenschap. Onder zware druk van de Amerikaanse overheid gingen praktijken als polygamie overboord. Andere elementen in de Mormoonse theologie bleven bestaan, zoals, in dit verband heel interessant, het geloof dat God geëvolueerd is uit de mens en dat de mens uiteindelijk, mede door wetenschap en technologie, God zal worden. Het toekomstperspectief van mormonen is daarmee veel positiever dan dat van bijvoorbeeld hindoes of islamieten, die geloven dat de wereld steeds verder zal verslechteren. De bekendste mormoon is vermoedelijk presidentskandidaat Mitt Romney.

‘Veroudering niet stoppen is een zonde’
Geen wonder dat het transhumanisme, een stroming die de mens wil verbeteren, populair is onder de mormonen en dat er elk jaar een enthousiaste groep bijeenkomt in Salt Lake City. De eerste spreker, Aubrey de Grey (al eerder aan bod gekomen op Visionair), voorspelde dat een aantal medische strategieën er in zou slagen om het verouderen te stoppen. Hij noemde deze strategieën niet ontwikkelen en gebruiken zelfs een ‘zonde’. Volgens hem is er geen onderscheid tussen het streven naar een gezonde oude dag en levensverlenging.

Computer lost theologisch probleem op
In de verre toekomst zullen we volgens sommigen in staat zijn mensen tot leven te wekken die niet door middel van cryonische technieken zijn geconserveerd. Mike Perry van Alcor gelooft dit. Giulio Prisco denkt dat een netelig theologisch probleem – hoe kan een almachtige goede God het kwaad en lijden toelaten – met terugwerkende kracht kan worden opgelost.

Nieuw transhumanistisch geloof?
De transhumanisten, die op dit moment een klein, verspreid groepje vormen, hopen uiteraard dat ze de steuin in de rug krijgen van een machtige organisatie om hun tekomstvisies te realiseren. De Mormoonse Kerk, met zoveel leden als de bevolking van een middelgroot land, is een dergelijke organisatie en is behoorlijk rijk. De mainstream in de Mormoonse kerk voelt nog weinig voor de ideeën van de Mormon Transhumanist Association, maar de geschiedenis van het mormonisme leert dat de Mormoonse kerk uitermate flexibel kan zijn. Mede gezien de Mormoonse theologie zou het Mormonisme zich heel goed tot transhumanistisch geloof kunnen ontwikkelen. Volgens een andere spreker, muzikant Micah Redding, komt ook het christendom in aanmerking. Denk bijvoorbeeld aan het Russisch kosmisme.

Niet alle sprekers lieten zich even gunstig uit over dit idee. Carl Teichrib bekritiseerde het transhumanisme op christelijke gronden en transhumanist Peter Wicks verzette zich juist tegen het introduceren van religieuze elementen in het transhumanisme.

Meer informatie
Eerdere conferenties
Conferentie in 2013

De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045

Het Humanity 2045 Project: zinnig of onzinnig?

Het Humanity 2045 Project streeft ernaar om in 2045 de menselijke geest in een computer in een robotlichaam te kunnen uploaden.  Hiermee zou de mens onsterfelijk worden. Volgens NWO-critici is het project een complot om de elite te veranderen in een ras van onsterfelijke goden en de rest van de mensheid uit te roeien of te veranderen in slaven. In de onderstaande video, om te beginnen, de optimistische visie van het Humanity 2045 Project zelf.

Consumentisme doodlopend spoor
De mensen achter Humanity 2045, de Russische oprichter Dimitri Itskov en medestanders zoals de Dalai Lama, stellen in hun manifest dat de mensheid op een dood spoor zit. Gevangen in consumentisme, is de focus gericht op het laten groeien van de economie en het aanpassen van onze omgeving. Onzin, stellen Itskov en de zijnen. Consumentisme vervult namelijk niet de diepste wensen van de mens: gezondheid, zingeving.

De vele problemen waar we nu mee zitten zijn alleen op te lossen als de we mens zelf verbeteren.

De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045
De vier fases in het bereiken van onsterfelijkheid die het 2045-project voor zich ziet. Bron: Project 2045

Structurele oplossing: upgrade de mens
Als je er over doordenkt, realiseer je je dat Itskov een punt heeft. We gebruiken bijvoorbeeld ongeveer de helft van het landoppervlak en een groot deel van de zee om in ons voedsel te voorzien.  De reden is dat we in een biologisch lichaam zitten en dat voeden met hopeloos inefficiënte biologische zonnecollectoren, planten genaamd. Of erger nog, deze voeren aan dieren die we vervolgens weer opeten. Als we de hoeveelheid energie die ons lichaam dagelijks verbruikt, naar schatting rond de 2500 kilocalorie, dus tien megajoule of 2,6 kWh, door zonnepanelen op zouden laten wekken, zouden we per mens maar enkele vierkante meters landoppervlakte nodig hebben, wellicht alleen de lichaamsoppervlakte van een mens zelf, waardoor de natuurlijke vegetatie weer terug zou kunnen keren op verreweg het grootste deel van de planeet. Het broeikaseffect zou hiermee snel tot het verleden behoren. Ook zouden we niet meer geplaagd worden door ziekte en dood. Wel door computervirussen, maar goed. Een backup lost het probleem dan op.

De vier fases
Wat Humanity 2045 voorstelt, is om onze hulpbronnen niet langer te verkwisten aan het oplossen van triviale korte-termijn problemen maar hiermee gericht te proberen deze visie werkelijkheid te laten worden. De organisatie wil dit bereiken in vier fases. In de eerste fase, Avatar A gedoopt, zal een mens met zijn gedachten een avatar kunnen besturen. Dit stadium is voor een deel al bereikt, zie dit artikel. De schatting van Humanity dat dit in 2015-2020 realiteit zal worden lijkt dus realistisch.

De tweede fase, Avatar B, houdt in dat een menselijk brein geen lichaam meer nodig heeft en in een life support systeem in leven gehouden kan worden en een robot kan aansturen,bijvoorbeeld een robot waarin het brein zich bevindt. Voor Hawking is het dan te laat, maar voor mensen die net als hij zwaar verlamd zijn kan dit een uitkomst zijn. Ook bereidt deze fase de volgende stap voor. De geplande tijd, 2020-2025, is wat optimistisch.

De derde fase, Avatar C, maakt de mens werkelijk onsterfelijk. Wordt dit stadium bereikt, dan zijn we namelijk in staat een brein af te lezen en een werkende simulatie van het brein in een computer te draaien. Je zou dan kunnen doorgaan met denken, maar je brein is dan een programma in een computer. Dit stadium zal volgens Humanity in 2030-2035 bereikt worden.

De laatste stap, Avatar D, zal de mens god-achtige eigenschappen geven. Een mens kan zich dan in een willekeurig lichaam naar wens uploaden en downloaden. Je zou dan bijvoorbeeld in een avatarlichaam kunnen zwemmen in de methaanmeren op Titan, skydiven op Venus, douchen in een stikstofgeiser op Triton of wandelen op de maan. Of, wellicht, in een dolfijnachtige avatar langs schitterende koraalriffen zwemmen. Ook in en uit virtuele werelden stappen zal een fluitje van een cent zijn. Dit stadium zal rond 2045 aanbreken.

Ook de geest van de mens moet veranderen, vinden de initiatiefnemers. Op dit moment zijn we nogal hebzuchtige en agressieve lieden. Meer hierover in de volgende aflevering.

 

Video: het Transhumanistisch Manifest

De transhumanistische beweging is even uitgesproken als omstreden. Het ultieme doel van de transhumanisten, ook bekend als de H+ beweging, is de mens te laten uitgroeien tot een wezen met bovenmenselijke eigenschappen, vrij van ziekte, dood en aftakeling. Dit komt transhumanisten op felle kritiek te staan van bijvoorbeeld christenen, neoluddieten en pro-nature groepen.

Een kort transhumanistisch manifest (er zijn er meerdere) is onder meer hier te lezen. Ik persoonlijk denk dat de missie van het transhumanisme de vervulling van de bestemming van de mensheid is en ook overeenkomst met bijvoorbeeld het principe in het christendom dat we onze talenten maximaal moeten benutten.

Video: hoe word je een echte Spiderman?

Van alle superhelden is SpiderMan, het alter ego van de verlegen natuurkundestudent en freelance persfotograaf Peter Parker, wellicht de meest menselijke en kwetsbare. Peter Parker’s superkrachten komen ook vrij dicht in de buurt van wat natuurwetenschappelijk gezien mogelijk is. Zou door lichaamsmutaties, bijvoorbeeld door een mutageen virus, een mens in een soort Spiderman-achtig wezen omgezet kunnen worden? En wat zijn de veranderingen die nodig zijn om een mens in een levende spin te veranderen? In deze korte clip het antwoord.